Page 1

JÄ–ZUITAI IR VILNIUS


Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia dominuoja tarp kitų pastatų Vilniaus senamiestyje. Pamaldos vyksta lietuvių ir rusų kalbomis. Tai pirmoji ir seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje. Jėzuitų ordino ir šv. Kazimiero giminaičio Zigmanto Vazos rūpesčiu 1604-1618 m. pradėta statyta bažnyčia. Bažnyčią ir vienuolyną 1655 m. karo metu gerokai apgriovė Rusijos kariuomenė Uždarius jėzuitų ordiną, bažnyčia atiduota kunigams emeritams, tapo parapine. Per I pasaulinį karą buvo paversta evangelikų bažnyčia. 1917 m. vokiečių kariuomenės katalikų kapeliono jėzuito Mukermano pastangomis bažnyčia grąžinta katalikams. 1919 m. kovo mėn. tikintieji bažnyčioje gynė kunigą Mukermaną nuo bolševikų, norėjusių jį suimti. Tai nepavyko ir trečią dieną raudonarmiečiai pabrobė jėzuitą. 1966 m pertvarkytas į Ateizmo muziejų. 1988 m. spalį grąžinta tikintiesiems, pradėta remontuoti.


Šv. Ignoto bažnyčia

Pastatyta1622–1647m.,suprojektuota Tomo Žebrausko SJ. Priklausėjėzuitams. Kaip ir daugelis bažnyčių daug kentėjo nuo gaisro. 1925 m. rekonstruota pagalJuliušo Kloso projektą, imituojant ankstyvojo baroko formas.1939 m. lapkritį sugrąžinus Vilnių Lietuvai Šv. Ignoto bažnyčioje aukojamos pirmosios mišios Lietuvos kariams. 1955 m. Šv. Ignoto bažnyčia paversta kino studijos sandėliu.1991–2004 m. veikė paveikslų galerija, vykoŠv. Kristoforo orkestro repeticijos.2004 m.lapkričio 23 d., vėl atiteko religinėms reikmėms (kaip pagrindinėLietuvos kariuomenės bažnyčia). Bažnyčios išorėje galima pastebėi du inkarus. Jie simbolizuoja kario uolumą ir valią.


Šv. Jonų bažnyčia Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia, sutrumpintai vadinamaŠv. Jonų bažnyčia, stovi senamiestyje, Vilniaus universiteto teritorijoje. Turi daug gotikos, baroko ir klasicistinių bruožų. Bažnyčios varpinė (1640 m.) yra aukščiausias Vilniaus senamiesčio statinys (69 m). Žygimantas Augustas bažnyčią atidavė jėzuitų įsteigtai Vilniaus kolegijai Bažnyčia daug kentėjo nuo karų ir gaisrų. Po 1737 m. gaisro paaukštinta varpinė. Nuo 1773 m. bažnyčia priklausė universitetui. 1827–1828 m. Karolis Podčašinskis gotišką pietų fasado portalą pakeitė klasicistiniu.. 1899 m. bažnyčioje pastatytas memorialinis paminklas Adomui Mickevičiui, 1917 m. – Tadui Kosciuškai.


Gimęs 1591 m. Sandomieže. Apie jo jaunystę daug nežinoma, tad Istorija prasideda tik 1611 metais, kai jis įstoja į Jėzaus draugiją. Iš tiesų XVII amžiaus rytinėje Lietuvos–Lenkijos dalyje padėtis buvo sunki. Šiose žemėse kryžiavosi Romos ir Maskvos įtakos. Kai kurie iš krikščionių stačiatikių siekė vienybės su Roma, kiti – ne.Stačiatikiai jautėsi pavojuje, susidėjo su kazokais, kurie vykdė tam tikrą kryžiaus žygį prieš katalikus. Vilniuje jis įstojo į Jėzaus draugiją, Vilniaus universitete studijavo filosofiją ir teologiją, dirbo įvairiuose Lietuvos jėzuitų provincijos namuose. Šv. Andriejus Bobola – vienas jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva Lietuvoje siautėję kazokai rodė ypatingą neapykantą tam, kas katalikiška. Atsisakęs atsižadėti katalikų tikėjimo kazokų buvo žiauriai kankinamas. Nepaprastai žiaurius kankinimus užbaigė mirtini kardo kirčiai.


Paruošė Vilnliaus jėzuitų gimanzijos mokiniai Konstantinas Paukštė ir Vakaris Jokūbas Lapienis. Mokytojai: J. Karašauskienė (informatika), K. Januškienė (istorija), A. Balčiūnaitė (tikyba).

Jezuitai ir vilnius lapienis ir paukštė  

Konstantinas Paukštė ir Vakaris jokūbas Lapienis. 8D

Jezuitai ir vilnius lapienis ir paukštė  

Konstantinas Paukštė ir Vakaris jokūbas Lapienis. 8D

Advertisement