Page 1

tro | livsfrågor | aktuellt i församlingen | socialt engagemang | gemenskap

Nr. 4 / 2013

www.svenskakyrkan.se/kortedala

En posttidning från Kortedala församling

I detta nummer

Diakoni en utsträckt hand


Kyrkoherdens ord

I trettondedagens fotspår!

T

rettondedags jul berättar i form av tre vise män hur Gud blev tvungen att försvara sin son, mot ondskans anslag redan innan det första jollret kommit över hans läppar. För att vi skulle få veta hur högt Gud älskar alla sina barn, stora och små, måste ju Guds Son kunna växa upp och visa denna kärlek i ord och handling. Han ville inspirera oss att se världen med nya ögon, så som Gud ser den, med oändlig medkänsla och ömhet. Så strålar i Betlehem ömhet och kärlek från barnets ansikte och upplyser de vises hjärtan. Här blir de seende. Här blir de också öppna för Guds röst i en dröm som för dem på en annan väg än den Herodes ville förvilla dem in på . Vi får fortsätta i dessa fotspår som Guds egna barn , bli lika visa och modiga som de tre när vi skyddar och försvarar de små; barn som föds i krig, alla som redan innan de föds är hotade till livet, som föds in i fattigdom och misär. Det måste vara förunnat varje människa att leva i kärlek och växa upp i trygghet.

Thomas Bjarneborg Kyrkoherde

2

Innehåll Sid. 4 Diakoni - en utsträckt hand Sid. 6 Händer i församlingen Sid. 7 Predikoturer Sid. 8 Det kan handla om vad som helst! Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Thomas Bjarneborg 031-731 82 55 Redaktör & layout: Andreas Karlsson 031-731 82 65 Tryck: Gothia Offset AB Foto (om ej annat anges): A. Karlsson Omslagsbild: Magnus Aronsson Personal Präster: Kari Berndtsson 031-731 82 61 Helena Westfält 031-731 82 66 Diakoner: Tina Dahllöw 031-731 82 51 Malin Stomenius 031-731 82 57 Förskollärare: Marie Svedenlund 031-731 82 62


Julmarknad i Kortedala

Kyrkan är öppen! Tänd ett ljus, ta en paus. Få en kopp kaffe och bulle och prata bort en stund. Alla är välkomna! Onsdagar 9.30-12.00 Torsdagar 16.30-19.00

Skänk en stund Man glömmer ibland av att kyrkan kan bjuda på så mycket mer än vad anställda kan ge. I Kortedala församling vill vi satsa på ideella verksamheter. Kanske har du en stund att skänka? Många verksamheter kan byggas upp på ditt engagemang och betalningen får du i form av leenden och vänliga ord. Du behövs och är efterlängtad i våra verksamheter. För mer info om att engagera sig, ring: Diakon Tina Dahllöw 031-731 82 51 tina.dahllow@svenskakyrkan.se

Då startar vi! I januari startar vårterminen för verksamheterna i Allhelgonakyrkan. Här nedan ser du startdatum. Öppna förskolan

Ons. 8 jan

Babyrytmik

Mån. 13 jan

After school

Ons. 15 jan

Frågor? Kontakta: förskollärare Marie Svedenlund, tel. 031 - 731 82 57

Allhelgonakyrkans arbetskrets inbjuder till

Julmarknad

Allhelgonakyrkan, kl 09.45 - 13.00, lördag den 7 december Dagen börjar med julandakt. Därefter tar marknaden med tombolor, försäljning av handarbete, julpynt och hembakt bröd vid. I julcafét kan du njuta av en kopp nybryggt kaffe och

Kontakta församlingen: Allhelgonakyrkan Årstidsgatan 1 415 13 Göteborg

hembakat. Klockan 13.00 kommer vi avsluta med lottdragning. Det kommer även finnas möjlighet till gratis ansiktsmålning och julpyssel för alla barn.

Tel: 031 731 82 50 E-post: kortedala.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kortedala

3


Vill du skänka pengar till diakonin i Kortedala församling? Då kan du sätta in pengar på: Postgironummer: 116204-9 (Göteborgs kyrkliga samfällighet) Märk talongen med ”Kortedala diakoni”

Diakoni

– en utsträckt hand! Gränsen mellan ett liv i överflöd och ett liv med ständigt ekonomiska bekymmer är idag smärtsamt tunn. Livet havererar betydligt lättare idag för helt vanliga människor och då är det många som vänder sig till kyrkans diakoni för att få stöd och hjälp.


Artikel Idag är de ekonomiska klyftorna i samhället större än på länge. De som redan har får mer och de som inte har så mycket får mindre. Detta märks väldigt tydligt när vi närmar oss julen. Det sägs att alla barn ska ha rätt till en jul med julklappar och god mat, men det är tyvärr inte alla förunnat. Till oss diakoner här i Kortedala kommer många föräldrar och undrar om det finns någon hjälp att få inför julen. Många är uppgivna och känner att kyrkan är deras sista hopp. Men även människor som inte har några barn eller har vuxna barn och barnbarn och som lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden kommer och hoppas på någon form av hjälp. Ensamheten När julen närmar sig märks också ensamheten. Många människor lever ensamma, med eller utan barn, och ofta med trasiga relationer i bagaget. Denna ensamhet blir väldigt påtaglig under julen som för många är gemenskapens stora helg. Många söker sig till kyrkans diakoni för att få stöd i samtal med någon som ser dem och lyssnar, utan att döma. Diakoni och socialtjänst Kanske undrar några om inte dessa människor är socialtjänstens ansvar, att alla som bor i Sverige har rätt till ett drägligt liv? Många som söker upp oss diakoner har antingen försörjningsstöd eller annat stöd från socialtjänsten och dessa papper är vi noga med att gå igenom tillsammans med dem som kommer. Socialtjänstens normberäkning är alltid beräknad efter att det inte kommer att behövas några extra utgifter eller att man ska kunna unna sig något extra. Detta betyder att just julen blir en väldigt tung period. En viktig skillnad är Diakoni är att förmedla hopp, att socialatt möta en annan människa tjänsten armed kärlek och respekt... ” betar under myndighetsansvar medan vi arbetar utifrån att varje människa är Guds avbild och att var och en behöver upprättelse för den de är. En viktig del i kyrkans diakonala verksamhet är att vi inte för några journalanteckningar och att vi diakoner har tystnadsplikt. Detta gör att människor gärna öppnar sitt hjärta för oss.

← Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni När samhället tänker att människovärdet står i proportion till vad som finns på kontot blir det besvärligt och långt ifrån vad julens evangelium vill förmedla. Diakoni är att förmedla hopp, att möta en annan människa med kärlek och respekt och detta är hela församlingens uppgift! Vi har alla ett uppdrag att utföra diakoni, och det kan ske på många olika sätt. Vi kan tex. ringa eller besöka någon, följa med någon till läkaren, sitta hos någon som är sjuk eller bara att ge ett handtag eller en vänlig blick. Idag när vi i samhället möts av många kärlekslösa handlingar är diakoni viktigare än någonsin. Diakoni betyder tjäna. Vi ska tjäna Gud och vi ska tjäna varandra med Kristus som förebild Diakoner För att ta ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet viger Svenska Kyrkan diakoner. I sin vigning lovar diakonerna att ”uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd”, att ”försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen” och att ”möta människor med varsamhet och aktning”. Här i Kortedala är vi två diakoner som arbetar och vi möter människor varje dag som på olika sätt behöver omsorg. Vi ansvarar också för att på ett gott sätt fördela de pengar som människor skänker till församlingens diakoni. Jobbigt att leva Många människor lever en tuff tillvaro. Det är många relationer som ska hållas ihop samtidigt som samhället sätter stor press och man måste prestera på topp för att bli accepterad. Tomheten smyger sig lätt på och kraven tar aldrig slut – då är det många som inte orkar längre. I samhället fokuseras det ofta på att roffa åt sig, att se till att JAG får till vilket pris som helst. I kyrkan kan vi skapa utrymme och ge av vår tid, se människor, upprätta dem, möta dem där de är i livet. Människors värde är så stort och viktigt att det är värt allt i världen att försöka fånga upp dem som faller! Nu vill vi önska alla julens frid och hopp inför framtiden! Malin Stomenius och Tina Dahllöw, diakoner i Kortedala församling.

5


Händer i församlingen

Diakonimottagning

Gudstjänst på sekelbo

I Allhelgonakyrkan

Tisdagar jämna veckor kl. 11-12 samlas vi till gudstjänst på Sekelbo äldreboende i salen på andra våning. Efter gudstjänsten serveras kaffe med musikaliska praliner. Välkommen

Tisdag 09.30-12.00 Onsdag 09.30-12.00 (possible to speak English) Torsdag 16.30-18.30 Behöver du tala med någon? Det kan gälla något stort, det kan gälla något litet. Det kan handla om livet, det kan handla om Gud. Kortedala församlings diakoner finns till för dig! www.svenskakyrkan.se/kortedala

Kontaktperson: Km Kari Berndtsson 031-731 82 61

-Konserter-

Gudstjänster varje vecka i Allhelgonakyrkan

Tisdag, middagsmässa - 13.00 Torsdag, kvällsmässa - 19.00

Lucia- och Julkonsert

För mer information om evenemanng m.m. www.svenskakyrkan.se/kortedala

15/12 kl. 18.00, 2013

Kom och lyssna till julens sånger och psalmer. Medverkar gör Nova Cantica och Allhelgonakören

Carols vid Betlehem 6/1 kl. 16.00, 2014 Vi firar Trettondedag jul med att sjunga engelska carols. Medverkar gör Allhelgonakören

6

Julgransplundring och terminsstart Den 12/1 -14 kl. 11.00 välkomnar vi hela familjen till familjemässa och julgransplundring. Då dansar vi ut julen tillsammans och delar ut julgodis till alla barn. I och med att vi dansar ut julen så startar också vårterminen i Kortedala församling.


1/12

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Ett nådens år 1:a i advent Präst: Helena Westfält

29/12

8/12

1/1

15/12

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Guds hus Sön. e. nyår Präst: Kari Berndtsson

Familjemässa kl. 11.00 Söndagens tema: Guds rike är nära 2:a i advent Präst: Kari Berndtsson/ Sara Johannesson Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Bana väg för Herren 3:a i advent Präst: Thomas Bjarneborg/ Christopher Asker

Sön. e. jul

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Guds barn Präst: Helena Westfält

Nyårsbön kl. 11.00 Söndagens tema: I Jesu namn Nyårsdagen Präst: Helena Westfält

5/1

Lucia & Julkonsert kl. 18.00 Info: Se annons till vänster

22/12

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Herrens moder 4:a i advent Präst: Helena Westfält

6/1

Carols vid Betlehem kl. 16 Info: Se annons till vänster Trettonded. Präst: Kari Berndtsson

Julen i Allhelgonakyrkan

24/12 Julafton

Julbön kl. 11.00 Tema: Inför Jesu födelse Präst: Kari Berndtsson

12/1 1:a e. trett.

Dansa ut julen: Efter mäs�san blir det julgransplundring och lekar. Skoj för alla åldrar utlovas!

Midnattsmässa kl. 23.30 Tema: Den heliga natten

25/12 Juldagen

26/12 Annand. jul

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Jesu födelse Präst: Thomas Bjarneborg Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Martyrerna Präst: Hans-Evert Renérius Julgudstjänst kl. 13.00 Plats: Äldrebondet Sekelbo

Familjemässa kl. 11.00 Söndagens tema: Jesu dop Präst: Helena Westfält

19/1 2:a e. trett.

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Livets källa Präst: Thomas Bjarneborg

26/1

Högmässa kl. 11.00 Söndagens tema: Jesus skapar tro 3:e e. trett. Präst: Kari Berndtsson Foto: Josefine Casteryd/ IKON

7


Adress: Årstidsgatan 1, 415 13 Göteborg Tel: 031-731 82 50

OBS! Vill du veta m om verksam er och gudstjän heter ster, gå in på vår hem Adressen fin sida. ns på sid.3.

Det kan handla om vad som helst!

Å

rets tema i församlingsbladen har varit att berätta om allt det som Svenska kyrkan gör utanför själva kyrkorummet. I Kortedala församling pågår ständigt en mängd verksamheter m.m. som, även om de Jan Niklasson inte fysiskt äger rum i själva kyrkorummet, drivs av kyrkans uppdrag. I denna artikel har jag intervjuat Jan ”Niklas” Niklasson, kyrkovaktmästare i Kortedala församling, om hur han ser på sitt arbete och hur det kan skilja sig från andra vaktmästares uppdrag. Artikeln blir också ett exempel på allt det kyrkliga arbete som ständigt pågår men som inte alltid syns. Jag började med att fråga vad Jan tror främst skiljer en kyrkovaktmästare från andra vaktmästare ifråga om uppdrag? - Jag tror främst det som skiljer är att jag, utöver de rent praktiska uppgifterna, även har en uppgift i att möta människor och exempelvis samtala. Ytterligare skall jag också försöka göra kyrkobesökarnas vistelse i kyrkan så bra som möjligt i alla de skeenden i livet som vi människor kan befinna oss i, att få dem att känna sig välkomna. Jag fortsätter med att fråga om vad samtalen som Jan nämner som en del i kyrkovaktmästarens vardag kan handla om? - Oj! Ja du, det kan handla om allt möjligt. Många samtal som jag får sker utanför huset när jag arbetar med exempelvis trädgårdsskötsel. Jag tror att många tar tillfället i akt att fråga sånt man funderat på och gärna vill ställa till någon i kyrkan, men eftersom modet att gå in i själva

kyrkobyggnaden saknas , har man aldrig ställt dessa frågor. Då kan det handla om allt ifrån praktiska spörsmål till religiösa frågor. Många tror jag också bara helt enkelt behöver prata med någon, att det är själva samtalet i sig som är viktigt. Vidare undrar jag hur Jan tänker kring det faktum att han, liksom alla som jobbar i församlingen, är representant för Svenska kyrkan? - För mig handlar det mest om hur jag är. Att försöka, som jag sa tidigare, att förmedla den gemenskap och det inkludernade synsätt som kyrkan står för. Exempelvis kan det handla om att kyrkorummet i god tid innan en begravning skall vara iordningställt så de sörjande kan koncentrera sig på att ta farväl av den avlidne och sitt sorgearbete. Jan fortsätter med att ytterligare berätta om en specifik händelse som visar på det viktiga i att på ett bra sätt ta hand om de människor som kommer till kyrkan. - För många år sedan skulle vi ha ett bröllop i Kryptan och paret som skulle gifta sig hade med sig sitt lilla barn. Brudens mamma, som också hon var ganska nervös, hade fått i uppdrag att passa barnet. Själva gudstjänsten närmade sig och barnet var otröstligt och bara skrek. Alla var märkbart påverkade av detta och stundens allvar. Efter ett tag bad jag att fåt ta hand om barnet och frågade också om det fanns en nappflaska. Jag fick barnet i mina armar och gick till sakristian, där barnet snart somnade med flaskan i mun. Vigseln gick utmärkt och alla fick uppleva denna speciella stund i lugn och ro. Detta minnet har stannat kvar hos mig och visar på ett bra sätt variationen i en kyrkovaktmästares roll. Av: Andreas Karlsson

Kortedala församlingsblad 2013 nr. 4  

Kortedala församlingsblad utkommer fyra ggr per år och behandlar alla de aspekter som utgör församlingens och Svenska kyrkans verksamhet och...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you