Page 3

PËRMBAJTJA 09 REVISTA KOSOVOTWOPOINTZERO KORRUPSIONI — #2 2011/2012

UDHËZUESI JUAJ PËR KORRUPSIONIN Ndiqni mikun tonë, Korrupsionin, gjatë jetës së tij, dhe lexoni një udhëzues hap pas hapi për të mposhtur sukseset e tij.

KORRUPSIONI PËR FILLESTARËT

16

ZONA E NDËRMJETME

Paligjshmëria sundon veriun e pazot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

22

ME AUTOBUS NËPËR VENDET E KORRUPSIONIT

Pjesëmarrësit në Garën 16 000-kilometërshe të Mongolisë zbulojnë se mitosja është po aq e domosdoshme sa benzina.

34

TEMA KRYESORE: KORRUPSIONI NË TË GJITHA ANËT Farat e skandalit janë rritur për t’u bërë shtylla themelore të Kosovës.

50

RRJETI I KORRUPSIONIT Mekanizmat për raportimin e korrupsionit në internet funksionojnë në Indi dhe në vendet e tjera. Po në Kosovë?

#2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

3

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement