Page 1

Festival informatie Information Datum Date: 2 december 2007 December 2nd 2007 Zaal open Open: 10.00 u 10 am Aanvang programma Start: 10.30 u 10.30 am Einde Ending: 22.00 u 10 pm Waar Where: Stefanus, Sao Paulodreef 1, Overvecht, Utrecht Gratis parkeren free parking Toegang Entrance fee: 25,- euro (inclusief Marokkaanse lunch en Perzisch diner including Moroccan lunch and Persian dinner) Leeftijd Age: vanaf 12 jaar from 12 years old

Webdesign: Karin Westera / www.mysticfestival.nl Info: Kosmopolis Utrecht 030-239 38 92 Dit festival wordt georganiseerd door Kosmopolis Landelijk en Kosmopolis Utrecht. This festival is a cooperation of Kosmopolis national and Kosmopolis Utrecht. www.kosmopolis.nl en www.kosmopolisutrecht.nl

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in12 12

20-11-07 17:09:51


Mystic Festival Rumi edition zondag 2 december 2007 • 10.00 - 22.00 uur • Stefanus, Overvecht, Utrecht www.mysticfestival.nl

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in1 1

20-11-07 17:09:54


Mystic Festival Rumi Edition Voorwoord Dwars door de grenzen van tijd, plaats en wereldreligies heen, is de taal van mystici er één van muziek, meditatie en dans. Deze esthetische en universele taal overstijgt de grenzen van religies. Mystieke praktijken roepen een intense en extatische ervaring van het leven op. Maar de rituelen van mystici zijn vaak alleen toegankelijk voor ingewijden. Het Mystic Festival, geïnitieerd door Kosmopolis Utrecht en Kosmopolis Landelijk, biedt voor het eerst de mogelijkheid om een breed publiek kennis te laten maken met de rituelen en filosofie van verschillende mystieke tradities. Dit keer nemen we de bezoeker mee naar de wereld van het soefisme, de mystieke islam. De universele filosofie, literatuur, muziek en kunst van het soefisme spreekt wereldwijd vele mensen aan, zowel moslims als niet moslims. Ter ere van zijn 800ste geboortedag staat deze editie van het Mystic Festival in het teken van soefi-dichter, -filosoof en -theoloog Rumi. Zijn belangrijke nalatenschap voor het soefisme komt tijdens het festival tot uitdrukking in mystieke rituelen, poëzie, storytelling en muziek uit Marokko, Perzië en Nederland. Ervaar de wereld van de soefi-mystiek op de landelijke première van het Mystic Festival en laat je meevoeren op een spirituele ontdekkingstocht met muziek & dans, poëzie & verhalen, proeverij & passie. Een wereld vol mystieke muziek en rituelen uit zowel de islamitische als westerse wereld. Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons Mystic Festival. Dat de woorden, klanken en gebaren van soefisme u zullen inspireren. Shervin Nekuee Artistiek leider Mystic Festival

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in2 2

20-11-07 17:09:57


Mystici en mystiek Iedereen kent bijzondere en adembenemende momenten in het leven; de geboorte van een kind, of de dood van een geliefde. Momenten die onze alledaagse voorstelling van wat de wereld is, en van de betekenis van ons leven, op zijn kop zetten. Het zijn volgens mystici ervaringen die het eigen ego en de materialistische wereld overstijgen. Deze ervaringen zijn de weg naar een diepere zelfkennis, en voor sommigen onder hen ook dé manier om de schepping en de schepper te naderen. Mystici geloven in de kracht van de menselijke ziel en zintuigen. Dat is ook de reden waarom dans, beeldende kunst, literatuur en ambachtelijk werk door de eeuwen heen tot de favoriete disciplines van mystici behoren. Door de disciplines en rituelen te beoefenen, worden de poorten geopend naar het hart, naar de geheimen van ons bestaan. Deze universele filosofie komt in verschillende culturen en religies voor en wordt op verschillende wijzen geuit.

