Page 1

Læs vejledningen bagerst

Journal nummer Dato

stempel

UNDERRETNING/ANSØGNING

Ansøgers navn og adresse:

I medfør af restaurationslovens § 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer CPR-nr.:

Ansøgers

Tlf.nr.:

Ansøgende/medvirkende restauratør eller bestyrer:

Navn:

Stilling:

Forretningssted: CPR-nr.:

Hvis arrangementet afholdes af eller for en forening anføres:

Tlf.nr.:

Foreningens navn: Adresse: Formandens navn: CPR-nr.:

Tlf.nr..

Dato

Servering af:

Formandens underskrift

ikke stærke drikke og/eller enkle spisevarer, jf. vejledningen andre spisevarer end nævnt i vejledningens punkt 1 øl m. alkoholvol. 4,6 - 5 %

bordvine

Serveringen skal foregå:

indendørs (ved deltagelse af mere end 50 personer i ikke godkendte forsamlingslokaler, skal arrangementet anmeldes til beredskabsforvaltningen brandvæsenet i rimelig tid inden arrangementets afholdelse)

udendørs

telt (ved deltagelse af mere end 150 personer i forsamlingstelt eller selskabshus på over 50 m2, skal arrangementet anmeldes til beredskabsforvaltningen/brandvæsenet senest 30 dage før forsamlingsteltet eller selskabshuset skal anvendes)

Antal deltagere:

Under 150

over 150

Ca. antal deltagere:________________

andre stærke drikke

Arrangementets art: Offentlig adgang:

Ja

Nej

Afholdelsessted: Dato og tidsrum:

Dato og ansøgerens underskrift

Dato og ansøgerens underskrift

Betingelser og vejledning – se bagsiden Udfyldes af politiet:

Underretning om ovennævnte arrangement modtaget. Tilladelse til ovennævnte arrangement meddeles herved. Tilladelse til ovennævnte arrangement meddeles herved, på vilkår af at arrangementet slutter senest kl. ________________

Tilladelse til ovennævnte meddeles på vilkår af arrangørens/arealets indehavers accept af ansøgerens deltagelse i arrangementet.

Stempel

Dato og underskrift Side 1 af 2

P 700-30 (03/07)


BETINGELSER FOR AFHOLDELSE AF ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER l MEDFØR AF RESTAURATIONSLOVENS § 22 Restaurationslovens bestemmelser for serveringssteder skal overholdes, navnlig henledes opmærksomheden på, at det er forbudt at servere eller lade servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, og for berusede (dvs. personer om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere spiritusnydelse vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre). Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, såfremt der serveres stærke drikke. Tilladelsen skal forevises på forlangende og kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning hertil. Omsætning af varer og ydelser er generelt momspligtig. Hvis omsætningen af varer og momspligtige ydelser ikke overstiger 50.000 kr. årligt, skal der ikke svares moms. Arrangementer, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål kan efter ansøgning fritages for moms. Nærmere oplysninger kan fås hos den lokale Told- og Skatteregion, hvortil også anmeldelse til registrering eller ansøgning om momsfritagelse skal rettes. Vejledning i øvrigt m.h.t. de forskellige typer arrangementer, som vil kunne forekomme efter restaurationslovens § 22: 1) Arrangementer, som kun omfatter servering af brød, kager, is, pølser, burgere, smørrebrød og lignende enkel bespisning samt drikkevarer, dog ikke stærke drikke, kan uden tilladelse forestås af en person, der er fyldt 18 år. Foregår serveringen UDENDØRS skal politiet underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. 2) Serveringen kan tillige omfatte øl med alkoholvolumen på 4,6 - 5 % og bordvin, såfremt den foregår indendørs for højst 150 personer og forestås af en person, der er fyldt 25 år. Politiet skal ikke underrettes, men kanfastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde denne. 3) Politiet kan tillade, at en person, der er fyldt 25 år, forestår servering af de under 1) og 2) nævnte spise- og drikkevarer, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer. 4) Politiet kan tillade, at en person, der har alkoholbevilling eller en godkendt bestyrer af restaurationsvirksomhed forestår servering af de under 1) nævnte spisevarer samt stærke drikke, herunder andre end øl med alkoholvolumen på 4,6 - 5 % og bordvin, uanset at serveringen foregår udendørs eller indendørs og uanset deltagerantal. 5) Det kræver ligeledes politiets tilladelse, hvis serveringen omfatter andre spisevarer end de under 1) nævnte og/eller andre stærke drikke end øl af skatteklasse l og bordvin. 6) For at opnå politiets tilladelse til de arrangementer, der er nævnt under nr. 3), 4) og 5), kræves forudgående tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, HVIS ansøgeren fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller HVIS ansøgeren finansieres af firmaer eller personer, der fremstiller eller forhandler drikkevarer. Brug af musik Til Deres orientering kan jeg oplyse, at musik, der er beskyttet i medfør af lovgivningen om ophavsret, kun må udføres, når der foreligger samtykke fra rettighedshaverne. Henvendelse herom skal rettes til KODA, Landemærket 23-25, Postboks 2154, 1016 København K, tlf. 33 30 63 00.

Side 2 af 2

P 700-30 (03/07)


Annoncetekst B&B Som optakt til de Maritime Dage i Korsør og som et led i projektet ProNet/Belt&Boat, kommer Haikutter Hansine på sin rejse mellem tre danske og tre tyske produktionsskoler til Korsør.

Vi modtager skibet ved et arrangement ved "Vandkantstrappen" (bag Caspar Brandts Plads) torsdag den 25. august fra 16 - 20 Der vil være mulighed for at få noget at spise og drikke, der vil være musik ved produktionshøjskolens musikværksted og shantymusik fra Helge Arildsø Trio (foruden Helge er det Jens Albert og Niels Martinusen), der vil være velkomsttaler og god stemning. Vi forventer skibet ankommer omkring klokken 17. Belt & Boat er et arrangement hvor skibet Hansine forbinder tre tyske og tre danske produktionsskoler som en del af ProNet projektet. ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Billedet af trioen bør indgå i annoncen. Desuden skal alle relevante logoer (ProNet, Fehmarnbelt, EFRU, B&B og KPH med. En værre farvelade, ved jeg godt.


Belt&Boat (Maritime week) ,To-do and inspiration. - Agreement with harbour masters regarding berth. Various permits to hold events on ports. (fire, alcohol license other permission regarding the event) - Perhaps invite the local tourist office and the local business association to be a partner in the planning of the event. an opportunity -- Invite local citizens in good time. Perhaps. other educational institutions in the city, college, EUC or language school. Welcome speeches ( The Queen ;-) , mayor, politician region / interreg staff or other relevant personality) - Decorating the area around the quay (flags, banners, tents, tables and benches) - Music (local bands , the local music school, partners) - The local restaurants or fisherman doing outdoor kitchen with dishes of locally caught fish - the city's history tour with local guide - Stalls selling local products or productions from production school - Mini Exhibition with local port companies - Performer (theater, juggling,) - Market , selling local beers and wines and etc. - Contact the local Optimist Club to sail Hansine in meeting other boats - Competitions on land, sea and (maybe) in the air - Helicopter tour of the harbour - Try a survival suit and jump in the harbour - Harbour Cruise (with Hansine) - Advertise in local newspapers - Press Photographer - Journalist - Local TV - Local Radio - Flyers - Competition / prize draw among visitors

Transportation Logistics regarding the participant who arrives with Hansine and needs transport back home (sending school is responsible for bringing them back home) Accommodation and food for participants and others in need


Das

Navigare necesse est ! Vivere necesse est ! Segeln ist notwendig! Leben ist notwendig! Das ursprünglich klassische Motto, eigentlich Pompejus zugeschrieben und von den Hansestädten übernommen, lautet: Navigare necesse est, vivere non est necesse (Segeln ist notwendig, Leben ist nicht notwendig). In den Produktionsschulen bekennen wir uns gern zu Klassikern, aber wir akzeptieren sie nicht ohne Weiteres. Für uns geht es nicht um das “entweder-oder”, sondern um ein “sowohl-als-auch”. Segeln ist zwar notwendig, aber Leben ist erst recht notwendig.

