Page 1

Staromestské listy

Informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto Jún 2011

číslo 6 OBSAH VYDANIA

Detský bazénik, hojdačky, minigolf, plážový volejbal a ďalšie atrakcie čakajú návštevníkov v exteriéri mestskej krytej plavárne od polovice júla.

Otvorený bude aj ob¾úbený vonkajší areál Od 30. júna do 14. júla je kvôli povinnej hygienickej odstávke mestská krytá plaváreň zatvorená. Počas nej chcú zamestnanci súčasne pripraviť pre návštevníkov aj vonkajší areál, kde doteraz prebiehali výkopové práce súvisiace s výstavbou Auparku.

Aj tentoraz súčasne rekonštruujú Výmena okien, obnova fasády, rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení alebo turniketový systém, to sú práce, ktoré sa v uplynulých troch rokoch

Foto na strane: archív

počas povinných hygienických odstávok na plavárni súčasne robili. Ani tentoraz to nebude inak. Časový priestor potrebný pre výmenu vody v bazénoch bude využitý aj na výmenu a vyspádovanie dlaždičiek v hale pri 25 metrovom bazéne, namontuje sa špeciálna UV lampa (slúži na dezinfikovanie od 99% baktérií vo vode a okrem iného aj rozbíja toxický viazaný chlór, čím sa dá voda v dobrom stave udržať za menšie náklady), ale hlavne pracovníci plavárne budú pripravovať vonkajší areál na otvorenie. Plnej prevádzke bránili práce pre Aupark Prakticky celú jar sa pozdĺž vonkajšieho

areálu realizovali výkopové práce kadiaľ ťahali rôzne prípojky pre Aupark, čo bránilo otvoreniu vonkajšieho areálu ešte pred odstávkou. Zamestnanci plavárne počas odstávky po stavbároch „upracú“ a opäť spojazdnia obľúbené atrakcie, akými sú detský bazénik s rôznymi šmykľavkami, spomínaný minigolf, vonkajšie sprchy, plážový volejbal či detské ihrisko. Po minuloročnej skúšobnej prevádzke sa do vonkajšieho areálu bude opäť vchádzať zvnútra, pretože prechod mimo turniketových systémov sa neosvedčil. Areál bude otvorený od desiatej ráno do ôsmej večer. Ceny vstupného sa menili Na záver nemôžme opomenúť ceny vstupného. Po ôsmich rokoch došlo k zvýšeniu vstupného o desať percent, avšak dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí majú od júna vstupenky až o sedemdesiat percent lacnejšie! -zr-

Dopravnú značku pravdepodobne vymenia Nielen obyvatelia Škultétyho a Vojenskej, ale aj Belanskej a Muránskej ulice majú problém s parkovaním najmä kvôli autám „cezpoľných“ zamestnancov z Cassovaru. Prednedávnom tam osadili značku „Zákaz zastavenia“ čo komplikovalo situáciu aj domácim, a preto žiadali značku vymeniť za „Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy.“

V podzemných garážach by museli platiť Súčasťou novopostaveného komplexu Cassovar, ktorý bol otvorený pred rokom je aj podzemná garáž s takmer dvoma stovkami parkovacích miest. Veľkú časť kancelárskych priestorov si prenajíma spoločnosť T-Systems s viac ako tisíc zamestnancami, ktorí do práce prichádzajú z celého východoslovenského regiónu. Parkovacie miesta v garážach sú spoplatnené a tak zamestnanci vyhýbajúc sa

Priatelia zeme chcú v Košiciach Centrum opätovného používania

Ako vyplni vo¾ný čas našich prázdninujúcich detí

Menej ľudí, väčší pokoj Ryba, Triton a „Mestská“ – to sú tri najväčšie košické letné kúpaliská. Návštevnosť počas pekných slnečných dní majú uspokojivú, avšak vonkajší areál staromestskej krytej plavárne sa rok od roku stretáva s čoraz väčším záujmom Košičanov. Menej ľudí, väčší pokoj, poriadne plavecké bazény vnútri, detský bazénik vonku a rôzne atrakcie ako minigolf sú dôvody, prečo sa ľudia čoraz častejšie vyberajú do plavárne, resp. na jej vonkajší areál. Výmena vody trvá desať dní Od 30. júna do 14. júla je plaváreň zatvorená kvôli povinnej hygienickej odstávke. Návštevníci sa obávali, že si v toto leto už vonkajší areál neužijú, strach mať nemusia. „Na určenie termínu odstávky vplýva viacero faktorov. Košická krytá plaváreň je najväčší krytý bazén na Slovensku, ak berieme ako meradlo objem vody v bazénových telesách nakoľko 50 a 25 metrový bazén je prepojený. Preto je čas potrebný na obmenu vody zhruba desať dní“ vysvetľuje poverený vedúci plavárne Ing. V. Hlivák. Termín bol vybraný aj po konzultácii so športovými klubmi, ktoré si plavecké dráhy celoročne objednávajú - bral sa ohľad na termíny medzinárodných súťaží organizovaných v našej plavárni.

Juraj Bauer Starým Mestom priam žije

plateniu parkujú v priľahlých uliciach medzi bytovkami a domami. Ešte minulý rok, prakticky hneď po otvorení Cassovaru na tento problém upozornili obyvatelia Vojenskej a Škultétyho ulice, ktorí už vtedy zápasili s tým, že sú hneď za zónou spoplatneného parkovania v meste a už vďaka tomu nemali kde parkovať.

Chceli zákaz vjazdu, majú zákaz zastavenia S náporom áut s rôznymi evidenčnými číslami od Michaloviec až po Poprad majú čím ďalej tým väčší problém aj obyvatelia átriových domčekov nad Cassovarom. „Zakaždým som musel volať mestskú políciu, keď som chcel vyjsť autom z garáže“ ponosoval sa na stretnutí zvolanom Starým Mestom p. Dravecký z Belanskej 8. O osadenie značky „Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“, ktorá by zamedzila parkovanie cudzích áut pred ich domami žiadali na dopravnom dispečingu magistrátu podľa ich slov už dvakrát. Osadili im značku „Zákaz zastavenia“, čím síce znemožnili parkovanie pred domčekmi, ale aj ich majiteľom. Dôvodmi, ktoré na rokovaní uvádzali zástupcovia Útvaru hlavného architekta, mestského Referátu dopravy a Krajského dopravného inšpektorátu na to, prečo tam neosadili značku zákazu vjazdu, ale zákaz zastavenia, boli plánovaná zmena v doprave v celom meste, keď sa budú značky zákazu vjazdu okrem dopravnej obsluhy rušiť a zlá kontrolovateľnosť policajtmi, kto je

a kto nie je dopravnou obsluhou. „Prednedávnom ste osadili značku zákazu vjazdu pri OC Galéria a na Klimkovičovej, aby ste tam zabránili parkovaniu cudzích“ odporovala plánom dopravy v Košiciach obyvateľka jedného z átriových domčekov.

Našli kompromis Počas prvej etapy zonácie plateného parkovania v centre budú vytvorené rezidentské parkoviská na Škultétyho a Vojenskej ulici, v druhej etape by mala byť rezidentským parkovaním vyriešená aj Muránska a Belanská. Dôležitý bude časový úsek medzi 1. a 2. etapou. „Len ich presúvame z ulice do ulice“ reagoval p. Dravecký na fakt, že do času kým nebude rezidentská celá oblasť, tak budú na cudzie autá doplácať raz jedni raz druhí. Aj z toho dôvodu vzišiel zo spoločného rokovania záver, že dokiaľ nebudú zrealizované obe etapy zonácie plateného parkovania značka „Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“ pri átriových domčekoch môže stáť. Súhlas s týmto riešením vyjadril aj Ing. Iglódy z ÚHA a kpt. Kolesár z dopravného inšpektorátu, takže ak to referát dopravy na magistráte odklepne, značka bude osadená. -zr-

Pozývame Vás na Staromestské kultúrne leto

Z rokovania miestneho zastupite¾stva Máte záujem o platenú plošnú inzerciu v Staromestských listoch, novinách distribuovaných do poštových schránok 10 000 domácností košického Starého Mesta? Cenník nájdete na www.kosice-city.sk

Vypúšali balóny želaní Hovorí sa „Svätojánska noc, zázračná moc“ a tak si staromestskí seniori na uzavretom nádvorí Denného centra zorganizovali príjemný a tak trochu kúzelný večer. Odháňali choroby, pálili zlé vlastnosti Noc z 23. na 24. júna známa ako svätojánska bola v minulosti symbolom mnohých tradícii a kúziel. V túto noc sa spájajú duchovia ohňa a vody. Preto sa pri riekach zakladali vatry a mládenci skákaním cez ne odháňali choroby a neplodnosť, čím sa chceli zapáčiť dievčinám, ktoré vili vence, tancovali a spievali okolo vatry. Celý tento deň (23.6) sa jedlo skromne na znak očisty, písali sa zlé vlastnosti na papieriky, ktoré sa večer hádzali do ohňa a zároveň sa písali tajné sny a túžby, ktoré sa zahrabávali pod strom, dúfajúc, že sa im želania vyplnia. Posedenie v čarovnej atmosfére Staromestskí seniori samozrejme v túto magickú noc nečarovali, avšak zorganizovali si v útulných priestoroch dvora Denného centra prakticky len pár metrov od Hlavnej ulice večerné posedenie pri špecialitách pánov grilmajstrov a či pri poháriku vína. Atmosféru dopĺňali svetelné fakle, lampióny, príjemná hudba. O program sa postarali kúzelné orientálne tanečnice zo súboru Šťastné ženy (Saida Bannu). Čarovným momentom stretnutia bolo spoločné vypúšťanie balónov s tajnými želaniami. V rozhovore s našimi aktívnymi dôchodcami strávil hodnú chvíľu aj starosta mestskej časti. „Na svätého Jána otvára sa letu brána“, a tak našim spoločným želaním je krásne letné počasie počas nastávajúcich týždňov a mesiacov či na dovolenkách alebo v záhradkách, ale hlavne v kruhu najbližších. -mg-


Staromestské listy

www.kosice-city.sk

2

Z rokovania miestneho zastupiteľstva

EDITORIÁL Foto na strane: archív

Devätnás tisíc pôjde na rekonštrukcie materských škôl

Milí Staromešania Pred niekoľkými týždňami prebehli na našich dvoch materských školách výberové konania. Na základe ich výsledkov som od 1. júla menoval za riaditeľku MŠ Rumanova Evu Pačaiovú a MŠ Zádielska Mgr. Luciu Leskovskú. Neľahká práca čaká najmä novú šéfku zo Zádielskej, pred ktorou stojí, okrem iných úloh, aj navrátenie kreditu, ktorý zariadenie stratilo vinou dvoch nezodpovedných učiteliek a liknavého prístupu bývalej riaditeľky k nim. Pracovníčka, ktorá v práci popíjala zo škôlky dobrovoľne odišla. Druhá – čo bila deti sa však tvári ako by sa nič nestalo a zdá sa, že je zjavne mimo a neuvedomuje si čo spôsobila. Dúfam, že sa čím skôr spamätá, kým nebude neskoro. Teší ma, že okrem financií ušetrených zo zníženia môjho i zástupcovho platu ako aj z úspor za teplo a elektrinu vďaka kogeneračnej jednotke v mestskej krytej plavárni sme vďaka osobnej angažovanosti poslancov Štefana Laskyho a Otta Brixiho a najmä ústretovosti vedenia mesta získali na rekonštrukcie elektroinštalácií našich škôlok ďalších 33 100 eur. Vytváranie a neustále skvalitňovanie podmienok pre život našich najmladších generácií Staromešťanov ako aj seniorov bola, je a bude mojou úlohou číslo jeden. Najbližšie dni a týždne chcem využiť na to, aby som si po čase znova pozrel jednotlivé obvody našej MČ či ulice a zameriam sa najmä na problematiku čistoty, bezdomovcov, odpadu či osvetlenia. Keďže mi spoluúčasť na niektorej z mojich pochôdzok prisľúbil i primátor Richard Raši, určite navštívime aj problematické miesta v oblasti parkovania, na ktoré mi neustále poukazujete. Blíži sa čas letných dovoleniek, chcem touto cestou popriať všetkým, ktorí sa chystáte odpočinúť si a nabrať sily do ďalšej práce pekné počasie a prijemnú pohodu v kruhu najbližšej rodiny.

OZNAM pre občanov s trvalým pobytom v MČ Košice-Staré Mesto na vydávanie múky a cestovín – program EÚ Mestská časť Košice-Staré Mesto pripravuje v mesiaci september 2011 pomoc (vydávanie múky a cestovín) pre občanov: - poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, - rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima, - osobám, ktorým sú deti zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, - nepracujúcich dôchodcov, poberateľov (starobného, invalidného dôchodku) s maximálnou výškou do 305 €. Podrobnejšie informácie o mieste a čase konania akcie Vám budú poskytnuté v nasledujúcom vydaní Staromestských listov alebo na t.č. 055/ 6827 156 – Bc. Jana Fáberová, odd. sociálnych vecí, zdravia a MŠ.

ZÁTVOR MATERSKÝCH ŠKÔL počas letných prázdnin Zátvor MŠ: MŠ Hrnčiarska 1 MŠ Zádielska 4 MŠ Tatranská 23 MŠ Jarná 4 MŠ Park Angelinum 7 MŠ Rumanova 4

Termín: Zastupujúca MŠ: 4.7.2011 – 29.7.2011 MŠ Rumanova 4 4.7.2011 – 29.7.2011 MŠ Jarná 4 4.7.2011 – 29.7.2011 MŠ Park Angelinum 7 1.8.2011 – 26.8.2011 MŠ Zádielska 4 1.8.2011 – 26.8.2011 MŠ Tatranská 23 1.8.2011 – 26.8.2011 MŠ Hrnčiarska 1

OZNAM Trhové poplatky Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo 25.5.2011 boli schválené zmeny cien predplatného nájomného za použitie plochy trhoviska a nájomného za predajné zariadenie. Tento návrh vyplynul z analýzy vynaložených nákladov a dosahovaných tržieb na miestnom trhovisku. V súvislosti s miernym nárastom finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie prevádzky a čistoty sme pristúpili k zvýšeniu poplatkov. Od roku 2008 došlo k viacerým úpravám cien energie, vodného, stočného a za odvoz odpadu, čo nebolo v našich cenách prenájmov zohľadnené. Úprava cien prispeje k vyrovnaniu nákladov a tržieb z tejto činnosti. Prevádzka trhoviska je v podstatnej miere z pohľadu mestskej časti chápaná ako služba občanom mestskej časti resp. mesta Košice. Tieto poplatky sa dotýkajú predajcov. Viac informácií na tel. č.: 0907 028 266. Peter Safko správa trhu

Po májovom mimoriadnom rokovaní zasadli v júni staromestskí poslanci za rokovací stôl opäť. Predmetom 4. riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol záverečný účet, zmeny v rozpočte, v rokovacom poriadku, v plate starostu a v zložení členov sociálnej a zdravotnej komisie. Opravia elektroinštalácie aj fasády 25. mája schválila staromestská radnica po takmer päťmesačnom provizóriu rozpočet na tento rok. Už vtedy sa diskutovalo o plánovaných presunoch financií z položky odmien starostu a zástupcu a úspor z kogeneračky pre staromestské materské školy. Väčšina škôlok potrebuje počas letných prázdnin vymeniť elektroinštaláciu, opraviť navlhnuté múry alebo renovovať školské kuchyne. Podľa novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa zmenil koeficient výpočtu platov. Znížením platu starostu (po novom 3 779 eur) a z toho vyplývajúceho platu zástupcu mestskej časti sa usporia prostriedky vo výške 3 738 eur. Kogeneračná jednotka, ktorá bola inštalovaná na mestskej krytej plavárni za účelom zníženia nákladov na energie už vykazuje prvé úspory, na základe čoho sa vyčlenené prostriedky na tohoročné platby energií dodávateľom vo výške 9 432 € spolu s ušetrenými financiami na platy starostu a zástupcu a príjmami z uhradených pohľadávok v celkovej výške 18 900 eur môžu použiť práve na vyššie spomínané nevyhnutné rekonštrukcie staromestských škôlok už počas letných prázdnin. Všetky s právnou subjektivitou V súvislosti s našimi šiestimi materskými školami schválili poslanci ďalšiu zmenu. Od 1. januára 2012 budú okrem MŠ Park Angelinum, Hrnčiarska a Tatranská už aj MŠ Jarná, Rumanova a Zádielska samostatné právne subjekty pracujúce v systéme rozpočtových organizácií,

čo vedie k ich väčšej samostatnosti či už ekonomickej alebo personálnej. Diskusný príspevok len trojminútový Staromestskí poslanci inovovali rokovací poriadok zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Po novom dĺžka diskusného príspevku nebude môcť presiahnuť tri minúty, faktická poznámka minútu a poslanci budú mať právo podávať procedurálne návrhy týkajúce sa spôsobu prerokúvania veci. Staromestská policajná stanica možno už tento rok Na rokovanie miestneho zastupiteľstva boli prizvaní hostia z mestskej polície a z Auparku. Náčelník policajnej stanice Stred Marek Trocha informoval o bezpečnostnej situácii v Starom Meste. Nakoľko podnetov na riešenie vandalizmu neustále pribúda starosta mestskej časti s poslancom Brixim už rozbehli rokovania s KSK o opätovnom zriadení policajnej stanice na Kuzmányho sídlisku. O plánovanom riešení zlej dopravnej situácie spojenej s výstavbou Auparku prišli podať správu zástupcovia investora. Navrhované riešenia majú optimalizovať premávku na Južnej triede, Rastislavovej, Jantárovej aj v „centrálnom prstenci“ (Moyzesova, Bačíkova, Štefánikova, Tajovského, ...). Novinkou bude sedem kilometrový pruh pre MHD a záchranku, ako aj svetelná signalizácia na Štefánikovej. Podrobná štúdia bude ešte predmetom rokovania komisie výstavby. Náklady klesajú, príjmy stúpajú V deviatom bode programu sa analyzoval záverečný účet mestskej časti za rok 2010. Schválený bol vo februári minulého roku a k jeho úpravám do-

Plán poslaneckých dní na júl a august 2011

KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

(každú pracovnú stredu od 15.00 do 16.30 hod.) 06.07.2011 Ing. Pavol Hanušin Ing. Eva Hulmečíková 13.07.2011 Marek Korpa Ing. Milan Kováč 20.07.2011 Ing. Štefan Lasky Ing. Jana Lászlóová 27.07.2011 Terézia Leškaničová MUDr. Norbert Lukán, PhD.

03.08.2011 Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc. PhDr. Anna Racková 10.08.2011 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Ján Šimko 17.08.2011 Ing. Peter Šimon JUDr. Agnesa Tokárová 24.08.2011 Ing. Rastislav Trnka MUDr. Ján Valko 31.08.2011 Mgr. Ľubomír Varinský Mgr. Renáta Baníková

šlo spolu tri krát – v apríli, v júni a v novembri. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vykázal prebytok takmer stotritisíc eur. Najvýraznejšia úspora, oproti roku 2009 je vykazovaná vo výdavkoch na zabezpečenie administratívnej činnosti staromestského úradu, a to necelých 25 tisíc eur. Výdavky v tejto položke klesajú aj z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov. V roku 2006 mal úrad šesťdesiat zamestnancov, dnes je to 39 a zatiaľ čo vtedy boli výdavky so zamestnancami súvisiace 736 tisíc eur, v minulom roku to bolo 612 tisíc eur. Do nákladov spojených s chodom miestneho úradu patria napríklad aj výdavky na služobné cesty, pohonné hmoty, reprezentačný fond alebo internet, aj keď v poslednom prípade o nákladoch nemožno už dva roky hovoriť, keďže internet má mestská časť zadarmo (v 2005 to bolo 6,5 tisíc eur ročne). Reprefond bol za posledných päť rokov znížený o tridsať percent, pohonné hmoty o osemdesiat percent a služobné cesty o deväťdesiatdva percent. Vývoj bežných príjmov má naopak pozitívny, stúpajúci trend. Oproti roku 2009 vzrástli bežné príjmy mestskej časti o takmer dvadsať tisíc eur. Pri položkovitom hodnotení rozpočtovaných bežných príjmov zaznamenáva mestská časť nárast príjmov z vlastníctva majetku. Z prenájmov priestorov a pozemkov zarobilo Staré Mesto v roku 2010 vyše 291 tisíc eur čo je o dvestopäť percent viac ako pred piatimi rokmi. -zr-

NOVÉ ZLOŽENIE Predseda: Členovia:

MUDr. Ján VALKO MUDr. Peter BEŇO Mária GALAJDOVÁ Ing. Eva HULMEČÍKOVÁ Ing. Milan KOVÁČ MUDr. Norbert LUKÁN, PhD. Doc. RNDr. Pavol MATULA, CSc. Prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. Ing. Peter ŠIMON

Dbajú o zdravie a sociálnu pomoc pre obyvate¾ov mestskej časti Komisia sociálna a zdravotná pôsobiaca pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti KošiceStaré Mesto ako stály orgán s iniciatívnou, poradnou a kontrolnou právomocou, vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok z oblasti zdravotnej a sociálnej, vypracováva stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady, kontroluje spôsob realizácie uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mestskej časti v oblasti svojej pôsobnosti a taktiež realizuje projekty a akcie, vyplývajúce z plánu jej činnosti, ktoré slúžia na pomoc, skvalitnenie, či spríjemnenie života občanov našej mestskej časti. Ani tento rok to nebude inak. 9-členný tím komisie postupne uskutočňuje plánované projekty a akcie, ktoré sú zamerané na úplne najmenšie detičky, škôlkarov, školákov, občanov s nízkymi príjmami, občanov so zdravotným postihnutím, aj tých „skôr narodených“. Za zmienku určite stojí akcia „Privítanie detí do života“, ktorá je krásnou príležitosťou privítať najmenších obyvateľov Starého Mesta do života, pripraviť pre ich rodičov pekný kultúrny program a obdariť detičky vecnými darčekmi. Obrad sa zvyčajne

uskutočňuje raz za štvrťrok. Tento rok sa ho zatiaľ zúčastnilo 26 detí. Ďalšou plánovanou akciou je projekt „Nákup posteľnej bielizne pre vybrané skupiny obyvateľov Starého Mesta“, ktorý je určený občanom s nízkymi príjmami s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktorí spĺňajú podmienky stanovené Zásadami poskytovania pomoci občanom v oblasti sociálnej pomoci. Pre nastávajúcich prváčikov, ktorí v septembri prvýkrát zasadnú do školských lavíc, je určený projekt „Privítanie prváčikov ZŠ sídliacich na území MČ Košice-Staré Mesto“. Ďalším nemenej zaujímavým projektom je „Kurz prvej pomoci pre žiakov ZŠ“. Kurz zvy-

Privítanie malých Staromešťankov do života

čajne prebieha formou prednášok a prezentácií a vedú ho záchranári Záchrannej služby a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Prebieha na staromestských základných školách, kde má obvykle veľký úspech. Na obdobie zimných mesiacov sa predpokladá realizácia projektu „Preventívne kurzy pre deti MŠ s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov a IX. Mikulášske dni alergie“. Kurzu sa zúčastňujú detí z rizikovej skupiny vo veku 4-6 rokov, na základe výberu podľa zdravotného stavu. Absolvujú štandardný program, do ktorého sú zahrnuté odborné vyšetrenia, nácvik techník, rehabilitačné cvičenia, plávanie, sauna a osvetové prednášky. Pred vianočnými sviatkami tak, ako po minulé roky, myslíme na občanov Starého Mesta s nízkymi príjmami aj formou vianočného príspevku. Nakoľko výpadok príjmov mestskej časti Košice-Staré Mesto oproti minulému roku je takmer 255 tisíc eur, v rámci šetriaceho režimu v schválenom rozpočte mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2011 neboli vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií. Z tohto dôvodu komisia sociálna a zdravotná nebude môcť tento rok odporúčať poskytnutie dotácií žiadateľom na základe doručených žiadostí. MUDr. Ján Valko, MPH. predseda Komisie sociálnej a zdravotnej


Staromestské listy

www.kosice-city.sk

STAROSTA SA ZAOBERAL

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Opä kosíme

Ideme sa uči číta, dovidenia hračky

Pozemky pod bytovkami na Svätoplukovej a Bencúrovej ulici patria ŽSR, o ich správu pred vyše rokom požiadala mestská časť a tak sa teraz o úpravu zelene starajú zamestnanci staromestskej hospodárskej správy.

Foto na strane:archív

Podnetov od obyvateľov lokality Svätoplukova, Bencúrova a aj iných ulíc dostal starosta mestskej časti Staré Mesto mnoho. Týkali sa najmä nepokosenej trávy. Správa mestskej zelene tam nekosila, lebo pozemky nepatrili mestu a Železnice SR, ktoré vlastníkom boli, sa kvôli chýbajúcim prostriedkom o úpravu veľmi nestarali. Starosta preto inicioval odovzdanie pozemkov do správy Starého Mesta a odvtedy tam naši zamestnanci chodia pravidelne v jarných a letných mesiacoch kosiť a upravovať zeleň. Nevysporiadaných pozemkov alebo tých, kde je vlastník neznámy je v centre mesta viac. Ďalším problémom je nedostatok financií, a preto mestská časť pomáha s kosbou v najväčšej možnej miere. -zr-

Oslavy dòa detí majú v „Malej Prahe 2“ už tradíciu Bytovky na Jarnej, Letnej, Pajorovej a Zimnej ulici takých je v Košiciach veľa, ale tieto sú predsa v niečom iné. Už po šiesty krát sa tam vo dvore oslavoval v sobotu 4. júna 2011 Medzinárodný deň detí. Akciu si organizujú sami Nebola to hocaká oslava. Celú ju úspešne moderoval jeden z tamojších obyvateľov L. Grúsz, ktorý aj sám zostavuje scenár tohto tradičného podujatia. S pomocou agilných rodičov obyvatelia tzv. Malej Prahy 2 zabezpečili lavice, stoly, miesto na posedenie pod strechou. Akciu podporili tunajší podnikatelia a rodičia v podobe symbolického vstupného. Požiarnici, rytieri aj poníky Program oslavy bol bohatý. Od rána hrala hudba, varil sa guláš, bola zmrzlina, nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých. Deti tancovali okolo maskota „Psíka“. Zástupcovia požiarnikov prednášali o nebezpečenstve vzniku požiaru a mestskí policajti ukázali zaujímavé techniky napr. bicyklovej jednotky. Bojové umenie stredovekých rytierov vrátane westernovej show a chytania detvákov lasom predviedli členovia zoskupenia Lagramis. Nechýbala ani možnosť pre deti povoziť sa na koni, pohladkať zvieratká, lamu, poníka, kozičku a trpasličieho poníka.

Detských oslávencov prišli pozdraviť aj starosta mestskej časti Ľubomír Grega, staromestská poslankyňa Terézia Leškaničová a hokejista z NHL Marek Svatoš. Mladí športoví nadšenci trpezlivo čakali v rade na podpis jeho fotografie alebo dresu. Okolo tretej hodiny poobede ratolesti opäť stáli v rade, aby si prevzali z rúk hlavného organizátora, pána Grúzsa diplom a darček plný všakovakých dobrôt. Spolunažívajú ako veľká rodina Pre decká boli pripravené zážitky, na ktoré tak skoro nezabudnú a určite sa už teraz tešia na budúci rok. „Žijem tu už dlhšie. Práca s deťmi bola mojím povolaním. Oceňujem, že minulý rok pán starosta a pani poslankyňa umožnili rekonštrukciu detského ihriska, ale vážim si i prácu mnohých rodičov, ktorí dbajú o skrášlenie prostredia, v ktorom žijeme. Na dvore sa griluje, poriadajú sa tu rodinné oslavy. Väčšina obyvateľov tu žije ako rodina. Pekné prostredie podnecuje rodičov schádzať sa počas voľného času na dvore so svojimi deťmi. Teší ma najmä, keď sa aj oteckovia hrajú s deťmi, neponechávajú starosť len na matku. Sú tu oteckovia, ktorí sa pravidelne striedajú pri hre ich ratolestí. A o to tu vlastne ide, aby deti vyrastali v súdržnej rodine. Lebo „Deň detí“ nie je iba 1. júna“ zhodnotila obyvateľka pani Anna nielen slávnosť, ale aj život takej malej komunity v Starom Meste. -red-

„Každý iný, všetci výnimoční“ Pod týmto názvom sa konala konferencia pre študentov, ktorú zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s MČ Košice-Staré Mesto.

3

V piatok 27. mája sa v priestoroch radničnej sály staromestského úradu konala konferencia pre mládež, ktorá bola pokračovaním predchádzajúcich podujatí s protidrogovou tematikou pripravených pre študentov. V prednáškach projektu s podnecujúcim názvom získali naši mladí informácie z oblasti hrozby rasizmu a extrémizmu mládeže v súčasnej dobe, indikácie najčastejšie užívaných drog a trestno-právnej zodpovednosti a mali možnosť aj vidieť ukážky práce s policajným psom pri vyhľadávaní drog. Aj keď témy boli vážne, odborníci z KRPZ mj. Ing. M. Vida a mjr. Ing. Ladislav Koribský formou podania zaujali preplnenú sálu študentov. Oddelenie služobnej kynológie KRPZ, ktoré predviedlo akciu vystopovania ukrytých drog s nemeckým ovčiakom samozrejme zaujali asi najviac. Minuloročná konferencia k problematike mládeže a bezdomovcov pripravená našou mestskou časťou bola práve impulzom na spoluprácu s mjr. JUDr. Jarmilou Petrovou z Krajského riaditeľstva PZ pri organizovaní takýchto preventívnych projektov. Aj do budúcna budeme podporovať a spolupracovať pri realizácii ďalších spoločných podujatí. -mg-

Posledné dni vo svojej milovanej škôlke trávili „pripravkári“ trochu sviatočnejšie ako ostatné deti. Každá z našich šiestich materských škôl pre nich totiž pripravila krásnu rozlúčkovú slávnosť. Bolo to len nedávno keď sa maličké ratolesti so slzičkami v očiach lúčili s mamkou, oteckom a nesmelým krokom vchádzali do tried materských škôl. A teraz sú to slzy opäť, ale skôr v očiach rodičov a učiteľov, keď sa deti so škôlkou lúčia a čaká ich ďalšia životná etapa. Neboli to len bezstarostné roky plné detského šantenia a hry. Malí Staromešťankovia sa v škôlke učili, učili sa hrou. „Niektoré písmenká už po-

Letné prázdniny sú tu A čo s našimi ratolesami? Zvonec školského roku 2010/2011 už posledný krát odznel a školákom sa začali milované letné deväťtýždňové prázdniny. Rodičia si však od práce nemôžu urobiť dvojmesačný oddych a naplno sa venovať deťom, a preto ponúkame nápady na zorganizovanie nebezpečne veľa voľného času našich najmilších. Babka, dedko, teta, strýko Nie je to už také samozrejmé ako pred niekoľkými desiatkami rokov, ale stále je tu istota v starých rodičoch a ostatných príbuzných. Úplne ideálne a aj finančne nenáročné sú prázdniny na dedine u starkej. Deti sú na čerstvom vzduchu, okolo domu je stále čo robiť a nevysedávajú celý deň pri počítači. Aj leto s bratrancami a sesternicami u strýka môže byť milým zážitkom a keď máme v rodine učiteľku, ktorá ma „prázdniny“ takisto, sme takpovediac za vodou. Centrá voľného času Pomaly sa vytrácajú z povedomia rodičov, ale aj naďalej je ich aj v našom meste zhruba desať či už štátnych alebo súkromných. V týchto zariadeniach sa pravidelne organizujú počas celého leta záujmové krúžky, výlety, tábory, dielne a podobne. Každé väčšie košické sídlisko má svoje centrum voľného času, stačí tam len zájsť a z bohatej ponuky si vybrať. Stále obľúbené tábory Deti môžu stráviť zaujímavé leto aj v tábore. Existuje množstvo poskytovateľov, destinácií aj tematických zameraní detských letných táborov. Táto možnosť je vhodná skôr pre starších školákov, ktorých už zvládajú byť dlhší čas v cudzom prostredí. Praktické a čím ďalej tým viac obľúbené sú prímestské tábory. Od tých klasických sa líšia tým, že rodičia každé ráno deti do tábora nosia, tam sa o ich celodenný program postarajú skúsení pedagógovia a večer si rodičia po deti opäť prídu. Deti tak v táboroch nespia a nie sú stresované dlhodobo cudzím prostredím. Pri výbere tábora však musia byť rodičia zvlášť obozretní. Dôležité je vedieť, do akej miery má poskytovateľ s tábormi skúsenosti, kto bude dohliadať na deti a v neposlednom rade snažiť sa dieťaťu vybrať tak za-

Po desiatich mesiacoch pravidelného každodenného programu zaplneného od rána až do večera prichádzajú pre školopovinných zrazu dva mesiace ničnerobenia. Počas letných prázdnin každoročne stúpa počet úrazov, dopravných nehôd, ktorých sú účastníkmi mladiství a bohužiaľ aj priestupkov a trestných činov spáchaných neplnoletými. Rodičia prázdniny nemajú, a tak na svoje ratolesti nemôžu non-stop dohliadať, preto sme sa ich v uliciach Starého Mesta pýtali, aký program pre detváky počas prázdnin pripravili, aby ich pred vyššie spomínanými negatívami v rámci svojich možností chránili.

Ján Vilín, IT technik: „Mám už trochu väčšie deti. Sú študenti a cez prázdniny idú do zahraničia brigádovať.“

Jana Baloghová, nezamestnaná: „Moje deti budú počas prázdnin doma, ale stále bude pri nich dozor.“

Jana Redayová, mamička: „Na chate u starých rodičov na Domaši. Chystáme sa tam spoločne.“

Odpovede zaznamenala: Ivana Sopčáková, Fotografovala: Zuzana Rešková

známe, aj podpísať sa vieme“ chválili sa počas rozlúčkových vystúpení. „Možno trochu neobsedíme“ priznávajú menšie obavy zo školských lavíc. Detváky sú však smelé a veľmi šikovné, niet strachu. Vystúpenia zorganizovali pedagogičky našich staromestských materských škôl v radničnej sále úradu, priamo v škôlkach alebo aj na školských dvoroch. Pyšní rodičia sa ledva pomestili. V kultúrnych programoch sa recitovalo, spievalo aj tancovalo. Posledné slová budúcich školáčikov pri lúčení zneli: „Ideme sa učiť čítať, dovidenia hračky!“ -zr-

Vladimír Čabala, súkromný podnikateľ: „Naši mladí budú aspoň mesiac brigádovať a potom budú oddychovať, veď aj to treba.“

meraný tábor, aby bol v súlade s jeho záľubami. Ak je dieťa ostýchavé, je vhodné prihlásiť ho do tábora spoločne so súrodencom, najlepším kamarátom a pod.

Sústredenia a letné jazykové školy Ak máte doma aktívneho športovca, je vhodné informovať sa v športovom klube o letných sústredeniach. Existuje viacero foriem, či už sú to rekondičné pobyty v rekreačných strediskách alebo dvoj až trojfázové tréningy počas prázdnin priamo na mestských športoviskách. Ak sa rodičia rozhodli aj v lete cibriť vedomosti svojich ratolestí, v súčasnosti sú „in“ letné jazykové pobyty. Agentúr je aj v našom meste čoraz viac a stúpa záujem aj o zaoceánske all inclusive pobyty, keď poskytovateľ v cene pobytu zahŕňa letenku, pobyt, školu, učebnice, skupinového vedúceho či výlety. V tomto prípade už ide o nemalú investíciu, ktorá ale prispeje k lepším možnostiam dieťaťa v budúcnosti. Leto v Starom Meste Ak ste sa ešte nerozhodli čo s detvákmi, dávame Vám do pozornosti náš prímestský Staromestský letný plavecký tábor referátu kultúry v dvoch týždenných turnusoch od 18. do 29. júla. Ponúkame možnosť od 15. júla navštíviť našu mestskú krytú plaváreň, vrátane vonkajšieho areálu s bazénikom, pieskoviskom a minigolfom. V rámci kultúrneho leta pripravujeme viacero predstavení pre deti a mládež (na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne to bude predstavenie Šípkovej Ruženky 7. júla, Nany a Krištofa z divadla Maškrta 11. augusta a na Kuzmányho sídlisku pri Tip Tope predstavenie Kocúr v čižmách 26. júla, muzikálové melódie 23. augusta a vystúpenie prešovského divadla Babadlo pri Dolnej bráne 21. júla). Podrobné info o letných aktivitách na našej stránke www.kosice-city.sk/kultura. Ani rodičia našich škôlkarov nemusia mať strach. Počas zátvoru jednotlivých materských škôl je zabezpečené zastupovanie v ostatných staromestských materských školách (viď oznam na 2. strane). Možností ako vyplniť program našich najdrahších je mnoho. V niektorých prípadoch je potrebné siahnuť hlbšie do vrecka, avšak rodičia by mali mať na pamäti, že aj keď najekonomickejšou alternatívou je nechať deti samé doma, veľa voľného času môže viesť k riziku experimentovania, čo nič dobré neveští ... -zr-

Ako budú trávi ANKETA prázdniny vaše deti?

Katarína Ružičková, učiteľka MŠ: „Najprv ideme spolu k moru a potom pôjde syn do tábora, ale ešte o tom nevie.“

Petra Ušáková, mamička: „Naše deti budú tráviť prázdniny u babky a dedka.“


4

Staromestské listy

www.kosice-city.sk

Pozná každý kút, každú pamiatku, každú budovu. Juraj Bauer našim mestom žije.

Staromešťan Ing. Juraj Bauer slávi tohto roku životné jubileum 75. rokov, pri príležitosti ktorého bol ocenený mestom za zdokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok Košíc a významnú publikačnú činnosť (ako aj Starým Mestom v roku 2008). Štúdium, dlhoročnú pedagogickú prax, vedenie, klub absolventov a záľubu na dôchodku vystihujú štyri slová - Stredná priemyselná škola strojnícka, ktorej stotridsaťročnú históriu obsiahol vo vzácnej publikácii Katalóg pedagógov a absolventov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach. Prežil bombardovanie Košíc Juraj Bauer strávil prvých päť rokov svojho detstva na Kuzmányho ulici. V roku 1941, počas druhej svetovej vojny, keď Nemci bombardovali košickú hlavnú poštu, jedna „zablúdená“ nálož zasiahla ich rodičovský dom. „V ten deň, ako po iné, som sa chcel hrať s bratrancom u nás v budove. Dostal som však horúčku a mama ma nikam nepustila, musel som ostať doma v posteli“ – zachránila mu život, bratranca bomba zabila. Po tomto nešťastí sa presťahovali na Kováčsku. Bol učňom v dopravných podnikoch, odkiaľ ho poslali študovať na košickú priemyslovku. Ako absolvent strednej školy bol istý čas konštruktérom v plzenskej Škodovke, ale vrátil sa do Košíc študovať strojníctvo na Technickej univerzite. Po škole sa stretol s riaditeľom priemyslovky, ktorú navštevoval a ten ho zlákal vyučovať späť do školy. Dlhé roky bol učiteľom a potom aj zástupcom riaditeľa v škole, ktorú sám vychodil. Po revolúcii, od roku 1990 bol zvolený pedagogickým zborom za riaditeľa školy, ktorým bol až do roku 1996, keď dosiahol dôchodkový vek a z aktívnou pedagogickou činnosťou sa rozlúčil. „Už nikto nediriguje mňa, ja nedirigujem nikoho a robím čo ma zaujíma“ úsmevne odôvodňuje.

Opísal 130 ročnú históriu prvej priemyslovky v Uhorsku Nedá sa povedať, že Juraj Bauer odišiel zo školy do dôchodku, lebo práve odvtedy sa začal naplno venovať zbieraním a spracovaním materiálov o škole, ktorej je absolventom, ktorú sám viedol, a ktorej sa istým spôsobom venuje dodnes. „Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach vznikla v roku 1872. Založil ju József Szakkay ako prvú súkromnú priemyslovku v Uhorsku. Začínala s devätnástimi študentmi. Dnes má zhruba osemnásť tisíc absolventov“ sype Juraj Bauer históriu školy takpovediac z rukáva. Materiály pre publikáciu „Katalóg pedagógov a absolventov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach“ zbieral už počas takmer štyridsiatich rokov pôsobenia na škole a až keď „odišiel“ do dôchodku tak ich začal kompletizovať a dopĺňať študovaním poznatkov v knižniciach a archívoch samotnej školy aj mesta. Po takmer štyroch rokoch svedomitej práce uzrela svetlo sveta kniha, ktorá prináša informácie o celej histórii školy vrátane zmien vyplývajúcich z politických režimov a odčlenenia ďalších piatich stredných škôl. Publikácia dokumentuje všetkých absolventov priemyslovky od

vzniku do roku 2002 (asi 16 tisíc) a cca 420 jej pedagógov, ku ktorým sú k dispozícii aj fotografie s popisom predmetov, ktoré vyučovali. „Nebolo to jednoduché, veď boli roky, keď mala škola aj sto tried.“ Akýmsi dodatkom k tejto knihe bola publikácia, ktorá mapuje maturitné tablá strojníckej priemyslovky. „Najstaršie tablo je z roku 1886.“ Väčšina tabiel od druhej svetovej vojny je vyvesená na školských chodbách, tie staršie boli v pivnici a archíve školy. „Boli v zlom stave, tak som ich zrekonštruoval. Sú vzácne, a s tými dnešnými sa snáď ani nedajú porovnať.“

Zmenou režimu sa pamätníky definitívne odstraňovali Juraj Bauer sa zaoberá nielen históriou strojníctva v Košiciach, ale aj dejinami mesta samotného. „Prežil som v Košiciach celý život s výnimkou krátkej doby, keď som pracoval v Plzni. Mám tu akési domovské právo“ hovorí takmer profesionálny historik. Publikácií o dejinách Košíc už vydal viac. V knihe „A plynuli stáročia...“ mapuje 500 pamätníkov, tabúľ, erbov a nápisov v meste siahajúcich až do stredoveku. Tabule v latinskom, maďarskom, nemeckom a po roku 1918 prevažne v jazyku slovenskom zanechávajú

pamiatku na významné osobnosti, udalosti a etapy histórie budov nášho mesta. „Na našej priemyslovke je dodnes tabuľa, kde je napísané, že vzdelávame v socialistickom duchu. Keď som nastúpil po osemdesiatomdeviatom do funkcie riaditeľa, chceli po mne, aby som tú tabuľu odstránil. Neurobil som to, lebo aj taká je pamiatka na určitú dobu a politický režim v dejinách Slovenska“ hovorí Juraj Bauer. Košice prešli viacerými režimami, okupáciami a po každej zmene sa staré pamätníky ničili, akurát po socializme sa uchovali v archívoch. „Tak sme si napríklad roztavili sochu Štefánika..“ opisuje so zármutkom. Kniha bola neskôr maďarským občianskym klubom preložená a publikovaná aj v maďarčine.

O košickej Kalvárii a pohľadoch Juraj Bauer sa už dlhé roky venuje záhradkárčeniu. Pätnásť rokov pestoval, šľachtil a vystavoval gladioly. „Získal som tridsaťdeväť ocenení na rôznych výstavách.“ Záhradku má pri Kalvárii, čo bolo inšpiráciou knihy, ktorú v spolupráci s vedeckou knižnicou vydal minulý rok s názvom „Kaplnky košickej kalvárie“. Zdokumentoval v nej všetky fakty o dnes ešte šestnástich stojacich kaplnkách (najstaršia sa začala stavať v roku 1737, dostavali ju o dvadsať rokov neskôr). „Sú v katastrofálnom stave a zatiaľ sa nenašiel nikto, kto by do opravy zatečených a popraskaných stavieb investoval a zrekonštruoval ich“ podotýka. „Veduty Košíc“ je súkromná zbierka, ktorú Juraj Bauer napísal po troch rokoch získavania materiálov k dokumentu Historica Carpatica, zaznamenávajúcom pohľady na mesto Košice. „Ide o umelecké diela, oceľoryty, meďoryty“ čiže diela vyrezávané do kovov, ale aj nádherné obrazy. Najstarším a asi aj najznámejším je pohľad na naše mesto od Houfnagela z roku 1617.

„Nech sa hanbí ten, kto vyhadzuje odpad do prírody a nie ten, kto na to upozorní“ Staré Mesto, konkrétne Alžbetina ulica, je sídlom jednej z najväčších „zelených“ mimovládnych organizácií na Slovensku. Martin Valentovič, predseda združenia Priatelia Zeme – SPZ opisuje fungovanie profesionálnej občianskej iniciatívy, jej ciele a vízie predovšetkým v našom meste. Priatelia Zeme - SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte. Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života. „Činnosť nášho združenia prešla viacerými etapami. Zameriavame sa na prácu smerujúcu k minimalizácii znečisťovania prostredia odpadmi.“ Problematika vyvážania, uskladňovania a spaľovania odpadu prešla prostredníctvom zákonov na starosť obciam a mestám. „Mnohokrát sa stretávame s názorom predstaviteľov samospráv ako sa to nedá, my im ponúkame riešenia ako sa to dá“ vysvetľuje Martin Valentovič. Vypracovávanie projektov, vedenie koncepčných kampaní, pomoc občanom a samosprávam v znižovaní množstva odpadov, ich triedení a recyklácii či práca na legislatívnych zmenách – to a mnoho ďalších činností, ktoré často zaberajú viac ako osem pracovných hodín denne, robia Priatelia Zeme. „Z takých najúspešnejších pilotných projektov spomeniem napríklad, že koncept obecných kompostovísk sme na Slovensku vyvinuli práve my, tu neďaleko Košíc v Kokšove Bakši.“ Čím sa biologicky rozložiteľný odpad z neužitočnej hmoty na skládke stane užitočným kompostom. Dnes už má tento koncept veľa nasledovníkov po celom Slovensku, mnohé už vznikli aj bez osobného zapojenia združenia. Keďže v roku 2013 musia všetky obce mať zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, očakáva sa ich rýchle pribúdanie. 1. Predchádzanie vzniku a škodlivosti odpadov 2. Opätovné používanie 3. Recyklácia 4. Energetické zhodnocovanie 5. Spaľovanie a skládkovanie – takto by mala vyzerať správna odpadová hierarchia. Na Slovensku je to bohužiaľ úplne opačne. Povedomie Slovákov o ochrane životného prostredia a jeho implementácia v praxi je na míle vzdialená napríklad len od takého susedného Rakúska. „Mojim snom je, aby sa Slovensko čím skôr dostalo na úroveň západných krajín“ hovorí Martin Valentovič apelujúc nielen na občanov samých, ale aj na tvorcov legislatívy a na úrady. „Je treba si uvedomiť, že to čo robíme pre životné prostredie my, to nám životné prostredie vráti.“

Priatelia Zeme sú v Košiciach známi aj vďaka stále obľúbenejšej Novoročnej recyklácii. Ide o projekt, keď v spolupráci s Cirkvou adventistov siedmeho dňa organizujú v Starom Meste takú bezplatnú darovaciu burzu. „Umožňujeme ľuďom priniesť veci, ktoré sú funkčné, ale už ich nepotrebujú alebo nenosia. V Anglicku sa to robí pravidelne a v novinách je stále avízo kedy a kde sa také stretnutia konajú.“ Nejde o charitu a na tieto burzy nechodia len chudobní, ale predovšetkým stredná vrstva. „Stalo sa nám, že nám už tak jeden pán tu v Košiciach ponúkol škodovku“ spomína Martin Valentovič. Staromestskí Priatelia Zeme nechcú ostať len pri recyklačných stretnutiach. „V súčasnosti rokujeme s predstaviteľmi kraja, mesta a mestských častí o vytvorení Centra opätovného používania.“ Ide o projekt prevzatý z ekologicky vyspelejších krajín a regiónov ako je napríklad Flámsko, kde sa cez takéto Reuse centres znižuje odpad vyprodukovaný na jedného obyvateľa o osem kíl ročne menej. Do centra by mohli Košičania nosiť veci, ktoré už nepotrebujú. Podmienkou by bolo, aby boli predmety ešte použiteľné, resp. funkčné. „Úplne ideálne by bolo umiestniť centrum blízko zberných dvorov, aby sa mohol tovar rovno na mieste triediť, ale keďže pôjde o pilotný projekt budeme vďační za každý poskytnutý priestor“ dodáva. Priatelia Zeme žijú z príspevkov, finančných darov jednotlivcov, ale hlavne z projektov. „Napríklad väčšinu našich nákladov v minulom roku sme pokrývali zo zdrojov tzv. Nórskych projektov.“ Ide o nenávratný príspevok spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sprostredkovaný Úradom vlády SR. Čerpanie prostriedkov z eurofondov je pre nich problematické, keďže sú „mimovládka.“ Priatelia Zeme majú ešte jednu zásadu: „Neberieme príspevky od veľkých znečisťovateľov životného prostredia, s tým máme etický problém“ naráža predseda na novodobý trend manažmentov silných priemyselných koncernov vytvárať zelený imidž takýchto spoločností. Priatelia Zeme sú občianski aktivisti, no narážajú paradoxne na problém, že práve občania sú málo aktívni. „Bol by som rád, keby ľudia viac premýšľali o tom, čo robia a o tom, čo sa deje okolo nich“ a to aj formou pozitívneho príkladu- niekto v obci musí byť ten prvý, kto poukáže na čiernu skládku a nezatvoria sa pred ním dvere, keď ponúkne ekologickejší spôsob nakladania s odpadom. „Nech sa hanbí ten, kto vyhadzuje odpad do prírody a nie ten, kto na to upozorní.“ dodáva Martin Valentovič, priateľ Zeme. -zr-

Centrum opätovného používania bude snáï aj v Košiciach

Chce vydať „staromestskú knihu“ To ale zďaleka nie je všetko z publikačnej činnosti tohto aktívneho Staromešťana. „Mám pripravené materiály na vydanie unikátnej fotodokumentácie všetkých ulíc a budov mestskej pamiatkovej rezervácie.“ Sú to ortofotografie ulíc a fasád budov Starého Mesta v mierke 1:250. „Je to hádam aj päťkilová kniha, vnútri sú rozkladateľné obrázky podľa skutočnej mierky. Bola by výborným propagačným materiálom napríklad aj na Európske hlavné mesto kultúry.“ Záľub má mnoho, miluje bigband Juraj Bauer bol v minulosti vášnivým filatelistom. S manželkou, mimochodom toho roku budú sláviť zlatú svadbu, má dve dcéry a štrnásťročného vnúčika. O obohacovanie jeho vzácnej zbierky nik z rodiny zatiaľ neprejavil záujem, tak ostáva v šuplíku. „Filatelia dnešnú mládež nezaujíma, bohužiaľ“ hovorí majiteľ 28 aj medzinárodných ocenení. Keďže je pán Bauer inžinier strojár, samozrejme ani svojej špecializácii –konštruktérstvu- neostal nič dlžný. 10 rokov bo členom Wartburg klubu, kde opravovali a nastavovali dvojtaktné motory týchto nemeckých áut, a tak trochu zachraňovali autoservisy, ktoré si s týmito motormi mnohokrát nevedeli poradiť. Najväčšou vášňou strojára je hudba, nie hocijaká rádiová, ale bigbandová. „Vyrástol som v ére veľkých swingových orchestrov. Chodieval som na vystúpenia, koncerty, zábavy a ostalo mi to dodnes.“ 4. novembra minulého roku privítala koncertná sála RTVS v Bratislave najväčšiu bigbandovú stálicu Count Basie orchestra s výnimočným dirigentom Dennisom Mackrelom. Juraj Bauer tam samozrejme nechýbal. S dvoma swingovými kamarátmi pri-

Foto na strane: archív

„Roztavili sme si Štefánika ...“

pravili pre dirigenta zaujímavý darček, ktorý mu odovzdali pred vystúpením. Aký? Predsa knihu, ktorú pri tejto príležitosti napísali na tému éry bigbandových skupín. Dejiny swingu a bigbandov tridsiatych až päťdesiatych rokov s atraktívnou grafikou (veď pán Bauer je s počítačom kamarát) je publikácia, o ktorú by sa nejeden fanúšik hudby priam potrhal. „Dennis Mackrel nám na onom predstavení verejne za dar poďakoval. Odvtedy som s ním v kontakte. Prednedávnom mi poslal e-mail, kde nás pozýval na koncert do Tokia. Vážim si to, ale cestovať tak ďaleko sa už neodvážim“ hovorí svetobežník, čo spoznal všetky európske krajiny okrem Portugalska, Afriku, Áziu aj Ameriku. „Mojim snom bolo vidieť Grand Canyon“ tak sa po nástupe do dôchodku s kamarátom zobral a pochodil 18 národných parkov západnej Ameriky. Koľko publikácií napísal a vydal Juraj Bauer? To sa nedá povedať. Knihy, ktoré napísal stále pokračujú. „Mám materiál o ďalších päťdesiatich erboch a pamätných tabuliach“ a ďalšie doplnky k pohľadom na mesto aj k histórii strojníckej priemyslovky.... Nad snami do budúcnosti sa veľmi nezamýšľa, rovno si ich vlastným úsilím napĺňa. Bol by rád keby sa mu podarilo vydať publikáciu o pamiatkovej rezervácii Košíc, na ktorú hľadá sponzora a ako dlhoročný pedagóg by ocenil, keby sa opäť vrátila do škôl úcta k učiteľom a ich profesii. Zuzana Rešková

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

Čaro orientu v radničnej sále

Kúsok tej voňavej krásy a pôvab má v sebe aj okúzľujúci a pre orient tak charakteristický brušný tanec.

Staromestský súbor orientálnych tancov „Saida Bannu“ (Šťastná žena) zorganizoval už druhý ročník „orientálnej diskotéky“ na záver tanečných kurzov. Náš súbor je jedinečný tým, že ho tvoria seniorky zo Starého Mesta a je ojedinelý aj v rámci Slovenska. Súbor vedie známa lektorka Zuzana Uďanová, ktorá naučila tancovať orientálne tance mnoho košických tanečníc. Program bol zostavený z vystúpení košických súborov orientálnych tancov, otvorili ho závojovým tancom naše Šťastné ženy a záver tiež patril ich choreografii – disco orientu. Prezentovali sa súbory:

Amira z MČ Sever, Zaina z MČ Západ, Karimah z MČ Nad Jazerom, Nefrit z MČ Staré Mesto a Amulet a Nuwarrah z MČ Dargovských hrdinov. Tanečníci aj hostia sa preniesli tancom a mysľou do tajomných krajín Arábie, Indie a Perzie. Orientálny tanec je pôvabný, zvodný, hravý, veselý, no najmä pre ženu uvoľňujúci a prirodzený. Zmes choreografií bola pestrá od závojového tanca, cez paličky, Hawaii, turecký, cigánsky až k discoorientu. Sme pyšné na naše seniorky tanečnice a hlavne je vidieť, že tanec im prináša radosť a potešenie. Na záver snáď ešte jeden citát známej svetovej tanečnice a choreografky Marthy Graham „Tanec je skrytý jazyk duše“. -mg-

Šachový turnaj mal vysokú úroveò

Fakt, že staromestskí seniori z Denného centra sú vášnivými šachistami nie je novinkou. Každoročne organizujú medzi sebou turnaje, avšak v tom uplynulom júnovom sa hráči blysli priam profesionálnymi výkonmi.

Deväť šachistov súperilo na turnaji v priestoroch Denného centra na Hlavnej ulici takmer dva týždne. Zápasy sa konali skoro každý deň v poobedňajších hodinách. Výsledky boli oficiálne vyhlásené 14. júna.

Favoritmi súťaže boli Pavol Goldberger a Július Talpas (minuloročný víťaz). Ich zápas sa vyznačoval takmer profesionálnou úrovňou čoho dôkazom bola príkladná koncovka pri postavení po dvadsiatom ťahu. Víťazom turnaja sa stal P. Goldberger so ziskom 14 bodov zo 16 možných. Skvelú organizáciu turnaja dopĺňa aj hodnotenie rozhodcu, keď nemusel ani raz vážnejšie zasahovať. Všetkým šachistom gratulujeme! -red-


Staromestské listy

5

www.kosice-city.sk

Materské centrum Stonožka - Košice www.mcstonozka.sk, mcstonozka@mcstonozka.sk Kontaktná osoba: Ing. Natália Nigutová, tel.č.: 0908 383844 Pobočka Staré Mesto: Hviezdoslavova 7, Košice (budova radnice Starého Mesta) Pobočka Juh: Milosrdenstva 4. Košice Vstupné: 1 € dospelý, 0,5 € dieťa

7 FONTÁN KOŠÍC

rátov či z Izraela. Nečudo, veď bola priekopníčkou svojho druhu u nás ešte v čase, keď ostatné hrajúce fontány mali naprogramovaných len niekoľko svetelných a výstrekových obmien a zopár skladieb. Tá ko(6.-7. august) šická už odvtedy a až doteraz strieka a svieti podľa akéhokoľvek zdroStáva sa, že mládenec (v Košiciach čítaj šrac) chce pozvať diev- ja zvuku z podzemia pod sklenenou pyramídkou. Tam možno tiež počinu (rozumej čaju) niekam si posedieť, ale nemá prachy (rozumej lo- žiadať, aby voda striekala tak, aby ste mohli vojsť do stredu fontány a ve). Ak má teda šrac IQ vyššie ako IQ svojich ponožiek, tak svoju fra- ani sa neomočili. Fontánu vtedy totiž prepnú z automatického ovládajerku pozve k hrajúcej fontáne. Takúto možnosť má od polovice osem- nia na manuálne a vy sa tam na malom pódiu uprostred môžete tváriť desiatych rokov. Ešte predtým takto mohli „frajerovať“ len „maľčiki“ ako vodná víla či vodný Vilo. V augustových horúčavách sa počas potulky budete môcť 7-krát v sovietskom meste Vladimír. Až raz na návšteve tohto mesta v r.1984 im podobnú fontánu pozávidel vtedajší primátor Košíc Rudolf Schus- osviežiť. VSTUP DO PODZEMIA HRAJÚCEJ FONTÁNY pre verejter a rozhodol sa, aby nám ich patent na ňu v rámci československonosť prvýkrát od jej spustenia pred 25 rokmi! Väčšina funkčných sovietskej družby poskytli. Ináč, ako nie je všetko zlato, čo sa blyští, tak ani nie je všetko so- košických fontán je v centre, preto ich stihneme za hodinu. Pridávajú pohyb do horúcich letných dní, evokujú cialistické, čo sa na prvý pohľad zdá, lebo kolobeh života, zvlhčujú vzduch a osvietento patent hrajúcej fontány mal svoj praFoto: regionkosice.com žujú nás. Fontána ako umelecké dielo i základ ešte v americkom. O to už ale nešlo, ako technický unikát. keď prišli sovietski inžinieri pomôcť proPotulky aj vo výnimočných terjektovať našu fontánu – vtedy jedinú svojho mínoch večer. Kto sa bojí, nech príde druhu v Československu. Jej realizácia sa tiež. S Milanom Kolcunom v sobotu stihla za 3 mesiace, aby sa už 1. mája 1985 (6.8.) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, mohla zapáčiť kadekomu, kto bol v povin17:00, nočné prehliadky 19:30 a 21:00. nom prvomájovom sprievode. (16:30-slov.-anglicky), v nedeľu (7.8.) o Napríklad aj Prešovčanom. A nestačilo 14:00, 15:30 a 17:00. So Zoltánom Baim chodiť dívať sa na tú v Košiciach. lassom v sobotu (6.8.) 10:30 a 22:00Východoslovenské železiarne im teda pred slovensky a 14:00-maďarsky, v nedeľu budovami straníckych komunistických or(7.8.) 14:30-slovensky a 16:00-maďargánov o 2 roky neskôr postavili podobnú. sky. Ak máte radšej menšie skupiny, To už potom aj naše vtedajšie hlavné mesto odporúčame sobotňajšie turnusy 11:00 Praha chcelo tretiu takúto fontánu, a tak im a 20:00 (Balassa), 12:00 a 14:00 (Kolju Košičania postavili tiež. Bolo to na počesť cun), 21:00 (Czimová). Lístky predáva 2. (a žiaľ aj poslednej) všeobecnej českoMestské informačné centrum v OD Darslovenskej výstavy na pražskom Výstavišti. gov, OD Cassovia 1,5 € Sk, počas potulPomenovali ju Křížikova. Je výkonnejšia i kovského víkendu a na mieste 2,99 €, depriestrannejšia než košická, hrávajú sa v nej ti zdarma. Info: 055-16 186, www.potulaj divadelné predstavenia. ka.sk. Ďalšie témy: 3.-4. september Aby nezaspala na vavrínoch, bola koElektričková potulka, 1.-2. október šická hrajúca fontána v roku 1997 zväčšená Stovežaté Košice, 5.-6. november Pod(až na 750 trysiek) a vylepšená. Možno i zemné Košice. preto mali o ňu záujem aj z Arabských emiMilan Kolcun

OZNAM

Predaj stravných lístkov pre dôchodcov Vážení seniori Starého Mesta, stravné lístky si môžete zakúpiť na Miestnom úrade MČ Košice-Staré Mesto v pokladni (na prízemí, číslo dverí 17) medzi 9:00 hod. až 12:00 hod. v nasledujúcich termínoch: Júl August 7. júl 2011 4. august 2011 21. júl 2011 (z dôvodu čerpania September dovolenky) 2. september 2011 (piatok!)

MC Stonožka otvorené počas celých letných prázdnin! Prázdninový režim: Pondelok - piatok 9.00-12.00, utorok a štvrtok aj poobede 15.00-18.00 Otvorená herňa pre deti so šmýkačkou, domčekom, odrážadlami, skákadlami, kočiarikmi a pre vybláznenie aj veeeeľká 3m trampolína. V našich priestoroch uvítame aj starších súrodencov prázdninujúcich školákov a škôlkarov, príďte sa k nám vyblázniť, schovať pred pálivým slniečkom či dažďom. Pripravený je letný zábavný program: pirátske, guľôčkové, hudobné, bublinkové, ovocné párty, tvorivé dielne, skákanie na veľkej trampolíne. 7.7.2011 guľôčková párty pre deti a maľovanie na textil -ECO tašky pre mamky. Ďalší program nájdete na našej web stránke. Kurzy pre deti cez prázdniny po-

zastavené, začneme zase v septembri. Predpôrodná príprava pokračuje počas celých prázdnin, v júli začína nový kurz. Pre tehuľky ponúkame aj cvičenie na fitloptách, overball-e v pondelky, potrebné sa prihlásiť. Sledujte aktuality na www.mcstonozka.sk. Zaregistrujte sa na www.mcstonozka.sk, registrovaným rozposielame aktuality mailom. Nájdete nás aj na FACEBOOK-u

ZDRAVOTNÁ PORADÒA

Voda je ako všeliek

foto: www.topnews.in

Nielen počas horúcich letných dní, ale stále by sme si mali dávať pozor na pitný režim. Jeho zanedbávanie vedie k vážnym zdravotným problémom. Vonku páli slnko, človek sa potí a zabúda piť. Hlavne starší ľudia sa potom dostávajú do stavu nevoľna a často odpadávajú. A pritom stačil jeden, dva poháre vody v pravidelných intervaloch. Mnohí sa pýtajú, koľko vody je správne vypiť. Záleží to na hmotnosti. Zhruba sedemdesiat kilový človek musí vypiť 2,3 litra tekutín denne. Počíta sa každých pol až trištvrte litra na pätnásť kilogramov hmotnosti. Pitný režim ale nie je o kávičke a chladenom pive. Tie sú močopudné, takže telo ešte viac odvodňujú. Ani polievky a ovocné šťavy by sa nemali počítať do množstva prijatých tekutín. Najlepšie sú stolové a pramenité vody s nízkym obsahom minerálov. Ak pitný režim nedodržiavame poriadne sme ospalí, vyčerpaní ba až podráždení. Dehydrovaním tela si môžeme priviesť bolesti hlavy, kŕče, poruchy krvného obehu až kolaps. Najlepšie je napiť sa stále ráno hneď ako vstaneme, piť počas dňa pravidelne a nezabúdať na vodu aj v práci. Piť by sme mali vlažné nápoje. Tak teda doslova „nazdravie“. -red-

INZERCIA

Kresba: Fedor Vico

PRÁVNA PORADÒA

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Otázka čitateľa: Dobrý deň, s mojim bratom sme zdedili rodičovský dom a nevieme sa dohodnúť ako s ním naložiť. Obaja by sme v ňom chceli bývať, čo však nie je možné. Môj brat má 3-izbový byt v osobnom vlastníctve. Ja bývam v podnájme. Keďže sa nevieme dohodnúť, v dome už takmer rok nikto nebýva a dom chátra. Ako mám postupovať? Milý čitateľ, vzhľadom k tomu, že ste rodičovský dom zdedili spoločne s bratom, stali ste sa podielovými spoluvlastníkmi. Výška spoluvlastníckeho podielu vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Vo vašom prípade predpokladám, že vaše podiely sú rovnaké, preto aj vaše práva a povinnosti k predmetu spoluvlastníctva budú rovnaké. V zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd. Vzhľadom na to, že spoluvlastníctvo (vlastnícke právo) je inštitútom súkromného práva občianskeho, v prvom rade sa bude vzťah spoluvlastníkov riadiť ich dohodou. Jednou z možností naloženia s predmetom spoluvlastníctva je dohoda, že jeden zo spoluvlastníkov bude vec užívať za odplatu druhému (ostatným) spoluvlastníkom. Spoluvlastníci sa tiež môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. Ak je však predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. V prípade, ak sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť na užívaní predmetu spoluvlastníctva, môže sa ktorýkoľvek z nich, bez ohľadu na veľkosť jeho podielu, obrátiť na súd. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to nevyhovuje. Zákon však pripúšťa určité obmedzenie takého postupu v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý výnimočne umožňuje zamietnutie návrhu na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú ohľadom predmetu spoluvlastníctva, zruší

spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Súd môže rozhodnúť tromi spôsobmi a to: 1. Súd môže reálne rozdeliť predmet spoluvlastníctva (v tomto prípade stavbu) na viac nehnuteľností. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Pri reálnom rozdelení stavby možno budovu rozdeliť aj na jednotlivé byty či nebytové priestory. Keďže reálnym rozdelením stavby sa nemusia vždy vytvoriť samostatné byty či nebytové priestory rovnakej hodnoty, treba túto nerovnováhu vyčísliť primeranou peňažnou náhradou (tzv. kombinovaný spôsob vyporiadania spoluvlastníctva). V tomto prípade Vám podľa možností odporúčam zvážiť možnosť rozdelenia domu na dve bytové jednotky. 2. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Do vlastníctva súd vec prikazuje vždy ako celok niektorému (niektorým) zo spoluvlastníkov. Nie je možné, aby súd prikázal vec tretej osobe, ktorá k nej nemá žiadny vzťah, hoci by sa jednalo o blízku osobu niektorého zo spoluvlastníkov (napr. deťom alebo manželovi spoluvlastníka). 3. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Súd bude postupovať v tomto poradí a len v prípade uzavretia súdneho zmieru podielovými spoluvlastníkmi si sami spoluvlastníci môžu zvoliť spôsob vyporiadania, ak zmier nie je v rozpore s právnymi predpismi. Ako sme uvádzali vyššie, z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Súd takto môže postupovať len v prípade, keď k zrušeniu spoluvlastníctva a vykonaniu jeho vyporiadania nemôže dôjsť reálnym rozdelením veci. Nič však nebráni tomu, aby spoluvlastníci neskôr zrušili svoje spoluvlastníctvo dohodou, alebo aby pri podstatnej zmene pomerov podali nový návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom. Na otázku odpovedal JUDr. Vladimír Habiňák, advokát, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, tel. č.: 0905 991 018, ktorého môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok.

Reštaurácia a pizzeria Akcie, promócie, narodeniny a denné menu od 11:30 do 15:30 hod. 

Sedemnásëdruhov pizze,dvadruhypivaz Nymburskéhopivovaru aPernštejnležiak. 

Pizzasape«ieklasickýmspôsobomnadreve. Otvorenédenneod11:00do23:00hod.

Donáška pizze tel. þ.: 0918 495 080

ZÍava30%na pizzuod14:00 do17:00pre seniorovzo StaréhoMesta!!! Ponúkame aj zapekané a pivné klobásy, pivný syr, steaky na ohni...

špeciality,

Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote. BLAISE PASCAL
Staromestské listy

www.kosice-city.sk

6

STAROMESTSKÉ KULTÚRNE LETO

ZA VODNOU LAZÚROU + KLOPADLO Z RÍMA Umelecké diela s poetickým nádychom

do kolekcie obrazov od súčasných mladých slovenských výtvarníkov, ocenených Nadáciou VÚB od roku 2006. Táto finančná inštitúcia podporuje mladých umelcov – maliarov do 35 rokov každoročne organizovanou súťažou. Víťazné práce z jednotlivých ročníkov sú teraz Maľba Ivony Žirkovej pod prezentované do 28. augusta 2011 názvom Za vodnou lazúrou patrí v našom meste. Otvorenia výstavy sa zúčastnil a úvodné slovo predniesol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB pán Ignacio Jaquotot. Podľa historika umenia Petra Tajkova uvedená súborná prehliadka víťazných diel súťaže MAĽBA Nadácie VÚB je pozoruhodným výstavným počinom, ktorý odráža stav maliarskeho méIvona Žirková: Za vodnou lazúrou dia súčasnej dofoto: archív MVL

V titulku uvádzam názvy dvoch umeleckých diel, ktoré spolu s množstvom ďalších malieb a fotografií sú cez tohoročné leto vystavené v priestoroch kultúrneho zariadenia našej mestskej časti.

foto: A. Jiroušek

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA

by. Kolekcia týchto diel je výsledkom konsenzu odbornej poroty a tak svojou výpovednou hodnotou ďaleko presahuje podobné zbierky komerčných inštitúcií. Historik umenia si všimol prevahu maliarok v rámci víťazných prác. „...S touto skutočnosťou, zdá sa, súvisí aj prevažujúca lyricko-expresívna, často abstrahujúca podoba prezentovaných malieb. Poetický nádych má aj dvojica figurálnych malieb Ivony Žirkovej a Moniky Mikyškovej. Drsnejší maliarsky jazyk, do istej miery reagujúci na vizuál súčasnej popkultúry, majú prá- Alexander Jiroušek: Klopadlo z Ríma ce doteraz najúspešnejšieho účastníka súťaže, Erika Šilfotografa Alexandra Jirouška leho, či obraz s temnejšou urbár- predstavuje nám bránové klopadlá nou atmosférou od Juraja Kollá- z Talianska a čiastočne aj z Košíc. ra. Pozoruhodnú syntézu kultivo- Autor svoj pobyt v Ríme, Florencii vanej geometrizujúcej maliarskej a ďalších mestách krajiny južnej formy a melancholického humo- Európy spestril „pátraním“ po ru, odkazujúcemu k prvým avant- týchto špeciálnych dielach úžitkogardám, ponúka dielo Jána Vasil- vého umenia. Doma ich našiel oveka“ – komentoval malú zbierku te- ľa menej... Výstava potrvá do 4. oretik P. Tajkov. septembra 2011. Komorná výstava košického Mgr. Jozef Gazdag

Na stupòoch víazov aj naši najmenší ja“ žartujúc dúfa známy košický bežec. 10. júna sa na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne konal štvrtý ročník Plachého míle, nad ktorou

Jozef Plachý patril pred desiatkami rokov medzi svetovú atletickú špičku. Naše mesto reprezentoval na mnohých medzinárodných súťažiach a štyroch olympiádach. Jozef Plachý bol 13 násobný majster republiky a je držiteľom viacerých rekordov v behu na stredných tratiach. Na jeho počesť sa od roku 2008 beží 1609 metrová tzv. Plachého míľa. „Hlavným cieľom tejto súťaže je podpora mladých atletických talentov v našom meste, ktorí budú raz snáď aspoň takí dobrí ako

tradične prevzal záštitu starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto Ľubomír Grega. Medzi pretekármi boli aj tento rok žiaci a študenti škôl zo Starého Mesta, ale hlavne to boli naši staromestskí škôlkari, ktorí sú od prvého ročníka favoritmi vo svojej kategórii (bežia 100m), keďže zakaždým sa umiestňujú na prvých miestach. Ani toho roku to nebolo inak. Na prvom mieste sa umiestnil Lukáško Lasky a na treťom Danko Komora - obaja z MŠ Tatranská 23. Na druhé miesto dobehol Danko Kaleta, ktorý prišiel súťažiť až z Medzeva. „Robíme všetko preto, aby sme čoskoro zorganizovali aj takzvanú výkonnostnú Plachého míľu“ naznačil plány o vrcholovom atletickom podujatí organizátor súťaže Pavol Barňák zo súkromného centra voľného času Pohoda. -zrfoto: www.centrumpohoda.sk

Hlavná ulica patrila v druhý júnový piatok opäť športu. Vyše 700 atletických talentov z Košíc a okolia sa popasovalo o prvenstvo v deviatich vekových kategóriách. Medzi súťažiacimi nechýbali ani staromestskí školáci.

Mladé Akademičky privítali súperky v našej plavárni

Priaznivci letných akcií máte sa na čo teši Mestská časť Košice-Staré Mesto opäť pripravila zaujímavý letný program charakteristický pestrosťou žánrov. Známe košické skupiny ako Reverz Park - finalista Starmusic Awards 2010 v Prahe, country skupina Eldorado, bohatý tanečný program a divadelná show pre všetkých v podaní Babadlo – John, Mary a kozliatka, zahrá aj ľudová hudba Železiar so sólistkami – to a mnoho ďalšieho je pripravené pre hostí Staromestského kultúrneho leta na Hlavnej ulici a Kuzmányho sídlisku.

Staromestské kultúrne leto 2011 otvorili hip-hop a breakdance

Čo nás čaká na Hlavnej? Tento rok sme zaradili viac programov pre deti. Bábkové divadlo Košice uvedie rozprávku Šípková Ruženka a príde aj Nany a Krištof, známi z televíznej obrazovky, s programom Maškrtníček. Mysleli sme aj na rokových nadšencov, naše pozvanie prijal známy Superstarista Robo Šimko so skupinou Massriot a vynikajúca hudobná skupina Pululu z Banskej Bystrice, ktorá v roku 2010 získala druhé miesto v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Začiatok kultúrneho leta 23. júna netradične pri Immaculate patril mladým Košičanom, ktorí majú radi hip-hop a breakdance. Predviedli sa úspešní tanečníci známych tanečných škôl D.S. Studio, Kamikadze crew a S.D.A Košice. Záver 25. augusta Staromestského kultúrneho leta ukončí výnimočný Dychový orchester mladých mesta Košice so svojim pestrým a vždy aktuálnym programom. Podujatia aj na Kuzmányho sídlisku Ani tento rok sme nezabudli na najväčšie

Kuzmányho sídlisko v Starom Meste. Program bude prebiehať pred obchodným centrom TIP-TOP. Začíname už 12. júla rockovou skupinou Garáž, ktorá zahrá skladby od Elánu, rockové, ale aj vlastné piesne, 26. júl bude patriť deťom a prešovskému divadlu Cilliling, ktoré uvedie rozprávku Kocúr v čižmách. Na 9. august sme zaradili folkovú skupinu Oregon, ktorá sa špecializuje na piesne od legendy českého folku Honzu Nedvěda. Posledným programom tohto Leta na Kuzmányho sídlisku bude hodinový program, v ktorom zaznejú známe skladby pre deti, ale aj operetné a muzikálové melódie v podaní Košického detského speváckeho zboru pri ZUŠ Vlada Urbana, zaspievajú aj Július Regec a Tatiana Paľovčíková-Paládiová, hudobný doprovod zabezpečí Erika Malinová. Dôležitou informáciou je aj miesto a čas konania týchto akcií. Tradične miesto Staromestského kultúrneho leta je pódium nad Dolnou bránou každý štvrtok od 17:00 hod. Leto na Kuzmányho sídlisku sa uskutoční počas vybraných utorkov pred obchodným centrom TIP-TOP vždy od 17:00 hod. Tešíme sa na Vás! -is-

Aj v Starom Meste sa slávil deò detí Pri príležitosti sviatku MDD ponúkla naša mestská časť tým najmenším krásnu rozprávku „Snehová kráľovná“. Dve predstavenia doobeda a poobede prilákali do radničnej sály deti zo škôl, ale aj jednotlivcov. Vstup bol samozrejme bezplatný. Herecké talenty zo staromestského Divadielka pod Vežou si pre svojich kamarátov pripravili krásny a nápaditý darček. Odohrali im v poradí ich už tretiu hru, ktorá mala prednedávnom premiéru, a to Snehovú kráľovnú. Na predstavenie sa prišli pozrieť deti zo ZŠ Masarykova, ZŠ Park Angelinum, ale aj zo ZŠ Kežmarská a ŠZŠ Vojenská. Veselé, ale aj smutné pesničky, vynikajúce výkony malých hercov, zaujímavá scéna, krásne kostýmy, ale hlavne dobrá režijná práca Mgr. art. Beáty Drotárovej sa podpísala pod úspech predstavenia nášho divadla. To bol malý, nezištný darček dobrosrdečných staromestských divadelníkov deťom k sviatku MDD. Najbližšie predstavenia Snehovej kráľovnej sa budú hrať v septembri pre školy a verejnosť. -mg-

Staromestské tradičné trhy 2011 Predajcovia, remeselníci, prihláste sa! Mestská časť Košice Staré Mesto organizuje druhý ročník Staromestských trhov v rámci Košických slávností vína.

27. a 28. júna bola mestská krytá plaváreň obsadená mladými dámami - konal sa Akademik women´s cup vo vodnom póle, v ktorom sa predstavili aj juniorky z nášho tímu Akademik Staré Mesto. Od septembra roku 2010 trénujú v staromestskom Akademiku popri (mimochodom strieborných) mužoch aj ženy juniorky. Družstvo tvorí desať dievčat. Najmladšia má štrnásť rokov, najstaršia šestnásť. Osem dievčat prišlo do klubu z košického ŠKP a dve sú plavkyne, z toho jedna profesionálne pláva popri póle doteraz. Mladé ambiciózne športovkyne vedú

súrodenci Ďurčovci, vedúcim je Branislav a trénerkou jeho sestra Slavomíra. Posledný júnový pondelok a utorok hostili naše vodnopólistky v staromestskej krytej plavárni súperky juniorskej kategórie (12-17 rokov) na Akademik women´s cup. V úvode turnaja sa všetkým vodnopólistkam prihovoril prezident klubu Akademikov starosta Ľubomír Grega. Počas dvoch dní si zmerali sily naše hráčky s klubmi z Piešťan, Topoľčian a Bratislavy. V konečnom poradí zvíťazili vodnopólistky Tozan SC Topoľčany, staromestské Akademičky sa umiestnili na treťom mieste. -zr-

Trh so stánkami tradičných remesiel, dobrým jedlom a občerstvením ako aj bohatým programom pre celé rodiny sa uskutoční 23. a 24. septembra na Hlavnej ulici. V rámci trhov sa predstavia svojimi výrobkami ľudoví remeselníci aj s ukážkami práce. Máme záujem, aby bola zastúpená pôvodná vlastná tvorba, tradičné remeslá, ručné práce a iné. Ak ponúkate pôvodnú ľudovú tvorbu alebo niečo zaujímavé prihláste sa na referáte -mgkultúry, športu a DC. Kontakt: kultura@kosice-city.sk t.č.: 055/68 27 136.

Ten, kto prišiel, neo¾utoval ZŠ Masarykova sa snaží o zmysluplné využitie voľného času pre všetkých, dôkazom je aj jarný turnaj vo futsale s medzinárodnou účasťou bez obmedzenia veku.

Koncert pod záštitou starostu MČ Košice-Staré Mesto Mgr. Ľubomíra Gregu

Na multifunkčnom ihrisku prebiehal Medzinárodný turnaj vo futsale o pohár riaditeľa školy. O kvalitné športové výkony sa postaralo 6 mužstiev zo Slovenska a Maďarska. Boli to tímy Miskolc, Szikszó, NPGD, Siemens, Old Boys a Lázio Pre žiakov a rodičov bola pripravená strelnica, detské ihrisko, kreslenie na asfalt... Hladné brušká zasýtil guláš, grilované klobásky. V bufete sa podávali čapované nápoje, ktoré uhasili smäd v krásnu jarnú slnečnú sobotu. Určite to nebola posledná takáto akcia: „Naďalej sa budeme snažiť o sprístupnenie areálu školy počas víkendov a aj prostredníctvom športu predchádzať negatívnym vplyvom spoločnosti – alkoholizmu, drogám, obezite...“ povedal riaditeľ školy R. Lukács. -red-

Staromestské listy - informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto. Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice, tel. 68 27 175; redakcia@kosice-city.sk. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3198/09. Tlač: Harlequin s.r.o. Zodpovedný redaktor: Ing. Zuzana Rešková. Redakčná rada: Predsedníčka: Mgr. Renáta Baníková, PhD., členovia: MVDr. Ján Bílek, PhD., MUDr. Norbert Lukán, PhD., PhDr. Anna Racková, JUDr. Agnesa Tokárová. Vydavateľ si vyhradzuje právo v potrebnej miere krátiť príspevky bez predchádzajúceho súhlasu autora, v prípade nedostatku miesta ich úplne odmietnuť. Príspevky a články prechádzajú redakčnou úpravou. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Uverejnené príspevky sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa.

Staromestské listy Jún 2011  
Staromestské listy Jún 2011  

OBSAH VYDANIA Vypúššali balóny želaní Máte záujem o platenú plošnú inzerciu v Staromestských listoch, novinách distribuovaných do poštových...

Advertisement