Issuu on Google+

Tihana Banovic Fotografski dizajner u nastajanju

PORTRETI

Skola primijenjene umjetnosti i dizajna

2010/2011.


Shadow step, 2009.


Shadow step. 2010.


Venice, 2009.


Nicole, 2010.


She Loves Everybody, 2009.


Monika, 2009.


Sven, 2010.


Shinhead Girl, 2010.


portreti