ern

erk

Design og Tryk - © Korsør Produktionshøjskole • Billeder af Hansine - © Michael Böttger • Kort - © Google

Navigare necesse est ! Vivere necesse est ! Det er nødvendigt at sejle ! Det er nødvendigt at leve! Det oprindelige klassiske motto, oprindeligt tillagt Pompejus og adopteret af Hansestæderne lyder: Navigare necesse est, vivere non est necesse (Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve). Og på produktionsskolerne vil vi gerne vedkende os klassikerne, men vi accepterer dem ikke uden videre. For os er der ikke tale om et enten/eller men et både og. Det er da nødvendigt at sejle. Og det er da nødvendigt at leve.


Hvorfor kommer vi nu sejlende her ?

Luk folderen op - og lĂŚs et vĂŚld af svar!

Warum sind wir hier mit dem Schiff unterwegs? Guck in den Flyer - und finde viele Antworten!

Navigare necesse est ! Vivere necesse est !


Skibet Hansine Vi sejler i Hansine, en Hai-Kutter på næsten 36 Bruttoregistertons. Den er oprindelig bygget i Frederikshavn i Danmark men er nu tysk ejet. Den er næsten 19 meter lang og 5 meter bred og stikker godt 2 meter i dybden. Den har et sejlareal på op til 240 kvadratmeter og er udstyret med en maskine, der yder 331 KW. Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de

Das Schiff Hansine Wir segeln auf der Hansine, einem Haikutter von fast 36 Bruttoregistertonnen. Das Schiff wurde in Frederikshavn in Dänemark gebaut und hat nun einen Besitzer aus Deutschland.Es ist fast 19 Meter lang, 5 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2 Metern. Es hat eine Segelfläche von bis zu 240m², ist aber auch mit einem Motor ausgerüstet, der eine Leistung von 331 KW bringen kann. Weitere Informationen unter www.haikutter-hansine.de


Ankomst: 28/8 Afgang: -

Anreise: 28/8 Abfahrt: -

Berufsausbildungsund Qualifizierungsagentur Lübeck Geniner Straße 167 23560 Lübeck tlf.: +49-(0)451-30500-100 www.bql-gmbh.de

Nykøbing Falster Das LernWerk: Die inab als 100 prozentige Tochter des bfw-Unternehmen für Bildung- berät. Qualiziert und vermittelt. Durch innovative Bildungskonzepte leisten wir unseren Beitrag zum Erhalt und Ausbau der individuellen Qualifikation. Wir kooperieren dabei mit nationalen und transnationalen Partnern und verlieren dabei nie aus den Augen, was für uns im Mittlepunkt steht: Der Mensch und seine berufliche.

inab – Unternehmen für Bildung – Das LernWerk Masselbett 14 23569 Lübeck tlf.:+49 – (0)451 – 3002563 www.bfw-sh.de

Das

Das LernWerk. Inab, et datterselskab, 100 % ejet af bfw-Erhvervsuddannelsesrådgivning, kvalificerer og formidler. Via innovative uddannelseskoncepter bidrager vi til udvikling af individuelle kvalifikationer. Det gør vi i samarbejde med nationale og internationale partnere og fastholder stadig fokus på det vigtigste for os: mennesket og dets erhvervsmuligheder.

ern

erk


Lübeck

Ankomst: 27/8 Afgang: 28/8

Anreise: 27/8 Abfahrt: 28/8

MultiCenter Syd Eggertsvej 4 4800 Nykøbing Falster tlf.: +45 54841614 www.multicentersyd.dk

MultiCenter Syd blev etableret tilbage i 1983 og startede med 24 elever. I dag har skolen ca. 150 elever inklusiv lærlinge og EGU elever. Eleverne er fordelt på Køkken & kantine, Kreativ & Service, Træ, Metal, Auto, Musik, International – transport & logistik, Håndværk & Service. Som sidste skud på stammen har MultiCenter Syd etableret en Café & galleri i Vandtårnet i Nykøbing F. midte.

MultiCenter Syd wurde bereits 1983 gegründet und begann damals mit 24 Schülern. Heute hat die Schule ca. 150 Schüler inklusive Lehrlinge und EGU Schüler. Die Schüler sind verteilt auf die Bereiche Küche & Kantine, Kreativ & Service, Holz, Metall, Auto, Musik, International- Transport & Logistik, Handwerk & Service. Ganz aktuell hat das MultiCenterSyd ein Café & Galerie im alten Wasserturm im Zentrum von Nykøbing eingerichtet.


Folderen her er udgivet af projekt ProNet med støtte fra EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region

Dieser Flyer wurde vom Projekt ProNet herausgegeben, mit Unterstützung der EU durch den Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und der Fehmarnbelt Region / Interreg, herausgegeben.


Det er nødvendigt at sejle! Vi vil endnu engang vise hvordan vi mennesker dannes i møde og i bevægelse. Enhver adskillelse er en mulighed for et møde, enhver afstand er en mulighed for en rejse. Her mødes vi i en rejse over Femernbelt, fra Lübeck til Kalundborg og tilbage igen. Men vi mødes også i rutenet, på vejnet, på internet, i personlige netværk og i produktionsnet. I ProNet.

Segeln ist notwendig! Wir wollen zeigen, wie sich Menschen durch Begegnung und Bewegung bilden können. Jede Trennung ist die Chance für ein Treffen, jede Distanz bedeutet die Möglichkeit für eine Reise. Hier begegnen wir uns auf einer Reise über den Fehmarnbelt, von Lübeck nach Kalundborg und wieder züruck. Aber wir begegnen uns nicht nur hier, sondern auch zu Land, im Internet, in sozialen Netzwerken und im Produktionsschulenetzwerk. In ProNet!


Ankomst: 26/8 Afgang: 27/8

Anreise: 26/8 Abfahrt: 27/8

Kalundborg

Korsør

Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge 4 4470 Svebølle tlf.:+45 59293833 www.k-p-s.dk

KPS! så er du i gang. Kalundborgegnens produktionsskole i Svebølle er kendt for sine evner til at give unge mennesker lysten til at lære igen. Læring tager udgangspunkt i vore værksteders praktiske arbejde og produktion. Mange unge der har brug for at ”lære i praksis” kickstarter deres uddannelse ved at begynde hos os. Derved letter de deres egen vej til at blive udlært / få bevis på det de kan.

KPS! dann kannst Du starten. Kalundborgegnens Produktionsschule in Svebølle ist für seine Fähigkeit bekannt in jungen Menschen die Lust aufs Lernen wieder zu erwecken etwas zu lernen. Lernen bedeutet bei uns praktische Arbeit und Produktion in unseren Werkstätten. Viele junge Leute, die einen „Learning by doing“- Kickstarter für ihre Ausbildung brauchen, beginnen bei uns. Dies erleichtert ihnen, ihren eigenen Weg zur Ausbildung zu gehen und einen Beleg über ihre Fähigkeiten zu erhalten.


b Lü k

ec Heiligenhafen

Ankomst: 23/8 Afgang: 24/8 Anreise: 23/8 Abfahrt: 24/8

Berufsausbildungsund Qualifizierungsagentur Lübeck Geniner Straße 167 23560 Lübeck tlf.: +49-(0)451-30500-100 www.bql-gmbh.de

Virksomheden „Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH” (BQL) kvalificerer mennesker gennem uddannelses- og kvalificeringstilbud til (gen-) indtrædelse i erhvervslivet og som aktive medborgere. BQL arbejder efter sine interessenters forbilleder samt et humanistisk menneskesyn. Interessenterne i BQL GmbH er ligeligt fordelt mellem hhv. ”Vorwerker Heime – Diakonische Einrichtungen e.V.” (almennyttig, social og kirkelig organisation) samt bystyret i Lübeck.

Die Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH (BQL) befähigt Menschen durch Bildungsund Qualifizierungsmaßnahmen zum (Wieder-) Eintritt in das Berufsleben und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Sie ist den Leitbildern ihrer Gesellschafter und einem humanistischen Menschenbild verpflichtet. Die Gesellschafter der BQL GmbH sind zu gleichen Teilen die Vorwerker Heime – Diakonische Einrichtungen e.V. sowie die Hansestadt Lübeck.


Ankomst: 24/8 Afgang: 25/8 Anreise: 24/8 Abfahrt: 25/8

CJD Eutin – Produktionsschule Ostholstein Godenbergstr. 7 B 23714 Bad Malente tlf.:+49 – (0)45 23 – 991624 www.cjd-eutin.eu

Produktionsschule Ostholstein startede i 2007, finansieret af ARGE Ostholstein (nu jobcenter) og det slesvig-holstenske arbejdsministerium. Forbilledet var det danske produktionsskolekoncept. Hovedvægten på PSOH ligger på det praktiske arbejde i værkstederne Hotel/ Gastronomi, Have- og Anlægsgartner, Byg/træ værksted og SoSu værksted.

Die Produktionsschule Ostholstein wurde 2007 gegründet, unterstützt von der ARGE Ostholstein (jetzt jobcenter) und dem schleswig-holsteinischen Arbeitsministerium. Vorbild war das dänische Produktionsschulenkonzept. Der Schwerpunkt der PSOH liegt auf der praktischen Arbeit in den Werkstätten Hotel/Gastronomie, Garten- und Landschaftsbau, Innenausbau/Holz und soziale Dienstleistungen.


Ankomst: 25/8 Afgang: 26/8

Anreise: 25/8 Abfahrt: 26/8

Korsør ProduktionsHøjskole Norvangen 4 4220 Korsør tlf.: +45 58350909 www.xor.dk

Korsør ProduktionsHøjskoles motto er: Vi er alle sammen gode til noget, det gælder om at finde ud af hvad det er,- og så gøre noget ved det. Vi har for tiden godt 100 deltagere fordelt på værkstederne Pædagog, Træ&Sejl, Design - ServiceButik, Køkken&Kantine, Byg&Anlæg, Maler, IT Design &Web, IT Tryk&Teknik, Kontor, Musik og Metal. Desuden har vi 45 EGU elever.

Die Produktionsschule Korsør Motto ist: Wir sind all gut in etwas, es geht darum, das herauszufinden, - und etwas damit anzufangen. Die schule hat zur Zeit ca. 100 Teilnehmer, die in den Werkstätten Pädagogik, Holz und Bootsbau, Design - Dienstleitung - Geschäft, Küche & Kantine, Innenausbau, Malerei, IT Design & Webgestaltung, IT Technik, Verwaltung, Musik und Metall arbeiten. Dazu 45 EGU Studenten.


I denne del af ProNet sejler vi, så godt det nu kan lade sig gøre, en tur mellem alle projektets seks skoler.

Kalundborg 26/8-27/8

Korsør

Vi sejler på Haj-Kutteren Hansine med en fast “besætning” på fjorten, syv fra Tyskland og syv fra Danmark. Og undervejs fra skole til skole medbringes yderligere 10 passagerer fra den ene skole til den næste. Hver gang vi går i havn vil der stå en modtagelseskomite på kajen med vajende faner og anden velkomsthalløj, og her vil byens indbyggere naturligvis også være inviteret til at være med.

25/8-26/8 Aud dieser Reise segeln wir zu allen am Projekt ProNet beteiligten Schulen - so gut es eben geht. Wir segeln aus dem Haikutter Hansine mit einer 14 - köpfigen Besatzung, die aus je 7 deutschen und dänischen Mitgliedern besteht. Und unterwegs nehmen wir jeweils noch 10 weitere Passagiere von einem hafen zum nächsten mit.

Nykøbing F 27/8-28/8

Heiligenhafen 24/8-25/8

Lübeck 23/8-24/8 • 28/8

Bei der Ankunft werden wir jeweils mit wehenden Fahnen und viel “Hallo” von einem Bebgrüßungskomitee am Kai empfangen. Hierzu sind die Bewohner der Stadt natürlich herzlich eingeladen.


