Page 1

TRAGÉDIA TÉMA DŇA

V MESTE ŠPORT

Po zrážke s vlakom Rodinkárstvo zomrel vodič na súdoch

Požiar vyhnal Posledná večera ľudí z bytov Košíc basketbalistov

Nákladne auto na priecestí pred Slovenským rekordérom zostal U. S. Steel začalo horieť. Šoféra Krajský súd v Košiciach. Má pätnásť našli pod lokomotívou. sudcov s rodinnými prepojeniami v strana strany 2 -53 justícii.

Horelarana elektroinštalácia, vyše Po Ďalšia košickému športu. dvadsať ľudí z Ružovej muselo basketbalistkách Goodulice Angels v prespaťkončí mimoajdomova. meste basketbalový klub strana KB Košice. strana156

www.kosicednes.sk,

kosicednes

Meniny dnes Svetozár Milena

pondelok 9. apríl streda 16. máj 2018, číslo: 68 93 / ročník 5 Bude slnečno. Denná teplota nočná 10 °C, juhovýchodný vietordo do20 30km/h. km/h. Bude zamračené, občasný dážď. Denná teplota2119°C,°C, nočná 10 °C, severný vietor


02 INZERCIA

16. mรกj 2018


INZERCIA

03

KD 1700548/05

16. mรกj 2018


04 TÉMA DŇA

16. máj 2018

NA SÚDOCH V KOŠICIACH JE Avšak spochybňovanie nestr Transparency International Slovensko odporúča upraviť rozvrhy práce tak, aby v Na Krajskom súde v Košiciach a troch košických okresných súdoch za štyri roky klesol počet sudcov, ktorí majú príbuzného v justícii. Vyplýva to z analýzy mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko.

Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk

Údaje získala z majetkových priznaní, ktoré sú sudcovia povinní každoročne podávať a zverejňuje ich Súdna rada SR. Vďaka zmenám, ktoré ešte v roku 2010 zaviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (vtedy SDKÚ), sú ich súčasťou aj vyhlásenia o blízkych osobách na súdoch, ministerstve a jeho organizáciách. V roku 2012 pracovalo na štyroch košických súdoch 43 sudcov, ktorí boli v rodinnom vzťahu s iným sudcom alebo zamestnancom súdu. Celkovo na nich pripadalo 51 príbuzenských väzieb, keďže niektorí sudcovia majú v súdnictve aj viac ako jedného rodinného príslušníka. V roku 2016 bolo na tých istých súdoch 36 sudcov, ktorí majú rodinu na svojom alebo inom súde. Celkový počet príbuzenských väzieb, ktoré predstavovali, sa znížil na 46. Rekord na krajskom súde Rekordérom v tomto smere zostal Krajský súd v Košiciach. Podľa údajov za rok 2016 má pätnásť sudcov s rodinnými prepojeniami v justícii. Z nich deväť má príbuzného priamo na svojom pracovisku. Z celoslovenského pohľadu je pritom trend opačný ako v Ko-

Na košických súdoch je 36 sudcov, ktorí majú príbuzného v súdnictve. V celom Košickom kraji je foto: veja takýchto sudcov dokopy 53 a všetkých rodinných väzieb 73. šiciach. V priebehu štyroch rokov sa totiž pavučina rodinných väzieb na súdoch rozrástla tak, že nie každý piaty, ale každý štvr-

Veľká miera rodinných prepojení medzi sudcami ohrozuje nestranný výkon súdnictva Matej Šimalčík, projektový koordinátor TIS tý slovenský sudca má príbuzného pracujúceho na súde. Rodinné väzby vznikli ďalším štyridsiatim sudcom. Problémom ale v Košiciach zostáva, že viacero sudcov krajského súdu má príbuzných na jemu

EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 - Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; redakcia@kosicednes.sk; obchod@kosicednes.sk; www.kosicednes.sk; Šéfredaktor Mediálneho domu KOŠICE:DNES: Dušan Karolyi, e-mail: dusan. karolyi@kosicednes.sk; Šéfredaktor denníka KOŠICE:DNES: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora denníka KOŠICE:DNES: Roman Rokytka, email: roman.rokytka@kosicednes.sk. Vydavateľ: KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com

POSIELAJTE NÁM TIPY:

podriadených súdoch nielen v Košiciach, ale aj v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Môže tak nastať situácia, že okresný sudca

APLIKÁCIA KOŠICE:DNES

vydá rozhodnutie a v odvolacom konaní na krajskom súde vec pripadne jeho príbuznému. Na týchto okresných súdoch je v súčasnosti deväť sudcov, ktorí majú príbuzného na nadriadenom Krajskom súde v Košiciach.

Ak riešia rovnakú súdnu agendu, existuje riziko, že sa stretnú v jednom konaní. Rozhodovali v jednej veci „Existencia veľkej miery rodinných prepojení medzi sudcami ohrozuje nestranný výkon súdnictva,“ napísal k tomu v analýze projektový koordinátor TIS Matej Šimalčík. Aj podľa Najvyššieho súdu SR rodinné vzťahy medzi sudcami vyššieho a nižšieho stupňa spochybňujú nestrannosť súdneho konania. Skonštatoval to v rozhodnutí z júla 2016, ktorým zrušil právoplatné odsúdenie Košičanky za poistný podvod.

Vydavateľ je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu KOŠICE:DNES akýmkoľvek spôsobom je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní KOŠICE:DNES, si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa § 39 autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch.

INFOLINKA: 0800 300 010

TIPY@KOSICEDNES.SK

10€ AK VÁŠ TIP ZVEREJNÍME


TÉMA DŇA

16. máj 2018

05

UŽ MENEJ PRÍBUZNÝCH. annosti stále neriešia jednej veci na nižšom a vyššom súde nerozhodovali príbuzní

Za štyri roky na Slovensku vznikli rodinné väzby v justícii ďalším 40 sudcom. Predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volfoto: tasr kaia ale v ich počte stále nikto neprekonal. Vo veci totiž košický krajský sudca Karol Kučera rozhodoval o odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Košice I, ktorý vydal jeho zať Milan Husťák. Najvyšší súd rozhodol, že tým bol porušený zákon v neprospech obvinenej, lebo krajský sudca mal byť z konania vylúčený. Zdôraznil pritom, že nie je podstatný „subjektívny pocit sud-

cu“, či sa cíti zaujatý, alebo nie, ale musí sa takým aj „objektívne javiť“ navonok, teda v očiach účastníkov konania aj verejnosti. Rodina aj s prokurátorom Analýza mimovládky spomína aj iné rozhodnutie v podobnom košickom prípade. V máji 2015 Najvyšší súd prikázal Okresnému súdu Košice – okolie, aby

trestnú vec vlámania pridelil inému sudcovi. Dôvodom bolo, že sudca Miroslav Baňacký, ktorý obžalovaného odsúdil na rok a pol väzenia, je švagrom prokurátora Okresnej prokuratúry Košice – okolie Petra Volkaia. A práve on zastupoval na pojednávaní obžalobu. Najvyšší súd okresnému sudcovi vytkol, že sám mal oznámiť svoju zaujatosť, keďže podľa zákona z vykonávania trestných úkonov má byť vylúčený aj sudca, ktorý má pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní, teda aj k prokurátorovi. Transparency tvrdí, že vzniku takýchto konfliktov záujmov sa dá pomerne jednoducho zamedziť. Navrhuje úpravu rozvrhov práce súdov, v ktorých by sudcovia deklarovali svoje príbuzenstvá a tie by sa zohľadňovali pri náhodnom prideľovaní spisov. Ak by potom vec na odvolacom súde pripadla sudcovi, ktorého rodinný príslušník v nej rozhodoval na prvom stupni, jednoducho by sa mu nepridelila.

Mimo kompetencie Predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai neodpovedal, či by takéto opatrenie nebolo potrebné zaviesť v rozvrhu práce jeho súdu. „Nebudeme sa k tomu vyjadrovať,“ povedala hovorkyňa Anna Pančurová. Pred necelými dvoma rokmi denníku KOŠICE:DNES Volkai odpísal, že riešenie takýchto problémov je mimo jeho kompetencie. „Akékoľvek usmernenie predsedu súdu vydané pre odvolacie senáty by bolo protizákonným zásahom do ústavnej zásady zákonného sudcu a porušením zákonnej úpravy o riadení a správe súdov,“ uviedol. Práve Volkai starší je podľa analýzy TIS sudcom, okolo ktorého je vytvorená najväčšia skupina príbuzných v slovenskom súdnictve. Jeho dcéra a nevesta sú sudkyňami na Okresnom súde Košice II. Zať, ktorým je práve Baňacky, súdi na Okresnom súde Košice – okolie. Manželka pracuje v administratíve na krajskom súde.

Počet sudcov a počet sudcov s rodinnými väzbami Krajský súd v Košiciach           Okresný súd Košice I  Okresný súd Košice II                Okresný súd Košice – okolie   

62              15  38               10    31                 9  18                 2 Zdroj: TIS

Medzi priznaniami sudcov sú rozpory Podľa Transparency International Slovensko môže byť príbuzenstiev v našej justícii viac, ako vyplýva z oficiálnych údajov. Ukazujú to rozpory medzi priznaniami sudcov. Medzi piatimi sudcami, ktorí si podľa nej nesplnili dôsledne svoju povinnosť a niektorých príbuzných

opakovane neuviedli, organizácia uvádza košického sudcu Miroslava Baňackého. V priznaní mu chýba švagriná Dominika Volkaiová, ktorá je sudkyňou Okresného súdu Košice II. Ona jeho však vo vyhlásení o blízkych osobách napísala. „Neuvedenie pravdivých údajov o rodinných väzbách je disciplinárnym deliktom. V prípade jeho opakovaného spáchania hrozí sudcovi až vyzlečenie z talára,“

M. Šimalčík

foto: tis

napísal M. Šimalčík. Baňacký na otázky denníka KOŠICE:DNES nereagoval. Svoju povinnosť si zrejme vysvetlil tak, že blízkymi osobami sú iba príbuzní v priamom rade, manželka a súrodenci, ako to vyplýva z ustanovení Občianskeho zákonníka. „V praxi pravdivosť a kompletnosť vyhlásení sudcov nikto nekontroluje,“ dodáva Transpa(ROK) rency.


06 V MESTE

16. máj 2018

MESTO REAGUJE NA ČLÁNOK o hrozbe na Sídlisku Ťahanovce Je pán, u ktorého už šesťkrát za posledné dva roky zasahovali hasiči, spôsobilý samostatne viesť domácnosť? Mala by to preveriť mestská časť V utorok (15. 5.) sme sa v Téme dňa venovali problémovému občanovi zo Sofijskej ulice na Sídlisku Ťahanovce. V jeho byte už šesťkrát v priebehu dvoch rokov zasahovali hasiči. Aj keď k žiadnym škodám alebo nešťastiu nikdy nedošlo, ide o vážnu potenciálnu hrozbu pre celý vchod či blok.

čana na Sofijskej ulici č. 12, ktorý v dôsledku svojho zdravotného stavu opakovane spôsobil požiar vo svojom byte,“ uviedol pre KOŠICE:DNES vedúci komunikačného referátu mesta Košice Jozef Marko. Odporučia ďalší postup Mestská časť by sa podľa Marka mala zamerať predovšetkým na posúdenie jeho spôsobilosti sa-

Magistrát chce pomôcť s problémovým občanom

Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk

Podľa informácií od susedov na Sofijskej býva hluchonemý pán a svoje by mohol zohrať aj alkohol. Hasiči šesťkrát „hasili“ pripálené jedlo na sporáku. Pre susedov to však vôbec nie je zábava - v súvislosti s nedávnymi požiarmi v obytných domoch na Obchodnej (výbuch plynu) a Ružovej. Článok však zaujal nielen našich čitateľov, ale aj magistrát. Preveria jeho sociálnu situáciu „Mesto Košice nad rámec svojich povinností požiadalo v zmysle zákona o sociálnych službách a Štatútu mesta Košice mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce o preverenie sociálnej situácie ob-

Obyvatelia Sofijskej 12 musia byť v strehu. Z kuchyne ich suseda foto: Veronika Janušková sa často dymí... 

mostatne viesť domácnosť, pomoc jeho rodinných príslušníkov a poradenstvo vo veci možnosti poskytnutia sociálnej služby, buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti, alebo pobytovej služby v zariadení pre seniorov, resp. v zariadení opatrovateľskej služby. Zároveň uviedol, že mesto bude v prípade súhlasu občana s poskytovaním niektorej sociálnej služby súčinné. „Referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice odporučí ďalší postup po doručení výsledku šetrenia z mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.“

Hlboké diery na Komenského už opravujú Len niekoľko mesiacov po skončení modernizácie električkovej trate na Komenského ulici sa objavili na opravenej ceste dve hlboké diery. Jamy vznikli priamo na križovatke Komenského a Chalupkovej ulice. V pondelok sme ich našli v pravom jazdnom pruhu v smere od Námestia Maratónu mieru k budove okresného úradu. Vozovka vyzerala, akoby sa doslova prepadala do prázdneho priestoru.

V pondelok sme na problém upozornili mesto, ako správcu komunikácie, a pýtali sme sa, či oprava spadá do záruky stavbárov v rámci modernizácie električkovej trate (MET). Už včera sa na mieste objavili odborníci s cestárskymi strojmi a miesto rozkopali. „Poslali nás zistiť, čo sa vlastne stalo, čo mohlo pod asfaltom prasknúť, že sa vytvorili také diery,“ dozvedeli sme sa od pracovníkov. Či bude opravu financovať mesto, alebo zhotoviteľ stavby MET, sme sa zatiaľ nedo(FER) zvedeli. 

foto: Veronika Janušková


07

V MESTE

16. máj 2018

Antonina Vadalu eskortovali Talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu včera eskortovali do Talianska. Informovala o tom v utorok agentúra TASR, ktorej to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal

Pracovníci košických oceliarní si prilepšia k mzde v priemere o päťdesiat eur. 

foto: Veronika Janušková

Oceliarom ZVÝŠIA MZDY Porastú aj príplatky za prácu vo výškach, pracovnú pohotovosť, ale aj osobné hodnotenie V košických oceliarňach U. S. Steel podpísali odborári a vedenie podniku dodatok ku kolektívnej zmluve. Ten zabezpečuje zvýšenie tarifných miezd od 1. apríla 2018. Ako informovala Tlačová agentúra SR, stanovená je aj minimálna suma rastu tarifných miezd, a to 40 eur pre zamestnanca (vlani to bolo 28 eur). „Súčasťou dohody je aj rast osobného ohodnotenia o 5 eur na zamestnanca. Na deväť per-

cent sa zvýšila výška variabilnej mzdovej platby v čistom zisku, zvýšené budú aj príplatky za prácu vo výškach i pracovnú po-

DOHODU OCENILO AJ VEDENIE FIRMY hotovosť, aj ostatné príplatky v súvislosti s rastom minimálnej mzdy,“ potvrdil odborový predák košických hutníkov Juraj Varga. Na rok 2018 sa podľa neho podarilo naplniť požiadavku a zá-

roveň slogan Odborového zväzu KOVO „Za vyššie mzdy“. „Odborové organizácie však čaká ešte veľa práce, aby v dynamike rastu miezd pokračovali aj v nasledujúcom období a naplnili tak známu požiadavku zamestnancov na Slovensku, že za európsku prácu si zaslúžia aj európsku plácu,“ konštatoval Varga. Dosiahnutie dohody ocenilo aj vedenie firmy, podľa ktorého je snahou posilniť previazanosť medzi finančným výkonom podniku a odmeňovaním zamest(JV) nancov. 

foto: veja

Taliana podozrivého z drogovej činnosti už slovenské úrady vydali do Talianska. Slivka. Lietadlo s ním pristálo v Ríme. Antonino Vadala, ktorý žije a podniká na východnom Slovensku, je v Taliansku stíhaný za drogovú činnosť. So svojím vydaním súhlasil. O aktivitách a kontaktoch podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol zavraždený, investigatív(JV) ny novinár Ján Kuciak.

Na Kováčskej a Orlej obmedzili dopravu V najbližších dňoch by si mali dať pozor najmä vodiči zásobovacích automobilov, ktorých cesta povedie cez Kováčsku a Orliu ulicu. Až do piatka tam totiž bude zmenená organizácia dopravy. Od včerajška platí pre nákladné autá a dodávky v priebehu dňa zákaz vjazdu na Kováčsku ulicu v úseku od križovatky s Bielou smerom na Orliu ulicu. Dôvodom dočasnej zmeny je havarijný stav odvodňovacieho žľabu na Orlej ulici tesne za križovatkou s Mlynskou. Musia ho opraviť a vedľa robotníkov sa širšie autá v úzkej ulici jednoducho nevmestia.

Tie budú môcť ďalej prechádzať priamo Kováčskou ulicou na Orliu po chodníku vedľa pracovného miesta. Vodiči by však pri míňaní

Nákladné autá a dodávky prejdú len v noci

foto: veja

Do piatka budú môcť na tomto úseku premávať len osobné autá.  Podľa informácií od Miroslava Sambora z komunikačného re-

ferátu magistrátu mesta zákaz nebude platiť pre osobné autá.

robotníkov mali zvýšiť pozornosť. „Nákladné autá a dodávky budú mať povolený vjazd na spomínaný úsek len od desiatej večer do deviatej ráno,“ hovorí M. Sambor. Na zmeny vodičov upozorňuje dočasné dopravné značenie schválené Krajským dopravným inšpektorátom v Ko(FER) šiciach.


08 KULTÚRA

16. máj 2018

Múzeá a galérie OTVORIA AJ V NOCI Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky, módnu prehliadku, ale aj netradičné bábkové divadlo Nosnou témou 14. ročníka Noci múzeí a galérií je sté výročie založenia prvej Československej republiky, o ktorej na utorkovej tlačovej besede informovali predstavitelia kultúrnych inštitúcií. Čarovná noc sa začína už túto sobotu o 17. hodine.

Dušan Bodnár dušan.bodnar@kosicednes.sk

V rámci podujatia bude v sobotu dlhšie otvorené aj Návštevnícke centrum Košice na Hlavnej ulici. Záujemcovia sa tak budú môcť informovať o programe podujatia už od 10. hodiny. Vytlačte si bankovku Prvé kroky väčšiny návštevníkov povedú do Východoslovenského múzea (VSM), kde budú mať napríklad možnosť vytvoriť si vlastnú bankovku z prvej republiky.

„My sme sa výrobu bankoviek snažili naladiť na prvorepublikovú nôtu, a tak kolegyne budú spolu so záujemcami tlačiť peniaze. Len podotýkam, aby sa nimi nikto ne-

V MÚZEU SI BUDETE MÔCŤ VYTLAČIŤ PENIAZE pokúšal platiť v obchode,“ povedal s úsmevom riaditeľ VSM Košice Róbert Pollák. Storočná noblesa Východoslovenská galéria (VSG) pripravila komentované prehliadky k už spomínanému stému výročiu. „Jednou z prednášok budú kultúrno-spoločenské pomery v Košiciach počas prvej republiky, druhou bude prednáška o Antonovi Jasuschovi, na ktorého, ako košického rodáka, sme veľmi

Východoslovenské múzeum otvorí v noci opäť svoje brány. hrdí,“ uviedla riaditeľka VSG Dorota Kenderová. Predovšetkým mužskú časť návštevníkov určite potešia módne prehliadky, ktoré im priblížia lesk a noblesu 20. rokov minulého storočia. Marionety s flašinetom Múzeum Vojtecha Löfflera pripravilo pre návštevníkov netradičné bábkové divadlo. „Pred sto rokmi nebolo určené len pre deti,

foto: veja

ale aj pre dospelých. A tak sme pripravili predstavenie s názvom Don Šajn s marionetami a flašinetom (verklík - pozn. red.), aby sme navodili tú správnu atmosféru,“ informovala Milena Gašajová, riaditeľka Múzea V. Löfflera. Návštevníci, ktorí sa v sobotu v noci vyberú do centra Košíc, zaplatia vstupné v prvom z trinástich stanovíšť. To bude platiť na všetky podujatia v rámci Košickej noci múzeí a galérií.

Čarovné nočné čítanie Noc literatúry je medzinárodné podujatie, ktoré organizujú České centrá a ktoré v jeden večer spoja literatúrou mestá na Slovensku, v Čechách a v partnerských európskych krajinách projektu. Podujatie bude v Košiciach práve dnes a všetky čítania sa začínajú o 18. hodine. Čítať bude šesť osobností šesťkrát za sebou každú polhodinu na šiestich netradičných miestach. Na každom čítaní môžete dostať pečiatku na program. Každý, kto

nazbiera minimálne päť pečiatok a príde s programom do 21. hodiny do Artfora na Mlynskej ulici, bude zaradený do okamžitého žrebovania o štyri knižné ceny, knihy z edície MM vydavateľstva, tri od Ľudmily Ulickej a jednu od Meira Shaleva s podpisom autorky a autora. Vstup na čítania je bezplatný. Všetky knihy, z ktorých sa na Noci literatúry číta, si môžete v tento deň kúpiť v kníhkupectve Artforum so zľavou 20 %. Otvorené bude až do 21.30 hod. Podrobný program nájdete na www. facebook.com/pg/ArtforumKosice. (JV)

Minulý rok sa čítalo aj v Hostinci. O akciu bol veľký záujem. foto: af


INZERCIA 09

16. máj 2018

Máte záujem stať sa partnerom novej košickej mestskej karty?

KD 1800206/04

Viac informácií nájdete na

www.partnerkarty.sk

Dom nábytku Decodom Košice

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Otváracie hodiny: Infopult: E-mail: Adresa:

PO - PIA: 9:00 - 20:00, SO - NE: 9:00 - 20:00 055 - 2850 764 mopodke@decodom.sk Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice

Platnosť akcie: 15. 5. - 14. 6. 2018

-40% AŽ DO

KUCHYNE DECO PLAN kuchyne na mieru

YNE

BEZ NAVÝŠENIA

%

na 20 mesiacov

Stačí, ak si zvolíte Reprezentatívny akontáciu od 0% do 50% z cen príklad: Celková výšk y výrobku a dobu 0 €, výška mes. splá splácania 20 mes a úveru 1 500 doba splatnosti 20 tky 75 €, počet splátok 20, celk €, pri úrokovej sadzbe 0% p.a., ako iacov. ová mesiacov. Platí na ntác plánované kuchynčiastka k úhrade 1 500 €, PRMN 0%ia e decoplan. ,

KD 1800020/07

0

SPLÁTKY NA KUCH


10 POD KOŽU

16. máj 2018

Peter Schutz (vľavo) v diskusii v TV KOŠICE:DNES s Dušanom Karolyim hodnotil aktuálne dianie v RTVS.

foto: Veronika Janušková

Debakel a FIASKO

Tak sa podľa P. Schutza môže skončiť misia šéfa RTVS, ak si zničí spravodajstvo Hosťom šéfredaktora mediálneho domu KOŠICE:DNES Dušana Karolyiho v relácii Pod kožu bol komentátor Peter Schutz. Témou bolo aktuálne dianie v RTVS.   V rámci aktuálneho diania v RTVS vznikla iniciatíva s výzvou Verejnoprávne médiá nemožno umlčať. Podpísalo ju asi 200 novinárov, tvoj podpis tam chýba... Nik mi to nedal pod nos, podobne ako s Chartou 77. Keby mi to ponúkli, veľmi by som to zvažoval. Podľa mňa je to konflikt záujmov pre komentátora. Samozrejme, solidaritu s novinármi, ktorí dostali vyhadzov, sa patrí ukázať. Druhá vec je, že je to politická téma, keďže Rezník je naviazaný na SNS, preto ako komentátor myslím, že by som mal ostať nad tým. Iní komentátori však výzvu podpísali... To je podľa mňa špecialita Slovenska. Taký Števo Hríb sa angažuje až neuveriteľne, celým hrudným košom, ja som iný. Mám názory, aj ostré, ale mám na nich priestor v novinách.

Podpísal by si teda výzvu, keby sa k tebe dostala? Asi naozaj nie, pociťujem to ako konflikt záujmov. Ty si nikdy nepracoval pre verejnoprávne médium. Aký je tvoj názor na verejnoprávnu televíziu?

Rezník je ideovo najbližšie k SNS a bolo to cítiť, už keď šéfoval v TASR, veľký priestor tam stále dostával Andrej Danko. Mám pocit, že aj teraz v RTVS dostáva neadekvátne veľa priestoru, no možno to je len môj subjektívny dojem...

Mal som názor, ktorý už nemám, že verejnoprávnu televíziu treba sprivatizovať Peter Schutz, komentátor Mal som názor, ktorý už nemám, že verejnoprávnu televíziu treba sprivatizovať, lebo kazí prostredie komerčným televíziám. Ale prehodnotil som to, lebo mediálna situácia sa prudko zmenila v posledných rokoch. Teraz si myslím, že keď už je verejnoprávne médium, tak by malo ostať zachované. Je treba čím viac zdrojov s overenými informáciami, tlak „fake news“ a alternatívnych médií je obrovský a verejnoprávna televízia by si mala zachovať normálnosť. Keď spomínaš naviazanosť riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka na SNS - eviduješ akýkoľvek vplyv SNS na vysielanie RTVS?

Otvorený list podpísalo 60 ľudí z RTVS (hlavne z televízneho spravodastva), v ktorom kritizovali dianie v „telerozhlase“ a trdili, že pracujú v nepriateľskom prostredí. Je to podľa teba adekvátny komunikačný prostriedok? Nie. Pokiaľ nedochádza k brutalitám ako cenzúra, čo aj sami tvrdili, že nedochádza, a len pracujú v slobodnom, ale nepriateľskom prostredí, tak nie. Navyše je príliš subjektívna vec to nepriateľské prostredie. Keď sa nepáčiš nadriadenému, tak sa mu nepáčiš, nie všetci môžeme byť kamaráti. Vedenie RTVS však voči listu reagovalo prudko... Hovorili o neprofesionalite podria-

dených že sú len kričiaca menšina... Rovnako neadekvátne. Vidno, že Rezník je zakomplexovaný človek. Tak sa s ľuďmi nerozpráva, začať do verejného priestoru vykrikovať, že sú mladí a majú sa učiť. Tá skupina ľudí za Mikovej éry zvýšila dôveryhodnosť aj sledovanosť RTVS. Ide o Rezníkovu čistú hlúposť, keď si takto likviduje relatívne dobrú redakciu. Nasledovalo nepredĺženie štyroch zmlúv pre externistov. Vnímaš to ako odplatu za ich podpisy pod otvoreným listom? Môže to byť odplata, ale druhá vec je, že vždy, keď sa riešia peniaze, prídu na rad externisti. Peniaze sa môžu dať niekomu inému – vnútri je stály tlak na zvýšenie platov pre TPP zamestnancov. Avšak to neboli štandardní externisti, dlhé roky fungovali ako interní zamestnanci... Aký ďalší vývoj v RTVS očakávaš? Rezník to chytí a nejako upokojí. Vie, že má politickú podporu od SNS, aj Smer ho podporuje. Rezník situáciu ustojí, cestou si však možno sám zničí spravodajstvo, čo je manažérsky debakel a fiasko.  (EH)


INZERCIA

11

KD 1800133/10

16. mรกj 2018


12 ZDRAVO

16. máj 2018

Päť pilierov ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU Zamerajte sa na oblasti, vďaka ktorým sa budete cítiť oveľa sviežejšie, zdravšie a šťastnejšie

Spomaľte, aj oddych patrí k životu... Všetci chceme žiť zdravo. Vieme ale vlastne, ktoré oblasti a aktivity sú dôležité, aby bolo naše telo aj myseľ v dobrej kondícii? Zamerajte sa na päť kľúčových oblastí, vďaka ktorým posilníte svoju imunitu a budete sa cítiť oveľa sviežejšie, zdravšie a šťastnejšie.

1

Vyvážená strava Strava musí byť vyvážená, aby nedochádzalo k nedostatku či prebytku v príjme živín. Ľuďom väčšinou chýba vláknina a PUFA – polynenasýtené mastné kyseliny. „Pri vyššej stresovej záťaži sa zvykne užívať horčík. Trochu sa však podľa mňa zabúda na vitamíny skupiny B, ktoré majú priamy vzťah k správnemu fungovaniu nervovej sústavy. Zvyšujú odolnosť voči stresu a pomáhajú zlepšovať pamäť,“ vysvetľuje nutričná špecialistka Judita Páleníková a dodáva, že ďalšie látky, ktoré môžu ovplyvniť naše psychické zdravie, sú vitamíny D a E, ale aj omega-3 mastné kyseliny, ktorých najlepším zdrojom je rybí tuk.

2

Fyzická aktivita Fyzická aktivita nielenže podporuje metabolizmus a pomáha udržiavať štíhlu líniu, ale vďaka nej sa nám uvoľňujú v tele endorfíny. Na to, aby sme zvládli fyzickú aktivitu, potrebuje naše telo svaly, kosti a kĺby v dob-

NEVYHOVÁRAJTE SA NA NEDOSTATOK ČASU rom stave a po výkone potrebuje tiež posilniť a regenerovať. Ak nemáte čas a silu po pracovných či iných povinnostiach cvičiť, vyskúšajte zo začiatku namiesto výťahu chodiť po schodoch alebo na ceste do práce či domov vystúpte z autobusu o zastávku skôr a prejdite sa.

3

Mentálna rovnováha „Veľmi dôležitú úlohu pri mentálnej rovnováhe hrá kvalita spánku, vymedzenie času na relaxáciu aj tzv. aktívny oddych, akým sú prechádzky, cvičenie, varenie alebo pečenie,“ vysvetľuje špecialistka. Práve kva-

foto: pexels

lita spánku má vplyv na úroveň fyzickej energie, duševnú sviežosť a schopnosť koncentrácie v priebehu dňa. Dbajte na to, aby ste si pre seba vyhradili každý deň aspoň 20 minút, aj keby ste mali len počúvať hudbu so zatvorenými očami. Koučka Zora Inka Grohoľová pri nedostatku času odporúča krátke minútové cvičenie. „Na zvládanie stresu je účinná aj mikromeditácia. Na minútu všetko okolo seba stíšte. Sadnite si, zatvorte oči a vnímajte, čo v tom momente zmyslovo cítite. Uvedomte si prítomný moment a aspoň na zlomok sekundy sa naň sústreďte. V tomto pocite vám stačí jedenkrát sa pokojne nadýchnuť a vydýchnuť. Budete prekvapený, o koľko lepšie sa budete potom cítiť.“

4

Celková telesná kondícia Pokles celkovej telesnej kondície alebo imunity sa odráža na schopnosti tela bojovať s chorobami. Rovnako ako trénujeme svaly, mozog a vytrvalosť, je potrebné, aby sme trénovali a podporovali tiež imunitu. Čas strávený v prírode, pravidelný denný režim a studené kúpele môžu pomôcť.

Zlozvyky pod kontrolou Všetci máme svoje súkromné neresti, ktorých sa nám nedarí zbaviť. Niektoré z nich sú veľmi škodlivé pre naše zdravie. Pri iných si ani neuvedomujeme, že môžu byť škodlivé. Napríklad ak trávite príliš veľa času pri počítači. Myslite na svoje zdravie. Jedzte viac ovocia, robte päťminútové prestávky, ak celý deň pracujete pri počítači, alebo sa raz do týždňa choďte prejsť do lesa.  (JV) 

5

Odporúčania  užívajte vitamíny skupiny B, D a E  pridajte si do stravy horčík  pravidelne cvičte a regenerujte  doprajte si dostatok spánku  vyskúšajte meditáciu  dodržiavajte pitný režim  choďte na čerstvý vzduch  konzumujte viac ovocia a zeleniny


INZERCIA

16. máj 2018

13

Záhradný program VIKING bude niesť od roku 2019 meno STIHL

2018

2019

Akcia na celý sortiment VIKING v zelenej farbe trvá od 1. 2. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob

ŠPECIÁLNA AKCIA

VIKING JE A BUDE STIHL Rozlúčte sa spolu s nami so zelenou farbou našich produktov nákupom za jedinečné, najnižšie ceny v histórii. Využite fantastickú akciu a kúpte si produkt STIHL poslednýkrát v zelenej farbe. (Dodávku náhradných dielov a servis všetkých produktov pod označením VIKING zabezpečuje firma STIHL naďalej v plnom režime.)

129 € 159 €

AKCIA MI 422

799 € 1190 €

AKCIA GE 103

199 € 249 €

Kompletný zoznam akciových produktov s možnosťou ich nákupu nájdete na

www.stihl.sk Poštová 11, Košice, 055/62 24 256, predajna@stenia.sk

KD 1800005/62

AKCIA ME 235


14

MIX

16. máj 2018

KINÁ, DIVADLÁ, TV

RECEPT

CINEMAX Avengers: Nekonečná vojna (ST) o 15.00 a 19.30, Avengers: Nekonečná vojna 3D o 16.10,Bocian Riško o 16.00, Borg/McEnroe (ČT) o 18.00, Deadpool 2 o 18.20 a 20.50, Druhá strana nádeje o 20.30, Dve a pol kačky (SD) o 16.40, Korzár z Milána – Artmax balet

o 19.50, Polnočná láska o 18.00 a 20.10, Taxi 5 (ČT) o 15.20 a 17.00, Tiché miesto o 18.50 a 21.00 hod. ŠTÁTNE DIVADLO: Historická budova: Chrobák v hlave o 19.00 hod. Malá scéna: Bez šepkára o 17.00 a 19.00 hod.

KOŠICE:DNES RETRO:KOŠICE

HRÁŠKOVÁ NÁTIERKA Potrebujeme:

280 g bieleho skyru 200 g zeleného hrášku 1 limetku

3 PL tekvicových semienok soľ, mleté čierne korenie PL=polievková lyžica, ČL=čajová lyžica

Postup:

Hrášok krátko sparíme a potom ihneď schladíme ľadovou vodou, aby si zachoval sviežu zelenú farbu. Časť tekvicových semienok posekáme, časť si necháme na ozdobu. Vidličkou hrášok zľahka roztlačíme tak, aby sa zachovala jeho štruktúra. Pridáme skyr (tradičný islandský mliečny výrobok podobný jogurtu, ktorý bežne dostať v potravinách), šťavu z limetky a posekané semienka. Ochutíme soľou a korením. Natierame na plátky pečiva a posypeme tekvicovými semienkami.

Vo večernom vysielaní TV KOŠICE:DNES dnes sledujte novú reláciu RETRO:KOŠICE. Pozrite si návraty do košickej histórie rokov 2003 až 2015 pohľadom kamery lokálnej TV NAŠA, predchodkyne TV KOŠICE:DNES zo 16. mája, dnes o 18.30 hodine. 

AKO SI NALADIŤ TV KOŠICE:DNES SA DOZVIETE NA WWW.KOSICEDNES.SK/NALADTESA

ČO KEDY KDE Globsec City Talks 2018, 17.30 hod., Tabačka Liliomfi, 19.00 hod., Divadlo Thália

17. 5. 2018 18:00 | Dom umenia

STRETNUTIE S HUDBOU: SMÚTOK KRÁĽA OPERETY 19:00 | Dom umenia

ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU F. von Suppé: Requiem

63. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR

Pokladnica ŠfK – Dom umenia, Moyzesova 66, Košice • Po: 14.00 – 16.00 • Ut, Str, Št: 14.00 – 17.00 • Tel.: 055 2453 123 • vstupenky@sfk.sk • www.sfk.sk • Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

KD 1800004/07

Štátna filharmónia Košice | Zbyněk Müller (ČR), dirigent Eva Hornyáková (SR), soprán | Michaela Zajmi (ČR), mezzosprán | Michal Lehotský (SR), tenor Jevhen Šokalo (UA), bas | Český akademický sbor | Michal Vajda (ČR), zbormajster


ŠPORT

16. máj 2018

Kapitán býkov Richard Körner si po roku v rodnom meste musí hľadať nové foto: tasr pôsobisko.

HORKÁ PILULKA na poslednej večeri Prezident KB Košice F. Sabol šokoval, oznámil, že klub končí

Ďalšia rana košickému športu. V meste končí aj basketbalový klub KB Košice. Jeho prezident František Sabol vyjadril svoj postoj deň po finálovej sérii s Levicami. Prehratá partia o titul s koncom značky KB Košice podľa Sabola nesúvisí. Rozhodnutie totiž padlo už po druhom finálovom súboji.

Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk

V košickom klube teraz nebude témou, či po striebornej sezóne pri mužstve zotrvá tréner Čurovič, alebo to, kto z hráčov podpíše kontrakt na ďalšiu sezónu. Žiadna totiž nebude. Hráči KB sa to dozvedeli deň po poslednej prehre s Levicami. „Sedeli sme všetci v pondelok na večeri. Na internete akurát zverejnili oficiálne stanovisko pána Sabola a na to nám prezident klubu sám povedal, že klub končí. My hráči sme si to nazvali poslednou večerou. Ten koniec je extrémne horká pilulka. Nečakal som to, lebo pred pár týždňami nám bolo povedané, že klub vyzerá zdravo a bude pokračovať. Asi sa niečo muselo zmeniť. No rozhodnutie o konci vraj padlo skôr ako skončilo finále, takže zrejme ani zisk titulu by nepomohol,“ povedal nám sklamaný kapitán KB Košice Richard Körner. V Košiciach chcel hrať dlhšie Körner je Košičan. Nádejal sa, že

po minuloročnom návrate domov odohrá v rodnom meste viac sezón. „Tak v prvom rade som veril, že sezónu, v ktorej bolo veľa ťažkých momentov, zakončíme ziskom titulu. Vyhrali sme aspoň Slovenský pohár, myslel som si, že budeme pokračovať ďalej, hoci za sezónou chýbala čerešnička na torte v podobe zisku zlata. Ak by bol o mňa záujem a podmienky by ostali rovnaké, nešiel by som určite z Košíc inde. Takto si musím čo najskôr nájsť nové pôsobisko aj preto, že na Slovensku je trh malý.“

riešiť situáciu. Hráčom by však podľa mňa výplaty o polovicu dole ísť nemali. Komukoľvek, kto zarába, ak by ste povedali, že dostane o 53 percent menej, tak by zrejme povedal, že ďalej nebude robiť to, čo doteraz. Športovci

Nový zákon o športe – kameň úrazu Najväčším kameňom úrazu je aj podľa F. Sabola nový zákon o športe. Doteraz boli profesionálni športovci živnostníci, po novom sa majú stať zamestnancami. Ak by mali dostávať rovnaký plat, tak trvalý pracovný pomer poriadne navýši náklady klubu. Vo výrazne šetriacom režime s priemerným tímom prezident KB Košice v najvyššej súťaži fungovať nechce. „Neviem, ako budú iné kluby

majú kariéru krátku, stačí zranenie a končíte. A to u nás v mužskom basketbale nie sú extrémne peniaze. Ale ak by sme mali mať len priemerný plat, tak to sa rovno môžeme niekde zamestnať a basketbalu sa venovať nie ako profesionáli, ale popri zamestnaní. Tomu, čo robíme, dávame desať mesiacov do roka všetko. Nemôžeme cestovať, pracujeme šesť dní v týždni, neviem, či si nezainteresovaný vie predstaviť, aké to je ťažké.“

Rozhodnutie vraj padlo skôr, zrejme ani zisk titulu by nepomohol Richard Körner, kapitán KB Košice

15

Ostanú len amatéri alebo manažéri – kaskadéri Koniec Good Angels prišiel nedávno. Generálny manažér úspešného ženského basketbalového klubu Daniel Jendrichovský to po dlhých a úspešných rokoch a po zisku pätnásteho extraligového titulu zabalil. To, že rovnaký osud stihne aj mužských kolegov z KB Košice, ho neprekvapilo. „Celý čas hovorím, že si na Slovensku neviem predstaviť profesionálny klub, ktorý bude fungovať na doterajšej úrovni, no už s aplikovaním nového zákona o športe. V poriadku, HC Košice, hokejový klub so silným sponzorom, tu môže pôsobiť naďalej. Ale aj tam budú musieť platy kvôli odvodom zredukovať. Iste, ak by som mal veľkého sponzora, tak ten basketbal robím ďalej a značka Good Angels by pokračovala. No podľa mňa na Slovensku ostanú len amatérske kluby alebo kluby, kde budú manažéri kaskadérmi. Čo tak sledujem, tak kluby idú do ďalšej sezóny s tým, že budú porušovať zákon, ako keby ani platiť nemal a riešiť to budú až vtedy, ak ich začne štát trestať. Toto však nie som ochotný urobiť a nie je to ochotný spraviť ani František Sabol. Prezidentovi KB Košice som vysvetlil, čo v praxi znamená nový zákon o športe. Aj on to vyhodnotil rovnako ako ja. A podľa mňa ešte pribudnú takí, čo to zabalia. Lebo ak budú môcť dať na platy športovcov menej peňazí, tak pôjde aj kvalita dole. A tým pádom ani sponzor nedá tú istú čiastku ako doteraz, veď mu nemôžete povedať, že budete o triedu horší, lebo platíte za hráča odvody,“ povedal nám Daniel Jendrichovský a ironicky dodal: „Priaznivci športu v Košiciach nebudú chodiť na ženský ani mužský basketbal, ale na nový futbalový štadión... No a všetci môžu chodiť behať. Ešte tu nemáme ranný beh o šiestej na diaľnici smerom do Prešova...“ (TT)


KD 1700548/05

www.autovalas.sk

KOŠICE:DNES 16.5.2018  

Najväčší denník v Košiciach

KOŠICE:DNES 16.5.2018  

Najväčší denník v Košiciach