Page 21

№ 46 (360)

01.12.2016

ТВ на неделю ПЯТНИЦА, 9 декабря

СУББОТА, 10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН

07.00 Таңшолпан. 10.15 М.ф. 10.40 «Айман &Шолпан». 11.35 Айтуға оңай... 12.25 «Үй болу қиын». 13.00 Бірге таңдаймыз! 14.10 «Келін». 15.00 Әйел бақыты. 16.40 «Сурайя». 17.30 KAZNEWS. 17.55 Үздік әндер. 18.40 Жан жылуы. 19.05 «Сурайя». 20.00 KAZNEWS. 20.30 Парламент. 20.45 Қоғамдық кеңес. 21.30 Сәлем, Қазақстан! 22.55 «Келін». 23.45 Қылмыс пен жаза. 00.05 KAZNEWS. 00.35 Парламент. 00.50 «Үй болу қиын...»

08.15 М.ф. 09.00 Сенбілік таң. 10.10 МузАрт Live. 11.55 Ас болсын! 12.35 Балапан жұлдыз. 13.40 Ой толғау. 14.30 Концерт. 16.15 Т.х. «Үзілмеген үміт». 19.00 Т.х. «Өмірдің өзі новелла». 20.00 KAZNEWS. 20.35 Көңілашар. 22.10 Концерт. 00.25 К.ф. «Тарихта қалған ойын».

07.40 Әзіл әлемі. 09.05 Ақсауыт. 09.30 Бүгін жексенбі. 11.15 Дара жол. 12.50 Сәлем, Қазақстан! 14.25 Көңілашар. 16.00 «Үзілмеген үміт». 17.50 Жайдарман. 20.00 Апта KZ. 21.10 Үздік әндер. 22.00 МузАРТ Live. 23.50 Дара жол. 01.15 К.ф. «Армандастар».

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

06.00 Жаңалықтар. 06.05 Модный приговор. 07.00 Идеальный ремонт. 07.50 Т.х. «Вероника Марс». 08.35 П@утina. 09.00 Смак. 09.40 Х.ф. «Карнавал по-нашему». 11.40 Фабрика грез. 12.00 «112. Неделя». 12.30 «Вероника Марс». 13.25 «Той базар». 14.25 П@утina+. 15.30 Х.ф. «Шанс». 20.00 Первая программа. 20.30 Голос Казахстана. 22.15 Басты бағдарлама. 22.45 «Кешкі кездесу». 00.00 Ледниковый период.

06.00 Жаңалықтар. 06.05 Модный приговор. 07.10 «Той заказ». 07.40 «Вероника Марс». 08.30 П@утina. 08.55 Воскресные беседы. 09.10 Здоровье. 10.15 Голос Казахстана. 12.00 Басты бағдарлама. 12.30 «Вероника Марс». 13.35 «Кешкі кездесу». 15.00 Открытие Китая. 15.45 Х.ф. «Останьтесь навсегда». 20.00 Аналитика. 21.00 П@утina+. 22.00 «Той базар». 23.00 «Ғажайып жан». 00.00 Точь-в-точь.

ЕВРАЗИЯ 07.00 Доброе утро. 10.00 Судебные истории. 11.00 Басты патруль. 11.10 «Той заказ». 11.40 П@ утina. 12.10 «Все мы люди». 13.10 Ду қол шоколад. 14.10 «Әйел сыры...» 15.10 «Правда». 15.15 Х.ф. «Полцарства за любовь». 17.25 Жди меня. Казахстан. 18.40 Поле чудес. 20.00 Новости. 20.55 «Қос жүректің лүпілі». 22.00 Жаңалықтар. 22.40 «Ғажайып жан». 23.35 П@утina. 00.00 «М1 Challenge 73» С.Морозов (РК) – Д.Реттингхаус (США). 02.40 Басты патруль.

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ 07.00 Тобыл таңы. 09.00 Арқа ақпарат. 09.40 М.с. 09.50, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет. 10.40 «Меч». 11.30 Бірінші студия. 12.00 Волшебный фонарь. 12.30 «Сиқырлы кітаптар». 13.00 Арқа ақпарат. 14.00 «Аяулы арман». 15.00 Д.ф. «Бәсекелестер». 15.30 М.с. 16.00 «Бірінші ханым». 17.00 Бала тілі-бал. 17.20 Жарқын бейне: З.Шашкин. 17.50 Арқа ақпарат. 18.10 Третий тайм. 18.30 Арқа ақпарат. 19.05 «Бірінші ханым». 20.00 Первая студия. 20.30 Арқа ақпарат. 21.10 «530:630». 21.30 Арқа ақпарат. 22.00 Сазды сәлем. 23.00 «00:00». 00.00 Арқа ақпарат.

АЛАУ 07.00 Разбудильник. 09.00 РТН. 09.30 Красота Light. 10.00 Жаңалықтар. 10.30 Көкейтесті сұхбат. 11.00 Өмір ағымы. 13.00 «Дороги Индии». 14.00 В ладу с природой. 14.20 Новогодний Shopping класс. 14.40 Местная полиция. 15.00 Короли эпизода. Г.Ронинсон. 16.00 Жаңалықтар. 16.30 М.ф. 17.00 Көкейтесті сұхбат. 17.30 М.ф. 18.00 Өмір ағымы. 19.00 Жаңалықтар. 19.30 Казахстан-2016. 20.00 РТН. 20.30 «7 передача». 21.00 «Дороги Индии». 22.00 РТН. 22.30 герои рядом. 23.00 Өмір ағымы. 00.00 Панорама дня.

НТК 07.00 К.ф. «Қалындықтың әкесі». 08.40 Жұлдыздар шеруі. 09.05 Екі езу. 09.45 «Бедные люди». 10.15 «Универ». 10.50 Комеди вумен. 11.30 Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30 «Жаным 2». 17.30 «Күн әміршісі». 19.10 Ревю. 19.50 «Универ». 20.30 Битва экстрасенсов. 22.20 «Жаным 2». 23.30 Екі езу. 00.00 Х.ф. «Эквилибриум».

КТК 07.05 «Свара мен Рагини». 07.35 Жаңалықтар. 08.00 «Шырғалаң». 10.00 «Письма на стекле. Судьба». 12.00 Новости. 12.45 Наша правда. 13.50 Не ври мне. 15.00 Әйел қырық шырақты. 16.00 «Махаббат мұңы». 17.30 «Свара мен Рагини». 19.00 «Шырғалаң». 20.30 Жаңалықтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша правда. 22.45 Х.ф. «Погоня за тремя зайцами».

ХАБАР 07.10 Біздің үй. 08.00 Жаңа күн. 10.10 М.ф. 11.00 «Көрімдік». 12.00 «Әр үйдің сыры басқа». 12.30 Магия кухни. 13.00 «Унесенные рейсом». 13.30 «Женский детектив». 14.00 «Центральная больница». 15.00 Важно знать. 15.15 Пай-пай 25. 16.30 «Көрімдік». 17.00 Өмір жолы. 17.45 Компромат. 19.00 Жаңалықтар. 19.50 Арнайы хабар. 20.30 «Сапарластар хикаясы». 21.00 Итоги дня. 21.40 Бюро расследований. 22.10 Х.ф. «Шаг вперед: все или ничего». 23.50 Концерт. 01.20 Т.с. «Дворец Абдин».

АСТАНА

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ

08.00 Әуендер әлемі. 08.30 М.с. 09.20 Т.Төреәлінің концерті. 11.30 Третий тайм. 12.20, 13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет. 12.30 Арқа әуендері. 13.00 Айгөлек. 14.00 К.ф. «Менің тағдырым». 16.00 «Шарайна: Сингапур». 17.00 «Мотыльки». 18.00 Индекс. 18.30 «Таңдау». 19.30 «36.6». 20.00 «Шетелдегі қазақ балалары: Испания». 20.30 Пролог. 21.00 Вызов. 21.30 Тоbyl-Torgai Тoday. 22.00 Сазды сәлем. 23.10 К.ф. «Балалық шағымның аспаны». 01.10 «Мотыльки».

АЛАУ

АЛАУ

07.30 М.ф. 08.20 Жаңалықтар. 09.00 РТН. 09.30 В ладу с природой. 10.00 90-е. Сердце Ельцина. 11.00 Правила моей кухни. 11.30 Минута славы покостанайски. 14.00 Т.х. «Жедел жәрдем 2». 15.30 Герои рядом. 16.00 ПроАгро. 16.30 Қоғам және әйел. 17.00 «7 передача». 17.30 Өмір тынысы. 18.30 Жергілікті полиция қызметі. 19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подробности. 20.50 Красота – Light. 21.20 Тайны нашего кино. 22.00 Герои рядом. 22.30 «Жедел жәрдем 2». 00.00 Панорама недели.

07.00 М.ф. 09.00 Панорама недели. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с природой. 11.10 Герои рядом. 11.30 Тайны нашего кино. 12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Подробности. 13.20 Красота - Light. 14.00 «Жедел жәрдем 2». 15.30 Кино аймақ. 16.00 Өмір тынысы. 17.00 90-е. Сердце Ельцина. 18.00 Минута славы по-костанайски. 20.00 Правила моей кухни. 20.30 «7 передача». 21.00 Пай-пай шоу. 22.00 «Жедел жәрдем». 23.30 Қоғам және әйел. 00.00 Д.Дюжев в кругу друзей.

НТК

НТК

07.05 Көріпкел. 08.30 Американың ең күлкілі видеосы. 09.10 Жұлдыздар шеруі. 09.30 М.ф. «Принц Египта». 11.20 М.с. 12.20 «Достар». 13.00 КВН. 14.30 Екі езу. 15.00 М.с. 16.00 М.ф. «Медведи Буни: Тайна цирка». 18.00 К.ф. «Тақиялы періште». 20.00 Күлкі базар. 20.20 Екі езу. 21.00 Х.ф. «Принц Персии: Пески времени». 23.30 Х.ф. «Инкассатор».

07.05 К.ф. «Қалындықтың әкесі 2». 08.30 «Достар». 09.10 Күлкі базар. 09.35 М.ф. «Черный плащ». 10.30 М.ф. «Медведи Буни: Тайна цирка». 12.30 Х.ф. «Принц Персии: Пески времени». 15.20 КВН. 17.00 К.ф. «Тақиялы періште». 19.00 «Достар». 19.40 Екі езу. 20.00 Х.ф. «Холостяки в отрыве». 22.20 Дискотека 80-х. 23.00 Тематик-шоу. 00.00 Х.ф. «Побеждая время».

КТК

Вот это кино!

«Моана»

06.05 Қыз қылығы. 06.30 Біздің концерт. 07.20 «Тағдырмен тартыс». 09.00 Х.ф. «Оля + Коля». 11.00 Х.ф. «Погоня за тремя зайцами». 15.00 «Шырғалаң». 18.00 Д.ф. «Адастырар ағымдар». 18.30 Е.Нұржановтың концерті. 21.00 Портрет недели. 22.10 Моя правда. 22.40 Х.ф. «Осколки счастья». 02.05 К.ф. «Гитара ұстаған қыз».

ХАБАР

ХАБАР

07.00 Қалжын қоржыны. 08.40 Продвопрос. 09.00 Сиқырлы ас үй. 09.35 Биле, Қазақстан! 09.50 Әңгіменің ашығы. 10.30 Х.ф. «Заветное желание». 12.10 Қызық times. 13.20 Бенефис-шоу. 14.50 Биле, Қазақстан! 16.30 «Экспедиция 25». 17.00 Концерт. 18.30 Ду-думан. 19.45 Биле, Қазақстан! 21.00 Жеті күн. 22.00 Биле, Қазақстан! 22.30 Кубок конфедерации. 01.30 Т.х. «Әселдің құрбы-құрдастары».

07.00 Қалжың қоржыны. 08.50 Ас арқау. 09.25 Биле, Қазақстан! 10.15 Я чемпион. 10.45 Тайны и судьбы великих казахов. 11.45 М.ф. 12.15 Х.ф. «Инспектор Гаджет 2». 13.45 «Сүйген жарым». 15.15 Ду думан. 17.00 «Көрімдік». 17.30 Компромат. 18.15 Қызық times. 19.30 Бенефис шоу 21.00 Жеті күн. 22.00 Д.ф. «Глава государства». 23.40 Пай-пай 25. 00.40 Кубок конфедерации.

АСТАНА

АСТАНА

08.00 Жаңалықтар. 08.30 «20:30». 09.00 «Украденная жизнь». 10.00 Тенгемания. 10.15 Концерт. 11.00 «Жетім жүрек». 12.00 Х.ф. «Лето волков». 15.20 К.ф. «Жеккөрініш». 16.45 Тенгемания. 17.00 «Ұрланған тағдыр». 18.00 «Жетім жүрек». 19.00 «Қыз ақысы». 20.00 Біздің уақыт. 20.45 Біздің ауыл. 21.10 «Ұрланған тағдыр». 22.10 Ел аузында. 22.40 Ой мен ойын. 23.30 Т.с. «Ханзада Ван Со».

08.00 Суперпапа. 08.40 М.ф. 09.00 «Украденная жизнь». 10.00 Теңгемания. 10.15 Концерт. 11.00 «Жетім жүрек». 12.00 «Лето волков». 15.20 Үздік әндер. 16.45 Теңгемания. 17.00 «Ұрланған тағдыр». 18.00 «Жетім жүрек». 19.00 «Қыз ақысы». 20.00 Избранное за неделю. 20.45 Новый курс. 21.00 «Ұрланған тағдыр». 22.00 Ел аузында. 22.30 К.ф. «Шабнам». 00.50 «Ханзада Ван Со».

7-Й КАНАЛ

7-Й КАНАЛ

7-Й КАНАЛ

31 КАНАЛ

06.40 Ене мен келін. 07.10 «Ауылдастар». 07.50 «Үзілген жапырақтар». 09.30 Гадалка. 10.00 Смеяться разрешается. 11.45 «Ауылдастар». 13.00 «Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі». 14.00 «Тағдырым шешілген күн». 15.00 Q-елі. 15.30 Келесі кім? 16.00 «Кривое зеркало души». 19.50 Человек-невидимка. 20.50 «Тағдырым шешілген күн». 21.50 «Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі». 22.50 Шай ішейік. 23.50 Х.ф. «Заблудившийся». 01.40 Айна онлайн.

06.00 «Ризамын». 07.00 Информбюро. 08.00 Көңіл толқыны. 09.00 «Ризамын». 10.00 Готовим с Адель. 10.30 М.ф. «Подводная братва». 12.15 Фартовые деньги. 12.45 Алдараспаң, Шаншар, Нысана күнделігі. 13.05 Т.с. «Улжан». 15.00 Алдар Косе. 15.30 Ералаш. 16.55 М.ф. «Шрек 3». 18.40 Х.ф. «Супер 8». 21.00 Айта берсін. 22.00 Фильмконцерт. 00.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев». 02.20 М.с. 03.00 Концерт.

В широкий кинопрокат вышел анимационный фильм, героиня которого – Моана Ваялики, морская путешественница-энтузиастка. Когда семья нуждается в ее помощи, она отправляется в эпическое странствие. Действие происходит 2 тыс. лет назад на островах Тихого океана. Дочка вождя, 14-летняя мечтательница Моана Ваялики, собирается в путешествие по океану в поисках сказочного острова с ее героем полубогом-трикстером Мауи.

«Землетрясение»

КТК

07.05 Т.х. «Тал түсте көлеңке түспейді». 08.30 Т.х. «Тағдырмен тартыс». 09.00 Басты рөлде. 10.00 Кривое зеркало. 12.00 Новости. 12.40 Наша правда. 13.40 Барышня-крестьянка. 15.00 Көріпкел. 16.00 Әйел қырық шырақты. 17.00 Инсталайық. 17.30 Басты рөлде. 18.00 Д.ф. «Абайлаңыз, алаяқ!». 18.30 К.ф. «Кеш келген махаббат». 21.00 Я стесняюсь своего тела. 22.30 Другая правда. 23.30 Я стесняюсь своего тела. 01.30 Көріпкел.

07.00 Ене мен келін. 07.30 Шынайы өмір. 08.30 Теңбіл доп. 09.00 Карамба. 09.30 М.ф. 10.00 Смеяться разрешается. 11.25 Один в один. 14.30 Q-елі. 15.00 Тамаша. 7 км. 17.00 Шай ішейк. 18.00 «Бастық боламын». 19.40 «Құлпынай жұпары». 21.30 Моя история. 21.50 Х.ф. «Голодные игры». 00.50 Вечерний квартал.

07.00 Информбюро. 08.00 «Киелi неке». 10.00 «Мен саған ғашықпын». 11.00 М.ф. «Подводная братва». 12.45 Ералаш. 14.05 «Это Казахстан, детка». 15.05 «Мен саған ғашықпын». 16.05 Айта берсін. 17.05 Концерт. 20.00 Информбюро. 21.00 Х.ф. «Супер 8». 23.15 «Ұят емес». 00.15 Концерт.

21

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ

08.00 Арқа ақпарат. 08.40 М.с. 09.00 Арқа ақпарат. 09.40 Концерт. 11.30 «36.6». 11.50, 14.00, 16.50, 18.20, 20.20, 23.35 Телемаркет. 12.00 «00.00». 13.05 Айгөлек. 14.05 К.ф. «Саюнды іздеу жолында». 16.00 «Шарайна: Малайзия. Мелака». 16.30 АВС. 17.00 Т.с. «Карусель». 18.00 Интонация. 18.30 Т.с. «Таңдау». 19.30 Параллели. 20.00 «Шетелдегі қазақ балалары: Испания». 20.30 Асар. 21.00 Дамафон. 21.30 Тоbyl-Torgai Тoday. 22.00 Сазды сәлем. 23.00 Х.ф. «Из Мексики с любовью. Ринг». 00.50 Т.с. «Мотыльки».

07.00 Инвестиция және даму. 07.20 Жаңалықтар. 08.20 М.ф. 09.00 «Украденная жизнь». 10.00 «Махаббат дерті». 11.10 «Жетім жүрек». 12.10 Қош келдіңіз! 13.10 М.ф. 14.10 «Департамент». 17.00 «Ұрланған тағдыр». 18.00 «Жетім жүрек». 19.00 «Қыз ақысы». 20.00 Жаңалықтар. 20.30 «20:30». 21.00 «Ұрланған тағдыр». 22.00 Қош келдіңіз! 22.50 «Махаббат дерті». 23.50 Сырласу. 00.40 «20:30». 01.10 Жаңалықтар.

31 КАНАЛ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

07.00 Ене мен келін. 07.30 Шынайы өмір. 08.30 Теңбіл доп. 09.00 Карамба. 10.00 Мой папа круче. 11.00 Измайловский парк. 13.30 Человек-невидимка. 15.30 ВООМ. 16.30 Келесі кім? 17.00 Тамаша 7 км. 18.00 «Бастық боламын». 19.40 «Құлпынай жұпары». 21.30 Юморина. 23.30 Х.ф. «Анжелика, маркиза ангелов».

31 КАНАЛ 06.00 Әзіл студио. 08.00 «Ризамын». 09.10 «Это Казахстан, детка». 10.10 К.ф. «Волки» (Узбекистан). 13.10 «Улжан». 15.05 Ералаш. 16.15 М.ф. «Шрек 3». 18.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев». 20.30 Алдараспаң, Шаншар, Нысана күнделігі. 21.00 Көңіл толқыны. 22.00 Неге? 23.00 Алдараспаң, Шаншар, Нысана күнделігі. 01.30 М.с. 03.00 Концерт.

Желаем приятного просмотра!

На экранах стартует новый фильм российского производства, который расскажет зрителям о трагедии, произошедшей в Армении в декабре 1988 года. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев: 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые. Много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта. Константин провел несколько лет в тюрьме, а маленького Роберта приютили родственники. По странному стечению обстоятельств Бережной возвращается к своей семье в день страшного землетрясения: его ждут жена, дочь, сын... и Роберт, который так и не простил ему гибели своих родителей. По иронии судьбы герои оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу. По материалам сети Интернет

46(360)  

Газета «Костанай-АГРО»

Advertisement