Page 1

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


BALGAT HOSPITAL Për një jetë me të bukur

Shërbimi i urgjences Anestezia dhe Reanimacioni Te Ushqyerit dhe Dietat Neuro-Kirurgji Pediatri Sëmundjet e Brendshme Dermatologji dhe kozmetik Endokrinologji dhe Diabeti Endoskopi- ERCP Sëmundjet infektive dhe Mikrobiologjia klinike Terapia zike dhe rehabilitimi Gastroenterologji Kirurgji e Përgjithshme Sëmundjet e Kraharorit Okulistikë/ Oftalmologji Gjinekologji dhe Obsetrike Kardioligji Otorino-Laringologji Laborator Neurologji Ortopedi dhe Traumatologji Plastike rindërtuese dhe Estetike Kirurgjikale Radiologji Urologji – Uro-Onkologji Shërbimi i Kujdesit Intensiv

Spitali Special Koru - Balgat: Oğuzlar Mah. 1377 S. No:21 Balgat Ankara Telefon : +90-312-287-9797 Fax : +90-312-287-9898

SİNCAN HOSPITAL Për një jetë me të bukur

Shërbimi i urgjences Shëndeti oral dhe Dentare Anestezia dhe Reanimacionit Te Ushqyerit dhe Dietat Neuro-Kirurgji Pediatri Sëmundjet e Brendshme Dermatologji dhe kozmetik Endokrinologji dhe Diabeti Endoskopi- ERCP Sëmundjet infektive dhe Mikrobiologjia klinike Terapia zike dhe rehabilitimit Gastroenterologji Kirurgji e Përgjithshme Sëmundjet e gjoksit Okulistikë/ Oftalmologji Gjinekologji dhe obstetrike Kardioligji Otorino-Laringologji Laborator Neurologji Ortopedi dhe Traumatologji Plastike rindërtuese dhe Estetike Kirurgjikale Radiologji Urologji – Uro-Onkologji Shërbimi i Kujdesit Intensiv

Spitali Special Koru – Sincan: Akşemsettin Mah. Bosna Cd.Huzur S. No:1 Sincan Ankara Telefon : +90-312-269-6262 Fax : +90-312-268-5353 HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Meqënëse shëndeti është pasuria jonë më e rëndësishme, shërbimi i dhënë nga ne është jetësor. Duke lluar nga diagnoza për trajtim, shërbimi i kujdesjes ndaj pacientit ku përfshihen një shumëllojshmëri procesesh dhe qasjesh që kërkojnë një vëmendje dhe kujdes të madhe. Ajo ç’ka është e mundimshme dhe e vështirë është ofrimi i nje shërbimi në mënyrë të kuali kuar, trajtimi i pacientëve gjatë diagnozës dhe periudha e trajtimit pa shkaktuar dëme. Prandaj, cilësia dhe objektivi ynë "dëmtim zero" kanë më tepër rëndësi në krahasim se të gjitha proceset e tjera të shërbimit. Në mënyrë që të jemi në gjendje të ofrojmë një shërbim shëndetësor cilësor, në radhë të parë është e nevojshme të përcaktojmë këtë si objektivin tonë kryesor. Aspekti kryesor i cilësisë së shërbimit shëndetësor janë njerezit. Personeli shëndetësor, i kuali kuar në fusha te caktuar, është me përvojë dhe shërben në nivel akademik dhe etik, të mbështetur në struktura të konsoliduara dhe në pajisjet mjekësore, janë të gjitha arsye që pacientët mund të për tojnë nga eksperienca e mjekësisë moderne. Spitalet Koru kanë lluar udhëtimin e tyre me një botëkuptim të veçantë mbi shërbimin ndaj pacienteve, duke sjellë së bashku doktoret më të mirënjohur, elitën akademike dhe me përvojë, që sjell cilësi dhe vlerat etike, politikat e trajtimit e kase dhe kostot e përshtatshme, kane themeluar një strukturë e cila synon të japë një nivel të lartë të shërbimit. Për të siguruar një diagnozë dhe shërbim trajtimi që është në linjë me të rejat e fundit të kohës/shkencës dhe e bazuar në praktikat më të mira të mjeksisë, kjo mund të bëhet realitet vetëm me integrimin e një ekipi të kuali kuar, pajisjeve me të fundit dhe të shërbimit korrekt. Që kur Spitalet Koru ofrojnë shërbim shëndetësor,parimi kryesor i tyre është që të jetë në krye të etikës dhe vlera, në vend se të qenit komerciale. Ndërkohë që spitalet tona kanë qenë në rritje dhe në zhvillimin e tyre, ne kemi vëzhguar zhvillimet në fushën e mjekësisë dhe shëndetit me sta n akademike. Si një organizatë shëndetësore e cila e sheh nevojat e sektorit shëndetësor dhe synon rritje përmes politikave realiste në përputhje me këto nevoja, ne jemi duke plani kuar themelimin e një universiteti privat shëndetësor, i cili do të ofrojë arsimim në shkencat e shëndetit në të ardhmen e afërt. Grupi i Shendetit Koru, i cila vazhdon aktivitetet në dy spitale në Ankara dhe synon hapjen e një spitali të tretë në vitin 2013, do të vazhdojnë shërbimet e tyre duke u mbështetur në teknologjinë robotike në nivele të avancuara të strukturës teknologjike. Në spitalet tona, ku botëkuptimi i shërbimit që është në respektimin e njerëzve, jeta e njeriut trajtohet me kujdes të madh në çdo nivel, ku çdo pacient ndihet i veçantë dhe ne do të jemi të nderuar t’ju shërbejmë ju. Me shpresën për një jetë me të bukur,

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

Prof. Dr. Hasan Biri Kryetari i Bordit të Grupit të Shëndetit Koru


Shëndet Oral dhe Dentare Pavarësisht se sëmundjet periodontale janë ndër problemet shëndetësore më të rëndësishme, kujdesi i nevojshëm për shëndetin e gojës dhe dhëmbët është i pakët. Problemet që mund të hasen në gojë dhe dhëmbë mund të ndikojë në organet e tjera të trupit. Goja është pika e llimit të sistemit tonë të tretjes. Problemet që lidhen me gojën, dhëmbët dhe dhimbjet e dhëmbëve mund të çojn deri në mos përtypjen dhe bluarjen e pamjaftueshme të ushqimit, duke krijuar probleme në stomak dhe organet e sistemit të tretjes. Infeksionet që mund të ndodhin në gojë dhe dhëmbë mund të shkaktojnë probleme serioze në organet tona, kryesisht në veshka, zemër dhe artikulacione.Për këtë arsye, shëndetin oral dhe dentar është një çështje që nuk duhet të injorohet. Kujdesi është shumë i rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit oral dhe dentare. Duke larë dhëmbët rregullisht, përdorur llin dentar dhe kontrolle rutinë të dhëmbëve, është e mundur që të kemi një gojë dhe dhëmbë të shëndetshëm. Objektivi i spitalit privat Koru, në Klinikën Dentare Orale dhe Shëndetësore, është të sigurojë një cilësi, besueshmëri, me qëllim zhvillimin e vazhdueshëm, mbrojtjen dhe funksionimin e shërbimit shëndetësor për gojën dhe dhëmbët. Shëndetit oral duhet të vlerësohet në tërësi. Nëpërmjet diagnozë të saktë dhe plani kimin e trajtimit të gjitha llojet e trajtimeve janë të mundshme.

6

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Trajtimet e ofruara nga klinikën tonë janë si më poshtë: Diagnoze me X-Ray dhe RVG: klinika jonë ofron shërbimin e diagnozës, dhëmbët vlerësohen nga radiologjia dixhitale nëpërmjet vleresimit radiologjik dhe ekzaminimit në detaje me anë të një aparat fotogra k në-gojë. Trajtimi Restorative: Trajtimi me mbushje i prishjeve te dhëmbëve dhe humbjes së materialit të tyre Trajtim endodontic: Trajtimi i kanaleve te rrënjës kryhet me mjetet Ni-Ti Rotating dhe Apex locater. Estetika Stomatologjike: Aplikimet që kryhen janë: zbardhja e dhëmbëve me paisje zbardhuese portative, qeramika dhe laminate veneer, aplikimi i qeramikës së plotë. Periodontologji: Trajtimit të sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve. Implantologjise: Vendosja e urave mbi kurorën e dhëmbëve të humbur për arsye të ndryshme, ose vendosja e rrënjëve të dhëmbëve arti ciale titan në kockat e nofullave. Pedodonti: Stomatologjia tek fëmijët. Trajtimi i protezave dentare -Protetika: Urat Crown ose proteza të lëvizshëm. Kirurgji orale, dentare dhe Maksilofaciale: Heqje e dhëmbëve të infektuara, aplikimet e vendosjes së dhëmbëve. Orthodontia: Korrigjimi i anomalive skeletore dhe dhëmbëve të shtrembër.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

7


Anestez a dhe Rean mac on Spitalet Koru, Departamenti Anestezi dhe Reanimacion, vlerëson dhe analizon pacientët të cilët duhet të dergohen në kirurgji, kjo vlen per të gjitha njësitë kirurgjikale, duke i pregatitur pacientët me anë të konsultimeve dhe ekzaminime shtesë. Departamenti përcakton llojin e anestezisë që duhet të kryhet dhe informon pacientin para operacionit për teknikën e anestezise. Struktura dhe Pajisjet • Dhoma kirurgjikale, të përshtatshme për të gjitha llojet e pajisjeve; • Teknologjia me e fundit dhe e avancuar e pajisjeve, monitorues dhe pajisje te kombinuara; • USG të përshtatshme për aplikime anestezie; • Aplikimet që kryhen në bllokun periferik me gjilpërë simulator nervore dhe kateter; • Makinë të pajisura për intubacion, bër optike dhe aplikime të vështira gjatë transporteve ajrore; • TEE; • Makina të veçanta te paisura me të gjitha llojet e pajisjeve që përdoren në rastet pediatrike për anestezi; • Mirëmbajtja dhe të ndjekja hap pas hapi; një zonë magazinimi me të gjitha llojet e materialit brenda kësaj njësie; 8

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Një sistem i përgatitur enkas për ndjekjen e rasteve narkotike; • Një njësi e veçantë që përdoret para operacioneve që lidhen me shërbimet në qendërat shëndetësore dhe nderhyrjet e vogla për pacientët; • Kontrolli i të gjithë pacientëve për anestezi (PCA); Kirurgjia - Procedurat dhe ndërhyrjet Në departamentin tonë kryhen me sukses këto procedura: intubim venoz qendrore dhe kannulat arteriale, ndërhyrje të kërkuara për lëngje dhe trajtim gjaku, aplikacione të vështira gjate transportit ajrore, të gjitha blloqet periferike dhe qendrore nervore, aplikim i ventilimit mekanik, aplikimi i të gjitha llojeve te anestezise dhe analgesia speci ke për çdo njësi dhe pacient. Zonat e Veçanta të Shërbimit • Anestezi speci ke për të gjitha departamentet dhe sëmundjet, aplikimet e emergjences • Kontrolli dhe trajtimi I preparateve per ndjekjen e rasteve te vështira • Gjatë periudhës intraoperative aplikim transezofagiale dhe eko-kardiogra k • Aplikimi Periferik bllok • Algology

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

9


Të ushqyer t dhe D etat Departamenti i të ushqyerit dhe dietave synon krijimin e vetëdijes për dieta të shëndetshme duke rritur kështu cilësinë e jetës, programet e trajtimit me ushqim speci k për pacientëve që marrin trajtim ambulatorik dhe spitalor të mbështetur në periudhën e shërimit të pacientëve. Në poliklinikën tonë të dietës, normat bazë të metabolizmit, yndyra në trup, norma e muskujve dhe uji kontrollohen me teknikën e "Vleresimin e Përbërësve Organik". Pas kësaj teknike është e këshillueshme një trajtim të të ushqyerit dhe ndjekja e programve të veçantë për pacientët.

10

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Në poliklinikën tone, jepen trajtime individuale ne specialitet e meposhtëme • Periudha e shtatzënisë laktacionit-ushqyerit • Të ushqyerit për fëmijë dhe adoleshent • Të ushqyerit për sportistët • Të ushqyerit për pacientët me kancer • Dietë e Geriartrise • Diabeti • Sëmundjet kardiovaskulare • Hipertensioni • Sëmundjet e veshkave • Osteoporoza • Të ushqyerit për sëmundjet gastro-intestinale të sistemit • Të ushqyerit Enteral dhe parenterale yapılmaktadır. Struktura dhe Pajisjet • Javon lOl Body Analysis Device • Tanita Height Meter

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

11


Neurok rurgj a Në departamentin tonë të neurokirurgjise, shërbimet kirurgjike janë dhënë në fushat e neuro-traumave; neuroonkologjisë, kirurgjise neuro-vaskulare; pediatrise neurokirurgjikale, kirurgji per dhimbje dhe kirurgjia komplekse kurrizore. Struktura dhe Pajisjet • Mikroskop Kirurgjikale • SkopI Mobile për radiogra intraoperative • Navigation për kirurgji intraoperative e tumorit • Aspirator Ultrasonogra k e përdorur në kirurgjinë e tumorit Diagnoza dhe Trajtimi jepen per keto sëmundje: • Sëmundjet Neuro-onkologjik • Sëmundjet te shtylles kurrizore, dhe stenozes spinale • Kirurgjia e dhimbjes • Tumore nervortek fëmijët • Kirurgjia Periferike nervore

12

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Kirurgjia - Procedurat dhe ndërhyrjet Neurokirurgji , kirurgjia e tumorit të sistemit nervore për të rritur dhe fëmijë, sëmundjet e zhvillimit të trurit dhe kirurgjia e anomalive nervore janë ndërhyrjet që kryen ky departament. Shërbimet e emergjences dhe shërbimet e kujdesit intensiv trajtohen në mënyrë të koordinuar me diagnozën e shpejtë dhe trajtimin e të gjitha llojet të demtimeve te kokës dhe palcës kurrizore që lidhen me traumat. Trajtimi i Zonave te Veçanta Trajtimi kirurgjik i të gjithë tumoreve të lindura dhe të tuara gjatë moshës madhore, në trurin e të miturve, shtylles kurrizore, sistemit nervore dhe trajtimi kirurgjik i sëmundjeve vaskulare dhe strukturore.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

13


Ped atr a Në departamentin tonë të pediatrisë janë vënë në dispozicion këto trajtime dhe shërbime parandaluse shëndetësore: ekzaminimi dhe trajtimi i foshnjeve, fëmijëve dhe adoleshentëve të moshave 0-16 . Diagnoza dhe Trajtimi jepen për këto sëmusdje: Shëndeti i Foshnjeve dhe ekzaminimet tek fëmijës janë një mundësi e rëndësishme për të mbështetur zhvillimin e fëmijëve të shëndetshëm.Udhëzuesi i Shëndetit që përdorim në departamentin tonë ka për qëllim përcaktimin probleme të tilla si: lëndimet tek fëmijët dhe konsultimet me familjaret, mungesa e edukimit, abuzimi i fëmijëve dhe neglizhenca, dhuna në familje, faktorët e mjedisit që ndikojnë në shëndetin e brendshëm, obeziteti dhe sjelljet e rrezikshme, pirja e duhanit, alkoolit dhe drogës dhe parandalimin e efekteve te tyre të dëmshme. Doktorët tanë japin informacion mbi rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, aftësitë sociale dhe jetën ne familje dhe udhëzime në drejtim të zhvillimit të shëndetshëm. Ndjekja hap pas hapi i fëmijëve në intervale të caktuara duke lluar nga lindja dhe kur është e nevojshme, kryhen trajtime.

14

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Ekzaminime rutinë kryhen te foshnjet në intervale të caktuara duke lluar nga lindja dhe këto ndodhin në javën e parë e parë të jetës dhe në ditën e 15-të. Ekzaminimet vazhdojnë me intervale 1 muaj për vitin e parë dhe në intervale gjashtë mujore për vitin e dytë. Në këto ekzaminime vleresohet zhvillimi zik, social dhe psikologjik i foshnjave dhe vaksinimi i tyre në përputhje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Departamenti ynë ka personel të kuali kuar dhe pajisje në gjendje të ndërhyjnë në situata emergjente mjekësore për fëmijët. Një nga qëllimet më të rëndësishme të departamentit tonë është theksimi i rëndësise se qumështit të gjirit për zhvillimin e foshnjave. Të gjithë infermierët dhe doktoret pediatër tanë bëjnë përpjekjet maksimale nëpërmjet këshillimeve të vazhdueshme që foshnjat të ushqehen me qumështin e nënës gjatë gjashtë muajve të parë, mbështetje ka patur edhe nga departamenti i gjinekologjisë dhe obstetrikës. Testet Screening • Phenylketonuria • Hypothyroidism • Ekzaminimi i Dëgjimit Zonat e veçanta • Njësia e trajtimit intensiv për të sapo lindurit

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

15


Sëmundjet e Brendshem Në departamentin e sëmundjeve të brendshëm përfshin nëndegë të tilla si, alergji, immunologji, endokrinologji, Gastroenterologji,Geriartri, Hematologjisë, Nefrologji, Onkologji mjekësore dhe Rheumatology.

16

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Diagnoza dhe Trajtimi jepen për këto sëmundje: •Diabeti mellitus • Sëmundje koronare të zemrës • Kolesteroli i lartë • Sëmundjet e mushkërive • Çrregullime të funksionimit të veshkave • Sëmundjet e mëlçisë dhe kanalet biliare • Hepatiti • Gjirit, mitrës, qafës së mitrës, zorrës së trashë, prostatës dhe fshikëz kancere • Llojet e anemise • Osteoporozën • Sëmundje tiroide • Trajtimi i sëmundjeve të kancerit •Dështimi akut dhe kronike renale • Sindrom nefrotik • Sëmundje malinje hematologjike • Sëmundje Rheumatologic Zona speci ke sherbimi • Qendra e kontrollit

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

17


Dermatologj dhe Kosmetologj Struktura dhe Pajisjet • Mikroskop Binocular • Loop Leg • Wood llambë • Pajisja Cryotherapy • Pajisja Electrocautery • DERMATOSCOPE • Laser pajisjet • Testet Prick Skin • Aparatet dhe Pajisjet Dermaroller • Pajisje Kimike per lëkurën • Pajisjet Mezoterapia per okët • Pajisje per Kujdesin e lekures Njësitë dhe nën-njësitë • Njësia e Dermatologjise • Nën-njësia e Dermokosmetikes Testet e alergjisë • Sëmundjet e alergjisë së lëkurës • Ekzemë atopike 18

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Ekzemë Kontakti • Testet per urtikariet. Në klinikën tonë dermatologjike, kryerja e një test alergjie përbëhet nga një total prej 20 substancash në lidhje me ushqimin dhe ambientin Zonat e Veçanta të Shërbimit Dermatoskopia është një metodë e rëndësishme, që përdoret në diagnozën dhe trajtimin e nishaneve të cilat mund të jenë tregues të kanceri. Kjo metodë është duke u përdorur me sukses në spitalin tonë. Cryotherapy Trajtimi i lezioneve të tilla po kryhet me nitrogjen të lëngët si lythat, condyloma dhe bromat e buta. Depilimi me Lazer Depilimi me lazer është një trajtim, ku follicles okët janë të dëmtuara. Mezoterapia e okëve Kjo është një trajtim, i përdorur për të ndaluar humbjen e okëve dhe për të rritur cilësinë e okëve duke aplikuar atë në lëkurën e kokës në intervale të caktuara. Trajtime Kimik Ky aplikimi i rëndësishme kryhet me qëllim të rinovimit lëkurës. Ajo është përdorur kryesisht në trajtimin e puçrra dhe i puçrrave në fytyrë; reduktimi i njollave të diellit, shtatzënia dhe foto-plakjes; korrigjimin e problemeve të tilla si rrudhat e hollë dhe lipoidosistepërt apo tharja e lëkurës dhe korrigjimi i ngjyrës së lekurës dhe pamjes pa shkëlqim të saj. Aplikimet Dermaroller Aplikacionet Dermaroller janë përdorur kryesisht në heqjen e puçrrave në fytyrë, trajtimin e shenjave, trajtimin e çarjeve të lekurës dhe shenjat që lidhen me plakjen. Kujdesi për lëkurën Në njësinë tonë të dermokosmetikes, aplikacionet e kujdesit ndaj lëkurës kryhen me qëllime anti-plakje nga estetist me përvojë.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

19


Endokr nologj dhe D abet Departamenti i endokrinologjise merret me çrregullime të lidhura me gjëndrat endokrine dhe trajtimin e tyre. Fushat e lidhura me departamentin janë si më poshtë: 1 Çrregullimet te gjëndres se hipo zës Çrregullime të gjëndrra se hipo zës dhe puna e shtuar e saj • Hyperprolactinemia • Acromegali ose gjigantizem • FSH adenomas secreting ose LH • Sëmundja Cushing • Adenoma secreting TSH Çrregullimeve që lidhen me funksionimin e pamjaftueshme të hipo zes • Diabetes insipidus 2. Sëmundjet e gjëndrës tiroide (guatr) • Hipertiroidizem • Hipotiroidizem • Tiroiditi Hashimoto-së • Tiroiditi Riedel-së • Tiroiditi subakut • Kancer te gjëndrës tiroide 3. Sëmundje te gjëndëres paratiroide • Hiperparatiroidizem • Hipoparatiroidizem 20

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


4. Sëmundje të gjendrres mbi veshkore • Sindromi Cushing • Hiperaldosteronizem dhe Feokromocitoma • Hiperplazia kongjenitale mbiveshkore 5. Sëmundjet e sistemit riprodhues • Çrregullime të funksionit të vezore • Sindromi policistic ovarian • Hypogonadizem • Gjinekomasti 6. Sëmundjet metabolike të kockave • Osteoporozën •Menopauza lidhur me osteoporozën •Ostoporoza mashkullore • Osteoporoza lidhet me arsye të tjera • Osteodistro renale • Sëmundja Paget 7. Çrregullime metabolike • Hipoglicemia (glukozë të ulët të gjakut) • Obeziteti • Crregullime te lipideve te metabolizmit • Demtim i rezistences se insulinës ose toleranca glukozës 8. Diabetes mellitus (Diabeti) • Diabet tipi 1 • Diabet tipi 2 • Diabeti lidhet me arsye të tjera

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

21


Sëmundjet Infekt ve & M krob ologj a Kl n ke Në departamentin tonë të sëmundjeve infektive trajtohen këto procedura: diagnosti kimi dhe trajtimi i të gjitha llojeve te sëmundjeve bakteriale, virale, parazitëve dhe kërpudhave.

22

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Diagnoza dhe Trajtimi jepet për këto sëmundje : • Sëmundje ekzanteme • Infeksione i sistemit respiratore • infeksionet e zorrëve • Infeksionet e traktit urinar • Sëmundje të transmetueshme nga kafshët tek njerëzit • Sëmundje Parasitary • Sëmundjet seksualisht të transmetueshme • Lëkura dhe infeksione të indeve të buta • Plagë te këmbëve diabetike • Hepatiti • Bruceloza • Tifo • Tetanozi • Vaksinimi i të rriturve si parandalim nga infeksionet e udhëtimit dhe lloje të tjera të infeksioneve • Tërbimi, Tetanozi, Hepatiti A, Hepatiti B, gripi sezonal, Fruthi, Rubeola, Shytat, aplikimet i vaksinines se Pneumococcus.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

23


Terap a fiz ke, Rehab l t m dhe Acupuncture Departamenti i terapisë zike dhe rehabilitimit (DTF) merret me diagnosti kimin dhe trajtimin e të gjitha llojeve të muskujve dhe sëmundjeve sistemit të strukturës kockore, sëmundjet reumatizmale. Ndërhyrjet që kryhen janë: sëmundjet neurologjike, rehabilitimiortopedike,rehabilitimi dhe për timi nga sporti dhe aplikimet e bëra orthotic Akupunktur që kryhet për sëmundje të ndryshme të njohura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, në veçanti për dhimbjen. Struktura dhe Pajisjet • Aplikimet ne sipërfaqe të nxehtë dhe të ftohtë • Dush me para ne • Cryocuff • Rrezet ultravioletë • Infrared • Ultrasonogra a • Vala e shkurtër • Të gjitha llojet e rrymave të frekuencave të ulëta dhe të mesme, të tilla si TENS diadynamia, ndërhyrja vakum të cilat heqin dhimbjet • Simulimet elektrike • Biofeedback 24

• Traction • Masazhe Mjekësore • Vazhdimesia e Lëvizjes pasive (CPM) • Ergometer krahu dhe këmbe • Bar paralele dhe shkallet • Tabela balancit, shkallet e gishtit • Peshat, therabands dhe topa stërvitje • Të gjitha llojet e rrymave të frekuencave të ulëta dhe të mesme, të tilla si ndërhyrje me korrent

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Proceset e Terapisë zike dhe rehabilitimit • Trajtimi i të gjitha llojeve të sëmundjeve të muskujve dhe strukturës kockore, sistemit te lëvizjes, të cilat janë të lindura apo të mëvonshme dhe që ndikojë kapaciteti funksional duke ulur cilësinë e jetës (artrit, reumatizma të indeve buta, hernie te belit dheqafës, lëndimet ne dora dhe kyçin e këmbës, poliomeliti, luksacioni i femurit ) • Lëndimet e palcës kurrizore • Apopleksi – parezë(paralize e pjeseshme) • Paralizë cerebrale • Hidorcefalia, microcefalia • Meningomielocele • Sëmundjet e muskujve • Sklerozë të shumë shtë • Parkinson • Paralizës faciale

• Aplikimet protezë në krokull , gjunjë dhe artikulacione të tjera • Rehabilimi i Amputimit • Lëndimet e Sportit si , Tenis bërryl, sup i ngrirë • Rehabilitimi pas lendimit dhe operacionit për meniskun dhe ligamantet • Rehabilitimi pas thyerjes te kockave, zhvendosjeve dhe ndrydhjes • Rehabilitim i dores • Rehabilitimi para dhe pas lindjes. • Rehabilitimi per mosmbajtje te urinës • Terapi okupacionale pune Shërbimet e ofruara për pacientët e shtruar me speci ka të tjera • Ushtrime të frymëmarrjes • Ushtrimi dhe rehabilitim në njësinë e kujdesit intensiv •Trajtimi dhe Rehabilitimi pas kirurgjise ortopedike Modalitetet e tjera të trajtimit • Injeksione lokale (pika të shkaktojë, tendinitis, intraarticular) • Kinesiology banding (dhimbjet e muskujve skeletik sistemit, instabilities, dobësi të muskujve, disa sëmundje neurologjike

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

25


Gastroenterologj a Në departamentin tonë të Gastroenterologji, japin shërbim ekspertët e çerti kuar të fushës. Ndërhyrjet endoskopike kryhen në diagnozënendoskopike të avancuar dhe Qendren e Trajtimit (QT) pjese e spitalit tonë. Struktura dhe Pajisjet • Për diagnozi kim dhe në trajtim përdoret Endoskopi gastrointestinale e sipërme dhe e poshtëme • ERCP Zonat e Shërbimit Përjashtim rasteve kur pacienti ka kërkesa te ndryshme, të gjitha aplikacionet endoskopike kryhen nën "narkoze" nën vezhgimin e një mjeku anestezist. Biopsia e mëlçisë kryhen në njësitë e trajtimit. Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjeve Shërbimet jepen sipas diagnozës dhe kurimit për sëmundjet e sistemit të tretjes si: dhimbje stomaku, të vjella, sëmundje re u, çrregullime të deglutition, gastrit, mostretje, ulcera peptike, diarre, sindromi i zorrëve nervoz, hemorroide dhe sur anale, sëmundjacoeliac, tumoret në ezofag, stomak, zorrët, me intensitet të ulët apo të lartë.

26

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve të mëlçisë: sindroma e yndyres në mëlçi, sëmundjet alkoolike të mëlçisë, hepatiti viral dhe metabolike, hidative kist dhe të tjera sëmundje cistike, gurëve të tëmthit të traktit biliare , cholecystitis, cholangitis, mëlçisë dhetumoret e traktit biliare. Sëmundjet e pankreasit: pankreatitet akute dhe kronike, pankreas cystit dhe kanceri, sëmundje in amatore te zorrëve : ulcerativekolit, sëmundja Crohn Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet Endoskopia e sipërme gastrointestinale, endoskopia gastrointestinale e poshtme , traktet biliare dhe endoskopia e pankreasit, instalimi i(PEG) , biopsia e mëlçisë - testi frymëmarrje. Zonat e Veçanta të Shërbimit Trajtimi endoskopik i gjakderdhjeve të sistemit gastrointestinal: skleroterapi, enoklip, endoloop, ligation band, argoni plazma,koagulimi, trajtimi i polypes me metodës endoskopike, ligation band e hemorroides me metodë endoskopike, trajtimi i ngushtimve të ezofagut me tullumbace.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

27


K rurgj a e Përgj thshme Në departamentin tonë, përveç të gjitha rasteve të kirurgjisë së përgjithshme kryejme edhe diagnosti kim dhe trajtimin e kancerit kirurgjikal, kirurgji endokrine dhe zonat anorectale kirurgjikale . Struktura dhe Pajisjet • Pajisjet laparoskopike te kirurgjise • Laser Harmonik • PTNSE • FEMISCAN • Endoscopies gastrointestinale e sipërme dhe e ulët • Vizioni Side endoscope për ERCP • Pajisjet ultrasonogra s Kirurgjia - Proceset dhe Ndërhyrje Ne klinikën tone kryher me sukses: ndërhyrjeve joinvazive, të tilla si PTNSE dhe FEMISCAN dhe në trajtimet kirurgjikale inkontinencat anale dhe sëmundjet anorektale.

28

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Zonat e Veçanta të Shërbimit • Kirurgjia e kancerit Colorectal • Kirurgjia laparaskopike • Kirurgjia e hemoroideve • Kirurgjia robotike Njësitë dhe nën-njësitë Në shërbim të klinikës se kirurgjisë së përgjithshme janë vënë 5 dhoma kirurgjie dhe një njësi e kujdesit intensiv për të siguruar mbështetjen e duhur pas ndërhyrjeve kirurgjikale të rëndësishme të pajisura me pajisjet me të fundit teknologjike. Dhomat kirurgjikale janë të pajisura me pajisje të rmes Storz , të cilat lejojnë kryerjen e të gjitha llojeve te aplikimeve endoscopic . Aplikacionetendoskopike qe kërkohen për diagnosti kimin dhe trajtimin e sëmundjeve të sistemit gastrointestinal janë duke u kryer nga 2 pajisjeveendoscopy dhe 1 paisjes ERCP ndodhet në qendrën e diagnosti kimit të avancuar (QDA) spitalit tonë.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

29


Sëmundjet e Gjoks t Struktura dhe Pajisjet • Funksionimi i frymëmarrjes arti ciale/ laboratorike • Spirometëri • Kthesa aktuale Vëllimi • Testi i ecjes per gjashtë minuta • Analiza gazeve të gjakut arterial • Laburatoret e Bronchoscopise Fiberoptike Laboratori • Funksionimi i frymëmarrjes arti ciale/ laburatorike • Laburatori u Bronchologjise • Laboratori i Gjumit Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet • Thoracentesis • Bronchoscopy Fiberoptike • Tomogra a e kompjuterizuar e gjoksit dhe Angiogra a tomogra ke, Rezonancë magnetike Angiogra a, e shoqerurar me ultrasonogra te gjoksit behet marrjen e mostres se lengut dhe kullimi. • Jo-invazive ventilim mekanik në dështim akute dhe kronike të frymëmarrjes, CPAP; trajtimet BiPAP 30

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Polisomnogra • Vlerësimet Shintigra k i mushkërive • Aplikimet e MRI-se për mushkërine • Biopsi pleurave Kateterizim i arteries pulmonare •Astma KOAH • Bronchiolitis • Pneumonia • Malinjiteti i mushkërive dhe Pleural • Sëmundjet intersticiale të mushkërive • Thromboembolizem pulmonar • Hipertensioni pulmonar • Pamjaftueshmeri te frymëmarrjes (Ventilim jo-invaziv dhe invazive mekanike) • Çrregullime të frymëmarrjes gjatë gjumit • Pre-operative Komplikimet e mushkërive • Post-operative Komplikimet e mushkërive • Ushtrimi per aplikimin frymëmarrjes Zonat e Veçanta të Shërbimit Marrjen e mostrave patologjike për qëllime të diagnozës në toraks.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

31


Ophthalmology Struktura dhe Pajisjet • Pachymetry • Topogra a Korneale • Tomogra a Heidelberg retinës (HRT) • Analiza Static Venë • Analiza Dinamik Venë • A-Scan Ultrasonogra a (Zhytje) • A-B Scan Ultrasonogra a • Hess Screen • Fusha Kompjuterizuar i Vizionit • OCT (Optical Coherens Tomography) • FFA (fundus Flöresein Angiogra a) • Argon Laser • YAG Laser • SLT Laser (selektiv Laser Trabeculoplasty) • Aplikacionet Lens Kontakt Sets • PlusOptix (Njësia Pediatrike Refraksionale) • Prizmat (për ekzaminimin e strabismusit) • Testet Stereopsis • Exophthalmometer Njësitë dhe nën-njësitë • Njësia Anterior e Segmentit • Njësia Glaukoma • Njësia Retinë • Ophthalmo-pediatria dhe Njësia Oculoplastices 32

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Zonat e Veçanta të Shërbimit • Trajtim Katarakti duke përdorur lente premium • Lente e aplikimit Torik për astigmat • Aplikimet e lenteve multifokale intraokulare • Trajtimi pacientëve për glaukoma me Laser dhe implant Seton • Të gjitha llojet e aplikimeve lente kontakti

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

• Degjenerimi makular diagnoza dhe mundësitë e trajtimit • Kirurgjia Pediatrike katarakt Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet • Kirurgjia qepallë kist chalazion • Kirurgjia tumor qepallë • Kirurgjia Entropion • Kirurgjia Ectropion • Aplikimi qepallë cryology • Tarsora • Blefarora • Curettage ngurtësuar • Kirurgji Pterygium • Largimi i tumorit nga konjuktiva • Conjunctivoplasti • Konjuktiva mbuluar • Debridement kornesë • Largimi i trupit të huaj nga kornea • Suturim i seksionit të prerë të kornesë • Punksioni i dhomes Anterior - Lavagje • Keratoplasti • Autograft Limbal • Astigmatic keratotomi • Kirurgjia Pediatrike katarakt • Kirurgji e kataraktit me metodën fako dhe vendosjen e lentes intraokulare • Vendosja e lentes sekondare intraokulare • Largimi i lente nga syri • Pupilloplasti • Synechiotomi •Laser capsulotomi • Laser synechiotomi • Vendosja e unazës

tensionit capsular • Iridectomy Peripheric • Trabeculectomi • Laser trabeculoplasti • Laser iridotomi • operacioneve Seton • Encysted rishikimi luskë • Operacioneve Diplopia • Kanalit Nasolacrimal probing • Sac kullimit phlegmon • Eksternal dacryocystorhinostomi • Retina Argon Laser Photocoagulation • Decollement Retinë kirurgji • Anterior Vitrectomy • Heqje e diçkasë thelbësore • Enucleation • Implant Mobile • Korrigjim Iridodialisis • Pupilloplasty • Trajtim Photodynamic për degjenerim makular • Injeksion Intravitreal për degjenerim makular • Kirurgjia e traumave në sy

33


Gj nekologj dhe Obstetr Departamenti i ynë Gjinekologjise dhe Obstetrikës jep shërbimin me metodat më të fundit mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin e shtatzënisë, lindjes dhe problemet gjinekologjike dhe shterpësisë/sterilitetit dhe problemet gjinekologjike endokrine. Në martenitet dhe në zonën e trajtimit të fetusit kryhen të gjitha llojet e ndërhyrjeve, diagnosti kimi dhe kurimi, sidomos në rastet qe lidhen trajtimin e shtatzanive në rrezik , problemeve të fetusit, ku përdoret teknologjia më e fundit dhe informacioni i përgjegjshëm. Për trajtimin kirurgjik të problemeve gjinekologjike-onkologjike, spitali ynë i cili ka një nivel të avancuar të sistemeve laparaskopike dhe endoskopike, ka lluar të përdoren teknologjite robotike. Departamenti ynë ka marrë një rol udhëheqës në aspektin e teknologjisërobotike dhe ofron teknologjinë aktuale si një zgjedhje e rehatshme dhe e besueshëm në trajtimin kirurgjik të problemeve gjinekologjike dhe onkologjike. Struktura dhe Pajisjet • Pajisjet- 4D-Ultrasonogra a • Monitorimet fetale • Cryotherapi dhe electrocautery • Kolposkopi • Zyra- histeroskopi • Histeroskopi Operative • Sistemet laparoskopike kirurgjikale • Sistemi Da Vinci operacioni robotik Diagnoza dhe Trajtimi per sëmundjet e mëposhtme : • Ndjekja e shtatzënise /diagnosti kimi, trajtimi dhe vëzhgimi i shtatzënive ne rrezik • Problemet gjinekologjike • Problemet gjinekologjike / onkologjike • Riprodhimi endokrinologji dhe steriliteti

34

Diagnosti kimi dhe Trajtimi i shtatzanisë lidhur me aplikacionet e Ultrasonogra s: • Ultrasonogra a hollësishme për anomali; • Ultrasonogra a detajuar mbi 11-14 javëshe; • Ultrasonogra a detajuar mbi të 18-datën 22 javëshe; • sonogram gjenetik • Matja shtatzanise dhe moshes se fetusit • Ekokardiogra fetale • Koryon villus biopsi (mostër e marrë nga placenta) • Amniosynthesis (mostër e marrë nga lëngu amnion) • Kordocentesis (mostër e marrë nga kordonin e kërthizës) • Ndërhyrjet fetal (fetusit transfuzioneve të gjakut; këmbimit uide, biopsive të tjera fetal) Ndjekja dhe Konsultimi i shtatzënive me rrezikshmeri të lartë: • Historia e panjohur e shtatzënisë; • Abortet • Fetale • Përsëritje në llim të shtatzënisë • Historia e hershme lindjes • Përseritja e historive të hershme shtatzënisë • Historia e dëmtimit gjate lindjes • Historia e vështirësive gjatë lindjes • Risqet në shtatzëni • Gjakderdhje në fazat e hershme të shtatzënisë (rreziku abort) • Gjakderdhje në fazat e avancuara të shtatzënisë • Shkarkimi i hershëm i lëngu amnion (marramendës të membranave para dorëzimit) • Sasia e ulët e lëngut tek foshnjat • Sasia e lartë e lëngjeve tek foshnjat • Problemet me aderimin e placentës • Zhvillimi jo normal i foshnjave

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Vlerat jo-normale gjaku AFP (Alfa-Fetoprotein) • Identi kimi i grave shtatzëna që kanë rezultate anormale në testet infektimi i gjakut • Vëzhgimi i shtatzënisë (shtatzëni binjake dhe treshja dhe shtatzënitë mbi triplets) • Presioni i lartë i gjakut gjatë shtatzënisë (preeclampsia eclampsia, hipertension) • Diabet gjate shtatzanisë Ekzaminimi dhe trajtimi në sëmundjet nënave para të shtatzënisë dhe respektimin dhe dorëzimi i shtatzënive të tillë: • Sëmundjeve të zemrës • Presioni i lartë i gjakut • Diabeti • Sëmundjet tiroide (, hypothyroid hyperthyroid) • Sëmundje të tjera endokrine • Preeclampsia në shtatzënitë e mëparshme (toksemisë) • Sëmundjet e veshkave (gra shtatzëna që kanë një histori të transplanteve të veshkave) • Sëmundjet e sistemit të tretjes (Crohn, kolit ulcerosa, etj) • Sëmundjet in ectional • Sëmundje neurologjike dhe auto-imune siç Lupus, fmf, MS • Sëmundje kronike të mushkërive Nderhyrje obstetrike: • Ndërhyrje te bëra në fazat e hershme të shtatzënisë; •Cyretim për shtatzënitë gjatë të cilave gjakderdhje ndodh, e cila mund të cojë deri në dështim; •Qepje qafës së mitrës për të parandaluar lindjen e parakohshme dhe dështime. • Cerclage urgjente e qafës së mitrës • Lindje normale/natyrale (kryerja e anestezise kur është e nevojshme; metodat që lidhen me reduktimin e dhimbjes) • Lindje pa dhimbje (anestezi epidurale) • Lindje me operacion (spinale, epidurale, anestezi e përgjithshme) Sëmundjet gjinekologjike dhe onkologjike ,diagnoza dhe trajtimi: • Kontrolli rutinë gjinekologjike; • Skanimi gjinekologjike onkologjike; • Testet e diagnozës së hershme për kancerin e qafës së mitrës

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

• Diagnoza e hershme dhe trajtimin e kancerit të qafës së mitrës dhe ovarian • Vëzhgimi në periudhën para menopauzës, tranzicioni menopausal dhe pas periudhës së menopauzës • Shpjegim dhe aplikimi i metodave të plani kimit familjar • Curettage diagnostike, • Kolposkopi, • Histeroskopi, • Laparoskopy, • Diagnoza dhe trajtimi infeksioneve te vulvë-vaginës dhe mitrës, • Menstruacione të c’rregullta gjinekologjike (curettage diagnostike, histeroskopi, histeroskopi operative) • Trajtimi i ovarian cysts-meshat; te hapura ose të mbyllura (laparoskopike) kirurgji, etj. • Trajtimi i myoms mitrës dhe meshat (trajtimi kirurgjik, myomectomy hapur (laparatomy) apo e mbyllur (laparoskopike), embolisation, etj) • Defekte bazë të legenit (prolapsi mitrës, decensus uteri), prolapsi fshikëz (Cystocele), korrigjimi i frontit dhe muret e pasme tëherniation fshikëzës • Hapjet vaginale dhe të barkut (laparatomy), mbyllura (laparoskopike) dhe metodat robotike përdoren • Operacioneve Urogynecological, • Operacioneve mosmbajtjeje urinare, • Operacioneve Vaginoplasti, • Operacioneve Perineoplasti. Në departamentin tonë, përveç teknikave kirurgjikale të hapur për të gjitha defektet gjinekologjike , onkologjike dhe te legenit, mundësitë e trajtimit janë të sigurta, sidomos me sistemet robotike laparaskopike dhe teknikat të cilat lejojnë metoda moderne dhe të shpejta për t'u përdorur. Diagnoza dhe Trajtimi Steriliteti: Diagnosti kimi dhe trajtimi i infertilitetit te mashkujve: • Spermiogram (numërimin e spermës), TESE, Mikro TESE etj Diagnosti kimi dhe trajtimi i infertilitetit tek femrat: • HSG (barku x-ray), laparoscopy diagnostikuese dhe hysterography diagnostike, etj • Vaksinimi (IUI) dhe në metodat e fekondimit in vitro (IVF, ICSI), etj Zonat e Veçanta të Shërbimit • Vëzhgimi i shtatzanive me rrezik të lartë • Ndërhyrjet e fetusit dhe trajtimi • Laparaskopike-hysteroscopic ndërhyrjet kirurgjike • Kirurgjia robotike

35


K rurgj a Kard ovaskulare Klinika e Kirurgjisë Kardiovaskulare është një klinikë moderne dhe e rehatshme, në njësinë e saj ka 8 krevat te kujdesit intensiv, 2 dhoma kirurgjie, pajisjeve teknike që kanë cilësitë zike të përshtatshme për të gjitha llojet e operacioneve. Mbështetja te përvoja dhe paijet kardiologjike, radiologjike dhe per anestezi luajnë një rol të rëndësishëm në shërbimet tona. Proceset dhe ndërhyrjet e kirurgjisë • Kirurgjia pediatrike e zemres • Operacion i arteries koronare by-pass, operacioni valvula • Kraharorit, barkut dhe Torakal, barkut dhe aneurizmes thoracoabdominal aorta • Disektime aortës • Operacionet e ndryshme periferik venoze • Operacionet by-pass te arterial me shkalle të ulta dhe më e lartë; • Tajtim kirurgjik sëmundje deje

36

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Krijimi i stule arteriovenous për hemodialises operacioneve të zbatohen • Ndërhyrje urgjente të incidenteve arteriale trombo-embolike dhe operacionet emergjente si embolektomi • Trajtimi i të gjitha defekteve kardiake nga lindja në kirurgji pediatrike të zemrës • Trajtimi i kirurgjisë komplekse kardiake. Zonat e veçanta KVC- Njësia Intensive e trajtimit

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

37


Kard ol gj Departamenti ynë i kardiologjise ofron shërbimin e saj të emergjencës 24 orësh, njësinë e kujdesit intensiv koronare dhe shërbimet me shtretër Në departamentin tonë kardiologjisë, të gjitha shtretërit janë paisur me sistemin e monitorimit qëndror. Struktura dhe Pajisjet • Njësia e kujdesit intensiv koronare (8 krevat) • Pajisjet Electrocardiography (2 cope) • Pajisjet Ekokardiogra (2 cope) • Pajisjet Multiplane transoesophageal echocardiography (1 cope) • Përpjekje Testi (1 cope) • Paisje Ambulatore per presionin e gjakut dhe monitorimin (5 cope) • Pajisje Ambulatore per ritmi dhe monitorimin (5 cope)

38

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Diagnoza dhe Trajtimi i Shërbimeve per Sëmundjet jepen per: • Në njësinë e kujdesit intensiv koronar kryhet ndjekja dhe trajtimi i pacientëve që kanë nevojë për ndërhyrje emergjente për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare (atak në zemër, bllokim i zemrës, defektene ritmin të cilat janë të rrezikshme për jetën, sëmundjet serioze tevalvulave); • Të gjitha llojet e proceseve të emergjencës, duke përfshirë vendosjen e përkohshme stimuluesve kardiakë, kateter mushkërive e zemrës mund të kryhen brenda 24 orëve të para; • Përveç rutinës së përditshme dhe aplikimet laboratorike te kateteri, funksionimit 24 orësh për të siguruar shërbimin, njësia intensive trajton rastet emergjente sidomos ato që pësojnë atak në zemër Në njësinë tonë kryhen tullumbace angioplasty dhe aplikimi stent tek arteriet koronare; • Mbyllja e vrimave në zemër nga lindja me metodën percutan, pa nevojën për një kirurgji të hapur; • Valvuloplastik Mitrale; • Diagnosti kimi dhe trajtimi i aritmis; • Trajtimi i Përhershëm-Pace Maker; • Trajtim EECP; • Aplikimi i Hemo ltrimit

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

39


Otor nolar ngologj Otor nolar ngologj Në departamentin tonë kryhet trajtimi mjekësor dhe kirurgjik i sëmundjeve otorinolaringologjis. Struktura dhe Pajisjet Në Departamentin Audiologjis, ka pajisje të cilat kryejnë teste të emisioneve auto-akustike, teste audiologjik matjen e presionit të veshit të mesëm dhe testet e re ekseve. Diagnoza dhe Trajtimi për Sëmundjet të cilat i janë: • Kryerja me sukses e nderhyrjeve endoscopike në brendësi te hundës, bajamet, adenoid, operacione të sinuseve.

40

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Aplikimi Balloon brenda sinuses, operacioneve endoscopic te avancuar, restaurim i daulles së veshit, aplikimi i tub ventilimit, humbja e dëgjimit, defekte kockë zinxhir kalci kim dhe otit surgeries, sëmundjet vokale si dhe ndërhyrjet kirurgjikale dhe kurueserhinoplastike • Trajtimi kirurgjik i larengeal neoplazik, disekime të qafës, parotis dhe operacioneve të tjera të gjëndres se pështymës. • Aplikimet kirurgjikale me ndihmën e laser, radiofrekuencave aplikimet. Trajtim mjekësor dhe kirurgjik të sëmundjes Meniere. • Departamenti ynë ka një nënstrukturat e përshtatshme për aplikime te implant koklear. Zonat e Veçanta të Shërbimit Njësia e çrregullimeve të gjumit

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

41


Laborator Laboratorët tona janë të pajisura me teknologjinë më të fundit në zonat e ofrimit të shërbimit. Rezultatet e testeve biokimike jepen në 2.5 orë, ndërsa rezultatet e testeve të hormoneve dhe Imunologjisë brenda 4 orëve. Struktura dhe Pajisjet Analizator biokimik auto Siemens Xpand Plus Analyzer Hormone Abbott Axsym Lloji i grupit të Gjakut identi kimi pajisja Dia Med Centrifuge Jel Lloji Latex Gjaku Identi cation 42

Coagulometer Tokra MTI Numërimin e gjakut pajisje Genius SEAC Pajisja sedimentimi Eriline Ar Analizues urinë Uritest-200B Inkubatori ELECTROMAG M420B Laboratorin Biokimisë kryen këto teste: • Metabolizma e karbohidrateve • Electrolitet dhe elementët gjurmë • Testet e funksionit të veshkave • Testet e funksionit të mëlçisë • Proteinat • Vitaminat • Testet zemrës

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Niveli i drogava • Shënuesit e tumoreve • Biokimia e urinës • Proteinat speci ke • Testet Hekuri metabolizmit Teste të metabolizmit kockave • Funksionet e pankreasit • Lipidet

Mikrobiologjia • Mikologjia • PARAZITOLOGJIA • Mycobacteriologi • Virologjisë • CLSI standarde antibiogram Endokrinologji • Hormonet gjëndër e hipo zës • Hormoneve tiroide • Hormonet e pankreasit • Hormonet mbiveshkore dhe metabolitëve • Mbi-testis dhe placenta hormonet • Metabolizmi Hormonal i kockave dhe mineraleve Hematologjisë • Numërimin rutinore të gjakut dhe shperndarja periferike • Testet koagulimit dhe identi kim faktor • Testet Diagnoza anemise Imunologjia dhe Serologjia • Identi kimi Autoantibody • Kuantitative dhe identi kimi antigjen • Shënuesit e Hepatiti • Testet TORCH Alergji • Total IgE • IgE Speci ke

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

43


Neurologj a Struktura dhe Pajisjet • Electroencefalogra • Electromiogra • Trans cranial Doppler Ultrasonogra a • Video monitor I -EEG

Diagnoza dhe Trajtimi për këto sëmundje: • Dhimbje koke • Parezat që ndodhin pas një emboli cerebrovaskulare ose gjakderdhje • Crregullime të lëvizjes, sidomos sëmundja Parkinson • Dementias, sidomos sëmundja Alzheimer • Epilepsi dhe syncopes tjera • Marramendje • Polineuropathies lidhen ngushte me diabetin

44

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Kirurgjia - Proceset dhe nderhyrjet • Punksion lomber • Drenimi BOS Laboratorët • ELEKTROFIZIOLOGJIK (EMG EEG) Laboratori • Video-EEG laboratore monitorimit • Laboratori Sleep Zonat e Veçanta të Shërbimit • Dhimbje koke Trajtimi • Cerebro-Sëmundjet vaskulare Trajtimi • Trajtimi Epilepsise • Trajtimi i crregullimit te Lëvizjes

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

45


Ortopedi dhe Traumatologji Spitalet Koru, Departamenti Ortopedi dhe Traumatologjisë shërben me cilësi dhe të besueshëm në të gjitha fushat e ortopedi dheTraumatologjisë me staf kirurgë me përvojë dhe elitar. Operacioneve e ekstremiteve të poshtëme dhe te sipërme, kirurgji e shpinës ,nderhyrje për zgjatje të trupit, korrigjimi i deformime, operacione të tumorit, operacione ortopedike pediatrike, transfert e tendinave,të gjitha ndërhyrjeve artroskopike dhe operacioneve të traumës kryhen te gjitha nën dritën e zhvillimeve të fundit shkencore dhe pajisjeve e fundit në klinikë. Të gjitha operacionet e kryera janë të regjistruar në formë digjitale dhe shërbejnë per ndjekjen e mëtejshme te pacientëve.

46

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet • Kirurgji e Traumave • Kirurgjia e Gjurit • Kirurgjia e Kellqeve • Kirurgjia Bërryl- sup • kirurgjia e Kyçit te këmbës dhe këmbët • Kirurgjia e Shpinës • Onkologjia Ortopedike Zonat e Veçanta të Shërbimit • Ndërhyrjet artroskopike • Kirurgjia e demtimimeve nga Sporti • Ortopedia Pediatrike • Zgjatim te ekstremitetit dhe korrigjim malformacionit • Kirurgjia e kyçit te dorës dhe dores

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

47


Plast ka R ndërtuese dhe K rurgj a Estet ke Në Departamentin tonë kryhen ndërhyrje që lidhen me plastikën rindërtuese, kirurgjinë estetike dhe sherbimet kirurgjisë rindërtuese. Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet në lidhje me kirurgji estetike: • Estetike rhinoplastik • Operacionet e përtëritjes se fytyrës, • Lifting të ballit dhe endoscopic te fytyres, heqja e vetullave • Estetik qepallë, • Korrigjim i përhershëm i vesheve, • Zgjerimi i mjekrës, kirurgji minimale • Trajtimi i plagëve te lëkurës, • Transplantimi i okëve, • Aplikimet lazer në trup, • Operacion estetike i gjirit, • Reduktimi ekstreme i indit yndyror, • Abdominoplastik, • Korrigjim dhe konturimi me implant • Estetika e këmbeve • Mbushje me Botox dhe aplikimi i PRP

48

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjet qe kryhen: • Deformim fytyre • Plasaritje të buzëve dhe qellzës • Cranio-maxillafacial anomali (mjekër, fytyrë, deformimet kafkë) • kirurgji Orthognathic (defekt në lidhje me mbylljen e mjekër) • Defekte në hundë, tumoret dhe rupturat • Probleme në gjëndrat e pështymës • Tumoreve të lindura • Nishanet • Masat e indeve të buta • Anomali vaskulare • Indet e buta dhe traumat e kockave te fytyrës • Frakturat e kockave te fytyrës • Mungesa e gjinjve, asimetri, dhe rindërtimi i gjinjve pas rasteve të kancerit • Anomalitë kongjenitale të organeve gjenitale

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

49


Rad ologj a Në spitalin tonë, aplikimet e radiologjisë mund të grupohen si vijon në aspektin e metodave të përdorura dhe burimeve të energjisë: Metodat të cilat përdorimin e X-Ray si një burim të energjisë: • Radiogra Direct • Ekzaminimet kontrast • Angiogra a • Mamogra a • Tomogra a Kompjuterizuar Metodat të cilat e bëjnë përdorimin e valëve të shëndosha të frekuencave të larta si një burim të energjisë: • Ultrasonogra a • Colored Doppler Ultrasonogra a Metoda që bën përdorimin e valëve të radios brenda një fushë të fortë magnetike: • Ne aplikimet aktuale mjekësore është e pamundur të mendohet rezonancë magnetike pa metodat e diagnozës radiologjike te përcaktuar. Megjithatë, metodat e diagnostikimit radiologjike duhet të zgjidhen nga mjeku, sipas nevojave të pacientit dhe sëmundjes. Në spitalet tona, ekzaminimet janë plani kuar nga me të lehtat tek më komplekset dhe shkalla për tim / dëmtimi mbahet në minimum për sigurinë e pacientit. Ekzaminimet që kryhet në spitalet tona janë te plani kuara nga radiologë dhe në pajtim me pacientin dhe nevojat e tij përkontroll. 50

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Doppler Ultrasonogra a: Kjo është një metodë e përdorur në diagnostikimin e sëmundjeve të tilla si scrotal varicosele, që lidhet mearteriet dhe venat në qafë, krahë , këmbë dhe përdoret si një analizë shtesë përkrah Ultrasonogra a dhe fazat e ndryshme te diagnozës. Radiogra e drejtpërdrejtë: Imazhet arrihen në aplikimin e rrezeve X-ray në një pjesë të caktuar të trupit dhe transmetimit të rrezeveX-Ray në sasi të ndryshme nga indet. Edhe pse, kjo është metoda e parë radiologjike e imazhit që u zhvillua, ajo është ende metoda e kryesore e përdorur në diagnozën e një numri të madh të sëmundjeve. Ajo është e preferuar si metodë e parë e imazhit në kockë dhe sëmundje të përbashkëta, sëmundjet e rrugëve urinare, sistemit te kockave dhe diagnozën e disa patologjive të organeve të brendshme të stomakut. Mamogra a: Kjo është një metodë e imazheve radiologjike, e përdorur në gratë mbi 40 për diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve të gjirit, apo për të identi kuar arsyet e një sëmundje ekzistuese. Gratë mbi 40 vjeç duhet të bëjnë një mamogra çdo vit (e fundit çdo dy vjet). Angiogra a: Metoda e imazheve radiologjike përdoret shpesh nga kardiologët dhe radiologëve, me qëllim të imazheve venat në qafë, truri, zemra, mushkëritë, krahët dhe këmbët, duke injektuar një substancë kontrast me venat. Ensitometry Bone Moneral: Përdorimi i energjisë të ulët te rrezeve X, kjo metodë lejon matjen e densitetit të kockave. Matja e dendësisë së kockave bën llogaritjen e osteoporozën dhe rreziqet e mundshme të thyerjeve dhe trajtimit osteoporozën. Proceset intervente: Procesent e biopsise në organet dhe indet (tiroide dhe biopsies mëlçisë), kullimit e cysts dhe abscese, aplikimetnephrostomy kryhe me drejtimin e teknikave radiologjike të imazhit.

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

51


Urologj – Uro-onkologj a Departamenti ynë Urologjise, aktualisht i struktuar, lejon aplikimin e të gjitha ndërhyrjeve, lidhur me diagnostikimin dhe trajtimin e kryera në fushën e urologjisë moderne. Struktura dhe Pajisjet • Transrectal Ultrasonogra a • Uro owmetry • Moderne-video sistemet endoscopy • C-armatosur pajisja scopy • Holmium lazer • Pneumatike dhe lithotripter oltrasonogra k • Lloji Flexible uretero-renoskopy • Të gjitha pajisjet e gurit urinar thyerja operacioni brenda veshkave (RIRS) • Kirurgjia e pajisjeve robotike "Da Vinci Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjet • Sëmundjet e prostatë • Sëmundjet e sistemit urinar guri • Kanceret Urologjikal • Çrregullime seksuale mashkullore funksion • Sëmundjet urologjike te Femrave • Sëmundjet urologjike te Fëmijeve • Sëmundjet Urologjike Kirurgjia - Proceset dhe ndërhyrjet • Vendosja dhe zhvendosja e stent me cistoskopi • Biopsia e prostates me Ultrasonogra ne transrektale •Drenim i absesit të veshkëve percutane • Percutaneous nefrostomi

52

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


• Drenim i kistit Percutaneous • Operacione uretroskopik eksibile per gurin • Kryhen të gjitha operacionet e hapura dhe endoskopike për heqjen e gurëve • Kirurgjia veshkave intrarenale retrograde RIRS • Stone thyer brenda veshkave nga holmium lazer • Kryhen të gjitha operacionet e hapura dhe endoskopike te prostatës • Kryhen të gjitha operacionet radikale që lidhen me veshkat, fshikëz, testiseve dhe prostatës, kancerit të penisit • Trajtimi i sëmundjeve të veshkave me metoda laparaskopike • Kirurgji mikroskopik varicocelektomi • Të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale që lidhen me trajtimin e çrregullimeve mbledhje, penisi vendosje proteza dhe testikuj protezë • Operacione te mosmbajtjes te urines në fushën e urologjisë femërore • Operacione te mosmbajtjes te urines në fushën e urologjisë së fëmijëve; operacioneve endoscopic ose të hapur në lidhje me të gjitha sëmundjeve të lindura të sistemit urinar • Të gjitha llojet e operacioneve të sëmundjeve, te gurit ne sistemit urinar Zonat e Veçanta të Shërbimit • Uro-onkologjisë • Endo -Urologji • Kirurgjia robotike

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

53


Njësia e kujdesit intensiv - CVS Njësia e kujdesit intensiv - CVS Njësia jonë jep shërbim në spitalin Sincan. Njësia përbëhet nga një total prej 9 dhomash të pajisura, ku 1 është një dhomë izolimi. Të gjitha krevatet janë të paisur me një sistem qendror vakumi, përveç një sistemi qendror të gazit mjekësor. Gjitha shtretërit janë rregulluar me një mbështetje ventilimi mekanike dhe monitorimin invazive dhe jo-invazive te avancuar. Gjithashtu mund të kryhet Echocardiography Trans ezofag. Për pacientët, të cilët nuk marrin ndonjë për tim nga trajtimi mjekësor, trajtim mbështetes mund të jepet me intra-aortës pompë tullumbace. Në rastet kur mbështetja hemodinamik është e nevojshme para dhe pas operacionit, mund të sigurohet një mbështetje gjatë gjithë jetës me ECMO.Trajtimi i kontrolluar i dhimbjeve te pacientëve tanë pas operacionit, rregullohet nga anestezisti. Njësia Koronare e Kujdesit Intensiv Njësia jonë jep shërbim në spitalin tonë Sincan. Njësisë Koronare e kujdesit intensiv përbëhet nga 7 shtretër ku secilin pacient ka monitor vëzhgues kokën e krevatit. Sta ynë ekspert është i përbërë nga 6 infermierë dhe 1 kryeinfermier, të cilët pas vënjes së stentdhe pas kryerjes se koronares janë të aftë të mbulojne shërbimin.

54

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Njësia e Përgjithshëm e kujdesit intensiv jep shërbim në spitalin tonë Sincan. • Ka 6 shtretër +1 dhome pacienti i izoluar, duke e bërë një total prej 7 shtretër në njësinë tonë • 5 ventilatorë • Pompë Feeding • Pompë infuzioni • Pompë perfuzik • Monitor invazive matje • 1 pajisje hemo ltration.

Sëmundjet e trajtuara • Insu cienca renale kronike • Pamjaftueshmëri renale akute • Zonat e veçanta të shërbimit • Pacientët e dializës urgjencës • Pacientët që kanë nevojë ushqyerit enteral. Njësia e kujdesit intensiv për të sapo lindurit Kjo njësitë e kujdesit intensiv jep shërbimin e saj me 4 inkubatorë në Spitalin tonë ne Balgat dhe 14 inkubatorëve në spitali tonë në Sincan. Ekziston një dhomë izolimi në njësinë tonë në Sincan Sëmundjet e trajtuara • Foshnjeve prematurë • Foshnjat me peshë të vogel • Foshnjat me probleme të frymëmarrjes • Hyperbilirubinemia • Apnea • Konvulsione neonatale

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

55


K rurgj a Robot ke “Da V nc ” Sebashku kirurgët dhe përvoja me pacientët kanë përmirësuar në masë operacionet robotike, në krahasim me procedurat tradicionale laparaskopike ose të hapur.Teknologjia e re revolucionare e robot-it siguron një aplikim minimal invazivë që ka bërë një standard të ri për trajtimin e prostatës dhe kancerin gjinekologjik në Spitalin Koru. Për timet e Kirurgjisë robotik për pacientin: • Një rënie të konsiderueshme e humbjeve të gjakut dhe ndërlikime të tjera potenciale të cilat haset zakonisht në kirurgji; • Zvogëlimi i kohës së operacionit që çon zvoglimin e rreziqeve për të gjithë pacientët, që qëndrojnë gjatë nën anestezi; • Reduktim qëndrimi në spital pas operacionit ; • Aftësia e pacientit për të ri lluar jetën e tij normale në një periudhë prej vetëm 24 - 48 orësh pas kryerjes së një operacioni robotik; • E kasiteti kirurgjike shumë më i mirë, që ul probabilitetin e komplikimeve kirurgjikale; • Ulja e rrezikut ndaj infeksioneve dhe rezultate më të shëndetshme kirurgjikale; • Aftësi për të kryer operacione të komplikuara me lehtësi dhe me rezultate të mira; • Më shumë besim dhe rehati për kirurgun në praktikën e tij kirurgjikale; • Shtimi i operacioneve kirurgjikale që ishin konsideruar që mund të bëheshin vetëm me teknikat e vjetra kirurgjike; • Fillim me i shpejtë i kimioterapisë dhe radioterapi për pacientët e kancerit pas operacionit robotik;

56

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


Qendra e Kirurgjisë Robotike • Operacionet Urologjik • Robotik Pyeloplasti • Reimplantation Ureteral • Divertikula fshikëzes • Operacionet e përgjithshme kirurgjikale • Prolapsi rektal • Trashje (reduktimi i stomakut) • Sëmundje fshikëz fshikëz e tëmthit • sëmundje Shtojca • Adenoma gjëndër mbiveshkore • Sëmundjet e shpretkës • Sëmundjet e zorrës së trashë • Operacionet e obstetrikë dhe gjinekologji

HOSPITALS Për një jetë me të bukur

• Hysterectomi (heqja e mitrës kirurgji) • Myomectomi ( broids mitrës kirurgji heqja) • Hysteropexi sakrale (kirurgji mitrës ose vaginal prolapsi) • Tubal reanastomosis (hapja tub kirurgji) • Cystectomi Qendra e Kirurgjisë Oncologic robotike • Operacionet Uro-onkologjik • Prostatectomi radikale • Cystectomi Radikale • Nephrectomy Radikale • Pjesëshme Nephrectomi • Operacionet e Kirurgjisë Përgjithshëm Onkologjik • Colon dhe / ose kanceri i rektumit • Kanceri i veshkave gjëndër • Kanceri në stomak • Kanceri në shpretkë • Operacionet gjinekologjike Onkologjisë • Kancer në mitër • Kancer në qafën e mitrës • kancer në vezore (ovare)

57


INSTITUCIONET E KONTRAKTUARA GJYKATA KUSHTETUESE GNAT ACC ASELSAN BAGDAT TİCARET UNIVERSITY I KLUBIT SPORTIV “ÇANKAJA” AUTORITETI I PESHKUT / NEAT AND FISH AUTHORITY KËSHILLI I GJYKATËSVE SUPREME DHE PUBLIK PROKURORËT KERKÜK TİCARET PTT SHENDETI NDËRKOMBËTARE DHE NDIHMA REMED SHËRBIMET E TURIZMIT DHE TREGTISE SHPERNDARJA TURKEY ELEKTRIK LTD. REPUBLIKA E TURQISE, BORDI RREGULLATOR PER TREGTINE E ENERGJISË TURQIA PUBLIKE BASHKIMI TELEKOMI TURK PRESIDENCA E KESHILLIT JURIIDIK KRYESIA PER TURQIT DHE KOMUNITETET E TJERA

BANKAT

SIGURIMET PRIVATE

REPUBLIKA E TURQISË BANKA QENDRORE EXİM BANK REPUBLIKA E TURQISË BANKA QENDRORE MEMBERS SOCIAL FONDACIONI PER BASHKEPUNIM REPUBLIKA E TURQISË ZİRAAT BANKASI A.Ş.-HALK BANKASI A.Ş MEMBERS RETIREMENT COOPERATION FUND FOUNDATION VAKIFLAR BANKASI T.A.O. CIVIL SERVANTS AND FONDACIONI PER PENSIONISTET DHE BASHKIMI PER SHENDETIN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. RETIREMENT FUND FOUNDATION TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEMBERS AND RETIRED PERSONNEL COOPERATION FOUNDATION

CIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. AK SİGORTA A.Ş. ALLIANZ SİGORTA A.Ş. ANADOLU SİGORTA AXA SİGORTA A.Ş. ASSISTANCE FIRMS COMGROUP MEDİCAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. (CGMPROMED) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. ERGO SİGORTA A.Ş. GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. GROUPAMA SİGORTA A.Ş. INTER PARTNER ASSISTANCE MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. MARM ASSİSTANCE MONDİAL ASSISTANCE YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. BANKADER ANKISAD VOLLEYBALL FEDERATION TÜRKMENELİ FOUNDATION TURKEY ASIST.

SSI FONDI I PENSIONISTEVE - SSA BAĞ-KUR

58

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur


60

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur


62

HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur


HOSPITALS Për një jetë me të bukur

Spitali Special Koru - Balgat : Oğuzlar Mah. 1377 S. No:21 Balgat Ankara Phone : +90-312-287-9797 Fax : +90-312-287-

www.koruhastanes .com

Spitali Special Koru - Sincan: Akşemsettin Mah. Bosna Cd.Huzur S. No:1 Sincan Ankara Phone : +90-312-269-6262 Fax : +90-312-268-5353

Artanvutça katalog  
Artanvutça katalog  
Advertisement