Page 1

UDALOSTI

TÉMA DŇA

Cyklistom zavadzali kontajnery

Chodníky bude čistiť mesto

Na Komenského nádoby na odpad presunuli z okraja cesty po vyznačení nových parkovacích miest. strana 5

Parlament zrušil povinnosť vlastníkov nehnuteľností starať sa v zime o priľahlé pešie komunikácie. strany 2 - 3

www.kosicednes.sk, Meniny dnes Viola

piatok 18. máj 2018, číslo: 95 / ročník 5

kosicednes

Bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Denná teplota 22 °C, nočná 9 °C, severozápadný vietor do 25 km/h.

Čo sa deje na Ústavnom súde? Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková dostala otvorený list, v ktorom sa píše o porušovaní personálnych predpisov...

STRANA 4 foto: Veronika Janušková

ZALOZNA

N PR ED AJ O

NA SPL ÁTK Y

N BREVA BREVA BAZÁR S STANIČNÉ NÁMESTIE 11 (ŽELEZNIČNÁ STANICA) T tel.: 055/ 67 11 213 www.zaloznabreva.sk O PREDAJ LACNÝCH A KVALITNÝCH ŠPERKOV P ®

KD 1800066/03

O T V O R E N É


02 TÉMA DŇA ČO MI NEDÁ SPAŤ

Som zvedavá, ako zimnú údržbu pojme mesto

Jana VARGOVÁ

redaktorka

V

o vedľajšom bloku na Južnej triede bol kedysi domovník. Okrem toho ešte pracoval ako kurič. V zime musel každé ráno skoro vstať. Najprv vyčistil pec a zakúril. Škvarou, ktorú z pece vybral, potom posypal chodník popri celom bloku, aby ľudia mohli pokojne a bez úrazu odísť do práce. Viacerí sme nadávali hlavne na tú škvaru, ktorú sme si na topánkach nosili všade.. Neskôr som sa presťahovala na Sídlisko Ťahanovce. Zo začiatku sme mali službu po bytoch a keď napadol sneh, odpratávali sme ho. Ľutovala som slobodné matky či vdovy, ktoré sa museli takto trápiť... Upratovali sme nielen pred vchodom, ale aj pár metrov ďalej, aby sa dalo prejsť na parkovisko. Až prišli správcovské spoločnosti. Nemôžem povedať, že sa nestarali. Ale každú nasledujúcu zimu bol odprataný kratší úsek chodníka. Všetci sme vedeli z bloku vyjsť, ale to bolo všetko. Zákon o priľahlom chodníku si každý vysvetlil po svojom. Prejsť k parkovisku alebo do obchodu už bol veľký problém. Tak som zvedavá, ako zimnú údržbu chodníkov pojme mesto. Hoci je leto, už teraz mi to tak trochu nedá spať.

18. máj 2018

UŽ ŽIADNE POKUT musieť konečne či Nezákonný stav, keď mesto nútilo vlastníkov, správcov alebo Na sneh a ľad sme už takmer zabudli, ale jedna zimná téma je práve aktuálna. Kto sa má o chodník počas zimy starať? Majiteľ nehnuteľnosti, ku ktorej chodník prilieha, alebo jeho vlastník, teda obec?

Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk

Problém už vyriešila novela zákona, ktorú prijal parlament. Začne platiť od  20. mája 2018.  Konečne si budú môcť majitelia nehnuteľností, ale aj správcovia bytových domov vydýchnuť. Už od konca 19. storočia platilo, že o chodník sa stará ten, s ktorého nehnuteľnosťou hraničí, v prípade bytových a panelových domov táto povinnosť padala na plecia domovníkov. Chodník musel byť riadne a včas očistený (do 6. hodiny ráno), pri poľadovici posypaný pre bezpečnosť chôdze. Ani o viac ako sto rokov neskôr k zmene nedošlo, hoci podľa zákona z roku 1961, ktorý teraz novelizovali, bola táto povinnosť výslovne uložená vlastníkom.

Kedysi miestne národné výbory, teraz miestne úrady či magistrát, upravovali podrobnosti zimnej údržby všeobecne záväzným nariadením, resp. v našom meste každoročne vydávaným plánom zimnej údržby. V Košiciach sa o chodníky doteraz starali Správa mestskej zelene, Bytový podnik mesta Košice

či KOSIT - zodpovedali za zimnú údržbu a schodnosť chodníkov. Niektoré mestské časti si vo svojom katastrálnom území zabezpečovali zimnú údržbu samy. Ďalšími zodpovednými však boli aj stavebné bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a majitelia, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, na kto-

Ešte nevedia, koľko to bude stáť Mesto Košice, samozrejme, o novele zákona vie. Týka sa údržby chodníkov v zimnom období. „Bude potrebné zmapovať chodníky a zistiť finančný a materiálny dopad na ich údržbu, keďže budú zvýšené náklady na techniku, mechanizmy, posypový materiál aj zamestnancov externej firmy, ktorá sa stará o

EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 - Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; redakcia@kosicednes.sk; obchod@kosicednes.sk; www.kosicednes.sk; Šéfredaktor Mediálneho domu KOŠICE:DNES: Dušan Karolyi, e-mail: dusan. karolyi@kosicednes.sk; Šéfredaktor denníka KOŠICE:DNES: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora denníka KOŠICE:DNES: Roman Rokytka, email: roman.rokytka@kosicednes.sk. Vydavateľ: KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com

POSIELAJTE NÁM TIPY:

O chodníky v centre či na sídliskách sa pod hrozbou sankcií starali vla

APLIKÁCIA KOŠICE:DNES

Linda Šnajdárová

údržbu miestnych komunikácií,“ uviedla pre KOŠICE:DNES hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová (na snímke). Dodala, že zatiaľ nie sú presne známe všetky dôsledky a dopady na rozpočet mesta. „Pôjde o zvýšenie údržby chodníkov zhruba o dve tretiny oproti súčasnému (JV) stavu.“

Vydavateľ je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu KOŠICE:DNES akýmkoľvek spôsobom je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní KOŠICE:DNES, si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa § 39 autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch.

INFOLINKA: 0800 300 010

TIPY@KOSICEDNES.SK

10€ AK VÁŠ TIP ZVEREJNÍME


TÉMA DŇA

18. máj 2018

03

Y. Chodníky v zime bude istiť vlastník - mesto užívateľov nehnuteľností upratovať priľahlé chodníky, dal parlament do poriadku

stníci priľahlých domov či blokov. Alebo si za túto službu museli platiť.

Doterajší stav sme považovali za formu nútenej práce, ktorá je zakázaná Zdenka Jurčáková, odborná konzultantka rých túto povinnosť delegovalo mesto. „Je jasné, že chodníky vždy mali svojho vlastníka, len akosi sa zabudol k nim hlásiť a plniť si svoje povinnosti,“ hovorí Zdenka Jurčáková, odborná konzultantka Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. Dodala, že novelou zákona z roku 1961 konečne došlo k narovnaniu nielen vlastníckych vzťahov, ale aj povinností plynúcich z tohto vlastníctva.

Združenia písali premiérovi Novelu zákona iniciovali Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Požiadavku adresovali priamo predsedovi vlády SR. „Miestne komunikácie zákon pomenúva ako všeobecne prístupné chodníky, avšak cez všeobecne záväzné nariadenie si obce a mestá uľahčovali svoje povinnosti. Nedbali na zásadu

foto k článku: veja

vlastníckeho práva a svoje povinnosti preniesli na iný subjekt, ktorým boli správcovia bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a užívatelia nehnuteľností,“ uvádza Jurčáková. Nezákonný stav Tento stav bol nezákonný a protiústavný, v príkrom rozpore so základnou zásadou civilného práva. Z. Jurčáková hovorí, že v týchto prípadoch platí takzvaná absolútna objektívna zodpovednosť. „Ten, kto čistil chodník, bol dokonca zodpovedný napríklad za úraz, ktorý sa na ňom stal.

Okrem toho sme doterajší stav v zmysle medzinárodných dohovorov považovali za formu nútenej práce, ktorá je zakázaná.“ Podľa nej správcovia bytových domov, vlastníci bytov a nebytových priestorov mali nepretržitú povinnosť vykonávať prácu na cudzom majetku, proti svojej vôli, bez odmeny, protihodnoty či iného plnenia zo strany vlastníka dotknutej nehnuteľnosti. „Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú fond prevádzky, údržby a opráv využívať k zveľaďovaniu svojich spoločných častí a spoločných zariadení domu, no v rozpore so zákonom finančné prostriedky vynakladali na zveľaďovanie a udržiavanie chodníkov, teda cudzieho majetku, čo bolo časovo, vecne a finančne náročné,“ spresnila odborná konzultantka. Peniaze z miestnych daní V okolitých štátoch Európskej únie si túto povinnosť plnia obce a mestá. V Českej republike v roku 2009 preniesli povinnosť údržby komunikácie na vlastníka chodníkov, a nie jeho užívateľov chodníkov.  „Samospráva zabezpečuje svoju činnosť z výberu daní priamo od občanov a z podielových daní, preto by mali účelne využívať tieto prostriedky investovaním do údržby svojho majetku, teda aj do zimnej údržby chodníkov,“ tvrdí Jurčáková.

Právnik: Na vrátenie peňazí nemajú nárok Mestá a obce doteraz prenášali svoju zákonnú povinnosť v súvislosti s údržbou chodníkov na vlastníkov, správcov či užívateľov priľahlých nehnuteľností. A ešte im aj vyrubovali pokuty. Košického advokáta Martina Friedricha sme sa opýtali, či je možné žiadať zaplatené pokuty späť,

ak predchádzajúci stav nebol v poriadku a museli ho upraviť novelou zákona. „Občania, ktorí dostali pokuty za porušenie nariadenia pri údržbe chodníkov, si nemôžu spätne nárokovať ich vrátanie. Tento záver vyplýva zo zákazu retroaktivity, t. j. spätného pôsobenia právnych noriem.

Právo miest a obcí určovať rozsah povinností súvisiacich s údržbou chodníkov zaniká 20. mája 2018 účinnosťou zákona. Týmto dňom zároveň dochádza k ukončeniu povinnosti nevlastníkov starať sa o údržbu priľahlých chodníkov a niesť následky v prípade poruše (JV) nia tejto povinnosti.“ 

Martin Friedrich

foto: mf


04 V MESTE

18. máj 2018

Prepustili ho z Ústavného súdu. NAPÍSAL OTVORENÝ LIST Tvrdí, že šéfa kancelárie bezvýsledne upozorňoval na porušovanie zákonov Má moju plnú dôveru, reagovala šéfka Ústavného súdu SR, keď jej zamestnanec napísal, že vedúci kancelárie nerieši porušovanie personálnych predpisov.   

svojej činnosti má moju plnú dôveru,“ napísala predsedníčka o Mosnom.

Predsedníčka Ústavného súdu I. Macejková hromadné emaily zamestnancov kritizuje. Podľa nej nezodpovedajú požiadavke „na dôstojný, nestranný a korektný výkon štátnej služby“. foto: tasr

Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk

V skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu ukončil nadriadený pracovný pomer s riaditeľom osobného úradu Kancelárie Ústavného súdu Miroslavom Rušinom. Dva dni po svojom prepustení Rušin napísal list predsedníčke Ústavného súdu Ivette Macejkovej. Emailom ho poslal aj všetkým ústavným sudcom a zamestnancom Ústavného súdu. Píše v ňom, že si nie je vedomý žiadneho porušenia služobnej disciplíny a nikdy mu nebolo vytknuté nesplnenie žiadnych služobných úloh. Uvádza aj možný dôvod, pre ktorý sa s ním vedúci Kancelárie Ústavného súdu Tomáš Mosný rozhodol podľa neho skončiť štátnozamestnanecký pomer. Macejková: Neštandardné „Viackrát som ho upozorňoval na porušovanie právnych predpisov na úseku personálnej práce zo

strany Kancelárie Ústavného súdu, žiaľ, bezvýsledne,“ napísal Rušin. Šéfku Ústavného súdu I. Macejkovú otvorený list prepusteného zamestnanca nahneval. V stanovisku pre zamestnancov kancelárie ho označila za neštandardný postup, ktorý nie je v súlade so zákonmi ani internými predpismi. Zamestnancov Macejková v liste žiada, aby pri riešení problémov činnosti kancelárie a jej pracovnoprávnych alebo služobných vzťahov dodržiavali „princíp subsidiarity“. Podľa nej riešenie

K skončeniu pracovného pomeru nedošlo z vami naznačovaných dôvodov Martina Ferencová, hovorkyňa Ústavného súdu SR týchto otázok spadá v konečnom stupni do pôsobnosti vedúceho Kancelárie Ústavného súdu. „Kanceláriu riadi, vystupuje v jej mene a zodpovedá za jej riadny chod, pričom pri výkone

Má riešiť sám seba Macejková na otázku denníka KOŠICE:DNES, či je správne, že výhrady podriadených voči práci nadriadeného má riešiť tento nadriadený, zopakovala, že Kancelária Ústavného súdu je právnická osoba a predsedníčka Ústavného súdu sa nevenuje riešeniu personálnych otázok. „Riešenie personálnych otázok je v právomoci vedúceho kancelárie,“ povedala hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová. Mosný nepoprel, že ho Rušin pred svojím prepustením upozorňoval na nedodržiavanie predpisov. Cez hovorkyňu ale odmietol, že ho preto prepustil. „K skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru v žiadnom prípade nedošlo z vami naznačovaných dôvodov. Dôvody boli uvedené v služobnom posudku menovaného,“ uviedla Ferencová.       Kancelária, ktorej šéfuje Mosný, organizačne, personálne, ekonomicky, administratívne a technicky zabezpečuje činnosť Ústavného súdu. Tvorí ju sedem odborov, desať referátov a osobný úrad. Nakladá s ročným rozpočtom vyše päť miliónov eur.

Jeden podal žalobu. Nespokojných môže byť viac Bývalý riaditeľ osobného úradu Kancelárie Ústavného súdu M. Rušin bližšie o tom, o akých porušeniach právnych predpisov písal v liste, nechcel hovoriť. Na svojho zamestnávateľa v apríli podal žalobu, v ktorej sa domáha neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Zrejme napáda aj obsah služobného posudku, ktorý mu na jeho žiadosť po prepustení kancelária vydala. Podľa informácií denníka KOŠICE:DNES mal počas výkonu svojej funkcie výhrady napríklad k tomu,

Bývalý zamestnanec tvrdí, že z Kancelárie Ústavného súdu odfoto: veja chádzajú znechutení zamestnanci.

že kancelária pri obsadzovaní niektorých pozícií robila vonkajšie výberové konania, hoci podľa zákona mala najprv skúsiť nájsť vhodného zamestnanca vnútorným konkurzom. Z oficiálnej reakcie I. Macejkovej pritom vyplýva, že podobné otvorené listy či emaily k činnosti T. Mosného napísali „viacerí“ zamestnanci. Rušín v liste hovorí aj o tom, že v kancelárii „v krátkom období došlo i naďalej dochádza k odchodu znechutených zamestnancov zo svojich pracovných pozícií“. Ústavný súd odpísal, že o žalobe (ROK) Rušina zatiaľ nevie.


05

V MESTE

18. máj 2018

Začínajú sa obmedzenia pri súde

VÁŠ TIP ZA

10

Na Komenského ulici celé mesiace zavadzali cyklistom tieto kontajnery.

EUR

foto: Veronika Janušková

CYKLOCHODNÍK na Komenského ZAHRADILI KONTAJNERMI Nádoby na odpad sem presunuli pre nové parkovacie miesta Cyklochodníkov nie je v Košiciach veľa. Ak sa na nich objavia prekážky, priaznivci dvoch kolies to okamžite kritizujú.  

Ľubo Ferko lubomir.ferko@kosicednes.sk

Na takúto situáciu na Komenského ulici upozornil denník KOŠICE:DNES cyklista Peter. Opísal, že dva kontajnery na komunálny odpad firmy KOSIT stáli celé roky na krajnici cesty. „Po rekonštrukcii električkových koľají ich z miesta, kde nikdy nikomu neprekážali, presunuli priamo na časť chodníka určenú

pre cyklistov. Kde ostal zdravý rozum?“ pýta sa nahnevaný. Spoločnosť KOSIT reagovala, že súhlasí s tým, že kontajnery by nemali blokovať chodník pre cyklistov. Tvrdí, že presunúť ich

Po našich otázkach preniesli kontajnery na nové miesto na nové stanovište môže až po odsúhlasení mestskou časťou. „Vzhľadom na situáciu v centre mesta bude náročné nájsť vhodnejšiu lokalitu. Vrátiť ich na pôvodné miesto nemôžeme,

Modernizácia električkových tratí si od soboty vyžiada ďalšie dopravné obmedzenia. Tentoraz sa budú týkať mimoriadne vyťaženej križovatky Štúrova – Kuzmányho – Žižkova pri budove košických súdov. Podľa informácií z magistrátu však nebudú výrazné. „Križovatka ostane pre osobné motorové vozidlá aj prostriedky mestskej hromadnej dopravy prejazdná. Bude tam len jedno dopravné obmedzenie, ktorému sa pre charakter prác v križovatke nijako nedalo vyhnúť. Motoristi jazdiaci zo smeru od Steel arény do centra mesta nebudú môcť odbočiť vpravo do Žižkovej foto: veja

pretože tam medzitým vznikli vyznačené parkovacie miesta,“ povedala hovorkyňa KOSIT-u Silvia Karolyiová. Starosta našiel miesto   Starosta Starého Mesta Ľubomír Grega (nezávislý) sa včera po otázkach denníka KOŠICE:DNES išiel pozrieť priamo na miesto.  „Umiestnenie kontajnerov na cyklochodník je, samozrejme, neprípustné. Hneď som volal KOSIT a navrhol som im nové miesto na ceste blízko vjazdu do dvora, kde ešte nie sú označené parkovacie miesta,“ 3. október 2015 povedal.  Popoludní pracovníci KOSIT-u kontajnery presunuli na miesto, ktoré určil starosta.

02

ulice,“ opísal zmeny riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint.  Vjazd do križovatky zo Žižkovej bude možný v jednom jazdnom pruhu. Pre peších vytvoria náhradný koridor. Obmedzenia by mali trvať asi (FER) tri týždne.

T É M A KO Š Í

MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, zastúpené JUDr. Martinom Petruškom, námestníkom primátora, vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka,

Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v sídle vyhlasovateľa alebo a webovom sídle www.kosice.sk (tel. kontakt 055/6419305).

KD 1800221/01

KD 1800216/01

obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 3991/58, ostatné plochy s výmerou 545 m2 a parc. č. 3991/59, ostatné plochy s výmerou 870 m2 v k.ú. Jazero, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.


06 V MESTE Čilský zbor v Košiciach

Zrejme jeden z najznámejších chlapčenských zborov v Južnej Amerike Tabancura de Chile sa v pondelok (21. 5.) predstaví o 19. hodine v košickom Dóme sv. Alžbety. Takmer päťdesiat chlapcov prichádza z hlavného mesta Santiago de Chile. V tomto čase sú na európskom turné. Počas koncertu si zbor pre návštevníkov pripravil nielen výber z diela tých najväčších latinských a španielskych skladateľov, ale pridajú i typické juhoamerické chorály a indiánske spirituály. Zaujímavosťou exotických hostí je, že zbor pôsobí v silne katolíckom prostredí, v uzavretom až „mystickom“ spoločenstve prelatúry Opus Dei, ktorej ich komunita zasvätila svoj každodenný život. Osobná úcta, disciplína a angažovanosť sprevádza týchto mládencov aj počas koncertov. Vstup na (JV) koncert je zadarmo.

18. máj 2018

NÁPAD KOŠICKÝCH ŠTU

Gymnazisti z Trebišovskej vymysleli žuvačky, ktoré tlmia chuť Študenti Gymnázia Trebišovská 12 pred vyše rokom vymysleli žuvačky na chudnutie. Budúci týždeň ich začína predávať veľká sieť drogérií. 

Žuvačky s príchuťou mäta - citrón majú pomáhať v boji s nadváhou. Produkt je založený na prírodnej báze.  Podľa priloženého letáka s  opísanými účinkami žuvačky obsahujú látky, ktoré tlmia chuť do jedla, spaľovanie tukov urýchľuje L-karnitín. Obsahujú tiež  prírodné brezové sladidlo  xylitol, ktoré je štyrikrát sladšie ako normálny cukor a je vhodné aj pre diabetikov. Toto zloženie tiež zabraňuje páleniu záhy a posilňuje imunitný systém. „Samotné chudnutie je individuálne a  závisí od organizmu a konkrétnej váhy. Pri-

Z pätice študentov, ktorí zahviezdili na súťaži, sa reálne rozhodli podnikať dvaja, márnym účinkom je tlmenie chuti do jedla, najmä chuti na sladké a nezdravé,“ vysvetľuje študentka a spoluzakladateľka firmy Chew ’n lose Kristína Kráľovská. 

Vyhrali medzinárodnú súťaž Za nápadom stoja študenti z košického gymnázia. Pred dvoma rokmi s týmto produktom vyhrali prvé miesto na medzinárodnom študentskom festivale firiem v

Reklamní partneri:

PRIDAJ SA K NÁM... ICE Dream Košice www.icedreamkosice.com

7 0903 6am3ko3si7ce0 .com info@icedre

! Á T A Č V IE D E R P J A HOKEJ JE

Gastma

Mediálni partneri:

KD 1800035/04

Nábor nových hráčok:


V MESTE

18. máj 2018

DENTOV ide do predaja

do jedla a urýchľujú spaľovanie tukov. Už si aj založili firmu

Rige. Účinnosť žuvačky si nechali otestovať tímom expertov z Českej republiky, ktorí sa venujú výrobe výživových doplnkov. Na pulty drogérie sa dostane asi šesťtisíc balení s  desiatimi kusmi

foto: archív A. Manicu

žuvačiek. „Čakáme na prvé predajné čísla a uvidíme, či sa dá expandovať aj do zahraničia, napríklad do Nemecka, kde študujem,“ dodal ďalší spoluzakladateľ firmy Aleš Manica. Výrobcov produktu

rovnako našli v susednom Česku. A čo bolo pre nich najťažšie? „Samé papierovačky, behanie po bankách a firmách, veľa prezentácií. Trvalo nám to rok a pol,“ do(SZ) dáva Manica.

Štvorylka roztancuje Hlavnú Mesto Košice sa dnes stane účastníkom už desiateho ročníka medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Na košickej Hlavnej ulici budú tancovať prevažne žiaci základných a stredných škôl štvorylku, rovnako ako aj v iných európskych mestách.

Košický účastnícky rekord vo štvorylke je z roku 2012. foto:veja Vlani boli Košičania najlepší v Európe v počte tancujúcich. Svoj rekord z roku 2012 ale neprekonali. Vtedy tancovalo až 7 948 žiakov. Účastníci sa stretnú o 11.30, kedy bude spoločný nácvik. Ostrý štart bude presne na poludnie. (JV)

Máte záujem stať sa partnerom novej košickej mestskej karty?

Viac informácií nájdete na

www.partnerkarty.sk

KD 1800206/05

Kristína Kráľovská (v strede) a Aleš Manica.

Žuvačky na chudnutie budú v predaji po celom Slovensku.

07


08 PR

18. máj 2018

KOŠICE CHCE ZMENIŤ

na moderné a otvorené mesto Kandidát na primátora Viliam Novotný predstavil svoje programové tézy

Vy teda nie ste zástancom myšlienky, že počet mestských častí treba znížiť? Nie, mestské časti netreba rušiť, ale posilňovať. Len tak sa mesto dostane bližšie k ľuďom a ľudia k mestu. Veď kto vie lepšie, kedy treba, napríklad, pokosiť trávniky? Mestská časť či magistrát? Prečo musia majitelia psov platiť daň magistrátu, a nie mestskej časti? Komplikovaný tok peňazí a  nejasnosť v kompetenciách spôsobujú obyvateľom

Viliam Novotný chce, aby sa Košice znovu stali metropolou v tom pravom zmysle slova. foto: archív vn 

Hovoríte o otvorenom meste, čo si pod tým máme predstaviť? Žijeme v 21. storočí, komunikácia mesta však ostala v tom minulom. Navrhujeme, aby magistrát zmenil prístup k potrebám občanov – aby sa Ko-

šice stali otvoreným mestom, ktoré online komunikuje so svojimi obyvateľmi a obyvatelia vedia, kde presne získať informácie, ako a kde riešiť svoje problémy, nahlasovať podnety. Otvorenosť však znamená aj transparentnosť - Košice musia byť transparentným mestom, ktoré zverejňuje všetky svoje kroky a spravuje svoj majetok pod verejnou kontrolou.

MHD a v „šedých zónach“ MODERNÉ ŠKOLY dať viac slobody a kompetencií školám SOCIÁLNE SLUŽBY vybudovať nový domov seniorov v existujúcich priestoroch v majetku mesta ŠPORT dostavať futbalovú arénu a vybudovať aquapark, podporiť kluby a akadémie

ODDYCH A CESTOVNÝ RUCH rozvoj oddychových zón Anička, Alpinka, Jazero a Bankov KULTÚRA vytvoriť nový systém podpory kultúrnych podujatí s  využitím priestorov Kulturparku a Kunsthalle ČISTOTA odstrániť nelegálne skládky, zabezpečiť čistotu oddychových zón a sídlisk

mesta chaos a znepríjemňujú život. A prejavuje sa to aj na tom, ako naše mesto vyzerá.

Program pre Košice OTVORENOSŤ dať viac kompetencií mestským častiam, zaviesť online komunikáciu s obyvateľmi, zverejňovať všetky kroky mesta a spravovať jeho majetok pod verejnou kontrolou  DOPRAVA vypovedať zmluvu s EEI, zaviesť zvýhodnené parkovné a cestovné pre Košičanov BEZPEČNOSŤ zaviesť policajné hliadky na kritické linky

KD 1800176/01

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Nespokojnosť so situáciou v našom meste vo mne dozrievala už dlhšie. Župné voľby ma však utvrdili, že v tom nie som sám, že zmenu chce veľa ľudí. Preto vznikla iniciatíva Som Košičan. Dôsledkom stretnutí a debát o tom, ako vylepšiť naše mesto, bolo aj moje rozhodnutie kandidovať. Lebo riešenia, ktoré máme, môžeme realizovať, len keď budeme mať odvahu prevziať zodpovednosť za mesto.   Spomínate riešenia, ktoré je podľa vás najzásadnejšie? Ak chceme, aby sa Košice znovu stali metropolou v  tom pravom zmysle slova, musí prísť k zásadnej zmene. Je nevyhnutné urobiť z Košíc otvorené a  moderné mesto. Kľúčové je, aby mestské časti dostali viac kompetencií. Nesmú byť skoro vo všetkom odkázané na magistrát a jeho rozhodnutia.

OBJEDNÁVATEĽ: Viliam Novotný, Fatranská 1/C, 040 11 Košice

Ako prvý ohlásil svoju kandidatúru na primátora Košíc. Stojí za občianskou iniciatívou Som Košičan, ktorá chce z metropoly východu urobiť lepšie miesto pre život. Spolu so svojím tímom pripravuje riešenia pre jednotlivé oblasti života v meste. Vyzýva na spoluprácu a chce spojiť všetkých Košičanov, ktorým záleží na tom, v akom stave je ich mesto. Košičan Viliam Novotný.

Všetky programové tézy nájdete na stránke www.viliamnovotny.sk/kandidatura. Podnety posielajte na ja@somkosican.sk alebo cez Facebook či Instagram.


INZERCIA 09

18. máj 2018

Ste milovníkom filmu? Poďte s Forbes na Art Film Fest! Predplaťte si Forbes a odmeníme vás 9-dňovým voucherom na medzinárodný filmový festival v Košiciach.

33€ ROK

KD 1800208/08

OBJEDNÁVAJTE NA WWW.FORBES.SK


10 REDAKTORI NA CESTÁCH

18. máj 2018

MILIONÁRSKE ZÁŽITKY na

Naše redaktorky ochutnali litovské národné jedlo. Zistili, prečo sa Fíni chodia Zaspievali si s gospelovým súborom v Helsinkách a plavili sa na loďke v Rige

Nie sme len kolegyne, ale aj spolucestovateľky a kamarátky.

Nie som milionárka. Nemám luxusné auto ani byt. No aj napriek tomu sa cítim bohatá. Vďaka cestovaniu som sa stala boháčkou – na zážitky. Cestovanie je pre mňa láska, sloboda a vždy nový príbeh. Nielen ja som však v našej redakcii svetobežník, ale aj moja kolegyňa a spolucestovateľka Janka Vargová.

Michaela Luxová michaela.luxova@kosicednes.sk

Minulý piatok sme vám priniesli príbeh o tom, ako spoznávala zákutia Macedónska. Jej cestovanie však pokračovalo. Len dva dni po svojom macedónskom výlete sa so mnou a mojou mamou vybrala do pobaltských krajín a Fínska. Z východu na sever Nie je to náš prvý zájazd, ktorý sme spoločne absolvovali. Minulý rok sme strávili dovolenku v Taliansku, túlali sme sa po Budapešti či Toskánsku. Tentoraz sme sa rozhodli pre autobusový poznávací zájazd, samozrejme, zľavnený.    Po prebdenej noci Poľskom sme ráno prekročili hranice Litvy. Prvou zastávkou bol vodný hrad v meste Trakai, ktorý je postavený uprostred jazera. Nás však zaujalo množstvo suvenírov z jantáru, ktorý je pre túto krajinu typický. „Ak zazriete jantár, v ktorom sa nachádzajú pozostatky hmyzu

alebo listy, určite ho nekupujte, je to fake,“ upozornila nás sprievodkyňa Jitka. Našťastie. Vilnius - mesto kontrastov Presunuli sme sa do Vilniusu, hlavného mesta Litvy. Ja som ho nazvala mesto kontrastov. Mala som totiž pocit, že vstupujeme do biznis centra. Všade navôkol vysokánske nablýskané budovy, v ktorých zväčša sídlia banky. Centrum, naopak, historické s množstvom kostolov. Prekvapilo nás, že kladka, symbol zamykania lásky na moste,  pochádza práve z  tohto mesta. Mladí Litovčania neboli spokojní s vládou, a preto si v roku 1997 vo štvrti nazývanej Užupio vytvorili vlastnú republiku. Majú vlastnú vládu, prezidenta či ústavu. Na mape ju však nenájdete, pretože nie je oficiálne uznaná. „Keďže nová generácia chcela byť iná ako ich rodičia, rozhodli sa, že nebudú nosiť obrúčky, ale namiesto toho si lásku akože zamknú kladkou,“ prezradila sprievodkyňa. O  litovskej kuchyni sa vraví, že je veľmi sýta, ale zato chutná. Čo by sme to boli za cestovateľky, ak by sme to nezistili na vlastných chuťových pohárikoch. Objednali sme si národné jedlo zeppeliny. Sú to veľké mazľavé knedlíky s  mletým mäsom v tvare vzducholode. Túto kalorickú bombu sme zapili litovským pivom Švyturys a  rovno sme sa odgúľali do hotela. Čakal nás predsa Tallinn, hlavné mesto Estónska.

Tallinn – stredoveká rozprávka Nový deň, nová krajina. Ochutnávku Estónska sme začali na pobreží Baltského mora. Kúpanie sa, samozrejme, nekonalo, veď sme boli predsa na severe Európy. Nám však nedalo a namočili sme si doň aspoň ruky. A poviem vám, nebolo skoro vôbec slané. Tallinn na rozdiel od Vilniusu nám pripomínal stredovekú rozprávku. Malebné uličky, množstvo historických pamiatok a príjemné kaviarničky. Do jednej sme zavítali aj my. Pobaltské krajiny sú známe tým, že všetci plynulo rozprávajú po anglicky. Myslela som si to až do chvíle, keď som si objednávala dve kávy s mliekom a  jednu bez. Čašníčka nám ich doniesla rovno päť, a to tri kapučína a dve espresá. Pravdepodobne sme vyzerali veľmi vyčerpane a  chcela nám dopriať energiu. Nesťažovali sme sa a  všetko poslušne vypili.  Helsinki – čisté mesto bez alkoholu O šiestej ráno sme už boli nastúpené  v  prístave, smer Helsinki. Vedeli sme, že sa budeme naprieč morom plaviť akousi loďou,  ale netušili sme, že nastúpime do 8-poschodového trajektu s  výťahom, reštauráciami, karaoke, tanečným parketom či hracími automatmi. Spolu s nami sa do Helsínk plavilo aj množstvo opitých Fínov. V ich krajine je nielenže alkohol drahý, ale kúpiť ho môžete iba vo vybraných obchodoch. „Vo Fínsku je totiž čiastočná prohibícia. Pivo sa pre-

V Helsinkách nám pršalo. Náladu sme si však urobili s veselými pršiplášťami. dáva výlučne s jedlom, pol litra stojí osem eur. Fíni preto cestujú do Tallinnu, kde sa vedia opiť veľmi lacno. Ceny sú tam ako u nás, “ dodáva sprievodkyňa. V  Helsinkách nás čakalo chladné a upršané počasie. Nám to však bolo jedno. Okrem povinnej jazdy po pamiatkach sme zašli so sprievodkyňou aj do metra, kde nás zastavil policajt. Mal obavy, či nie sme nejaká teroristická skupina. Len pre vysvetlenie. Fíni sú veľmi kontroverzný a  hanblivý národ. Po uliciach nikdy nechodia vo väčších skupinách a nás bolo päťdesiat.  Z  Helsínk mi najviac utkveli v  pamäti tri veci. Prvá - šialene vysoké ceny. Káva 5 eur, koláčik k nej 8 eur, pečená ryba so zemiakmi 16 eur.


REDAKTORI NA CESTÁCH

18. máj 2018

severe Európy

V Tallinne sme sa zastavili aj pri Baltskom mori, kde je postavený pomník s názvom Rusalka.

opíjať do Tallinnu.

Pivo sa vo Fínsku predáva výlučne s jedlom, pol litra stojí osem eur Jitka, sprievodkyňa Druhá – čistota mesta. Na zemi som nevidela ani jeden papierik či ohorok z cigarety. Tretia – chrám Temppeliaukilo, ktorý je vybudovaný vo veľkej žulovej skale. Je to kostol bez náboženstva. Spája všetky vierovyznania. My sme tam boli v  čase, keď tam skúšal helsinský gospelový súbor, s ktorým sme si aj zaspievali. Riga – farebná a secesná Snáď každé veľkomesto sa môže pochváliť veľkým trhom, kde si kúpite rôzne domáce pochúťky. V Rige je však najväčší v Európe. Čerstvá zelenina, ovocie, syry, množstvo suvenírov, kvety, domácky upečené koláče. Tým sme ani my neodolali. Od tohto mesta som nič závratné neočakávala. Keď sme sa však dostali do centra, bola som nielen ja, ale aj obe moje spolucestovateľky

11

unesené. Riga je jedno nádherné farebné mesto postavené v secesnom štýle. Jitka si pre nás pripravila aj milé prekvapenie. Plavili sme sa na loďkách po rieke Dvina, kde si moja mama preskúšala svoju ruštinu s kapitánom. Prezradil nám, že nielen Lotyši, ale aj ostatní obyvatelia Pobaltia vedia po rus-

Vraví sa, že pokiaľ dosiahneš, toľko šťastia budeš mať. Ešteže je Janka vysoká. ky, ale rozprávať týmto jazykom nechcú. „My nemáme radi Rusov. Patrili sme pod Sovietsky zväz a teraz sme konečne samostatní. Nechceme s nimi mať nič spoločné, ani jazyk,“ povedal. Ak človek často cestuje, povie si - tu by som sa chcel vrátiť. Alebo - toto mi stačilo vidieť iba raz. Riga vo mne zanechala veľký dojem, a  preto verím, že som tam nebola poslednýkrát.

V litovskom mestečku Trakai som si zasnívala, aké by to bolo, keby som bola princeznou a žila na takomto hrade. foto k článku: ml

Hora krížov Posledná zastávka na ceste domov bola pre nás najväčším šokom a prekvapením zároveň. Po ceste na Slovensko sme v nočných hodinách  zastavili v Litve na tzv. Hore krížov. Uprostred ničoho je miesto, ktoré vzbudzuje rešpekt. Uprostred lúky sa odhadom nachádza takmer milión krížov. Ich zoskupenie je nesúrodé a chaotické a v noci to vyzerá priam strašidelne. Vraví sa, že prvé kríže sa tam začali objavovať v prvej polovici 19. storočia. Pozostalí si nimi uctili obete protiruských povstaní. Iná legenda však vraví, že sa na tomto mieste obesila dievčina a keďže spáchala samovraždu, tak ju nemohli pochovať na kresťanskom cintoríne, a tak jej tam postavili kríž. Ľudia ich začali prinášať stále viac a viac, a tak sa z toho miesta stalo putovné. Kde je pravda – nikto nevie. Ja však viem, že do Pobaltia sa ísť oplatí.


12

KRÍŽOVKA

18. máj 2018

K:D

K:D

K:D

K:D K:D

Viac krížoviek zadarmo na www.krizovkarsky-raj.sk Tajnička zo 4. 5. 2018 znie:  „...POVEDALA IBA, ŽE MA ČAKAJÚ LEPŠIE ČASY.“ Úspešným riešiteľom sa stal Lukáš SZOTÁK, ktorý vyhráva dva lístky na predstavenie Otec dňa 26. 5. 2018 o 19.00 hod. na Malej scéne Štátneho divadla. Lístky budú pripravené v pokladni divadla.

Každý lúštiteľ môže zaslať do žrebovania iba jedno riešenie! Vylúštenú tajničku s nalepeným kupónom pošlite alebo doneste do redakcie KOŠICE:DNES, Hviezdoslavova ul. 6, 040 01 Košice najneskôr do utorka 29. 5. 2018 do 12.00 hod. Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme výhercu, ktorý vyhrá dva lístky do Štátneho divadla.

KUPÓN 18. 5. 2018


INZERCIA

18. máj 2018

13

Záhradný program VIKING bude niesť od roku 2019 meno STIHL

2018

2019

Akcia na celý sortiment VIKING v zelenej farbe trvá od 1. 2. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob

ŠPECIÁLNA AKCIA

VIKING JE A BUDE STIHL Rozlúčte sa spolu s nami so zelenou farbou našich produktov nákupom za jedinečné, najnižšie ceny v histórii. Využite fantastickú akciu a kúpte si produkt STIHL poslednýkrát v zelenej farbe. (Dodávku náhradných dielov a servis všetkých produktov pod označením VIKING zabezpečuje firma STIHL naďalej v plnom režime.)

129 € 159 €

AKCIA MI 422

799 € 1190 €

AKCIA GE 103

199 € 249 €

Kompletný zoznam akciových produktov s možnosťou ich nákupu nájdete na

www.stihl.sk Poštová 11, Košice, 055/62 24 256, predajna@stenia.sk

KD 1800005/64

AKCIA ME 235


MIX

18. máj 2018

RECEPT

SUDOKU

VIŠŇOVÝ KOLÁČ

9

Potrebujeme:

4 vajcia 8 PL trstinového cukru 100 g kakaa 1/2 ČL sódy bikarbóny 500 ml smotany na šľahanie 200 ml kyslej smotany 300 g višní PL=polievková lyžica, ČL=čajová lyžica

Postup: Žĺtky vyšľaháme s 4 PL cukru, pridáme kakao zmiešané so sódou bikarbónou, pridáme sneh z bielkov. Upečieme na papieri na pečenie pri 180 °C. V mise dotuha vyšľaháme smotanu na šľahanie s 3 PL cukru a primiešame vychladenú kyslú smotanu. Krém natrieme na kakaové cesto a odložíme do chladničky. Višne odkôstkujeme a dáme do kastróla so zvyšnou 1 PL cukru. Necháme povariť, kým pustia trochu šťavy a zmäknú.

ČO KEDY KDE PIATOK

Košice Street food festival, od 12.00 hod., Kino Úsmev Traky tour 2018, 19.00 hod., Historická radnica Fialka z Montmartru, 19.00 hod., Divadlo Thália Premiéra Na Peróne, 19.00 hod., Tabačka SOBOTA Tvrďák. Od 10. hod., Kavečany Košická noc múzeí a galérií, od 18.00 hod. Akí sú Maďari?, 19.00 hod., Divadlo Thália Ruth Koléva (BG), 20.30 hod., Tabačka

NEDEĽA

Židovské Košice, 14.00 hod., synagóga a Galéria Ľ. Felda Tabačka CHAT pre deti,

14.00 hod., Tabačka

Košice Crows – Slovan Modra, hádzaná, baráž o extraligu, 16.00 hod., Multihala Alejová Valibuk a Laktibrada, 16.30 hod., Bábkové divadlo FK Lokomotíva – Spišská Nová Ves, 17.00 hod., Družstevná pri Hornáde Chaos, 19.00 hod., Divadlo Thália

KOŠICE:DNES RETRO:KOŠICE

Aj dnes si budete môcť pozrieť obľúbenú rubriku retro. Záznamy z nášho bohatého TV archívu vás vrátia späť v čase o niekoľko rokov. Sledujte Tv KOŠICE:DNES o 18. hodine

AKO SI NALADIŤ TV KOŠICE:DNES SA DOZVIETE NA WWW.KOSICEDNES.SK/ NALADTESA

5 7 2

(VEĽMI ŤAŽKÉ)

9

4 3 5 6 5 2 9 3

1

3

6 8

3 6 9 4 4 7 2 8 5

Pravidlá: Do prázdnych políčok vpíšte správne od 1 až do 9. Puzzle byčísla websudoku.com V každom riadku, stĺpci a štvorci musí byť každá číslica použitá len raz!

POHREBY VEREJNÝ CINTORÍN piatok 18. 5. 2018 o 10.00 hod. Monika LEITNEROVÁ, rod. NOVÁKOVÁ, 87-ročná

KINÁ, DIVADLÁ CINEMAX Avengers: Nekonečná vojna (ST) o 19.20 a 20.20 (so a ne aj o 14.00), Avengers: Nekonečná vojna 3D o 17.10, Blokoti o 16.50, Deadpool 2 o 15.50, 18.20, 19.30 a 20.50, Dve a pol kačky (SD) o 15.20 (so a ne aj o 13.30), Dve nevesty a jedna svadba (ČD) o 16.30, Fakjú pán profesor 3 o 18.00, Polnočná láska o 17.20 a 20.40, Pomsta (ČT) o 20.30, Psí ostrov (ČT) o 15.40, Taxi 5 (ČT)

o 18.30, Tiché miesto o 19.00 a 21.00, Ukradnutá princezná (SD) o 15.30, 17.30 (so a ne aj o 13.50) so a ne: Králik Peter o 14.40, Pepík o 14.30, Sherlock Gnomes 13.40 Štátne divadlo, Historická budova: pia: Remeselníci o 19.00 hod. so: Historická budova: Hamlet o 19.00 hod. Malá scéna: Ako Bonnie a Clyde o 19.00 hod. Ne: Malá scéna: Tri prasiatka a vlk úžerník o 16.00 hod.

KD 1800021/01

14


ŠPORT

18. máj 2018

15

Hráčky Olympie OBHÁJILI TITUL V najvyššej ženskej vodnopólovej súťaži neprehrali Košičanky v tejto sezóne ani raz Hráčky ŠK Olympia Košice sa stali druhý rok po sebe víťazkami 1. ligy žien vo vodnom póle. Zisk titulu potvrdili tromi víťazstvami na záverečnom turnaji v bazéne Mestskej krytej plavárne. Do posledného turnaja nastupovali zverenkyne trénera Szabolcsa Eschwiga-Hajtsa s vedomím, že o titul ich už nič nepripraví. Napriek tomu zápasy nevypustili a so sezónou sa rozlúčili tak, ako sa na majsterky patrí. 

Matúš Kozáček matus.kozacek@kosicednes.sk

V domácom bazéne postupne zdolali Topoľčany 20:4, družstvo Piešťan 11:3 a  na záver i  Vrútky 13:5. „Na tieto zápasy sme sa svedomito pripravovali. V hlavách sme vedeli, že titul už máme istý, no som rada, že sme nepoľavili. Podali sme zodpovedné a  koncentrované výkony na oboch koncoch bazéna. Udržali sme si tohtosezónnu neporaziteľnosť, preto môžeme byť spokojné,“ zhodnotila hráčka Olympie Daniela Kátlovská.   Majstrovský kúpeľ pre trénera Minulý rok oslavovali hráčky Olympie titul v Piešťanoch, no tento rok si majstrovské oslavy vychutnali v  domácom bazéne. Bezprostredne po záverečnom hvizde tak Košičanky dodržali sľub a  svojmu trénerovi dopriali poriadny kúpeľ.  „Nebyť nášho trénera (Szabolcs Eschwig-Hajts - pozn. red.), tak by sme na titul určite nedosiahli. Vždy je veľmi originálny a  na tréning príde s niečím novým. Počas zápasov sa síce zvykne rozohniť, no my vieme, že to je len adrenalín. Keď sa duel skončí, už je to v poriadku,“ povedala s úsmevom kapitánka Košičaniek Janka Kurucová. Počas štyroch turnajov tejto sezóny sa mohli Košičanky pochváliť najlepšou ofenzívnou i  defenzívnou. Svojim súperkám za dvanásť zápasov nastrieľali až 179 gólov a inkasovali iba 75. Podľa kapitánky Olympie Kuru-

Hráčky tímu Olympia Košice mali v lige najlepšiu ofenzívu aj defenzívu. Nastrieľali až 179 gólov, foto: Facebook ŠK Olympia Košice inkasovali iba 75.

Káder by sme chceli posilniť tromi hráčkami Szabolcs Eschwig-Hajts, tréner ŠK Olympia Košice covej však bolo ťažšie obhájiť ako získať prvý titul: „Liga sa v tomto ročníku zúžila iba na štyri tímy, a tak to boli ťažšie zápasy.“    Na Ligu majstrov sa tešia Košičanky tak zasadali na ženský vodnopólový trón už druhýkrát v  rade. Po týchto úspechoch sa vedenie klubu rozhodlo vstúpiť aj na medzinárodnú scénu. Do konca júla plánuje podať prihlášku do Ligy majstrov a na jeseň by v  bazéne Mestskej krytej

plavárne radi organizovali predkolo tejto súťaže. „Pre nás je to veľmi lákavé. Myslím si, že snom každej hráčky je zahrať si na takomto fóre. Čakajú nás kvalitné zápasy, ktoré nám v kariére môžu len pomôcť. Osobne sa na to veľmi teším,“ dodala Kátlovská. Zatiaľ čo hráčky sa na medzinárodnú konfrontáciu tešia, tré-

ner Eschwig-Hajts už teraz premýšľa, ako vystužiť káder pred ťažkými európskymi zápasmi: „Na záverečný turnaj som už pozval maďarskú hráčku Vida Peggi. S vedením sme sa dohodli na dvoch–troch hráčkach, ktoré by som chcel do kádra priviesť. V  najbližšom období by sme o zložení tímu chceli mať jasno.“

Od novej sezóny aj mužský tím Členská základňa košického klubu sa postupne rozrastá. Aktuálne je pod hlavičkou Olympie registrovaných približne 45 hráčov a hráčok. Od septembra by malo pribudnúť ďalších 10 až 15 hráčov. „Evidujeme veľký záujem zo strany hráčov hrať pod našou značkou ŠK Olympia Košice, preto sme sa pustili do formovania tímu, s ktorým sa prihlásime do novej sezóny druhej ligy,“ povedal nám manažér Olympie Ľubomír Tóth.  (MK)


16 INZERCIA

18. máj 2018

we love SUMMER

cena za 1 kg

Kurča

Mleté mäso mix XXL

2.19

1.

55

platí od 14. 5.

-29%

CHL A DENÉ

CHL A DENÉ

Supercena 1000 g

3.

49

2018/2019

Dusená šunka štandard

200 g

-31% 1.29

0.

89

(100 g = 0,45)

CHL A DENÉ

Mníchovské klobásy 500 g balenie

2.99

1.

99

(1 kg = 3,69)

Jahody

-47% 1.89

0.

99 (1 kg = 1,98)

... a mnoho ďa alších vý ýrobkov na a www.liidl.sk Ponuka tovaru pllatí od 17. 5. do 20. 5. 2018 alebo do vypredania zásoob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhraadzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkanného tovaru. Odber možný len v obvvyklom množstve.

Lidl i

i

18 5 FOOD XOSICEd

198 272 i dd 1

16/05/2018 09 40

KD 1700652/109

-33%

platí od 14. 5.

540 g

KOŠICE:DNES 18.5.2018  

Najväčší denník v Košiciach

KOŠICE:DNES 18.5.2018  

Najväčší denník v Košiciach