Page 1

Staromestské listy

Informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto Február 2011

číslo 2

Naši škôlkari fašiangovali ostošes

OBSAH VYDANIA

Manželia Krajčovci slávili diamantovú svadbu

Staromestský Big Ben už ide, je riadený rádiosignálom Foto na strane: archív

Škôlky majú vlastné webstránky Takmer devädesiatročná babka je ikonou dominikánskeho trhu

Princezné, čarodejnice, rytieri, spidermani. Staromestské materské školy zorganizovali pre malých Staromešťankov rozprávkové fašiangové karnevaly.

jedla, pitia a tanca vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang sa končil známym zvykom, ktorý sa v niektorých dedinách stále zaužíva, a to pochovávaním basy.

Zvyky staré niekoľko storočí Fašiangy, veselé obdobie od januárových Troch kráľov až do Popolcovej stredy (toho roku pripadajúcej na 9. marca) je časom, keď sa už pred storočiami organizovali zabíjačky, veselice, karnevaly, ale aj svadby. Ľudia sa preobliekali do masiek, ktorými sa chránili proti pôsobeniu negatívnych síl. Masky nielen domácich zvierat mali priniesť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Posledné tri dni zvykli byť najveselšie. Zábavy plné

Diskotéka aj chutné šišky V tancovačkách a hodoch nezaostalo Staré Mesto ani tento rok. Ako prví to rozbehli práve naši najmenší zo staromestských materských škôl. Či už to bol karneval v priestoroch radničnej sály miestneho úradu, materských škôl alebo aj v Jumbo centre. Všetky priestory sa však za pár minút premenili na ríšu rozprávok a snov. Krásne princezné, zlé čarodejnice či hrdinskí spidermani. Rozžiarené detské očka, šantenie, tancovanie a výskot.

K zábave samozrejme nesmela chýbať poriadna karnevalová diskotéka, predstavovanie masiek a tradičné sladké fašiangové šišky s lekvárom. „Ako si sem dnes prišiel?“ pýtal sa ujo Ľubo, veľký obľúbenec medzi najmenšími. „Predsa autom!“ žartoval novodobý kocúr v čižmách zo škôlky na Hrnčiarskej. Zabávali sa aj seniori Deti z našich škôlok rozhodne nezahanbili starších dospelákov, ktorých sme taktiež privítali v radničnej sále úradu na fašiangovej zábave a úvodom marca na piatom ročníku obľúbeného staromestského Seniorbálu. -zr-

Výzva výtvarníkom na spoluprácu pri realizácii výstavy ¼adový hokej Máte záujem o platenú plošnú inzerciu v Staromestských listoch, novinách distribuovaných do poštových schránok 10 000 domácností košického Starého Mesta? Cenník nájdete na 2. strane aj na www.kosice-city.sk

V opustených garážach sa Cestu medzi bytovkami pravdepodobne zjednosmernia už nebýva Na vnútroblokovej komunikácii ulíc Československej armády, Zimná a Jilemnického dochádza často ku zložitým dopravným situáciám. Na vine je úzka cesta, a preto tamojší obyvatelia chcú z tejto cesty radšej jednosmerku.

Na rohu ulíc Gorkého a Bocatiova osídlili dve oproti stojace garáže bezdomovci. Obyvatelia okolitých ulíc a majitelia ostatných garáží žiadali o ich vysťahovanie a vypratanie neporiadku. Upratovali tam už v lete V letnom čísle Staromestských listov sme informovali o čistení medzigarážových priestorov na území Starého Mesta. Jednými z nich boli aj tie na Bocatiovej. Okrem náletovej buriny, nepokosenej trávy tam bol aj starý odhodený nábytok. Posledné dve garáže nemali brány, a tak sa do nich nasťahovali bezdomovci. Majitelia garáží neboli vtedy známi, preto nebolo možné do ich priestorov zasahovať. Bezdomovcami bola rodina Po pátraní po majiteľoch predmetných dvoch garáží a identite bezdomovcov vyšlo po určitej dobe najavo, že bezdomovcami bola v skutočnosti rodina s deťmi a tá tvrdila, že od majiteľov garáží majú na dočasné používanie súhlas.

Je to len pár mesiacov čo bola zjednosmernená cesta pozdĺž bloku na Ul. kpt. Nálepku smerom od Magurskej. Zhustenie premávky zobojsmernením cesty v roku 2001 tam bolo príčinou podstatného zníženia bezpečnosti chodcov, prechádzajúcich cez cestu do priľahlého obchodného centra a škôl. V spolupráci s políciou a sociálnou pracovníčkou príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli „obyvatelia“ garáží vysťahovaní, pravdepodobne podľa ich slov k príbuzným. Je tam poriadok, ale dokedy ... Garáže tak boli začiatkom toho roku už neosídlené. Aktivační pracovníci staromestského úradu mohli dokončiť prácu, ktorú v lete začali, a to vyčistiť aj priestory spomínaných dvoch garáží a opäť aj ich okolia. Otvorené garáže sú však aj naďalej veľkým lákadlom pre bezdomovcov a asociálov, z toho dôvodu je monitorovanie týchto priestorov policajtmi nevyhnutné. -zr-

Po Ul. kpt. Nálepku chcú jednosmerku aj na Čsl. armády Miestny úrad obdržal v polovici januára tohto roku podobnú žiadosť o zjednosmernenie cesty, ale tentoraz vo dvorovej časti blokov na uliciach Čsl. armády, Zimná a Jilemnického. Koncom mesiaca bolo k predmetnému zvolané stretnutie so zástupcami bytových domov, Útvaru hlavného architekta a Správy komunikácií mesta Košice. Nespĺňa požiadavky obojsmerky Zástupcovia všetkých dotknutých bytoviek so zjednosmernením súhlasili. Námietky nemali ani zástupcovia z mesta: „Súčasný stav komunikácie nespĺňa svojou šírkou požiadavky na obojsmernú dopravu“ vyjadril sa Ing. Karol Iglódy (ÚHA). Obyvatelia zároveň navrhovali aj zmenu kolmého parkovania pozdĺž cesty

za šikmé a takisto riešiť aj situáciu na Jilemnického ulici od križovatky so Zimnou po Jesennú - vozidlá pri stretaní prechádzajú po chodníku, a ohrozujú tak chodcov a ničia povrch chodníka. Vyžadujú riešenie celého dvora Viacero prejednávaných problémov nakoniec vyústilo do diskusie o realizácii celkového riešenia dvora. To by si ale vyžadovalo finančne nákladnú investíciu, ktorá momentálne nie je v možnostiach mestskej časti. Po etapách, prioritou je jednosmerka Úprava dvora by sa teda mala riešiť v dvoch až troch etapách. Súčasnou prioritou je zjednosmernenie cesty, ktorá už aj tak nespĺňa normy „obojsmerky“ a zmeniť kolmé parkovanie za šikmé. Neskôr

by sa mohla zväčšiť kapacita parkovísk a vybudovali by sa stanovištia pre kontajnery, ktoré sú teraz, podľa vyjadrenia obyvateľov, na nevhodných miestach. Dopravná štúdia je nutná Zjednosmernenie cesty a zmena parkovania si bude vyžadovať podrobnú štúdiu vypracovanú projektantom z odboru dopravných stavieb. Súčasne môžu prostredníctvom podpisových hárkov u domových dôverníkoch vyjadriť aj ostatní obyvatelia dotknutých blokov súhlas resp. nesúhlas s jednosmerkou. Po vyriešení všetkých spomínaných povinných náležitostí a súhlasných vyjadreniach kompetentných orgánov by už v zjednosmernení cesty nemalo nič brániť. -zr-


2

Staromestské listy

www.kosice-city.sk

Najvyššie príjmy mestskej časti v roku 2010 boli z vlastnej činnosti

Foto na strane: archív

EDITORIÁL

V uplynulom roku bol pôvodný rozpočet samosprávy Starého Mesta upravovaný dvakrát. Z ročnej uzávierky vyplýva, že si mestská časť najviac „zarobila“ vlastnou činnosťou a najviac financií použila na správu svojich materských škôl. Najdôležitejší dokument samosprávy bol v uplynulom roku schvaľovaný na 25. riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva vo februári 2010. K jeho úprave za celé rozpočtové obdobie došlo spolu dvakrát. Prvýkrát v júni a druhýkrát v novembri. Aj príjmy aj výdavky sa navyšovali o viac ako 5 tisíc eur, čo súviselo s účelovými dotáciami z mesta a realizovanými investíciami.

