Page 1

Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η προστασία του περιβάλλοντος καταλαμβάνει όλο και σημαντικότερη θέση στις συνειδήσεις των πολιτών, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στις εξαγγελίες των ιθυνόντων παγκόσμια. Σήμερα η περιβαλλοντική πολιτική βασίζεται στην ιδέα ότι τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα υποκινούν την καινοτομία και δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές είναι στενά συνυφασμένες. Όλη η πολιτική βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ο ρυπαίνων μπορεί να «πληρώσει» είτε μέσω επενδύσεων σε υψηλότερα πρότυπα είτε με τη μορφή φόρου που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ή τους καταναλωτές για τη χρήση ενός προϊόντος επικίνδυνου για το περιβάλλον. Η πληρωμή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την απαίτηση οι χρήστες να επιστρέφουν, να ανακυκλώνουν ή να εξαλείφουν προϊόντα μετά από τη χρήση. Η Κομισιόν έχει επίσης προτείνει την ποινικοποίηση των παράνομων εκλύσεων επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα, στο νερό ή στο έδαφος, της παράνομης μεταφοράς και απόρριψης αποβλήτων και της παράνομης εμπορίας ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Περαιτέρω βήματα είναι υπό συζήτηση. Το περιβάλλον είναι ίσως ο δυσκολότερος τομέας όσον αφορά τον έλεγχο. Ναι μεν τα κράτη-μέλη μπορούν να μοιράζονται τη χαρά της φυσικής ομορφιάς της Ευρώπης, αλλά πρέπει επίσης να μοιραστούν βάρη όπως η όξινη βροχή, το μολυσμένο νερό, ο μολυσμένος αέρας και η εξάλειψη των αποβλήτων. Εξάλλου, οι ακραίες καιρικές συνθήκες εμφανίζονται όλο και συχνότερα, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένα πρόβλημα που αφορά τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Tα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον εστιάζουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας •

• • • •

Αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Προσαρμογές των εκπομπών, για την επίτευξη των στόχων του Κιότο. Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ. Μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, στροφή προς ανανεώσιμη ενέργεια Εξέταση ζητημάτων περιβάλλοντος και υγείας Συντήρηση των φυσικών πόρων και διαχείριση των αποβλήτων. Υποχρέωση των χρηστών μεταφορικών μέσων να πληρώνουν το πλήρες περιβαλλοντικό κόστος του ταξιδιού τους

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Ποιος δεν θα ήθελε να ζει σε μια πόλη με πράσινο, με πάρκα και δεντροστοιχίες, με λουλούδια και νερά, με δρόμους μεγάλους, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Είναι τελικά ουτοπία μια τέτοια πόλη; Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των ελληνικών πόλεων, και του Ασπροπύργου, ήταν και είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Είναι απαραίτητη σήμερα η προώθηση και υλοποίηση ενός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, που να στοχεύει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία και την αύξηση του πρασίνου μέσα στην πόλη και γύρω από αυτή, την ανάπλαση και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων, τη δεντροφύτευση αναδασωτέων εκτάσεων και ελεύθερων χώρων. Κεντρικός στόχος η διαμόρφωση του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την ενοποίηση και οργάνωση των χώρων πρασίνου κεντρικής εμβέλειας. Επί μέρους πρωτοβουλίες - Δημιουργία Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης - Ανάπλαση των Νταμαριών και των Λατομείων με την αποκατάσταση του φυσικού τους ανάγλυφου, με την αναδάσωση, με την κατασκευή χώρων Άθλησης και Αναψυχής. - Μετεγκατάσταση των Στρατοπέδων - Προστασία των Ορεινών Όγκων γύρω από τον Ασπρόπυργο και διάνοιξη μονοπατιών για πεζοπορίες - Δημιουργία Ζωνών Πρασίνου και μονοπατιών και δημιουργία Βοτανικού Κήπου - Δημιουργία χώρων υποδοχής, χώρων αναψυχής, πεζοπορίας και ποδηλάτου - Οριοθέτηση, διατήρηση και αναβάθμιση των ρεμάτων, που ανήκουν στη γεωγραφική έκταση του Δήμου, που μπορούν να υποδεχθούν σημαντική βλάστηση. - Ηλεκτρονική Αποτύπωση και προστασία (μελέτη πυροπροστασίας, χρήσεις γης, ρέματα, μονοπάτια και πεζοπορίες, χώροι αναψυχής) των περιαστικών δασών με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) -Φύτευση των αναδασωτέων εκτάσεων, των ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου όλων των κατηγοριών με προτεραιότητα στους ορεινούς όγκους γύρω από την πόλη. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε επίπεδο παρέμβασης αναζητούνται κατά προτεραιότητα οι χώροι, που έχουν την δυνατότητα άμεσης δενδροφύτευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης των αντίστοιχων κάθε φορά μελετών. Είναι εκτάσεις γύρω από τα Δημοτικά Διαμερίσματα, λόφοι, καμένες εκτάσεις, παραποτάμιες περιοχές, δρόμοι κλπ Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Τόσο τα μεταλλεία όσο και τα λατομεία είναι αναγκαία για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αποτελούν όμως μια μεγάλη πηγή προβλημάτων όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά και χωρίς καμιά ευαισθησία για τις γειτνιάζουσες κοινότητες και το περιβάλλον Παραδείγματα προβλημάτων είναι: σκόνη στην ατμόσφαιρα, θόρυβος από τις εκρήξεις, μεγάλα φορτηγά που πηγαινοέρχονται συνεχώς μέσα σε στενούς δρόμους μικρών χωριών, αυθαίρετα ανοίγματα δρόμων, απειλές εναντίον όσων διαμαρτύρονται. Με τη λήξη της άδειας λειτουργίας τους, δεν φαίνεται να τελειώνουν και τα προβλήματα. Πρόνοιες της νομοθεσίας επιτρέπουν τη συνέχιση λειτουργίας μέχρι να εξεταστεί νέα αίτηση για επέκταση της άδειας. Όμως, έστω και αν δεν συνεχίσει η λειτουργία κάπου λατομείου/μεταλλείου, τα προβλήματα συνεχίζονται, εφόσον ο χώρος εγκαταλείπεται χωρίς να γίνει καμιά αποκατάσταση. Η κακή, ασύδοτη έως και παράνομη λειτουργία τους έχει τέτοια αποτελέσματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης των περιοχών, ώστε οι πολίτες να αδυνατούν να αποδεχθούν την απλά απαράδεκτη αλλοίωση του τοπίου, την καταστροφή των δασών, την ηχορρύπανση από τις εκρήξεις αλλά και τα σύννεφα σκόνης, επικίνδυνων μικροσωματιδίων και καυσαερίων που εισπνέουν σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να περιοριστεί έστω και λίγο η ανάγκη λατόμευσης υλικών. Το πρώτο είναι η επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως για παράδειγμα από κατεδαφίσεις. Δεν υπάρχει βιομηχανία επεξεργασίας τέτοιων υλικών στην Ελλάδα, αλλά στο σύντομο μέλλον όσοι δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό θα έχουν καλές ευκαιρίες κέρδους.. Η δεύτερη επιλογή είναι η χρήση εναλλακτικών υλικών που προέρχονται κυρίως από ανακυκλωμένα υλικά. Γυαλί και λάστιχα, είτε αλεσμένα είτε σε κύβους, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και στο εξωτερικό ορισμένες τοπικές αρχές τα ζητούν.

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Αυτό θα υλοποιηθεί ευκολότερα αν το πρόβλημα γίνει κατανοητό από την οικοδομική βιομηχανία, μέσω κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και πιέσεων από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας μας μέσα από τις λεγόμενες Πράσινες Συμβάσεις το επιτρέπουν και ελπίζω σύντομα να το επιβάλλουν. Πάντως σημαντικό βήμα στον έλεγχο της λατομικής ζώνης αποτελεί η πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, που ζητά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, με έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους. Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η επίλυση, με άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες νομοθετικές παρεμβάσεις, του προβλήματος που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της από τριακονταετίας λειτουργίας πολλών λατομείων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η καταγραφή στοχεύει και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος λατομείων αδρανών υλικών της χώρας, με βάση το οποίο μπορεί να ασκείται η αντίστοιχη εθνική πολιτική, να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των εργασιών και να διασφαλίζονται οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην αποτύπωση: - του χρονικού ορίζοντα λήξης των αδειών εκμετάλλευσης ή των συμβάσεων μίσθωσης των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών, - της τήρησης των όρων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών μελετών, - της τήρησης των όρων των ειδικών μελετών αποκατάστασης, - του ποσοστού υλοποίησης της προβλεπόμενης αποκατάστασης, - των διαπιστώσεων από τυχόν διενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο των ανωτέρω (τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών μελετών, τήρηση των όρων των ειδικών μελετών αποκατάστασης, υλοποίηση αποκατάστασης), - του πλήθους των περιπτώσεων που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψους αυτών κ.α.

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την προτεραιότητα των προσπαθειών μας. Στο Δήμο του Ασπροπύργου έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για ανακύκλωση. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αυτόνομη αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται. Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες. Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Δεν ζητάμε από τους πολίτες κάτι ανέφικτο. Μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, αν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αποθέτουμε στους μπλε κάδους, βοηθάμε όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων. Στη συνέχεια, αν απορρίπτουμε τα μικροαντικείμενά μας στους κάδους και όχι κάτω στο δρόμο, η πόλη μας γίνεται αμέσως καθαρότερη. Επίσης, απορρίπτοντας τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους, βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουμε τις δυσάρεστες οσμές και γιατί όχι συνεισφέρουμε και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων. Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη δε σταματάει ποτέ. Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για να προσφέρει τις υπηρεσίες της σ' αυτό τον τομέα.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Καθαριότητα και Σκουπίδια Συμβουλές για μια πιο καθαρή πόλη ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: 1. Βάζουμε πάντοτε τα σκουπίδια σε ανθεκτικές μαύρες σακούλες καλά δεμένες. Τα χύμα σκουπίδια μπορεί να σκορπιστούν από αδέσποτα ζώα και να λερώσουν την είσοδο του σπιτιού μας και το πεζοδρόμιο προκαλώντας έντονη δυσοσμία. 2. Ποτέ δεν αφήνουμε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους απορριμμάτων του δήμου. Όταν τα απορρίμματα βρίσκονται εκτός των κάδων υπάρχει κίνδυνος να σκιστούν οι σακούλες των σκουπιδιών από αδέσποτα ζώα. 3. Δεν βάζουμε στους κάδους μπάζα, οικοδομικά υλικά και άλλα ογκώδη αντικείμενα. Πριν βγάλουμε τέτοια υλικά στο πεζοδρόμιο πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο Δήμο, για να συνεννοηθούμε για την ημέρα και την ώρα που θα περάσει το φορτηγό του Δήμου. 4. Δεν ρίχνουμε στους κάδους τζάμια, μπαταρίες αυτοκινήτου, αιχμηρά αντικείμενα ή τοξικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά. Τα περισσότερα προϊόντα αυτής της κατηγορίας έχουν ένδειξη στη συσκευασία τους για το που επιτρέπεται να πεταχτούν. 5. Δεν μετακινούμε τους κάδους χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται οι κάδοι είναι συγκεκριμένοι. 6. Πετάμε τα άχρηστα μικροαντικείμενα (χαρτομάντιλα, άδεια πακέτα τσιγάρων κλπ.) μόνο μέσα στα καλαθάκια απορριμμάτων. Όλοι μας θα πρέπει να φροντίζουμε να μην ρυπαίνουμε και να διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς. 7. Δεν βγάζουμε ποτέ τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα κλπ) έξω από το σπίτι μας πριν επικοινωνήσουμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

8. Δεν εγκαταλείπουμε το παλιό μας όχημα στο δρόμο ή σε κοινόχρηστο χώρο πριν επικοινωνήσουμε με το Δήμο.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ 9. Να μη βγάζουμε χαρτόκουτα συσκευασίας εμπορευμάτων και άλλα σκουπίδια μετά το δρομολόγιο του απορριμματοφόρου, γιατί θα υπάρχουν ως την επόμενη ή μεθεπόμενη ημέρα μπροστά στο κατάστημά μας. Βιτρίνα του καταστήματός μας είναι και το καθαρό πεζοδρόμιο. 10. Να μη ρίχνουμε στους κάδους χαρτόκουτα συσκευασίας εμπορευμάτων, γιατί αυτοί γεμίζουν αμέσως και δεν μπορούν να δεχτούν σακούλες σκουπιδιών. Αυτά, σωστά συσκευασμένα και δεμένα τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης. 11. Όταν σκουπίζουμε το κατάστημά μας και το πεζοδρόμιο, δε ρίχνουμε τα σκουπίδια στο ρείθρο, γιατί θα παραμείνει έτσι λερωμένο μέχρι την επόμενη ημέρα που θα περάσει ο οδοκαθαριστής.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει κατά μέσο όρο πάνω από 500 κιλά αποβλήτων κάθε χρόνο, αλλά λιγότερο από το ένα τρίτο των δημοτικών αποβλήτων ανακυκλώνεται και περίπου το ήμισυ καταλήγει σε χώρους ταφής. Ο στόχος είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης δια της δημιουργίας μιας αγοράς για ανακυκλωμένα προϊόντα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής. Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος. Ξέρετε ότι, αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα; Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται µε τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί µε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χωματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς •

• • •

• •

• • •

Μειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον. Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε. Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες φιάλες και συσκευασίες. Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά προϊόντα ή συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη σας; Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουμινένιες συσκευασίες. Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιμήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη σακούλα. Ανακυκλώστε! Πιέστε το Δήμο σας να ξεκινήσει προγράµµατα ανακύκλωσης αν δεν το κάνει ήδη. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριμμάτων (όχι μόνο των συσκευασιών, αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, των ορυκτελαίων, των μπαταριών, των οικοδομικών αποβλήτων, κ.λπ). Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε µε αλουμινόχαρτο. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε το στο συνεργείο και µη το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Προσοχή στην παραπλανητική σήμανση! Τα παρακάτω δύο σήματα αν και μοιάζουν μεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην ουσία τους. Το πρώτο αφορά προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, ενώ το δεύτερο διατείνεται απλώς πως το προϊόν είναι «ανακυκλώσιμο» (πράγμα που σημαίνει πως το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί παρθένες πρώτες ύλες και η μελλοντική ανακύκλωσή του επαφίεται στην καλή βούληση του καταναλωτή).

Ανακυκλωμένο υλικό

Ανακυκλώσιμο υλικό

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ • Να είναι άδειες από τροφές και υγρά. • Να τις ξεπλύνουμε, αν χρειαστεί, ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια κ.λπ. • Να τσακίζουμε τις χαρτόκουτες για να μην πιάνουν όλο το χώρο. • Όταν υπάρχει χώρος, να ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες και όχι μέσα σε σφιχτοδεμένες σακούλες, για να βοηθάμε τη διαδικασία του διαχωρισμού στο εργοστάσιο. • Στους φακέλους για εύθραυστα αντικείμενα -αυτούς που έχουν πλαστική επένδυση με τις φουσκαλίτσες αέρα για ασφάλεια- είναι καλύτερα να διαχωρίζουμε μόνοι μας το χαρτί από το πλαστικό. Στην ίδια λογική, βγάζουμε τα καπάκια από τις γυάλινες συσκευασίες - στις πλαστικές δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί διαχωρίζονται αργότερα στη διαδικασία ανάκτησης. • Να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια, όταν μπορούμε, για να εξοικονομούμε χώρο. • ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πετάμε σπασμένα τζάμια ή καθρέφτες, γιατί η διαλογή γίνεται στο χέρι και είναι επικίνδυνο για τους εργάτες. ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ • Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια, πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα οργανικά υπολείμματα των τροφών, τα κλαδιά από τα δέντρα. • τις βιοδιασπώμενες σακούλες (αυτές θεωρούνται συμβατικά σκουπίδια και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ανακύκλωση. Είναι καλύτερα να τις χρησιμοποιούμε στα κοινά σκουπίδια γιατί, όταν η σακούλα διασπάται, επιταχύνεται ο χρόνος αποδήμησης). • τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες σελίδες (όχι γιατί δεν ανακυκλώνονται, αλλά επειδή δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους). • Αποτσίγαρα από έτοιμα ή από στριφτά τσιγάρα. • Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ • Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, όλα τα περιοδικά, ακόμα και αυτά με τις γυαλιστερές σελίδες, όλους τους φακέλους αλληλογραφίας. • Αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες: κουτάκια από αναψυκτικά και μπίρες, κονσέρβες κάθε είδους, σακουλάκια μέσα στα οποία αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά ταψάκια μιας χρήσης, το κομμάτι από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε χθες αλλά δεν χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν χρειαζόμαστε κ.λπ. • Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από χυμούς, από φάρμακα κ.λπ. • Όλες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις μπογιές που βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένα χαρακάκια του παιδιού, τα νάιλον από το πακέτο των τσιγάρων, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα τα σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε, τα παλιά γάντια κουζίνας που τρύπησαν κ.λπ. • Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές σακούλες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από τα CD, τις παλιές κασέτες που δεν ακούμε κ.λπ. • Συσκευασίες τετραπάκ • Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια από ποτά ή δώρα, οδοντογλυφίδες, ξύλινες κουτάλες που χάλασαν, κρεμάστρες ρούχων κ.λπ. • CD, DVD - ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής που έχουν. ΣΥΜΠΙΕΖΩ: Τα πλαστικά μπουκάλια του νερού είναι καλό να συμπιέζονται, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, προκειμένου να μην πιάνουν χώρο. Στην περίπτωση των μπουκαλιών αυτών δεν χρειάζεται να βγάζετε το καπάκι.

ΠΛΕΝΩ: Πλαστικές συσκευασίες από γιαούρτια, όπως αυτή, αλλά και μπίρες, αναψυκτικά ή άλλα τρόφιμα, θα πρέπει να ξεβγάζονται ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια ή άλλα υγρά.

ΔΕΝ ΣΚΙΖΩ: Αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις, σκισμένες σελίδες και γενικά, χαρτιά που είναι μικρότερα του μεγέθους Α4 δεν ανακυκλώνονται - όχι γιατί δεν γίνεται, αλλά γιατί δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους.

ΒΓΑΖΩ ΚΑΠΑΚΙΑ:  Καλό είναι να ξεπλένετε τα γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών ή ποτών, ενώ όταν διαθέτουν μεταλλικά καπάκια, θα πρέπει να τα βγάζετε για να διευκολύνετε τον διαχωρισμό των υλικών.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΠΕ Στις πόλεις καθημερινά καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις πηγές αυτές, oι οποίες, παρόλη τη σπουδαία συνεισφορά τους στο σύγχρονο πολιτισμό, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς. Η πιο καθαρή ενέργεια είναι ... αυτή που δεν καταναλώνουμε. Οι πολίτες που κάνουν συνετή χρήση ενέργειας κερδίζουν οικονομικά και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να μετρηθούν σε ευρώ που κερδίζουμε και σε κιλά διοξειδίου του άνθρακα που δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Αντιθέτως, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπληρώνονται μέσω των φυσικών κύκλων και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας, που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Εξάλλου, η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, στην ελάττωση του φαινόμενου του Θερμοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών. Οι μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι:

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Η Ηλιακή Ενέργεια, η οποία αξιοποιείται με τα: Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι δομικά στοιχεία του κτιρίου, που, αξιοποιώντας τους νόμους μεταφοράς θερμότητας, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισμό της θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συνδυάζονται και με τεχνικές φυσικού φωτισμού καθώς και παθητικά συστήματα και τεχνικές για το φυσικό δροσισμό των κτιρίων το καλοκαίρι. Μπορούν δε να εφαρμοστούν τόσο σε καινούργια, όσο και σε ήδη υπάρχοντα κτίρια. Ενεργητικά Ηλιακά συστήματα Τα ενεργητικά (ή θερμικά) ηλιακά συστήματα αποτελούν μηχανολογικά συστήματα που συλλέγουν, την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και τη διανέμουν, χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της θερμότητας. Χρησιμοποιούνται για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες αγροτικές εφαρμογές, για θέρμανση του νερού σε πισίνες κ.λ.π. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες. Η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη μετά την Κύπρο σε εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες ανά κάτοικο. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης περιοχών που είναι δύσκολο να πάρουν ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (απομονωμένα σπίτια, φάροι, κ.α). Μικροί υπολογιστές και ρολόγια χρησιμοποιούν τα Φ/Β για την λειτουργία τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Παρ' όλα αυτά στη χώρα μας υπάρχει ένας μικρός αριθμός εγκατεστημένων Φ/Β συστημάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξης των 1000 kWp. Οι κυριότερες εφαρμογές Φ/Β στη χώρα μας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξης των 1000 kWp, αφορούν μικρά αυτόνομα συστήματα για την ηλεκτροδότηση απομονωμένων περιοχών. Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Αιολική Ενέργεια Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου υπήρξε από την αρχαιότητα μια λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου: ιστιοφόρα, ανεμόμυλοι κ.λ.π. Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε σήμερα τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική. Οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας είναι από τις ευνοϊκότερες γεωγραφικές θέσεις παγκοσμίως για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα εννοούμε τα καυσόξυλα, τα φυτικά και δασικά υπολείμματα (κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες ειδικά για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας. Οι κυριότερες χρήσεις της βιομάζας είναι: • Θέρμανση κτιρίων με καύση βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες : Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων ατομικοί/κεντρικοί λέβητες πυρηνόξυλου. • Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες • Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου • Τηλεθέρμανση : είναι η προμήθεια θέρμανσης χώρων καθώς και θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. H θερμότητα μεταφέρεται με προ-μονωμένο δίκτυο αγωγών από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια • Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Γεωθερμία Η Γεωθερμία είναι μία ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, αλλά και να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25 °C μέχρι 350 °C. Στις περιπτώσεις που τα γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 150 °C) η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών μονάδων, ιχθυοκαλλιεργειών κ.λπ. Η Υδραυλική Ενέργεια Η υδραυλική ενέργεια, όπως λέγεται η ενέργεια του νερού, είναι μια παραδοσιακή πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από τον άνθρωπο. Το νερό πέφτοντας από κάποιο ύψος ή ρέοντας με μεγάλη ταχύτητα μπορεί να περιστρέψει τροχούς με πτερύγια (υδροστροβίλους). Αυτή την περιστροφή την αξιοποιούμε παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια σε ειδικές εγκαταστάσεις (υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

Κώστας Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντος


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που μπορεί να εφαρμοστούν σε κτίρια και οικιστικά σύνολα. ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ζεσταθείτε... οικολογικά Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μία λογική θερμοκρασία, καθώς μία διαφορά ενός μόλις βαθμού μπορεί να μειώσει το λογαριασμό σας μέχρι και 10%. Συντηρείστε συστηματικά τον καυστήρα-λέβητά σας. Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Εξαερώνετε και μη σκεπάζετε τα καλοριφέρ. Κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες τα βράδια του χειμώνα. Μονώστε!

Σταματήστε τις διαρροές ενέργειας. Οι συσκευές σε αναμονή εξακολουθούν να καταναλώνουν ενέργεια. Κλείστε τις από τον κεντρικό διακόπτη ή βγάλτε τις από την πρίζα. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα η διαρροή ενέργειας από την κατάσταση αναμονής είναι υπεύθυνη για περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ σε φουσκωμένους λογαριασμούς και για την ετήσια έκλυση 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Προσέξτε τι συσκευές αγοράζετε. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες) οφείλουν να αναγράφουν την ενεργειακή τους απόδοση. Προτιμήστε συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β. Ενημερωθείτε σχετικά με την κατανάλωση μίας συσκευής που σκέφτεστε να αγοράσετε. Μήπως τελικά σας κοστίσει μία περιουσία σε λογαριασμούς ηλεκτρικού;

Αλλάξτε τα φώτα σας. Αντικαταστήστε τους συμβατικούς λαμπτήρες με λάμπες εξοικονόμησης. Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας γίνεται θερμότητα και χάνεται. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης χρειάζονται 4 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-12 φορές περισσότερο.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Αφήστε τον ήλιο να σας κεράσει ένα ντους. Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να περικόψει το λογαριασμό του ηλεκτρικού περίπου 2025% κατά μέσο όρο.

Δροσιστείτε ανέξοδα. Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό κόστος ενώ μόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαμπτήρας. Τοποθετήστε εξωτερικά σκίαστρα. Αερίστε τα δωμάτια τη νύχτα. Φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα.

Επενδύστε στον ηλιακό ηλεκτρισμό. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό, αντικαθιστώντας τις κιλοβατώρες που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και που παράγονται κυρίως από λιγνίτη ή από πετρέλαιο.

Ανακυκλώστε. Προστατεύετε και το κλίμα. Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση ενέργειας, κάθε μονάδα της οποίας στη χώρα μας επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Περιβαλλοντική Πολιτική Δ. Ασπροπύργου  

Προτάσεις περιβαλλοντικής πολιτικής που μπορούν να έχουν εφαρμογή στο Δήμο μας.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you