Page 1

Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη όλων των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Σήμερα, διευρύνοντας την πολιτική των παρεμβάσεών του, ο Δήμος δημιουργεί δομές άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αναπτύσσει υπηρεσίες που διευκολύνουν τους πολίτες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 1995 (ΠΔ 410/95) και σε αυτόν του 2006 (Ν.3463/2006). Μέσα σε 12 έτη παρατηρείται μία ισχυρή μεγέθυνση και διαφοροποίηση, τόσο σε εύρος, όσο και σε εξειδίκευση υπηρεσιών. Τα τελευταία 20 χρόνια, ως αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεκδικήσαμε σθεναρά από το κράτος στην αυτοδιοίκηση, αυτή τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων πόρων για την κοινωνική πρόνοια και την υγεία των πολιτών. Αφενός, διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες του και είναι σε καλύτερη θέση να για σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας για τους δημότες της. Αφετέρου, διότι με τις καλές πρακτικές που έχουμε εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία: Θυμίζω τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για την τρίτη ηλικία. Η αυτοδιοίκηση με τους λιγοστούς μεν πόρους, αλλά με τα ανεξάντλητα αποθέματα ευθύνης, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στην πρόκληση εκείνων των καιρών. Αναστήσαμε ένα ημιθανές κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργήσαμε δομές παιδικής μέριμνας, διευρύναμε τα προγράμματα αρωγής στους ηλικιωμένους, αξιοποιήσαμε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και οργανώσαμε σύγχρονες υπηρεσίες παροχής φροντίδας, συμβουλευτικής, προαγωγής της υγείας, προώθησης της απασχόλησης και αλληλεγγύης. Ξεκινήσαμε πιλοτικά τα 102 πρώτα πιλοτικά προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», με στόχο την προσφορά οργανωμένης φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, μένουν μόνοι, ή όπου το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να τους φροντίσει επαρκώς. Σήμερα λειτουργούν στην χώρα μας 1.064 δομές που καλύπτουν κάθε δήμο και χωριό, οι οποίες μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχουν συμβάλουν στην εξασφάλιση του δικαιώματος των ηλικιωμένων για αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση και ταυτόχρονα στην παραμονή στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτές οι δομές όπως γνωρίζετε στελεχώθηκαν με χιλιάδες κοινωνικούς λειτουργούς και κατά την περίοδο των αρχών της δεκαετίας του 2000, σχεδόν εξαλείψαμε την ανεργία του κλάδου. Σήμερα, η κοινωνική πολιτική είναι πλέον ένας βασικός τομέας δοκιμασμένων πρωτοβουλιών, μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων της αυτοδιοίκησης. Σήμερα, που το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι νόμος πλέον του κράτους, έχουμε τη μεταφορά 30 νέων αποκλειστικών αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής στους δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 94 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων), ενώ Κώστας Αθ. Τσίγκος – Δημοτικός Σύμβουλος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά στην οργάνωση των δήμων η δημιουργία μιας υπηρεσιακής μονάδας με αντικείμενο την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (άρθρο 97). Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η δυνατότητα και η ικανότητα των ΟΤΑ να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Στις αρμοδιότητες που προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα ε’ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», περιλαμβάνονται αρμοδιότητες που αφορούν: - Ενέργειες πρόνοιας προς τους πολίτες: καταβολή επιδομάτων σε ΑμεΑ, ανασφάλιστους κλπ., έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, έκδοση κάρτας αναπηρίας, αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής, έκδοση αποφάσεων κοινωνικής παροχής κλπ. - Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες ή φιλανθρωπικούς συλλόγους κ.α. - Εποπτεία και έλεγχο (διορισμός ΔΣ, έλεγχος προϋπολογισμού και επιχορηγήσεων κ.α) φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας (παραρτήματα ΠΙΚΠΑ, παιδικές εξοχές, κέντρα παιδικής μέριμνας κ.α), χορήγησης αδειών για λαχειοφόρες αγορές και εράνους, ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων κα. - Δημόσια υγεία και αγωγή υγείας: Τήρηση κανόνων υγιεινής σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, πληροφόρηση δημοτών για θέματα δημόσιας υγιεινής, έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων κ.α. - Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έκτακτων προγραμμάτων με ειδικό προϋπολογισμό ή προγραμμάτων που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ορισμός γιατρών που εξετάζουν επαγγελματίες και εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ορισμός γιατρού του ΟΓΑ για τα ΝΠΔΔ του Νομού Όλες αυτές οι νέες αρμοδιότητες πρόκειται άμεσα να υλοποιηθούν από τους δήμους και απαιτούν βέβαια πέρα από την εσωτερική ανασυγκρότηση των δήμων μέσα από νέους ΟΕΥ και τη στελέχωσή τους, με νέους κοινωνικούς επιστήμονες. Παρακάτω σας παρουσιάζω τα χαρακτηριστικά των δομών κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Ασπροπύργου. Στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μέσα από αρμοδιότητες προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής πληροφόρησης των πολιτών, ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κοινωνικής στήριξης καθώς και την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην διαμόρφωση μιας «τοπικής» Μεταναστευτικής πολιτικής μέσα από τη στήριξη των μεταναστών και παλιννοστούντων στην κοινωνική τους ένταξη. Στην ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και ειδικότερα των μητέρων μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και του Κέντρου Κώστας Αθ. Τσίγκος – Δημοτικός Σύμβουλος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών. Στην προσφορά οργανωμένης φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, μέσα από την πρωτοποριακή λειτουργία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και των ΚΑΠΗ Στη Κοινωνική ένταξη ατόμων με Αναπηρία και στην αποφυγή της ασυλοποίησης τους, μέσα από τη ολόπλευρη στήριξη των ΑμεΑ στην σωματική, κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, τη δημιουργική τους απασχόληση, την αυτόνομη διαβίωση μέσα από τα προστατευόμενα διαθέσιμα διαμερίσματα, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ένταξης. Στην ενίσχυση της Εργασίας και της Επιχειρηματικότητας μέσα από τη συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων, την προώθηση των ανέργων στην εργασία, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων. Οι δομές κοινωνικής πολιτικής που σήμερα λειτουργούν στο Δήμο Ασπροπύργου, είναι: Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ Το ΚΕΠ αποτελεί έναν πρωτοποριακό θεσμό για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποστολή του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης τους μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. Γραφείο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Σκοπός του γραφείου είναι η ενημέρωση για τις διατάξεις του νόμου που αφορά την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι, η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας του ηλικιωμένου, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας, η κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, η βελτίωση και η εξασφάλιση της ποιότητα ζωής του. Δημοτικοί παιδικοί & βρεφονηπιακοί σταθμοί Στόχος της λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι η παροχή προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση των γονέων καθώς και η ημερήσια φροντίδα των παιδιών. Κώστας Αθ. Τσίγκος – Δημοτικός Σύμβουλος 


Δήμος Ασπροπύργου 2010 

ΚΑΠΗ Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι: 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Δημοτική Τράπεζα Αίματος Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα των κατοίκων της πόλης. Πραγματοποιώντας 3 με 4 εθελοντικές Αιμοδοσίες ανά έτος, καλύπτονται οι ανάγκες των Αιμοδοτών στη Δημοτική Τράπεζα Αίματος. Δημοτική Κατασκήνωση Η Δημοτική μας Κατασκήνωση, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και προσφέρει διακοπές υψηλού επιπέδου σε μαθητές, με διαρκώς βελτιούμενες ποιοτικές και ποσοτικές παροχές. Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

Σήμερα που οι επιπτώσεις της κρίσης, χτυπούν πρωταρχικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, το κόστος ζωής μεγαλώνει, η οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται, οι ρυθμοί ανάπτυξης επιβραδύνονται, η επιχειρηματικότητα πλήττεται και η ανεργία αυξάνεται, σήμερα, λοιπόν παρά ποτέ, φαίνεται η αξία της ύπαρξης ισχυρού κοινωνικού δικτύου προστασίας, που ελαχιστοποιεί τις συνέπειες της ύφεσης και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προωθήσει άμεσα τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας στο πλαίσιο του Σχεδίου Καλλικράτης, δίνει νέα προοπτική στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και ενισχύει το ρόλο των δήμων ειδικά στα θέματα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Κώστας Αθ. Τσίγκος – Δημοτικός Σύμβουλος 

Κοινωνική πολιτική Δ. Ασπροπύργου  

Μία σύντομη περιγραφή της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος μας.

Κοινωνική πολιτική Δ. Ασπροπύργου  

Μία σύντομη περιγραφή της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος μας.