Page 26

NË UDHËTIM JU MARRIM NË NJË UDHËTIM PLOT LAKESA E KTHESA, NGA ZONJA E BEKUAR E DERI TE RAKIA E KUQE, PËR TË EKSPLORUAR KËNAQËSITË SHPESH TË PAPRITURA TË MOZAIKUT TË BUKUR QË ËSHTË KOSOVA. MBËRTHEHUNI DHE SHIJOJENI! NGA IRMIN VAN DER MEIJDEN / FOTOGRAFITË MAJLINDA HOXHA

NOVOBËRDA DEÇANI

GRAÇANICA

VITIA

OPOJA

#2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

27

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement