Page 4

68

REBUSI KULTUROR Politika dhe personalitetet po pengojnë institucionet e artit.

72

DROGAT E REJA VRASËSE Prodhimi i heroinës është në rënie, por sasia e recetave mjekësore për substancat narkotike po rritet në mënyrë drastike.

61

DEBAKLI I PRIVATIZIMIT

Riklasifikimi i ndërmarrjeve publike dhe private në Kosovë nuk ka qenë aq i lehtë sa mendohej.

85

KALONI NJË DITË NË PRISHTINË Ju marrim nëpër qytet në një mision plot kënaqësi për më të mirat që ofron kryeqendra.

80

LUFTA QË NUK E NJOHIM Raportimi nga Afganistani është i vështirë, por raportimi i së vërtetës në një kohë lufte është edhe më i vështirë.

4

XXORË KOSOVO 2.0

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement