Page 1

KORTEPOHJALAINEN 3/2018 • SYYSKUU

KORTEPOHJALAINEN • 1

Haukkala • Kortepohja • Kortesuo • Kortemäki • Korteniitty • Laajavuori • Palokunnanmäki • Savela

Kortepohjan asukkaat ry.

Päätoimittaja Risto Urrio

3/2018 • SYYSKUU

NYT A-OIKEUDET! 014 – 211 999 w w w. c a f e a l f a . f i

Avoinna: ma-la su

SOHWI 50 vuotta Saarijärventie 81, 40270 Palokka SOITA 020 7436 740 • www.kumiseta.fi

50-vuotisjuhlaviikko 1.–7.10. Seuraa ilmoittelua. Tule juhlaan mukaan!

11.00–21 11.30–21

MYÖS KOTIINKULJETUS

Kortepohjan liikekeskus • Isännäntie 1

• pizzat • kebabit • salaatit • hampurilaiset • patongit • tortillat • pastat • falafelit •

www. kortepohja. info

Kaikki syksyn

HERKUT MEILTÄ

Kortepohjan syysmarkkinat LAUANTAINA 22.9.2018 KELLO 10–13 KORTEPOHJAN OSTARILLA  poniajelua  pomppulinna (säävaraus)  makkaraa grillistä  Alfan hattarat  arvontaa  yllätysohjelmaa  kirppari! Tule ostamaan tai myymään. Ei paikkavarauksia, ei paikkamaksuja. Omat pöydät tms. mukaan.

Meillä myös Pakettiautomaatti

LÄNSIVÄYLÄ

Tavallista parempi ruokakauppa Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä, puh. 01042 33900 Palvelemme MA-PE 7-21, LA 8-21 ja SU 10-21.

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista

Järjestää: Kortepohjan asukkaat ry.

Tule mukaan!


2 • KORTEPOHJALAINEN

3/2018 • SYYSKUU

Päätoimittajalta Aikaisempina kesinä kyselin kavereilta, että missäs olet sadetta pidellyt. Nyt ne kyselee, että vaihdoitko kerta­ kaan, kun sanon, että kalsarit jalassa olen kolme viikkoa tallustellut Jämsän korvessa. Hellettä piisasi vielä syys­ kuun alussa ainakin Itävallan Welsissä, jossa kuoromme edusti kunniakkaasti Suomea suurilla kulttuuripäivil­ lä. 20 maata ja yli 1000 eri alojen edustajaa ruokittiin laadukkaasti jättihallissa. Essen gut, alles gut! Aina liian nopeasti hurahtaa ohitse kesä. Alku meni Tuupovaaran residenssissä elämäkertaa kirjoitellessa ja Karjalan kulttuuriin tutustuessa. Loppu onkin helle­ historiaa. Viljoja, niukasti kitunutta, ei tarvinnut pal­ jon kuivuriin viedä. Kortepohjassa ei paljon uutta. Steinerkoulun muutto entisen Cygnaeuslukion tiloihin oli kiintoisa uutinen. Lehden kohtalo kaltevalla vaakalaudalla. Keväällä eräs ujo nimetön lähetti postia. Yleensä en nimettömiä no­ teeraa, mutta kiinnosti, kun päätoimittajaa haukuttiin tosi nololla tavalla ja ehdotettiin lehdelle uutta nimeä: Urrion uutiset. Onhan se kauheaa, kun päätoimittaja kertoilee omia tapahtumiaan. Mielelläni otan tiukkaa­ kin palautetta, mutta kiitos omalla nimellä. Ja ennen kaikkea mielellään otetaan asiallisia juttuja vastaan, että tulee uusia näkökulmia. Lehden nimi ei muutu, mutta toimitus- ja painokulut ynnä jakelu maksaa siinä määrin, että lehden ilmesty­ minen jatkossa on vaakalaudalla, ellei lisää ilmoittajia saada. On väläytelty verkkolehteä tai ilmestymistihe­ yden harventamista. Kuka sitten onkin tuleva päätoi­ mittaja, toivon perinteikkään, pian 40 vuotta täyttävän lehden säilyvän vähintään ennallaan, ja vieläpä pape­ risena versiona. Jos joku ei lehteä saa, voi käydä Länsiväylästä hake­ massa. Siellä meillä on oma teline. Lehtiä on myös mm. Kierteessä, ostarilla Café Alfassa ja SPR:n kirppiksellä sekä kirjastolla. Pitkäaikainen ilmoittajamme Alfa ko­ ki kovia: 9.–10.9. välisenä yönä särjettiin iso ikkuna ja töykeä voro vei mm. tietokoneen, maksupäätteen ja käteiskassan. Turvakamera voi olla ratkaisu. Poliisi tutkii asiaa. Toinen pitkäaikainen yhteistyökumppani, Sohwi, viettää 50-vuotisjuhlaviikkoa 1.–7. lokakuuta. Juhlavuotta viettää myös Laajavuoren Parturi-kampaa­ mo ostarilla. Arvoisat lukijat, suosikaa ilmoittajiamme, samalla varmistatte lehden tulon jatkossakin. Ja muistakaapa Syysmarkkinapäivä: lauantai 22.9. klo 10–13. RISTO URRIO Päätoimittaja risto.urrio@kortepohja.info

Kortepohjalainen 3/2018 • SYYSKUU Kustantaja: Kortepohjan Asukkaat ry Painopaikka: Lehtisepät Oy Hallipussi 2 76100 Pieksämäki Toimitus: Kortepohjan asukkaat ry, Asukastoimikunta http://www.kortepohja.info Taitto: Timo Hautala, toimitussihteeri timo.hautala@kortepohja.info http://www.gene.fi/ Painos: 7000 kpl Jakelu: Kortepohjan koulun 5. luokat. Jaetaan joka talouteen Kortepohjassa, Kortesuolla, Korte­­­ mäessä, Laajavuoressa, Korteniityllä, Haukkalanrannassa ja Palokunnanmäellä Tilaaminen Voit tilata Kortepohjalaisen lähijakelualueen

ulkopuolelle, lahjaksi tai itselle! Neljä peräkkäistä numeroa 12 euroa. Maksu asukasyhdistyksen tilille FI47 5290 1640 0332 35, viestikenttään vastaanottajan nimi ja postiosoite. Ilmestyy: 4 kertaa vuodessa, maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun alussa. Aineistopäivä edeltävän kuun 20. päivä. Aineisto ja ilmoitukset Mieluiten sähköisesti osoitteella lehti@ kortepohja.info tai asukasyhdistyksen palautelaatikkoon kirjastolla Ilmoitukset: 0,6 e / pmm Leveydet: 1 palsta 46 mm, 2 palstaa 99 mm, 3 palstaa 152 mm, 4 palstaa 204 mm, 5 palstaa 257 mm. Kysy kestoetua. Aineisto mieluiten sähköisesti, kysy tarkemmat ohjeet osoitteella taitto@kortepohja.info. Toimita aineistot osoitteella lehti@kortepohja.info Yhteisöpalstalla yhdistysten ja muiden yhteisöjen tapahtumatiedot ja yhteystiedot korvauksetta, aineisto mieluiten sähköisesti osoitteella lehti@kortepohja.info

Sihteerin supinat Kävin tänään tokaluokkalaisen sis­ konpoikani kanssa sienimetsäs­ sä siirtämässä lapsena vaariltani ja kummitädiltäni oppimaani sieni­ tietoutta uudelle sukupolvelle. Sie­ nestys on rakas harrastus, joka on säästänyt minulta vuosien saatossa paljon rahaa ruokakustannuksissa. Normaali leppoisa metsäfiilis oli kuitenkin kateissa tällä kertaa, miet­ tiessäni samalla supinoiden synkkää aihetta. Tämä Kortepohjalaisen nu­ mero on nimittäin tämän vuoden viimeinen yhdistyksen rahatilanteen vuoksi. Lehti ei ole tuottanut omia kustannuksiaan mainostuloina jo­ ten jouduimme päätymään tälläi­ seen ratkaisuun. Myös puheenjoh­ tajan löytäminen osoittautui turhan haastavaksi tehtäväksi, joten harkit­ semme yhdistyksen lakkauttamista kokonaan ensi vuosikokouksessa, jollei uutta vireää verta saada toi­ mikuntaan mukaan. Päätimme kuitenkin vielä pi­ tää ehkäpä viimeiseksi jäävät syys­ markkinat entiseen tapaan lauantai­ na 22.9. klo 10-13. Tervetuloa myy­ mään uutta tai vanhaa tavaraa oli se itse tehtyä tai ostettua. Paikkava­ rauksia ei ole muutakuin yhdistyk­

TIMO HAUTALA

sen arpojen- ja makkaranmyyntiin tarvitsemalle alueelle. Paikkamaksua ei peritä. Ota oma myyntipöytä tai suojapeite mukaan. HANNELE TOLVANEN

Laajavuoren metsät ovat kortepohjalaisille mainio paikka sienestykseen, marjastukseen tai muuhun luonnossa liikkumiseen.

Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma julkaistu Kortepohjaa seuraavan kymmenen vuoden kehittämisen askelmerkit julkaistiin 17.5.2018. Keskeisimpi­ nä elementteinä on palvelujen py­ syminen alueella, lisärakentaminen sekä uuden koulu-päiväkoti-kirjasto -yhdistelmän rakentaminen nykyi­ sen koulun paikalle. Suunnitelma koskee aluetta Laajavuorentiestä alas koululle ja Kortepohjan päiväkodil­ ta Tietoniekan tielle, pois lukien uu­ si Senja-kortteli sekä osia Yo-kylästä. Suunnitelmassa listataan paljon Kortepohjan hyviä ominaisuuksia, meidän sijaintimme kaupunkira­ kenteessa on hyvä, alueen moni­ puolisuus, luonto ja kevyt liiken­ ne. Haasteina pidetään pirstaleista omistajuutta, koko projektin koko­ naisuuden hallintaa ja alueen oma­ leimaisuuden ylläpitämistä. Kaiken kaikkiaan suunnitelma on hyvin positiivisesti tulevaisuu­ teen luottava ja eteenpäin katsova. Koko projekti tähän asti on ottanut asukkaiden sekä alueen kiinteistöjen omistajien toiveet hyvin huomioon. Myös aivan pienimmät alueemme asukkaat on otettu suunnitteluun mukaan viemällä työpajoja kouluun sekä päiväkoteihin. Asukasyhdistys on osallistunut myös aktiivisesti keskustan kehit­ tämiseen. Toimme jälleen esille tarpeen bussilinjasta lähiöstämme omaan terveyskeskukseen Kyllöön. Toimiva yhteys niin terveyspalvelui­ hin kuin kaupungillekin on selkeä

Kehittämissuunnitelman laadinnassa hyödynnettiin myös Europan 13 -arkkitehtuurikilpailun tuloksia ja työstettyjä materiaaleja. Havainnekuva eräästä kilpailuehdotuksesta. Kuva team Nolli Gardens. vetovoimatekijä muuttaa asumaan Kortepohjaan. Kiittelimme julkai­ sutilaisuudessa painotusta kevyen liikenteen kehittämiseen sekä pal­ velujen pysymiseen. Uusi kehittä­ missuunnitelma myös mahdollis­ taa uusien palvelujen sijoittumisen alueelle. Joitain rakennuksia olisi puretta­ va pois uusien tieltä, mm nykyinen kirjasto sekä ostari ovat purettavien listalla. Tilalle tulisi uudisrakenta­ mista. lähinnä asuinrakentamista,

mutta myös uusi ostari kivijalka­ kauppana kuuluu suunnitelmaan. ­Alueen avaruuden säilymisestä on myös huolehdittu pitkällä keskus­ puistolla aina Laajavuorentieltä koululle asti. Puiston yläpäähän on myös suunniteltu uutta alikulku­ tunnelia Laajavuorentien ali. Asukasyhdistys jatkaa suunnitel­ man tarkkaa seuraamista sekä osal­ listumista alueen kehittämiseen. NICO HOLMBERG Kortepohjan asukkaat ry.

Ajankohtaista! Kortepohjan syysmarkkinat järjestetään 22.9.2018 klo 10–13 kortepohjan ostarilla. Tervetuloa!


3/2018 • SYYSKUU

KORTEPOHJALAINEN • 3

Jaettu juhannusilo

Kortepohjan lähikirjasto:

Tapahtumia pitkin syksyä! Ikääntyvien yliopiston vertaisryhmä atk-seniorit aloittavat toimintansa syyskuussa maanantaisin klo 10-12. Vapaa pääsy! Aloitusaika tiedotetaan myöhemmin. Datataiturit auttavat perjantaisin klo 10-12. Neuvonta alkaa 20.8. ja jatkuu 14.12. 18 saakka Aikuisten kirjailta on kaikille avoin tilaisuus, jossa kirjaston hen­ kilökunta vinkkaa suosikkikirjo­ jaan. Tervetuloa kuuntelemaan lu­ kuvinkkejä!

Syksyn kirjaillat: Pitkän linjan laulusolisti Manu Turunen ja Kaija Pohjanpalo esiintyvät. Virtaa Senjaan -projekti on toimi­ nut Kortepohjan Senja-korttelissa vuodesta 2016 lähtien. Projektia hallinnoin Jyväskylän Hoivapalve­ luyhdistys ry:n ja Sosiaali- ja ter­ veysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemana. Virtaa Senjaan -projektin tavoitteena on kehittää Senja-korttelin asukkaiden yhtei­ söllisyyttä ja osallisuutta. Yksi vah­ va yhteisöllisyyden ja osallisuuden menetelmä on ollut korttelissa jär­ jestettävien juhannusjuhlien toteut­ taminen. Korttelin asukkaista koot­ tu Työrukkanen suunnittelee juhan­ nusjuhlan ohjelman ja yhdessä ko­ ristellaan korttelin piha juhannus­ koivuin- ja kukkasin. Juhannusjuhlat on suunnattu ko­ ko korttelin väelle ja myös kortte­ lissa toimivan päiväkeskuksen vä­ ki on tervetullut tapahtumaan. Ju­ hannuskahvit ja leivonnaiset tilataan

Hoiva­keittiöt Oy:ltä, joka myös toi­ mii korttelissa. Kahvit tarjoillaan yh­ dessä korttelin puuhanaisten kans­ sa, koska väkeä on paikalla yleensä yli 100. Juhannusjuhlien tavoitteena on juhlistaa yhdessä keskikesän juh­ laa korttelin asukkaiden esitysten ja yhdessä tekemisen myötä. Tänä vuonna juhannusjuhlan oh­ jelmassa oli korttelin kuoron esityk­ set ja yhteislaulua, runonlausuntaa ja sooloesityksiä. Tunnelma oli läm­ min – aurinko paistoi, piha-alueet oli somistettu luonnonkukkasin ja koivuin. Iloinen puheensorina ja musiikki kaikuivat korttelin seinistä. Voisiko juhannus hienoimmin alkaa?! Teksti: PIIA ALTTI Projektipäällikkö Kuva: RAIMO MÄKINEN

Kulttuurikodin henki säilyy

Salme Kuusela-Mäkinen ja Paavo Mäkinen kotonaan Kortesuolla. Leivonmäellä syntynyt Salme Kuusela-Mäkinen (82) ja Laukaan poi­ ka Paavo Mäkinen (85) ovat asus­ taneet Kortesuolla Tuomiojärven rantamilla parisenkymmentä vuot­ ta. Viimeksi jututin heitä reilut kuu­ si vuotta sitten. Hieman on askel lyhentynyt, mutta valitusta ei tältä parilta saa; huumori riittää, nauru kaikaa, että kakku meinaa väärään kurkkuun kumahtaa. Laulaminen on ollut yhteensitovana harrastuk­ sena, mutta Paavo on joutunut sai­ rauden takia hellittämään. Hän teki elämäntyönsä Jyväskylän Liikenteel­ lä. Salme kertoo uusista kirjahank­ keista, ”Runopuun klapeja” ja ”Tari­ natuvan urpusia”. Uusi Akanat-kuo­ ron levy nimeltään ”Tutut tuulet”

on tulollaan. Kuoronjohtaja Olga Kallio saa monet kehut. Salme on runoillut koko ikänsä ja sanoitellut lauluja. Ja tehnyt työtä; aina on jo­ tain löytynyt. ”Tulihan sitä 40 vuo­ den aikana auotuksi ja suljetuksi monelaisia ovia”, kertoili hän reilut kuusi vuotta sitten. Sanoin silloin, että hänen työhistoriansa, elämän­ tarinansa olisi laajemman jutun ar­ voinen puhumattakaan monipuoli­ sesta harrastuspiiristä, johon liittyy neljän lapsen, ja toisellekymmenelle ulottuva lastenlasten ja seuraavankin polven jälkeläiset. Tämän pariskun­ nan luona ei käy aika pitkäksi. RISTO URRIO Kuva: Raimo Mäkinen

Kirjallinen Englanti sanoin ja kuvin keskiviikkona 29.8. klo 18.00 Kirjava kattaus tiistaina 18.9. klo 18.00 Kotimaiset helmet keskiviikkona 10.10. klo 18.00 Pohjoismaista kirjallisuutta keski­ viikkona 14.11. klo 18.00

Lapsille: ​ Syksyn aamusatutunnit pidetään torstaisin klo 9.30: 30.8., 27.9. ja 22.11. Iltasatutunnit ovat saaneet suosio­ ta ja niitä jatketaan tiistai-iltaisin klo 18.00: 11.9., 9.10. ja 6.11.

Kirjaston nalle odottaa kovasti lokakuussa pidettäviä Nalle­kutsuja Lasten esitys Loiskis tiistaina 18.9. klo 9.30 Varaa paikkasi etukäteen kirjastosta. Nallekutsut torstaina 25.10. klo 18.00. Nallet mukaan! Lämpimästä kesästä on helppo siirtyä kuulaaseen syksyyn. Kirjas­ tossa alkaa olla mukava lämpöti­

la. Ovi käykin jo ahkerasti. Iloiset koululaiset ja paiväkotiryhmät ovat jo aloittaneet kirjastokäynnit. Kova huiske käy kirjastosalissa. Tervetuloa kirjastoon! MIELIKKI MATILAINEN kirjastonjohtaja

”Jyvälä on jyväskyläläisten olohuone” SAULI KOSUNEN

Jyvälän Setlementin toiminnanjoh­ taja Helena Huovilan katse on iloi­ nen. Syyskausi on lähtenyt käyntiin ja tiedossa on paljon tuttua toimin­ taa, mutta myös jännittäviä uutuuk­ sia, kuten perhebrunsseja nuorille perheille. ”Haluamme olla paikka, jossa kaupunkilaiset viihtyvät ja missä jo­ kainen voi toteuttaa itseään omalla tavallaan. Kaikki ovat tervetulleita toimintaamme”, Huovila sanoo. Uutta Jyvälän Setlementissä on elokuussa käynnistynyt Löytöret­ ki-hanke työttömille. Löytöretkellä keskitytään myönteisiin asioihin se­ kä omien voimavarojen ja vahvuuk­ sien etsimiseen. Toiminnan sisällöt muotoutuvat osallistujien ja ohjaa­ jien ideoiden ja toiveiden pohjalta ja toiminta on osallistujille maksu­ tonta. Toinen uusi hanke on Sillat, jos­ sa rakennetaan siltoja eri taustoista tulevien ihmisten välille. ”Jyvälän Setlementin koordinoi­ mat hankkeet syntyvät paikallisesta tarpeesta ja niiden tarkoitus on tu­ kea lähialueen asukkaita heidän koh­ taamissaan haasteissa. Setlementissä tehdään työtä ihmistä kuunnellen ja ihmistä varten”, Huovila kertoo. Syksyllä käynnistyy myös Jyvälän kansalaisopiston syyslukukausi. Tar­ jolla on runsaasti monipuolisia kurs­ seja, joilla voi kohottaa kuntoaan, tietojaan ja taitojaan. Jyvälän lap­ si- ja nuorisotoiminta tarjoaa har­ rastusryhmiä perheen nuoremmille ja kansalaistoiminta kaikille avoimia ryhmiä, joissa opetellaan mm. yh­ dessä tietotekniikkaa, luetaan ru­

Tule rohkeasti mukaan, toteaa Jyvälän Setlementin toiminnanjohtaja Helena Huovila. noja ja pohditaan kestävän kehi­ tyksen asioita. Syksyyn kuuluvat myös erilaiset tapahtumat: Kaikki pelaa! -pelipäivä järjestetään lauan­ taina 10.11. ”Kansalaistoiminnassa on yhtei­ söllisyyden ydin. Ketään ei jätetä pois ja kaikkien ideoita kuunnel­ laan. Jyvälä on jyväskyläläisten olo­ huone”, Huovila hymyilee. Jyvälän Setlementissä voi tehdä

myös vapaaehtoistyötä. Tehtäviä on tarjolla esimerkiksi lapsi- ja nuoriso­ työssä sekä monikulttuurisessa työs­ sä. Vapaaehtoistyön perusteisiin voi tutustua maksuttomassa vapaaeh­ toistyön koulutuksessa. ”Mottomme on rohkeasti ihmisen puolella. Tule sinäkin rohkeasti mu­ kaan – et tule pettymään”, Huovila sanoo ja avaa Setlementtitalon oven. Ovi jää auki.


4 • KORTEPOHJALAINEN

3/2018 • SYYSKUU

Pyry Perälampi:

Taukopaikalla:

Ammatinvalintaa en ole katunut Kortepohjassa syntynyt, kasvanut ja omaan asuntoon muuttanut nuo­ rimies Pyry Perälampi kokeili en­ nen armeijaa ja jälkeen moninaisia töitä. Autojen ja muiden kulkuneu­ vojen kanssa hän on tullut tutuk­ si pikkupojasta lähtien. Ei siis ih­ me, että hän kouluttautui OnniBus. com-firmassa autonkuljettajaksi. Pa­ ri vuotta hän on ajanut 89-paikkais­ ta 2-kerrosbussia mm. Jyväskylästä Helsinkiin ja Turkuun. Lyöttäydyin firman toimitusjoh­ taja Lauri Helken suostumuksella valokuvaaja Raimo Mäkisen kans­ sa seuraamaan nuoren kuljettajan työpäivää tiistaina 4.9. klo 10.40 Jyväskylästä Turkuun. Työpäivä on alkanut jo aiemmin Seppälän vari­ kolla. Matkustan yleensä yläkerran viimeisessä penkissä, mutta nyt on kiva seurata oppaan paikalta kuljet­ tajan toimintaa ja liikenteen suju­ mista. Keskiviikkona 12.9. matkus­ tin vakiopaikallani Helsinkiin. To­ tesin bussin Wi-Fi -laitteiden toi­ mivan, nettiyhteys pelasi, kännykän lataus myös ja sain laitetuksi tärkeitä sähköposteja illan ratoksi. Onni oli matkassa mukavassa bussissa. Korpilahti–Jämsä–Tampere. Su­ juvat kuulutukset, karaokelaulajan selkeä puhetyyli, mikrofonia pidel­ lyt käsi vakaana. Matkalaukut löy­ tävät paikkansa, matkustajat saavat kohteliaita vastauksia pulmiinsa. Kaikesta näkee, että mies nauttii työstään, valtaisa kulkuneuvo tot­ telee kevyesti käskyjä. Tampereen raitsikka-työmaat sotkevat rytmiä ja reittejä. Isolla autolla joutuu pu­ jottelemaan tarkasti. Käyn välipalal­

Reijo Mäki – Jussi Vareksen luoja

OnniBus lähdössä Jyväskylästä kohti Turkua. Pyry Perälampi auttaa matkustajien matkatavarat bussin kyytiin. la Tampereella ja myöhästyn muu­ taman sekunnin. Ei moitteita, vain merkitsevä vilkaisu. ”Tarvittaessa Loimaa...” Klo 14.55 bussi kurvaa Turun linja­-autoasemalle. Yksi matkalauk­ ku jää, omistajaa ei näy. Perälampi sanoo tietävänsä hyvän ruokapaikan lähistöllä. Esitän vaihtoehtona kah­ via Uudessa Apteekissa, jonne olin sopinut tapaamisen kirjailija Reijo Mäen kanssa. Kuljettaja sanoo ”Jesss, upea ylläri, olen nauhoitta­ nut kaikki Varekset ja katsonut tark­ kaan!” Torin läpi kulkeissamme kauhea verityö pelmahtaa mielikuviin; kul­ jettaja sanoo käyneensä paikalla pari päivää silmittömän terroriteon jäl­ keen. Aurajoen rannalla mukava tapaa­ minen, juttu luistelee... Kirjailija

heittää meidät autollaan bussin luo, joten saamme lisää rupatteluaikaa. Klo 16.20 valmistautumista läh­ töön. Muutama venäläinen turisti ei oikein tiedä, onko matka Poriin vai minne. Seilaavat ja palaavat Jyväsky­ lään lähtevään. Minuutilleen peril­ lä, 20.45. Seuraamme wc:n tyhjen­ nyksen ja tankkauksen Seppälässä. 700 litran tankkiin menee 286 lit­ raa. Perälampi arvioi, että ”25 litraa satasella se vie”. Paluu Matkakeskukseen, jossa kuljettajan vaihdos ja bussi jatkaa Kajaaniin. Perälampi jää auttamaan lastauksessa ja sitten skootterilla ko­ tiin Kortepohjaan. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN

Turun Uudessa Apteekissa. Päätoimittaja (vas.), Reijo Mäki, Raimo Mäkinen ja OnniBus-kuljettaja Pyry Perälampi. Moni tuttava/lukija on kysellyt tie­ toja turkulaisesta legendasta, yksi­ tyisetsivä Jussi Vareksesta, joka on seikkaillut viimeaikoina televisiossa ahkerasti. OnniBus-matkalla Tur­ kuun oli tilaisuus pitkästä aikaa ta­ vata kirjailija Reijo Mäki – ja tieten­ kin Uudessa Apteekissa, Aurajoen partaalla. Kortepohjalaiset, kuljet­ taja & valokuvaaja tunnustautuivat Vares-faneiksi ja jättivät suosiolla ruokailun väliin. Reijo Mäki (s. Siikaisissa 1958) kertoili vaatimattomaan tyyliin­ sä urastaan: esikoisteos ”Enkelipö­ lyä” 1985 ja ensi keväänä ilmestyy jo 40. teos, Vares-kirja ”Tolvana”. Siinä Jussi Vareksen pakkaa ja päätä sekoittaa kolme naista: pettäjä, kos­ taja ja – unelma. Tapahtumia seuraa venäläinen tiedustelu GRU ja SVR sekä itäiset vor-v-zakonet eli ”kun­ nialliset varkaat”. Osansa ottaa li­ kainen itäraha ja turkulainen KHLjoukkue HC Tolvanat, entiseltä ni­ meltään HC Åbo Nittonhundratolv. Liukkaat ovat jäät etsivällä...

Kirjallisia merkkipaaluja Ensi toukokuussa julkaistava ”Tol­ vana” on jo kolmaskymmenes Vareskirja. Ensimmäinen etsivän seikkai­ lu oli 1986 ilmestynyt ”Moukanpe­

li”. Reijo Mäki vaikuttaa tyytyväi­ seltä, että Vares pääsee/joutuu taas, jo 10. kerran valkokankaalle; alku­ peräinen Vares-ohjaaja Aleksi Mäkelä hyppää taas ohjaimiin. Juha Veijonen loisti Vareksena kahdessa ensimmäisessä. Sittemmin osan on näytellyt Antti Reini. Uuden leffan Vares-näyttelijää ei ole vielä varmis­ tettu, mutta käsikirjoituksen tekee Turun kaupunginteatterin drama­ turgi Satu Rasila. Kaavailtu ensiilta on tammikuussa 2020. Kortepohjalaisen lukijoille Reijo Mäki paljastaa yhtäläisyyden, jon­ ka harva lukija on huomannut: Jussi Vares ja Morgan Kane; norjalaisen kirjailijan Louis Mastersonin luo­ ma kuvitteellinen western-kirjalli­ suuden antisankari, jonka seikkai­ luja on suomeksi julkaistu 80 teosta. Morgan Kane on syntynyt 1885 ”jossain Santa Fen reitin varrella” ja Merikarvian cowboy Jussi Vares on syntynyt noin 100 vuotta myö­ hemmin laturiongelmista kärsivän mersutaksin takapenkille, ”jossakin Vaasan tien varrella...” Yhtäläisyyk­ siä löytynee useita. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN

• Fysioterapia • Mekaaninen diagnostiikka ja terapia • Alaraajaongelmien tutkimus ja hoito • Akupunktio • Hieronta • Naprapatia • Niska- ja selkäryhmät sekä pilates • Kevennetyn kävelyn harjoittelulaitteisto • Vaikeavammaisten kuntoutus

Bussinkuljettajan päivään mahtuu monenlaisia tehtäviä.

Taitoniekantie 9 H (Ylioppilaskylä) Puhelin (014) 310 0775 Sähköposti: toimisto@fysiocenter.fi www.fysiocenter.fi


3/2018 • SYYSKUU

KORTEPOHJALAINEN • 5

Taivaalla tavataan

Kortepohjassa tapahtuu:

Jyväskylän steinerkoulu muutti uusiin tiloihin Vuonna 1983 perustettu steiner­ koulu aloitti syksyllä uusissa tiloissa Wilhelm Schildtin katu 2:ssa. Ver­ hot on saatu ikkunoihin, joten oli hyvä aika kutsua alueen asukkaat tu­ pareihin. – Me olemme erittäin iloi­ sia uusista tiloista. Tällä on luonto lähellä, steinerkoulusta kerrotaan. Torstaina 6.9. järjestetyissä stei­ nerkoulun tupareissa oli paikalla paljon Kortepohjan asukkaita tutus­ tumassa Jyväskylän steinerkouluun. – Me haluamme olla osa kaupun­ kiyhteisöä, kertoo Pia Pale, kahden steinerkoululaisen äiti sekä Jyväsky­ län steinerkoulun kannatusyhdis­ tyksen hallituksen jäsen. – Suunni­ telmissa on jatkossa järjestää steiner­ koulun tiloissa erilaisia tapahtumia yhdessä alueen muiden toimijoi­ den kanssa. Steinerkoulussa satsa­ taan paljon yhteisöllisyyteen ja yh­ dessä tekemiseen. Sijainti aktiivises­ sa Kortepohjassa antaa ihan uusia mahdollisuuksia. Steinerkoulun tupareissa oli mah­ dollista tutustua erilaisiin asioihin, nähdä, mitä steinerkoulussa teh­ dään. Pia Palen mukaan steiner­ koulussa on erityistä juuri se, että lapset ja nuoret tekevät asioita pal­ jon itse. Todella tekemällä ja aidosti itse kokemalla oppii paljon sellais­ ta mikä kirjasta lukemalla jää vie­

Finnairin upeat lentoemännät Marika Sampio-Utriainen (vas.) ja Susanna Paakkinen.

Steinerkoulussa oppilaat oppivat tekemällä asioita yhdessä. raammaksi. Koulun lukuisat retket, näytelmät ja projektit muodostavat yhdessä kädentöiden ja taiteellisen tekemisen kanssa monipuolisen kas­ vuympäristön. – Myös koulun laaja kieliohjel­ ma ja akateemisten aineiden määrä saavat minulta kiitosta, Pia Pale ke­ huu. – Hyvillä mielin voi lähettää perheen teinin eteenpäin lukioon ensi syksynä. Syksyn aikana steinerkoulussa tul­ laan järjestämään tutustumisillat es­ karilaisten vanhemmille ja ensi syk­ synä yläkoulun aloittaville nuoril­

le ja heidän perheilleen. Silloin on tilaisuus kysellä itseä kiinnostavista asioista. Steinerkouluhan olisi mo­ nelle kortepohjalaiselle lapselle si­ jainniltaan aika mainio. – Kaikille avoimista tapahtumis­ ta ilmoitetaan steinerkoulun face­ book-sivulla ja koulun omilla net­ tisivuilla. Niitä kannattaa seurata, Pale vinkkaa. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN

Rautatieläisten Mieskuoron Itäval­ lan matkan paluulennolla Mün­ chenistä maanantaina 10.9. kuu­ lin kuulutuksen, jossa lentoemäntä Marika Sampio-Utriainen kertoi palveluista. Hei! Halusin juttusil­ le. Kortepohjan tyttö, Erikan sis­ ko ja Suomen tunnetuimpiin kuu­ luvan sukututkija Seppo Sampion (1944–2005) tytär. Äitinsä Ritva Sampio jatkaa sukutukimustyötä. He asuivat Auvilankujalla samassa talossa kuin minä yhden talven. Marikan olin tavannut 2014 syk­ syllä Aurinkorannikolla Fuengirolan Sofiaopistolla, jossa hän esitti upean monologin vankien ja vähäosaisten auttaja Mathilda Wredestä (1864–

Mathilda Wrede – vankien ja vähäosaisten auttaja – Marika SampioUtriaisen upea roolisuoritus syksyllä 2014 Fuengirolan Sofiaopistolla.

1928). Vein kirjoittajakurssini yllä­ riesiintyjää kuulemaan. Toissavuonna Kulttuurijärven­ pääläiseksi nykyisessä kotikaupun­ gissaan valittu Sampio-Utriainen on tehnyt muitakin upeita naiskuvia, monologeja: Venny Soldan-Brofeldt (Juhani Ahon vaimo), Aino Sibelius, Anni Swan ja Maija Halonen. Ja viimeisin teatteriesitys ”Päivässä Pariisiin” liittyy hänen am­ mattiinsa, 30 vuotta Finnairin len­ toemäntänä. Suomen Ilmailumu­ seossa esitetty pala arvokasta ilmai­ luhistoriaa, eli Aeron Convair 440 Metropolitanin neitsytmatkasta Pariisiin 1953 peilaa sodanjäkeisen Suomen historiaa komeasti. Suosittelen katsomaan netistä Marikan liikuttavan haastattelun, kun hän lähti työn merkeissä unel­ malennolle Bangokiin tapaninpäi­ vänä 2004. Onnellinen joulu koto­ na lastensa ja miehensä lentokap­ teeni Jukka Utriaisen kanssa. Sit­ ten tsunami! Paluumatkasta tuleekin järkyttävä evakuointilento. Sairaan­ hoitajakoulutuksenkin saanut len­ toemäntä kutsuttiin apuun toista­ miseen. Nyt paluulentomme oli rento ja hauska, kiitos upean henkilökun­ nan. Valokuvat ja taiteellinen tun­ nelma jäävät muistojen avoimeen askiin. Teksti ja kuvat: RISTO URRIO

Korut • Lahjaesineet poistohinnoin

Pariston vaihto 4 € T:MI NIEMINEN Emännäntie 12 as 7 Puh: (014) 253 630

Verhoilu Ajanpatina Ajanpatina palvelee Takalankuja 6 :ssa. Huonekalujen verhoilu ja entisöinti sekä sisustustekstiilit

puh.040 561 3221

POLKUPYÖRÄHUOLTO

VK-Fixie

Polkupyörien myynti ja huolto Head • Merida • Helkama Vuokraa meiltä Jopo! Voionmaankatu 34, 40700 Jyväskylä Avoinna ark. 8-16 • www.vkfixie.fi Soita 040 029 4311

Avoinna: ma–pe klo 10.00–16.00 muulloin sop. mukaan


6 • KORTEPOHJALAINEN

3/2018 • SYYSKUU

SYYSPIMEÄSSÄ Syysillan hämärässä RISTO URRIO

Ikuisena optimistina toivon, et­ tä nämä eivät ole Ropinoitsijan vii­ meiset Ropinat. Elämme nykyaikaa. Kaikki maksaa, myös lehden teko. Yksinkertaista matematiikkaa: me­ not ovat tuloja suuremmat. Tieten­ kin on niitäkin, jotka toivovat näin käyvän, ainakin entinen kirjasto­ virkailija, joka haukkui lehden ja päätoimittajan, vieläpä lähes kun­ nianloukkausta hipovalla tavalla. Ja nimettömänä. Ihmisellä pitäisi olla kanttia vastata sanoistaan, ilmaista ne omalla nimelläään.

tullut muitakin tilauksia. Taiteilija on iloistunut, että entisen kotikylän­ sä väki on löytänyt reitin hänen tai­ teensa ytimiin. Punavuorenkatu 4:ssä Jade Galle­ ry on saanut seinilleen ”Chiefs Mee­ ting” -intiaanipäälliköiden kohtaa­ misen. Bruno Maximuksen usko­ maton mielikuvitus ja ihmiskuvaus pääsevät taas oikeuksiinsa. Näyttely on nähtävissä 28.9 saakka. RRR

RRR

Bruno Maximus maalaa ateljeessaan.

Kesä ja loppukesä oli kiintoisten tapaamisten aikaa. Tuupovaaran vii­ kot tarjosivat lähtemättömän elä­ mysten sarjan. Teeveestä tutut Öllö­ län kirppari ja kissat yksi parhaista. Tutustuin Popparin musiikki-il­ lassa legendaan nimeltä Jorma Ka­ levi. 40 vuotta Kanarian saarilla ra­ vintola- ja musiikkielämää. Lähes puoli miljoonaa suomalaista hän on tavannut ja kaikki tähdet Katri Helenasta isoon D:hen. Ja tietenkin Matti Nykänen laulu-uransa alussa. Tapasimme Kierteessä kahvikup­ posen ääressä ja ilta venähti yli puo­ lenyön musiikin merkeissä. Näyt­ tää siltä, että Playa del Inglés -matka häämöttää vielä ennen joulua. Elä­ mää sen kaikissa olomuodoissa näh­ neen raittiiden elämänarvojen kun­ nioittajan uraauurtava sukeltaminen

turismin pyörteisiin alkoi kiinnos­ taa. Valtaisan suositun Jamppa Tuo­ misen traagisesta kuolemasta tulee marraskuussa kuluneeksi 20 vuot­ ta. Turhat huhut karsitaan tulevas­ sa kirjassa.

jat, Artmus tanssistudion opettaja Piia Raivio ja miehensä Jari Pek­ kanen liitävät taulussa auringon ja aaltojen ali ja yli. Jyväskylään on

Kiitän vielä lämpimästi kaikkia, jotka eri tavoin muistivat merkki­ päivääni 15.3. Elon arki ja juhla jat­ kuu... Ja suurkiitokset teille, jotka olette lehden tekoon osallistuneet. RISTO URRIO

Hannen syysreseptit

Kiertää aave nurkkia puristan vain purkkia. Mieli mulla matalalla aatoksella katalalla, ajattelen armastani joka aina hanttiin pani. Olutta jos anna hälle tulisiko lähemmälle? Ukko parkaa huoli en jos hän tulee horjuen. Olut kuplii huulilla, osun varmaan tuurilla. Tunteet kiertää ihoa

RRR Kortepohjan Kevätmarkkinoillakin esittäytynyt tuottelias taitei­ lija Bruno Maximus oli Helsingin matkan kohde ennen Suomen Tie­ tokirjailijat ry:n iltaohjelmaa. Vii­ dessä tunnissa ehdin tutustua Val­ lilan ateljeessa tilaustyön viimeiste­ lyyn. Brunon värikylläiset hypnorea­ listiset teokset saivat rinnalleen lähes mustavalkoisen työn, joka on nyt (16.9.18) jo jyväskyläläisen paris­ kunnan seinällä. Maailmanmatkaa­

istun yksin pimeässä.

enkä tahdo lihoa. Kipu suuri nyt mulla, tahtoisin niin syliin tulla. Ikkunasta karkaa tunne, radiossa soittaa Ossi Runne.

SALME KUUSELA Jorma Kalevi ja Ropinoitsija tutustuvat Suomen Ateena -kirjaan Kierteessä.

Tämä mieheni kehittämä versio chili con carnesta voitti diabetesyhdistyksen reseptikilpailussa kylmälaukun kun ystävämme lähetti ohjeen sinne. Meillä syödään tätä usein varsinkin syksyisin ja talvisin. Siskon perheen luona vieraillessa tämä ruoka on myös aina heidän toivelistallaan kun laitamme siellä ruokaa koko perheelle. Teemme reseptin usein tuplana ja pakastan osan. Siitä tulee myös erinomainen täyte sokerittomaan lättytaikinaan tehtyihin ohukaisiin tai tortilloihin. Soijarouheesta on tehty myös vegaaniversiota mutta se vaatii jo sitten huomattavasti enemmän maustamista saman makuiseksi saamiseksi.

Hannun papupata 400g kevyttä sikanauta 50%/50% jauhelihaa silmämääräisesti saman verran paistetun jauhelihan kanssa sipulia pienittynä (puolet edellisten yhteismäärästä) kukkakaalia rouhittuna pieneksi veitsellä 1–2 rkl paprikajauhetta 3 tölkkiä valkoisia papuja tomaattikastikkeessa 500 g pahvirasia paseerattua tomaattia 5–6 valkosipulin isoa kynttä puristettuna mustapippuria myllystä runsaasti maun mukaan 1–2 tl sriracha-chilikastiketta 1 tl kuivattua oreganoa ½ tl kuivattua basilikaa ¼ tl kuivattua rosmariinia Paista jauheliha rapsiöljyssä emalipadassa. Lisää rouhittu kukkakaali ja kuulota hetki. Lisää sipulit ja kuullota ne. Lisää paprikajauhetta ja sekoita se paistaen seoksen joukkoon, kunnes seos värjäytyy kauniin punaiseksi. Lisää muut mausteet ja paseerattu tomaatti ( voi käyttää myös sauvasekoittimella soseutettua tomaattimurskaa). Purista sekaan valkosipulit. Hauduta 45 minuuttia. Lisää pavut liemineen, anna lämmitä ja syö tuoreen vaalean leivän esim. patongin kanssa. Suolaa ei missään valmistuksen vaiheessa lisätä, vaan jos sitä tarvitsee niin lautasella vasta. Jos tykkää tulisemmasta niin lisää chiliä, varsinkin tuore habanerosilppu sopii hyvin aikuisten makuun. ( Slow cookerissa tehdessä paista ensin paistinpannulla jauheliha, kukkakaali ja sipuli )

HANNEL

E TOLVAN

EN

www.VUOKRAAPAKU.info

Tmi H. Latvala | 040 530 5167

hlatvala@outlook.com | Jyväskylä, Kortepohja


3/2018 • SYYSKUU

KORTEPOHJALAINEN • 7

toinen perjantai klo: 12.00–13.00 ajalla 7.9–30.11.2018 Päiväkeskuspäivät maanantaista perjantaihin Päiväkeskuspäivä 1 klo 8.30-13.30 Päiväkeskuspäivä 2 klo 10-15.15 (ma–to)

Kortepohjan päiväkeskus Pehtorintie 9 40740 Jyväskylä p. 014 266 3790 www.jkl.fi Kortepohjan päiväkeskus toimii Senja-korttelissa. Kortepohjan päiväkeskus on avoinna maanan­ taista perjantaihin klo 8–15. Päiväkeskuksen viikko-ohjelma on nähtävillä päiväkeskuksen ilmoitustaululla. Päiväkeskustoiminnasta voi tiedustella puh. 014-266 3790 tai tulemalla käymään. Tervetuloa! Ateriapalvelut aamupala klo 8.30–9.00 lounas klo 11.15–12.00 päiväkahvi klo 13.15 / 14.30 Tuolijumppa päivittäin klo 10.15– 11.00 Kuntosali itseharjoittelijoille on avoinna ma- pe klo 7.30–15.00 välisenä aikana Lukukausimaksu 31,30€ Korttelikävelyt maanantaisin klo 13.30 lähtö päiväkeskuksesta Kortepohjan päiväkeskuksen ohjelmassa mm: Syyskuu: • Taideapteekki: Tanssituliaisia maailmalta 4.9 • Rallivaarit esiintyvät 5.9 • Matti Iistamo laulattaa 10.9 • Laajavuoren pelimannit esiintyvät 11.9 • Retroruusut laulattavat 17.9 • Seurakunnan hartaushetki ev.lut.18.9 • Draamaryhmä Toivo – eläinaiheisia runoja 27.9 • Tuovi ja Arvi Tuomi teemana Enkeleitä onko heitä? 28.9 Lokakuu: • Taideapteekki: Harmonikka tanssit vanhaan tyyliin 8.10 • Matti Iistamo laulattaa 10.10 • Jyvälän kansalaisopiston konsertti Jaana Elorannan johdolla 12.10 • Seppo ja laulavat leidit 24.10 • Retroruusut esiintyvät 25.10 Marraskuu: • Tuovi ja Arvi Tuomi teemana pyhäinpäivä 1.11 • Retki Jyväskylän kaupunginteatterin esitykseen – päivänsäteet 30.11 Päiväkeskuksen kerhot Kirjoittajakerhon kokoontumiset joka toinen tiistai klo 14.00– 15.30 ajalla 11.9–4.12.2018 ilmoittautumiset numeroon 0440620131. Äijäporukka kokoontuu joka

Tervetuloa!

Ruskayhdistys toimii Kortepohjan kummipäiväkeskuksessa, Osoite Pehtoorintie 9. Äijät-porukka, joka toinen (pariton) perjantai klo 12–13 ajalla 7.9.–30.11. Porukassa parannetaan maailmaa miesten kesken yhdessä sovittujen aiheiden ja kahvikupposen äärellä. Tiedustelut Matti Kaukonen puh. 0400 649 231 tai Seppo Elijoki puh. 040 544 4176. Reippaasti mukaan vaan! Kirjoittajakerho kokoontuu joka toinen (pariton) tiistai ajalla 11.9.-4.12. klo 14-15.30. Sukupolvien tarinat talteen! Kirjoitetaan sovituista aiheista ja keskustellaan niistä. Tukena PirjoLiisa Jokela tai Virpi Kaartinen. Tiedustelut Pirjo - Liisa puh. 044 0620131. Tule ja tuo ystäväsikin! Itsehoitoryhmä ma ja to klo 11.00-12.00 kuntosalissa. Vertaisohjaaja Tellervo Vornanen opastaa tarvittaessa laitteissa, puh. 040 717 6484. Osallistumismaksu päiväkeskukselle 31.30 € puolivuosittain. Hoida kuntoasi! Korttelikävely maanantaisin klo 13.30-. Lähtö päiväkeskuksen edestä. Vetäjänä Irja Rantalainen, varalla Saara Hopponen. Tule mukaan ja tuo kaverisikin!

tekoa, ulkoilua, leikkiä, askartelua, lukemista ja pelailua. Lisäksi syyskuussa alkoivat jälkkärin omat kerhot (mm. liikunta ja kokkaus), joissa on kuukausittain vaihtuvat teemat. Vapaita jälkkäripaikkoja voi kysellä lukuvuoden aikana suoraan Torppikselta! MUSKARIT Torppiksen avoimet muskarit jatkavat taas torstaiaamuisin 6.9.2018 alkaen. Avoimiin muskareihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja hinta on 5 €/perhe/kerta. Ryhmien ajat ovat seuraavat: Klo 9.45–10.15 1-2-vuotiaat Klo 10.30–11.00 perhemuskari (voit tulla yhden tai useaman alle kouluikäisen lapsen kanssa) Viimeisen muskarin jälkeen on mahdollista jäädä leikkimään ja kahvittelemaan Torppiksen tiloihin klo 12 saakka. Iltamuskareista löydät tietoa kotisivuiltamme osoitteesta www. torppis.fi. Ryhmät eivät ole vielä alkaneet, koska ilmoittautuneita on ollut liian vähän. Käy katsomassa ajankohdat ja ota pian yhteyttä, jos jompi kumpi ryhmä olisi lapsellesi sopiva! Otamme mielellämme innokkaita ihmisiä mukaan toimintaamme! Torppis ry:n johtokunnassa saat mahdollisuuden päästä vaikuttamaan sekä Torppiksen että Kortepohjan lasten ja koko alueen asioihin. Jos olet kiinnostunut toiminnasta johtokunnassa, ota yhteyttä vastaavaan ohjaajaan! Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia meitä tukeneita yhteistyökumppaneita! Otamme mielellämme vastaan myös uusia yhteistyökumppaneita toimintamme tukemiseen. Torppis ry

Emännäntie 10 M, 40740 Jyväskylä torppis@torppis.fi www.torppis.fi p. 050 556 782 TORPPIKSEN SYKSY JÄLKKÄRI 2018-2019 Torppis on ajanut lasten ja varhaisnuorten asiaa yli 40 vuotta Kortepohjan alueella, pääasiassa kerhotoiminnan muodossa. Torppiksen toiminnan pääpaino on tällä hetkellä koululaisten iltapäivätoiminnassa (Jälkkäri), jota tarjotaan joka arkipäivä kello 12–17. Iltapäivätoimintaa järjestetään omissa tiloissamme osoitteessa Emännäntie 10 M. Paikalla on 3-4 ohjaajaa ja lapsia päivästä riippuen noin 30-35. Jälkkärin kuukausimaksu on 130 € ja sisarukselta 105 €. Mikäli lapsi tarvitsee jälkkäriä korkeintaan 12 päivää/kk on maksu 90 €/kk. Jälkkärin ohjelmaan kuuluu päivittäin kunnon välipala, läksyjen

Vastaava ohjaaja Henna Impola Emännäntie 10 M 40740 JKL P.050 556 7827 torppis@elisanet.fi www.torppis.fi Facebook: https://www.facebook.com/Torppis.ry/

Jyvälän Setlementti ry

Kortepohjan lähikirjasto

Palokunnankatu 16 puh. (014 ) 217 202

Isännäntie 3 40740 Jyväskylä puh. (014) 266 4136 kirjasto.kortepohja@jkl.fi www.jkl.fi/kirjasto/kortepohja www.facebook.com/ kortepohjankirjasto Aukioloajat 15.8.2018–31.5.2019

www.jyvala.fi www.facebook.com/jyvalansetlementtiry twitter.com/Jyvala instagram.com/jyvalansetlementti/

Jyvälän keskeisinä toimialoina ovat opintotoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, vapaaehtois- ja kansalaistoiminta, seniorityö sekä monikulttuurinen työ. Kansalaisopisto www.kansalaisopisto.jyvala.fi • Kursseja monipuolisesti eri osaalueilta. • Avaimet onnistumiseen -koulutus / www.avaimet.jyvala.fi Kotokolo-kurssit (UMAKO-lukutaitokoulutus)

Henkilökunta palvelee: ma–ke klo 13–19 to, pe klo 10–16 Kirjastoon pääsee kirjastokortilla ja pin-koodilla ma–ke klo 8–13 ja 19–21 to, pe klo 8–10 ja 16–21 la–su klo 8–21

Hanketoiminta: • Löytöretki • Oma polku • Sillat Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta • Kaikille avoimet ryhmät • Mummola ja perhemummola • Vapaaehtoistoiminnan koulutus 6.10. Lapsi- ja nuorisotoiminta • Harrastusryhmiä • Syyslomaleiri 15.–19.10. • Perhebrunssit nuorille perheille Jyvälän Jälkkärit toimii koulujen yhteydessä.

Kortepohjan Marttayhdistys ry Tervetuloa Marttoihin! Ota yhteyttä osoitteella nuolikoski.eila@gmail.com

KORTEPOHJAN PALLO lisätiedot Harri Lehtonen p. 0400 526 734 sekä harrilehtonen@elisanet.fi

Jyväskylän A-kilta ry. http://www.a-kilta.net/ Taitoniekantie 14 40740 Jyväskylä Lisätietoja antavat: Päihdetyöntekijä Satu Lahtinen 040 131 7520 satu.lahtinen@a-kilta.net Toiminnanjohtaja Ali Leinonen 0400 541 365 ali.leinonen@a-kilta.net

Laajavuoren

Parturi-kampaamo Kortepohjan liikekeskus (Isännäntie 1)

Mukana ihmisten arjessa ja juhlassa Kortepohjan seurakuntakeskus Isännäntie 4 www.jyvaskylanseurakunta.fi Kortepohjan seurakuntakeskuksen toimintaa osoitteessa Isännäntie 4: Messut Kortepohjassa: su 23.9 klo 16 su 30.9. klo 15.45 puuhamessu su 7.10. klo 16 su 14.10 klo 16 Lisää tapahtumia seurakunnan verkko­sivuilla: www.jyvaskylan­ seurakunta.fi

Avoinna ma-pe klo 9.00–18.00

puh. 0400 299 359 Hermoratahieroja

LIITY AUTTAMISEN KETJUUN!

SPR-KIRPPIS KORTEPOHJAN VANHALLA OSTARILLA @SPRKirppis.Jyvaskyla

Ulla Hallamäki Wilhelm Schildtin katu 15 A 21 PUH.

040-702 6928

MYÖS KOTIKÄYNNIT


8 • KORTEPOHJALAINEN

3/2018 • SYYSKUU

Mainiokodin 3-vuotisjuhlaa

Haitari ja bluetooth sopusoinnussa Kortepohjan legenda, haitaristi Olavi Iivarinen nautti maukasta ulkogrillissä kuumennettua mak­ karaa, taidolla ja tunteella valmis­ tettua täytekakkua kera kahvin ja juhla alkoi. Mainiokodin onnittelu­ laulun jälkeen haitarin säestyksellä yhteislauluna kajahti Martti Korpilahden Keski-Suomen kotiseutu­ laulu: Männikkömetsät ja rantojen raidat... ”Ihan kun orkester olis paekal­ la”, sanoi eräs Kaunisharjun Mai­ niokodin asukas, kun Jorma Kalevi laittoi ”Sinihampaalla” (bluetooth) taustat soimaan ja alkoi laulaa. Mil­ tei povitaskuun mahtuu se nykytek­ niikan ihme. Espanjan Kanarian Saarilla 40 vuotta laulanut ja ravintoloitsijana toiminut Jorma Kalevi (72) iloitsi mahdollisuudesta esiintyä ikäihmi­ sille. – Tämä oli ensimmäinen ker­ ta, mutta ei jää viimeiseksi, hän va­ kuutti esiintymisen jälkeen. Hänellä on runsaasti omia sävellyksiä ja sa­ noituksia, mutta hyvä ystävä, Playa del Inglésissä menehtynyt Jamppa Tuominen (1949–1998) on anta­ nut hänelle sytykkeitä uusiin sovi­ tuksiin. Asukkaiden, esiintyjien ja hen­ kilökunnan kemiat kohtasivat sii­ nä määrin, että jumpan ja sävelten siivin juhlahetki venyi yli tuntiin. Kiire oli poissa. Itsellä oli yöllä lähtö Itävaltaan kuoromatkalle, joten ilta­ päivälaulelo kävi äänenavauksesta. Espanjalaiset sävelet, Kultainen nuoruus, Hopeinen kuu, Jätkän humppa ja Tuupovaaran yössä... Musiikki saa liikehtimään, musiik­ ki yhdistää, musiikki tekee arjesta juhlan. Haitarimusiikki sopii ke­ sään ja syksyyn...

Sohwi juhlii 50-vuotista taivalta Lokakuun 1. päivänä se alkaa. Soh­ win pitkää taivalta juhlitaan moni­ puolisesti. Rauha Sofia Kilpeläinen perusti Sohvin Krouvin 1968 ja Juha Oksanen hyppäsi johtoon 30 vuotta sitten 1988 ja nimi muut­ tui Sohwiksi. Päätoimittaja Tapa­ ni Markkanen saa kunnian julistaa 50-vuotisjuhlaviikon avatuksi 1.10. klo 18.00. Tervehdyksiä esittävät mm. Rautatieläisten Mieskuoro ja historioitsija Heikki Rantatupa. Sa­ malla lanseerataan Sohwin Juhlaolut Kuippana (Kuusenkerkkä Red Ale), jonka valmistaa jyväskyläläinen pa­ nimo Hiisi. Tiistaina Sohwin ystävät muiste­ levat mm. Sohwin Kekkiyhdistystä. Duo Veksa & Pepe viihdyttävät klo 20 alkaen ja Jet Fires klo 22 lähtien. Vapaa pääsy. Keskiviikkona 3.10. Miljoonasa­ de korjaa hellekesän kuivuuden klo 22.00. Liput ennakkoon Sohwilta.

RA

L AT TO VIN A EST OD

VU

OIMINT

A

1968 A

D UO YM A Y K EST D

OSS

A

198

N

VU

8

O

Torstaina Blues Live Hessu Heino­ sen johdolla. Perjantaina klo 18–20 yksityistilaisuus, open mic laulua ja puhetta klo 20–22. Klo 22 jälkeen vapaa pääsy Må Pyton -musiikin lu­ moihin ja dj:n johtamaan tansiin aa­ mutunneille. Vapaa pääsy. Lauantaina legendaarinen Sohwi Akrobatman Boys klo 21; bilebändi klo22 alkaen aamuun saakka. Sunnuntaina 7.10. on vuorossa Brunssi bluesin tahdissa klo 12–15.

Kevätmarkkinamuistoja

Jorma Kalevi piti ikäihmisille esiintymisestä. Juhlan jälkeen alettiin suunnitella Jorma Kalevin kanssa elämäkertaa, jossa riittää ihmettelemistä. Manio­ kodista saatiin mainio luku tulevaan kirjaan. Edellisellä viikolla laulajale­ genda kävi elämänsä ensimmäisen kerran Kortepohjan Kierteessä. Se

kahvituokio venähti kolmetuntisek­ si ja jatkui autossa. Jos on sanotta­ vaa, ilmoitettavaa, kerrottavaa, kello ei kauaa tuntia pyyhkäse. RISTO URRIO Kuvat: Raimo Mäkinen

Kevätmarkkinoilla oli mukava meininki. Kohta ovatkin edessä syysmarkkinat. Kuvat Raimo Mäkinen.

Haitaristi Olavi Iivarinen ja päätoimittaja olivat myös mukana.

Tarvitsetko paikallista kiinteistö- tai siivouspalvelua? Me autamme.

JYY-Palvelut Oy Taitoniekantie 9 Jari Pihlajasaari p. 050 400 649 Kimmo Moilanen p. 040 545 5198

Parturi-kampaamopalvelujen lisäksi saat meiltä kasvivärit, meikkaukset ja geelikynnet Opiskelijat ja eläkeläiset ! 10% alennus hiustenleikkauksesta!

KIERRETTY TUNTI MAANANTAISTA TORSTAIHIN KLO 22–23 EI ARKIPYHINÄ EIKÄ NIIDEN AATTOINA

• ISO III • LONKERO • SALMARI, FISU, LAKU •

4€

KARAOKE PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN KLO 21

Ajanvaraus numerosta: 0406635947 tai timma.fi/marleene Osoite: Isännäntie 1 (Kortepohjan liikekeskus) 40740 Jyväskylä

AUVILANKUJA 2 014-311 1897 WWW.KIERRE.FI

MA-TO PE LA SU

15-24 15-02 12-02 12-24

Kortepohjalainen 3/2018  

Kortepohjan asukkaat ry:n lehti

Kortepohjalainen 3/2018  

Kortepohjan asukkaat ry:n lehti

Advertisement