Milí Staromešania Fašiangové zábavy v uplynulých takmer dvoch mesiacoch neobišli ani našu mestskú časť. Deti staromestských materských škôl sa vyšantili na karnevale v maskách rôznych rozprávkových postáv a zvierat, seniorov sme privítali na už tradičnej fašiangovej zábave v radničnej sále. Bodkou za obdobím veselíc bude však aj tento rok, v poradí už piaty, staromestský Seniorbál. Február ale rozhodne nebol len o veselení a tancovaní. Hneď začiatkom mesiaca sme museli riešiť problém s našimi vežovými hodinami. Zastali. Po komplexnej prehliadke stroja nás dvorný staromestský hodinár pán Ján Pravda, ktorý sa o náš „Big Ben“ takmer dvadsať rokov stará, nepotešil dobrou správou. Hodiny boli morálne opotrebované, a tak sme po sedemnástich rokoch zháňali dodávateľa s najvýhodnejšou cenovou ponukou, aby stroj vymenil, čo nie je v čase rozpočtového provizória, v ktorom teraz sme, rozhodne jednoduché. Schválenie rozpočtu na tento rok nás ešte len čaká, avšak už teraz vieme, že budeme mať zhruba o 230 tisíc eur menej z dôvodu nižších príjmov zo správnych poplatkov z hazardných hier a výherných prístrojov, zo štátneho rozpočtu na chod matrík, kvôli povinnosti odvodov z odmien poslancov a odobratia niekoľkých mestských pozemkov, ktoré sme mali v správe. Problémom bude aj takmer prázdna mestská pokladnica, z ktorej by sme mali dostať časť podielových daní a príspevkov na chod plavárne, múzea a škôlok. Našou prioritou však aj napriek tomu ostávajú potreby Staromešťanov, takže výpadok financií budeme kompenzovať najskôr v administratívnych položkách. Pri rozpočte ešte ostanem. Ročná uzávierka, ktorá čiernym na bielom jasne vykazuje ako a na čo sme v roku 2010 míňali a z čoho sme zarábali, dáva veľmi uspokojivé čísla. Rozpočet našej samosprávy je tvorený viacerými príjmovým zložkami. Samozrejme, sme mestská časť Košíc, takže veľkú časť príjmov tvoria vyššie spomínané podielové dane a príspevky od mesta. Staré Mesto však nie je samosprávou, ktorá mestskej radnici len nastavuje ruky, ale zarába si aj sama. Dôkazom toho je, že vlastné príjmy najmä z prenájmov priestorov, správnych poplatkov a výťažkov z lotérií a výherných automatov boli v uplynulom roku vyššie o 37,5 tisíc eur ako pridelené financie od mesta. Peniaze sme použili najmä na naše škôlky, plaváreň a služby občanom. Prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov vrátane vedenia a poslancov tvorili 28,5 % celkových výdavkov, čo je o takmer dvadsať percent menej ako si Staré Mesto zarobilo vlastnou činnosťou ... Od konca februára prichádza naša samospráva s novinkou. Obyvatelia si v novembrových voľbách zvolili svojich zástupcov. Intenzívna a flexibilná komunikácia je dnes nevyhnutná, a preto boli aj našim poslancom vytvorené e-mailové schránky, prostredníctvom ktorých môžu občania, hlavne tí pracovne vyťažení, jednoducho komunikovať o podnetoch, požiadavkách a stave ich plnenia. Aj keď sa jar pomaly blíži, vonku nás ešte často ovanie mrazivý vietor. Preto Vám chcem milí Staromešťania v čase zúriacej chrípky zaželať hlavne veľa zdravia, lebo až keď nás teplota nepustí z postele uvedomujeme si, aké je to naše zdravie vzácne. 

Príjmy prevýšili výdavky Z ročnej uzávierky vykazujúcej skutočné čerpanie finančných prostriedkov vyplýva, že rozpočet mestskej časti ostal prebytkový. Celkové príjmy Starého Mesta činili 3 947 621 eur a výdavky 3 841 138 eur. Príjmy mestskej časti sa skladajú z vlastných príjmov (z vlastnej činnosti), transferov z mestského rozpočtu, ako aj zo štátneho rozpočtu. Od mesta Košice dostala naša mestská časť 1 816 643 eur, a to príspevok z podielo-

S poslancami už môžete komunikova aj elektronickou poštou

Kontaktné adresy na jednotlivých poslancov sú nasledovné:

Meno a priezvisko: ...............................................................................

p.þ.:

Ako hodnotíte a vnímate :

1.

.. prácu starostu mestskej þasti KOŠICE-STARÉ MESTO.

2.

.. prístup našich zamestnancov pri osobnom kontakte.

3.

..komunikáciu s našimi zamestnancami pri telefonickom/emailovom styku.

4.

..dobu stránkových a nestránkových hodín.

5.

..rýchlosĢ vybavovania stránok.

6.

..kompletnosĢ služieb, ktoré ponúka naša mestská þasĢ KOŠICE-STARÉ MESTO..

7.

..oboznamovanie Vás obþanov s pripravovanými podujatiami.

8.

..kvalitu podujatí zorganizovaných v našej mestskej þasti.

VeĐmi dobre

Dobre

Zle(adresa alebo tel., email)

Mgr. Renáta Baníková, PhD. MUDr. Peter Beňo MVDr. Ján Bílek, PhD. Mgr.Art. Ľubica Blaškovičová Mgr. Otto Brixi Mária Galajdová Ing. Pavol Hanušin Ing. Eva Hulmečíková Marek Korpa Ing. Milan Kováč Ing. Štefan Lasky Ing. Jana Lászlóová Terézia Leškaničová MUDr. Norbert Lukán, PhD. Doc.RNDr. Pavol Matula, CSc. PhDr. Anna Racková Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Ján Šimko Ing. Peter Šimon JUDr. Agnesa Tokárová Ing. Rastislav Trnka MUDr. Ján Valko Mgr. Ľubomír Varinský

renata.banikova@kosice-city.sk peter.beno@kosice-city.sk jan.bilek@kosice-city.sk lubica.blaskovicova@kosice-city.sk otto.brixi@kosice-city.sk maria.galajdova@kosice-city.sk pavol.hanusin@kosice-city.sk eva.hulmecikova@kosice-city.sk marek.korpa@kosice-city.sk milan.kovac@kosice-city.sk stefan.lasky@kosice-city.sk jana.laszloova@kosice-city.sk terezia.leskanicova@kosice-city.sk norbert.lukan@kosice-city.sk pavol.matula@kosice-city.sk anna.rackova@kosice-city.sk oliver.racz@kosice-city.sk jan.simko@kosice-city.sk peter.simon@kosice-city.sk agnesa.tokarova@kosice-city.sk rastislav.trnka@kosice-city.sk jan.valko@kosice-city.sk lubomir.varinsky@kosice-city.sk

Starého Mesta aj z prevádzky trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej, využitia bazéna MKP, a pod. Zo štátneho rozpočtu (147 557 €) boli prostriedky určené na matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania, voľby a referendum, edukatívnu činnosť v MŠ a aktivačné práce. Najviac sa použilo na škôlky Najväčšiu zložku výdavkov Starého Mesta tvoril program vzdelávania (1,2 milióna eur), do ktorého patrí šesť staromestských materských škôl. Takmer osemstotisíc eur sa použilo na prevádzku mestskej krytej plavárne a takmer 260 tisíc na služby pre občanov (matrika, rozvoj bývania, evidencia obyvateľstva, voľby a pod.). Vlastné príjmy mestskej časti tvorili 47 % celkových príjmov. Prostriedky vynaložené na mzdy a odvody tvorili 28,5 % z celkových výdavkov mestskej časti okrem materských škôl a činností financovaných zo štátneho rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta bude schvaľovať rozpočet mestskej časti na rok 2011 až po schválení mestského rozpočtu. Do toho času funguje Staré Mesto v rozpočtovom provizóriu. -zr-

OZNAM Zápis detí do materských škôl

Okrem osobných stretnutí na poslaneckých dňoch a rôznych rokovaniach majú od posledného februárového týždňa obyvatelia Starého Mesta možnosť komunikovať s miestnymi poslancami aj prostredníctvom e-mailov. Požiadavky na modernejší spôsob komunikácie prichádzali na miestny úrad obojstranne. Aj poslanci aj obyvatelia Starého Mesta požadovali, najmä po ostatných komunálnych voľbách, možnosť efektívnejšej a intenzívnejšej komunikácie medzi sebou. Moderná doba plná technológií priniesla už pred pár rokmi možnosť elektronickej pošty. E-maily sú dnes samozrejmosťou, a preto aj staromestským poslancom boli vytvorené vlastné e-mailové kontá, na ktoré im môžu občania posielať podnety, požiadavky a podobne.

Vážení StaromešĢania, z dôvodu zvyšovania kvality služieb obþanom našej mestskej þasti opätovne zverejĖujeme dotazník spokojnosti, ktorým oslovujeme Vás obyvateĐov mestskej þasti Košice-Staré Mesto, aby ste vyjadrili mieru svojej (ne)spokojnosti so službami úradu. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI OBýANA

Kontakt: ......................................................................................................................................

vých daní, prostriedky na prevádzku materských škôl, účelové dotácie na fungovanie plavárne a múzea, schválené investície a stravné dôchodcom. Vlastné príjmy Starého Mesta boli v uplynulom roku 1 854 152 eur čo je o 37,5 tisíc eur viac (po starom o 1,13 milióna korún) oproti prideleným prostriedkom z mestskej kasy. Pod príjmami z vlastnej činnosti rozumieme prílev finančných prostriedkov napríklad z prenájmov pozemkov a nebytových priestorov a s tým spojených služieb, správnych poplatkov, odvodov z prevádzkovania výherných hracích prístrojov a hazardných hier, v prípade

Vážení rodičia, pripomíname, že zápisy sa budú konať dňa 16.3.2011 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. do staromestských materských škôl: Materská škola Hrnčiarska 1, Košice Materská škola Jarná 4, Košice Materská škola Park Angelinum 7, Košice Materská škola Rumanova 4, Košice Materská škola Tatranská 23, Košice Materská škola Zádielska 4, Košice

Plán poslaneckých dní na marec 2011 (každú pracovnú stredu od 15.00 – 16.30 hod.) 02.03.2011 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Ing. Ján Šimko 09.03.2011 Ing. Peter Šimon, JUDr. Agnesa Tokárová 16.03.2011 Ing. Rastislav Trnka, MUDr. Ján Valko 23.03.2011 Mgr. Ľubomír Varinský Mgr. Renáta Baníková, PhD. 30.03.2011 MUDr. Peter Beňo, MVDr. Ján Bílek, PhD. -zr-

Neviem posúdiĢ

Ak Vaše hodnotenie bude horšie ako „VeĐmi dobre“ prosím uvećte Vaše poznámky a pripomienky pod tabuĐku resp. na samostatný papier aby sme sa pokúsili daný stav zlepšiĢ.

Vyplnený dotazník prosím pošlite na adresu MÚ Mý Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice, doruþte na sekretariát úradu alebo samotné odpovede na otázky a pripomienky pošlite na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicecity.sk . Ćakujeme za Váš názor a Váš þas. Veríme, že Vaša spolupráca prinesie skvalitnenie nami poskytovaných služieb.

Aktualizovaný cenník vrátane ponuky individuálneho formátu reklamy nájdete na http://www.kosice-city.sk/staromestske-listy/ . Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. Kontakt: 055/6 222 026, 055/ 68 27 175, email: redakcia@kosice-city.sk.


Staromestské listy

www.kosice-city.sk

3

Hodiny majú nový stroj riadený rádiosignálom

Stroj vežových hodín v hodnote 5 800 € inštalovaný v roku 1994 nebol nikdy generálne opravovaný, preto bol už, ako každý stroj, mechanicky opotrebovaný. Doteraz boli realizované len čiastočné opra-

vy poškodených komponentov. Pred vyše dvoma rokmi na jeseň hodiny prestali odbíjať na štvrť, pol, tri štvrť aj celú. Vtedy prešli kompletnou rekonštrukciou všetkých súčiastok priamo v dielni hodinára Jána Pravdu. Výkyvy tepla v posledných mesiacoch hodinám tiež „nepomohli“ – spôsobili zmršťovanie a rozpínanie zapríčiňujúce nepresnosť hodín. Údržbárovi úradu s hodinárom sa ich podarilo opäť „nahodiť“, avšak po niekoľkých týždňoch zastali. Nový mechanizmus s alternatívou riadenia rádiosignálom napojeným na vysielač, ktorý bol vzhľa-

dom na zlý stav starého stroja efektívnejšou alternatívou ako generálka za odhadovaných takmer dvetisíc eur, bol síce nákladnejší (4 400 eur) avšak výhoda oproti mechanickým hodinám spočíva v tom, že hodiny pôjdu s absolútnou presnosťou, pričom sa navyše automaticky prestavuje zimný/letný čas a naopak. Tento stroj možno preto označiť za takmer bezúdržbový. V týchto chvíľach prebieha 14 dňová skúšobná prevádzka po inštalácii nového stroja. Následne bude nastavené aj odbíjanie na štvrť, pol, tri štvrť a celú, tak ako sú občania a návštevníci mesta zvyknutí. -zr-

Foto na strane: archív

„Vežové hodiny potrebujú generálku“ bol titulok v januárových Staromestských listoch. Oprava bola predbežne naplánovaná na jarné alebo letné mesiace, avšak hodiny na prelome januára a februára zastali nadobro. Sedemnásť ročný hodinový mechanizmus sa ani po viacerých pokusoch už nepodarilo nahodiť.

metný pozemok vysvitlo najavo, že časť štátnych pozemkov je síce v správe Obvodného úradu v Košiciach, ale časť pred dvoma rokmi odkúpila súkromná spoločnosť Liquidity Trade, ktorá je pravdepodobne aj za skládkami odpadu, čo tam vznikli bez ohľadu na ohraničenie súkromných a štátnych parciel. Obvodný úrad už začiatkom roka rozbehol ponu-

Na výjazde už v januári Na základe januárového výjazdu staromestského starostu s mestskou políciou do objektu bývalých Vozatajských kasární na Alvinczyho ulici, z podnetu tamojšieho obyvateľa L. Čunderlíka, sa koncom februára konalo spoločné rokovanie o predmetnom so zástupcami mestskej časti Staré Mesto, obvodného úradu, ObÚ životného prostredia, štátnej a mestskej polície a Kositu. V budovách bývalého podniku komunálnych služieb sa už dávno zabývali bezdomovci. Zakladajú si tam ohníky, doniesli si postele a pohovky. Odpadu sú tam tony. Pomedzi schátralé objekty, si krátia cestu do školy a domov aj školáci.

kové konanie na odpredaj zvyšných pozemkov areálu, ten by sa mal uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov, zaručil sa prednosta. Zaznamenali lúpeže, policajti monitorujú Podľa Jozefa Capeka (zástupca vlastníkov bytov) sa v poslednom období začali tamojší bezdomovci vkrádať aj do blokov a pivníc. Od spomínaného stretnutia v januári pozemok začali mestské policajné hliadky častejšie monitorovať. Štátna polícia na stretnutí prisľúbila pomoc vytvorením tzv. kontrolného bodu, čo by znamenalo, že by sa tam policajti zdržiavali dlhšie. Vchod do objektu je oficiálne len jeden – cez bránu, ktorá je uzamykateľná a policajti dostanú od nej kľúč. Asociáli si však z opačnej strany popri trafostanici vytvorili prebúraním steny aj druhý, ktorý bude vyplývajúc z rokovania čoskoro oplotený alebo zamurovaný.

„Cesta“, ktorú sa oplatí nájs

Trend väčšej tolerancie Šikanovanie, agresia, poruchy učenia sa a na druhej strane nadanie až genialita. V každej triede je vyše dvadsať žiakov, resp. študentov a čo dieťa to iná osobnosť. V minulosti neboli pre deti s určitými odchýlkami či už pozitívnymi alebo negatívnymi vytvárané špeciálne podmienky pre ďalší vývin v klasických zmiešaných kolektívoch. Dnes je trend iný. Dysgrafia, dyslexia alebo dyskalkulia sú známe pojmy a pokojne vám aj žiačik povie: „Paťko z našej triedy nedostáva známky z diktátov, jemu sa ťažko píše.“ Učitelia musia k žiakom pristupovať individuálnejšie, a to je v kolektívoch veľmi náročné. Aj v tomto pomáhajú profesionáli z psychologických porad-

ní. Hľadajú spôsob ako pomôcť dieťaťu, učiteľovi aj rodičom prispôsobiť sa sťaženým podmienkam. Zložitých prípadov majú stále viac Zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach so sídlom v našom Starom Meste (www.kpppke.eu) poskytujú klientom odbornú pomoc v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania sa. V centre sú k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice I. Toto centrum vedie PhDr. Jozef Ihnacík, PhD. Denne mu prichádzajú emaily s prosbou o pomoc: „Vyskúšala som azda všetko, ale na moje dieťa nič nezaberá. Prosím poraďte mi ako mám ďalej postupovať ....“ Problémy

so správaním, s hľadaním samého seba a s učením sa na jeho stole množia. „Stúpol hlavne počet prípadov so závislosťami na počítačoch, počítačových hrách a s tým súvisiacich zmien v správaní, a zvyšovanie agresie.“ Moderná doba plná technológií si vyberá nepeknú daň. Obľúbené chatovanie, sociálne siete zo sebou prinášajú možnosť vytvoriť si svoj ideálny profil a vlastný vysnívaný svet. „Deti pod rúškom anonymity uspokojujú svoje slasti a moc. Často si tým kompenzujú pocit menejcennosti, s ktorým sa stretávajú v reálnom svete“ objasňuje riaditeľ centra atraktivitu virtuálneho sveta. Šikana bola, je a asi bude „Stálicou“ v školskom prostredí ostalo šikanovanie. „Deti, ktoré nemajú vybudovaný systém sebaobstarávania –sebauvedomenia, sebarealizácie a podobne- ustupujú silnejším. Mnohokrát tento problém súvisí s nevhodnými vzorcami správania sa v školách aj v rodinách.“ Šikanované deti sú potom už len krôčik od asociálneho až antisociálneho správania sa. Pridružujú sa ku pochyb-

ným partiám a komunitám, kde sú za menší poplatok (zabezpečenie cigariet, alkoholu, desiaty) chránené silnejšími. Vrátiť sa z kratšej cesty V zlých partiách má mladý človek veľmi blízko k problémom a rizikám (dostupnosť drog a alkoholu). Ako sa im brániť? Čo robiť aby sa naše deti a mládež nestali závislými, zdroj: www.kppke.eu

ale vrátili sa z kratšej cesty? Aj o tom je psychologické poradenstvo, ktoré hľadá príčiny, diagnostikuje osobnosť a navodzuje zmenu v správaní, ale ešte skôr v prežívaní, ku kvalitnejšej ceste života, ktorú si dieťa a mládež často vymáha konfrontačne a kompenzuje ju práve takýmito únikmi

Pri vstupe dáma odetá vo farbách spoločnosti poradí, pomôže a nasmeruje zákazníka k správnej prepážke. Ku každej situácii efektívny pracovný postup, politika kvality vrytá v pamäti. Vo väčších organizáciách bežná samozrejmosť. Manažment kvality v posledných rokoch preniká aj do samospráv. Odbornosť, flexibilita, pohotovosť aj správna komunikácia pri osobnom alebo v písomnom prejave je tá časť QMS, ktorú občania pri „vybavovačkách“ najviac vyžadujú, a preto sme sa pýtali:

Veronika Tomčinová, mamička: „Ja mám dobrú skúsenosť. Ale asi to záleží aj na tom, aký problém sa rieši.“

Jana Pastyrčák, živnostníčka: „Veľmi to závisí od toho, na koho narazím. Zažila som aj veľmi ochotný prístup, ale aj negatívny. Zlepšiť by sa mala hlavne odbornosť kompetentných, musia mať prehľad.“

Vévévé bodka .... všetci to dobre poznáme. Dnes si už život bez internetu ani nevieme predstaviť. Do našich slovníkov sa dostávajú výrazy ako: „Pozri si to na webe.“ „Skús to vygoogliť“ a podobne. Krok z modernou dobou držia aj škôlky v správe mestskej časti Košice-Staré Mesto. Okrem stručného popisu na internetovej stránke Starého Mesta majú svoje, oveľa rozsiahlejšie, webové sídla. Na stránkach www.mszadielska.sk, www.mspa.sk (mspa.szm.com) - MŠ Park Angelinum), www.msjarna.sk, www.mstatranska23.sk, www.mshrnciarska.sk, msrumanovakosice.webnode.sk, môžu nielen ro-

Je skládka legálna? Pri vyprataní ton odpadu pomôžu aktivační pracovníci Starého Mesta a Kosit. Obvodný úrad životného prostredia preskúma či bola skládka vytvorená súkromnou spoločnosťou legálna a či boli vydané všetky povolenia a splnené povinnosti... -zr-

Vlastníci sú dvaja, štát aj súkromná firma Na spoločnom rokovaní, ktoré sa od pracovného stola nakoniec presunulo rovno na pred-

Takmer päťdesiatdva rokov funguje v Košiciach dnešné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8. Špecialisti z odboru pedagogiky a psychológie pomáhajú deťom, ich rodičom a učiteľom riešiť široké spektrum porúch a problémov školákov.

Škôlky majú vlastné webstránky Materské školy patriace pod Staré Mesto sú z najvyhľadávanejších v Košiciach. Okrem alternatívnych metód výučby využívajú aj moderný spôsob komunikácie ako sú vlastné internetové stránky naplnené množstvom potrebných informácií pre rodičov a samozrejme fotografií ich ratolestí.

Objekt Vozatajských kasární treba vysporiada a uzavrie Schátralý areál s rozlohou osemtisíc metrov štvorcových v širšom centre mesta sa stal skládkou odpadu a nocľahárňou bezdomovcov. Na odpredaj tohto majetku štátu už prebieha ponukové konanie, dovtedy ho treba poriadne oplotiť a intenzívne monitorovať policajtmi.

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Michal Zidor, prekladateľ: „Ja som mal zatiaľ dobré skúsenosti. Vedel som vybaviť, čo som potreboval. Pomohli mi a boli aj milí.“

Odpovede zaznamenala: Ivana Sopčáková, Fotografovala: Zuzana Rešková

smerujúcimi k poruche a nie k rozvoju svojich zručností a schopností.

dičia detí navštevujúcich tieto predškolské zariadenia, ale aj potenciálni záujemcovia pohodlne nájsť všetky potrebné informácie. Moderné metódy výučby (napríklad Márie Montessori), projekty výchovy a vzdelávania (ako Lego Dacta a podobne), popis záujmových krúžkov či rôzne didaktické materiály sú len útržkom toho čo sa na škôlkarských stránkach nachádza. Aktuality zo škôlok ako aj fotogalérie sú samozrejme najnavštevovanejšie. Materské školy s právnou subjektivitou na svojich stránkach zverejňujú aj zmluvy, objednávky a faktúry (vyplývajúc zo zákona od nového roka). Niektoré pôvodné webové sídla škôlok už stihli byť dokonca prerobené, zmenili svoj dizajn aj na základe požiadaviek rodičov. Len spoločným ročníkovým fotografiám a presne vymedzeným rodičovským združeniam už takpovediac odzvonilo. Stačí pár minút na internete, prípadne poslať e-mail a rodičia majú dokonalý prehľad o tom čo je nové v škôlke ich detí. -zr-

Na akú školu? Správny výber školy a povolania, aj to sú aspekty, ktorým sa v centre aktívne venujú. Odborné testovanie a profilovanie dieťaťa psychológmi mnohokrát pomôže pri výbere tej správnej cesty či už na strednú alebo vysokú školu.

ťa ešte rok doma. Dôvodom je iné sociálne zázemie ako bolo v minulosti. Deti sú viac naviazané na rodičov a rodičia vidia školu ako istú hrozbu pre ich dieťa a chcú ho chrániť. „Mami takto je to správne, takto to pani učiteľka povedala – to je čarovná veta, keď si môžu rodičia spokojne vydýchnuť, že sa dieťa v škole správne adaptovalo“ dáva doktor Ihnacík ľahký návod strachujúcim sa rodičom.

Školu považujú za akúsi hrozbu Prechod zo základnej na strednú a zo strednej na vysokú je pre dieťa náročný. Najťažšou skúškou pre nás a naše ratolesti ale naďalej ostáva deň, keď sa z škôlkara stáva žiak. V tomto prípade do psychologickej poradne prichádzajú deti väčšinou na podnet učiteliek z materských škôl. „Sledujeme ich mentálnu, sociálnu, emocionálnu a komunikatívnu pripravenosť, ale aj grafomotorické zručnosti.“ vysvetľuje Jozef Ihnacík. Ak dieťa nie je ešte zrelé, dostane ročný odklad. Ak sú obavy minimálne, v poradni rodičom vysvetlia ako môžu v domácom prostredí problémy odstrániť ešte pred nástupom do školy bez spomínaného odkladu. Rodičia aj napriek odbornej pomoci dnes veľakrát radšej nechajú die-

Učiteľ alebo špeciálny pedagóg? Poruchy učenia, znevýhodnené prostredie, coping..., dnes psychológovia oveľa viac skúmajú príčiny kritických situácií v početných školských kolektívoch a možnosti ich systematického riešenia. Alternatívne metódy učenia, výchovy a poradenstva; pomoc odborníkov; zainteresovanie rodičov – s tým všetkým pomáhajú aj zamestnanci staromestskej pedagogicko-psychologickej poradne. Postavenie učiteľov a úcta k ním ale klesá, priam padá voľným pádom. Individuálny a špeciálny prístup v kolektíve dvadsiatich piatich žiakov, ktorí už nemajú v učiteľovi autoritu sa stáva pre všeobecných pedagógov skúsenosťou, na ktorú neboli a nie sú školení... -zr-

Ako hodnotíte prístup predstavite¾ov ANKETA a zamestnancov samospráv k občanom?

Mária Olejárová, vedúca predajne: „Stretla som sa s tým, že ma vrátnička zle informovala, nikam nepustila a napokon ma posielali hore-dole. Vo všeobecnosti si však myslím, že k mužom si toľko nedovolia ako ku ženám.“

Jana Fašingbauerová, čerstvá absolventka VŠ: „Pochádzam z Prahy, tam boli úradníci nepríjemní. Odkedy bývam tu, zatiaľ som sa stretla s ochotným prístupom. Negatívnu skúsenosť som nemala.“

Viera Veselová, dôchodkyňa: „Som spokojná. Aj ja som bola zamestnankyňou úradu, takže viem aké to je z druhej strany. K stránkam som pristupovala individuálne. Najmä s podnikateľmi som musela veľmi milo.“


Staromestské listy

www.kosice-city.sk

4

„Musíme by k sebe tolerantní, inak sa to nedá“

Vziať si to pozitívne z amerických sviatkov Pobozkať svoju milú, svojho milého v máji pod rozkvitnutou čerešňou, to je starý slovenský zvyk. V minulosti bol samozrejmosťou medzi zaľúbencami v krásnom takmer letnom mesiaci lásky. Dnes väčšina mladých o tomto a mnohých ďalších tradičných májových „zaláskovaných“ zvykov ani netuší. Nečudo, vplyvom rôznych amerických zvykov ako je „hambáč v mekáči“, neodmysliteľný popcorn v kine či halloweenská zábava, ktoré do našich končín začali prenikať v deväťdesiatych rokoch, boli vytlačené tie naše, slovenské. Jedným z amerických zvykov je aj sviatok zamilovaných – sv. Valentín. Určite nie je taký populárny ako dva kúsky žemle spojené s mäsom a majonézou, ale dáva nám vo februári, uprostred dlhej, ponurej zimy a počas pracovného zhonu priestor zastaviť sa a venovať kúsok svojho drahocenného času milovanej osobe.

Nie je to len na sv. Valentína Vzorom oddanej a skutočnej lásky, nie americkým, ale slovenským by mohli byť manželia Krajčovci, obyčajní ľudia žijúci v Starom Meste. V decembri minulého roku totiž oslávili 60. výročie sobáša, a to nie je len jeden deň vo februári, ale dlhé desiatky rokov lásky a úcty jedného k druhému. Posteľné oblečenie dostali len s dokladom Pani Anna Krajčová bude mať toho roku osemdesiat, manžel Štefan oslávil v januári osemdesiat päť. „Mala som práve šestnásť, keď som spoznala svojho manžela. Prišiel mi s priateľmi blahopriať k sviatku“ začala Anna spomínať na spoločné začiatky spred toľkých rokov. Padli si do oka. „Môj manžel bol iný ako vtedajší chlapci. Bol taký vážny a rád rečnil - to mi celkom imponovalo.“ Stretávali sa spolu tri roky, nie často lebo Anna už pracovala a Štefan ešte študoval na vysokej poľnohospodárskej škole. Zosobášili sa, keď mala Anna devätnásť a Štefan dvadsaťštyri. „Najprv sme museli mať civilný sobáš na úrade“ a ten sa uskutočnil 2. decembra 1950. Až potom o tri týždne neskôr mali sobáš cirkevný, bolo to presne na druhý sviatok vianočný. Vzali sa len päť rokov po vojne. „Boli to ťažké časy. Keď sme si

chceli kúpiť posteľné oblečenie, museli sme dokázať, že sme manželmi“ vysvetľuje Anna ukazujúc zachovalý originál sobášneho listu. S manželom bývali sedem rokov u jeho rodičov v malej izbičke. Narodili sa im dve dcéry - Evka (dnes má takmer 60) a Anička (56). Po neúspechoch s pridelením bytu mladej rodine sa Krajčovci nakoniec nasťahovali do rodičovského bytu pani Anny, ktorý im ponechala jej mama a odsťahovala sa k synovi. „Žili sme ozaj skromne. Manžel pracoval, ja som vychovávala deti a starala sa o domácnosť. Naše dcéry nechodili do jaslí ani do škôlky.“ Keď už boli dievčatá stredoškoláčky, nastúpila Anna opäť do práce, aby im ušetrila na výbavu. V najťažších časoch im pomáhala viera Za tých dlhých šesťdesiat rokov si manželia toho zaiste veľa prežili,

Príbeh takmer deväťdesiat ročnej starenky, ktorá si bez dominikánskeho trhu nevie život ani predstaviť

Keï to zlé odpočíta, má sa dobre ...

Obyčajné ráno ako po iné dni. Medzi množstvom trhovníkov chystajúcich si tovar na predaj neprehľadám tetu Marišku, najstaršiu trhovníčku – kofu, na dominikánskom trhovisku. „Dobré ráno“ zdravím „ako sa máte teta?“ Pousmeje sa a hovorí: „Tak kedz toto plané odpočítame, ta dobre vďaka Bohu“ odpovedá ako vždy. Vo virvare predaja som ju už, kvôli iným činnostiam a aj medzi množstvom ľudí, veľmi neregistroval. Až predpoludním sme sa stretli pri bočnej bráne Dominikánskeho kostola. „Kde ste sa vybrali teta?“ „Ale ta mám ešče dajaké veci na Hradbovej, ta idzem po nich, azdaj še tu predajú.“ To bolo posledný krát čo som sa v ten deň s osemdesiatdeväť ročnou babkou rozprával.

Odkedy ju poznám, tak sa na trhu stretávame skoro každý deň a to už je veľa rokov. Ona tu chodí od svojej mladosti a je jedno či je zima alebo horúčava. Zhoda všelijakých okolností ale spôsobila to, že v ten deň predpoludním teta Mariška stojaca za predajným pultom zrazu odpadla ako podťatá. Silné rámy okuliarov sa rozleteli po údere o tvrdú kamennú dlažbu. Že sa niečo vážne stalo, som zbadal podľa zrýchleného pohybu predávajúcich aj nakupujúcich ľudí a ich vzrušených hlasov. Pomedzi okolo stojace postavy bolo vidieť ležiace telo babky. Nad ním sa skláňala mohutná postava muža, ktorý je tiež nezameniteľným na trhovisku. Nebol to nikto iný ako skoro dva metre vysoký a nad

sto kilo vážiaci Stefan. Bulhar ako hora kľačal nad ležiacim telom starenky, lebo v tej chvíli sa mi už takto javila, a dával jej umelé dýchanie. Pod kolenami mal napochytro strčené viazanice s bylinkami, ktoré babka priniesla na predaj. Pri oživovaní mu pomáhali predavači Dávid, Vlasta, Valentína, ktorí práve vtedy boli po blízku. Ďalší zasa volali záchranku. Tá prišla za pár minút, ale hlavne včas, lebo po napojení na dýchací prístroj, napichaní injekcií a po tom, čo útla lekárka šikovne a razantne robila masáž srdca, ďalší z prítomných záchranárov čo sledoval prístroje skonštatoval, že srdce naskočilo. Po ostatnom nevyhnutnom zabezpečení záchranári naložili starenku do sanitky a tá sa so zavíjaním sirény rútila ulicami do nemocnice. Na tvárach ľudí, ktorí sa pomaly rozchádzali, sa značila neistota a pochybnosť ako to dopadne. Prognózy nás laikov neboli dobré, aj keď sa našla taká, že: „Baba tu budú o týdzeň predávac zaš!“ 89 ročná teta Mariška vtedy neprišla na trh o týždeň, ale až o dva. Prišla v doprovode dcéry, nie sama a nie spojom ako obvykle, ale priviezli ju autom. Jej úctivé poďakovanie patrilo všetkým tým, ktorí jej v ťažkej chvíli pomohli. Ako sama povedala, rozhodlo aj to, že ju pán Boh ešte vtedy nechcel povolať.

Nie každý z nás sa dožije takého vysokého veku a v takej dobrej fyzickej a duševnej kondícii ako teta Mariška. Recept na dobré zdravie nemá ani ona, lebo žila ťažko a skromne. Na trh chodila od mlada a bez neho si už svoj život ani nevie predstaviť. Doma ju dcéra nevie udržať. Babka sa sama zvezie autobusom na námestie a potom pešo na pľac. Hľadá miesto kde by vyložila svoj tovar určený na predaj a ponúka. Babka k babce, ale nie je to žiadna sláva. Je však vo svojom živle, medzi ľuďmi. Stihne aj kostol a popoludní hajde domov. Optimizmus, úsmev, ale aj spravodlivé rozhorčenie, komunikácia s okolím - to je to, čo ju drží v kondícii. My všetci jej to aj prajeme, lebo to aj nás povzbudzuje a aj táto udalosť je našou životnou skúsenosťou, že je dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí nás vnímajú, majú radi a v rozhodujúcej situácii vedia pomôcť. Nie stále sa to musí podariť, ako hovorí Bulhar Stefan, ktorý nedávno pred touto udalosťou nedokázal takto pomôcť svojmu kamarátovi. Možno práve táto jeho skúsenosť mu pomohla keď zachraňoval tetu Marišku. Takých a podobných prípadov poznáte určite aj zo svojho života. Dokazujú, že sa navzájom potrebujeme. Peter Safko správca trhu

aj dobrého aj zlého. Za to najkrajšie samozrejme považujú narodenie ich dvoch dcér, s ktorými majú dodnes veľmi silné puto a krásny vzťah. Boli aj roztržky a nezhody, ale to sa urovnalo. „Musíme byť k sebe tolerantní, inak sa to nedá“ hovorí Anna o ústupkoch, ktoré sú vo vzťahu veľmi dôležité. „V najťažších časoch nás spolu držala viera“, takto prekonávali veriaci manželia ťažké rodinné situácie, choroby aj existenčné problémy. Vzťahy o skúške vyhovieš nevyhovieš Pravdepodobnosť, že sa dnešné páry dožijú spoločnej diamantovej svadby klesá so stúpajúcim percentom rozvodov. „Mladí ľudia žijú dnes takpovediac na skúšku, bez sobáša. Vyčítajú si – ty si taký a ty si taká - a po niekoľkých mesiacoch sa rozídu. Uháňajú sa za titulmi, úspechom a peniazmi. Dnešná doba je tak málo duchovná“ vytýka Anna úctu a tole-

ranciu, ktorá sa zo súčasných vzťahoch vytráca. „Po rokoch opojenie z lásky vyprchá, ale keď sa majú dvaja skutočne radi, jeden si druhého váži a urobí všetko pre jeho spokojnosť, manželstvo im vydrží.“

Dnešná doba je málo duchovná Na prstenníku má Anna stále svadobný prsteň: „Za tie roky mi palce zhrubli a prsteň mi už ani nezíde dolu ... a ani som ho nikdy dolu dať nechcela“ usmiala sa. Spoločný koníček - hudba Manželia Krajčovci majú rôz-

ne záujmy, spoločným koníčkom je počúvanie vážnej hudby. „Predtým sme často chodievali na opery do divadla - Tosca, Aida ...“ Dnes si už radšej urobia doma pohodlie a pustia si v rádiu tie najznámejšie árie. Žijú jeden po boku druhého už vyše šesťdesiat rokov. Anna je skôr veselšej a flegmatickejšej povahy, Štefan je viac pesimista. Nevyčítajú si rozdielnosti, sú radi, že sa takto dopĺňajú. Na ďalšej spoločnej ceste si prajú hlavne zdravie, ktoré je im stále vzácnejšie a pohodu v kruhu svojej rodiny. Tá vždy bola, je a bude pre nich na prvom mieste. -zr-

S dcérami počas slávnosti diamantovej svadby.

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

Tancovali cigánky aj pirát Už tradične sa vo februári stretávajú seniori zo Starého Mesta na fašiangovej zábave. Ani tento rok si nenechali ujsť príležitosť veseliť sa v karnevalových maskách a pripomenúť si tradície tohto obdobia.

Foto na strane: archív

26. decembra minulého roku oslávili Staromešťania Anna a Štefan Krajčovci diamantovú svadbu. Nemajú tri tituly pred menom a za menom, ale majú krásny vzťah a skúsenosti zo spoločnej šesťdesiatročnej cesty životom také, že môžu o nich učiť.

Masky boli vtipné a nápadité, najviac zaujal pirát z Karibiku, kovboj, Turek s Indkou, dáma Staromešťanka, farebný šašo, ale aj ruská baletka. Veľa masiek boli všelijaké cigánky, mesiac aj noc a ďalšie. Je super, že naši seniori majú zmysel pre humor a veľmi radi tancujú v rytme hudby čo je zdraviu aj nálade prospešné. K fašiangovému občerstveniu okrem pohára dobrého vína patria aj šišky a k tomu rôzne domáce koláče, čo nechýbalo na stoloch seniorov. Súčasťou fašiangových tradícii okrem iných bolo aj dobroprianie: „Dajže Bože dobrý deň, aby nás nestihla povodeň.“ „Bodaj by vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale dážď rosilo.“ „Láska a zmierlivosť, nech je váš stály hosť“ to sme popriali aj všetkým našim seniorom. Starosta mestskej časti pozdravil zabávajúcich sa dôchodcov, ktorí sa zišli prvýkrát tento rok na takejto veselici a okrem priania všetkého dobrého ich oboznámil s plánovanými spoločnými akciami v tomto roku. -mg-

Privítame nových členov V mesiaci február a marec prebieha v Dennom centre na Hlavnej ulici vydávanie preukazov pre nových členov. Platba členského na rok 2011 je pre staromestských seniorov dva a pol eura. V roku 2010 členmi Denného centra bolo 388 seniorov zo Starého Mesta, pre ktorých výbor samosprávy spolu s mestskou časťou pripravili pestré a zaujímavé programy. Na tento rok sú pripravené spoločenské zábavy -fašiangová, katarínska, mikulášska, Seniorbál, Májales a samozrejme zájazdy do Bardejova, Štósu, Šugova, Starej Ľubovne, Vrbova, rekondičný pobyt v septembri vo Vysokých Tatrách a ďalšie podľa návrhu a záujmu členov. Ďalšie akcie organizujeme k rôznym príležitostiam ako Deň matiek, Deň zdravia, Mesiac úcty k starším. Plánujeme návštevu divadelných predstavení, koncertov a zábavných programov. Seniori z našej mestskej časti sa môžu aj tento rok prihlásiť do súťaže o Naj starú mamu a starého otca Starého Mesta. Tento rok plánujeme aj viac podujatí so zameraním na turistiku a posedeniami v prírode a so športovými aktivitami. Ako členovia Denného centra sa môžete zapojiť do rôznych krúžkov ako sú cvičenia orientálnych tancov, jogy a pilates, spevácky, kartársky, šachový krúžok a krúžok šikovných rúk. Pôsobí u nás divadlo Milénium, ktoré má za sebou úspešnú premiéru „Žiarlivých žien“ a pri-

pravuje nové predstavenie. V tomto roku budeme organizovať počítačový kurz a rôzne prednášky a stretnutia s odborníkmi z oblasti zdravia a právneho poradenstva so zameraním na problémy, s ktorými sa stretávajú naši seniori. Denné centrum na Hlavnej 100 je pre členov otvorené denne od 10.00-18.00 hod. Každý deň tu majú možnosť naši seniori prečítať si dennú tlač, vypiť si kávu alebo čaj, pozerať televíziu, surfovať po internete a hlavne stretnúť svojich priateľov. V lete slúži k posedeniu aj nádvorie centra. Ak sa aj vy stanete členom Denného centra určite si tým obohatíte život, ale aj prinesiete nové nápady na obohatenie života seniorov v našej mestskej časti. -mg-


Staromestské listy

Materské centrum Stonožka - Košice, www.mcstonozka.sk, mcstonozka@mcstonozka.sk Kontaktná osoba: Ing. Natália Nigutová, tel.č.: 0908 383844 Pobočka Staré Mesto: Hviezdoslavova 7, Košice (budova radnice Starého Mesta) Pobočka Juh: Milosrdenstva 4. Košice

Kaplnka sv. Michala (2. - 3. apríl)

Ak sa smrťou všetko nekončí, tak podľa jednej z teórií vás po nej ešte zvážia. Telo už nebudete mať, ale sv. Michal archanjel vám zváži dušu. Lebo je to práve on, kto má službu pri vchode do druhého sveta a odtiaľ už odprevadí každú dušu pred Boží súd. A tam sa uvidí, či v nej zaváži nejaké dobro. Archanjela Michala „v akcii“ pekne vidno na hlavnej fasáde rovnomennej Kaplnky sv. Michala. A nie je tam náhodou. Nablízku kedysi dušičiek dosť často pribúdalo, lebo tam bol cintorín. Taký stredoveký cintorín nemal veľa polôh na výber, musel sa zmestiť dnu do vtedy neveľkého mesta obohnaného hradbami. Preto je kaplnka ním obklopená a nazývali ju aj cintorínskou. Kostry by sme však našli nielen okolo nej (niekde až v ôsmich radoch nad sebou), ale voľakedy aj v jej vnútri v podzemnej kostnici kaplnky. Všetko sa to začalo v polovici 14. stor., keď kaplnku v gotickom štýle postavili. Neskôr sa im videla malá, a tak ju urobili skoro raz takou veľkou. To už dnes ale nevidno, lebo reštaurátori v r. 1903-1904 sa podľa vtedajšej reštaurátorskej „módy“ (purizmu), rozhodli zachovať nám ju v prapôvodnej veľkosti. Okrem oných reštaurátorov Kaplnka sv. Michala trpela dávno predtým trenicami medzi protestantmi a katolíkmi, ba raz ju navštívili aj dvaja protestantskí obrazoborci, ktorí zničili jej oltáre a obrazy. Istý čas sa o ňu nikto nestaral, až potom z nej bola (prepytujem) stajňa. Neskôr sa stala menšinovým kostolom. Keďže katolíkov bolo menej

5

www.kosice-city.sk

než protestantov, pomestili sa sem akurát. V 17. stor. sa tu konávali bohoslužby jazykovej menšiny Slovákov, a preto ju nazývali Slovenský kostol. To už, samozrejme, nebola pohrebnou kaplnkou a od r. 1771 sa na okolitom cintoríne ani nesmelo pochovávať. V roku 1805 ho zrušili úplne a terén upravili na park. Dnešnú podobu však dostal až pred storočím. Vtedy pribudla na čelnú fasádu dvojica sv. Peter a sv. Pavol a do stien z vonkajšej strany zamurovali náhrobné kamene, takže okrem lapidária na Urbanovej veži existuje aj druhé. Za „socíku“ sme mohli vidieť len vonkajšok kaplnky, ale raz do roka nás blahosklonne pustili dovnútra. 29. septembra - na Michala. A potom prišla rekonštrukcia, počas ktorej udrel do kaplnky blesk (2002). Aj keď mal na vrchole na to určený bleskozvod, vybral si vedľa stojaci kamenný kríž, a tak ho odvalil. Potulky mestom Košice sú pravidelné prehliadky mesta pre Košičanov a hostí. Každý prvý víkend v mesiaci, vždy na inú tému a zakaždým po inej trase. V marci sa budeme túlať uličkami západne od Hlavnej ulice v sobotu (5. marec) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 (17:00 dvojjazyčný anglicko-slovenský turnus) a v nedeľu (6. marec) o 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. Betka Czimová v nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. V apríli budú o Kaplnke sv. Michala, ktorá sa po 10 rokoch zaskvela vo svojej

Aktuality Marec 2011

Foto: fotokosice.eu pôvodnej gotickej nádhere. Rekonštrukcia stála 48 miliónov, no na druhej strane aj jednu cenu získala. Cenu Fénix (v roku 2006), ktorá sa udeľuje za najvydarenejšie rekonštrukcie. V rámci nej ju prerobili tak, že je to hádam jediná stredoveká kaplnka na Slovensku s podlahovým kúrením. V sobotu (2. apríla) s M. Kolcunom o 10:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00 (17:00 slov.-anglicky). So Z. Balassom o 14:30 slov. a 16:00 maďarsky. V nedeľu (3. apríla) s M. Kolcunom 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00. S A. Czimovou 14:30 slov. a 16:00 maď. Začiatok pred Vedeckou knižnicou (Hlavná 10, Košice). Info a predpredaj (1,5 €): MiC v OD Dargov, TESCO a na autobusovej stanici, tel.: 16 186, Cena na mieste: 2,49 €, poslušné detičky zdarma! www.potulka.sk Milan Kolcun

OZNAM

Predaj stravných lístkov pre dôchodcov Vážení seniori Starého Mesta, stravné lístky si môžete zakúpiť na Miestnom úrade MČ Košice-Staré Mesto v pokladni (na prízemí, číslo dverí 17) medzi 9:00 hod až 12:00 hod v nasledujúcich termínoch:

Marec 3. 3. 2011 17. 3. 2011

Apríl 7. 4. 2011 21. 4. 2011

11.3.2011 o 17.00- pozývame malých i veľkých na Stonožkový karneval. V radničnej sále na miestnom úrade Starého Mesta, Hviezdoslavova 7. Vstupné: 1 eur/osoba (deti nechodiace zdarma) Lístky je potrebné zakúpiť v predpredaji v MC Stonožka v Starom Meste (po-pia 9.00-11:30 a 15:00-18:00) alebo na Juhu (po, str, pia 9.00-11:30). Čaká Vás skvelá zábava, minidisco s ujom Ľubom, občerstvenie, karnevalová torta . Všetky masky budú odmenené, špeciálna odmena pre najmladšieho a najstaršieho účastníka v maske, odmena pre najkrajšiu masku ktorú si sami doma vyrobíte. 18.3.2011 o 15.00 v Starom Meste Veľká detská burza, jarné a letné oblečenie, hračky, detské potreby (potrebné dopredu sa prihlásiť). Kurzy v MC Stonožka Kurz: Zahrajme sa na tanec Pohybovo-tanečný krúžok pre deti 3-5 r. Krúžok plný hudby, zábavy a radosti. Deti sa učia správnemu držaniu tela, uvedomeniu si pohybu a orientácii v priestore. Pomocou rytmických cvičení sa naučia základom rôznych tanečných štýlov, precíteniu hudby. Stretnutia: v utorok o 17:15 na Hviezdoslavovej 7 v malej telocvični Cena: 5 eur/mesiac Kurz: Zahrajme sa na pohyb Kurz pre deti od 3 r. Ide o súbor hravých cvikov zakomponovaných do rozprávky, básničky, alebo pesničky. Súčasťou sú aj niektoré prvky jogy. Kurz vedie certifikovaná cvičiteľka Katarína Rimegová Stretnutia: každý utorok 16:30 na Hviezdoslavovej 7 Cena: 5eur/mesiac Kurz: HOCUS LOTUS Význam kurzu: Čím skôr sa začne dieťa cudzí jazyk učiť, tým ľahšie sa ho naučí. Kurz je vedený nenásilnou formou hry. Kurz angličtiny pre najmenšie deti od 1,5 roka sa opiera o metódu Hocus-Lotus (Taliansko) no zároveň je aj popretkávaný pesničkami, básničkami a hrami s deťmi. Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom, pričom sa samozrejme tiež učí anglický jazyk. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek. Nebudete potrebovať perá a papiere, texty rodičia dostanú.

Stretnutia: Hviezdoslavova 7- utorok 9:00 – 10:00, streda, piatok 17:00-18:00 Cena: 15 eur/kurz. Kurz pozostáva zo 6 stretnutí + 1náhradná hodina. Na jednom kurze preberiete jednu pesničku, pričom pesničiek je 6, čiže môžete absolvovať 6 po sebe idúcich kurzov. Lektorka je vyštudovaná pedagogička anglického jazyka s bohatými skúsenosťami pri práci s deťmi. Kurz: Predpôrodná príprava pre oboch partnerov. Cieľ: príprava na pôrod a obdobie po pôrode. Odbúrať strach z neznámeho. Témy: 1. - 4.Všetko o pôrode - vedie pôrodná asistentka z Nemocnice Košice-Šaca. 5. - 6.Všetko o dojčení - vedie laktačná poradkyňa Jana Mudra . 7. Čo s novorodencom doma - vedie zdr. sestra z novorodeneckého oddelenia. 8. Psychomotorický vývoj bábätka, ako ho podporiť, o plávaní a cvičení - vedie certifikovaná inštruktorka Lucia Bazanová 9. Masáže bábätiek - vedie certifikovaná inštruktorka masáži detičiek Aneta Csala. 10. Prvá pomoc malým deťom - vedie PhDr.Rybárová z Nemocnice J.A.Reimana Prešov. Kurz: Zahrajme sa zdravo Cieľ: zabezpečiť správny psychomotorický vývoj detí. Stretnutia: každý pondelok. Deti cvičia s rodičmi a sú delené do skupín podľa veku. Začať môžete po ukončenom 3 mesiaci veku dieťaťa. Miesto cvičení: ul.Hviezdoslavova 7, KE-Staré Mesto. Cena: 15 eur /5 cvičení + 1 náhradná hodina /možnosť nahradiť 1 absenciu/ Zahrajme sa na škôlku Aktivita prebieha na Hviezdoslavovej 7 v stredu 9:00 - 11:30, pre deti od 1,5r. Aktivity simulujú základný režim v materskej škole. Privítanie detí, voľná hra, riadená aktivita, spoločná desiata za stolom, voľná hra. Cieľom je príprava na škôlku tak, aby sa dieťa dokázalo sústrediť na pokyny iného dospelého ako rodiča aby dokázalo pracovať bez rodiča samostatne v skupine. Na kurzy je potrebné sa dopredu prihlásiť na tel. 0908 383844 (Natália), alebo na mcstonozka@mcstonozka.sk .

INZERCIA Kresba: Fedor Vico

ZDRAVOTNÁ PORADÒA

Rizika a príčiny pádov u seniorov Pády sú v starobe závažným problémom. Najviac pádov sa stáva v domácnosti, a to pri bežných denných činnostiach. Pády a ich následky sú pre starších ľudí mimoriadne rizikové. Fakty o pádoch seniorov sú alarmujúce: pády sú najčastejšou príčinou smrteľných úrazov ľudí nad 65 rokov, každý tretí človek nad 65 rokov utrpí pád každý rok, vo veku nad 75 rokov spadne v priebehu roka dokonca každý druhý človek, pri páde vzniká viac ako 85 percent všetkých zlomenín, každý piaty človek so zlomeninou krčka stehennej kosti do jedného roka umiera! Nebezpečné pritom nie sú len samotné pády. Pre staršieho človeka predstavujú obrovské riziko aj následky pádov. Ak ostane starší človek po páde pripútaný na lôžko, často sa pridruží zápal pľúc, embólia, preležaniny alebo iné komplikácie. Tieto následky pádov bývajú smrteľné.

Riziko pádu hrozí, každému kto: má viac ako 65 rokov, má oslabené svaly, trpí poruchami rovnováhy alebo závratmi, má ťažkosti s chôdzou alebo poruchy chôdze (napr. parkinsonici), trpí chorobami pohybového aparátu (osteoporóza, reuma...), prekonal cievnu mozgovú príhodu, má poruchy zraku, sluchu, má kardiovaskulárne choroby, nízky tlak, užíva súčasne viacero rôznych liekov. Rady ako zabrániť pádom: 1. Pravidelne cvičte, krátke prechádzky sú ideálne, posiľňuje to svalstvo aj kĺby. 2. Dajte si namontovať madla, hlavne na schody. 3. Nenechávajte na zemi, kade chodíte žiadne predmety. 4. Dbajte na dobré osvetlenie. 5. V kúpeľni používajte protišmykové podložky a pevné madla. 6. Nahraďte nevyhovujúce a kĺzavé koberce. 7. Snažte sa, aby ste veci dennej potreby mali v primeranej výške, aby ste sa

nemuseli naťahovať ani zohýnať. 8. Keď musíte ísť pre niečo do výšky, používajte pevné schodíky. 9. Z postele vstávajte pomaly, najprv sa posaďte, chvíľu poseďte. 10. Dbajte o svoj zrak, je dôležitý pre vašu bezpečnosť. 11. Nenoste nikdy také dlhé oblečenie, o ktoré by ste mohli zakopnúť. 12. Nenoste obuv, ktorá vám nesadne, má kĺzavú podrážku, má nevhodný opätok. 13. Neponáhľajte sa. 14. Keď mate pocit, že sa Vám z predpísaného lieku točí hlava poraďte sa s lekárom. Osoby ohrozené opakovanými pádmi treba naučiť, čo majú robiť po páde, keď nemôžu vstať. Po páde je potrebné zabrániť podchladeniu a vzniku preležanín. Privolanie pomoci umožní prenosný telefón. Je veľmi dôležite aby sme si všímali osamelých susedov a mali s nimi dobré kontakty. V prípade, že nevychádzajú dlhšie z domu by sme mali upozorniť na to príbuzných, zvýšenou všímavosťou môžeme svojim susedom zachrániť život. Mgr. Tatiana Turoková

KOTLE, ČERPADLÁ, RADIÁTORY Predajòa na ulici Rastislavova – Dúhová 2 www.vodnecerpadla.sk PRÁVNA PORADÒA

Ako si založi spoločnos s ručením obmedzeným Otázka čitateľa: Dobrý deň, môj manžel začal podnikať od nového roka a počula som, že je možné zrušiť BSM manželov a tým predísť zadlženiu rodiny? Právnik odpovedá: Dobrý deň, určite máte na mysli Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ( ďalej len „BSM“) a jeho zrušenie počas manželstva. Vaše informácie ohľadom tejto možnosti boli správne. Naozaj nám zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ( ďalej len „ Občiansky zákonník“) tento postup umožňuje. Podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na takéto zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva podáva ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V prípade, ak by ste mali obaja oprávnenia na podnikateľskú činnosť, tak podať návrh môže ktorýkoľvek z Vás dvoch. Podanie návrhu nie

je obmedzené žiadnou premlčacou alebo prekluzívnou dobou, čiže Vaše rozhodnutie podať takýto návrh nie je časovo ohraničený. Súd bude skúmať iba to, že či jeden alebo obaja z manželov získali oprávnenie na podnikateľskú činnosť a či návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podala osoba na to oprávnená. Čiže podáte si návrh spolu s prílohami a 66,-€ kolkom na príslušný okresný súd, ktorý nariadi pojednávanie na ktorom za predpokladu splnenia zákonných povinnosti BSM zruší. Po rozhodnutí o zrušení BSM nasleduje v y p o r i a d a n i e BSM, pretože samotným zrušení sa BSM nevyporiada. Vyporiadanie je možné dohodou manželov, prostredníctvom súdu alebo vyporiadanie nastane zo zákona. Na otázku odpovedal Mgr. Tomáš Tomčovčík, právnik z advokátskej kancelárie Tomáša Malinovského so sídlom na Hviezdoslavovej 7 (od 1.3.2011), t.č.: 0907 638 899, ktorého môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok.

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. HONORÉ DE BALZAC


6

Staromestské listy

www.kosice-city.sk

MALÍ HERCI NACVIČUJÚ ROZPRÁVKOVÚ HRU S PESNIČKAMI SNEHOVÁ KRÁ¼OVNÁ

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA

SÚČASNÉ UMENIE V ZNAMENÍ EURÓPSKEHO KONTEXTU

Podľa dlhodobej koncepcie v súčasnom umení dáva možnosť mladým umelcom zo Slovenska a z okolitých štátov, čím približuje Košičanom dianie v tejto sfére umenia v stredoeurópskom kontexte. Aj plán výstav na rok 2011 je zostavený v duchu tejto filozofie. Od začiatku decembra 2010 do konca januára tohto roku tu kľačali figuríny – potápači z Čerpacej stanice maďarského výtvarníka Balázsa Kicsinya a teraz do začiatku apríla pod názvom RECYKLUCY vystavujú svoje moderné umelecké diela dvaja slovenskí výtvarníci, Jozef Fugger a Erik Galo. Od polovice apríla do polovice mája – t.j. v období konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v SR – máme naplánovanú výstavu plastík, obrazov, fotografií, inštalácií na tému ľadový hokej od domácich umelcov. V júni by sme radi zrealizovali v spolupráci s Galériou kritiků v Prahe a Českým centrom v Bratislave prehliadku obrazov mladých českých maliarov a v lete skupinovú výstavu profesora Juraja Bartusza a jeho žiakov.

Septembrový termín rezervujeme dvom mladým umelcom a ich multimediálnym prácam z rumunského mesta Oradea (Teofil Stiop Cantimír Mester), od polovice októbra do polovice novembra ako súčasť programu Visegrádskych dní by mal prezentovať svoje moderné maľby a Snímka z výstavy RECYKLUCY objekty Piotr Szmitke z Poľska (Katowice) a v závere roka v rámci Festivalu záverečného obdobia tvorby Antona Jaszuscha sakrálneho umenia v Košiciach má domáci Ottó (do 27.3). V najbližšom období sa uskutoční u nás koSzabó verejnosti predstaviť svoju kolekciu mamorný koncert českého speváckeho zboru Calieb pod názvom Pieseň piesní. S komornými výstavami sa u nás v priebe- mella z Nového Boru v réžii košického zboru hu roka predstavia umelci Gejza Barczi, Elena Brilliant (dňa 19. marca o 16.30), premiéra dokuDrabantová, Mikuláš Siranko, Alexander Jirou- mentárneho filmu Juraj Szántó v réžii produšek, Jozef Sokol (v rámci Dní českej kultúry), centskej spoločnosti Atarax Košice (dňa 23. marMikuláš Lovacký, Ján Kuchta, René Fabini a ca o 15.00), komorný koncert v rámci Dní francúzskej kultúry (29.marca o 19.00) v réžii Franďalší. V súčasnosti na prízemí prebieha spomína- cúzskej aliancie v Košiciach a dňa 31. marca o ná výstava Jozefa Fuggera a Erika Gala pod 16.30 otvoríme komornú výstavu košického výnázvom RECYKLUCY (do 3.4) a v komorných tvarníka Gejzu Barcziho. Mgr. Jozef Gazdag riaditeľ múzea priestoroch na poschodí je kolekcia malieb zo Foto: Štefan Schmidt

Kultúrne zariadenie našej mestskej časti podľa názvu je síce múzeum, ale vykonáva predovšetkým galerijnú činnosť, organizuje výstavy diel výtvarného umenia. V tejto oblasti sa zameriava na klasické umenie a na súčasnú tvorbu. Súčasné umenie prezentuje vo svojich prízemných priestoroch, klasické najmä v miestnostiach na poschodí , zriadených pre komorné výstavy.

Divadielko pod vežou v novej premiére

Výzva výtvarníkom na spoluprácu pri realizácii výstavy ¼ADOVÝ HOKEJ

jekcie, maľby, kresby, plastiky, fotografie a pod.) do 12. apríla 2011. Kurátorom výstavy a predsedom komisie na posúdenie a zaradenie predložených diel na výstavu bude Mgr. Peter Tajkov, PhD. Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 055 6223073, alebo na e-mailovej adrese lofflermuzeum@post.sk. S úctou Mgr. Jozef Gazdag

FOTO: www.szlh.sk

V termíne od 25. apríla do 15. mája 2011 sa uskutočnia na Slovensku majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pri tejto príležitosti Múzeum Vojtecha Löfflera Košice–Staré Mesto plánuje realizovať v termíne od 21. apríla do 22. mája 2011 výstavu moderného, súčasného výtvarného umenia na tému Ľadový hokej. Vyzývame výtvarníkov na spoluprácu pri realizácii tohto plánu predložením svojich umeleckých diel (inštalácie, videopro-

Organizujú spoločné akcie už dva roky Spolupráca so seniormi z Miskolca sa začala v roku 2009 na základe podpísanej zmluvy. Vyplývajúc z nej sa v priebehu roka 2010 organizovali spoločné akcie našich členov Denného centra a seniorov z Miskolca. V januári sa spoločne stretli na pracovnom rokovaní v Starom Meste a vo februári na festivale „kočoniny“.

O plánoch na tento rok V druhej polovici januára sa konalo pracovné stretnutie zástupcov seniorov z Miskolca a výboru samosprávy Denného centra v našom staromestskom klube. Predmetom stretnutia boli návrhy pripravovaných akcií na rok 2011 a samozrejme jednanie o možnostiach ďalšej spolupráce.

Spoločné aktivity sa tešia veľkému záujmu Kultúrne a spoločenské podujatia, ale aj rôzne konferencie sú veľmi príjemným spestrením života dôchodcov, ktoré odštartovala vzájomná dohoda o spolupráci spred dvoch rokov.

Pozvaní na festival „kočoniny“ O mesiac neskôr, koncom februára, boli pre zmenu staromestskí seniori pozvaní do Miskolca na degustovanie pravej maďarskej, aj keď trochu nezdravej, ale o to chutnejšej kočoniny. -mg-

Divadielko pod vežou finišuje s prípravou rozprávky s pesničkami Snehová kráľovná - tretí lístok v trojlístku obľúbených klasických rozprávok – Popoluška, Snehulienka, Snehová kráľovná, ktorým sme vdýchli život. Ponúkame našim najmilším: deťom, rodičom, súrodencom a vôbec všetkým, ktorí sa nechajú chytiť za ruku opatrne vojsť do „trinástej komnaty“ rozprávkového príbehu, kde spočiatku všetko pripomína obyčajný večer vo vašej obývačke – deti píšu úlohy, prichádza babička, milý podnájomník a nečakaný hosť. Ale o chvíľu sa v okamihu dej zvrtne. Snehová kráľovná naruší rodinnú idylu, zláka k sebe chlapca Kaya a riešenie problému je teraz na pleciach jeho sestry Gerdy. Dokáže nájsť strateného brata a oslobodiť ho z ríše Snehovej kráľovnej? Kto jej pomôže? Zvieratká? Princ a princezná? Alebo nebodaj horda zbojníkov, Atamanka a jej mála dcérka? Ako sa to všetko

skončí? Zatiaľ prezradíme iba toľko, že babička v závere hry povie: „Láska zdolá všetky prekážky na svete.“ V našom príbehu ide o lásku súrodeneckú, ale verte, že aj táto láska má ohromnú silu! Príďte sa presvedčiť do nášho divadielka, na premiéru 14. a 15. apríla 2011 o 17:00 hod. v radničnej sále úradu. Zaspievajte si s nami záverečnú pesničku: Priatelia, láska je múdry cit, nad zlom vždy víťazí, dá chuť žiť. Láska krídlami keď pohladí, strach je preč, správne ťa naladí. Lásku tú nekúpiš, no môžeš darovať. v srdci ti vyklíči a bude stále rásť. Jej krehkým kvetom dajme možnosť rozkvitnúť. Lásku si chráňme, nedajme jej zahynúť! Lístky je možné si zakúpiť v pokladni miestneho úradu. Mgr. art. Beáta Drotárová

Pripravujeme štvrtý ročník celomestskej súaže Tanec bez hraníc Tanečná súťaž získava na popularite, o čom svedčí aj vysoký počet súťažiacich v predchádzajúcom roku. Tých, ktorí sa prihlásite čaká pravá súťažná atmosféra, ale aj hodnotné ceny a prestíž. Tanec bez hraníc je určený pre všetkých -jednotlivcov aj tanečné skupiny- ktorí chcú súťažiť a predviesť svoj tanečný talent. Víťazi majú možnosť prezentovať sa na rôznych podujatiach pripravovaných mestskou časťou. Tanečníci súťažia v show choreografiách, v scénickom tanci, street dance a ďalších. Súťaž je plánovaná na 3. a 4. apríla 2011 v radničnej sále MÚ na Hviezdoslavovej č.7.

Neváhaj a prihlás sa! Bližšie informácie prinesieme priebežne na našej stránke www.kosice-city.sk .

Mestská čas Košice-Staré Mesto organizuje Nábor na kurz:

Hip-hop pre deti a mládež začíname 8. marca 2011 Chceš sa nauči tancova všetky štýly hip-hopu prihlás sa a neváhaj!

Tréningy každý utorok od 15:30 hod. a štvrtok od 15:30 hod. Kurz vedie úspešná tanečníčka hip-hopu DIANA. Ak máte záujem prihláste sa osobne na úrade alebo mailom: kultura@kosice-city.sk, t. č. 68 27 136 MÚ MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7 Prihlášku nájdete aj na www.kosice-city.sk

Staromestské listy - informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto. Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 040 01 Košice, tel. 68 27 175; redakcia@kosice-city.sk. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3198/09. Tlač: Harlequin s.r.o. Zodpovedný redaktor: Ing. Zuzana Rešková. Redakčná rada: Predsedníčka: Mgr. Renáta Baníková, PhD., členovia: MVDr. Ján Bílek, PhD., MUDr. Norbert Lukán, PhD., PhDr. Anna Racková, JUDr. Agnesa Tokárová. Vydavateľ si vyhradzuje právo v potrebnej miere krátiť príspevky bez predchádzajúceho súhlasu autora, v prípade nedostatku miesta ich úplne odmietnuť. Príspevky a články prechádzajú redakčnou úpravou. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Uverejnené príspevky sa nemusia stotožňovať s názorom vydavateľa.

Staromestské listy Február 2011  

OBSAH VYDANIA Máte záujem o platenú plošnú inzerciu v Staromestských listoch, novinách distribuovaných do poštových schránok 10 000 domácnos...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you