Page 1

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος

ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΕΤΟΣ 2010


η μ ώ ν Γ

Ε

ξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται και σε αυτό το τεύχος που μόλις κρατάτε στα χέρια σας για τα ζητήματα του Επιχειρείν και τα θέματα πάνω στα οποία ενεπλάκη προκειμένου να δοθούν οι ανάλογες λύσεις, το Επιμελητηριό μας. Όπως άλλωστε συνέβαινε και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, τους τελευταίους μήνες, ο Πρόεδρος μας Άγγελος Αγγελόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της Διοικ. Επιτροπής προσπάθησαν στο μέγιστο βαθμό για να αντιμετωπισθούν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιάννης Κουτσούκος

Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. κ. Γεώργιος Κασιμάτης

Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Βασίλης Κορκίδης

Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος

Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη σε μεγάλη καμπή και πολύ δύσκολη περίοδο, με έντονη την οικονομική στενότητα που απειλεί άμεσα τους επαγγελματίες και την αγορά μας σε ολόκληρο το Νομό. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση το Επιμελητήριο όφειλε και ήταν εδώ με παρεμβάσεις διαρκής και με κάθε δυνατή πίεση προς την Πολιτεία ώστε να διευκολύνει και να ζητήσει απαραίτητες ρυθμίσεις ή κίνητρα για τους επιχειρηματίες. Η «μάχη» αυτή θα συνεχισθεί με οποιοδήποτε επίπεδο εξουσίας αφού στόχος μας παραμένει πάντα η παροχή δυνατότητας των μελών μας να έχουν πρόσβαση σε όποιον φορέα τους εξυπηρετεί ή σε προγράμματα στήριξης για να μπορέσουν να ξεφύγουν από το σημερινό αδιέξοδο…

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Αθανάσιος Σκορδαλής

Απο τη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 30 = Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος = ΕΤΟΣ 2010

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ιδιοκτήτης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, 28ης Οκτωβρίου-Πλατεία Ηρώων Εκδότης: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Συντακτική Επιτροπή: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΕΒΕ ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΡΔΟΥΛΙΑ, Υπάλληλος ΕΒΕ

2


ΑΡθΡΟ

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων Του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελου Αγγελόπουλου

Τ

α προηγούμενα χρόνια είχε πασμού χρηματοδοτούσε και πολλές μη ρατηρηθεί το φαινόμενο τα βιώσιμες επιχειρήσεις αυξάνοντας πανοικοκυριά να δανείζονται, σχετικά εύράλληλα και τις επισφάλειές του. κολα, με σκοπό την απόκτηση κατά Στη συνέχεια, και όσο η χώρα έμπαικύριο λόγο καταναλωτικών αγαθών. νε βαθύτερα στο τούνελ της οικονομικής Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις διαφηύφεσης, η έλλειψη ρευστότητας των τραμιστικές καμπάνιες που αφορούσαν πεζών περιόρισε δραματικά την χρηματοδάνεια διακοπών, φοιτητικά δάνεια, δότηση των επιχειρήσεων, ειδικά δε αυδάνεια για απόκτηση αυτοκινήτων τών που βάσει των οικονομικών τους κ.λπ., ποιος μπορεί επίσης να ξεχάσει στοιχείων θεωρούνται βιώσιμες. τις συνεχείς τηλεφωνικές ενοχλήσεις Είναι γνωστό σε όλους, ειδικά μετά όπου βλέπαμε έναν ανταγωνισμό ποια την αύξηση του ΦΠΑ και των λοιπών τράπεζα θα δώσει το «καλύτερο» καφόρων, ότι η κατανάλωση μειώθηκε με ταναλωτικό δάνειο ή θα φορτώσει αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου ερτον καταναλωτή με περισσότερες πιγασιών των επιχειρήσεων και την ταυστωτικές κάρτες. Αποτέλεσμα αυτού τόχρονη μείωση των περιθωρίων κέρήταν αφ’ ενός η υποθήκευση των μελδους, ειδικά από αυτές που απορρόφηλοντικών εισοδημάτων των νοικοκυσαν τις αυξήσεις σε μια απέλπιδα προριών, που υπέκυψαν στα κελεύσματα σπάθεια να μην κλείσουν οδηγώντας των «σειρήνων» αυτών, αντιμετωπίπολύ κόσμο στην ανεργία και την ανέζοντας σήμερα ιδιαίτερα μεγάλο πρόχεια. βλημα στην αποπληρωμή των πιστώσεΗ μείωση του κύκλου εργασιών, ων αυτών και αφ’ ετέρου η ανεξέλεγδηλαδή η αδυναμία έγκαιρης ρευστοκτη κατανάλωση που δημιουργήθηκε ποίησης του στοκ, οδήγησε με τη σειρά και η οποία οδήγησε με τη σειρά της της στην δυσκολία εξυπηρέτησης παστην ίδρυση επιχειρήσεων, ειδικά μελαιότερων δανείων άρα στην υποβάθμιταπώλησης αγαθών, περισσότερων από ση από τις τράπεζες της πιστοληπτικής αυτές που η οικονομία της χώρας μας, ικανότητας των επιχειρήσεων με αποτέυπό κανονικές συνθήκες και όχι υπό λεσμα την άρνηση περαιτέρω χρηματοσυνθήκες βαθιάς οικονομικής ύφεσης, δοτήσεων ή στην «καλύτερη» περίπτωμπορούσε πραγματικά να αντέξει. ση την με το σταγονόμετρο χρηματοδόΣε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτηση, ακόμα και στις περιπτώσεις προτές με τη σειρά τους οδηγήθηκαν σε εξόφλησης επιταγών, απαιτώντας υπουψηλό δανεισμό κεφαλαίων κίνησης θήκευση περιουσιακών στοιχείων. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ για να καλύψουν τη διεύρυνση της γκάΌλα όσα προαναφέρονται, συμβάΔημήτρης Ασημακόπουλος μας των αγαθών, να διατηρήσουν μεγάλουν με τη σειρά τους στην υστέρηση λα αποθέματα επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές κτήσης των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα η μείωση της καταπροσδοκώντας αύξηση του περιθωρίου κέρδους, και να νάλωσης οδηγεί σε μείωση του ΦΠΑ, σε μείωση των κερεξυπηρετήσουν την αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών. δών συνεπώς σε μείωση των λοιπών εισπραττόμενων φόΌμως λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε ρων αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών. και της αύξησης των δαπανών τους τελικά μειώθηκαν δραΕπίσης πολλές επιχειρήσεις, κακώς, δεν αποδίδουν ματικά τα περιθώρια κέρδους. Θα πρέπει να επισημανθεί ΦΠΑ, εισφορές, κ.λπ. διότι για να συνεχίσουν τη λειτουργία ότι πολλές επιχειρήσεις μείωναν σε χαμηλά επίπεδα τις τιτους χρησιμοποιούν τα ποσά αυτά ως κεφάλαιο κίνησης. μές αυξάνοντας παράλληλα τον δανεισμό με σκοπό να παΔεν είναι τυχαίο λοιπόν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, ότι οι 8 στις 10 επιχειρήσεις καταγράφουν ρατείνουν, απεγνωσμένα, την ύπαρξή τους ανταγωνιζόμεεπιδείνωση της γενικής οικονομικής τους κατάστασης, νοι αθέμιτα τις άλλες. Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυαλλά και όλων των επιμέρους οικονομικών τους δεικτών τή την κατάσταση, για να μην πω το μεγαλύτερο, φέρει το ως ανακοίνωσε ο Πρόεδρός της κ. Δημήτρης Ασημακότραπεζικό σύστημα το οποίο δημιουργώντας νέα τραπεζικά πουλος. προϊόντα μέσω ενός αυξανόμενου τραπεζικού ανταγωνι3


θΕΜΑ

«ΕΓΚΛΗΜΑ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, κοινοποιουμένη στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να σταματήσουν οι αυθαίρετες αναλήψεις μισθών και συντάξεων από τους λογαριασμούς των πολιτών, με το πρόσχημα καθυστερουμένων δόσεων δανείων. Επισημαίνει επίσης ότι το φαινόμενο έχει επεκταθεί και σε αυθαίρετες αναλήψεις από λογαριασμούς όψεως επαγγελματιών προς κάλυψη επιταγών για άλλες τοκοχρεολυτικές τους εκκρεμότητες . Ο κ. Πρόεδρος στην επιστολή του, εκφράζει την κατακραυγή της κοινωνίας και της αγοράς απέναντι στην μονομερή, παράνομη και αντιδεοντολογική πρακτική των τραπεζών και σημειώνει ότι οι Τράπεζες λειτουργώντας έξω από το πνεύμα της οικονομικής συγκυρίας δεν χρηματοδοτούν σχεδόν κανένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό ή επενδυτικό, αναιρώντας στην πράξη τις εξαγγελίες της Πολιτείας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Πύργος 26/08/2010 Αρ. Πρωτ.: 9067 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ο καταναλωτής να μην μπορεί να εισπράξει και να διαχειριστεί το μισθό του. Οι Τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, έξω από το πνεύμα συναίνεσης που πρέπει να διέπει τα δρώμενα, στην δύσκολη οικονομι-

Κύριε Υπουργέ, Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες της συνεχιζόμενης αλαζονικής πρακτικής των Τραπεζών απέναντι στον Έλληνα Πολίτη και την Πολιτεία και κυρίως απέναντι στον μικροεπαγγελματία, μισθωτό και συνταξιούχο. Αναφέρομαι στην πρακτική των Τραπεζών, να παρακρατούν τους μισθούς και τις συντάξεις αμέσως μόλις κατατίθενται στο λογαριασμό του πολίτη, εκμεταλλευμένοι το σύστημα καταβολών, χωρίς να υπάρχει καμία ειδική εντολή εκ μέρους του.

4

κή πραγματικότητα που διαπερνά το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Με την νέα αυτή αυθαιρεσία τους, αγνοούν την οριακή οικονομική κατάσταση των καταναλωτών και ελαχιστοποιώντας τους την ροπή προς κατανάλωση στερώντας έτσι από την αγορά και τα τελευταία ψήγματα


θΕΜΑ

αγοραστικής δυνατότητας . Κύριε Υπουργέ, Πρέπει να παρέμβετε άμεσα και καθοριστικά γιατί οι Τράπεζες, λειτουργούν σε δυσαρμονία με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και εφόσον βρίσκουν έδαφος θα συνεχίσουν να αυθαιρετούν. Ήδη έχουν «βάλει χέρι» σε λογαριασμούς όψεως επαγγελματιών, όπου καταθέτουν ποσά για να καλύψουν οι επαγγελματίες επιταγές προμηθευτών προκειμένου να καλύψουν δόσεις καθυστερούμενων δανείων. Πρέπει να σημειώσω επίσης, ότι αυτή την πρακτική των Τραπεζών την έχουμε εντοπίσει και στην απροθυμία τους να συνεργαστούν και σε χρηματοδοτικά προγράμματα που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία, όπως παράτα-

ση αποπληρωμής δανείων και του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ. Επίσης, δεν χρηματοδοτούν εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ), με αποτέλεσμα την αναστολή υλοποίησης των προγραμμάτων και τη στέρηση της αγοράς από επιπλέον χρηματοδοτικούς πό-

5

ρους. Όλα αυτά προξενούν σύγχυση, απογοήτευση και πανικό στους επιχειρηματίες, στον αγώνα τους για επαγγελματική ΕΠΙΒΙΩΣΗ και επιτείνουν την δυσφορία τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο Κράτος. Γι αυτό λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας κ. Υπουργέ, πρέπει να δράσετε ΑΜΕΣΑ, πριν το φαινόμενο λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΜΙΛΙΑ

Ομιλία ΥΠΑΑ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη Σ

ας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα κοντά σας, και να σας απευθύνω με συντομία τις σκέψεις μου. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους δοκιμασμένους της αγοράς, ανθρώπους δημιουργικούς, με ανησυχίες και σημαντική προσφορά στην οικονομική ζωή της χώρας. Είμαι εδώ για να εργαστούμε μαζί και να κερδίσουμε το στοίχημα για την αναθέρμανση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Σέβομαι βαθειά το θεσμο των Επιμελητηρίων, πιστεύω ότι είστε πολύτιμος βραχίονας της οικονομικής μας ζωής και απαραίτητο εργαλειο για να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω μακρυγορώντας για τις αναπτυξιακές προκλήσεις ή τα πεπραγμένα της κυβέρνησης για την ανάπτυξη. Είναι σπουδαία η προσπάθεια που έγινε και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Για αυτό δεν πιστέυω ότι αυτήν την ώρα χρειάζεται να επαναλάβουμε χιλιοειπωμένες κουβέντες που χάνονται στο χρόνο ή ματαιώνονται ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, παραμένοντας προσδοκίες και όχι πραγματικότητα. Την αλήθεια την γνωρίζουμε όλοι. Η αγορά, όπως και η κοινωνία βρίσκονται σε μια σημαντική και κρίσιμη καμπή. Οι συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ασκήσεις επί χάρτου. Το αίτημα για παραγωγή πλούτου, για ανάπτυξη και αναθέρμανση της οικονομίας είναι καθολικό. Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, συνδικάτα, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς συμφωνούμε ότι αν δεν δράσουμε, η κρίση δεν θα μας αφήσει μόνο φτωχότερους. Θα μας αφήσει χωρίς επιλογές,

χωρίς εργαλεία να ανακάμψουμε. Πράγματι, διερχόμαστε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους. Η ανταγωνιστικότητα κατρακυλά, η ανεργία αυξάνεται, τα λουκέτα πληθαίνουν, τα προϊόντα μας δυσκολεύονται να βρουν αγορές, δεν είμαστε ιδιαίτερα ελκυστι-

6

κοί για ξένες επενδύσεις. Εγώ όμως είμαι εδώ σήμερα για να σας μεταφέρω μια θετική και αισιόδοξη προσέγγιση. Yπάρχει ελπίδα. Υπάρχουν πόροι, άνθρωποι, ευκαιρίες, προϊόντα, καινοτόμες ιδέες. Υπάρχει η κοινωνική προσδοκία. Γιατί, παρά τη


ΟΜΙΛΙΑ δυσκολία, εργαλεία ανάπτυξης υπάρχουν, είναι στα χέρια μας. Είναι άδικο για τις δυνατότητές μας να αποδίδουμε στο Μνημόνιο εξωπραγματικές ιδιότητες. Το Μνημόνιο και το κάθε μνημόνιο δεν μας στερεί την ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Το στοίχημα για μεγαλύτερη απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων είναι δικό μας. Η διαφάνεια, ο έλεγχος, η στοχευμένη επένδυση ανά κλάδο, η επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης, η άρση του κόστους εγκατάστασης και κάθε γραφειοκρατικού εμποδίου είναι δικά μας στοιχήματα. Όπως δικά μας στοιχήματα είναι η καλή λειτουργία της αγοράς, η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, η εφαρμογή των κανόνων, η προστασία του εισοδήματος του πολίτη, η αναμέτρηση με τα καρτέλ και τη διαφθορά. Ο τερματισμός της σπατάλης και η αποδοτική λειτουργία των φορέων που διαθέτουμε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα μπουν σε μια νέα βάση λογοδοσίας. Είμαστε αποφασισμένοι να αναμετρηθούμε με την αντιπαραγωγική και τελικά αντι-αναπτυξιακή και αντικοινωνική νοοτροπία της κρατικής επιδότησης στο διηνεκές, χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο, χωρίς όφελος για την οικονομία, τον πολίτη, και τελικά τη χώρα. Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας ενημερώσουν για την πορεία των επιδοτήσεων στη χώρα διαχρονικά, να μας πουν αν τα χρήματα που δόθηκαν «έπιασαν τόπο», αν τελικά η επιδοματική πολιτική δημιούργησε βιώσιμες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας, τη συνδρομή των επιμελητηρίων, της γνώσης και της συσσωρευμένης εμπειρίας σας για να βάλουμε κανόνες, αλλά και να θέσουμε κίνητρα, βάζοντας γρήγορα μπροστά τη μηχανή της οικονομίας. Είμαστε αποφασισμένοι να εισάγουμε όρους αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίας και βιωσιμότητας στα επενδυτικά σχέδια και να τα εντάξουμε στον αναπτυξιακό σχεδιασμό κάθε περιοχής. Δεν είμαστε εδώ για να αφυδατώσουμε την αγορά και το επιχειρείν από το ρίσκο. Είμαστε εδώ για να το ενθαρρύνουμε, προσδοκώντας ότι το ιδιωτικό όφελος συνεπάγεται κοινωνικό όφελος, πλούτο για όλους, ευκαιρίες για αναδιανομή και συλλογική ευημερία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά να δημιουργήσει, να κεφαλαιοποιήσει καινοτόμες ιδέες, να δημιουργήσει υπηρεσίες σε τομείς που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στις προηγμένες οικονομίες, όπως η βιοεπιστήμη, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η πληροφορική. Με άμεσες προτεραιότητές μας: Την υγιή λειτουργία της αγοράς, το σεβασμό στη νομοθεσία. Δυστυχώς στη χώρα υπάρχουν πολυεθνικές επιχειρήσεις που δεν σέβονται και δεν εφαρμόζουν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν θα γίνει ανεκτό σε μια χώρα που δοκιμάζεται από την κρίση. Την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μέσα από μια συμφωνία ρευστότητας με τις τράπεζες για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις. Θέλουμε τη γνώμη και τη συνδρομή σας για να αξιοποιήσουμε τα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτουμε ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα της επιχείρησης. Την επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων και τη γρήγο-

ρη, διαφανή και αποτελεσματική αξιοποίηση και των κοινοτικών πόρων. Δεν μπορει να αποτελεί τη μοναδική κεντρική μας πολιτική η επιδότηση, έχουμε ανάγκη από περισσότερα κίνητρα, από υγιείς και διαφανείς διαδικασίες. Τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία. Επιθυμία μου είναι σε λίγους μήνες να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε τις ΜμΕ αποτελεσματικά με κριτήρια και γρήγορες διαδικασίες – και τη σύμπραξη του τραπεζικού τομέα. Το ίδιο επιδιώκουμε και για τις εξαγωγές, ώστε να αυξήσουμε σταδιακά τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ στο 14%, αρκεί να ανατρέψουμε τις νοοτροπίες και να αναθεωρήσουμε το ρόλο της πολιτείας στην ανάπτυξη και την προώθηση των εξαγωγών. Από τη Δευτέρα ξεκινάμε μια επώδυνη αλλά μεθοδική προσπάθεια να «ξεκολλήσουμε» ένα-ένα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, δίνοντας πολύτιμες «ανάσες» στην οικονομία και στην αγορά. Προχωράμε με στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές ανά κλάδο με στόχο την ανάδειξη του νέου παραγωγικού μας μοντέλου με οικονομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας: Τουρισμός, Ναυτιλία, Ενέργεια (Πράσινη Ανάπτυξη), Αγροτοδιατροφικός Τομέας, Ιατρική και Κοινωνική Φροντίδα. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω την αξία της συνεργασίας, την οποία όλοι τιμούμε στα λόγια, λίγοι όμως εφαρμόζουμε στην πράξη. Κλειδί για την επιτυχία των εγχειρημάτων που ανέφερα, είναι να υπερβούμε την αντίληψη ότι μπορούμε να αναζωογονήσουμε την αγορά, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας ή να μειώσουμε τις τιμές μόνο με νομοθετήματα. Κανένα υπουργείο ή φορέας από μόνος του δεν μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις και να υλοποιήσει ένα μεσο-μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης π.χ. για τον τουρισμό ή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αν δεν υπάρχει συντονισμός, διϋπουργική συνεργασία, σύμπραξη με τους δήμους και τις Περιφέρειες, τα επιμελητήρια, τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, τα ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μας πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ό,τι εκτιμούν οι αγορές. Αρκεί να προχωρήσουμε αποφασιστικά και στοχευμένα, συνεχίζοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές, αξιοποιώντας σωστά και με διαφάνεια τους διαθέσιμους πόρους, δημιουργώντας νέες αγορές, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά κόστη και επιβραβεύοντας επιτέλους τους τολμηρούς, καινοτόμους και ικανούς επενδυτές. Δυστυχώς, οι στρεβλώσεις υπάρχουν. Από τα 3.000 και πλέον επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, τα 2.600 αντιστοιχούν σε φωτοβολταϊκά. Όλα θα επανεξετασθούν και μαζί θα μελετήσουμε τις προοπτικές δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο θεσμός των Επιμελητηρίων είναι ιστορικός, βαθύς και ισχυρός. Είναι η ώρα να αναλάβετε και σεις περισσότερες ευθύνες και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας. Σε αυτήν την προσπάθεια σας θέλουμε δίπλα μας.

7


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Θα συνεχίσω να μάχομαι για το καλό του τόπου» «Τ

ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να γίνει από μέρος της κρίσης, μέρος της λύσης» δήλωσε χθες ο Ηλείος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Κουτσούκος, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του, που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο κ. Κουτσούκος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπουν προϋποθέσεις μακρόπνοης πολιτικής και η υπάρχουσα ηγεσία να ανοίξει δρόμους, έτσι ώστε μέσα από συστηματική προσπάθεια να αποδώσουν καρπούς τα μέτρα και οι πολιτικές.

λά η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ύφεσης και πρέπει να επισημάνουμε ότι καμία χώρα δεν βγήκε από την κρίση, χωρίς να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα» τόνισε. Το σχέδιο ανασυγκρότησης Σε ότι αφορά το σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ηλεία, το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναφορά για την πυρόπληκτη Ηλεία από τον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου στη ΔΕΘ και την κατάργηση του ταμείου Μολυβιάτη, ο κ. Κουτσούκος επεσήμανε ότι η Ηλεία δεν ξεχάστηκε, ότι ο πρωθυπουργός διατηρεί τις ευαισθησίες του για την Ηλεία και ότι ήδη το νομοσχέδιο ανασυγκρότησης είναι έτοιμο, αλλά τα προβλήματα το έφεραν πίσω. Έκανε γνωστό ότι πολύ σύντομα το σχέδιο ανασυγκρότησης θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση και σε ότι αφορά το Ταμείο Μολυβιάτη, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο στο οποίο ξεκαθαρίζεται ότι όλοι οι πόροι του Ταμείου μεταβιβάζονται στη νέα δομή για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

«Πορεία ανάταξης» Αναφορικά με την τοποθέτησή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επεσήμανε ότι η πολιτική εξαρτάται από συλλογικές προσπάθειες και τόνισε ότι σημασία έχει να βρίσκεσαι σε πόστο και να παλεύεις με τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει, σε ζητήματα που θεωρείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. «Αυτό που θέλω πάνω απ’ όλα, είναι να ακούσω, να ακούσουμε στο Υπουργείο τον αγροτικό κόσμο και να χαράξουμε πορεία ανάταξης, καθώς έχουμε βιώσει πολυετή κρίση στον αγροτικό τομέα» είπε χαρακτηριστικά.

Τιμή η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Αναφορικά με τον ανασχηματισμό και τα δυσμενή σχόλια που ακούστηκαν περί μεγάλου κυβερνητικού σχήματος, ο κ. Κουτσούκος επεσήμανε ότι ένα από τα κριτήρια του ανασχηματισμού, ήταν για να καλυφθούν κενά και τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ γρήγορα. Κλείνοντας τη συνέντευξή του ο κ. Κουτσούκος και απευθυνόμενους στους ανθρώπους που τον έχουν τιμήσει με την ψήφο τους, επεσήμανε ότι η τιμή του πρωθυπουργού προς το πρόσωπό του να του εμπιστευθεί το Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτελεί τιμή πρώτα στο πρόσωπο των ψηφοφόρων και είπε χαρακτηριστικά: «Όπως γνώριζαν το Γιάννη (σημ. τον ίδιο) μέχρι σήμερα, θα μείνω ο ίδιος, μαχόμενος για το καλό του τόπου».

Τα οικονομικά μέτρα Ερωτηθείς για τα μέτρα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, συνεπής με τον εαυτό του, επεσήμανε ότι είχε διαφωνήσει με τα μέτρα και επανέλαβε χθες, ότι πρέπει να εκτιμηθεί σοβαρά ανοχή που δείχνει ο ελληνικός λαός. «Είναι οριακή η κατάσταση και ο κόσμος δεν έχει αντοχές άλλων μέτρων και αυτό που θέλει είναι να δει αποτελεσματικότητα. Ακόμα δεν έχουμε επιτύχει να ανακάμψουμε, αλ8


ΑΓΟΡΑ

Η νέα αύξηση του ΦΠΑ αποτελειώνει την αγορά Αγγελος Αγγελόπουλος: Το μέτρο θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

Ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας, με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου προβάλλουν την έντονη εναντίωσή τους στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει από 1/01/2011 σε σαρωτικές μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή 11% στον υψηλό 23% προκειμένου να αντλήσει πρόσθετα έσοδα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την οικονομία η κίνηση της Κυβέρνησης για την ανεύρεση πόρων μέσω φοροεισπρακτικής πολιτικής θα επιφέρει την πλήρη επιδείνωση του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές με την αποστράγγιση του οικογενειακού προϋπολογισμού, που ήδη δοκιμάζεται από τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς. Η φορολογική επίθεση που δρομολογείται, που επιβάλλει την τρίτη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, θα συρρικνώσει όλο και περισσότερο τη ζήτηση και θα βυθίσει την αγορά σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Πως θα απορροφήσει η αγορά 3η επιβάρυνση του ΦΠΑ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Είναι αναμενόμενο αυτό να οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις, αύξηση πληθωρισμού και μείωση της κατανάλωσης με απρόβλεπτες συνέπειες για πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλες αντοχές και η καταναλωτική δύναμη έχει περιοριστεί στο έπακρο. Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

­Η­φορολογική­ επίθεση­που­δρομολογείται, με­την­τρίτη­ αύξηση­των­συντελεστών­του­ΦΠΑ,­ θα­συρρικνώσει­όλο και­περισσότερο­ τη­ζήτηση­και­ θα­βυθίσει­την­ αγορά­σε­ακόμα­ μεγαλύτερη­ύφεση.

9

ΑΘΗΝΑ Κύριε Υπουργέ, Συμπαρατασσόμαστε μαζί σας, στις προσπάθειες που καταβάλετε για την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και γενικότερα την ανασύνταξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης κατανοώ την ανάγκη για επίτευξη των όρων και του πνεύματος του μνημονίου, ώστε απρόσκοπτα να λάβουμε τις επόμενες δόσεις του δάνειου και η χώρα να «βγει» πάλι στις διεθνείς αγορές και να διεκδικήσει χρηματοδότηση με ευνοϊκό επιτόκιο. Πολλά από τα μέτρα, από αυτά που έχετε λάβει, ήταν ήδη ώριμα από χρόνια και είχαν καθυστερήσει ώστε να νοικοκυρευτεί το κράτος, που κατά τη γνώμη μου είναι προϋπόθεση για σταθερά και όχι ευκαιριακά βήματα στην ανάπτυξη. Δεχθείτε όμως τον έντονο προβληματισμό μου, που φθάνει στα όρια της αντίθεσης μου, απέναντι στο μέτρο της μετάταξης στον ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ μιας σειράς προϊόντων, που εντάσσονται στα λεγόμενα είδη λαϊκής κατανάλωσης και μιας σειράς υπηρεσιών που εντάσσονται σε ιδιαίτερα «εύθραυστους» όσο και σημαντικούς κλάδους της οικονομίας.


ΑΓΟΡΑ Φοβάμαι ότι η εμμονή στην αύξηση του ΦΠΑ για 3η συνεχόμενη φορά, δηλώνει την αποτυχία απόδοσης των προηγούμενων αυξήσεων, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να αντληθούν τα προβλεπόμενα έσοδα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι και η 3η κατά σειρά αύξηση θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Μονό που η αποτυχία αυτή θα συνοδευτεί με τον οριστικό μαρασμό της αγοράς. Ήδη τα δεινά που έχουν συσσωρευτεί στις επιχειρήσεις είναι τόσα πολλά, που από μόνα τους οδηγούν σε λουκέτο εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις. Η επιβάρυνση προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται από ψησταριές, καφενεία, καταστήματα ειδών διατροφής, όπως και ξενοδοχειακές υπηρεσίες (που ήδη έχουν πληγεί σοβαρά), θα επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε όλους αυτούς τους κλάδους. Προστιθέμενο όλο αυτό στα ήδη εκρηκτικά υπάρχοντα προβλήματα, οδηγεί με σιγουριά σε αφανισμό την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, πυκνώνοντας έτσι τις στρατιές των

«Ηδη­τα­δεινά­που έχουν­συσσωρευτεί στις­επιχειρήσεις­είναι τόσα­πολλά,­που οδηγούν­σε­λουκέτα»­­

και στην ουσία στερεί το Δημόσιο από έσοδα. Η γενικευμένη ακρίβεια και η νέα μείωση της αγοραστικής δύναμης, που θα επέλθει με την μετάταξη στον ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ, τελικά θα πετύχουν τα αντίθετο αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι πρέπει να αναπτύξετε ακόμα καλύτερα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να δώσετε κίνητρα στην αγορά να αντιδράσει. Εκτός από το κλείσιμο των καταστημάτων, το επόμενο που μπορεί να επιτευχθεί είναι και άλλη πτώση της κατανάλωσης και ανάπτυξη αγοράς «πλανοδίως» και

«παρεμπορίως». Ευελπιστούμε στην προσεκτικότερη προσέγγιση του θέματος και την αναθεώρηση της απόφασης σας από εσάς και το επιτελείο σας .

ανέργων και με αυτοαπασχολούμενους και με εργαζόμενους

10

ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΜΙΛΙΑ

Ομιλία προέδρου ΚΕΕΕ, κ. Γεωργίου Κασιμάτη Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκης 11 Σεπτεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, Φίλες και Φίλοι Όταν πριν από μερικούς μήνες βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί στην τακτική γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ στη γειτονική Χαλκιδική, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Και η συζήτηση μας ανέδειξε ότι το ζητούμενο για τη στήριξη της αγοράς και της επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη. Έκτοτε μεσολάβησαν αλλαγές που λίγο απέχουν από το να χαρακτηριστούν κοσμογονικές, ειδικά για την οικονομία της χώρας. Η χώρα μας και επισήμως πλέον έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα δανεισμού από τις χώρες της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι όροι του οποίου έχουν αποτυπωθεί σε ένα Μνημόνιο το οποίο επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Η αυστηρότητα τήρησης των όρων αυτών έχει δημιουργήσει σε πολλούς την αίσθηση ότι πλέον το βασικό νομιμοποιητικό κείμενο κάθε πρωτοβουλίας, είτε νομοθετικής, είτε διοικητικής, στην ελληνική Πολιτεία, δεν είναι το Σύνταγμα της χώρας αλλά το Μνημόνιο. Θέλω σε αυτό το σημείο να είμαι ξεκάθαρος. Αρκετές από τις δομικές αλλαγές που προβλέπονται στο Μνημόνιο είναι ζητούμενα από την επιμελητηριακή και την επιχειρηματική κοινότητα καθ’ όλο το διάστημα των τελευταίων δυο δεκαετιών. Όμως οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα κλίμα φόβου, σε ένα κλίμα μιζέριας, σε μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που ειδικά για την επιχειρηματικότητα λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί ως κατατονική. Η μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων ξεπερνάει κάθε προηγούμενο αγγίζοντας σε πολλές περιοχές της χώρας το 50%, ακόμη και σε περιόδους εκπτώσεων. Η βιομηχανική παραγωγή φθίνει σταθερά. Και σε αυτές τις συνθήκες οι επιχειρηματίες καλούνται να ανταποκριθούν στις μεγαλύτερες φορολογικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τη μεταπολίτευση και μετά, όπως αυτές απορρέουν από το Μνημόνιο. Συνεχείς έκτακτες εισφορές, αυξήσεις εμμέσων φόρων (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης), αυξήσεις αμέσων φόρων (φόροι εισοδήματος και ιδιοκτησίας), όλα αυτά έχουν επιβαρύνει σημαντικά την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Σε συνδυασμό δε και με τη μείωση εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού που φτάνει ή και ξεπερνά το 30%, είναι πρόδηλο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε». Και όμως, ο επιχειρηματικός κόσμος θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, εν όψει όλων αυτών των αντιξοοτήτων, αρκεί να υπήρχαν απτά δείγματα στήριξης της ρευστότητας του και της δυναμικής του. Όμως δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα. Από πλευράς δημοσίων επενδύσεων, οι περικοπές είναι δραματικές. Το ΕΣΠΑ βρίσκεται σε ποσοστό απορρόφησης μόλις 8%. Οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ έχουν ήδη μειωθεί κατά 0,3% του ΑΕΠ και επίκειται αντίστοιχη μείωση, όπως πληροφορούμαστε, στους επόμενους μήνες. Ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος μετά από πολύμηνο «πάγωμα» ενεργοποιήθηκε με ρυθμούς χαρακτηριστικά αργούς και μόνο για αποπληρωμές επενδύσεων παρελθόντων ετών. Ο σχεδιαζόμενος νέος αναπτυξιακός νόμος καθυστέρησε χαρακτηριστικά να παρουσιαστεί και το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα απογοήτευσε καθώς, αν και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του κομβικούς κλάδους της οικονομίας όπως το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) και η οικοδομή. Όσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι επιχειρήσεις τόσο των αστικών κέντρων, όσο και της περιφέρειας, βιώνουν την τρομερή δυστοκία χορήγησης ρευστού. Η πιστωτική επέκταση επιβραδύνεται καθώς ο ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 0,86% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2009, και με βάση την έως τώρα πορεία ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης θα διαμορφωθεί λίγο υψηλότερα του 2%, πολύ μακριά από το 10% που εκτιμούσε το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης στις αρχές του έτους. Οι εκκλήσεις, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι προτροπές και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις της Κυβέρνησης προς τις τράπεζες ώστε να ανοίξουν τη στρόφιγγα της ρευστότητας προς την αγορά, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα από αρωγός της επιχειρηματικότητας έχει φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει δήμιος της». Όσο για τα καθ’ημάς, τα της επιμελητηριακής κοινότη11


ΟΜΙΛΙΑ τας η νομοθετική πρωτοβουλία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κινήθηκε πολύ κάτω των προσδοκιών μας, καθώς η βασική μας πρόταση για την λειτουργία της υπηρεσίας μιας στάσης στα Επιμελητήρια ως προς την ίδρυση επιχειρήσεων δεν έγινε αποδεκτή. Όπως γνωρίζετε επελέγη η λύση της δημιουργίας ενός μηχανισμού όπου τα επιμελητήρια πλέον έχουν παρακολουθηματικό ρόλο, το ΓΕΜΗ παραμένει απλώς ένα μητρώο ληξιαρχικού χαρακτήρα και η βασική διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων ανατίθεται στους συμβολαιογράφους ως προς τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και στα ΚΕΠ μαζί με τα επιμελητήρια ως προς τις προσωπικές εταιρείες. Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε πάντως την εισήγηση του κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου σήμερα, για το νέο λογισμικό και λειτουργικό σύστημα του ΓΕΜΗ.

Για όλα αυτά τα θέματα, η ΚΕΕΕ κατέθεσε εγκαίρως τεκμηριωμένες θέσεις, που δυστυχώς δεν εισακούστηκαν από την Πολιτεία. Οι προτάσεις μας, η εμπειρία μας, η τεχνογνωσία μας παραμένουν στη διάθεση της Πολιτείας να τις αξιοποιήσει. Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, καταβάλλει κάθε προσπάθεια και ζητάμε από την Πολιτεία να μας στηρίζει δημιουργώντας αναπτυξιακές προοπτικές και όχι να μας αδικεί, επιβάλλοντας μας δυσανάλογα βάρη. Το SOS που εκπέμπουμε είναι η τελευταία μας ευκαιρία…

12


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η Ελληνική οικονομία: Μια διαφορετική προσέγγιση

Η

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, στο πλαίσιο των επαφών των Κοινωνικών Εταίρων, ενόψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης με τον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά και τους αρχηγούς των κομμάτων, κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις – θέσεις της.

Το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας αφού 313.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 800.000 άτομα. Πρόκειται για το 18% της συνολικής απασχόλησης και το 35% του συνόλου των επιχειρήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο πλήθος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. Το εμπόριο, ένα κατεξοχήν ανοιχτό επάγγελμα, χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση με τους καταναλωτές και το μεγάλο ρίσκο που καλείται να διαχειριστεί ο επιχειρηματίας.

Αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις πλευρές ότι η τρέχουσα κρίση συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μας, τουλάχιστον στη Μεταπολιτευτική περίοδο. Πρόκειται για μία οικονομική κρίση που έχει θέσει υπό επανεξέταση το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αναπαραγόταν και εξελισσόταν. Είναι μία κρίση που απέληξε στην απώλεια του οικονομικού μας αυτεξουσίου και σε ένα σταυροδρόμι για το ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση της Δημοκρατικής Διακυβέρνησης στις νέες συνθήκες. Το Μνημόνιο, προϊόν ενός εξαιρετικά δυσάρεστου για εμάς συμβιβασμού, καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις βασικές αιχμές της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα έθεσε υπό μία ασφυκτική μέγγενη την αγορά, διαμορφώνοντας ένα κλίμα απαισιοδοξίας που τείνει να καταλήξει σε μία σπειροειδή απογοήτευσης. Το νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε όλους μας κυρίως, γιατί έχει καταστήσει μη αξιόπιστες τις προβλέψεις της Τρόικας και αβέβαιη την έκβαση κάθε νομοθετικής παρέμβασης. Στο βαθμό που το Μνημόνιο βρίσκεται δυνητικά σε ένα καθεστώς διαρκούς αναθεώρησης, διαχέεται ένα κλίμα ανασφάλειας στην αγορά με καταστροφικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία. Ο εμπορικός κόσμος της χώρας όντας στο επίκεντρο της υφεσιακής κατάστασης αναζητά λύσεις και τρόπους επιβίωσης.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως, μπορεί να γίνει αντιληπτό - και σε αντίθεση με άλλες χώρες - η ελληνική επιχειρηματικότητα βασίστηκε σε εταιρίες μικρού μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και διέθεταν ανέκαθεν τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορούσε την απασχόληση. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους τους, οι ΜμΕ πάντοτε ήταν «ανοικτές» στον κρατικό έλεγχο, κάτι που αναιρεί και μία «παραφιλολογία» ότι δήθεν αυτές ευθύνονται για τον όγκο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και έχει επιβαρύνει τα δημόσια έσοδα. Από την πλευρά της απασχόλησης η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα αποτελούν το μεγάλο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, με το ποσοστό των απασχολουμένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, να ξεπερνά το 85%. Το εμπόριο, ειδικότερα, είναι ένα πεδίο δραστηριοποίησης και απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, πλήττονται από την ανεργία και την περιστασιακή απασχόληση. Ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος του εμπορίου διαφαίνεται και από το δομικό ρόλο που κατέχει στις περιφερειακές αγορές οι οποίες συνιστούν παράγοντα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και πολιτισμού.

13


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Σε αυτό το πλαίσιο πάγια θέση της ΕΣΕΕ είναι ότι η εννοιολόγηση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική περίπτωση πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής δομής της χώρας και κατ’ επέκταση κάθε αναπτυξιακή στρατηγική να προσαρμόζεται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Και κυρίως η αναδιάρθρωση της πορείας της ελληνικής οικονομίας μετά τη Μεταπολίτευση, πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές ερμηνείες και όχι σε εξωγενή σχήματα που δεν ανταποκρίνονται στις εσωτερικές αναγκαιότητες. Οποιαδήποτε εξωγενής «συνταγή» πρέπει να τίθεται στη διαπραγμάτευση και να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας με τεκμηρ ι ω μ έ ν ε ς προτάσεις.
Οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε μια σειρά από θετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Κυβέρνηση για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι αρμόδιοι παράγοντες αντιλαμβάνονται όχι μόνο τη μεγάλη σημασία των ΜμΕ για την ελληνική οικονομία αλλά και τις δραματικές συνέπειες που θα έχει η παρακμή τους και οικονομικά και κοινωνικά. Ήδη, έχει δρομολογηθεί σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΑΝ και τη Γ.Γ. Εμπορίου η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Εμπορίου το οποίο θα μεριμνά για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των δεδομένων σχετικά με το σύνολο του εμπορίου και θα επιτρέπει μία ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλους. Επίσης, με την υπογραφή του Συμβολαίου Στήριξης των ΜΜΕ, η Κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να τεθεί ένα ικανοποιητικό πλαίσιο πολιτικής αντιμετώπισης του ζητήματος της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Το Συμβόλαιο Στήριξης των ΜΜΕ θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους υπουργούς αλλά και να βρει όλους τους υπουργούς της Κυβέρνησης υποστηρικτές του. Εμείς από τη δική μας πλευρά συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την προσφορά χαμηλότερων τιμών σε ανέργους συμπολίτες μας, αλλά και για θέματα ενίσχυσης της απασχόλησης στο εμπόριο. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις της Κυβέρνησης, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα μας για περαιτέρω συνεργασία και τη υποστήριξή μας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προσανατολίζεται στη σωστή κατεύθυνση. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μας απασχολεί όλους και χωρίς αμφιβολία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Το ερώτημα όμως που πρέπει να τεθεί είναι ποιος υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, οι ΜμΕ ή η δυσλειτουργική κρατική γραφειοκρατία; Ποια μορφή επιχειρηματικότητας άνθισε με μεγάλη αρωγή και την ανοχή του κράτους, η μικρή και μεσαία ή η μεγάλη; Αυτά τα ερωτήματα καταδεικνύουν, ως ένα βαθμό, και το μονομερή τρόπο με τον οποίο διενεργείται ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την κρίση. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο δρόμος για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελ-

ληνικής οικονομίας από τη στενωπό της συγκέντρωσης της επιχειρηματικότητας σε λίγες μεγάλες εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το ζήτημα των τιμών. Όπως είναι γνωστό το ελληνικό εμπόριο όλο τον τελευταίο χρόνο, προώθησε και εφάρμοσε την απορρόφηση των διαδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ, παρότι ήταν ο πρώτος κλάδος της οικονομίας που επλήγη από τις συνέπειες τις ύφεσης. Τι γίνεται, όμως, με τις ενδο-ομιλικές αυξήσεις των τιμών των πολυεθνικών και σε ορισμένες περιπτώσεις των μεγάλων σουπερμάρκετ, τα οποία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς στους κλάδους τους; Πώς η συγκέντρωση σε αυτές τις περιπτώσεις βοήθησε στη συγκράτηση των τιμών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας; Μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία νέων ομίλων με καταλυτική δεσπόζουσα θέση όταν ήδη η αγορά λειτουργεί με μεγάλες στρεβλώσεις; Κατ’ αντιστοιχία και η υπερ-αισιοδοξία των προβλέψεων για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ από το λεγόμενο «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων δεν εδράζεται σε στέρεες βάσεις. Πολύ συχνά οικονομετρικά υποδείγματα, αποτυγχάνουν να απεικονίσουν την ελληνική πραγματικότητα, τους παράγοντες που την διαμορφώνουν, τις δομές πάνω στις οποίες έχει δομηθεί και τα «στεγανά» τα οποία δεν την αφήνουν να ορθοποδήσει και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της.

14


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Μοιραία λοιπόν το αποτέλεσμα της αδυναμίας κατανόησης και ενσωμάτωσης ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε απόκλιση συμπερασμάτων από την οικονομική πραγματικότητα. Η εισαγωγή και χρήση εθνικολογιστικών μεγεθών, τα οποία στη συνέχεια αμφισβητήθηκαν ως ανακριβή, αλλά, και ο μη συνυπολογισμός των χαμένων πόρων από την παραοικονομία στα εθνικολογιστικά μεγέθη, δεν οδηγούν σε αξιόπιστες προβλέψεις και στις οικονομικές του εκτιμήσεις. Τέλος, η αυθαίρετη σύνδεση της όξυνσης του ανταγωνισμού με την πτώση των ελληνικών περιθωρίων κέρδους στα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» κατά 15% απαιτεί περισσότερη προσοχή προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων, ενώ δεν τεκμηριώνεται ο τρόπος που οι διαρθρωτικές αλλαγές - μεταρρυθμίσεις θα επιφέρουν την πολυπόθητη μείωση των περιθωρίων κέρδους στα «κλειστά επαγγέλματα». ΛΟΥΚΕΤΑ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Το ελληνικό εμπόριο έχει εισέλθει σε μία βαθειά ύφεση με αυξανόμενα «λουκέτα» και δραματικές μειώσεις στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Οι αναφορές περί κανονιστικών ρυθμίσεων στο χώρο του λιανεμπορίου με πρόφαση την απελευθέρωση του κλάδου, μάλλον αγνοούν την πραγματικότητα. Τουναντίον, οι ανάγκη της κρατικής παρέμβασης σχετίζεται με την άναρχη και χωρίς σχέδιο εγκατάσταση πολυχώρων και πολυκαταστημάτων, τα οποία με το πρόσχημα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, στην πραγματικότητα συμβάλλουν σε αυξήσεις τιμών -βλ. τρόφιμα, εγκατάλειψη κέντρων των πόλεων με τα αυξανόμενα λουκέτα -αύξηση εγκληματικότητας, ρήξη της κοινωνικής συνοχής και απώλεια θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου «Πιλοτική ΓΕΩΒΑΣΗ - χωροθέτηση εμπορίου» όπου αποτυπώνονται οι επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του εμπορίου σε χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, άποψη της ΕΣΕΕ είναι ότι καμία «φορο-επιδρομή» δεν πρόκειται να επιλύσει το αναπτυξιακό πρόβλημα που είναι και ο μόνος δρόμος για την έξοδο από την κρίση. Είναι απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η διάχυση πόρων από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία για να ενισχυθεί η ρευστότητα της αγοράς. Απαιτείται η επαναπροκύρηξη του τρίτου κύκλου

του ΤΕΜΠΜΕ με τρόπο και προϋποθέσεις, ώστε να περάσει η ρευστότητα από τις τράπεζες στην αγορά. Η αύξηση του ΦΠΑ είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει περαιτέρω μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς δεν είναι πλέον δυνατόν να απορροφηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ήδη, έχει καταγραφεί η αδυναμία είσπραξης του ΦΠΑ, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείνουν μαζικά ή αδυνατούν να καταβάλουν τον ΦΠΑ. 2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποτελεί πεποίθηση της ΕΣΕΕ, ότι η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι αναγκαία, ώστε να βελτιωθεί το κλίμα και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Η υπογραφή της φετινής τριετούς Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η διασφάλιση του 13ου και 14ου μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν κρίσιμες, δίκαιες και τολμηρές αποφάσεις οι οποίες εμπεδώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ενισχύουν τη βελ-

τίωση του οικονομικού κλίματος, κύριο παράγοντα εξόδου από την κρίση. Σε αυτή την πορεία πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι απολύτως αναγκαία, οι δε συμφωνίες σε επιχειρησιακό και ιδίως σε κλαδικό επίπεδο πρέπει να ενισχυθούν. 1. Απασχόληση-Εργασιακές σχέσεις Η απασχόληση στη χώρας μας συναρτάται άμεσα με τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και τη βελτίωση κλίματος συνεννόησης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αντι-

15


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

θέτως, η γραφειοκρατία και οι κακές εργασιακές σχέσεις αποτελούν, ιδιαίτερα για το εμπόριο, το οποίο βασίζεται στο εργατικό δυναμικό, ανασταλτικό παράγοντα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Το εργατικό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνεται υπέρμετρα από τις αδικαιολόγητες και χωρίς ανταποδοτικότητα υψηλές κρατήσεις. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος της Ευρωζώνης, ενώ οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων είναι χαμηλοί. Επιθεώρηση Εργασίας

- Είναι απαραίτητη η άμεση απλούστευση και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. -Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της διατήρησης των θέσεων εργασίας και υπονομεύουν την υγιή επιχειρηματικότητα. Η μικρή εμπορική επιχείρηση δέχεται τεράστια πίεση από την απώλεια εργατοωρών για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ κ.λπ. - Επείγει η εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου βελτίωσης της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, η ενοποίηση των ελέγχων και η αναβάθμιση του συμφιλιωτικού και συμβουλευτικού ρόλου της. - Η μηχανοργάνωση και η ηλεκτρονική σύνδεση των υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις καθώς και η κατάργηση άχρηστων διαδικασιών αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, η οποία εν τέλει στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και υποβαθμίζει τις υγιείς επιχειρήσεις. Ο ρόλος του ΛΑΕΚ και η ανάγκη ενίσχυσης της αυτόνομης δράσης του Αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας του ΛΑΕΚ και απόδοσης των εισφορών από το ΙΚΑ. Απαιτείται άμεση επίλυση του θέματος και απόδοση των οφειλομένων από το ΙΚΑ. Αυτονόμηση της λειτουργίας του ΛΑΕΚ, προκειμένου να ανταποκριθεί στο σοβαρό ρόλο του, Οι Κοινωνικοί Εταίροι να αναλάβουν τη διαχείρισή του, αφού αυτοί είναι που αποφάσισαν την ίδρυσή του μέσω της ΕΓΣΣΕ.

2. Ασφαλιστικό Καταρχήν, προέχει η διατήρηση και βιωσιμότητα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και του αναδιανεμητικού συστήματος. Στη συνέχεια, τον πλέον σημαντικό ρόλο θα παίξει η λήψη μέτρων για την επιβίωση και ενδυνάμωση των ασφαλιστικών οργανισμών, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν να προσφέρουν το κοινωνικό τους έργο μέσα σε συνθήκες εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχής, σταθερή και επαρκής πρέπει να είναι η χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλα σημεία αιχμής του ασφαλιστικού για τον εμπορικό κόσμο της χώρας είναι: Η επαναφορά των συνταξιούχων στο κλάδο υγείας του Οργανισμού, μέχρι την ενοποίηση των κλάδων υγείας όλων των Ταμείων σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό υγείας. Η άμεση κατάργηση της ποινικής καταδίωξης των εμπόρων για οφειλές προς τον ΟΑΕΕ. Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, δεν είναι νοητό να τιμωρείται ποινικά ένας επαγγελματίας για οφειλόμενες εισφορές που αφορούν τον ίδιο (και όχι τρίτα πρόσωπα, ως π.χ. οι εισφορές υπέρ τρίτων που αποδίδονται στο ΙΚΑ). Θεωρούμε ότι η αστική απαίτηση και η άμεση αναστολή της ασφαλιστικής κάλυψης συνιστούν επαρκείς κυρώσεις για τους οφειλέτες, πολλοί εκ των οποίων -ας μην ξεχνάμε- δεν αποδίδουν τις εισφορές τους όχι λόγω ιδιοτελούς υπαιτιότητας αλλά λόγω απόλυτης αδυναμίας, λόγω κρίσης και έλλειψης ρευστότητας. Η περαιτέρω διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων (με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια). Η άμεση μηχανοργάνωση των Ταμείων για περιστολή των δαπανών και η ταχεία απονομή σύνταξης. Η ορθολογική αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας και βιωσιμότητάς του. Η επαναφορά του αιρετού της Διοίκησης του ΟΑΕΕ και η θεσμοθέτηση θέσεων Υποδιοικητών, ένας εκ των οποίων θα ορίζεται από τον κλάδο των Εμπόρων. Ποσοστό 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων, με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους να κατευθύνεται για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ. Κατά την εκκαθάριση της πληρωμής των προμηθευτών του δημοσίου, να γίνεται διασταύρωση πιθανών οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτόματη παρακράτηση και απόδοσή τους στα αντίστοιχα ταμεία. Σύνδεση της μητρότητας με την γυναικεία επιχειρηματι-

16


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

κότητα και εξομοίωση κάθε φύσης επιδομάτων τοκετού και λοχείας για τις γυναίκες ασφαλισμένες. Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η επιβίωση, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η ανταγωνιστικότητα της εμπορικής επιχείρησης μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, συνδέονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Θεωρούμε ότι η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για το εμπόριο, μέσω επιλεγμένων και στοχευμένων δράσεων, θα παράξει πολλαπλά οφέλη για την Εθνική Οικονομία και θα αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού εμπορίου στο νέο, έντονα ανταγωνιστικό λόγω κρίσης, γεωπολιτικό περιβάλλον της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, προσδοκούμε στην άμεση υλοποίησή της, τώρα που είναι εφικτή και αναγκαία η δημιουργία υποδομής για την ενδυνάμωση του ελληνικού εμπορίου, ώστε αυτό να παίξει το ρόλο του εργαλεί-

ου πρώτης γραμμής για την έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την κρίση. 1. Φορολογία Η υιοθέτηση αρχών σαφήνειας, απλούστευσης, διαφάνειας και διαχρονικότητας στο φορολογικό σύστημα αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται: - Ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές. - Η κατάργηση των έκτακτων εισφορών. - Η άμεση, συνεπής και συστηματική επιστροφή του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις. Όπως το κράτος αξιώνει από τον πολίτη να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, έτσι

πρέπει και αυτό, κατ’ ακολουθία, να ανταποκρίνεται στις δικές του υποχρεώσεις προς τον πολίτη. - Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Στον συγκεκριμένο τομέα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντι των γειτονικών χωρών. - Μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν. - Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. - Καθιέρωση του λογιστικού ως του μοναδικού τρόπου υπολογισμού των κερδών. - Η άρση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών για όλες τις επιχειρήσεις εκτός αυτών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, σε ημερήσιο οικονομικό και τοπικό τύπο με αντίστοιχη υποχρέωση των επιχειρήσεων να τον δημοσιεύουν στην εταιρική τους ιστοσελίδα ή εάν δεν υπάρ-

χει, στην ιστοσελίδα του οικείου Ε. Σ. ή Επιμελητήριο. Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές. Η καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με διαιτητικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα και γραφειοκρατική σημερινή κατάσταση. Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές. Εκ νέου εισαγωγή της τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ σε δόσεις. Δυνατότητα αυτοδίκαιου συμψηφισμού πιστωτικών και

17


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

χρεωστικών ποσών ανεξαρτήτου φορολογικού αντικειμένου. Εφαρμογή μίας νέας αλλά και τελευταίας περαίωσης. Είναι επιβεβλημένο να γίνει μια νέα αρχή, καταργώντας λογικές και λάθη του παρελθόντος και καθιστώντας τις επιχειρήσεις ικανές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 2. Χρηματοδότηση -ρευστότητα Για μία ορθολογική και αναπτυξιακά προσανατολισμένη χρηματοδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, απαιτείται η υλοποίηση μέτρων αμέσου αποτελέσματος, όπως: Ένταξη στον νέο Επενδυτικό Νόμο των εμπορικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και ύψους επένδυσης. Άμεση επανεξέταση των πολιτικών ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων από το Τραπεζικό σύστημα. Υλοποίηση προγραμμάτων Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., με αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Σύσταση μηχανισμού ελέγχου της χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών που συμμετέχουν σε προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του τραπεζικού συστήματος. Επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια με κριτήριο τη διατήρηση ή και την αύξηση της απασχόλησης. Παροχή βοηθήματος, (ως πχ. η παρακράτηση ποσοστού 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους), σε επιλεγμένες

ασθενείς ομάδες πληθυσμού. Το βοήθημα θα παρέχεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις οποίες ο επιδοτούμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές (κατά τα πρότυπα του κοινωνικού τουρισμού). Θεσμοθέτηση ομολογιακού δανείου μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση του συσσωρευμένου χρέους τους και σκοπό τη χρονική επιμήκυνση του, με ευνοϊκούς όρους και με την παροχή κρατικής εγγύησης. 3. Εμπορικό περιβάλλον Η επιχειρηματική και οικονομική κοινωνία στην χώρα μας πάσχει από σημαντικές στρεβλώσεις, που δεν επιτρέπουν την ορθολογική ανάπτυξη του εμπορίου και το ξεδίπλωμα των δυνατοτήτων του, ώστε να συνεισφέρει στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Για να γίνει ο στόχος αυτός πραγματικότητα, απαιτείται: - Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση του «ναπολεόντειου» Εμπορικού Νόμου ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, εντάσσοντας στις ρυθμίσεις του σύγχρονες εμπορικές πρακτικές (όπως το franchising) και αποτυπώνοντας επιτέλους τα όρια της εμπορικής δραστηριότητας, μαζί με τα απαραίτητα κριτήρια για την άσκησή της. - Διευκόλυνση των λειτουργικών διαδικασιών. Πιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Ποιότητας. - Δημιουργία one stop shop στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στους Εμπορικούς Συλλόγους - τοπικά Επιμελη-

18


ΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

τήρια για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων ως προς τις διοικητικές και ασφαλιστικές συναλλαγές τους. - Ενίσχυση, περαιτέρω ενεργοποίηση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην κατεύθυνση καταπολέμησης των εναρμονισμένων πρακτικών και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης των μεγάλων πολυεθνικών, που πραγματοποιούν ενδοομιλικές συναλλαγές, με στόχο την τεχνητή αύξηση των τιμών. Η άρση των στρεβλώσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για την ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την ορθολογική πρόσβαση των καταναλωτών στην αγορά. - Προσωρινή προστασία των εμπορικών μισθώσεων. Η πλειονότητα των μισθώσεων της αγοράς συμφωνήθηκε πριν από την έναρξη της κρίσης. Κατ’ ακολουθία, ύψη μισθωμάτων και ποσοστά αναπροσαρμογής καθορίστηκαν σε επίπεδα αντιστρόφως ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, εν μέσω κρίσης. Μία προσωρινή κεντρική απαγόρευση αυξήσεων ή ακόμη και μία υποχρεωτική μείωση θα οδηγούσε στην αναγκαία «διορθωτική» προσαρμογή τις εμπορικές μισθώσεις. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί προσωρινή ελευθερία στις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, να προσαρμόσουν ανάλογα και τις μισθώσεις των δικών τους ακινήτων, χωρίς την δαμόκλειο σπάθη της απιστίας ή της απαλλοτρίωσης των δικαιωμάτων των οργανισμών που διοικούν. -Προστασία του οργανωμένου και στεγασμένου εμπορίου από την μάστιγα του παράνομου υπαίθριου παρεμπορίου. Τα μόνιμα κυριακάτικα παζάρια (Πειραιώς, Σχιστού,

«Ρώσικες αγορές») πρέπει να καταργηθούν ολοσχερώς και η διάθεση διαρκών ειδών να περιοριστεί μόνο στις σύντομες τοπικές εμποροπανηγύρεις, ενώ στις λαϊκές αγορές να διατίθενται μόνο προϊόντα γης και θάλασσας. - Να προστατευθεί το καθεστώς των τακτικών εκπτώσεων. Να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών, ώστε να πάψουν τεχνηέντως να «θυμίζουν» τακτικές εκπτώσεις, κάτι που συνιστά στην ουσία παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. - Να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο και το παράνομο εμπόριο απομιμήσεων με την εντατικοποίηση ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας με την χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας (SCANNING-GPS). - Να τηρηθεί η νομοθεσία για την «εισαγόμενη» επιχειρηματικότητα. Υπάρχει ένα πλήρες πλαίσιο (ν. 3386/2005), το οποίο θέτει πλήρη και ολοκληρωμένα κριτήρια για την διεξαγωγή εμπορικού επιτηδεύματος στην Ελλάδα από αλλοδαπό (πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Δυστυχώς το πλαίσιο αυτό δεν τηρείται, με αποτέλεσμα μία ακόμη παθογένεια στην ελληνική αγορά, δηλαδή την ύπαρξη χιλιάδων καταστημάτων σε όλες τις τοπικές αγορές, τα οποία λειτουργούν από αλλοδαπούς τρίτων χωρών, χωρίς την αναγκαία άδεια λειτουργίας. - Να ελέγχεται η βασική προϋπόθεση διενέργειας «εκθέσεων», ήτοι η απαγόρευση πωλήσεων. Τελευταία, ολοένα και αυξάνεται το φαινόμενο διενέργειας εκθέσεων, οι οποίες δεν αποτελούν παρά παράνομα συγκαλυμμένα παζάρια κάθε είδους, υπαίθρια ή μη.

19


ΑΓΟΡΑ

Η αγορά στα πρόθυρα «νευρικής» κρίσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με το τέλος του καλοκαιριού φαίνεται να τελειώνει και η όποια κινητικότητα ανέπτυξε η αγορά, τόσο μέσω των εκπτώσεων, όσο λόγω της (μειωμένης πάντως) τουριστικής κίνησης. Η απαισιοδοξία και η οικονομική ασφυξία επανέρχεται δριμύτερη στην επιχειρηματική κοινότητα. Έρευνες που διενεργήθηκαν κατά την περασμένη περίοδο κατέδειξαν την αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα : To 86% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στις έρευνες δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Το 89% αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Το 82% διαπιστώνουν δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην ένταξη των επιχειρήσεων τους, σε κοινοτικά ή ειδικά προγράμματα. Το 91% αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή οφειλών πελατών τους προς την επιχείρηση τους. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών, δήλωσε ότι με βάσει τα αποτελέσματα η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών είναι στο χείλος της καταστροφής. Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος, τόνισε ότι τα αποτε-

*

λέσματα των ερευνών επιβεβαιώνουν την ζοφερή κατάσταση που συναντάμε καθημερινώς στην αγορά. Ο επερχόμενος χειμώνας δείχνει να γίνεται το «κύκνειο άσμα» για την μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Παρότι θέλαμε να αισιοδοξούμε δεν βλέπουμε κανένα σημάδι που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και δυστυχώς το συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό: Η αγορά έχει στερέψει από χρήμα. Οι Τράπεζες μη μπορώντας να αντλήσουν κεφάλαια από την διεθνή αγορά έχουν «κλείσει τις στρόφιγγες» και δεν χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις, βάζοντας εμπόδια ακόμα και σε προγράμματα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν ή να υλοποιούνται με το σταγονόμετρο. Σε αυτή την οριακά διαμορφωμένη κατάσταση, η Πολιτεία έχει εξαντλήσει τη στόχευση της στην δημοσιονομική προσαρμογή και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών μας. Η πολιτική αυτή κινείται σε μονόπλευρη κατεύθυνση και δεν απαντάει στην ανάγκη για ρευστότητα στην αγορά. Οι έρευνες δείχνουν ανάγλυφα το καθολικό πρόβλημα, που αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα στους επόμενους μήνες, θα προξενήσει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.

20


ΑΡθΡΟ

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου με βάση το μισθολογικό κόστος του 2008 Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31-10-2010

Ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ,από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης, της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου της 25ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, κάνει γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού ,ότι υπάρχουν ακόμα αδιάθετα κεφάλαια για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ,από τα 2 δισ. που έχουν εγκριθεί με παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις επιχειρήσεις ,με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.2322/95. Οι επιχειρηματίες πρέπει να απευθύνονται στις Τράπεζες οι οποίες και θα συντάξουν την μελέτη και θα την υποβάλουν, μαζί με την αίτηση τους , για έγκριση στην 25Η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών . Τα κύρια στοιχεία της ρύθμισης έχουν ως εξής: Το μέγιστο ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος του 2008. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται μισθοί ,ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλες κοινωνικές παροχές που εξομοιώνονται με μισθό. Στους μισθωτούς συμπεριλαμβάνονται και εποχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 01-01-2008 και μέχρι τις 14-7-2009 το ύψος του δανείου δεν θα ξεπερνά το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους . Επίσης θα συνεκτιμηθούν και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. H εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 70% σε δανειακές συμβάσεις που θα έχουν καταρτισθεί μέχρι 31-12-2010, και αφορά τις επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και για όλους τους κλάδους δραστηριότητας που έχουν συσταθεί μέχρι τις 14-07-2009. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν πρέπει να ήταν προβληματικές κατά την 1Η Ιουλίου 2008. Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται για: α)Κεφάλαια κίνησης με οποιασδήποτε μορφή πίστωσης

β)επενδυτικούς σκοπούς Η εγγύηση έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. Αν το δάνειο αποπληρώνεται κανονικά παρατείνεται για ένα ακόμα χρόνο. Η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία ,με ισόποσες χρεολυτικές δόσεις . Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου . Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 31-10-2010. Απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου όπου μπορείτε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες , να παραλάβετε την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και ακολούθως να απευθυνθείτε στις Τράπεζες για την κατάθεση της αίτησης. 1ο όροφο: Αρμόδιοι:Η κα Αγγελική Λαμπροπούλου – και ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος - Οικονομολόγοι, με τηλ. Επικ. 26210 34154 και 3ο όροφο: Γραφείο Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Αρμόδιοι: Η κα Πηνελόπη Λουρίδα και ο κ. Γεράνιος Ιωάννης εκπρόσωποι του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στον Ν. Ηλείας με τηλ. Επικ. 26210 36895 , 2621035113.

21


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY TEΜΠΜΕ O

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η Διοικητική Επιτροπή επανέρχονται με υπόμνημα τους, προς την αρμόδια Υπουργό, όπου εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για την χορήγηση δανειακών κεφαλαίων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις καθώς και την αγορά πρώτων υλών , προϊόντων και υπηρεσιών. Τα δανειακά αυτά κεφάλαια σύμφωνα με το πρόγραμμα , δίνονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι 80% και μάλιστα μέχρι 40.000 ευρώ χωρίς υποθήκη.

Εμείς ως Επιμελητήριο Ηλείας σημειώνει ο κ. Πρόεδρος ,αγκαλιάσαμε το πρόγραμμα αυτό, για το οποίο είχαμε «ασκήσει πίεση» με επισκέψεις μας στην αρμόδια Υπουργό, για την όσο πιο γρήγορη εξαγγελία του και εφαρμογή του. Γι αυτό αμέσως με την ανακοίνωση του προγράμματος, πρώτοι εμείς από όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, διοργανώσαμε εκδήλωση με τον Πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ κ. Παπαρσένο προκειμένου να αναλύσει διεξοδικά το πρόγραμμα. Μάλιστα υπήρξε ικανοποίηση από το πλήθος των επιχειρηματιών που είχε παραβρεθεί στην εκδήλωση, για τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος και την έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή τους σε αυτό.

Οργή­στον­επιχειρηματικό κόσμο­από­την­ αναποτελεσματικότητα­ του­προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ & Κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών) ΤΕΜΠΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK SA PROBANK AE T BANK ALPHA ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 70.000,00 157.763,00 527.645,00 120.334,00 249.878,00 138.683,00 81.300,00 1.345.603,00

ΠΛΗΘΟΣ 1 4 18 6 12 3 2 46

Κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

EFG EUROBANK SA FBB MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ PROBANK AE T BANK ALPHA ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

285.825,00 379.891,00 39.055,00 1.470.722,00 1.362.702,00 2.223.536,00 269.790,00 2.184.498,00 521.700,00

4 2 1 17 28 23 2 39 9

98.943,00 445.381,00 1.059.762,00 10.341.805,00

1 6 15 147

22


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Α’ & Β’ ΦΑΣΗ Αξία Δανείων

Αξία Εγγυήσεων

Πλήθος

Μ. Ο. Δανείου

5.268.687.055,73

4.214.949.644,58

57.186

92.132,46

Όμως δυστυχώς το πρόγραμμα εξελίσσεται σε «δώρον άδωρον» καθώς δυόμιση μήνες από την εξαγγελία του, είναι απογοητευτικός ο απολογισμός από την εφαρμογή του, καθώς ελάχιστες προτάσεις έχουν εγκριθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΤΕΜΠΜΕ μέχρι τώρα, οι Τράπεζες έχουν χορηγήσει μόλις 11,7 εκ. ευρώ σε δάνεια στα πλαίσια του προγράμματος ,σε συνολικά 193 επιχειρήσεις πανελλαδικά, όταν ο συνολικός προϋπολογισμός για τα δύο προγράμματα φθάνει τα 2 δις. ευρώ. Στον πίνακα1 παρατίθενται αναλυτικά τα δάνεια που έχουν δοθεί ανά Τράπεζα για κάθε πρόγραμμα της Γ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ. Επίσης στον πίνακα 2 αναφέρονται συνολικά τα ποσά που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις για την Α και Β φάση του ΤΕΜΠΜΕ που σε σχέση με τα ελάχιστα ποσά που έχουν δοθεί στην Γ Φάση ,καταδεικνύουν την πλημμελή εφαρμογή του Προγράμματος. Με βάση και τα ανωτέρω στοιχεία ,οι Τράπεζες δείχνουν απρόθυμες να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ απορρίπτοντας τις περισσότερες υποβαλλόμενες προτάσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Οι Επιχειρηματίες έχουν «επενδύσει» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε αποκτώντας λίγη ρευστότητα ,να χαλαρώ-

σει λίγο ή θηλιά της οικονομικής τους ασφυξίας και να μπορέσουν έτσι να σχεδιάσουν το μέλλον της επιχείρησης τους στην νέα οικονομική πραγματικότητα. Η σωρηδόν απόρριψη όμως από τις Τράπεζες των φακέλων υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ διαψεύδει τις ελπίδες τους για μερική ανακούφιση και δημιουργείται διάχυτο κλίμα απογοήτευσης στους επιχειρηματικούς κύκλους και έντονο αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την Πολιτεία και τις εξαγγελίες της και τις φέρνει αντικειμενικά πιο κοντά στο φάσμα του κλεισίματος των επιχειρήσεων τους . Ο Πρόεδρος και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας με σχετικό τους υπόμνημα προς την Υπουργό κα Λούκα Κατσέλη ζητούν να εφαρμοστεί ουσιαστικά το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ ,να δοθούν τα δανειακά κεφάλαια προς τους επιχειρηματίες για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους ,είτε πιέζοντας τις Τράπεζες να υπηρετήσουν το πρόγραμμα ή να τις παρακάμψουν χορηγώντας τα δάνεια με άλλο τρόπο. Τέλος να δοθεί με περισσότερη σαφήνεια ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν ,και να δοθεί γενναία παράταση κατά έξι μήνες τουλάχιστον στο πρόγραμμα ώστε να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμοστεί.

23


θΕΜΑ

Επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων επαγγελματικής μίσθωσης Ζητά με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Αθανάσιος Σκορδαλής

«Π

ανθομολογούμενο» είναι το γεγονός είναι ότι η αγορά έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση, μέσα στο αρνητικό και αβέβαιο οικονομικά περιβάλλον που έχει εγκατασταθεί πλέον στη χώρα μας. Φαινόμενο που ειδικά στο Νομό μας δυστυχώς, έχει κάνει την εμφάνιση του ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, μετά τις πολλαπλές φυσικές καταστροφές και τώρα, σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική κρίση έγινε καθολικό και μόνιμο. Ο Εμπορικός Κόσμος της Πόλης, βλέπει το τζίρο του να συρρικνώνεται ενώ την ίδια στιγμή τα λειτουργικά του κόστη αυξάνονται. Μεγάλο ποσοστό και κρίσιμο πολλές φορές, του λειτουργικού κόστους, είναι το αυξανόμενο κόστος ενοικίου της επαγγελματικής στέγης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από συμβόλαια «άλλων εποχών». Πληθαίνουν οι φωνές του εμπορικού κόσμου της Πόλης για πάγωμα αλλά και για μείωση των ενοικίων μέσα από την διαδικασία επαναδιαπραγμάτευση μεταξύ των επαγγελματιών και των ενοικιαστών. Σε δηλώσεις του Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Αθανάσιος Σκορδαλής σχολιάζοντας την διαμορφούμενη δυσχερή κατάσταση για τα καταστήματα και απευθυνόμενος προς τους ιδιοκτήτες των εμπορικών ακινήτων επισήμανε τα εξής: «Έχω γίνει δέκτης μαζικών διαμαρτυριών, καθώς και παραινέσεων για ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να γίνουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, τα παλιά συμβόλαια επαγγελματική μίσθωσης . Η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους. Θα πρέπει να καταλάβουν οι ενοικιαστές ότι πρέπει να ρίξουν και αυτοί «νερό στο κρασί τους» προκειμένου να μην είναι κλειστοί οι επαγγελματικοί

τους χώροι. Δεν είναι συμφέρον για τους ενοικιαστές, «να ταμπουρωθούν πίσω από ένα παλιό συμβόλαιο», που υπογράφηκε σε άλλη οικονομική πραγματικότητα, με σαφώς περισσότερες προσδοκίες και να κρατήσουν άτεγκτη στάση. Ένα κλειστό κατάστημα δεν θα τους αποδίδει τίποτα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πρόεδρος. Επίσης πολύ δύσκολα θα βρουν νέους μισθωτές, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η διαπραγμάτευση του μισθώ-

«Η­μείωση­των ενοικίων­προβάλλει ως­επιτακτική­ ανάγκη­για­να­ μείνουν­ζωντανές οι­επιχειρήσεις...»

