Page 25

PROJEKTI 04 HAMAMI I MADH I PRISHTINËS

I ndërtuar në shekullin e 15, Hamami i Madh i Prishtinës është një ndër vendet më të rëndësishme historike të Prishtinës. Ai përbënte një pjesë thelbësore të Xhamisë së Mbretit të 1460 – e njohur ndryshe edhe si Xhamia Fatih apo Xhamia e Madhe. Qëllimi: Restaurimi nga lënia pas dore dhe shkatërrimi i viteve të tëra dhe shndërrimi në një pikë kulturore. #2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

Buxheti: Komuna e Prishtinës e ka ndarë buxhetin për restaurimin në tri faza. Duke filluar që nga 2007 u caktuan 80 000 euro për fazën e parë, 30 000 euro për fazën e dytë dhe 100 000 euro për fazën e tretë, në 2010. Faza e tretë nuk ka filluar sepse askush nuk ka aplikuar për tenderin. 2011: I braktisur. (FOTOGRAFIA ATDHE MULLA)

25

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  
Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement