Page 1

KORTEPOHJALAINEN 1/2018 • MAALISKUU

KORTEPOHJALAINEN • 1

Haukkala • Kortepohja • Kortesuo • Kortemäki • Korteniitty • Laajavuori • Palokunnanmäki • Savela

Kortepohjan asukkaat ry.

Päätoimittaja Risto Urrio

1/2018 • MAALISKUU

NYT A-OIKEUDET! OLEMME PÄÄSIÄISLOMALLA 30.3.–6.4. SOHWl's STUDENT BURGERS!

beef, chicken

&

SOHWILLA TAPAHTUU:

Avoinna: ma-la su

11.00–21 11.30–21

MYÖS KOTIINKULJETUS

vegan 9,90€ kpl

VAIN VOIMASSA OLEVALLA OPISKELIJAKORTILLA! MYÖS MUITA HYVIÄ OPISKELIJATARJOUKSIA!

014 – 211 999

w w w. c a f e a l f a . f i

Kortepohjan liikekeskus • Isännäntie 1

• pizzat • kebabit • salaatit • hampurilaiset • patongit • tortillat • pastat • falafelit •

VIETÄMME 50-VUOTISJUHLAVUOTTA!

PAULA POLLARI-URRIO

Saarijärventie 81, 40270 Palokka SOITA 020 7436 740 • www.kumiseta.fi

Hermoratahieroja

Ulla Hallamäki Wilhelm Schildtin katu 15 A 21 PUH.

040-702 6928

MYÖS KOTIKÄYNNIT

Verhoilu Ajanpatina

Vastustamattomat makunautinnot tarjoaa Tavallista parempi ruokakauppa

LÄNSIVÄYLÄ Meillä myös Pakettiautomaatti

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista

Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä, puh. 01042 33900 Palvelemme MA-PE 7-21, LA 8-21 ja SU 10-21.

Ajanpatina palvelee Takalankuja 6 :ssa. Huonekalujen verhoilu ja entisöinti sekä sisustustekstiilit

puh.040 561 3221

Kevättä ilmassa!


2 • KORTEPOHJALAINEN

1/2018 • MAALISKUU

Päätoimittajalta Suomen 100-vuotisjuhlavuodesta selvittiin kunnial­ la. Oli aiheellista ja aiheetonta juhlintaa joka puolella. Arki on alkanut. Jyväskylä täyttää maaliskuussa 181, Suomi joulukuussa 101 ja Kortepohjan Asukkaat ry syksyllä 41 vuotta. Ilahduttavalta tuntuu, että valtavan rakennusbuumin vallassa oleva asuinalueemme on alkuvuodesta herän­ nyt monin tavoin uuteen eloon. Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Laajavuoren matkailullisen kehittä­ missuunnitelman laatimisen. Suunnitelma laaditaan alkuvuodesta 2018 alueelle, joka kattaa Laajiksen las­ kettelu- ja aktiviteettikeskuksen, Cumuluksen (pian Scandic) kylpylähotellin sekä näitä ympäröivät vir­ kistysreitit. Samoin Kortepohjan alueelle tehdään tulevina vuo­ sina merkittäviä rakennusinvestointeja. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan aloitteesta on toteutettu joulukuun 2017 ja alkuvuo­ den 2018 aikana työryhmä- ja sidosryhmäsuunnitte­ lua, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti Kortepohjan toimijoiden ja henkilöiden nä­ kemyksiä esiin. Asukasyhdistys ja lehti ovat innolla mukana molemmissa. Lehtityössä minulle on ollut kunnia-asia nimien oi­ keellisuus. Silti virheitä sattuu. Joulukuun lehdessä tein Kerttu Salosesta Kerttu Mustosen. Ja vielä kol­ meen eri kohtaan. Hävettää. Lienee Salosen Kertun ru­ noille kunniaksi, että Kerttu Mustonen (1891–1959) oli arvostettu runoilija, lauluntekijä, joka oli yhteis­ työssä mm. Toivo Kärjen, Eugen Malmstenin ja George de Godzinskyn kanssa. Moni tuntee hyvin Ää­ nisen aallot, Ilta Kannaksella, Liljankukka tai Sä muis­ tatko metsätien -laulut. Olen saanut nimivirheestäni synninpäästön, mutta pyydän vielä näin lehden väli­ tyksellä Kertulta anteeksi. Toivotan lehden lukijoille iloistavan raikasta talven lu­ mittelua ja kesän vartoomista. Seuraava lehti ilmestyy juuri ennen kevätmarkkinoita. Laittakaapa kalenteriin la 26. toukokuuta. Päätoimittaja kirjoittelee touko­ kuussa Tuupovaaran taiteilijaresidenssissä. Lehti syn­ tyy osittain etätyönä. RISTO URRIO Päätoimittaja risto.urrio@kortepohja.info

Kortepohjalainen 1/2018 • MAALISKUU Kustantaja: Kortepohjan Asukkaat ry Painopaikka: Lehtisepät Oy Hallipussi 2 76100 Pieksämäki Toimitus: Kortepohjan asukkaat ry, Asukastoimikunta http://www.kortepohja.info Taitto: Timo Hautala, toimitussihteeri timo.hautala@kortepohja.info http://www.gene.fi/ Painos: 7000 kpl Jakelu: Kortepohjan koulun 5. luokat. Jaetaan joka talouteen Kortepohjassa, Kortesuolla, Korte­­­ mäessä, Laajavuoressa, Korteniityllä, Haukkalanrannassa ja Palokunnanmäellä Tilaaminen Voit tilata Kortepohjalaisen lähijakelualueen

ulkopuolelle, lahjaksi tai itselle! Neljä peräkkäistä numeroa 12 euroa. Maksu asukasyhdistyksen tilille FI47 5290 1640 0332 35, viestikenttään vastaanottajan nimi ja postiosoite. Ilmestyy: 4 kertaa vuodessa, maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun alussa. Aineistopäivä edeltävän kuun 20. päivä. Aineisto ja ilmoitukset Mieluiten sähköisesti osoitteella lehti@ kortepohja.info tai asukasyhdistyksen palautelaatikkoon kirjastolla Ilmoitukset: 0,6 e / pmm Leveydet: 1 palsta 46 mm, 2 palstaa 99 mm, 3 palstaa 152 mm, 4 palstaa 204 mm, 5 palstaa 257 mm. Kysy kestoetua. Aineisto mieluiten sähköisesti, kysy tarkemmat ohjeet osoitteella taitto@kortepohja.info. Toimita aineistot osoitteella lehti@kortepohja.info Yhteisöpalstalla yhdistysten ja muiden yhteisöjen tapahtumatiedot ja yhteystiedot korvauksetta, aineisto mieluiten sähköisesti osoitteella lehti@kortepohja.info

Sihteerin supinat Kaupungin edustajat kiittelivät ko­ vasti saamistaan ideoista ja runsais­ ta vastauksista joita Kortepohjan keskustan ja Laajavuoren kehittä­ misen nettikyselyillä ja työpajoilla saavutettiin. Kortepohjan kaupun­ ginosan facebook-ryhmässä olen jul­ kaissut joitakin kuvia tilaisuuksista ja päivitän tietoa sitä mukaan kun sitä saamme. Uusi liikekeskus näillä näkymin näyttäisi sijoittuvan Q-talon paikal­ le. Koulun yhteyteen siirtyisi kirjas­ to ja päiväkoti. Koulurakentamisen ajaksi tarvitaan väistötilat ja Sale säi­ lyy ostarilla uuden liikerakennuksen valmistumiseen asti. Kortepohjan asukkaat ry:n vuosi­ kokous on 25.3. klo 15 Kortepohjan kirjaston lehtilukusalissa. Tarjolla on kahvia, teetä ja jotain allekirjoitta­ neen leipomaa kokoukseen osallis­ tujille. Kaipaamme edelleen toimintaan mukaan aktiivista väkeä varsinkin lasten vanhemmista, isovanhem­ mista ja lehtityöstä kiinnostuneista opiskelijoista. Jos asukasyhdistyksen

RAIMO MÄKINEN

Kortepohjan keskustan kehittämispalaveri asukkaille pidettiin Kortepohjan koululla 1.2.2018. Paikalla kaupungin edustajina kaavoitusarkkitehti Tapani Tommila (vas.), asiantuntija ”senior adviser” Erkki Jaala (oik.) ja viestinnän erikoissuunnittelija Kaisa Ristimella. Tilaisuuden organisoinnin hoiteli kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen (2. vas.). toimikunta lakkaa olemasta päätös­ valtainen jäsenpulan vuoksi lakkaa tämä lehti, kevät- ja syysmarkkinat sekä myös viidesluokkalaisten luok­ karetkirahaston tukeminen. Aikaa toimintaan tarvitsee varata vain

noin kuusi tuntia vuodessa tun­ ti kerrallaan ellei ryhdy sihteeriksi. Olen kuitenkin valmis jatkamaan pestiä jollei muita halukkaita löydy. HANNELE TOLVANEN

Kaupunki kehittää Laajavuorta Laajavuori on matkailun kannalta tärkeä kohde Jyväskylässä. Alueel­ la on ollut hiihtokeskustoimintaa jo 1960-luvun alkupuolelta saakka. Nykyisin hiihtokeskuksessa on 12 laskettelurinnettä ja pulkkamäki. Laajavuoressa on myös maailman pisin, 630 metrin pituinen alamä­ kiluistelurata ja luistelualue. Alu­ eella on myös hiihtolatuja yli 60 kilometriä ja muitakin talviaktivi­ teetteja, joten Laajavuoressa riittää tarjontaa monipuolisesti talvilajien ystäville. Ravintola- ja majoituspal­ veluja alueella on tarjolla caravanalueesta retkeilyhotellista aina kyl­ pylähotelliin. Kesällä Laajavuoressa harrastetaan mm. lenkkeilyä, maas­ topyöräilyä, frisbeegolfia ja suunnis­ tusta. Alueella on myös köysiseik­ kailupuisto. Laajavuoressa on myös luontopolku ja sen metsät antavat niissä samoileville rauhan lisäksi myös monenlaisia metsän antimia. Jyväskylän kaupunki on ottanut tavoitteeksi kehittää Laajavuorta Jy­ väskylän liikuntapääkaupungin osa­ na, jotta alueesta tulisi yhä vetovoi­ maisempi vierailukohde sekä mat­ kailijoille että lähialueiden asuk­ kaille. Tämän tavoitteen saavutta­ miseksi kaupunki on nyt käynnistä­ nyt Laajavuoren matkailu- ja virkis­ tysalueen kehittämisen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kaupungin mukaan hankkeessa päivitetään Laajavuoren alueeseen kohdistuvat toiveet ja suunnitellut toiminnot, tarkastellaan alueen ny­ kyisiä toimintoja ja niiden kehittä­ mistä. Kaupunki myös kertoo ot­ tavansa huomioon alueeseen koh­ distuvat rajoitteet ja siihen liittyvät suojeluarvot. Alueelle myös hae­

HANNU TOLVANEN

Laajavuoren neljän kilometrin mittainen luontopolku kiertää Laajavuoren ympäri. Kulkemalla polkua kävelijä saa mainion yleiskatsauksen alueen vaihtelevaan luonnosta. Polun varrella on 17 opastaulua ja myös laavu tauon pitämistä varten. taan uusia matkailua ja virkistys­ tä tukevia palveluita. Laajavuoren kehittämistä kokoavan suunnitel­ man on tarkoitus valmistua kesäl­ lä 2018. Koko hanke päättyy loka­ kuussa 2018. Kortepohjan asukasyhdistys on aktiivisesti mukana hankkeen työ­ pajojen työskentelyssä. Asukasyh­ distyksen tarkoituksena on varmis­ taa, että Laajavuoren matkailu- ja virkistysalueen kehittämisessä ote­ taan huomioon kortepohjalaisten

ja muiden lähialueiden asukkaiden tarpeet ja toiveet. Kun alueen pal­ veluita, liikennettä, rakentamista ja luonnonsuojelua kehitetään, mat­ kailulliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa alueen asukkaiden oi­ keuksien kanssa. Alueen lähes 10 000 asukasta tarvitsevat lähiluon­ toaan ja palvelujaan. Laajavuores­ sa vierailijat ja asukkaat kohtaavat. TIMO HAUTALA

Ajankohtaista! Kortepohjan asukkaat ry:n vuosikokous on 25.3. klo 15 Kortepohjan kirjaston lehtilukusalissa.


1/2018 • MAALISKUU

KORTEPOHJALAINEN • 3

Savelan palkittu liikenneasema:

”Paremman pysähdyksen taktiikalla”

Neste K Savelan kauppias Keijo Asikainen ja Subway-henkilökunnasta kuvaan uskaltautunut Veera. Subway muutti aseman ruokatarjonnan 2020-luvulle ja tarjoaa herkullisia uutuuksia. Nesteen ja K-ryhmän lähes 70 yh­ teistä asemaa uudistettiin viime vuonna Neste K -liikenneasemiksi. Savelan Neste K -liikenneasema re­ montoitiin ja Neste K -ketjun johto palkitsi sen Suomen parhaana vii­ me vuonna. Kauppiaana jo yli 20 vuotta toi­ minut Keijo Asikainen on tyytyväi­ nen: Subwayn avautuminen toi ruo­ katarjontaan herkullisia uutuuksia. Henkilökunnan ruokaosaamista on syvennetty Food Camp Finlandin ravintolakoulutuksissa Helsingissä. Jyväskylässä 1962 syntynyt Asi­ kainen on aiemmin, vuodesta 1976 myynyt bensaa Keljonkan­ kaan Unionilla. Hän harrasti lätkää Hippoksella ja kuntoilu, etenkin

maantiepyöräily on säilynyt näihin päiviin. Neste K Savela on sisustettu skan­ dinaavisten virtausten mukaisesti viihtyisäksi oleskelumiljööksi. – Saniteettitilojen koko tuplat­ tiin, ja asiakaspaikkojen määrä nou­ si. Entisen 20 paikan sijaan nyt on 45 asiakaspaikkaa, kertoilee Keijo Asikainen lomareissultaan Lapista. Hänen 81-vuotias äitinsä asuu Emännäntiellä Kortepohjassa, joten alue on miehelle tuttu. Hän kertoo tutustuneensa Kortepohjalainenlehteen äitinsä luona vieraillessaan. Teksti ja kuva RISTO URRIO

Itsestään selvästi tärkeä kirjasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO

Kortepohjaa ollaan kehittämäs­ sä. Kirjaston henkilökunta osallis­ tui kehittämistyöpajoihin tammihelmikuussa. Minä kävin tammi­ kuussa pidetyssä kehittämispajassa. Osallistujat antoivat useana pöytä­ ryhmänä alueen kehittämisideoita. Hahmottelimme myös Kortepohjan tärkeitä palveluita ja kun ryhmäni ei listannut siihen kirjastoa, kysyin malttamattomana eivätkö muut näe kirjastoa alueen tärkeäksi palveluksi. Kysäisin vielä, että te ette ehkä käy­ tä kirjastoa? Voi kyllä me käytetään, mutta se on meille itsestäänselvyys, kivat seniorikansalaiset vastasivat. Vastaus herätti minussa ristiriitai­ sia tunteita, kun käsitteeseen sisältyy enemmän vaaroja kuin mukavia asi­ oita. Pahin vaara on näkymättömyy­ destä johtuva välinpitämättömyys: kirjasto säilyy kun se näkyy ja sillä on kannattajia. Ei kai kukaan halua olla itsestään selvä? Sivistyssanakir­ jamääritelmissä kerrotaan itsestään­ selvyyden synonyymeina mm. nor­ maali ja banaali. Toisaalta myöntei­ senä asiana itsestään selvä nähdään asiaksi, joka ymmärretään ilman li­ säselityksiä. Niin tai näin, kirjasto haluaa olla myös kivasti yllättävä paikka. Elä­ mänlaatua voi parantaa kirjastos­ ta saaduilla lukuelämyksillä ja hul­ vattomilla oivalluksilla. Tänne voi pistäytyä tai jäädä lueskelemaan pi­ temmäksi aikaa. Joskus itsekin ha­ en omatoimiaikaan lukemista, kun tiukkojen työpäivien aikana ei aina ehdi sitä etsiä. Kortepohjan lähikirjasto on mu­ kana kehittämishankkeessa. Toivot­ tavasti tulemme toimimaan koulun ja päiväkodin kanssa samassa raken­ nuksessa nykyisiä tilojamme vastaa­ villa neliöillä. Kirjaston käyttö on kasvavaa, viime vuoden lainaustilas­ tomme rikkoi 200 000 lainan rajan. MIELIKKI MATILAINEN kirjastonjohtaja

alussa vietettävällä juhlaviikolla. Musiikin puolella valitaan jokaisel­ ta vuosikymmeneltä jyväskyläläinen orkesteri viihdyttämään asiakkaita yhden illan. Kitaristi Veksa Nyberg tuo huh­ tikuussa Sohwin estradille Miragesyhtyeen, joka perustettiin 1962. Sii­ nä soittivat Nybergin lisäksi Sakari Jousenkylä, Kai Koponen ja Pekka Suvanto. Myös Urpo Helkovaara nähtiin soolokitaroineen lavalla. Elokuussa on vuorossa Juhlaris­ teily Päijänteellä ja syyskuussa ”Erä­ mys”, eli elämyksellinen luontoretki johonkin maisemalliseen paikkaan. Vanhat työntekijät kokoontuvat lokakuun alussa. SKY:n eli Sohwin Kekkiyhdistyksen Memoilta on lu­ vassa, kunniavieraaksi kutsutaan M. A. Numminen. Sohwin oma olut on jo muhimassa. Suuren juhlaviikon suunnitelmiin kuuluvat lisäksi perjantain Semi-bi­

Kortepohjan kirjastossa tapahtuu: 19.–25.3. 20.3. 22.3. 27.3. 27.3. 4.4. 12.4. 17.4. 24.4. 16.5.

Taksvärkin valokuvanäyttely E-lehtien ja e-kirjojen esittelyä 13–19 Mieletön mystinen metsäseikkailu -esitys lapsille klo 9.30. Varaa paikkasi kirjastosta! Suuri pääsiäismunaus lapsille klo 13–17 (etsi pääsiäismunia aarrekartan avulla ) Satutunti klo 18 Kirjailta klo 18 Satutunti klo 9.30 Kirjailijavieraana Minna Lindgren klo 18 Satutunti klo 18 Kirjailta klo 18

Atk-seniorit kokoontuvat kirjastolla maanantaisin klo 10–12 (ei 2.4. eikä 30.4.) 7.5. saakka Datataiturit perjantaisin klo 12–14 25.5. saakka

JASMIINA SIRVIÖ

Sohwi juhlii 50-vuotista taivaltaan Sohwin 50-vuotisjuhlavuotta viete­ tään monin tavoin. Jääskelän tilalla järjestetyssä virkistyspäivässä Soh­ wi luovutti Keskuskauppakamarin kunniakirjan ja ansiomerkin Rauno Oksaselle 25 vuoden ja Kati Lemiläiselle 20 vuoden työskentelys­ tä yrityksessä. Juhlavuosi tarjoaa paljon tapahtu­ mia. Sohwilla järjestetyssä julkista­ mistilaisuudessa keittiöpällikkö Kati Lemiläinen esitteli keittiön historiaa ja juhlavuoden kulusta kertoi ravin­ toloitsija Juha Oksanen, jolla tulee lokakuussa 30 vuotta Sohwin kapel­ limestarina. Vappuna jaettava 27. Sohwin kulttuuripalkinto saa tavallista juh­ lavamman ilmeen. Vanhat ruokalis­ tat 1968 vuodelta lähtien ovat esissä mm. facebookissa ja asiakkaat saavat valita joka kuukausi jonkun ruoka­ lajin. Legendaarinen Sohwin pannu on itseoikeutettu herkku lokakuun

Kirjastonjohtaja Mielikki Matilainen esittelee lainattavaa ukulelea. Kirjastolle tärkeää asiakaspalautetta saadaan suullisesti paikan päällä, sähköpostitse, palautelaatikon ja vieraskirjan kautta.

Korut • Lahjaesineet poistohinnoin

Pariston vaihto 4 € Avoinna: ma–pe klo 10.00–16.00 muulloin sop. mukaan

T:MI NIEMINEN Emännäntie 12 as 7 Puh: (014) 253 630

Henkilökunnan virkistyspäivänä Sohwi palkitsi Keskuskauppakamarin ansiomerkillä 25 vuotta palvelleen Rauno Oksasen ja 20 vuotta keittiöstä vastanneen Kati Lemiläisen. leet kello neljään saakka ja lauantain Mega-bileet alkavat jo klo 12. Juh­ laviikon huipentaa Sohwin brunssi sunnuntaina 7. lokakuuta. ”Joka il­ ta on jotakin, ruokapöydät notku­ vat”, lupaa Juha Oksanen motolla: ”Ei joko-tai vaan sekä-että!” RISTO URRIO

POLKUPYÖRÄHUOLTO

VK-Fixie

Polkupyörien myynti ja huolto Head • Merida • Helkama Vuokraa meiltä Jopo! Voionmaankatu 34, 40700 Jyväskylä Avoinna ark. 8-16 • www.vkfixie.fi Soita 040 029 4311


4 • KORTEPOHJALAINEN

1/2018 • MAALISKUU

Järvilinnassa viihtyy yksin tai ryhmässä

Nuorten Ystävät Jyväskylässä

Valmennuspaja Mahis Oulussa vuonna 1907 perustettu Nuorten Ystävät on sosiaali- ja ter­ veysalan asiantuntija- ja vaikutta­ jajärjestö. Sillä on 40 yksikköä tai toimipistettä 18 eri paikkakunnalla. Kortepohjassa entisen Akseli ja Elina -kodin tiloissa Taitoniekantie 3:ssa avattiin torstaina 22. helmi­ kuuta Nuorten Ystävien valmennus­ paja Mahis. Se on työikäisten (17– 64 -vuotiaiden) työttömien henki­ löiden kuntouttavan työtoiminnan paja. Rento tunnelma avajaisissa en­ nustaa pajalle antoisaa tulevaisuutta. Avajaispuheen piti Nuorten Ys­ tävien pääsihteeri Arja Sutela. Hän kertoi Nuorten Ystävien 111-vuo­ tisesta historiasta, Pohjolan poika­ kodista Muhoksella ja mitä kaikkea voidaan lastensuojelun eteen tehdä. Kuntouttava arki tukee palveluiden piirissä lasten, nuorten ja aikuisten monipuolista kehittymistä, omatoi­ misuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista. Valmennuspaja Mahis tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen, tukea ja valmennusta työmarkkinoille palaamiseen ja oman uran löytämi­ seen. Koulutus- ja työpaikkojen et­ simisessä avustetaan myös. Elämän­

Valmiina palvelukseen. Vastaava työhönvalmentaja Teea Laukkarinen (vas.), palveluesimies Maria Joona sekä työhönvalmentajat Satu Väisänen, Heidi Lukkarinen ja Jenny Piik ennen avajaisia. hallinnan ja arjen taitoja on mahdol­ lisuus opetella pajalla. Tärkeää on vertaistuki, jota voi saada samassa tilanteessa olevilta. Mahis tarjoaa: starttivelmennusta, toimintakykyä vahvistavaa ja edis­ tävää sekä työhön ja koulutukseen tähtäävää palvelua. Valmennukseen ohjaudutaan Jy­ väskylän kaupungin työllisyyspal­ veluiden sopimuksella. Osallistujil­ le maksetaan työttömyysetuus, joka

Muutaman viikon yhdessäolon jälkeen Vola-bändi osoitti monipuolisuutta ja taitoa.

pääsääntöisesti on työmarkkinatuki. Lisäksi osallistuja saa 9 euron kulu­ korvauksen toteutuneelta päivältä ja kaupungin matkakorvauksen. Avajaisissa terveellisen kasviskei­ ton ja kakkukahvin lomassa viih­ dytti Jarkko Lapikiston johtama Nuorten Taidetyöpajan Vola-bändi. – Pajalle valitaan kerrallaan 7–8 henkilöä haastattelun perusteella. Kolmen kuukauden ajan, viitenä päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä opiskellaan musiikkia monella ta­ paa, kertoilee Lapikisto. Nuoret oppivat bändisoittoa, esiintymistä ja työskentelyä äänity­ studiolla. He saavat tutustua mu­ siikkityöläisten arkeen vierailukäyn­ neillä, mm. äänitysstudiolla, rockklubilla, soitinrakentajajien luona ja paljon muuta. Kannattaa tutustua Mahis-pajan toimintaan, jos haluat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiisi, tai haluat pa­ rantaa työelämä- ja opiskeluvalmi­ uksiasi osana yhteisöä. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN

Palvelut pelaavat Laajavuoren hotellissa Muuramessa asuva Laajavuoren ho­ tellinjohtaja Janne Pälvimäki tie­ tää mistä puhuu. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus, ensin ravinto­ lan vastaavana ja nyt kolme vuotta hotellin johdossa. Häntä ei häiritse isännänvaihdos; uusi isäntä kehittää hotellia omanlaisekseen. Kevään aikana Suomen 70 Cu­ mulus-hotellia 31 eri paikkakunnal­ la muuttuvat Scandiceiksi. Helmi­ kuun lopulla Helsingin Meilahden hotelli sai kunnian aloittaa. Jyväs­ kylässä kaksi hotellia viikon välein vaihtavat nimeä. Scandic Jyväskylä City (24.4.) ja Laajavuoren vuoro on vappuna 1.4.

Kylpylän suosio jatkuu – Allasjumppa ollut suosittu, vau­ vauinti on nousussa, lomasesonkei­ na on perheen pienimmille ohjel­ maa, sanoo Janne Pälvimäki. – Hie­ ronta ja kauneudenhoito ovat lisän­

Taidekeskus Järvilinnassa aloitti vuosi sitten uusi emäntä Arja Seppälä, joka uudisti päärakennuksen toimintoja asiakasystävällisemmäk­ si. Kahvila palvelutiskeineen toi­ mii nyt suurimmassa huoneessa ja myymälässä on nähtävillä Järvilin­ nan taiteilijoiden tuotantoa. Lisäksi kahvilasta saa palkittua Järkisärkeä ja muita paikallistuotteita. – Kokous- ja juhlatilat ovat val­ miina ottamaan vastaan vaikka vii­ denkymmenen hengen ryhmiä, joi­ den tarjoilu toteutetaan lähiruokaa suosien, kertoo Arja Seppälä, joka siirtyi markkinointitöistä itsenäisek­ si yrittäjäksi Taidekeskukseen. – Uu­ distukset ovat onnistuneet ja kävijät ovat antaneet positiivista palautetta. Yläkerta toimii vaihtuvien näyt­ telyiden galleriatilana sekä konsert­ tiaulana. Joulukuussa suosittu Kau­ neimmat Joululaulut -tilaisuus ko­ kosi 80 lauluhenkistä yhteen. Tällä hetkellä galleriatiloissa on kahdessa huoneessa nähtävillä eng­ lantilaisen seikkailijan Sir Arthur De Capell Brooken ”Matkakuvia Lapis­ ta” -kuvasarja vuonna 1820 toteutu­ neesta tutkimusmatkasta. Yläaulassa on ihasteltu ”Eliel Saarisen Interiöö­ rikuvia ja kalustoja” - näyttely. Pääsiäisen jälkeen avautuu lisäksi keuruulaisen Nina Tervalan ”Kas­ viaiheisia akvarelleja ja grafiikkaa” -näyttely.

Laukaan puolella lapsuuteni uima­ paikan läheisyydessä Leppäveden pohjoisrannalla kohoaa Kauko Sor­ josen säätiön 2008 hankkima Järvi­ linnan Taidekeskus. Talon historia on kiintoisa. Viitasaaren tuomio­ kunnan tuomari Karl Hjelt (1843– 1909) rakennutti sen 1891 kesähu­ vilakseen, jossa pidettiin myös kärä­ jiä. Kouluhallitus osti paikan 1920

RAIMO MÄKINEN

Järvilinnan komea rakennus

neet kylpylän vetovoimaa, samoin monipuoliset saunavaihtoehdot, ja allasbaari Panorama. Keilahalli ja minigolf lisäävät mo­ nitoimimatkailijan vaihtoehtoja. Ravintolan puolella maanantaista

lauantaihin buffet-pöytä on katet­ tu kolme kertaa päivässä. Hotellin kannalta viimeaikaiset surkeat ke­ sät ovat eduksi. Kylpylä vetää ihmi­ set rannoilta. RISTO URRIO

Arja Seppälä Järvilinna on avoinna keskiviikos­ ta sunnuntaihin klo 12–17 ja paik­ kaan on vapaa pääsy. Vierailla voi myös pihapiirissä työskentelevien taiteilijoiden luona, joista yksi on sunnuntaisin päivytysvuorossa. RISTO URRIO Järvilinnan emäntä Arja Seppälä puh. 050 566 6975 jarvilinna.arja@gmail.com

Taidekeskus Järvilinna lumoaa kävijän

RAIMO MÄKINEN

Keilahallin ja hotellin aulan yhteydessä Bar&Cafe TimeOutissa tarjoillaan herkullista ruokaa ja juomaa sekä kahvia ja makeita herkkuja. Hotellinjohtaja Janne Pälvimäki ja Sari (vas.) & Laura.

RAIMO MÄKINEN

ja siitä tuli poikien vastaanottokes­ kus, ”poikakoti”. Siinä tehtävässä talo toimi vuoteen 1969. Sittemin talossa oli mm. Kuhankosken ope­ tuskoti. Uudelleen ja uudelleen palaan sinne nostalgisin ajatuksin. Vähän villien poikien kanssa telmittiin ja leikittiin joskus rajustikin 1960-lu­ vulla. Kouluttajien eli katsastajien lapset olivat koulukavereita. Kylä­ reissut ovat lähtemättömästi mie­ leen koteloituneet. Taidekeskuksessa työskentelee ja osittain asuu eri alojen taiteilijoita. Kuvataiteilijat Ulla Aatinen, Auli Halttunen ja Kristiina Lempiäinen-Trzaska; seppä Maija Rantasalo ja seppä, kirjailija Johannes Lahtinen; kuvanveistäjä, puusep­ pä, kirjailija Iker Laskibar, taide­ valaja Erkki Liukkonen, lasitaitei­ lija Katja Rauhamäki ja muotoilija Kristian Venäläinen. Kannattaa käydä tutustumassa. RISTO URRIO

www.VUOKRAAPAKU.info

Tmi H. Latvala | 040 530 5167

hlatvala@outlook.com | Jyväskylä, Kortepohja


1/2018 • MAALISKUU

KORTEPOHJALAINEN • 5

Alkoholilainsäädännön säätelyä Suomen aiemmin 1920-luvulle ja sotien jälkeiseen aikaan jämähtä­ nyttä alkoholipolitiikan kieltojen ja säännösten ruuvia on höllennetty. Sen löystymistä hiukkasen Euroo­ pan suuntaan ovat monet hämmäs­ telleet, terveysintoilijat kauhistel­ leet. Paljon melua tyhjästä, kirjoitti William Shakespeare jo 1500-lu­ vun lopulla. Hyvin vähän vuoden­ vaihde toi hankaluuksia, ongelmia tuskin ollenkaan. Ja miten paljon ja kauan asiasta taas väännettiin edus­ kunnassa ja ministeritasolla. Suomalaisille päättäjille nauretaan avoimesti mm. Saksassa ja Espanjas­ sa. Joskus suuresti hävettää, toisinaan nauran itse mukana. Viron ralli jat­ kukoon, sanoo Kansanmies. Paikallisessa Salessa jouduin no­ loon tilanteeseen viime talvena kaksi kertaa; halusin ostaa pari saunaolut­ ta iltalenkillä. Kello oli livahtanut aikaan 21.10. Ei muuta kuin tölkit kassalle. Huoltoasemilla laitetaan joskus metalliristikot. Suomalaiset lampaat ovat tottuneet älyttömään holhoukseen. Pykälät korjaantuisi­ vat, jos päättäjät vähänkin ajatteli­ sivat turisteja, jotka tuovat rahaa – mutta ei. Café Alfan Sergey Tychinin hämmästeli, että Suomen vanhoil­

Ei ollut A-oluiden ja ”limuviino­ jen” hyllyillä sanottavia jonoja alku­ vuodesta, paremminkin hiljaista tut­ kiskelua. Haastattelun aikaan 2.1. pari mieshenkilöä tutki kuin ohi­ mennen hyllyjä. Ravintola Sohwin 50-vuotisjuh­ lavuotta innolla suunnitteleva Juha Oksanen on tyytyväinen uusiin säännöksiin. Tupla-annosten salli­ minen ja mainostaminen on yksi parhaista.

Toistakymmentä vuotta yrittäjänä samassa paikassa toiminut Sergey Tychinin hämmästeli, että Suomessa voi jokin asia muuttua. Hän halusi kokeilla A-oikeutta. lisessa maassa voi tällaista tapahtua. Että jotain alkoprosentteihin liitty­ vää helpotetaan! Aikaisemmin hän ei halunnut lähteä byrokraattien kanssa luvista vääntelemään, mut­ ta nyt päätti kokeilla. Tulee uusia velvoitteita, mutta alku näyttää lu­ paavalta. Tukussa on vielä paranta­ misen varaa. Liikekeskuksen toinen paikka, Se­ bastian, muutti aukioloaikojaan jo viime vuoden puolella. Avataan jo­

ka päivä klo12.00 ja pe-la on paik­ ka auki 02:een, muulloin puoliyö on rajana. Ei sanottavia muutoksia vakiintuneeseen käytäntöön. Länsiväylän olutpuolen vastaa­ va Sami Spets naureskeli terveysin­ toilijoiden höyryämistä. – Ei näillä hyllyillä alkoholiste­ ja tehdä. Meillä on hyvät valikoi­ mat, mutta alkoholittomien olui­ den myynti on koko ajan komeasti kasvussa.

Rentukka avasi uudistuneen ilmeensä

Lähes 500 ehdotuksen joukosta va­ littiin nimi 300-paikkaiselle annis­ keluravintolalle, joka aukesi yleisöl­ le kesäkuun alussa 1972. Rentukas­ ta tuli legenda. Koko Ylioppilaskylä oli Jyväskylän yliopiston ylioppi­ laskunnan rohkea päätös ratkaista kaupungin opiskelija-asuntopulaa 1960-luvun lopulla. Jopa tasavallan presidentti Urho Kekkonen antoi yritykselle arvoa ja vieraili avajaisissa ja muulloinkin Kortepohjassa. Rentukan kuuluisat jonot, varus­ miehet, Jyväskylän Suurajot, mat­ kailijat... 1980-luvulla Rentukka oli vielä kaupungin tunnetuimpia menomestoja. 1990-luku mullisti ravintola-alan. Kilpailijoita alkoi il­ mestyä kaupungille, 1995 avattu kä­ velykatu aloitti Rentukan alamäen. Omistajavaihdokset eivät tuoneet

Ei näillä hyllyillä tehdä alkoholisteja, heitti Sami Spets ja korosti alkoholittomien oluiden suosion kasvua.

sa asunut aikuisopiskelija Riitta Miettinen sanoo odottaneensa täl­ laista ruokapaikkaa, jossa saa kun­ nolla syödä 2,60 eurolla. Hänellä on Kelan ateriatukeen oikeutettu opis­ kelijakortti. Ei-opiskelijoille ruoka maksaa 7,90 euroa. Puistokadulta asunnoltaan tulee syömään Touko Aalto, jonka kanssa

Kansanedustaja Touko Aalto pistäytyi vapaapäivänään ruokailemassa. Hän oli tyytyväinen, että nostalginen paikka heräsi uuteen eloon. ”Parasta kotikaljaa ikinä!” toivottua tulosta. Uudistunut Rentukka avattiin 22. tammikuuta 2018 klo 9.00. Ruuh­

• Fysioterapia • Mekaaninen diagnostiikka ja terapia • Alaraajaongelmien tutkimus ja hoito • Akupunktio • Hieronta • Naprapatia • Niska- ja selkäryhmät sekä pilates • Kevennetyn kävelyn harjoittelulaitteisto • Vaikeavammaisten kuntoutus Taitoniekantie 9 H (Ylioppilaskylä) Puhelin (014) 310 0775 Sähköposti: toimisto@fysiocenter.fi www.fysiocenter.fi

kaa oli siinä määrin, että kuvaaja Raimo Mäkisen kanssa päätimme mennä syömään seuraavana päi­ vänä. Noutopöytälounas on katet­ tu klo 11–19 (sunnuntaisin klo 12 –17.00). Ravintolatoiminnasta vas­ taa Sonaatti Oy, jolla on 20 vuoden kokemus opiskelija- ja henkilöstöra­ vintoloiden sekä kahvila- ja edustus­ palvelujen tarjoamisesta. Saamme miellyttävää pöytäseu­ raa. Yli 25 vuotta Kortepohjas­

Aikuisopiskelija Riitta Miettinen Emännäntieltä sanoi kaivanneensa opiskelijan pussille sopivaa ruokapaikkaa ja tykkäsi avajaisviikon kokeilusta.

– Aukioloaikojen lisääminen, jat­ koajan salliminen ilmoitusmenette­ lyllä ja häppäreiden (Happy Hours) julkistaminen ravintolan ulkopuo­ lella ovat ehkä vakiintuneen ravin­ tolan tuntuvimpia merkkejä. – Alkoholia voi myydä ilmoitus­ periaatteella kello neljään ja sitä voi nauttia viiteen asti aamulla. Joustavampaan suuntaan ollaan menossa, kertoilee pian 30 vuotta Sohwin johdossa ahkeroinut yrit­ täjä. Pub Kierteessä (Auvilankuja 2) Jenni kertoo, että meno jatkuu lähes entisellään. Ulosmyyntiä ei ole har­ kittu. Häppäreiden mainostamislu­ pa on hänen mielestään loistava asia. – Tärkeää on, että tapahtumailtoi­ na voidaan jatkaa vaikkapa kolmeen ilmoitusmenettelyllä, hän kertoilee lauantai-iltapäivällä ja samalla ottaa vastaan raviveikkauksia Vermon ra­ veihin. Rentukka avattiin uudelleen vas­ ta helmikuussa. Siellä ei paljon lie­ ne tarvetta jatkoajoille. Ollaan kuu­ lolla. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN

puhumme historiasta. Hän on asu­ nut opiskelija-aikana DDR-kortte­ lissa ja oli paljon mukana ylioppi­ laskunnan asioissa. Hyvän ruuan lisäksi hän kehui maailman parasta kotikaljaa. Palaamme näihin keskus­ teluihin vielä. Alakerrassa kokoontuu Jyväsky­ län yliopiston ylioppilaskunnan uusi hallitus. EMT 10:ssä F-talossa asuva puheenjohtaja Aapeli Tourunen on tyytyväinen remonttiin ja sen suo­ miin mahdollisuuksiin. Kokoukses­ sa mukana varapuheenjohtaja Sonja Karppinen, Aleksi Eskelinen, Joonas Haggren, Josefiina Hukari, Wilma Jyrkinen, Topias Peltonen, Heidi Rättyä, Katariina Saarinen ja Emilia Trast. Jokaisella on oma erityistehtävänsä Jylkkäristä korkea­ koulupolitiikkaan. JYY:n toimitusjohtaja Marko Huttunen vaikuttaa tyytyväiseltä remonttiin. Osa vanhasta Rentu­ kasta on erotettu kuntosaliksi, silti istumapaikkoja jäi riittävästi. Teksti: RISTO URRIO Kuvat: RAIMO MÄKINEN Ravintola Rentukka on avoinna joka päivä: ma, ti ja to klo 9–20. Ke ja pe klo 9–24, la klo 11–24 sekä su 12– 17.

Tulevia tapahtumia: 16. maaliskuuta Trio Shaker klo 20. Kolmesta musiikkitieteen opiskelijasta koottu trio soittaa akustisia sovituksia moderneista hiteistä ja turtuista klassikoista. 23. maaliskuuta Jaakko Suomala Stand up. Liput ovelta klo 20 alkaen 5 € (sis. Narikan). K-18 Show alkaa klo 21 ja kestää tunnin verran.


6 • KORTEPOHJALAINEN

1/2018 • MAALISKUU Keski-Suomen kirjailijat toivottavat tervetulleeksi:

Talvisote ja jatkosote. On asioita, jotka eivät istu minun maalaisjär­ keeni. Yksi sellainen on sote-sana. En vieläkään ymmärrä, mihin uu­ distuksilla lopulta pyritään. Valin­ nanvapaus koittanee ihmisille. Mut­ ta miten käy ihmisten tasa-arvoisen kohtelun? Olen saanut Kyllössä oman sotepalveluni vanhalla systeemillä kun­ toon. Juuri laskettiin omalääkärin (Kojola) kanssa, että 13 vuotta on potilas/lääkäri -suhde kestänyt ja loistavasti pelittänyt. Samoin oma­ hoitaja (Tammenoja) on ammatti­ taidolla oman osuutensa hoitanut. Yhteistyö on voimaa. Viime kuussa hoidettiin labratulokset ja ajokort­ tiasia kuntoon. Uusi kortti kiiltää jo kukkarossa. Onko sote-villitys iskenyt Kyllön johtoonkin? Kuulin, että omalää­ käri-toimintaa suunnitellaan lak­ kautettavaksi. Voi hyvät hyssykät! Hyväksyn puutteiden ja ontuvien asioiden korjaamisen, mutta miksi täytyy kajota loistavasti toimivaan, ihmisten etua, (mielen)terveyttä vaalivaan toimintaan. Järki käteen päättäjät! Ainakin kannattaisi kysel­ lä asiakkaiden mielipiteitä. RRR Seitemenkymppiä lähestyy. Mar­ raskuisen kolarin jälkeen päätin, et­ tä ei minkäänlaisia juhlia; juhlaa oli selvitä peltiromusta melko ehjänä. Uusi vuosi, sivut ja kylekset ovat avannosta uutta ruutia ammenta­ neet. Pää(asia) kunnossa. Päätin pi­ tää pienet vaatimattomat arkipirs­ keet. Savolaisittain ilmaistuna ”puo­ lensataa immeistä, kaverporukkaa arkitamineissa haaskaa pitelemäs­ sä”. Luin juuri entisen teatterinjoh­ taja Kurt Nuotion elämäkertaa; hän pyysi anteeksi niiltä, jotka on mai­ ninnut kirjasarjassa, ja niiltäkin joita ei maininnut. Samoin minä pyydän anteeksi kaikilta, jotka kutsuin ja etenkin niiltä jotka rajautuivat pois mm. tilakysymyksen vuoksi. Mikä

Akateeminen kirjakauppa 20 vuoden tauon jälkeen RAIMO MÄKINEN

Ropinoitsijan 50-vuotista taivalta todistamassa edesmenneessä Kirjailijatalossa: Yllä: Tärkeä ovi. Kirjailijatalon ovella kirjailija Toivo Laakso. Vas: Viime keväänä menehtynyt legendaarinen trubaduuri Simo Heikkinen viihdytti 50-vuotisjuhlan yleisöä Kirjailijatalossa olisi kivampi, kuin avoimet kansan­ juhlat; 50-vuotisjuhlaan Kirjailijata­ lolle viime vuosituhannella tuli kaik­ kiaan yli 160 henkeä, sukulaispojan valmistama aarin kokoinen kakku riitti. Kymmenen vuotta sitten Soh­ win musiikintäyttämä sali oli täysi ja saksalainen linssikeitto maistui. Oma isäni menehtyi muutama viikko ennen 70-vuotispäiväänsä 1983. Koska näyttää ilmeiseltä, et­ tä pulahdan avantoon vielä 15.3. jäl­ keenkin, on aihetta lauluun. Tilas­ tojen mukaan yksi kussakin suvussa saattaa elää elämänsä loppuun. Life begins at seventy´s. RRR Surutieto viiltää yllätyksenä. 70-vuotias hyvä ystäväni Aarno ”Aapeli” Luoma on menehtynyt keuhkosairauteen jo viime elokuus­ sa. Sain tiedon yhteiseltä ystävältä Jukka Katajalaaksolta vasta lauan­ taina 3.3. kun Vemmelsäären kara­ okeillassa tuli vanhat Vankkuri-ajat puheeksi. Luoma asui viime ajat Hämeen­ linnassa. Olimme tiiviimmin yh­ teydessä, kun edellisvuonna Simo Rantalainen kävi tapaamassa minua

täällä pari kertaa. Kirja Tarmo Uusivirrasta oli valmistumassa ja Aa­ pelikin oli vahvasti siinä mukana. Näin se aika kiitää syntymän, elä­ män ja kuoleman väliä. Tieto ei ai­ na kulje toivotulla tavalla. RRR Akateeminen kirjakauppa, läm­ pimästi Tervetuloa! Kirjavan syksyn iloinen asia oli Akateemisen kirja­ kaupan paluu kaupunkiin 20 vuo­ den jälkeen. Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta Sepän syntyes­ sä kirjakauppa oli paikalla. Uutta kirjakauppaa luotsaa Jaana Mastokangas-Vuori, joka laittoi heti asenteet uusiksi; hän otti itse yh­ teyttä kirjailijoihin ja harrastajiin, jolloin paikallisuus löi komean lei­ mansa kaupan olemukseen. Suomen Maakuntakirjailijat tempaisee lauantaina 24. maalis­ kuuta klo 13.00 lähtien viiden tunnin kirjallisen iltapäivän. Mu­ kana mm. Toivo Laakso, Markku Ropponen, Teppo Kulmala, Katriina Ahonen, Aki Hietala ja Juhani Markola. RISTO URRIO

Hannen kevätreseptit

Tässä ohje helppoon piiraaseen vieraille tarjottavaksi tai vaikkapa evääksi töihin vietäväksi. Kun tekee piiraan gluteenittomasta valmispohjasta niin sopii myös keliakiaa sairastaville.

Savuporo & paprikapiiras Kaupan suolaiselle piirakalle tarkoitettu (gluteeniton) pakastevalmispohja. Täyte: 150g poron kylmäsavurouhetta n. 4 dl ( 1 iso/pari pientä) pieniksi kuutioitua punaista tai keltaista paprikaa 2 munaa 200g laktoositonta kermaviiliä n. ½ tl vastajauhettua mustapippuria 50g hienoksi raastettua punaleimaemmentaljuustoa Sulata taikina pakkauksen ohjeen mukaan ja kaulitse sopivaksi. Levitä taikina voidellun piirakkavuoan pohjalle ja reunoille (käytin 25 cm halkaisijaltaan olevaa irtopohjavuokaa leivinpaperi välissä tällä kertaa). Siihen sitten päälle tasaisesti paprikat ja pororouhe. Loput täytteen aineet sekoitetaan kulhossa ja kaadetaan piiraan päälle. Paista 200° C asteessa uunin alimmalla tasolla n. 40 minuuttia. HANNELE TOLVANEN

HANNEL

E TOLVAN

EN

Pitkän flunssajakson jälkeen Jaana Mastokangas-Vuori tuli innolla järjestelemään hyllyjä. Syksyllä Keski-Suomessa alkoi aivan uudenlainen kirjallinen tuulahdus. Mitä kummaa, ihmettelivät kirjaili­ jat? Ennenkuulumatonta. Kirjakau­ pasta soitetaan ja kysytään kirjoja esille. Eikä mihinkään tilimyyntiin, vaan oikeaa kaupantekoa. Asialla oli sanojensa mukaan unel­ ma-ammatin löytänyt Keski-Pohjan­ maan nainen Jaana MastokangasVuori, joka tuli Jyväskylään kymme­ nisen vuotta sitten tavattuaan nykyi­ sen miehensä. Hän oli aikaisemmin eri alalla esimiesasemassa työskennel­ lyt, mutta nyt kohtasivat uusi työ ja tekijä. – Alusta asti oli selvää, että haluan Jyväskylän Akateemisen valikoimiin myös paikallisten kirjailijoiden teok­ sia eikä vain valtavirtaa, jota on tar­ jolla kaikkialla, Jaana MastokangasVuori vakuuttaa. – Myymälässä lai­ tettu kirjamerkki ”keskisuomalainen kirjailija” herättää asiakkaassa aivan erityisen mielenkiinnon. Kiinnostuksen lukemiseen ja kir­ joittamiseen Jaana sai jo äidinmai­ dosta. Taiteellinen äiti kirjoitti ru­

noja ja julkaisi omakustanteen. Ty­ tärkin innostui kirjoittelemaan, sai aikaiseksi parikin teosta, jotka eivät kustantajan tiukkaa seulaa läpäis­ seet. – En ole koskaan tykännyt vaate­ kaupoissa kiertelystä, mutta kirja­ kaupoissa voin kuluttaa aikaa tunti­ tolkulla kotimaassa, mutta myös ul­ komailla, Jaana Mastokangas-Vuori kertoo. – Pidän Suomen historiasta, elämäkerroista ja luen pääasiassa tie­ topuolista kirjallisuutta. Hän lisää, että kaunis kirja kiin­ nostaa, kotihyllystä löytyy upeita taide- ja valokuvakirjoja, joihin voi aina palata uudelleen. Kaunokirjalli­ suus jää vähemmälle, mutta kun hän löytää mukaansatempaavan tarinan, alkaa kirjan ahminta; ennätys lienee 900 sivua kahdessa päivässä. Kirjan ja kirjallisuuden ystävät ovat ottaneet tulokkaan avosylin vastaan. Joku ihmetteli, miksi ei kes­ kustaan. Hyvien ruokaravintoloiden ja erikoisliikkeiden väliin kirjakaup­ pa sopii mainiosti. RISTO URRIO

Suomen Maakuntakirjailijat järjestää Sepän Akateemisessa kirjakaupassa Kirjailijoiden Talvitempauksen 24. maaliskuuta klo 13–18. Tilaisuudessa mukana Pirjo Ahlberg, Katriina Ahonen, Aki Hietala, Vesa Karvinen, Teppo Kulmala, Toivo Laakso, Mika & Miia Lehto, Teuvo Teo Littunen, Mika Oksanen, Osmo Pekonen, Markku Ropponen, Kari Tahvanainen (puheenjohtaja, juontaja) ja Risto Urrio. Juhani Markola kertoo elämäkertakirjasta klo 14.00 ja kirjan kirjoittaja Aki Hietalalta kuullaan laulua ja Hanurinsoittoa.


1/2018 • MAALISKUU

Kortepohjan päiväkeskus Pehtorintie 9 40740 Jyväskylä p. 014 266 3790 www.jkl.fi Kortepohjan päiväkeskus toimii Senja-korttelissa. Kortepohjan päiväkeskus on avoinna maanan­ taista perjantaihin klo 8–15. Päiväkeskuksen viikko-ohjelma on nähtävillä päiväkeskuksen ilmoitustaululla. Päiväkeskustoiminnasta voi tiedustella puh. 014-266 3790 tai tulemalla käymään. Tervetuloa! Ateriapalvelut aamupala klo 8.30–9.00 lounas klo 11.15–12.00 päiväkahvi klo 13.15 / 14.30 Tuolijumppa päivittäin klo 10.15– 11.00 Kuntosali itseharjoittelijoille on avoinna ma- pe klo 7.30–15.00 välisenä aikana Lukukausimaksu 31,30€ Korttelikävelyt maanantaisin klo 13.30 lähtö päiväkeskuksesta Kortepohjan päiväkeskuksen ohjelmassa mm: ke 7.3 klo 12.30–14.30 Seniorishopin kevätnäytös ja vaatemyyntiä to 8.3 klo 12.15 Näitä Suomi edelleen tanssii – Pertti Kuparinen pe 16.3 klo 12.15 Musiikkivieraana Ami Viertola ma 19.3 klo 12.15 Musiikkivieraana Mikko Oinonen ke 21.3 klo 12.30 Pääsiäis­ tervehdys, Tuovi ja Arvi Tuomi pe 20.4 klo 12.15 Jokikievarin laulajat – Kevätkonsertti ma 23.4 klo 12.15 Musiikki­ vieraana Markku Leppänen pe 11.5 klo 12.15 Äitienpäivä­ konsertti – Sari ja Leo Louhivaara ma 19.3 klo 10.00 Yhteistoimintatuokio päiväkodin eskareiden kanssa ti 29.5 klo 12.00 Retki Viher­ landiaan Päiväkeskuksen kerhot Kirjoittakerhon kokoontumiset joka toinen tiistai 6.3–22.5 aikana Äijäporukan kokoontumiset joka toinen perjantai 9.3–18.5 aikana Päiväkeskuspäivät maanantaista perjantaihin Päiväkeskuspäivä 1 klo 8.30-13.30 Päiväkeskuspäivä 2 klo 10-15.15 (ma–to) Tervetuloa!

KORTEPOHJALAINEN • 7

Emännäntie 10 M, 40740 Jyväskylä torppis@torppis.fi www.torppis.fi p. 050 556 782 TORPPIKSEN KEVÄT TORPPIKSEN AVOIMET MUSKARIT Torstaiaamuisin kokoontuvat Torppiksen avoimet muskariryhmät Teija Nurilan ohjaamana seuraavasti: • Klo 9.45–10.15 1–2-vuotiaat • Klo 10.30–11.00 perhemuskari (jonne voit tulla yhden tai useamman alle kouluikäisen kanssa) Perhekohtainen maksu on 5 €/ perhe/kerta. Viimeisen muskarin jälkeen on mahdollista jäädä leikkimään ja kahvittelemaan klo 12 saakka. Omat eväät voi ottaa mukaan, mikro ja astiat käytössä. Toivomme runsaasti uusia muskarilaisia mukaan, lämpimästi tervetuloa! JÄLKKÄRI Torppis järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville 3.-5. luokkalaisille joka arkipäivä klo 12–17. Jälkkärin tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen iltapäivä monipuolisen tekemisen, leikkimisen ja ulkoilun merkeissä. Ryhmässä työskentelee kaksi koulutettua vastuuohjaajaa sekä 2-3 muuta ohjaajaa. Lisäksi otamme ryhmään mielellämme opiskelijoita ja harjoittelijoita. Lukuvuonna 2017–2018 kuukausihinta on 130 € ja sisarukselta 105 €. Jos lapsesi tarvitsee jälkkäriä korkeintaan 12 pv/kk, on hinta 90 €. Toimintamaksu sisältää välipalan, turvallisten aikuisten läsnäolon sekä monipuolista ohjattua ja vapaata toimintaa. KESÄTOIMINTA 2018 Pyrimme järjestämään tulevana kesänä kesätoimintaa 7-10-vuotiaille lapsille. Tarkempaa tietoa kesätoiminnasta, hinnoista ja hakemisesta löydät Facebookja nettisivuiltamme maaliskuun lopulla! Seuraattehan Kortepohjan alueen ilmoitustauluja, kotisivujamme sekä facebookia. Niissä on tarkempaa tietoa Torppiksen tapahtumista ja ohjelmasta. Kaikki toiveet ja palautteet ovat erittäin tervetulleita, käymäänkin saa poiketa! Vastaava ohjaaja Henna Impola Emännäntie 10 M 40740 JKL P.050 556 7827 torppis@elisanet.fi www.torppis.fi Facebook: https://www. facebook.com/Torppis.ry/

Mukana ihmisten arjessa ja juhlassa Kortepohjan seurakuntakeskus Isännäntie 4 www.jyvaskylanseurakunta.fi Kortepohjan seurakuntakeskuksen toimintaa osoitteessa Isännäntie 4: Messut Kortepohjassa Kortepohjan seurakuntakeskus Messut: su 18.3. klo 16.00 su 25.3. klo 16.00 su 15.4. klo 16.00 su 22.4. klo 16.00 su 6.5. klo 16.00 su 29.4. klo 16.00 Taizé-messu su 8.4. klo 16.00 Messu Ylösnousseen kohtaaminen ma 2.4. klo 16.00 Lasten pääsiäiskirkko Pääsiäisen sanomaa koko perheelle ke 28.3. klo 9.45 ke 28.3. klo 10.30 Sanajumalanpalvelus, Jumalan Karitsa pe 30.3. klo 16.00 Kirkkokahvit su 18.3. klo 17.00 Kortepohjan perheolkkarit Mukavaa yhdessäoloa lapsille ja aikuisille ke 14.3. klo 9.00 ke 21.3. klo 9.00 ke 4.4. klo 9.00 ke 11.4. klo 9.00 ke 18.4. klo 9.00 ke 25.4. klo 9.00 ke 2.5. klo 9.00 Kirkkohetki pienille ja suurille Perheiden kirkkohetki ke 14.3. klo 9.15 ke 25.4. klo 9.15 Kortepohjan lähetyspiiri ti 20.3. klo 10.00 ti 3.4. klo 10.00 ti 17.4. klo 10.00 Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 23.3. klo 13.30 pe 6.4. klo 13.30 pe 20.4. klo 13.30 pe 4.5. klo 13.30 Tiistaitapaaminen ti 27.3. klo 13.00 ti 10.4. klo 13.00 ti 24.4. klo 13.00 Hiljaisen viikon runoja ja lauluja ”Anna meille rauha” ti 27.3. klo 16.00 Nuorten avoimet ovet pe 6.4. klo 18.00

LIITY AUTTAMISEN KETJUUN!

