Page 13

petencer indenfor henholdsvis softwareudvikling til avancerede kommunikationssystemer og uundværlig viden til udvikling af de mobile enheder. AAU, herunder Institut for Samfundsudvikling og Planlægning og Institut for Elektroniske Systemer, bidrager med den nødvendige trafikfaglige viden samt antenneteknologi til InnBox’en.

Fakta Om GateHouse GateHouse A/S blev grundlagt i 1992 og har med tiden udviklet sig til at være en markant og velkendt international spiller inden for softwareudvikling og systemintegration til avancerede kommunikationssystemer. Produkter og services retter sig mod områderne: satellitkommunikation, tracking og overvågning samt rådgivningsydelser til Forsvarets Materieltjeneste indenfor projektledelse og indkøb af kommunikationsløsninger. Se mere på www.gatehouse.dk

Springbræt for nordjyske virksomheder Stifterne af Inntrasys, Brian Jørgensen og Karsten Frilev, havde en idé til en virksomhed. Idéen var at skabe en virksomhed omkring ITS og roadpricing, og de så muligheder i Nordjylland. Muligheden lå i, at GateHouse lå inde med produkter og viden indenfor tracking og logistik, mens Inntrasys havde viden omkring den relevante teknologi. Desuden havde AAU og Region Nordjylland forsket en del indenfor området, så der var store muligheder i at skabe et samarbejde mellem disse tre parter. Dette netværk blev springbræt for Inntrasys, men også springbræt til et tæt samarbejde på tværs af virksomheder i Nordjylland.

Om Inntrasys Inntrasys er en opstartsvirksomhed fra 2009, der er udsprunget fra den nordjyske mobiltelefonibranche. Virksomheden er grundlagt sammen med venture virksomheden NOVI Innovation og bidrager med en uundværlig viden og teknisk kompetence samt erfaring inden for ITS og telekommunikation. Virksomhedens fokus ligger på udvikling af mobile OnBoard Units til Intelligente Transportsystemer og data services. Se mere på www.inntrasys.com

ITS Platform stiller en platform til rådighed for virksomheder, institutioner og myndigheder med henblik på udvikling af avancerede ITS applikationer og services. Projektet kan betragtes som en åben platform, som andre virksomheder kan bygge applikationer og services ovenpå. Platformen kan derfor bl.a. bruges som springbræt for nordjyske virksomheder og offentlige myndigheders deltagelse i projekter indenfor EU’s forskellige rammeprogrammer, hvor der ofte er fokus på ITS løsninger, men også til aktører, der f.eks. udvikler og anvender ruteplanlægnings- og flådestyringssystemer. ITS Platformen betragtes som et vigtigt led i implementering af den nordjyske regionale ITS strategi, hvor Region Nordjylland skal være den danske ITS region. Her udvikles og afprøves nye teknologier, før de implementeres i hele landet. Projektet med et samlet budget på 34,7 mio. kr. har kun været muligt med en bevilling fra Den Europæiske Regionalfond på godt 9,1 mio. kr. og Regionale Udviklingsmidler på godt 8,2 mio. kr. Endvidere støttes projektet med 250.000 kr. fra Spar Nord Fonden og 250.000 kr. fra Den Obelske Familiefond. Den resterende finansiering kommer fra Aalborg Universitet og de to nordjyske firmaer, Inntrasys og GateHouse.

Økonomi Halvdelen af projektets finansiering kommer fra Vækstforum og er en kombination af midler fra den Europæiske Regionalfond og Regionale Udviklingsmidler. Midlerne søges igennem Vækstforum, og man kan få mere formation på www.rn.dk/RegionalUdvikling/Vaekstforum Du kan læse mere om projektet på www.itsplatform.dk Har du spørgsmål vedrørende projektet er du velkommen til at kontakte projektchef Svend Tøfting på svto@rn.dk

13

AAU Matchmaker 3, 2010  

Aalborg Universitets nyhedsbrev til private og offentlige virksomheder og institutioner.

AAU Matchmaker 3, 2010  

Aalborg Universitets nyhedsbrev til private og offentlige virksomheder og institutioner.

Advertisement