De wereld van soefisme Het soefisme vindt zijn oorsprong in de vroege islam. Als beweging kenmerkt het soefisme zich door een wisselwerking van religieuze en spirituele invloeden. Het soefisme kent tientallen scholen, Tariqats genaamd, met eigen rituelen, filosofieën, muzikale en kunstzinnige uitingen. Een van de idealen van het soefisme is dat we, ondanks alle verschillen in ras, religieuze achtergrond en nationaliteit, één broederschap vormen. Ongeacht onze achtergrond schept het soefisme een manier om deze eenheid te respecteren, te beleven en vorm te geven. Een ander uitgangspunt van het soefisme is dat de goddelijke vonk in ons, zich in ons gedrag uit in de vorm van respect voor de ander, in gedachte, woord en daad. Het hoogste doel als individu is één te worden met het totale universum en met God. Dit proces van eenwording met het universum kan op gang komen door de beleving van en participatie in soefi-uitingen. Bijvoorbeeld door muziek, dans en spiritueel gezang en het ontwikkelen van een kunstminnende en poëtische kijk op de wereld. Ook door een affectieve en persoonlijke relatie tussen leerling en meester én dankzij het accent te leggen op morele codes zoals eerlijkheid, hoffelijkheid, overgave, bescheidenheid en geduld.

pagina 3 • inleiding

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in3 3

20-11-07 17:09:58


Rumi Een van de bekendste en belangrijkste schakels in de voortgang, vernieuwing en heropleving van het soefisme is Mawlana Jalal-ad-Din Muhammad é Rumi é Balkhi, in het Westen bekend als Rumi. De van oorsprong Perzische dichter, filosoof en theoloog Rumi, werd in de dertiende eeuw geboren in het huidige Afghanistan en ontwikkelde zich gedurende zijn leven tot één van de invloedrijkste inspirators van het soefisme. Zijn reis eindigde in het Turkse Konya, waar hij de leidende figuur was van de soefi-beweging. Rumi heeft in het Perzisch duizenden verzen geschreven en een aantal filosofische werken nagelaten waaronder zijn bekende dichtwerk Mathnawi. Zijn meeslepende poëzie maar ook zijn passionele levensverhaal is in de islam eeuwenlang een belangrijke inspiratiebron geweest voor vele mystici, musici en kunstenaars. Zijn leer is vertolkt in verschillende Tariqats, tradities en kunsten waarvan in het Westen de dansende derwisj het meest bekend is. In deze dansvorm draaien religieuze dansers om hun as, terwijl zij God aanroepen. Het werk van Rumi is in de Verenigde Staten jarenlang de best verkochte buitenlandse poëzie geweest. Rumi’s universele oproep tot “een zoektocht naar innerlijke vrede, geluk en goddelijke waarheid”, zijn humanisme en kosmopolitische karakter zijn ook de moderne wereldorganisaties niet ontgaan. UNESCO heeft zich verbonden met de feestelijkheden in 2007 in Afghanistan, Egypte, Iran en Turkije ter gelegenheid van Rumi’s 800ste geboortedag. Het jaar 2007 is om die reden door UNESCO uitgeroepen tot het jaar van Rumi.

pagina 4 • inleiding

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in4 4

20-11-07 17:09:58


Artiesten en deelnemers El Biruni Anasheed groep El Biruni Anasheed groep is verbonden aan het schoolinternaat El-Biruni. Deze groep bestaat uit vijf jongeren die sinds 2002 bij talloze feesten en bijeenkomsten hebben opgetreden. Samen dragen ze Islamitische lofliederen voor in het Turks en Arabisch.

Mehmet Erik Mehmet Erik is in 1983 in Konya geboren. In 1988 emigreerde hij met zijn familie naar Nederland. Mehmet is opgegroeid binnen een Qadiriya Mavlavi gemeenschap en heeft altijd al een diepe bewondering gehad voor het soefisme (voornamelijk het klassieke soefisme; Rumi, Attar, Ibn-i Arabi, Mansur-i Hallac etc). Hij studeert nu Rechten en Islamitische Theologie in Leiden.

Balkh groep: Tamim en Richard Deze groep bestaat uit de leden Tamim en Richard. Tamim Taban is 22 jaar oud, van Afghaanse afkomst en zit meer dan vijftien jaar op muziekles. Hij bespeelt voornamelijk harmonium en keyboard en is gefascineerd door Afghaanse volksmuziek en wat men ‘Ghazal’ noemt. Na zijn opleiding tot sportbegeleider te hebben afgerond, is hij begonnen aan een vierjarige opleiding als muziek producent. Richard Imambaks (1982, Den Haag) is een jonge Nederlander van Surinaamse origine die zich verschillende muziekinstrumenten van het Indiase subcontinent eigen heeft gemaakt zoals Naal en Dholak. Hij heeft opgetreden met the Sabri brothers uit Pakistan en Usuf Azad uit India.

Workshop: Derwisj dans, Maryam Linders De derwisjdans is een draaiende meditatie vanuit het hart en stamt uit de traditie van het soefisme. Maryam weet als geen ander de vorm en inhoud toegankelijk te maken. Geïnspireerd, met aandacht, humor en liefde spreekt zij één ieder op zijn of haar mogelijkheden aan. Maryam Linders is tot Derwisjdansmeester ingewijd. Haar jarenlange ervaring in het werken met mensen en haar vele reizen en contacten met authentieke soefigroepen geven bedding aan haar werk. Hein Ligtenberg begeleidt haar op de didgeridoo.

Fatima Outmany Fatima Outmany is 24 jaar oud. Zij heeft de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan aan de Haagsche Hoge School en is werkzaam als pedagogische medewerker bij een instelling voor jeugdhulpverlening. Naast wandelen zijn poëzie en toneel haar passie. Twee jaar geleden heeft ze Andalusische soefi poëzie in het Arabisch mogen voordragen tijdens een Andalusiche poëzieavond. Daarnaast heeft ze drie jaar lang de Al Manaar toneelgroep geleid in Den Haag.

pagina 5 • artiesten en deelnemers

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in5 5

20-11-07 17:10:07


Programma Programme Zondag 2 december 2007 - 10.30-22.00 uur, Stefanus, Sao Paolodreef 1, Overvecht, Utrecht 10:30 uur El-Biruni - Anasheed groep | El-Biruni - Anasheed group Turkse Illahis (lofliederen) en islamitische gebeden vooraf aan Sama en Zikr ter opening van het festival |Turkish Illahis (praise songs) and Islamic prayers before Sama and Zikr as the festival’s kick off. 10:45 uur Gedichten van Rumi | Poetry of Rumi Vertolking van Rumi’s gedichten in het Turks door Mehmet Erik | Interpretation of Rumi’s poetry in Turkish by Mehmet Erik. 11:00 uur Balkh zang | Balkh sining Afghaanse muzikale vertolking van Rumi gedichten. Tabla en Harmonium (klassieke Indiase muziekinstrumenten) | Afghan musical interpretation of Rumi’s poetry. Tabla and harmonium (classical Indian music instruments). 11:15 uur: Derwisjdans: Bidden met het lichaam| Derwisj dance: praying with your body Workshop over de geheime betekenis en de uiterlijke vormen van de derwisj dans door Maryam Linders, Nederlandse soefi en Derwisj danslerares | Workshop on the secret meaning and outward appearance of the Derwisj dance by Mayam Linders, Dutch sufi and Derwisj dance teacher. 12:30-12:40 uur Gedichten van Rumi | Poems of Rumi Vertolking van Rumi’s gedichten in het Arabisch door Fatima Outmany | Interpretation of Rumi’s poems in Arabic by Fatima Outmany. 12:40 uur Soefi eten van de Maghreb-Marokkaanse lunchtafel | Sufi food from the

Maghreb-Moroccan lunch table Gelegenheid om te genieten van diverse Marokkaanse smaken. Ook vegetarisch | Opportunity to enjoy the wide range of Maroccan tastes. Also vegetarian. 13:40 uur Persoonlijke vertelling: ‘Eenheid in Dualiteit’ | Personal tale: ‘Unity in Duality’ De mystieke taal van geometrie en de filosofie achter de Arabesk door Omaima Korz Noor, sociologe en beeldend kunstenares | The mystic language of geometry and philosophy behind the Arabesq by Omaima Korz Noor, sociologist and artist. 14:00 uur Duizend en één windmolens door Rahim Biglari en Karim Eharruyen | A thousand and one windmills by Rahim Biglari and Karim Eharruyen Een verhaal uit de meest bekende gedichtenbundel van Rumi; Mathnawi. Muzikaal begeleid door udspeler Karim Eharruyen | A story from the well-known collection of poems by Rumi; Mathnawi. Accompanied by music from udplayer Karim Eharruyen. 14:30 uur Theepauze | Tea break Gelegenheid om te genieten van Marokkaanse thee in een traditionele theehoek | Opportunity to enjoy Moroccan tea in a traditional setting.

pagina 6 • programma

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in6 6

20-11-07 17:10:07


14:45 uur Dr. Moulay Mounir al-Qadiri Boutchich De kleinzoon van de soefi leider Sheikh Sidi Hamza al-Qadiri Boutchich van de Marokkaanse soefi order Qadiriya Boutchichia voert authentieke, extatische gebeden en zangrituelen uit, genaamd Zikr, Sama en Hadra uit Maghreb | The grandson of soefie leader Sheikh Sidi Hamza al-Qadiri Boutchich of the Moroccan soefie order Qadiriya Boutchichia performs extatic prayers and singing rituals from the Maghreb, called Zikr, Sama and Hadra. 15:30 uur Safa ensemble Maghreb | Safa ensemble Maghreb Optreden van discipelen van de Marokkaanse soefi orde Qadiriya Boutchichia | Performance of the disciples of the Moroccan Sufi order Qadiriya Boutchichia. 16:45 uur Theepauze | Tea break Gelegenheid om te genieten van Marokkaanse thee in de theehoek | Opportunity to enjoy Moroccan tea in the teacorner. 17:00 uur Gedichten van Rumi | Poems of Rumi Vertolking van Rumi’s gedichten in het Nederlands door Alim Vosteen | Interpretation of Rumi’s poems in Dutch by Alim Vosteen. 17:30 uur Karim Eharryuen presenteert Shems | Karim Eharryuen presents Shems Met gasten Raj Mohan (zang) en Sandip Bhattacharya (tabla). | With guests Raj Mohan (vocals) and Sandip Bhattacharya (tabla). 17.50 uur Gedichten van Rumi | Poems of Rumi Vertolking van Rumi’s gedichten in het Perzisch door Shervin Nekuee | Interpretation of Rumi’s poems in Persian by Shervin Nekuee. 18:00 uur Perzisch diner | Persian dinner Gelegenheid om te genieten van diverse Perzische smaken. Ook vegetarisch. | Opportunity to enjoy Persian tastes. Also vegetarian. 19:45 uur Moulana Mehdi Sheikh Bahai Safiali Shah II , huidige leider van Safi Ali Shahi Nematualhi Orde, houdt een inleiding over Rumi en de betekenis van Zikr en Sama | Safiali Shah II, current leader of the Safi Ali Shahi Nematualhi order, gives an introduction on Rumi and the meaning of Zikr and Sama. 20:00 uur Safahan Music Band & Ustad Nahid Perzisch concert | Persian concert 21:00 uur Iraanse Zikr & Sama | Zikr & Sama from Iran Een meeslepend dans- en zang ritueel uit het hartland van Perzië, begeleid door Moulana Mehdi Sheik Bahai, Safiali Shah II | A thrilling dance and singing ritual from the heart of Persia, accompanied by Moulana Mehdi Sheik Bahai, Safiali Shah II. 22:00 uur Einde | The end pagina 7 • programma

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in7 7

20-11-07 17:10:08


Persoonlijke vertelling: Omaima Korz-Noor Omaima Korz-Noor is geboren in Caïro, Egypte in 1952. Ze studeerde sociologie aan de Universiteit van Caïro en bestudeerde de islam in Leiden. Toen ze dertig jaar geleden naar Nederland verhuisde begon ze uit heimwee weer arabesken te ontwerpen. Als kind had ze deze kunst afgekeken van haar vader die in Egypte stofbedrukking doceerde. Haar verfijnde arabesk motieven staan symbool voor het universum. Hiermee wil ze benadrukken hoe noodzakelijk het is om onderlinge verschillen tussen mensen en naties te accepteren en te waarderen, wat een weg kan zijn om harmonie en vrede te bereiken.

Storytelling: Duizend en één Windmolens, Rahim Biglari en Karim Eharruyen Rahim Biglari is een verhalenverteller die verhalen vertelt uit het verre Oosten, maar ook van bekende schrijvers uit het Westen, met een moraal die toepasbaar is op het heden. Puttend uit zijn rijke achtergrond van Oosterse en Westerse mystiek, filosofie, psychologie en literatuur weet hij die tot boeiende en inspirerende verhalen voor elk publiek om te vormen. Karim Eharruyen: Udspeler, componist. Karim begeleidt het verhaal van Rahim op de Ud. Karim heeft muziek gemaakt voor o.a. films (Polleke), theater (Boukje Schweigman) en kunstobjecten voor exposities. Ook is hij bekend van het ensemble ‘Global Village Orchestra’. Het duo Rahim en Karim geeft voornamelijk optredens en workshops voor het bedrijfsleven.

Soefi Orde Qadiriya Boutchichia, Marokko De spirituele meester Sidi Hamza el-Qadiri Boutchich komt van de familie Shûrfa, wiens familieleden afstemmen van de profeet Seyyidina Muhammad (Sala Llahu ‘alayhi wa salam) en die deel uitmaken van een doorlopende traditie van spirituele onderwijzers (silsilla). Onder deze grote spirituele leiders, die het lot van deze bijzondere familie hebben vormgegeven, bevindt zich de gevierde mystische figuur Moulay Abd el-Qader Jillani (13e eeuw), waarnaar de tariqa is vernoemd. Sidi Hamza’s voorouders die oorspronkelijk uit Irak afkomstig waren, vestigden zich in het oosten van Marokko halverwege de zeventiende eeuw. Het eerste familielid Sidi Ali el-Qadiri arriveerde in Marokko en startte in het stadje Taghjirt een centrum voor de beoefening en bezinning van het soefisme (zawiyya), waar hij zich toelegde op het doceren van spiritualiteit. Tijdens perioden van grote hongersnood deelde hij tchicha uit, een soep gemaakt van gemalen tarwe. Zijn vrijgevigheid bezorgde hem de naam Boutchichi.

Dr. Moulay Mounir al-Qadiri Boutchich Dr. Moulay Mounir al-Qadiri Boutchich heeft een PhD in regligieuze studies (EPHE, Paris Sorbonne) en in islamitische civilisatiewetenschap (Dar al-Hadith al-Hassaniya, Rabat). Hij is directeur van het Euro-Mediterranean Centre of Islamic Studies (CEMEIA) in Parijs, oprichtingslid van VSMF, auteur van vele boeken en artikelen op het gebied van de Islam en Sunniet soefisme en promoot actief islamitische spiritualiteit en islamitische waarden in Frankrijk. Hij is ook kleinzoon van sheikh Sidi Hamza al-Qadiri Boutchich van het Qadiriya Boutchichiya soefi broederschap (tariqa) en verantwoordelijk voor de vele activiteiten hiervan in Europa.

pagina 8 • artiesten en deelnemers

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in8 8

20-11-07 17:10:08


De Safa ensemble Maghreb De Safa groep bestaat uit discipelen van de Qadiriya Boutchichia Tariqa, die zich vanaf 1999 hebben geplaatst in de traditie van Marokkaanse musami’in uit hun jeugd. Vermaard om hun serieuze beoefening van deze kunst heeft de groep opgetreden op vele festivals en religieuze vieringen in Marokko en Europa. De groep stamt af van de Andalusische school en heeft zich toegelegd op Arabische-Andalusische qasaïd. Het repertoire bevat stukken uit de Berber tradities, het Rifgebergte of het zuiden van Marokko. De gezangen herbergen de laatste sporen van occidentale poëzie uit de middeleeuwen. Het optreden van de groep bestaat uit improvisaties en lange solo’s uit de Syrische school, die simpel lijken, maar in werkelijkheid ingewikkelde technieken bevatten, wat het optreden zo schitterend maakt.

Alim Vosteen Alim Vosteen is een leven lang een soefi op zoek naar waarheid. Hij is geboren in 1935 in Amsterdam en woont sinds 1971 in Den Haag. In de Soefi Serai in Den Haag zingt hij ‘hartzang liederen’ op de gedichten van zijn soefi Meester Hazrat Inayat Khan, door wiens broer Musharaff Khan hij is ingewijd. In deze Soefi Lovehood All-Beloved, kortweg het SoefiLab, worden mensen en minnaars verenigd met zichzelf, met elkaar, met de Meesters en met de Geliefde. Sama, sema, zikr en diverse soorten muziek leiden daarbij tot het ervaren van die innerlijke eenheid en bij het realiseren van de godbewuste mens. Alim houdt Rumi altijd bij de hand en de poëzie van zijn vrienden dicht bij het hart. Evenzo houden de Meesters Alim meestal bij de hand en houden hem bij zijn soefi lessen.

Karim Eharryuen presenteert Shems Karim Eharruyen, udspeler en componist, nodigt voor dit Shems project verschillende musici uit. Karim heeft muziek gemaakt voor o.a. films (Polleke), theater (Boukje Schweigman) en kunstobjecten voor exposities. Ook is hij bekend van het ensemble ‘Global Village Orchestra’. Zijn nieuwe CD “Zharbia” verschijnt in december. Raj Mohan is een Hindoestaanse zanger, musicus, componist en dichter, die is geboren in Suriname en sinds 1974 in Nederland woont. Hij is de oprichter en artistiek leider van het Raj Mohan Ensemble, Vistar en Shai’rana. Ook is hij ambassadeur voor de stichting ‘Yes I Care’. Sandip Bhattacharya is een tabla speler en percussionist bekend van de Vedaki groep en heeft getourd met o.a. Ali N’ Diaye Rose, Ernst Reijseger, Eric Vaarzon Morel.

pagina 9 • artiesten en deelnemers

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in9 9

20-11-07 17:10:08


Hazrat-e Maulana Mahdi Sheikhbahaei Safi AliShah II Hazrat-e Maulana Mahdi Sheikhbahaei Safi AliShah II, geboren als Mahdi Sheikhbahaei in 1947 in Esfahan (Iran) richtte in 1997 in Nederland het Europese hoofdkwartier op van de Ne‘matollahi SafiAliShahi soefi orde. In 1998 nodigde professor Annemarie Schimmel hem uit om een lezing te geven op de universiteit in Bonn tijdens een conferentie over soefisme. Sinds 2000 geeft hij in Farsi en Nederlands colleges over Masnavi of Hazrat-e Maulana Jalal-od-din Rumi in Rotterdam. Momenteel werkt hij aan een Engelse, Nederlandse en Duitse vertaling van verschillende ongepubliceerde werken van Hazrat-e Safi AliShah I (www.nsso.nl).

