Page 11

emëruar si shoqëruesja e parë, pas të vetmes fituese të kurorës, Qeverisë së Kosovës. Kompania shtetërore e energjisë, Korporata Energjetike e Kosovës dhe Posta dhe Telekomi i Kosovës ndanë së bashku vendin e shoqërueses së dytë. Drejtësia në Kosovë është një problem i shumanshëm, dhe për shkak të të g jitha palëve të përfshira në të, përgjegjësia ngelet jetime. Misionet ndërkombëtare janë të vetëdijshme për pakënaqësitë dhe mandatet e tejshtyra, dhe vazhdimisht e në rritje i bëjnë publike qëllimet e tyre për t’u tërhequr dhe për t’i kaluar më shumë përgjegjësi Kosovës. Edhe pas 12 vjetësh punë për ndërtimin e institucioneve, sistemi vendës i drejtësisë mbetet një ndër institucionet publike më të dobëta pas pavarësisë dhe ka marrë disa komente kritike, jo vetëm nga lëvizja FOL. Grupe të tilla si Transparency International, Grupi Ndërkombëtar i Krizave dhe Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit për të Drejtat e Njeriut, të gjithë, e vlerësojnë punën e gjyqësorit të dobët dhe kanë ankesa për ndihmesën e tij në paligjshmërinë e Kosovës. Ka pasur një sërë çështjesh për t’u kapërc yer në sistem i n g jyqësor menjëherë pas konfliktit. Nën regjimin e Slobodan Milosheviqit, provimet e drejtësisë iu refuzoheshin shqiptarëve, dhe në vitin 1999 kishte një mungesë serioze të gjyqtarëve dhe avokatëve të shkolluar; ata që kishin punuar në regjim i n ser b st i g m a t i z ohes h i n s i bashkëpunëtorë të armikut. Ka nevojë për mjete, programe më të mira për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe transparencë institucionale. Pagat e ulëta për punonjësit e gjyqësorit vazhdojnë t’i bëjnë gjykatat të dobëta ndaj korrupsionit gjatë kryerjes së detyrave të tyre. Përmbi krejt këtë, një shumicë e legjislacionit të ri nevojitej për të hedhur bazën ligjore për paditë kriminale dhe civile ndaj keqmenaxhimit dhe korrupsionit publik. Tani pjesa më e madhe e rekomandimeve i janë dërguar Ekzekutivit dhe Kuvendit. Nevojat strukturore për përmirësimin e funksioneve gjyqësore së fundmi kërkojnë veprim legjislativ dhe rritje investimesh.

ARMEND MAZREKU, ANALIST I POLITIKAVE NGA LËVIZJA FOL ËSHTË I QETË, POR QENDRIMET E TIJ ÇOJNE SHUMË PESHË NË RRETHET E NJERËZEVE QË KUNDËRSHTOJNË KORRUPSIONIN.

— “Është shumë interesante kur zyrtarët e Qeverisë flasin për korrupsionin, pasi të krijohet përshtypja se korrupsioni i përket një bote tjetër. A thua se ne jemi të paprekshëm prej tij... ai nuk i përket këtij planeti. Ata duan t’i hedhin sytë jashtë Qeverisë për korrupsion, por, kurrë nuk do ta gjejnë pasi ai gjendet brenda Qeverisë”.

Vonë atë pasdite, pas së kremtes kurorëzuese, fola me Mazrekun në platformën e kafenesë “Dit’ e Nat’”. E pyeta se çfarë e kishte frymëzuar këtë

ARMEND MAZREKU MAZREKU ËSHTË I ZËSHËM DHE I PAKURSYER NDAJ KORRUPSIONIT NË KOSOVË

#2 KORRUPSIONI DIMËR 2011/2012

shfaqje komike të lëvizjes FOL, dhe ai më shpjegoi se ata e ndiejnë që është e rëndësishme ta tërheqin vëmendjen në mënyrë krijuese për këto çështje dhe ta përfshijnë publikun në thelbin e problemit për t’i kërkuar llogari Qeverisë së tyre. “Ju nuk duhet ta merrni këtë veç si një satirë, ku njerëzit do të qeshin me të e veç kaq, por si një protestë, si një lloj revolte që ne duam t’ua përçojmë zyrtarëve të Kosovës, por edhe popullit të Kosovës”, tha Mazreku. “Dhe mendoj se kjo ishte pjesa kryesore e shfaqjes. Ideja është që të tërheqim vëmendjen e publikut më shumë, pasi është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, duke marrë parasysh faktin se Qeveria përpiqet që të ndikojnë në media”. 11

Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  
Kosovo 2.0 Corruption Issue, Albanian  

Fall/Winter 2011/2012

Advertisement