Page 20

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem svým členům, příznivcům, sponzorům a dalším spolupracovníkům. Za přízeň a podporu v uplynulém roce děkujeme zejména panu P. Hrobařovi, Městu Kostelec nad Orlicí, pojišťovně Generali – pobočka Častolovice, firmě Federal-Mogul FP a.s., ale také všem aktivním členům našeho sdružení, kteří našim aktivitám věnovali zejména svou nemalou píli a volný čas. Za celoroční spolupráci při práci s dětmi děkujeme také hasičskému sboru Skála. Všem zmíněným příznivcům, ale i  ostatním občanům Kostelce nad Orlicí přejeme jménem našeho sdružení mnoho štěstí a  úspěchů do roku 2013. SDH Kostelecká Lhota

OSADNÍ VÝBOR OSADNÍ VÝBOR PRO KOSTELECKOU LHOTU, KORYTA A KOZODRY VÁM PŘEJE KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2013 Jménem členů Osadního výboru bychom touto cestou rádi popřáli všem občanům Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder, ale i ostatním spoluobčanům z Kostelce nad Orlicí mnoho úspěchů a spokojenosti v roce 2013! Více informací o  aktuálním složení a  činnosti Osadního výboru můžete nalézt na  stránkách www.kronika-lhota.webnode.cz. Vaše podněty a připomínky týkající se života v místních částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry také rádi uvítáme na adrese: www.osadnivybor-lhota@seznam.cz Členové OV

SPCCH

OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM

Ohlé dnutí za loňským ro ke m ve C vrčku Loňský rok přinesl v mateřském centru Cvrček velké změny. Jako všude i  na  Ministerstvu práce a  sociálních věcí se šetřilo, a  tak mateřská centra nedostala takové finanční dotace jako v předchozích letech. Na tuto situaci jsme museli zareagovat i  my ve  Cvrčku a  museli jsme od  června zrušit ztrátové hlídání dětí, které se nedostaly do školky, a museli jsme propustit jedinou zaměstnankyni, dětmi milovanou Jarušku Čermákovou. Nicméně tato situace byla také k  něčemu dobrá. Členky si nyní více uvědomují svoji sounáležitost k našemu sdružení, víc chápou, že je potřeba, aby se zapojily, abychom zachovali běžný chod, případně zajistili akce, které se ve  Cvrčku dělají. Jen díky této obrovské snaze maminek fungujeme dál a možná i lépe. V herničce se „tety“ střídají, na  programu, úklidu apod. se podílejí samy maminky. Ty také přicházejí neustále s dalšími nápady, co bychom mohli podniknout a jak to organizačně zvládnout. To bylo ostatně vidět i  v  prosinci, kdy jsme se účastnili s výrobky jak na Vánoční uličce, tak na Jarmarku na Rabštejně.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013 přeje Výbor SPCCH Kostelec nad Orlicí

Výpoþetní a telekomunikaþní technika

HASCOM OK - Prodej PC a notebookĤ - Ekonomický software pro velké i malé firmy - Servis PC a tiskáren, renovace tiskových náplní PĜíkopy 530, Kostelec nad Orlicí hascom.ok@worldonline.cz

20

Tel.: 494 321 809 www.hascom.cz

Na výrobě a prodeji se celkem přímo podílelo 16 maminek! Za utržené peníze jsme pak nakoupili dětem nové hračky a také výtvarné potřeby na další tvoření. Mnoho lidí si stěžuje, že jsou lidé sobečtí a  společnost se moc individualizuje. Když se ale rozhlédnu kolem sebe ve Cvrčku, tak myslím, že to vůbec není tak zlé. Naopak. A  proto bych chtěla poděkovat všem maminkám a  dětem za  jejich snahu a  podporu, tatínkům za  trpělivost, Městu Kostelec za finanční podporu a všem popřát krásný nový rok se spoustou radosti , pohody a hlavně zdraví. Totéž, samozřejmě, přeji i ostatním občanů Kostelecka. Zároveň bych chtěla pozvat další maminky s malými dětmi, aby přišly nezávazně mezi nás. Do Cvrčka ale zveme na doplňkové akce i občany města, kteří malé děti nemají. Nebojte se mezi nás přijít a okusit tu nenapodobitelnou atmosféru mateřského centra!!! Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček , www.cvrcek.org

Orlice 1/2013  

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí

Orlice 1/2013  

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí

Advertisement