Safahan Music Band & Ustad Nahid De Safahan groep is een vernieuwende muziekgroep uit Iran, oorspronkelijk afkomstig uit Isfehan. De groep bestaat uitsluitend uit jonge vrouwen. Allen volgden hun muzikale opleiding aan het conservatorium van Isfahan. Met het bespelen van klassieke instrumenten als de daf, damam, tombak, ney, santoor en tar nemen deze jonge Iraanse vrouwen het publiek mee op een gevarieerde muzikale reis door Iran. De groep is verbonden aan de Safi Ali Shahi Nematualhi Orde. De muzikale begeleider van de groep is de Daf speler, componist Hamid Sheikh Bahaei, ook de zoon van de leider van de Ne‘matollahi SafiAliShahi Sufi Order. Safahan heeft wereldwijd opgetreden. Ustad Nahdi behoort tot de meest excellente vrouwelijke vocalisten, zangmeesters en vertolkers van liederen van Rumi in Iran. Op het Mystic Festival treedt ze na 27 jaar voor het eerst weer op.

Programmapresentatie door Memon Boukiour en Lara Snel Memon Boukiour is geboren in Kerkrade. Afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht is hij thans werkzaam als staf- en beleidsmedewerker bij het ministerie van VROM. Hij heeft meegewerkt en geacteerd in het theaterstuk: ‘Reisverhalen, verhalen terwijl je wacht’. Voor zijn acteerprestatie ontving hij de podiumprijs van ‘Alles is Drama’. Hij is freelance verhalenverteller en acteerde in het stuk ‘De Kannibalen’ en werd tweede in de Maastrichtse monologenwedstrijd met de zelfgeschreven monoloog “ik had het namelijk nog even over jou”. Lara Snel is in 1979 geboren in Nijmegen en heeft wijsbegeerte gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lara heeft zich verdiept in authentieke en esoterische Indiase en Tibetaanse yoga leer. Haar zoektocht naar verdieping en spiritualiteit heeft ze bekroond met twee jaar bestudering en beoefening van yoga op Thaise eilanden. Daarnaast heeft ze verschillende malen opgetreden als gastdocent filosofie aan een Bhoedhistische universiteit in Bangkok in Thailand.

pagina 10 • artiesten en deelnemers

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in10 10

20-11-07 17:10:20


Festivalorganisatie Artistiek leider Artistic leader: Shervin Nekuee Shervin Nekuee is geboren in 1968 in Teheran en is socioloog, publicist en programmamaker. Zijn eerste literaire non-fictie, de Perzische paradox (2006), ging over de cultuurhistorische achtergrond van Islamitische Revolutie in Iran. Momenteel werkt hij aan een boek over het gedachtegoed van de 13e eeuwse Perzische mysticus Mawlana Jalal-ad-Din Muhammad ĂŠ Rumi ĂŠ Balkhi. Nekuee is medeoprichter van het politiek-culturele magazine www.eutopia.nl en is tevens artistiek leider van het Mystic Festival. Programma Programme: Fouzia Outmany Fouzia Outmany is geboren in Marokko en tevens programmamaker van Mystic Festival. Op haar dertiende is zij naar Nederland gemigreerd. Tijdens haar studie Beleidssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgde ze tegelijkertijd filosofie colleges en vakken m.b.t. ontwikkelingsproblematiek. Aan het eind van haar master ging ze een jaar in het buitenland Islamic studies studeren aan de University of Wales en Engels aan de University of Gloucestershire in Engeland.

Het festival team Organizing team: Festivalleiding Festival directors: Nancy Jouwe (Kosmopolis Utrecht) & Rachida Azough (Kosmopolis) Productie Production: Marc van Bergen Decor Nezha Sakioudi Communicatie Communication: Bidjai Saktoe (Kosmopolis), Vanetta Smit, Salomy Souhoka (Kosmopolis Utrecht)

2371.1002 A5_Programmaboek_WT.in11 11

20-11-07 17:10:21

Mystic Festival Programmaboek_WT  

Dit festival wordt georganiseerd door Kosmopolis Landelijk en Kosmopolis Utrecht. This festival is a cooperation of Kosmopolis national and...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you