ματος θα κυμαίνεται κάτω από το 60% της σημερινού. Ταυτόχρονα επισείω τον κίνδυνο της απαξίωσης της «εμπορευσιμότητας» ενός ακινήτου, όσο μένει ξενοίκιαστο. Γι’ αυτό λοιπόν συμφέρον και για τις δύο πλευρές είναι να γίνει ή αναγκαία προσαρμογή των συμβολαίων στις σημερινές οικονομικές αντοχές των

24

επαγγελματιών έτσι ώστε και οι ενοικιαστές να διατηρήσουν μακροχρόνια συμβόλαια με καλοπληρωτές μισθωτές. Η μείωση των ενοικίων προβάλλει επιτακτική ανάγκη, ώστε να μείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις, να διατηρήσουν τη δυναμική τους, να συνεχίσουν να παρέχουν απασχόληση σε δεκάδες εργαζόμενους και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκυρίας, διατηρώντας το. κατά το δυνατόν χαμηλές τιμές ,σε ένα άνισο αγώνα που δίνουμε, να απορροφήσουμε και μέρος του ΦΠΑ. Τελειώνοντας ,ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Σκορδαλής δήλωσε ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία των καταστημάτων και να δείξουν την πραγματική τους διάθεση για μείωση των επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις. Ο Δήμος μας, πρέπει να μειώσει τα διάφορα τέλη προς τις επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο από την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Σημειώνω εδώ, το θετικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση που είναι η μείωση των συνδρομών που εξάγγειλε για το 2010 το Επιμελητηρίου Ηλείας. Από πλευράς μας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, προέβη σε μείωση των συνδρομών των μελών του, κατά 35%, ενώ και ή παροχή αδειών για «δεκαήμερα προσφορών» από 15€ που κόστιζε ανά αίτηση, από το 2010 δίδονται δωρεάν. Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


θΕΜΑ

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Άγγελος Αγγελόπουλος Κ.Δ.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Μεγάλα προβλήματα από την έλλειψη επιτρόπου Το Επιμελητήριο Ηλείας έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου και προς τον Υφ. οικονομικών Φιλ.Σαχινίδη με την οποία διαμαρτύρεται για τη μη κάλυψη ακόμα της θέσης του επιτρόπου στην Ηλεία. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Ηλείας, εδώ και δύο μήνες, είναι κενή η θέση του Επιτρόπου, μόνου αρμόδιου για τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Οι ανάγκες της Υπηρεσίας, καλύπτονται από τον Επίτροπο της Μεσσηνίας ως προς τη διεκπεραίωση, λόγω φόρτου εργασίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους προμηθευτές και εργολάβους, μέλη του Επιμελητηρίου μας, οι οποίοι δεν μπορούν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους και να φανούν στη συνέχεια συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Είναι το λιγότερο ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις, να είναι διαθέσιμα τα σχετικά κονδύλια, να έχουν υποβληθεί ελεγμένοι λογαριασμοί και να μην εκταμιεύονται τα χρήματα, λόγω ελλείψεως αρμοδίου για την υπογραφή των ενταλμάτων. Όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με ποια λοιπόν λογική πρέπει να καθυστερούν τις πληρωμές, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ ενώ έχουν διαθέσιμα κονδύλια; Οι προμηθευτές και δικαιούχοι για έργα και προμήθειες, οι οποίοι ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας και αγω-

νιούν για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους στο προσωπικό τους, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες και στις οικογένειές τους, πρέπει να έχουν και επί πλέον το άγχος της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεών τους; Δεν υποστηρίζουμε ότι κινδυνεύουν οι απαιτήσεις , αλλά ειδικά αυτές τις εποχές ο συντονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη στήριξη και διατήρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επειδή το θέμα στην πρακτική του διάσταση δεν είναι μεν άλυτο πλην όμως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, παρακαλούμε να οριστεί σε μόνιμη βάση το ταχύτερο δυνατό επίτροπος ή άλλο στέλεχος με δικαίωμα θεώρησης και υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων, στην Υπηρεσία του νομού Ηλείας για τη διευθέτηση του θέματος. Η μετάκληση για μια ημέρα την εβδομάδα του κ. Επιτρόπου της Μεσσηνίας, δεν είναι ικανό μέτρο, καθότι ο νομός μας είναι ένας μεγάλος νομός, με φόρτο εργασίας, όπως άλλωστε είναι και ο νομός Μεσσηνίας. Αν ο ορισμός επιτρόπου απαιτεί χρόνο, να πυκνώσουν οι μετακλήσεις Επιτρόπων γειτονικών νομών για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν πρέπει με τυπικά προβλήματα να επιβαρύνουμε περισσότερο μια ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση και να οδηγούμε σε απόγνωση τις δοκιμαζόμενες από την κρίση επιχειρήσεις οι οποίες σε τελική ανάλυση δεν ευθύνονται».

Σχετική­επιστολή­στον πρόεδρο­του­ ελεγκτικού­συνεδρίου

25


ΑΓΟΡΑ

Η αγορά απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση των επαγγελματικών μισθώσεων ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας , με αφορμή και το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ.πρωτ.2/32619/17-005-2010 προς όλες τις κτηματικές υπηρεσίες της χώρας, όπου ζητά να επαναδιαπραγματευτούν τα μισθώματα που πληρώνουν οι δημόσιες υπηρεσίες για τα ακίνητα που μισθώνουν, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το φλέγον θέμα των επαγγελματικών μισθώσεων. Παραθέτει μάλιστα το κάτωθι απόσπασμα, από το έγγραφο του Υπουργείου που δεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος : “Στις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες το σύνολο σχεδόν των μισθωτηρίων συμβολαίων των κτιρίων του δημοσίου τομέα, προβλέπει τιμές μισθίου, δυσανάλογες με αυτές που διαμορφώνονται στην σημερινή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν και να προσδιοριστούν οι πιο πρόσφοροι και αποτελεσματικοί τρόποι, με σκοπό την μείωση των μισθίων τουλάχιστον κατά 20%. Επίσης οι νέες συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν σταθερό μίσθιο για μια τριετία. Αν αποτύχει η προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ των συμβαλλομένων, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη με αίτημα την μείωση του μισθίου με βάση το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για όλες τις ενεργείς συμβάσεις λόγω της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών .” Με βάση λοιπόν και αυτό το έγγραφο ,ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, προέβη σε δηλώσεις που καταδεικνύουν την ανάγκη αναπροσαρμογής των όρων

των επαγγελματικών μισθώσεων. «Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οδήγησε σε καθίζηση την αγορά με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να έχουν περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση. Οι επαγγελματίες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την δύσκολη αυτή κατάσταση, χρειάζεται να πάρουν διάφορα μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης τους. Όρος επιβίωσης τους είναι η μείωση

26

των δαπανών τους, ώστε να μπορέσουν να αντιπαλέψουν την έλλειψη ρευστότητας που τους ταλανίζει. Μεγάλο μέρος των δαπανών μιας επιχείρησης, καλύπτει το κόστος των επαγγελματικών μισθώσεων που κατά μέσο όρο, φθάνει το 30% των συνολικών μηνιαίων εξόδων ,μιας μικρομεσαίας επιχείρησης . Λαμβάνοντας υπόψιν λοιπόν τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην αγορά και γινόμενος δέκτης πολλαπλών προβληματισμών και διαμαρτυριών των μελών του επιμελητηρίου ,παράλληλα και με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει αναντίρρητη ή ανάγκη, αναδιαπραγμάτευσης των όρων επαγγελματικών μισθώσεων. Δυστυχώς στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει όλοι μας, να χαμηλώσουμε τις οικονομικές απαιτήσεις μας και να προσαρμοστούμε στην καινούργια οικονομική πραγματικότητα»σημειώνει ο Πρόεδρος . Στη λογική αυτή, τα υπάρχοντα συμβόλαια επαγγελματικής μίσθωσης προβλέπουν μισθώματα και όρους αναπροσαρμογής, έχοντας δεδομένα και προσδοκίες παλαιότερων εποχών ,που δεν αντιστοιχούν στη σημερινή συγκυρία. Σήμερα δεν αντέχουν οι επαγγελματίες να πληρώνουν τόσο υψηλά μισθώματα. Είναι καλό και για τις δύο πλευρές να «κάτσουν στο τραπέζι»και να βρουν μία αμοιβαία επωφελή λύση. Η τάση για μείωση των ενοικίων ήδη είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια αγγίζοντας και το Δημόσιο Τομέα. Είναι λοιπόν αυτονόητο, συνεχίζει ο


ΑΓΟΡΑ

κ.Πρόεδρος, ότι στις νέες συνθήκες πρέπει οι εκμισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων να δεχθούν αναδιαπραγμάτευση στην τιμή του μισθίου και τους όρους της μίσθωσης ,διαφορετικά οι επαγγελματίες θα μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εκμεταλλευόμενοι το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα, περι μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών. Δεν είναι επωφελές ούτε για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μην αναδιαπραγματευτούν τους όρους της σύμβασης ,διότι κινδυνεύουν να μείνουν τα ακίνητα τους κενά με επιπτώσεις στην εμπορική τους αξία. Επίσης δεν πρόκειται να πετύχουν σε νέα μίσθωση ,μίσθιο μεγαλύτερο από το 70% από αυτό που λαμβάνουν σήμερα. Γι αυτό λοιπόν συμφέρον και για τις δύο πλευρές, είναι να γίνει ή αναγκαία προσαρμογή των συμβολαίων στις σημερινές οικονομικές αντοχές των επαγγελματιών, έτσι ώστε και οι ενοικιαστές να διατηρήσουν μακροχρόνια συμβόλαια με καλοπληρωτές μισθωτές. Η διατήρηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι ωφέλιμη για όλη την κοινωνία, διότι παράγει φόρους , και συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας τόσο με την αυτοαπασχόληση, όσο και με την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού.