SPR-KIRPPIS KORTEPOHJAN VANHALLA OSTARILLA @SPRKirppis.Jyvaskyla

Jyvälän Setlementti ry Palokunnankatu 16 puh. (014 ) 217 202 www.jyvala.fi Jyvälän keskeisinä toimialoina ovat opintotoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö sekä monikulttuurinen työ. Kansalaisopisto www.kansalaisopisto.jyvala.fi • Kursseja monipuolisesti eri osaalueilta, mm. liikunta, musiikki, keho ja mieli, lasten ja seniorien kurssit ym. • Avaimet onnistumiseen -koulutus / www.avaimet.jyvala.fi

Kortepohjan lähikirjasto Isännäntie 3 40740 Jyväskylä puh. (014) 266 4136 kirjasto.kortepohja@jkl.fi www.jkl.fi/kirjasto/kortepohja www.facebook.com/ kortepohjankirjasto Aukioloajat 15.8.2017–31.5.2018 Henkilökunta palvelee: ma–ke klo 13–19 to, pe klo 10–16 aattopäivinä klo 10–16 Muina aikoina kirjastoon pääsee kirjastokortilla ja pin-koodilla ma-su klo 8–21, myös kaikkina arkipyhinä.

Kansalaistoiminta • Kaikille avoimet ryhmät • Tapahtumat mm. kirppispäivä 5.5. • Mummola-toiminta • Monikulttuurinen olohuone Lapsi- ja nuorisotoiminta • Leiritoimintaa koulujen lomaaikoina • Harrastusryhmiä Oiva-ja Ilona -toiminta www.oiva-ilona.fi Jyvälän Jälkkärit toimii koulujen yhteydessä.

Kortepohjan Marttayhdistys ry Tervetuloa Marttoihin! Ota yhteyttä osoitteella nuolikoski.eila@gmail.com

KORTEPOHJAN PALLO lisätiedot Harri Lehtonen p. 0400 526 734 sekä harrilehtonen@elisanet.fi

Jyväskylän A-kilta ry. http://www.a-kilta.net/ Taitoniekantie 14 40740 Jyväskylä Lisätietoja antavat: Päihdetyöntekijä Satu Lahtinen 040 131 7520 satu.lahtinen@a-kilta.net Toiminnanjohtaja Ali Leinonen 0400 541 365 ali.leinonen@a-kilta.net

Laajavuoren

Parturi-kampaamo Kortepohjan liikekeskus (Isännäntie 1) Avoinna ma-pe klo 9.00–18.00

puh. 0400 299 359


8 • KORTEPOHJALAINEN

1/2018 • MAALISKUU

Hauskat päiväpaketit kylpylässä Cumulus Resort Laajavuoressa kivaa tekemistä koko perheelle. Kylpylän riemut, keilausta, herkuttelua ja leikkipaikka perheen pienimmille. Upeat ulkoilumaastot sekä talviaktiviteetit löytyvät aivan vierestä.

Hyväolo alk. 20 € / hlö

Nauti herkullinen hyvän olon aamiainen ja rentoudu kylpylän poreissa. Sisältää kylpylän 3 tunniksi, vesijumpat ja hyvän olon aamiaisen.

Herkku alk. 14,50 € / aikuiset, 12 € / lapset 4–14 v.

Sukella kylpylän poreisiin, nauti, rentoudu ja polskuttele allasbaariin jäätelölle. Sisältää kylpylän 3 tunniksi, vesijumpat ja jäätelöannoksen Panorama Barin listalta.

Huippu alk. 33,50 € / aikuiset, alk. 17 € / lapset 4–14 v.

Rentoudu kylpylässä ja valitse mieleisesi ruoka ravintolastamme. Sisältää kylpylän 3 tunniksi, vesijumpan ja ruokailun ravintola Salitintin lounas- tai illallisbuffetista tai pääruoan Salitintin, Bistron tai Café Bar TimeOut -listalta. Salitintin buffet katettuna ma-la klo 11.30–14 ja 18–21, myös su 25.2. klo 18-21 (muutokset mahdollisia). Lapsille buffetpöytä tai lasten annos ruokalistalta. Juomana jäävesi.

Hauskuus alk. 38 € / kahdelle, 42 € / perheelle / keilavuoro 55 min Sis. kenkien ja pallojen vuokran sekä kylpylän 3 tunniksi ja vesijumpan. Varaa keilavuoro netistä cumuluslaajavuori.varaavuoro.fi

Varaukset ja tiedustelut puh. 030 606 2775, laajavuori.kylpyla@restelhotels.fi, cumulus.fi cumulus.fi

Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

@cumulushotels

Kylmä mutta lämmin reissu Atlantin taakse Tarvitsetko paikallista kiinteistö- tai siivouspalvelua? Me autamme.

JYY-Palvelut Oy Taitoniekantie 9 Jari Pihlajasaari p. 050 400 649 Kimmo Moilanen p. 040 545 5198

GoriPallon edustusjoukkueesta olivat mukana Paul Abbey (vas.), Cenk Yakinlar, Sami Viinikainen, Timo Kiiveri ja Sami Mehto. Katsomon suurusluokasta saa kivan käsityksen. Kortepohjan koululla harjoitte­ levan GoriPallo-joukkueen edusta­ jisto piipahti 11.–15. tammikuuta opintomatkalla Chicagossa. Pää­ kohteena oli tietenkin Jyväskylän Suuri poika (213 cm) Lauri Mark­ kanen. – Veimme Jyväskylän urheilulä­ hettiläälle pelipäivän aamuna har­ joituskeskukseen kaupunginjohtaja Timo Koiviston lahjan ja terveiset sekä Risto Urrion kirjan Suomen Ateena. Kerroimme, että kirja si­ sältää tuhdin kattauksen Markkastietoutta, kertoo matkan järjestelijä

Timo Kiiveri. Hän asustelee Lehto­ kadulla Kypärämäessä. United Center: NBA-ottelus­ sa 14.1. Chicago Bulls vs. Detroit Pistons yli 21000 katsojaa ja selkeä Lauri-huuma. Chigago voitti tiu­ kan kamppailun pistein 107–105. Voiton ratkaisijana kuinka ollakaan, Lauri Markkanen. Ryhmä ehti käydä NHL-meno­ akin todistamassa. Chicago Black­ hawks oli saanut vieraakseen Win­ nipeg Jetsin. Laine teki Winnipegin ainoan maalin, ja vierasjoukkue hä­ visi maalein 1–2.

KIERRETTY TUNTI MAANANTAISTA TORSTAIHIN KLO 22–23 EI ARKIPYHINÄ EIKÄ NIIDEN AATTOINA

• ISO III • LONKERO • SALMARI, FISU, LAKU •

4€

KARAOKE PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN KLO 21

Lauri Markkanen kuvattuna aamuharjoitusten jälkeen.

AUVILANKUJA 2 014-311 1897 WWW.KIERRE.FI

MA-TO PE LA SU

15-24 15-02 12-02 12-24

Kortepohjalainen 1/2018  

Kortepohjan asukkaat ry:n lehti

Kortepohjalainen 1/2018  

Kortepohjan asukkaat ry:n lehti

Advertisement