Page 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΗ, ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΨΩΜΑ «ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ1

1

O Χάρτης από το Google Maps.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΨΩΜΑ «ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΤΑ ΑΓΡΙΟΒΡΥΖΑ – ΠΡΑΟΦ. ΗΛΙΑΣ1

1

Φωτογραφία από το Google Earth,.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο βιβλίο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» «ΕΚΘΕΣΙΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΙ» Εν Λαµία και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήµατι σήµερον την 19ην Αυγούστου 1914 έτους, ηµέραν Τρίτην και ώραν 9ην π.µ. συνελθούσα η κατά το άρθρον 10 του ∆ΝΖ΄ Νόµου Επιτροπεία, προς διαχωρισµόν των ορίων των συνορευουσών Κοινοτήτων Κωσταλεξίου και Φραντζή, αποτελουµένη από τον Ειρηνοδίκην Λαµίας Γεώργιον Μπαρµπούτην, τον Πρόεδρον της Κοινότητος Κωσταλέξίου Αχ. Κ. Αναγνωστόπουλον, τον Πρόεδρον της Κοινότητος Φραντζή Γεώργιον Ξηνταράν, τον ∆ιευθυντήν του Κοιν. ∆ηµοτ. Σχολείου Κωσταλεξίου Απόστολ. Χ. Τσιγαρίδαν και την ∆ιευθύντριαν του Κοιν. ∆ηµοτ. Σχολείου Φραντζή Ασηµίνα Ν. Πούλου, καθώρισε τα όρια των Κοινοτήτων ως εξής: Ταύτα άρχονται από Σπερχειόν ποταµόν εις απόστασιν 400 µέτρων, ως έγγιστα, προς ∆υσµάς της σιδηροδροµικής γεφύρας και διευθύνεται προς Νότον µέχρι δηµοσίας οδού εις απόστασιν 100, ως έγγιστα, µέτρων. Είτα διευθύνονται προς Ανατολάς ακολουθούντα την ∆ηµοσίαν οδόν εις απόστασιν 200 µέτρων ως έγγιστα, εκείθεν Νοτίως µέχρι της θέσεως «Αρµακά» εις απόστασιν 700, ως έγγιστα, µέτρων και εκείθεν µέχρι της θέσεως «Μεγάλου Αρµακά» εις απόστασιν 200, ως έγγιστα, µέτρων. Από «Μεγάλον Αρµακά» κατ’ ευθείαν προς Νότον εις θέσιν «Σκινοπατλιά» και εκείθεν εις θέσιν «Βαϊνόρευµα» εις απόστασιν 1400, ως έγγιστα, µέτρων, ένθα ενούνται δύο ρεύµατα. Εκείθεν προς Ν∆ εις απόστασιν 400 µέτρων ως έγγιστα εις «Μεγάλην Πέτρα». Από «Μεγάλης Πέτρας» προς ΝΑ εις απόστασιν 400 µέτρων µέχρι του άκρου της Λάκκας. Εκείθεν προς Ν. ∆υτικά εις απόστασιν 1000 µέτρων µέχρι της Παναγίας και 100 µέτρα προς Ανατολάς αυτής. Από της Παναγίας προς Ν. Ανατ. εις απόστασιν 600 µέτρων, ως έγγιστα, και επί του όρους Οίτη εις θέσιν «Αλογοβογάς». Εκείθεν προς τα Ν. ∆υτικά σύνορα ατραπός φθάνουσα µέχρι της θέσεως «Πριόνι» εις απόστασιν χιλίων, ως έγγιστα, µέτρων και, εκείθεν κατ’ευθείαν προς Νότον µέχρι της κορυφής της Οίτης εις θέσιν «Προφήτης Ηλίας» εις απόστασιν 1500, ως έγγιστα, µέτρων. Από Προφήτην Ηλίαν κατ’ ευθείαν προς Νότον και εις απόστασιν 1000 µέτρων , ως έγγιστα, εις θέσιν «Κούκου ρεύµα» και εκείθεν ακολουθούν προς Νότον ίδιον ρεύµα µέχρι Γρεβενού εις απόστασιν 2000 µέτρων. Εις βεβαίωσιν συνετάγη η παρούσα, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται Η Επιτροπεία (Υπογραφές)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» «ΕΚΘΕΣΙΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΩΝ» Εν Λαµία και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήµατι σήµερον την 6ην Σεπτεµβρίου 1914 έτους, ηµέραν Σάββατον και ώραν 10ην π.µ. συνελθούσα η κατά το άρθρον 10 του ∆ΝΖ΄ Νόµου Επιτροπεία, προς διαχωρισµόν των ορίων των συνορευουσών Κοινοτήτων Κωσταλεξίου και Κοµποτάδων, αποτελουµένη από τον Ειρηνοδίκην Λαµίας Γεώργιον Μπαρµπούτην, τον Πρόεδρον της Κοινότητος Κωσταλέξίου Αχ. Κ. Αναγνωστόπουλον, τον Πρόεδρον της Κοινότητος Κοµποτάδων ∆ηµ. Κλητοράκην, τον ∆ιευθυντήν του Κοιν. ∆ηµοτ. Σχολείου Κοµποτάδων Ιωάν. Ανδρινόπουλον και τον ∆ιευθυντήν του Κοιν. ∆ηµοτ. Σχολείου Κωσταλεξίου Α. Τσιγαρίδαν, καθώρισε τα όρια των Κοινοτήτων ως εξής: Ταύτα υφίστανται εις τρία όρια των της κορυφής της Οίτης, ήτοι εκεί ένθα εννοείται η θέσις Λουκα, Γρεβενό και Πετζαλούδα. Εκείθεν η γραµµή επαφής διευθύνεται προς Ανατολάς και εις απόστασιν 1000, ως έγγιστα, µέτρων συναντά την θέσιν «Γιοροµηλόλακκα» διά µέσου δε της θέσεως ταύτης στρέφεται προς βορράν και εις απόστασιν 1500, ως έγγιστα, µέτρων φθάνει εις το ∆υτικόν άκρον της θέσεως «Αλατουργιάρι». Εκ της θέσεως ταύτης και διά µιάς ατραπού διευθύνεται προς τα Βορειοδυτικά και συναντά το σηµείον «Τρία Έλατα» ή Γιοροµηλόλακκα εις απόστασιν 800, ως έγγιστα, µέτρων. Εκείθεν, δια της ιδίας διευθύνσεως και του Ανατολικού άκρου της θέσεως «Γαβαθά», φθάνει εις τον «Κόκκινον Βράχον» («Κόκκινο Μπάλωµα») εις απόστασιν 500, ως έγγιστα, µέτρων. Εκ του σηµείου τούτου κατέρχεται προς Βορράν και συναντά «τρεις σάρρες» την µίαν κατόπιν της άλλης και εις απόστασιν 800 περίπου µέτρων φθάνει εις την «Κόκκινην Σάρραν». Εκ της θέσεως ταύτης στρέφεται προς Ανατολάς και διά της ατραπού φθάνει εις την αρχήν του χειµάρου καλουµένου του Γουλούπη ρεύµα(;) εις απόστασιν 300, ως έγγιστα, µέτρων. Εκείθεν, διά της κοίτης του ανωτέρω χειµάρου και εις απόστασιν 2000, ως έγγιστα, µέτρων, φθάνει εις τον Σπερχειόν ποταµόν. ∆ιά της κοίτης δε του Σπερχειού ποταµού φθάνει εις την θέσιν «Βελιτζιώτη» και ακριβώς εις το Ανατολικόν άκρον του αγρού του Ιω. Τζιβελέκα εις απόστασιν 1500, ως έγγιστα, µέτρων. Εκ της θέσεως ταύτης στρέφεται προς Βορράν τεθλασµένως πως και εις απόστασιν 200, ως έγγιστα, µέτρων συναντά την οδόν ήτις άγει εις Λαµίαν, διά της οδού δε ταύτης φθάνει εις την τάφρον (σούδαν), ήτις κατέρχεται εκ της θέσεως Αµπελώνος, ένθα και τερµατίζονται τα όρια των δύο τούτων Κοινοτήτων. Εφ’ ώ συνετάγη η παρούσα έκθεσις, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται. Η Επιτροπή Γ. Μπαρµπούτης Ι. Ανδρινόπουλος Αχ. Αναγνωστόπουλος Α. Τσιγαρίδας ∆. Κλητοράκης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (∆ΙΑΣΕΛΟ― ΠΟΡΤΑ ― ΕΛΑΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ― ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ, ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΟΜΗΛΟΛΑΚΑ Ή ΤΡΙΑ ΕΛΑΤΑ ― ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.1

1

Φωτογραφία από το Google Earth.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΥΨΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΟΒΡΙΖΑ ― ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (ΡΕΒΕΝΙΑ ― ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ) ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ.1

1

Φωτογραφία από το Google.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» στο ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ» ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΣ1

1

Φωτογραφία από το Google Earth.

Βιβλίο 02 Παραρτήματα  

Βιβλίο 02 Παραρτήματα

Βιβλίο 02 Παραρτήματα  

Βιβλίο 02 Παραρτήματα

Advertisement