Page 15

lura në prokurori. Preteni foli, gjithashtu, edhe për një ndjenjë gjerësisht të shprehur. “Është shumë e vështirë të luftohet lidhja mes veprimit dhe pronave. Ne shohim çdo ditë se njerëzit pasurohen brenda natës. Kosova është një vend shumë i vogël”. Ai thotë se ata kanë nevojë për një legjislacion më të egër, i cili u lejon atyre jo vetëm që të kërkojnë një mandat kontrolli për auditimin e zotërimeve, por edhe që të kenë mbështetjen ligjore për një kërcënim më të fortë deri në sekuestrim të tyre: pra, një kërkesë e guximshme. Vullneti politik, tha Preteni, vazhdon të mbetet pika kyç rreth së cilës mblidhen të gjithë instrumentet që duhen për luftimin e korrupsionit. Ai është i vetëdijshëm që vlerësimet e tij publike për luftën ndaj korrupsionit të nivelit të lartë mund të jenë joetike për interesat e të njëjtëve njerëz, të cilëve po u kërkon që të bëjnë ligjet. “Baza e gjithçkaje është vullneti politik”, tha ai. “Mirë apo keq, çdo gjë varet nga vullneti politik. Nëse njerëzit në postet e larta kanë vullnet politik, nuk është e vështirë kryerja e punës... Ne kemi institucionet, Kosova nuk ka mungesë institucionesh, i kemi të gjitha. Ne kemi Policinë, kemi Agjencinë Kundër Korrupsionit, agjencinë e tatimeve, doganat, g jykatat, g jithçka. Ne kemi gjithçka... duhet vetëm vullnet politik, vullnet politik, vullnet politik”. Përveç pengesave, agjencia ka arritur të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Herët këtë vit, ata morën një ankesë nga një pronar i një kompanie ndërtimi në Gjakovë, që ankohej se ai po bllokohej në mënyrë të padrejtë për të marrë pjesë në një tender publik. Zotëria thoshte se Ministria e Transporteve i kërkonte që të paguante një “pagesë pranimi” në vlerë prej rreth 15 për qind të krejt shumës së tenderit, duke e bërë kështu të pamundur pjesëmarrjen për të. AKK-ja u takua disa herë me zotërinë përpara se t’ia niste dosjen EULEX-it, duke kontribuar në kontrollet eventuale në zyrë dhe shtëpi të ministrit të atëhershëm të Transportit dhe Telekomunikacionit, Fatmir Limaj. Por, rasti Limaj është emblematik për zhgënjimet e Pretenit me partneritetet institucionale që

KUR PRONARI I NJË KOMPANIE TË NDËRTIMTARISË NË GJAKOVË RAPORTOI SE ISHTE BLLOKUAR NGA NJË KONTRATË QEVERITARE SEPSE NUK E KISHTE PAGUAR NJË “PAGESË PËR QASJE” 15 PËRQINDËSHE, AGJENSIONI KUNDËR KORRUPSIONIT E DERGOI ÇËSHTJËN NË EULEX.

janë të nevojshme për ta bërë punën e AKK-së të frytshme; ishte veç një stuhi flake që i përfshiu të gjithë e që pastaj u ndoq nga heshtja. Preteni është lodhur tashmë duke parë se sa fort punon agjencia e tij dhe pastaj se si kjo punë humbet pa asnjë ndjekje nga partnerët në sistemin gjyqësor. “Më shumë se 800 emra kanë shkuar në zyrën e prokurorisë, por asnjë rast me peshë nuk ka dalë prej aty”, tha ai. Nganjëherë ata dorëzojnë një rast dhe pastaj shohin një lumë veprimtarish në media vetëm ditë më pas. “Pse ua tregoni gazetarëve se çfarë ka në dosje tani? Më pas nuk mund të bësh dot hetime. Pastaj e marrim vesh se kanë hequr dorë,” reagon i frustruar Preteni. Edhe pse një marrëveshje mirëkuptimi e nënshkruar mes zyrës së prokurorisë dhe AKK-së në vitin 2010 u vlerësua nga disa grupe të shoqërisë civile, ende nuk është

e qartë nëse marrëdhëniet e punës mes tyre janë përmirësuar ndjeshëm ose jo. Preteni ende beson se ngritjet e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët dhe shtimi i pavarësisë së buxhetit mund të ndihmojnë shumë në këtë drejtim. Ai shprehu një qëndrim të durueshëm tejet mbresëlënës për sa u përket sistemeve vendëse. “Mendoja se nuk janë krijuar, se nuk janë të pavarur, se nuk do t’i hetojnë rastet. Ende”. tha ai për vetë institucionet e Kosovës. Ndërkohë, Preteni vendosi të përqendrohej në komunikimin me shtyllat e larta, të kaltra e shkëlqyese të EULEXit. Por kjo u vërtetua se ishte po aq zhgënjyese. AKK-ja ka përcjellë atje më shumë se 40 raste, por ata kanë ndjekur vetëm 3 prej tyre dhe ende duhet që të japin vendimet përmbyllëse. Për rastin Limaj, ai tha se është menaxhuar dobët, pavarësisht flluskave të mëdha në publik vitin që shkoi në vazh-

“Baza e gjithçkaje është vullneti politik”, tha ai. “Mirë apo keq, çdo gjë varet nga vullneti politik. Nëse njerëzit në postet e larta kanë vullnet politik, nuk është e vështirë kryerja e punës...” HASAN PRETENI

#2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

15

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  
Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement