Page 1

KOŠIČAN ROKA 2016

HLASUJTE A VYHRAJTE!

WWW.KOSICANROKA.SK

www.kosicednes.sk,

utorok november 2016, číslo: 230 223 / ročník 3 štvrtok22. 1. december

kosicednes

SPOCHYBNENIE petície UDALOSTI

Začiatkom novembra doniesli aktivisti na magistrát viac než 17-tisíc podpisov za zmenu koncepcie parkovania v centre mesta. strana 5

UDALOSTI

foto: Veronika Janušková

UDALOSTI

Dajte si pozor na autá v Šaci V tejto mestskej časti sa pohybuje fantóm, ktorý rozbíja okná na autách, ale nevykráda ich. Hovorí sa až o 30 vozidlách. strana 6

UDALOSTI

Boj mesta s reklamou. Problém má aj BPMK Podnet mestského poslanca Miloša Ihnáta preveruje štátna stavebná inšpekcia. Propagovali sme svoje, nie cudzie služby, bráni sa bytový podnik. strany 2-3


02 TÉMA DŇA ODPORÚČAME 4 Poškodili stenu dómu

Bezpečnostná kamera mestskej polície vandala pri čine nezaznamenala.

7 RegioJet meškal dve hodiny

Meškanie spôsobila porucha, cestujúcim z Košíc aj z Bratislavy vrátili za lístky peniaze.

10 Valihora + Ritenour = Lahôdka Zajtra privítame v GeS klube svetoznámeho gitaristu, nositeľa ocenenia Grammy Award.

12 Morový stĺp a jeho kulisy

Ako vyzerala Immaculata a jej okolie v minulosti a dnes.

MENINY dnes

Edmund zajtra

Bibiána POSIELAJTE NÁM TIPY: APLIKÁCIA KOŠICE:DNES TIPY@KOSICEDNES.SK INFOLINKA: 0800 300 010 10€ AK VÁŠ TIP ZVEREJNÍME

EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; redakcia@kosicednes. sk; obchod@kosicednes.sk; www.kosicednes.sk Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: dusan.karolyi@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com Vydavateľ je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôsobom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa § 39 autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch.

1. december 2016

MESTO IDE BOJOVAŤ Problém s ňou má aj Podnet mestského poslanca Miloša Ihnáta preveruje štátna stav V čase, keď Mesto Košice ohlásilo boj s nelegálnymi reklamnými panelmi, štátna stavebná inšpekcia preveruje, či si nepovolenú reklamu neosadil aj mestský podnik. Ide o osem bilbordov v areáli Bytového podniku mesta Košice (BPMK) na Južnom nábreží, na ktorých propaguje svoje služby v oblasti správy bytových domov, vrátane právnych, finančných či inžinierskych služieb. Inštalované sú na výrobných halách podniku tak, aby boli dobre viditeľné z rýchlostnej cesty R4. Košický inšpektorát Slovenskej stavebnej inšpekcie už poslal BPMK list, v ktorom ho informuje, že 9. decembra vykonajú na mieste štátny stavebný dohľad. „Požadujeme zabezpečiť vstup na stavenisko, osobnú účasť zodpovedného štatutárneho zástupcu a zhotoviteľa stavby,“ napísal riaditeľ inšpektorátu Boris Tomčiak. Od mestského podniku zároveň žiada, aby ku kontrole predložil rozhodnutie o výstavbe a užívaní reklamných zariadení.

BPMK ponúkal na bilbordoch svoje služby niekoľko rokov.  Podnet bývalého zamestnanca Podnet stavebnej inšpekcii podal začiatkom novembra mestský poslanec Miloš Ihnát (nezávislý). V bytovom podniku pracoval ako vedúci referent správy bytov, v apríli s ním zamestnávateľ okamžite skončil pracovný pomer so zdôvodnením, že závažne porušil pracovnú disciplínu. Ihnát tento úkon napadol na súde. V ďalšej žalobe na bývalého za-

mestnávateľa tvrdí, že ho po odchode zo strany Smer šikanoval a diskriminoval. Po podnete poslanca a liste inšpekcie BPMK reklamné polepy z bilbordov odstránil. Prázdne plochy sú večer naďalej osvetlené lampami podniku. Ihnát povedal, že informácie o tom, že niektoré panely nemajú povolenie, mal od nespokojných zamestnancov BPMK. „Ak sa zistí,

Čierne bannery na štátnom úrade Dve veľkoplošné reklamy bez potrebného súhlasu sú aj na budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Sennom trhu. Stavebný úrad ešte v máji tvrdil, že zastaví konanie, v ktorom žilinská reklamná agentúra Eunica Media žiadala o dodatočné povolenie, a začne konanie o nariadení odstránenia reklamnej stavby. Informoval tiež, že preskúma, či nedošlo k správnemu deliktu, za ktorý je pokuta 450 eur za každú nepovolenú reklamnú plochu. Prešlo pol roka, počas ktorého sa reklamy na budove štátneho úradu pravidelne menili. Mesto

Košice uviedlo, že stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení reklamných zariadení, ale právoplatným sa nestalo. Eunica

PREBIEHA KONANIE O NARIADENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY Media proti nemu podala odvolanie, o ktorom rozhodoval odbor výstavby Okresného úradu v Košiciach. „Na základe odvolania bolo nadriadeným orgánom roz-

hodnutie zrušené. Toho času prebieha nové konanie o nariadení odstránenia reklamných stavieb. Zároveň prebieha aj konanie o správnom delikte. Obe konania nie sú ukončené,“ povedala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Úrad verejného zdravotníctva prenajal fasádu na budove Eunice na päť rokov za 4 231 eur na rok. Do nájomnej zmluvy nezapracoval podmienku, že reklama musí mať povolenie stavebného úradu. „V takom znení zmluvu odobrili ministerstvá zdravotníctva aj financií,“ tvrdí Milena Pancáková, vedúca odboru hospodársko-technických činností (JV) regionálneho úradu. 


TÉMA DŇA

1. december 2016

03

s nelegálnou reklamou. mestský podnik ebná inšpekcia. Propagovali sme svoje, nie cudzie služby, bráni sa bytový podnik

že môj podnet bol opodstatnený a že sú tam pochybenia, dám návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Róberta Ujpála ako mestský poslanec priamo na mestskom zastupiteľstve,“ tvrdí Ihnát. Ujpál sa k tomu, či si bilbordy osadili bez súhlasu stavebného úradu, nevyjadril. Odpovede poslal len komunikačný referát magistrátu s tým, že ide aj o stanovisko mestského podniku.

Róbert Ujpál

Miloš Ihnát

Zlepšenie vzhľadu „Nešlo o reklamu poskytovanú pre cudzie subjekty, bannery slúžili len na označenie činností BPMK a zároveň nimi došlo k zlepšeniu vzhľadu budov v správe podniku,“ povedala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Mesto Košice pred týždňom informovalo, že sa pustí do odstraňovania nelegálnych reklamných zariadení na svojich pozemkoch.

Ak sa podnet potvrdí, dám návrh na odvolanie konateľa BPMK Miloš Ihnát, mestský poslanec

Nezaplatili mestu poplatok? Informačné a reklamné zariadenia spojené so stavbou alebo pozemkom a viditeľné z verejných priestorov podľa stavebného zákona vyžadujú jednorazové povolenie stavebného úradu. Za jeho vydanie sa platí správny poplatok od 60 do 150 eur podľa veľkosti informačnej plochy. Poplatky sú príjmom miest a (ROK,SUL)  obcí.

objednávky:

0903 240 236

7.12.2016

MIKULÁŠSKY BOTOX DAY

-20 %

obmedzený počet KD 1600477/17

foto: Veronika Janušková

„Začali sme s riešením vizuálneho smogu. Záleží nám na tom, aby Košičania a návštevníci mesta spoznali Košice také krásne a jedinečné, aké sú, a to bez zbytočnej reklamy, ktorá odpútava pozornosť,“ povedal primátor Richard Raši (Smer). Od stavebných úradov má už mesto súhlas s likvidáciou prvých pätnástich zariadení. Ak na výzvu na ich odstránenie do týždňa nezareagujú reklamné spoločnosti, urobiť tak má mesto na ich náklady. Demontovať nepovolené reklamy má práve mestský bytový podnik.


04 V MESTE

1. december 2016

POŠKODILI stenu dómu

Bezpečnostná kamera mestskej polície vandala pri čine nezaznamenala O stĺpiku na reťazovom oplotení Dómu sv. Alžbety, ktorý zrejme vandali zvalili, sme už čitateľov denníka KOŠICE:DNES informovali. Zatiaľ stále nie je opravený.

Vylomený stĺp pri dóme poškodil fasádu katedrály. Cirkev sa k tomu nevyjadruje. 

Mesto hľadá firmu, ktorá dokáže kovový stĺpik privariť

foto: Veronika Janušková

ba privariť k podstave, ktorá je ukotvená v dlažbe. Momentálne hľadáme firmu, ktorá by dokázala stĺpik zvariť, pretože ide o skutočne špecifickú prácu,“ povedal nám Jozef Marko z komunikač(FER) ného referátu mesta.

KD 1600211/31

deli sme sa od Róberta Juhásziho z mestskej polície. Podľa informácií z magistrátu už na znovuosadení stĺpika zodpovední pracovníci robia. „Je však vyrobený z liatiny. Na to, aby bol znovu osadený, ho tre-

KD 1600464/13

Vyvalený stĺpik už nie je položený na zemi, ktosi ho zdvihol a oprel o stenu. „Urobil to tak nešťastne, že poškodil aj stenu dómu. Keby to opravili včas, tak by múr nemusel byť poškodený,“ informoval nás náš čitateľ. Pri preverovaní nakoniec vysvitlo, že nejde o nové poškodenie. „Vyštrbený kus rímsy už máme zdokumentovaný vyše týždňa. Pravdepodobne sa to stalo vtedy, keď bol stĺpik odlomený a vyvalený. Priestor východnej strany Dómu sv. Alžbety je v zornom poli bezpečnostnej kamery na rohu Hlavnej a Mlynskej ulice, ale na zázname z nej nie je páchateľ vandalského činu zachytený,“ dozve-


02 TÉMA KOŠÍC

V MESTE

05

3. október 2016

1. december 2016

Petícia je ZMÄTOČNÁ!

Tvrdí to poslanec Smeru J. Kaifer. Pochybnosti vyvoláva formulácia v preambule za účelom správy parkovacieho systému v meste mimo súčasnej zóny plateného parkovania, žiadajú ho vlastne o to, aby tento podnik spravoval parkovanie na sídliskách, kde systém neplatí.

Jaroslav Kaifer poukazuje na spornú vetu v parkovacej petícii. foto: veja

AKTIVISTI ZATIAĽ NA NOVÚ VÝHRADU NEREAGOVALI

Petíciu za zmenu koncepcie parkovania podal predseda petičného výboru Igor Petrovčík ešte 7. novembra tohto roku. Ako nám potvrdili na magistráte, rokovanie o nej bude zaradené do programu mestského zastupiteľstva 12. decembra. Snaha o spochybnenie Prerokovanie však zrejme nebude také jednoduché. Zástancovia systému, ktorý platí od začiatku júla a zaviedol okrem centrálnej mestskej zóny aj ďalších 10 rezidentských lokalít, sa zrejme budú snažiť o spochybnenie petície. Zrejme sa zamerajú na jednu kon-

krétnu formuláciu. Podpísaní ľudia totiž podľa preambuly petície žiadajú primátora Richarda Rašiho, aby inicioval a zabezpečil „zriadenie konkurenčného mestského podniku za účelom správy parkovacieho systému v meste Košice mimo súčasnej zóny plateného parkovania.“

Teledom, Timonova 27, Košice Mestská pivnica

Mikulášska jazda s len za 1€

sudové vína čapované pivo hotové jedlá

Reštaurácia

*Akcia platí iba pre jazdy v meste v hodnote do 10€.

KD 1600490/14

6. decembra 2016 v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. Objednajte si taxík cez dispečing na tel. čísle:

Ak budete mať šťastie a príde pre Vás v taxíku Mikuláš, odvezie Vás na 1 adresu v rámci mesta len za 1€.

O čo občania vlastne žiadajú? Mestský poslanec Jaroslav Kaifer (Smer-SD), ktorý doteraz vždy hlasoval za parkovací systém firmy EEI, tvrdí, že text petície je zmätočný. „Ak v čase podania (november) žiadajú podpísaní, aby primátor inicioval vytvorenie mestského podniku

V novembri už zónu plateného parkovania tvorili aj rezidentské lokality. Podľa môjho názoru je preto petícia zmätočná,“ povedal nám J. Kaifer. Aktivisti sú zatiaľ zdržanliví. „Počkáme si na oficiálne vyjadrenie druhej strany, poradíme sa s právnikmi o výklade a vyjadríme sa,“ povedal nám včera predseda petičného výboru Igor Petrovčík.(FER)

hostiny oslavy večierky recepcie plesy

KD 1600488/04

Doteraz najväčšiu petíciu v Košiciach podľa organizátorov podpísalo takmer 17 400 ľudí. Vyjadrili sa v nej proti systému plateného parkovania v širšom centre Košíc, ktoré zaviedla spoločnosť EEI.


06 V MESTE

1. december 2016

Rozbíjajú okná, ale autá NEVYKRÁDAJÚ. Prečo?

Majitelia vozidiel v Šaci sa musia mať na pozore. Majú tam čudného fantóma V posledných týždňoch došlo v Šaci k poškodzovaniu a rozbíjaniu viacerých automobilov. Známa zatiaľ nie je identita ani počet vinníkov. Zvláštnosťou je však to, že páchateľ či páchatelia sa do áut pravdepodobne vlámali nie výhradne s úmyslom kradnúť.

Podľa poškodenej môže byť tento rozdiel spôsobený tým, že mnohí ľudia porozbíjané okná či iné ujmy neboli nahlásiť, keď­ že im nič neukradli a nebola im spôsobená ani žiadna väčšia škoda. „Nám nezmizlo nič, ani rádio a  dokonca ani notebook z druhého auta. Políciu sme preto nevolali,“ dodala.

VÁŠ TIP ZA

10 EUR

O čo im ide? Ako sa zdá, vidina zisku dotyčného páchateľa alebo páchateľov očividne veľmi neláka. Dá sa teda len ťažko predpokladať, čo je ich skutočným motívom. Hľadať

Matúš Pačinda redakcia@kosicednes.sk

Naposledy museli mestskí policajti zasahovať v Šaci na Železiarenskej ulici, kde bolo v noci z piatka na sobotu údajne poškodených až šesť áut. „Vykradnutých bolo len veľmi málo z  nich, väčšinou mali iba rozbité okná a veci v nich boli porozhadzované,“ uviedla jedna z poškodených. Policajti, ktorí boli v sobotu ráno privolaní na miesto činu, vraj ľuďom tvrdili, že tento prípad nie je ojedinelý a  za pos­ ledné dva mesiace bolo poškodených už vyše 30 áut. Čísla sú rôzne V oficiálnom stanovisku ale polícia uvádza oveľa nižšie čísla. „Za posledný mesiac evidujeme v  mestskej časti Šaca iba jeden prípad krádeže vlámaním do motorového vozidla a tri priestupky, keď boli vozidlá poškodené,“ informoval nás policajný hovorca Alexander Szabó.

Nezmizlo nám nič, ani rádio a dokonca ani notebook z druhého auta

jedna z poškodených

Autá mali rozbité okná a veci v nich boli rozhádzané.

foto:IP

môžu nejakú konkrétnu vec, no môže ísť len o obyčajné výtržníctvo. Vylúčená však nie ani duševná choroba. „U  ľudí s  poruchou osobnosti, u  ktorých prevažuje hnev či strach, dochádza k  hromadeniu napätia a  hľadajú úľavu. Vybitie agresivity môžu smerovať voči sebe, ale rovnako aj voči iným ľuďom alebo objektom, napríklad autám,“ tvrdí súdny znalec a klinický psychológ Dušan Kešický.

Študenti UPJŠ organizujú zbierku pre deti Knihy, spoločenské hry či farbičky poputujú malým onkologickým pacientom košickej Detskej fakultnej nemocnice. Prispieť môžete aj vy. Študentská rada Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje Predvianočnú charitatívnu zbierku, ktorá je určená pre onkologické oddelenie Detskej

fakultnej nemocnice v Košiciach. Knihy, spoločenské hry, farbičky, fixky, maľovanky a ďalšie drobnosti môžu záujemcovia priniesť do 9. decembra do označenej miestnosti na prízemí budovy Platón (bývalá gynekológia) v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9. V akcii je možné vidieť aj symboliku, keďže Detská fakultná nemocnica Košice v minulosti sídlila práve v priestoroch súčasného

kampusu Filozofickej fakulty. „Už pred začiatkom zbierky registrujeme veľký záujem darcov. Posielajú nám fotky, čo všetko majú pre deti pripravené a nás to veľmi teší a motivuje,“ netají radosť predsedníčka ŠR FF UPJŠ Petra Štefánová. Do zbierky prispel aj media (KAC) house K ­ OŠICE:DNES. 

Organizátorka zbierky Petra Štefanová prevzala darček od foto: kac KOŠICE:DNES.


V MESTE

1. december 2016

07

Melódie šťastia charitatívny koncert

cirkus

17.12.2016 o 19:00

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov ÚčinkujÚci:

Cestujúcich na železničnej stanici v Košiciach poriadne nahnevalo meškanie vlaku RegioJet. Niektorí čakali, iní lístok vrátili a využili foto: Veronika Janušková spoj Železničnej spoločnosti Slovensko.

RegioJet meškal DVE HODINY

• Juraj Benčík • Ján Slezák • VERTIGO • JoGAbatic trio • Ivana Kučerová • Miroslava Toušková • Miroslav Martinovič • talenty z detských domovov a iní partneri:

transport & logistics

Meškanie spôsobila porucha, cestujúcim vrátili za lístky peniaze

Vlak mal vyštartovať z Košíc o  11:09 hod, napokon však vyrazil o  dve hodiny neskôr. „Je nemysliteľné, aby vlak meškal 120 minút. Bol som aj v  iných štátoch, ale také niečo som nikde nezažil,“ povedal nám jeden z  cestujúcich. „Chcem vrátiť lístok a  pôjdem vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko, potrebujem byť v Bratislave v určitý čas, takéto meškanie je neuveriteľné,“ tvrdila iná. Ako nás informoval PR manažér spoločnosti Student Agency Aleš Ondrůj, dôvodom

meškania bola porucha jazdnej súpravy, ku ktorej došlo včera ráno na trati z Bratislavy do Košíc: „Súprava nemohla ďalej pokračovať v  ceste. Porucha ovplyvnila aj spoj s  odchodom o  11:09 hod z  Košíc.“ Dodal, že cestujúcim z Košíc aj z Bratislavy vrátili plnú cenu lístka a požiadali ich, aby využili iného dopravcu.

Podľa cestujúcich je nemysliteľné, aby vlak meškal 120 minút Na železničnej stanici v Košiciach to však vyzeralo trochu inak. Keď chcel jeden z cestujúcich lístok vrátiť, zamestnankyňa spoločnosti Student Agency mu povedala, že to už nie je (AC) možné a odišla preč.

predaj vstupeniek: pokladnica Divadla jonáša Záborského, prešov www.melodiestastia.sk

Melódie šťastia

KD 1600455/05

Tí, ktorí cestovali včera na obed z Košíc do Bratislavy vlakom spoločnosti RegioJet, zostali na košickej stanici poriadne nahnevaní. Ešte pred odchodom bolo avizované meškanie 120 minút.


08 V MESTE

1. december 2016

Otvorená samospráva? Mesto a Transparency TO VIDIA INAK Magistrát tvrdí, že dodržiava zákon. Podľa neziskovej organizácie to nestačí

Mesto Košice sa ohradilo k hodnoteniu svojej otvorenosti k verejnej kontrole, ktoré zverejnilo Transparency International Slovensko (TIS).

Primátor R. Raši. foto: veja

Samospráva bude od neziskovej organizácie listom žiadať vysvetlenie, prečo v aktuálnom rebríčku transparentnosti stovky najväčších miest klesla na 36. miesto. Pri poslednom hodnotení v roku 2014 boli Košice na 19. mieste. Transparency mapuje obsah a množstvo poskytovaných informácií prostredníctvom mestských webových schránok a odpovedí miest na individuálne infožiadosti, ako aj kvalitu mechanizmov, ktoré znižujú priestor na korupciu. V aktuálnom rebríčku ani jeden bod Košice nezískali v oblasti grantovej politiky, lebo nezverejňujú rozhodnutia o pridelení dotácie rôznych subjektov z mestského rozpočtu. V oblasti prístupu k informáciám mesto zaznamenalo zhoršenie aj preto, že nezverejňuje program primátora Richarda Rašiho (Smer).

Košice stratili body, lebo primátor nezverejňuje pracovný program Pred verejnosťou zostávajú skryté aj aktuálne správy o zisteniach hlavného kontrolóra mesta. TIS Košiciam vytkla aj to, že rokovaní mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva sa občania nemôžu zúčastňovať automaticky, ale len vtedy, keď ich prítomnosť odsúhlasia členovia týchto orgánov. Poslanci v mestských firmách Viacero nedostatkov našla neziskovka v oblasti obchodných spoločností mesta. Za optimálne nepovažuje to, že v ich orgánoch sedia aj mestskí poslanci, čo po-

važuje za „politizáciu mestských podnikov“. Mesto Košice uviedlo, že o objektívnosti hodnotenia má vážne pochybnosti a bude chcieť od TIS detailne vedieť akú metodiku využíva a z akých zdrojov získava informácie. „Mesto dodržiava všetky zákonné ustanovenia vo zverejňovaní informácií, nerobí veci menej správne ako v minulosti, komunikuje s verejnosťou a aktívne denne ju informuje o svojich aktivitách a riešených problémoch,“ povedala hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová. Nad rámec zákona Transparency na kritiku reagovalo vysvetlením, že meranie otvorenosti nezávisí len od dodržiavania zákona. „Sledovanie miery transparentnosti vo väčšine sledovaných ukazovateľov sa netýka toho,

čo sú samosprávy povinné robiť v zmysle zákona, ale najmä toho, čo robia pre občanov nad rámec prikazovaného,“ hovorí Anna Dráľová z neziskovej organizácie. Sociálne veci ako príklad Ako príklad toho, že hodnotenie je neobjektívne a poškodzujúce, uvádza mesto oblasť bytov a sociálnych zariadení. Pri viacerých jej indikátoroch nedostalo žiaden bod, hoci na mestskej webstránke má odkazy na stránky svojich poskytovateľov sociálnych služieb. Namieta tiež, že počet voľných miest v sociálnych zariadeniach nezverejňuje, lebo žiadne nemá. TIS pripustila, že pri vyhľadávaní informácií z tejto oblasti nemusela byť dôsledná. „Postup hodnotenia sociálnych vecí a bytovej politiky sme ochotní otázku po otázke vysvetliť pri ďalšej komuni(ROK) kácii,“ dodala Dráľová.


INZERCIA 09

KD 1600487/26

1. december 2016

Železničná dráha s vláčikom z dielne Strednej odbornej školy železničnej Košice. 

foto na strane: Veronika Janušková

10. ročník Pro Educo prezentuje 78 ŠKÔL A ZAMESTNÁVATEĽOV

Nechýbali živé diskusie s inšpiratívnymi spíkrami či prezentácia živých zvieratiek Spoločenský pavilón sa na tri dni naplnil výstavnými stánkami, workshopmi a najmä mladými ľuďmi. Hľadali tu inšpiráciu pre svoje nadchádzajúce štúdium. Už počas prvých dní sa priestory naplnili skupinami žiakov, ktorí sem prišli zisťovať, aká je aktuálna ponuka vysokých škôl.   Nechýbali ani žiaci tretích ročníkov stredných škôl. Tých totiž na jar čaká voľba seminárov do maturitného ročníka. Práve na Pro Educu zistili, aké podmienky prijatia od nich vysoké školy vyžadujú a dokážu si tak nastaviť predmety v poslednom ročníku na strednej škole. Mali si z čoho vyberať Výber bol naozaj pestrý. Okrem toho, že sa tento rok prezentoval rekordný počet univerzít a vysokých škôl,  návštevníci sa mohli prejsť pomedzi stánky štyridsiatich stredných škôl. „Veľtrh je zaujímavý tým, že sme návštevníkom umožnili vidieť široké spektrum vystavovateľov, medzi inými aj zamestnávateľov a inštitúcie, ktoré ponúkajú rôzne formy vzdelávania,“ vyjadrila sa projektová manažérka Pro Educo Kristína Vajdová. V stánkoch aj živé zvieratká Skoro každý stánok bol niečím výnimočný. Školy sa chceli prezentovať čo najatraktív-

stánku priláka a máme veľký záujem,“ prezradil nám študent - vystavovateľ Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Veľtrh vzdelávania máte šancu navštíviť aj dnes do 15. 00 hod. nejšie, a tak si na veľtrh priniesli rôzne zaujímavé kulisy a doplnky. Pri stánku Strednej odbornej školy železničnej napríklad nechýbala efektná elektrická dráha s vláčikom. Študenti Strednej odbornej školy Ostrovského si zase priniesli ich vlastný vynález - robota z lega, ktorý vás obslúži doliatím vody z fľaše priamo do pohára. Podľa jednej zo študentiek je dôvodom prísť sem študovať aj nový odbor inteligentné systémy, ktorý sa u nich otvoril. „Na Pro Educo chodíme pravidelne, stále berieme so sebou aj živé zvieratká, ktoré každoročne obmieňame. Ľudí to k nášmu

Študenti živo diskutovali Pozornosť návštevníkov priťahovalo aj hlavné pódium, na ktorom prebiehali workshopy či plodné diskusie a prednášky mladých slovenských talentov. Úspešní ľudia, ako napríklad Blažena Švidraňová z PS:DIGITAL, motivovali študentov, aby sa nebáli ísť za svojím cieľom, boli v živote priebojní a dosiahli tak úspech, po ktorom snívajú. „Program je určený pre samotných študentov, ale aj pre odbornú verejnosť, pedagógov či riaditeľov škôl,“ doplnila Vajdová. Posledná šanca Ak ste sa na veľtrhu nestihli doteraz zúčastniť, nezúfajte. Dnes máte poslednú príležitosť nájsť pod jednou strechou 78 škôl a zamestnávateľov. Okrem toho  sa na hlavnom pódiu bude rozprávať o tom, ako študovať a pracovať zároveň. Diskusiu na túto tému budete môcť viesť s Andreou Lovackou z T-systems Slovakia.  V neposlednom rade vám svoju filozofiu odprezentuje šesť univerzít a dozviete sa aj to, ako spojiť cestovanie so štúdiom. Vystavovatelia zbalia svoje stánky (BS) dnes  o 15. hodine.


10 KULTÚRA KINÁ A DIVADLÁ CINEMAX Bociany o 15.50, Doctor Strange o 16.30, Fantastické zvery a ich výskyt 3D (SD) o 15.10, Fantastické zvery a ich výskyt (SD) 18.00, Fantastické zvery a ich výskyt 20.20, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu o 20.10, Nočné zvieratá o 17.20, Prvý kontakt 20.40, Santa je stále úchyl! o 19.00 a 21.00, Trollovia o 16.10, Účtovník o 18.20, Underworld: Krvavé vojny o 18.20, Underworld: Krvavé vojny 3D o 20.50, Vaiana - Legenda o oceáne 15.20, 17.40, 20.00, Vaiana - Legenda o oceáne 3D o 16.00 a 18.30, Vtedy v raji o 17.50 hod. STER CENTURY CINEMAS Santa je stále úchyl o 18.40 a 20.10, Underworld: Krvavé vojny o 20.20, Underworld: Krvavé vojny 3D o 18.10, Vaiana o 16.00, Fantastické zvery a ich výskyt o 17.50 a 20.00, Fantastické zvery a ich výskyt 3D o 15.40, Prvý kontakt o 18.00, Doctor Strange o 20.30, Trollovia o 15.50, Bezva ženská na krku o 16.45 KINO ÚSMEV Tři oříšky pro Popelku o 17:30, Nick Cave: One More Time With Feeling o 20:00

1. december 2016

Valihora s Ritenourom vystúpia v GeS Klube ONE DAY JAZZ fest sľubuje výnimočný hudobný zážitok

Uznávaný slovenský hudobník a zároveň riaditeľ festivalu Martin Valihora privedie do Košíc svetovú gitarovú špičku.

Gitarista Lee Ritenour hral so svetovými muzikantmi. foto: leeritenour.com

foto: veja

Nick Cave

ŠTÁTNE DIVADLO HISTORICKÁ BUDOVA: Zločin a trest o 19.00 DIVADLO THÁLIA: Ako slepci v bani o 19.00 hod.

ČO KEDY KDE World AIDS Day - prednáška, 13.00 hod., Študentské internáty na Medickej 1 Pán Ľadu 2016 Jevgenij Pljuščenko, 19.00 hod., Steel Aréna P. Scheiner: Šašovinky, 9.00, 10.30, 14.00 hod., Bábkové divadlo Perly romantizmu, 19.00 hod., Štátna filharmónia Košice

Už zajtra večer vypukne v košickom GeS klube  sviatok nadšencov kvalitnej hudby. Lahôdkou ONE DAY JAZZ festu bude spoločné vystúpenie držiteľa Grammy Award, výnimočného gitaristu Lee Ritenoura so slovenským bubeníkom a zároveň riaditeľom festivalu  Martinom Valihorom. Tento rok sa jednodňový hudobný maratón s  bohatým programom uskutoční až v  troch slovenských mestách – v Bratislave, v Žiline a v Košiciach.  Prestížne ocenenie Nositeľ Grammy award, svetoznámy gitarista Lee Ritenour, vystúpi s Jesse Millinerom (klávesy), Reggie Washingtonom (bass) a Martinom Valihorom (bicie). Famózny americký gitarový virtuóz sa hrdí vyše 40-ročnou

úspešnou kariérou. V roku 1986 sa stal držiteľom prestížneho ocenenia za nahrávku Harlequin v spolupráci s Daveom Grusinom. Okrem toho bol na ocenenie Grammy 17-krát nominovaný. Nahral vyše 40 albumov. Z  jeho

Zajtra privítame svetoznámeho gitaristu, nositeľa ocenenia Grammy Award úspešných hitparádových skladieb zaujal najmä hit „Is It You“, ktorý sa stal klasikou jazzového rozhlasového éteru. Spolupráca s TOP muzikantmi V 90. rokoch sa stal Lee Ritenour zakladajúcim členom Fourplay – jednej z  najúspešnejších for-

mácií v novodobých jazzových dejinách. Škála sólových spoluprác Lee Ritenoura obsahuje mená legiend ako Phil Collins, Chaka Kahn či Herbie Hancock. Nezmazateľnou stopou v  histórii americkej hudby sa stali Ritenourove legendárne Utorkové noci – vystúpenia v slávnom kalifornskom jazzklube The Baked Potato. S kapelou v zložení Dave Grusin, Patrice Rushen, Harvey Mason a Ernie Watts sa v  70. rokoch stali na dlhých päť rokov významnou súčasťou vtedajšej najuznávanejšej jazzovej komunity. Dodnes sa povráva, že v  preplnenom klube sa v publiku pravidelne objavovali na jeho koncertoch Eric Clapton, Jeff Beck, George Benson, Al Jarreau, Joe Sample či Bob Dylan a Joni Mitchell. Košický koncert bude po Bratislave a  Žiline tretím v  poradí a ukončí tak tohtoročný festival. (ODJ, JK)


11

ANKETA

1. december 2016

VÝHRA 1. KOLO

vyhlasuje

HLASOVANIE: 28. 11. 2016 AŽ 20. 1. 2017

2

x rodinná dovolenka na týždeň

VÝHRA 2. KOLO

ANKETU OSOBNOSTÍ A SUBJEKTOV METROPOLY VÝCHODU

HLASOVANIE: 23. 1. 2017 AŽ 16. 2. 2017

1x fiat 500

KATEGÓRIA KULTÚRA OSOBNOSŤ

ILUSTRAČNÉ FOTO

SUBJEKT

PETER RADKOFF

KINO ÚSMEV

ZAKLADATEĽ A RIADITEĽ TABAČKA KULTURFABRIK, ZA DLHODOBÝ PRÍNOS K ROZVOJU KULTÚRNEJ POLITIKY, SOCIÁLNO-KULTÚRNYCH INOVÁCIÍ, KREATÍVNEHO PRIEMYSLU A KOMUNITY

POSLEDNÉ „KAMENNÉ KINO“ V KOŠICIACH, ZA OBNOVENIE EXISTENCIE A ÚSPEŠNÚ PREVÁDZKU

JÁN GAŠPAR

ART FILM FEST

RIADITEĽ ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH, ZA SPOLU/AUTORSTVO PUBLIKÁCIÍ A ORGANIZÁCIU PODUJATÍ ŠÍRIACICH ZNALOSTI O HISTÓRII KOŠÍC

ZA PREMIESTNENIE NAJVÄČŠIEHO FILMOVÉHO FESTIVALU NA SLOVENSKU Z TRENČIANSKYCH TEPLÍC DO KOŠÍC A ÚSPEŠNÚ ORGANIZÁCIU PRVÉHO ROČNÍKA V NAŠOM MESTE

COLEGIUM TECHNICUM

JURAJ BARTUSZ SOCHÁR, ZA STVÁRNENIE SOCHY ZNÁMEHO KOŠICKÉHO MALIARA ŽIDOVSKÉHO PÔVODU ĽUDOVÍTA FELDA

SPEVÁCKY ZBOR TECHNICKEJ UNIVERZITY, ZA ZISK DVOCH ZLATÝCH MEDAJLÍ V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V THAJSKU

LUKÁŠ ADAMEC

NO NAME

SPEVÁK, JEDNA Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH KOŠICKÝCH OSOBNOSTÍ V SLOVENSKOM ŠOUBIZNISE, ZA OTVORENÝ LOKÁLPATRIOTIZMUS A PROPAGÁCIU KOŠÍC

HUDOBNÁ SKUPINA, ZA JUBILEJNÝCH 20 ROKOV EXISTENCIE, POZÍCIU NAJÚSPEŠNEJŠEJ ZAHRANIČNEJ KAPELY V ČESKU A AKTUÁLNE NAJÚSPEŠNEJŠÍ ALBUM NA SLOVENSKU

VAŠA NOMINÁCIA

VAŠA NOMINÁCIA

NOMINUJTE SI SVOJHO KOŠIČANA ROKA 2016

NOMINUJTE SI SVOJHO KOŠIČANA ROKA 2016

HLASUJTE V 1. KOLE A VYHRAJTE DOVOLENKU V X-BIONIC SPHERE! VIAC NA WWW.KOSICANROKA.SK

HLASOVACÍ LÍSTOK

OSOBNOSŤ

SUBJEKT

KONTAKTNÉ ÚDAJE

KATEGÓRIA KOMUNÁLNE DIANIE:

MENO: ULICA: MESTO: MAIL: TEL.:

KATEGÓRIA BIZNIS: KATEGÓRIA ŠPORT: KATEGÓRIA KULTÚRA: KATEGÓRIA VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM: V KAŽDEJ KATEGÓRII UVEĎTE 1 MENO A 1 SUBJEKT. V 1. KOLE ANKETY HLASUJTE OD 28.11. 2016 DO 20.1. 2017 ONLINE HLASOVANIE, KOMPLETNÝ ZOZNAM NOMINOVANÝCH A PODMIENKY ANKETY NÁJDETE NA WWW.KOSICANROKA.SK GENERÁLNY PARTNER:

HLAVNÝ PARTNER:

PARTNERI:

KOMPLETNE VYPLNENÝ HLASOVACÍ LÍSTOK DORUČTE DO SÍDLA KOŠICE:DNES NA: HVIEZDOSLAVOVA 6, KOŠICE


12 PREMENY KOŠÍC

1. december 2016

MOROVÝ STĹP A JEHO KU Trávime pri ňom každé Vianoce, Silvester, Nový rok. A pritom ho nevidíme, nevnímame. Prekrýva ho totiž vianočný strom, z roka na rok väčší a vyzdobenejší. Celý rok ho obchádzame takmer bez povšimnutia. Lebo trpíme lokálnou slepotou. Pritom morový stĺp tam stojí ako maják či orientačný bod bez siedmich rokov tri storočia! Monument vyhotovil košický staviteľ Tomáš Tornyossy, barokové sochy boli dielom Šimona Grimminga. Pozlátené reliéfy na podstavci morového stĺpu, ktoré znázorňovali alegórie hladu, moru a vojny, vyhotovil zlatnícky majster Juraj Immerwohl. Odstránili ich v roku 1881. Súsošie slávnostne vysvätil 3. októbra 1723 pri bohatej účasti cirkevnej a svetskej honorácie i občanov mesta prepošt Péter Kozma. Prvá historická pohľadnica z roku 1911 zachytáva súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie tesne po jeho rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila v roku 1908 na podnet košického farára Andreja Kozoru. V tom čase boli na podstavcoch oplotenia už iba dve pôvodné sochy, ktoré nechala mestská rada opraviť a zároveň objednala u sochára Lipóta Hilda zo Šopronu štyri nové sochy na piliere južnej ohrady, z ktorých tri vidno na pohľadnici. Pôvodné bolo v tom čase aj teleso morového stĺpu a socha Blahoslavenej Panny Márie na jeho vrchole. Zaujímavé sú aj kulisy morového stĺpa. Pohľadnica zachytáva stavby na východnej strane Hlavnej ulice. Dom vľavo v tom čase vlastnil mäsiar Štefan Micelli. Dnes už nestojí - nahradila ho budova, v ktorej zriadili Dom nábytku. Budova s nádherným secesným štítom, dnes známa ako Žobrákov dom, patrila vdove Alexandre Strasserovej. Všimnite si ale objekt za súsoším. Bol to niekdajší dom grófa Pavla Szapáryho, ktorý v tom čase už patril mestu. Na jeho mieste postavili v bývalom režime objekt, v ktorom sídlila predajňa polotovarov a cukráreň, reštaurácia i bar Jalta.

„Nepokojné roky stavovských povstaní na prelome 17. a 18. storočia zavŕšila v rokoch 1709 - 1710 morová epidémia čiernych kiahní. V priebehu troch mesiacov od júna do konca augusta 1710 zahynulo denne vo vtedy päťtisícovom meste vyše 20 obyvateľov. Na pamäť tejto tragédie postavili v rokoch 1720 - 1723 na mieste bývalého vojenského popraviska a vyšného trhoviska


1. december 2016

PREMENY KOŠÍC

13

LISY - aké boli, aké sú 14 metrov vysoký morový stĺp so sochou Immaculaty Nepoškvrnenej Panny Márie na jej vrchole,“ opisuje vo svojej nesmierne cennej publikácii „Košice, pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach“ (vydal Region Poprad, spol. s. r. o. v roku 2011) zrod jednej z dominánt Hlavnej ulice Ján Gašpar. Práve vďaka ústretovosti a pochopeniu autora, vášni-

vého zberateľa pohľadníc, znalca histórie nášho mesta, riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, vznikol projekt Premeny Košíc, ktorý prezentujeme na stránkach našich novín pravidelne každý štvrtok. Veríme, že seriál vám pomôže zorientovať sa v spletitých dejinách Košíc a prispeje šíreniu lokálpatriotizmu, ktorý je jed(SEN) nou z charakteristík nás, Košičanov. Druhá historická pohľadnica je z roku 1922. Pohľad na Immaculatu zo severovýchodnej strany s „taligami“, teda vozíkmi mestských zametačov, zachytáva atmosféru Hlavnej, na ktorú si už ťažko pamätajú aj tí najstarší Košičania. Za monumentom je budova finančného riaditeľstva s drogériou Adolfa Schulmanna. Asanovali ju v roku 1935 a na jej mieste postavili objekt, v ktorom pred Novembrom 1989 sídlil Mestský národný výbor. Zaujímavé je, že pri jeho výstavbe našli robotníci mimoriadne vzácny zlatý poklad, ktorý dostal meno Košický.  Nuž a vľavo vidno kláštor uršulínok, v ktorom sídli tento rád dodnes. Paradoxné je, že súsošie Immaculata, ktoré je najkrajším barokovým umeleckým dielom v centre mesta, prešlo veľkou rekonštrukciou v čase stalinizmu. V rokoch 1854 - 1957 práce viedol známy košický sochár Vojtech Löffler. Opravil a vymenil poškodené časti sôch Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Jozefa, vyhotovil nové sochy sv. Sebastiána, sv. Barbory a sv. Alžbety biblickej. Na tieto práce, žiaľ, použil nekvalitný pieskovec.  Najväčšiu a azda najkvalitnejšiu rekonštrukciu súsošia v hodnote približne deväť miliónov korún (okolo 30-tisíc eur) urobila v rokoch 1995 - 1999 reštaurátorská kamenárska firma Cvacho a Kolník. Vtedy takmer všetky sochy vymenili za verné kópie z umelého kameňa. Ani jedna pôvodná časť súsošia teda dnes už nejestvuje. foto na dvojstrane: archív jg, veja


14 SLOVENSKO

1. december 2016

Ficov návrh deklarácie k MEČIAROVÝM AMNESTIÁM Téma opäť začala rezonovať po nedávnej smrti bývalého prezidenta Michala Kováča BRATISLAVA - Slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojuje neobjasnenie a nepotrestanie zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny 31. augusta 1995. Spravodlivosti zabránili amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta.

Text deklarácie Na návrh vlády by mal parlament prijať text, v ktorom sa uvádza, že parlament odsudzuje zavlečenie občana Slovenskej republiky do cudziny dňa 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom

www.bytovydomfurca.sk

do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno Slovenskej republiky. Tiež odsudzuje amnestie vtedajšieho predsedu vlády, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta, ktoré zabránili po-

znaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov, uvádza sa v návrhu. Prezident Andrej Kiska minulý týždeň listom požiadal poslancov o vecnú a ústretovú diskusiu o možnosti zrušiť rozhodnutia o takzvaných Mečiarových amnestiách. Smer-SD opakovane deklaroval postoj, že Mečiarove amnestie boli nemorálne, ale prezident mal právo udeliť ich. Robert Fico v minulosti prezentoval názor, že sú síce nemorálne, ale nezrušiteľné, čo potvrdil aj Európsky súd pre (SITA) ľudské práva.

KD 1600512/06

foto: archívne, SITA/AP

KD 1600517/05

Uvádza sa to v návrhu Deklarácie Národnej rady SR o amnestiách z roku 1998, ktorú v stredu predložil vláde premiér Robert Fico. Po dnešnom schválení vládou premiér návrh predloží do parlamentu, ktorý o návrhu deklarácie definitívne rozhodne.

Smer prezentuje názor, že Mečiarove amnestie boli nemorálne, ale zákonné


SVET

1. december 2016

15

Pri SILNOM ZEMETRASENÍ v Poľsku zomreli traja baníci Zemetrasenie nastalo v utorok večer. Otrasy vychádzali z hĺbky iba 10 kilometrov VARŠAVA - Zával v medenej bani Rudna pri Polkowiciach v Dolnom Sliezsku na juhozápade Poľska si vyžiadal životy troch baníkov. Podľa agentúry AP o tom informoval riaditeľ bane Pawel Markowski, ktorý spresnil, že piati baníci sú považovaní za nezvestných.

V čase závalu pracovalo pod zemou 30 baníkov, pričom väčšine ilustračné foto: sita/ap sa podarilo utiecť. 

&

Cigánski Diabli Katarína Knechtová spolu so 100-členným Cigánskym Orchestrom

9. 12. | 19:00 KOŠICE ŠH ANGELS 11. 12. | 19:00 BRATISLAVA AEGON ARENA 8. 1. | 19:00 NOVÉ ZÁMKY ŠH MILLENIUM HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

2016 MEDIÁLNI PARTNEŘI

KD 1600521/06

KD 1600520/07

Zával, ku ktorému došlo v utorok večer, bol dôsledkom zemetrasenia s magnitúdou 4,4. Markowski dodal, že banskí záchranári zasahujúci pod zemou lokalizovali a vidia miesto, kde sa nachádzajú dvaja z nezvestných baníkov, a v krátkom čase by sa k nim mali dostať. Podľa rozhlasovej stanice Radio ZET sa traja z baníkov uviaznutých

pod zemou nachádzajú v prístrojovej komore, ďalší dvaja v jej blízkosti. Zemetrasenie nastalo v utorok večer krátko po 21.00 h. Jeho epicentrum bolo podľa poľských médií v hĺbke približne 1500 metrov pod povrchom zeme. V čase závalu pracovalo pod zemou 30 baníkov, pričom väčšine sa podarilo dostať do bezpečia. Asi 20 z nich utrpelo ľahké alebo stredne ťažké zranenia. Do dejiska tragédie odcestovala premiérka Beata Szydlová, ktorá sa stretne so zamestnancami bane. Baňa Rudna sa nachádza neďaleko dediny Polkowice v Dolnom Sliezsku v blízkosti hraníc s Nemeckom a Českom. Jej majiteľom je štátna spoločnosť KGHM, ktorá je v Európe druhým najväčším producen(SITA) tom medi. 


16 INZERCIA

1. december 2016

rýchly LTE INTERNET pre váš domov Vyberte si svoju rýchlosť! K službe LTE doma L WiFi router iba za 1 € (pri 24-mesačnej viazanosti)

TO.doma S

TO.doma M

TO.doma L

9,99 € mesačne

14,99 € mesačne

19,99 € mesačne

až do 12/1 Mbit/s

až do 25/2 Mbit/s

až do 70/5 Mbit/s

KD 1600474/23

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s  viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a  sú garantované počas celej doby viazanosti. Ceny sú uvedené s  DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

356_inzercia_198x131_kocka.indd 2

17.10.16 15:51

Štúrova 33, Košice Tel.:0949 724 945

KD 1600475/05

- reštaurácia, raňajkáreň, piváreň - veľkoplošná projekcia športových prenosov - firemné akcie, podujatia (kapacita 140 miest)

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU • tel.: 055/728 91 24 9€

9€

pre ľudí

pre mestá

9€

pre firmy

pre škôlky

mobil: 0908 989 410, Košice, s dovozom www.toplast.com

KD 1600497/06

4€

/1m-ks


INZERCIA

1. december 2016

17

ACCU POWER MADE BY STIHL

Akumulátorová píla

Akumulátorový vyžínač

249,– €

169,– €

MSA 120 C-BQ

199,– €*

FSA 56

129,– €*

* Ceny sú uvedené za stroj bez akumulátora a nabíjačky. Sety s akumulátormi a nabíjačkou ako aj samostatné ceny akumulátorov a príslušenstva nájdete na www.stihl.sk Akumulátorový fúkač

BGA 56 149,– €

129,– €*

Akumulátorové nožnice

HSA 56 199,– €

169,– €*

Á N N A E S CI E J AK

Línia C - akumulátorový program STIHL

Poštová 11, Košice, 055/62 24 256, predajna@stenia.sk

KD 1600447/25

Pre majiteľov domov a záhrad ponúka firma STIHL nový, kompaktný program ACCU STROJOV COMPACT - Línia C. Ľahké stroje s výkonnými 36 V Li-lon batériami. Takže starostlivosť o záhradu je ešte jednoduchšia.


18 RADÍME

1. december 2016

Aby hra MALA ZMYSEL Pri nakupovaní vianočných darčekov zvoľte namiesto klasických hračiek spoločenskú hru Vianočné prázdniny sú nielen dňami pohody a oddychu, pre deti je to tiež šestnásť dní bez učenia a povinností.

Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk

A keďže čas vianočný je spojený aj s darčekmi pre svojich blízkych a najmä pre deti, pri ich kúpe by sme mali pouvažovať, či by sme nemali namiesto autíčka alebo bábiky kúpiť radšej spoločenskú hru. Naučte sa farby Aby deti nezabudli, čo sa v škole doteraz naučili, môžu vám pomôcť edukačné hry, ktoré sa vyrábajú v spolupráci so psychológmi a pedagógmi, aby dokázali deti zaujať a predovšetkým rozvíjať zručnosti, ktoré by mali v danom veku ovládať. Deti sa zábavnou formou učia a opakujú si jednoduchú matematiku, rozoznávanie tvarov, farieb a rozvíjajú slovnú zásobu. Pamäť a sústredenie pomáha precvičiť napríklad hra Colorio, ktorá aj napriek jednoduchosti pravidiel môže vyvolať až návykový zápal do hry.

Počítače nikdy nedokážu nahradiť ľudskú kreativitu Hry podporujú schopnosť pohotovo reagovať a premýšľať. Takáto je aj obľúbená hra Activity, ktorá je nielen zábavná, ale je prostriedkom na rozvoj predstavivosti a komunikačných zručností. Na svete sa jej predalo už viac ako 5 miliónov kusov. „Activity je fenomén, ktorý len tak ľahko neomrzí. Ak už máte po stej hre pocit, že všetky kartičky dôverne poznáte, môžete si dokúpiť jej rozšírenie či špeciálnu edíciu,“ vysvetľuje Jana Karásková zo spoločnosti Piatnik. Karty nikdy neomrzia Veľmi praktické sú kartové hry, ktoré nezaberajú mnoho miesta pri sviatočnom cestovaní a

Karty určite nesklamú. Zahrať si ich aj so starými rodičmi môžu deti počas prázdnin.  možno ich hrať takmer všade a za každých okolností. Napríklad kartová hra na motívy Pána prsteňov je zaujímavá nielen tematicky, ale láka najmä zážitkom z hrania a možnosťami taktizovania. Aj pre škôlkárov Poučné hry sa ale netýkajú len školopovinných. Aj škôlkari sa radi zahrajú. Existujú mnohé varianty známych hier, ktoré sú prispôsobené pre mladšieho hráča. Pri ich hraní si deti opakujú slovnú zásobu, názvy ovocia a zvierat alebo farieb, niektoré edukačné hry cielia aj na rozvoj jemnej motoriky. Ovocie a farby kombinuje hra Reflexx, ktorá,

ako už sám názov hovorí, skúša aj rýchle reakcie hráčov. Hraním hry Alfa-Beta sa deti zlepšujú v jemnej motorike, ktorú si precvičia aj rodičia. Dôležitá motorika „Rozvoj jemnej motoriky je veľmi dôležitý aj pre dospelých. Aj napriek tomu, že takmer všetko riešime on-line komunikáciou, počítače stále nedokážu nahradiť ľudskú kreativitu. Rozvoj jemnej motoriky prispieva aj k rozvoju empatie a sociálnej inteligencie osobnosti a logického myslenia,“ vysvetľuje Lýdia Žáková, psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

foto: shutterstock

Naučiť sa aj prehrávať Deti si môžu pri hrách precvičiť aj produktivitu, kreativitu či spontánnosť. Učí ich to hra Tik tak bum!, ktorú možno hrať so staršími deťmi, ale existuje aj v prevedení pre mladšie deti. Hranie spoločenských hier je skvelá rodinná aktivita, ktorá členov nielen zabaví. „Dieťa by sa prehre malo jednoznačne učiť v kruhu blízkych, ktorí mu prehrávanie musia vysvetliť ako súčasť života a vysvetliť mu, že prehra v žiadnom prípade neznamená doslovné zlyhanie a rolu „lúzra“, za ktorého by v inom kolektíve mohol byť považovaný,“ dopĺňa odborníčka. Dôležité je tiež povedať, že ten, kto sa hrá, ten predsa nehnevá!


19

INZERCIA

1. december 2016

RIADKOVÁ INZERCIA Služby

Oprava obuvi, výroba kľúčov a predaj doplnkového sortimentu. Nájdete nás v OC Aupark vedľa Billy.

Bolí vás chrbát či kĺby? Myos Centrum-Power jóga a SM systém. Moyzesova 46, www. myoscentrum.sk, 0915 320 106

KDR1600657

Geometria nápravy - Servis MKT - 0908 564 898 KDR1600600

Úvery od 5000 €, prefinancovanie starých dlhov, zníženie splátok. 0907 956 746 KDR1600514

Vyrovnávanie hliníkových diskov v MKT servise na Vodárenskej ulici - 0908 564 898, 0908 246 906 KDR1600599

Servis osobných a dodávkových vozidiel, MKT servis, ul. Dopravná za ručnou umyvárňou. 0908 564 898 KDR1600601

Pohreby-ČajkováNONSTOP-stále pracujem aj ako REČNÍČKA-055/6221715, 0905608970www.pohrebycajkova.sk

KDR1600639

OPRAVA: diaľkové ovládače, videá, DVD, veže, rádiá, gramofóny, magnetofóny... Puškinova 8-0905366287 KDR1600653

Drobnochov

Hľadáme opatrovateľky a zdravotné sestry do rakúskych rodín. Na trhu pôsobíme už 12 rokov. www. hilfe-in-wuerde.at, 0908 868 643, 0043 699 190 487 23, office@hilfe-in-wuerde.at Jednoduchá práca od 9 - 13 h. vhodná popri zamestnaní aj dôchodku. Zaškolíme, 600 € mes. 0908399444

Liečim rôzne druhy zápalov. Veštím a odrábam. Tel.: 0903 192 981 KDR1600624

Edita Gazsíková - HÁDES - pohrebné služby - NONSTOP. 0915 916 935, 0907 250 828 KDR1600625

Výkup a predaj použitého nábytku, TV LCD, chladničky, elektroniky. Strojárenská 3, 055/6337709

Auto-moto - predaj

Jazdené + nové pneumatiky, disky plechové a hliníkové + montáž. 0908 959 059, 0908 246 906

KDR1600615

Prijmem na TPP čašníčky za serióznych plat.podm. do sídliskového pubu. 0905665682, 0905666112 9h-15h

KDR1600633

Prijmem samostatného kuchára/ ku, info na t. č. 0907 178 598 KDR1600646

Prijmeme šikovnú cukrárku. 0915 534 804

KDR1600631

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE Osobne: každý pracovný deň, 8.00 - 16.00 hod, Hviezdoslavova 6 Online: 0907 414 206, inzercia@kosicednes.sk

KDR1600648

KDR1600616

Výroba domácich knedlí - kvalitné a čerstvé. Dominikánske nám. 8 a Fejova 1, stará sýpka. 0905247556 KDR1600632

www.osmoza.sk: Osmóza je jediný filter na vodu, ktorý Vás zbaví dusičnanov! SHOWROOM, Hrnčiarska 8 KDR1600636

KDR1600640

Pasce na líšky, Tel.: 0907 181 800, www.123nakup.eu KDR1600642 KDR1600597

Auto-moto - kúpa

Jazdené pneumatiky, plechové disky a hliníkové disky - 0908 564 898

PRACOVNÉ ODEVY, obuv, rukavice pre všetkých. Rooseveltova 24, KE od 9:00-17:00 hod. 0904296595

KDR1600598

Nehnuteľnosti – kúpa

Kúpim 1 - 2-izbový byt v KE. Platba v hotovosti. RK nevolať. 0948 042 515 KDR1600614

Nehnuteľnosti – predaj

2-i. byt v zatepl. novostavbe v obci Kaplná pri Senci v štádiu štandard, 54,44 m2, tichý areál, s park.miestom. Z Kapolnej výborné napojenie na D1 do BA. Nákl. 60 €/ mes. Cena 69 tis. Tel.: 0915764855

KDR1600617

Prijmeme do TPP zámočníkov s paličským preukazom prípadne zákl. zváračským kurzom. 0948 132 793

Montáž zdarma. Doživotný servis. 0948663600

Chutné ZÁKUSKY z Maďarska už od 0,35 € na objednávku. Ondavská 3, KE. 0905 715 143

Zamestnanie - ponuka

Dominus - pohrebná služba. Prijateľné ceny. Tel.: 0940 410 101

KDR1600621

KDR1600656

KDR1600644

KDR1600517

Čistenie, brúsenie a leštenie hrobov od 90 €. 0907 649 160, 0944 032 810, lesteniehrobov@gmail.com

KDR1600654

Trvalá práca, voľná prac. doba, 800 €/m, alebo 2 h. privyrábanie dopoludnia aj popoludní. 0908456860

Ponúkam očistené chladené brojlérové kurčatá domácej kvality, cena 2,40 €/kg. Očistené morky na Vianoce 3,90 €/kg. Vhodný dar na Vianoce! Tel.: 0915 960 011

KDR1600618

KDR1600619

Prijmem dôchodkyňu na toalety. 0911 963 350

KDR1600645

Predám reštauráciu Vigvam pub v Košiciach. Tel.: 0905 148 244

KDR1600643

Predám vlašské orechy nelúpané. 0949 239 095 KDR1600658

SLEDUJTE NÁS

ONLINE

KDR1600650

Prenájom – ponuka

1-izb. byt Terasa - pri Magistráte, cena: 270 €. T. č.: 0944 307 271 KDR1600652

Rôzne – predaj

Nové najlacnejšie na trhu! Filtre na vodu, osmóza a iné.

WWW.KOSICEDNES.SK

PRENÁJOM, PREDAJ A KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ Cena: 1,20 € /deň (do 100 znakov) Minimum uverejnení: 10 dní Osobne: Hviezdoslavova 6 (Nám. Maratónu mieru) Mailom: inzercia@kosicednes.sk Tel.: Martina Bušová - 0907 414 206 (aj sms)


20 TV PROGRAM

1. december 2016

DNES SI POZRITE NÁŠ

TV TIP

Hodnotenie: 85 %

FILM+ o 22.00 h

Putá vojny Vojnová dráma, Južná Kórea, 2004

Bin Won, Dong-gun Jang

Vojnová dráma z prostredia vojny v Kórei. Príbeh dvoch bratov, ktorí sa nevedia opustiť, vždy si pomáhajú, a preto ich nerozlúčila ani vojna. Pri nábore armáda povolá mladšieho z nich, no starší ho nenechá samého a nájde ho. Tak sa dostanú spoločne bok po boku do najtvrdších bitiek vojny.Starší z bratov sa snaží mladšieho brániť, preto sa dohodne s veliteľstvom na plnení istých náročných príkazov výmenou za prepustenie jeho brata. Riskuje život,aby ho poslali domov, no nakoniec, aj keď za svoje hrdinské činy dostane medailu, nič sa nedeje tak, ako bolo vopred plánované…

zdroj: čsfd, internet

DAJTO o 20.15 h

Terminátor 3: Vzbura strojov Akčný sci-fi film, USA, Nemecko, GB, 2003

Hodnotenie: 74 %

Od momentu, keď John Connor zachránil ľudstvo pred zničením, uplynulo 10 rokov. Z budúcnosti vystúpi T-X, doposiaľ najvyspelejší vražedný stroj. Jedinou nádejou na prežitie sa stáva replika Terminátora, tajomného a teraz už zastaralého robota, ktorý sa Connora v minulosti pokúšal zabiť...

ČT2 o 22.30 h

Faunovo velmi pozdní odpoledne Komédia, Československo, 1983

Hodnotenie: 74 %

Výjavy zo života starnúceho zvodcu mladých dievčat, ktorý sa zo strachu pred starobou zúfalo snaží získať, čo sa ešte dá. Postupne si však uvedomuje, že jeho počínanie je márne. Tak sa z Fauna, na prvý pohľad šarmantného muža, stáva tragikomická figúra zbytočného človeka.

DVOJKA o 23.55 h

Štrajk Dráma, Sovietsky zväz, 1925 Film o povstaní v ruskej továrni, kde sú robotníci dohnaní k revolte kvôli chamtivosti a nepoctivosti majiteľa. Nepokoj medzi zamestnancami rozpúta zrada. Vzbura, po ktorej nasledujú problémy spojené s rastúcou nezamestnanosťou, vyvolá protiúder majiteľov továrne podporený vojskom.

Hodnotenie 82 %

7.00 Dobré ráno, KOŠICE:DNES, repríza; Naštartujte deň s Majkou Hulecovou a Petrom Nádasdim (na snímke); Začínajú sa Vianočné trhy na Terase; Predstavujeme nominovaných v ankete KOŠIČAN ROKA 2016 8.00 Life style, premiéra 9.00 Music Box 14.00 Dobré ráno, KOŠICE:DNES, repríza 15.00 Music Box 16.00 Tabačka stream, záznam z tanečného predstavenia, repríza 17.00 Life style, repríza 18.00 AKTUALITY KOŠICE:DNES, Spravodajstvo z mesta, premiéra 19.00 AKTUALITY KOŠICE:DNES, repríza 20.00 Life style, repríza 21.00 Tabačka stream, repríza 22.00 Life style, repríza


MIX

1. december 2016

21

RECEPT

POČASIE DENNÉ TEPLOTY

NOČNÉ TEPLOTY

5 °C

-1 °C

ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ

3

DNES

bude prevažne oblačno, miestami dážď alebo sneženie. Denná teplota 5 °C, v noci klesne na -1 °C. Fúkať bude vietor do 30 km/h.

V PIATOK

by malo byť polooblačno až oblačno. Denná teplota 3 °C, v noci klesne na 0 °C. Fúkať by mal vietor do 25 km/h.

V SOBOTU

očakávame polooblačno. Denná teplota 2 °C, v noci klesne na -3 °C. Fúkať by mal vietor do 20 km/h.

12 °C 12 °C Trenčín

Poprad

10 °C

Košice

13 °C

13 °C

Bratislava

13 °C

Nitra

13 °C

Potrebujeme:

1 kg pravej hovädzej sviečkovej 30 g masla 250 ml hovädzieho vývaru 30 ml olivového oleja

Prešov Žilina

HOVÄDZÍ BIFTEK S OMÁČKOU

Zdroj: meteo.sk

OSEMSMEROVKA

50 ml smotany 20 ml koňaku 30 g nakladaného zeleného korenia soľ, mleté čierne korenie

Postup:

Z očistenej a odblanenej sviečkovej nakrájame široké steaky, ktoré vytvarujeme iba rukou. Osolíme, okoreníme a sprudka opečieme po oboch stranách na olivovom oleji a dáme dorobiť do rozpálenej rúry na 190°C do požadovanej úpravy bifteku. Mäso vyberieme a vo výpeku orestujeme zelené čierne korenie bez nálevu a zalejeme koňakom. Prilejeme vývar, zalejeme smotanou. Na zjemnenie pridáme maslo.

SUDOKU

(STREDNÉ)

krizovkarsky-raj.sk

Vráti sa manžel domov, v posteli milenec. Vytiahne pištoľ, milenca zastrelí. Manželka to komentuje: „Tak to sa nemôžeš čudovať, že už...“ Tajnička má 21 písmen. ABECEDA, AUTOR, BANKROT, BETLEHEM, BIDLO, BRALO, ČEĽUSŤ, ČINKA, DISKY, DLŽNÍČKA, FUTBAL, HEREC, HRÚBKA, IDEÁL, IDIOT, IDYLA, IKONA, IMRICH, ISKIERKA, KORUNA, KOSTI, KRPCE, KVETY, ĽAHKOSŤ, LAICI, LIETAVA, LOTRI, MAKLÉR, MUDRC, MUŽÍK, ONDREJ, OSIVO, OTČIM, PALUBA, PANKREAS, RENTA, RUINY, RULETA, SEKTA, SIBÍR, STEREO, STISK, STRIH, STRUK, TLUPA, TRUST, TUNER, UČIVO, VTÁČIK, VÝBOJE, WESTERN, ZINOK.

8 5 4 6 1 6 9 2 8 6 7 9 2 7 6 9 2 6 1 5 1 2 2 7 9 8 5 1 2 3

Puzzle byčísla websudoku.com Pravidlá: Do prázdnych políčok vpíšte správne od 1 až do 9. V každom riadku, stĺpci a štvorci musí byť každá číslica použitá len raz!


22 ŠPORTOVÝ VÝSLUCH

1. december 2016

PIPIMU JEDNA PORCIA NEST Volejbalista VK KDS Šport Jakub Bališin je veľký kávičkár. Obdivuje tenistu Rogera Federera. Najlepšie si oddýchne v saune či pri masáži, kde dokáže totálne vypnúť. Blokár košického extraligového tímu varí lepšie ako priemerný muž. Priznáva, že často premýšľa negatívne.

Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk

Čím by ste sa živili, keby ste neboli športovcom?

Myslím, že by som svoju pozornosť upriamil smerom k uniforme, vôbec by mi neprekážala. Skúsil by som to v armáde ako profesionálny vojak. Aspoň by sa vylepšila moja disciplína, to by mi len prospelo. Vojaci by mi isto povedali, že to nie je ľahké povolanie, lebo veľa o ňom neviem, na vojenčine som nebol.

Kto bol vaším športovým vzorom?

Švajčiarsky tenista Roger Federer je veľký profesionál a mohol by byť pre mnohých veľkým vzorom. Toľké roky je na špici. Je príkladom toho, ako sa vďaka tomu, že športu obetujete všetko, dokážete 15 rokov držať na vrchole. Nie ako hviezda, ktorá vyletí a po krátkom čase jej niet.

Na čo najviac utrácate?

Určite na jedlo. Dávam si pozor čo mám na tanieri, ale čo je hlavné, jem fakt veľa. Obedujem pravidelnedvakrát. To je môj štandard. Jedna porcia mi nestačí.

Pamätáte si na vašu prvú lásku?

Poznali sme sa od škôlky. Naši rodičia sa poznali, vyrastali sme na sídlisku. Po prvý raz som sa zaľúbil, hoci len platonicky. Mala peknú tváričku, blond vlasy a veľmi veľa sa smiala. V jej prítomnosti bolo vždy veselo, ale po základnej škole sa naše cesty rozišli.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Som kávičkár. Dve – tri denne vypijem, ale musí to byť dobrá

V tíme VK KDS zažil 203 centimetrov vysoký blokár (štvrtý zľava v hornom rade) po uplynulej foto na strane: Veronika Janušková sezóne pre Košice historický moment – extraligový bronz. Ako znie vaša prezývka a prečo ste ju dostali?

VIZITKA

Volajú ma Pipi. Otec sa volá Peter, kedysi hrával za Košice basketbal, volali ho Pipi a keďže som chodieval do telocvične s ním, tak vraveli, že došiel aj malý Pipi. Tá prezývka mi ostala, dokonca sú ľudia, čo ma poznajú len podľa nej.

Jakub Bališin VOLEJBALISTA VK KDS ŠPORT KOŠICE Narodil sa 28. septembra 1990 v Humennom.

Ako si najlepšie oddýchnete?

Vyrastal v Humennom, kde sa stal najskôr juniorským majstrom Slovenska a potom dva razy vyhral extraligu. V sezóne 2015/2016 získal bronz s tímom VK KDS Šport Košice. Po minulej sezóne sa dostal do širšej nominácie slovenskej volejbalovej reprezentácie. káva. Aj doma mám kávovar, zainvestujem do kvalitnejšej kávy. Čo je podstatné, jej vôňu a chuť si musíte vedieť vychutnať, to znamená, že pri jej pití sa nesmiete nikam ponáhľať. Pečený pstruh, grilovaný losos, to je moje. Snažím sa mať rybu v jedálničku aspoň raz za týždeň, pochutím si na nej.

Navštívili ste veľa krajín.

Výkony v minulej sezóne mu zabezpečili miesto v širšej nominácii našej reprezentácie. Na ktorú najradšej spomínate a kam by ste sa už nikdy nechceli vrátiť?

Neexistuje krajina, kam by som už nešiel. Zato sú miesta, kam by som sa rád vrátil. Trebárs chorvátsky Rovinj na Istrii. Tam nájdete pokoj, pamiatky, krásnu prírodu. Aj turecký Istanbul mi učaril. Bolo tam veľa ľudí. Je to celkom iný svet ako ten náš, iné zvyky. To ma fascinovalo.

Rád zájdem do wellness centra. Regenerácia je pre športovca dôležitá, ale pre mňa je sauna, masáž, vírivka aj forma relaxu. Veď ak si to zaplatíte, vrážate prostriedky do seba. Do sauny sa vyberiem so spoluhráčmi, niekedy s priateľkou, ale pokojne aj sám. Vtedy mám čas so zavretými očami pokojne premýšľať, užiť si totálne vypnutie.

Čo vás vie priviesť do zúrivosti?

Bol som oveľa väčší pohoďák, teraz sa viem aj pekne naštvať. Napríklad, ak mi niekto neverí. To som potom fakt vytočený.

V čom vynikáte a v čom ste absolútne neschopný?

Nejdú mi jazyky, na ne som vyslovene danosť nedostal. Zmaturoval som síce z nemčiny na dvojku, ale to len preto, že som to vydrel. Dobrý som podľa mňa vo varení, lepší ako priemerný chlap. Celkom


ŠPORTOVÝ VÝSLUCH

1. december 2016

23

AČÍ, obeduje dvakrát stavu hrá, vie ju stvárniť skvele, zžije sa s tou rolou. A musím spomenúť aj Eminema. Tvorba amerického rappera má svoj odkaz. Stále príde s piesňou, ktorá chytí za srdce, najmä preto, že je dosť pravdivá.

Ktorý úspech vašej kariéry si najviac ceníte a na ktorý okamih by ste najradšej zabudli?

rád sa postavím ku sporáku, experimentujem, hoci nie všetko vyjde tak ako chcem. Aj tu treba trénovať a časom prídu pokroky.

Čo by ste na sebe zmenili a s akým zlozvykom bojujete?

Asi by som mal myslieť viac pozitívne a sústrediť sa na to, čo ma môže posunúť ďalej. Lebo často premýšľam negatívne, skôr by som mal veriť, že veci sa pohnú správny smerom. A mal by som si prestať ohrýzať nechty na ru-

kách, chytá ma to vtedy, ak som veľmi nervózny.

Kto je váš najobľúbenejší umelec?

Americký herec Jack Gyllenhaal je trieda. Akúkoľvek po-

KD 1600501/02

V Prahe sa mu naskytla možnosť za sto korún sa desať minút poláskať s týmto krásavcom, tak neváhal. Vpravo momentka z výletu s priateľkou do stovežatej. foto: archív jb

Najpamätnejší okamih? No predsa zisk titulu v extralige s Humenným. Zvládli sme posledný zápas vo Svidníku a prišlo moje druhé zlato. Predtým som už extraligu vyhral, ale na prvenstve som nemal taký podiel. Celkom inak si úspech ceníte, ak je na ňom váš rukopis. Pri druhom titule som si tú medailu zaslúžil. A v Humennom prišiel aj okamih, ktorý by som najradšej vymazal. To, keď nám po víťaznom zápase s Myjavou oznámili, že klub končí. V očiach sme mali slzy.


24 ŠPORT

1. december 2016

POLOVICA TÍMU z Košíc!

Michal Dudovič bude najmladším hráčom Slovenska na florbalových MS v Lotyšsku Mužská florbalová reprezentácia Slovenska odohrá v nedeľu proti Poľsku úvodný duel na XI. majstrovstvách sveta, ktorých dejiskom je lotyšská Riga. Odchovanci košického florbalu tvoria dominantnú časť nášho národného tímu. Najmladším v tíme je debutant na najvyššom fóre, útočník majstrovského ATU Košice Michal Dudovič, ktorý oslávi na konci januára 18. narodeniny.

Cieľom našich je pri tretej účasti na MS postup do štvrťfinále. Takýto skvelý úspech dosiahli aj pri premiére v roku 2012. Na predchádzajúcom šampionáte v  roku 2014 potom skončili na 10. priečke. „Poľsko sme zdolali v príprave 8:4. Nevieme, čo čakať od Austrálie. V skupine budú naj-

Stresu z debutu sa síce nevyhnem, ale najdôležitejšie bude, aby som na to nemyslel

„Bude sa hrať v ostrom tempe, čas na oddych mať nebudeme. Bude to oveľa namáhavejšie ako v  domácej súťaži. Budem cítiť oveľa väčšiu zodpovednosť. Stresu z  debutu sa síce nevyhnem, ale najdôležitejšie bude, aby som na to nemyslel, hral svoju hru, podával čo najlepšie výkony a  pomohol spoluhráčom i  tímu k čo najlepšiemu výsledku,” želá si slovenský florbalový reprezentant Michal Dudovič, ktorý v minulej sezóne debutoval v seniorskej extralige a  v  29 zápasoch nazbieral až 70 kanadských bodov! V  tejto sezóne zhmotnil 10 duelov až na 34 bodov. Nerozdeľujú sa na Košičanov a tých ostatných V  20-člennej nominácii reprezentačného trénera Petra Koutného sú štyria súčasní hráči ATU Košice (okrem Dudoviča aj Michal Kročko, Adrián Szabo, Filip Čonka-Skyba), ďalší štyria odchovanci tohto klubu ATU Košice (Dominik Turek, Ladislav Gál, Ľuboš Šefčík, Lukáš Řezanina), jeden jeho bývalý hráč (Lukáš Ujhelyi) a  Rastislav Mazák, odchovanec Gymnázia Trebišovská 12 Košice. „Všetci v tíme vedia, že košický florbal má svoju nespornú kvalitu. V minulej extraligovej sezóne bolo finále záležitosťou dvoch košických klubov, nášho ATU

Michal Dudovič, reprezentant Slovenska vo florbale

nebezpečnejší asi Dáni. Chceme vyhrať základnú skupinu, takto by sme v kľúčovom osemfinále narazili na Nórsko. Bolo by fajn vyhnúť sa Lotyšom, ktorí budú hrať doma, urobia teda všetko pre postup do najlepšej osmičky,” odhadol Košičan Michal Dudovič, ktorého veľkým snom je zahrať si v profesionálnej fínskej (BL) alebo švédskej lige.

Košičan Michal Dudovič, florbalový supertalent s čelenkou vo vlasoch, má pred sebou foto: Veronika Janušková veľkú perspektívu. a Florka. Každým rokom je v  reprezentácii viac a  viac Košičanov, ale v  národnom tíme sa v žiadnom prípade nerozdeľujeme na Košičanov a  tých ostatných. Hlavné slovo vždy patrí nášmu trénerovi a  potom kapitánovi,” upozorňuje Michal Dudovič, ktorého otec Juraj založil ešte v roku 2000 prvý florbalový klub v Košiciach. Tomuto športu sa venovali aj Mišovi dvaja starší bratia. Mišo začal s  týmto športom už ako trojročný.

Vyhnúť sa domácemu Lotyšsku v osemfinále Súpermi Slovenska v  základnej C-skupine budú okrem Poľska (nedeľa) aj Austrália (pondelok) a  na záver Dánsko (utorok). Do play-off postúpia prví dvaja. Najdôležitejší súboj celého šampionátu odohrajú naši reprezentanti v  stredu 7. decembra. V  osemfinále narazia pravdepodobne na Nórsko alebo domáce Lotyšsko, keďže ani jeden z  týchto tímov papierovo nemá šancu v  základnej skupine predskočiť superfavorita zo Švédska alebo Česko.

Starších spoluhráčov zásobuje vodou Kapitán Lukáš Řezanina (pôsobí v najlepšej lige na svete - vo švédskom Linköpingu) a útočník Ladislav Gál – obaja tiež košickí odchovanci – patria medzi štyroch hráčov v tíme Slovenska, ktorí štartovali aj na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch. Práve s nimi hral Michal Dudovič počas prípravy v elitnom útoku Slovenska. Keďže Mišo je najmladším hráčom mužstva, má za úlohu pripraviť pred tréningom rozlišovačky i loptičky a napustiť vodu do (BL) fliaš pre spoluhráčov.

KOŠICE:DNES 01.12.2016  
KOŠICE:DNES 01.12.2016  

Najväčší denník v Košiciach