27


θΕΜΑ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 45% ΣΤΟ 50% ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20-12-2010

O

Πρόεδρος κος Άγγελος Αγγελόπουλος και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας ως μέλος και ΑΝΤΕΝΑΣ της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου –Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουν της επιχειρηματίες του Νομού, ότι για το Πρόγραμμα ΄΄ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ’’ ισχύουν νέοι πιο ευέλικτοι όροι, πού έχουν ως στόχο την τόνωση της αγοράς , την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. - Αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις από 45% που ήταν πριν σε 50% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου από τα 50.000,00€ στα 30.000,00€ και μέγιστο τις 400.000,00€. - Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής για πρώτη φορά και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις η επιδότηση θα ανέρχεται στο 40% και το ύψος της επένδυσης θα κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 800.000,00€. - Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσε-

ων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας και χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α) Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ,

28


θΕΜΑ

ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί. Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις) Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί. Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες για ΑΠΕίμόνο για

τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις),Αγορά τεχνογνωσίας, δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ, δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, άυλες δαπάνες (συνολικά) - Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου - Εκπόνηση μελετών και ερευνών - Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 01-102010 μέχρι τις 20-12-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr,

www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr,www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Σημειώνεται ότι, για καθαρά τεχνικούς λόγους προσαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων στα νέα δεδομένα, θα σημειωθεί ολιγοήμερη διακοπή της δυνατότητας υποβολής προτάσεων από 24 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων από την Παρασκευή 1/10 από τις 8:00 π.μ. Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ , 2ος & 3ος όροφος, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και να παραλαμβάνουν το σχετικό έντυπο υλικό, καθώς και από το site του Επιμελητηρίου μας : www.heliachamber.gr Πληροφορίες: κα. Λουρίδα Πηνελόπη & κ. Γεράνιος Γιάννης, τηλ. 26210 – 35113 – 36895

29


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

1η Προκήρυξη LEADER Ν. Ηλείας Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER. (Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής) Ήδη ξεκίνησε πρόγραμμα δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στις εφημερίδες του Νομού. Στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης περιλαμβάνονται μόνο οι δράσεις που αφορούν τους ιδιώτες επενδυτές και όχι τους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς. Η Δημόσια δαπάνη που προκηρύσσεται στα πλαίσια της Προκήρυξης αυτής ανέρχεται σε 4,6 εκ Ευρώ και αφορά στις παρακάτω δράσεις: Υπομέτρο: 123, Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Στο μέτρο αυτό χρηματοδοτούνται μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων (τυροκομεία , ελαιοτριβεία , σφαγεία, συσκευαστήρια κτλ). Χρηματοδοτείται η Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός, Μετεγκατάσταση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, Ποσοστό επιχορήγησης 50% Μέγιστο ύψος επένδυσης 500.000,006 Υπομέτρο: 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες Το μέτρο αυτό αφορά αγρότες κατά κύρια η μερική απασχόληση και οι επενδύσεις που εντάσσονται είναι: • Υποδομές διανυκτέρευσης (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, Αυτόνομες κατοικίες κτλ) , • Χώροι εστίασης & αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, αναψυκτήρια κλπ) , • Επισκέψιμα αγροκτήματα (με ή χωρίς υποδομές διανυκτέρευσης) • Παροχής τουριστικών υπηρεσιών ((εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαι-

διών, χώροι γευσιγνωσίας) Βιοτεχνικές μονάδες (μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,) • Παροχή Υπηρεσιών • Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση (π.χ. ζυμαρικά) • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ), Ποσοστό επιχορήγησης 60% Μέγιστο ύψος επένδυσης 600.000,00€ για της υποδομές διανυκτέρευσης Και 300.000,00€ για τα υπόλοιπα Υπομέτρο: 312 Στήριξη δημιουργίας & ανάπτυξης ΠΜΕ Το μέτρο αυτό αφορά τους μη αγρότες και οι επενδύσεις που εντάσσονται εί-

ναι: • Βιοτεχνικές μονάδες (μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,) • Παροχή Υπηρεσιών • Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση (π.χ ζυμαρικά) • Δικτύωση επιχειρήσεων Ποσοστό επιχορήγησης 60% Μέγιστο ύψος επένδυσης 300.000,00€ Υπομέτρο: 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Το μέτρο αυτό αφορά τους μη αγρότες και οι επενδύσεις που εντάσσονται είναι 30

• Υποδομές διανυκτέρευσης (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, Αυτόνομες κατοικίες κτλ) • Χώροι εστίασης & αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, αναψυκτήρια κλπ) • Παροχής τουριστικών υπηρεσιών ((εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας • Ποσοστό επιχορήγησης 60% Μέγιστο ύψος επένδυσης 600.000,00€ για της υποδομές διανυκτέρευσης Και 300.000,00€ για τα υπόλοιπα. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι δήμοι Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Ιορδανού, Κάστρου Κυλλήνης, Λεχαινών, Τραγανού, Πύργου (εκτός από το Τ.Δ Πύργου), Αμαλιάδας (εκτός από το Τ.Δ. Αμαλιάδας), Γαστούνης (εκτός από τις περιοχές εντός σχεδίου του Τ.Δ. Γαστούνης), Ζαχάρως (εκτός από τα Τ.Δ Αρτέμιδος, Καλλίδονας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Σμέρνας, Ταξιαρχών, Ρόδινα, Χρυσοχωρίου και τις περιοχές εντός σχεδίου του ΤΔ Ζαχάρως) και Σκιλλούντος (εκτός από τα Τ.Δ Γραίκα, Πλατιάνα, Τρυπητή και τις εντός σχεδίου περιοχές του Τ.Δ Κρεστένων) Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι η 30 Νοεμβρίου 2010. Το πλήρες υλικό της Προκήρυξης καθώς και τους φακέλους υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθούν μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ. στα Κρέστενα τηλ. 2625024990 ή να το κατεβάζουν από την ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr).


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

31


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» Μ

ε Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεκτείνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Η εν λόγω απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το Ειδικό Πρόγραμμα, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια, που θα έχουν έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» Με Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεκτείνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Η εν λόγω απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το Ειδικό Πρόγραμμα, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια, που θα έχουν έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Στο πνεύμα αυτό δίνεται το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α. Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται, όχι μόνο στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγι-

στη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp. Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Τα σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Απόφαση. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής” (ΦΕΚ Α΄85) άρθρα 5 παρ. 8 και 9. 2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. 3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

32


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

4. Τον ν.3661/2008 “Μέτρα για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως ισχύει. 5. Τον ν.1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων” (ΦΕΚ Β’ 1079/4.06.2009). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α’ 98), 8. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 “Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄ 168)” σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004 “Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού” (ΦΕΚ Α΄ 85), 9. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α’ 214), του π.δ. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” (ΦΕΚ Α’ 221), του π.δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009” (ΦΕΚ Α’ 56), και της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234) 10. Την υπ΄αριθμ. 331/2010 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Τροποποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1079/04.06.2009), με την οποία καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10kWp, σε κτιριακές εγκαταστάσεις ως ακολούθως: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11, του ν. 1577/85, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.” 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: “3. Το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.” 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα

33


Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.” 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα προβλεπόμενα στην πα-

ράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης « Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς.»(ΦΕΚ …), υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.” 5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης και κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς.»(ΦΕΚ …), 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής: “2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναρτά στο δικτυακό της τόπο στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ισχύος που αντιστοιχεί στα αιτήματα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, την ήδη συμβασιοποιημένη ισχύ, καθώς και του χαρακτηρισμού των τοπικών δικτύων διανομής

νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων ως κορεσμένα ή μη. Με την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ειδικά για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα αυτό. ” 7. Το άρθρο 2 του Παραρτήματος “Σύμβαση Συμψηφισμού” τροποποιείται ως εξής: “Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία.” 8. Το άρθρο 3 του Παραρτήματος “Σύμβαση Συμψηφισμού” τροποποιείται ως εξής: “Το φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν.3468/2006 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τον Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την Υπουργική Απόφαση ”Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ B’1079/4.06.2009)) και τη λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία.” 9. Στο άρθρο 6 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τη μέτρηση της ενεργού ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτίρια και εγκαθίστανται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, έως την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι ως άνω διατάξεις». 10. Οι λοιποί όροι του Προγράμματος παραμένουν ως έχουν, όπως προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση που τροποποιείται με την παρούσα (ΦΕΚ Β’ 1079). Άρθρο 2 1. Κάθε αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας, διάταξη καταργείται. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

34


ΘΕΜΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Έντονη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό από το φυσικό αέριο O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Αγγελος Αγγελόπουλος και η Διοικητική Επιτροπή, με επιστολή τους προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικών αλλαγών κα Τίνα Μπιρμπίλη, κοινοποιούμενη προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Πάγκαλο Θεόδωρο, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Κουτσούκο Ιωάννη και τους βουλευτές του νομού μας, διαμαρτύρεται έντονα για τον αποκλεισμό του Ν. Ηλείας από την ανάπτυξη του δικτύου αγωγών φυσικού αερίου. Σημειώνεται η μείζονα σημασία, που έχει για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας η παροχή φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος κ. Άγγελος Αγγελόπουλος αναφέρει στην επίΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Πύργος Αρ. Πρωτ.: 9765 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ κα ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΟΙΝ.: 1. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κον ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΓΚΑΛΟ 2. ΎΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κον ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΝ ΚΑΤΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΤΑΚΗ ΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΤΑΚΗ ΚΟΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝ ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Κυρία Υπουργέ Από ανακοίνωση του Υπουργείου σας, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με ημερομηνία 16-9-2010, πληροφορηθήκαμε την προκήρυξη των διαγωνισμών για την ανάθεση της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, με τη γραμμή Άγιοι Θεόδωροι- Μεγαλόπολη. Ομολογουμένως είναι ενα σπουδαίο έργο με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της περιοχής αναφοράς - όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου - για το οποίο όλοι ενδιαφερόμαστε να γίνει. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου μάλιστα επίσημαίνεται ότι το έργο και οι ωφέλειες του σχεδιάζεται να επεκταθεί σε όλες της πόλεις της γεωγραφικής ενότητας της Πελοποννήσου, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ. Αυτό μας προκαλεί μεγάλη κατάπληξη κοι αδυνατούμε να αντι-

στολή του, ότι η μη διακλάδωση των αγωγών φυσικού αερίου και προς τον νομό μας θα επιφέρει πλήγμα οτην ανταγωνιστικότητα του και θα λειτουργήσει απωθητικά στην εγκατάσταση επενδύσεων. Δηλαδή θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη αρνητικό οικονομικό περιβάλλον της περιοχής . Εκφράζει την έκπληξή και την απορία του για την εξαίρεση του νομού μας από τον σχεδιασμό και ζητά την ένταξή του στη μελέτη για την μελλοντική επέκταση του δικτύου στην Πελοπόννησο, καθώς και ξεκάθαρη απάντηση από την αρμόδιο υπουργό. Διότι όσο αιωρείται η εξαίρεση του Νομού, οι επενδυτές θα τον αποκλείουν από το μελλοντικά επιχειρηματικό τους σχέδιο. ληφθούμε τους λόγους ή τη σκοπιμότητα, που η Ηλεία μένει έξω απά ένα τόσο οημαντικό κοι καθοριστικό για την περιφερειακή ανάπτυξη σχεδιασμό. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ηλεία έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, πρωτογενή, δευτερογενή, υπηρεσίες, Τουρισμό και Εμπόριο. Μόνιμο αίτημα μας για την ανάπτυξη του τύπου μας ήταν και είναι η επέκταση του αγωγού του αερίου προκειμένου: Α) Να χρησιμοποιηθει στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες ασκούνται στο Νομό με υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει την τελική τιμή διάθεσης του προϊόντος, γεγονός που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των πρώιμων προϊόντων. Β) Να χρησιμοποιηθεί στις τουριστικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να προτείνουν ελκυστικότερες τιμές. Γ) Να προστατευθεί το περιβάλλον για το όποιο κάνουμε τιτάνιες προσπάθειες να το αποκαταστήσουμε από τις φονικές πυρκαγιές του 2007 Σε κάθε περίπτωση ο Νομός θα βρεθεί σε δεινή θέση και θα δυσκολεύουν οι προσπάθειες που καταβάλουν οι φορείς του, για την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της απασχόλησης της περιοχής. Η Ηλεία δεν απαιτεί το φυσικό αέριο, αλλά το δικαιούται ως είναι κατ' εξοχήν παραγωγικός Νομός. Ελπίζουμε ότι η μη αναφορά της Ηλείας στον σχεδιασμό του έργου κάποια παρανόηση ή τυπική παράλειψη στην ανάκοίνωση. Προς τούτο παρακαλούμε να έχουμε τις διευκρινήσεις σας και να μας κοινοποιήσετε την σχετική μελέτη. ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

35


deltio epimelitiriou 30  
deltio epimelitiriou 30  

deltio epimelitiriou 30