Page 30

NË LULËZIM Shtëpiakët serbë shpesh vënë një hark të bërë me lule mbi dyert e oborreve të tyre, që shënon martesën e një anëtari të familjes. Disa i mbajnë harqet për një kohë të gjatë, edhe pasi të ketë përfunduar festa e martesës.

ARRITJET MADHËSHTORE Qe një kohë, Graçanica ka ofruar pak për të rinjtë e saj. Kështu ka qenë derisa një grup aktivistësh të rinj hapën Qendrën Kulturore Rinore vjeshtën e kaluar. Qendra ka një studio të hapur të artit, me makinë litografike dhe pajisje për pikturim, vizatim dhe grafikë. Ajo i ofron bendeve dhe muzikantëve një hapësirë për të mësuar dhe për të ushtruar. Qendra gjithashtu organizon ekspozita të shpeshta. Tetorin e kaluar, ajo ka hapur ekspozitën “Kolonia e femrave”, me vepra të 10 artisteve të reja.

KOHA PËR MARMELATË Atraksioni kryesor i Graçanicës është manastiri i saj ortodoks serb, i ndërtuar më 1321 gjatë kohës së mbretit Stefan Nemanjic. Kisha mban shërbesa dy herë në ditë, në orën 7:00 të mëngjesit, dhe në orën 5:00 apo 6:00 të pasdites. Manastiri bën produkte shtëpiake, përfshirë verë, marmelatë dhe mjaltë. Nga shitja e tyre, murgeshat, të cilat e punojnë tokën prapa kishës, i sigurojnë të ardhurat për jetesë.

SHKUARJA ATJE (nga Prishtina) ME VETURË: Dilni nga qyteti te rrethrrotullimi i madh, në jug të qendrës, dhe shkoni përpjetë drejt Prizrenit. Në zonën tregtare, merrni rrugën e parë djathtas, e cila dredhet nën rrugën kryesore, nga e majta. Vazhdoni këtë rrugë derisa të arrini Graçanicën.

KOHA PËR TË KËRCYER E njëjta ndërtesë akomodon Qendrën për Mbështetje të Studentëve, e cila organizon mësime të ndryshme, duke filluar nga mësimet e gjuhës angleze e deri te mësimet për vallëzim salsa. Të rinjtë ndjekin ligjëratat aty. Rreth 10 000 njerëz jetojnë në Graçanicë, përfshirë rreth 2 200 të rinj që vijojnë shkollat fillore dhe të mesme.

ME AUTOBUS: Autobusët për në Gjilan ndalen në Graçanicë. Ata nisen çdo 20 minuta, nga ora 7:20 e mëngjesit, deri në orën 8:20 të pasdites, me disa pauza gjatë ditës, nga stacioni i autobusëve i Prishtinës. Udhëtimi deri në Graçanicë zgjat rreth 20 minuta.

DUKE MËSUAR BASHKË

#2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

31

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  
Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement