Page 1

9. - 10. SEPTEMBER 2010, KOŠICE

KREATIVITA JE ENERGIOU ÚSPECHU

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

SHAPING THE FUTURE „KREATIVITA A INOVÁCIE AKO ŠTARTÉR ROZVOJA MIEST VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU“

KONFERENCIA SA REALIZUJE POD ZÁŠTITOU ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU.


Čo je to kreatívny priemysel? Na konferencii „Kreatívny, kultúrny priemysel – nový faktor rastu v EÚ?“, ktorá sa uskutočnila v decembri 2007 v Bruseli bol kreatívny priemysel definovaný ako viacvrstvový hospodársky segment, ktorý zahŕňa kultúrny priemysel už viac menej identifikovaný cez výtvarné umenie, herecké umenie, hudobné umenie, kultúrne dedičstvo a televízne a rozhlasové vysielanie, kinematografiu, audiovíziu, počítačové a konzolové hry, knižné vydavateľstvo vrátane reklamy, dizajnu a architektúry s prepojením na pridružené oblasti, ako napr. výroba hardvéru, mobilných telefónov, MP3 prehrávačov a pod. Čistý podiel kreatívneho priemyslu na HDP EÚ bol v roku 2003 viac ako 2,3 %. Kreatívny priemysel mal v roku 2003 o viac ako 100 miliárd EUR väčší obrat ako IKT priemysel (informačno-komunikačné technológie) a o 350 miliárd EUR viac ako automobilový priemysel. Podľa štúdie „Interaktívny obsah a konvergencia: dôsledky pre informačnú spoločnosť“, ktorá bola zverejnená 25. januára 2007 Generálnym riaditeľstvom pre informačnú spoločnosť a médiá Európskej komisie, (pokrývajúc EÚ 25) stúpnu v roku 2010 výnosy z obsahu on-line viac ako štvornásobne z 1,8 mld. EUR v roku 2005 na 8,3 mld. EUR v roku 2010. Zdroj: www.ciforum.sk/priemysel.html


Zámer Téma kreatívneho priemyslu je vo východnej časti strednej Európy nová. Konferencia na podobnú tému sa na Slovensku uskutoční len po druhýkrát a prvýkrát sa bude konať v Košiciach. Zámer: - - - -

Predstaviť príklady projektov, stratégií a modelov v rozvoji kreatívneho priemyslu z celej Európy a ich vplyv na mestá. Spojiť lokálnych partnerov a predstaviť im skúsenosti iných miest a regiónov a vplyv kreatívnej ekonomiky na ich rozvoj. Poukázať na problematiku vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ako témy, ktorá je pre rozvoj kreatívnej ekonomiky zásadná. Predstaviť skúsenosti a príbehy ľudí, ktorí svojou kreativitou prispievajú k rozvoju inovácií v oblasti obchodu a priemyslu.

Jednou z ústredných tém, ktoré je potrebné vyriešiť v súvislosti s rozvojom kreatívneho priemyslu v Košiciach, je vytvorenie priestoru pre rozvoj kreatívnych odvetví, ktorým má byť inkubátor pre začínajúcich podnikateľov v kreatívnom sektore. Tento cieľ je aj jedným zo základných investičných zámerov projektu Košice INTERFACE 2013. Kreatívny inkubátor by mal vzniknúť v areáli Kasární/Kulturparku v Košiciach na Kukučínovej 2 /www.kulturpark.sk/.


Komu je konferencia určená? Komu je konferencia určená: - - - - - - -

zástupcom súkromných spoločností, s výrazným podielom na tvorbe zamestnanosti v regióne. zástupcom malých a stredných podnikov (software, informačno-komunikačné technológie, dizajn, architektúra, marketing, televízia, film…) verejnému sektoru: zástupcom miest, samosprávnych krajov a relevantných orgánov verejnej správy univerzitám: ich predstaviteľom, ale aj absolventom expertom v oblasti technológií, dizajnu, architektúry, informačno-komunikačných technológií medzinárodnému publiku v závislosti od sféry záujmu zástupcom kultúry a umenia


Prednášatelia Keith EVANS (Veľká Británia, Huddersfield) CIDA Huddersfield

Radoslav KUTAŠ (Slovenská republika, Bratislava) Mediálny inštitút

Andrea REDI (Rakúsko, Graz) ORTLOS – urbánna architektúra

Bernd FESEL (Nemecko, Dortmund) RUHR.2010, Európske centrum pre kreatívnu ekonomiku

Dr. Bastian LANGE (Nemecko, Leipzig/Berlin) Leibniz – Inštitút pre regionálnu geografiu

Jan RUNGE (Belgicko, Brusel) KEA Európske vzťahy

Georg FLACHBART (Nemecko/Slovensko, Štutgart) mind(21)factory

Dr. Gertraud LEIMÜLLER (Rakúsko, Viedeň) Arge – kreatívny priemysel Viedeň

Bernd HARTMANN (Nemecko, Štutgart) Mesto Štutgart

Claire NEWMAN-REBAUD (Francúzsko, Nantes) Región Nantes

doc. Štefan KLEIN (Slovenská republika, Bratislava) Oddelenie transport dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Lasse PAANANEN (Fínsko, Tampere) Mesto Tampere

Martin Zeljko SAMPOR (Slovenská republika, Bratislava) PubRes, európske vzťahy prof. Ing. Aurel SLOBODA, PhD (Slovenská republika, Košice) Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach


Program 09:30–10:00 10:00–10:45 10:45–12:00 12:00–12:30 12:30–13:30 13:30–15:40 15:40–16:00

Registrácia účastníkov Otvorenie konferencie Téma I. Európske stratégie pre kreatívny priemysel Diskusia Obed Téma II. Inštitúcie, ktoré podporujú rozvoj kreatívneho priemyslu Diskusia

9. 9. 2010 / štvrtok

09:30–10:00 10:00–12:40 12:40–13:00 13:00–14:00 14:00–16:30 16:30

Registrácia účastníkov Téma III. Projekty a produkty kreatívneho priemyslu zo Slovenska Diskusia Obed Téma IV. Rozvoj kreatívneho priemyslu v európskych mestách Záver konferencie a poďakovanie

10. 9. 2010 / piatok

Sprievodný program 19:00–22:00 10:00–23:00 10:00–22:00

Koncert 2>1 - prešovské a košické kapely na jedinečnom spoločnom koncerte Košice Gurmán Fest 2010 - festival výnimočných chutí, viac informácií na visitkosice.eu Košicke slavnosti vina 2010

9. 9. 2010 10.9. - 11.9.2010 10.9. - 11.9.2010


Miesto Rezervujte si svoj pobyt v hoteli Doubletree by Hilton Košice **** za zvýhodnenú cenu 99 EUR / izba / noc Doubletree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice, Slovakia, E-mail: snopkova@hiltonkosice.sk, tel: +421 55 3251 400

Registrácia na konferenciu Zaregistrovať sa môžete zdarma online: http://kreativne.kosice2013.sk Registrácia je otvorená od 10. augusta do 7. septembra 2010. Zaregistrovaným účastníkom bude k dispozícii občerstvenie počas konferencie, obed, tlmočenie z a do angličtiny.


Čo je projekt Európske hlavné mesto kultúry? Projekt Európske hlavné mesto kultúry je preukázateľne jeden z najúspešnejších európskych kultúrnych programov, ktoré každý rok priťahujú zvýšený záujem politikov, akademikov a médií. Európska únia venuje projektu Európske hlavné mesto kultúry patričnú pozornosť. Program sa v zmysle jeho cieľov, sfér pôsobenia a rozmeru, priebežne menil. Rozšírenie programu do nových členských štátov EÚ malo obzvlášť silný dopad. Zapojenie ďalších krajín do projektu Európske hlavné mesto kultúry tak prinieslo nové vízie a výzvy. Projekt Európske hlavné mesto kultúry sa považuje za významnú príležitosť na zmenu imidžu mesta alebo vytvorenie nového imidžu, ktorý mesto zviditeľní na mape Európy. Úspešné Európske mesto kultúry je to, ktoré vie využiť identitu mesta a zvýšiť jeho význam pre jeho obyvateľov a zároveň vytvoriť atraktívny obraz kompatibilný s jeho kultúrnou identitou pre jeho návštevníkov a investorov.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 Košice INTERFACE 2013 Košice, druhé najväčšie mesto po Bratislave, sa v roku 2013 stane hlavným mestom kultúry. Košice sú regionálnym administratívnym centrom východného Slovenska a tvoria uzol priemyslu, obchodu, vedy a kultúry. Počet obyvateľov mesta je 250 000, ale mesto poskytuje zázemie aj pre širší región, čo predstavuje cca 766 000 obyvateľov. Košický projekt je založený na myšlienke komunikačnej platformy (z počítačovej terminológie - INTERFACE) – miesto prepojenia. Táto myšlienka smeruje k podpore komunikácie smerom dovnútra s obyvateľmi mesta, a zároveň komunikácie navonok s jeho návštevníkmi, zahraničnými investormi, ako aj celou Európou.


Zaujímavé internetové stránky www.ciforum.eu

www.creativwirtschaft.at

www.mind21.com

www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/shell/

www.winnovation.at

www.mi.sk

www.multiplicities.de

www.cida.org

www.pubres.eu

www.ifl-leipzig.de

www.u-institut.de

www.ec.europa.eu

www.keanet.eu

www.creativefactory.nl

www.nantesmetropole.fr

www.ortlos.com

www.upplevelseindustrin.se

www.stuttgart.de/kreativwirtschaft

www.ideone.fi

www.ruhr2010.de

Partneri konferencie

KONFERENCIA SA REALIZUJE POD ZÁŠTITOU ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA http://kreativne.kosice2013.sk

Shaping the future / Slovenska verzia  

Prečo organizujeme túto konferenciu? Téma kreatívneho priemyslu je jedným zo základných pilierov projektu Košice INTERFACE 2013. Pre ús...