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemeddelelse og invitation: ProNet Belt & Boat kommer til Korsør. I en uge fra 23/8 - 29/8 2011 fejrer ProNet at det halve projekt nu er gennemført med en sejlads mellem de seks deltagere. Sejladsen forgår på det gode skib Hansine (www.haikutter-hansine.de), der anløber havnen i Korsør (ved vandkantstappen) torsdag den 25/8 2011 engang mellem klokken 17 og 18. I forbindelse med anløbet vil der være musik og anden underholdning samt mulighed for køb af maritim mad og drikke. I sejladsen deltager både et fast mandskab med deltagelse fra alle 6 organisationer samt et hold besøgende fra Produktionsschule Ostholstein i Malente. Program (indtil videre ganske fiktivt): 16:00 16:00 17:15 17:45 18:30 20:00

Korsør ProduktionsHøjskoles musikværksted spiller op Salg af fisk og fadøl åbner Skoleudvalgets formand byder Hansine velkommen Musikværkstedet spiller, nu med gæstesanger Shantygruppen Forebitters gendannes i dagens anledning afslutning

ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Med venlig hilsen Preben Jensen

Denne tekst er sat i en tekstramme, der som helhed kan flyttes over i det rigtige brevpapir

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemeddelelse og invitation: ProNet Belt & Boat kommer til byen. I en uge fra 23/8 - 29/8 2011 fejrer ProNet at det halve projekt nu er gennemført med en sejlads mellem de seks deltagere. Sejladsen forgår på det gode skib Hansine (www.haikutter-hansine.de), der anløber havnen i byen den ?/8 2011 engang mellem klokken 17 og 18. I forbindelse med anløbet vil der være underholdning/tale af ??/musik/mulighed for køb af mad og drikke etc I sejladsen deltager både et fast mandskab med deltagelse fra alle 6 organisationer samt et hold besøgende fra foregående by/organisation Program: 16:?? x x x x x x x x 16:?? x x x x x x x x 20:00 afslutning

ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Med venlig hilsen Jonathan Mirkwood Projektsejler

Denne tekst er sat i en tekstramme, der som helhed kan flyttes over i det rigtige brevpapir

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemitteilung und Einladung: ProNet Belt & Boat kommt nach Korsør. In der Woche vom 23/8 - 29/8 2011 feiert ProNet ” Projekt-Halbzeit” mit einem Segeltörn zwischen den sechs Projektteilnehmern. Die Segeltour findet auf „der guten alten Hansine” statt (www.haikutter-hansine.de), die am Donnerstag, den 25/8 2011 zwischen 17 und 18 Uhr am vandkantstappen in den Hafen von Korsør einläuft. Zur Begrüßung beim Einlaufen gibt es Musik und andere Aktivitäten, sowie die Möglichkeit sich mit maritimen Essen und Getränken zu versorgen. Die Besatzung der ”Hansine” besteht aus einer festen Mannschaft mit Teilnehmern von allen 6 Projektpartnern und einem Team von Besuchern aus der Produktionsschule Ostholstein in Malente. Programm (in diesem Beispiel, frei erfunden): 16:00 16:00 17:15 17:45 18:30 20:00

Musikalische Begrüßung der Korsør ProduktionsHøjskoles Musikwerkstatt Beginn des Fisch- und Bierverkaufs Begrüßung der ”Hansine” durch den Produktionsschulleiter Live Musik der Musikwerkstatt mit Gastsängern Musik der Shantygruppe ”Forebitters” Abschluß

ProNet ist eine Projekt- Zusammenarbeit zwischen drei deutschen und drei dänischen Produktionsschulen und Bildungsträgern. Das Projekt wird von der EU über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Fehmarn Belt Region unterstützt. Mehr über das Projekt findet man unter http://pro-net-projekt.eu

Mit freundlichen Grüßen Preben Jensen

Dieser Text kann als Vorlagenrahmen in das richtige Briefpapier verschoben werden.

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemitteilung und Einladung: ProNet Belt & Boat kommt nach Stadt In der Woche vom 23/8 - 29/8 2011 feiert ProNet ”Projekt-Halbzeit” mit einem Segeltörn zwischen den Projektteilnehmern. Die Segeltour findet auf ”der guten alten Hansine” statt (www.haikutter-hansine.de), die am ?/8 2011 zwischen 17 und 18 Uhr in den Hafen von Stadt einläuft. Zur Begrüßung beim Einlaufen gibt es Unterhaltung/Reden von ??/Musik/Möglichkeiten etwas zu Essen oder zu Trinken zu kaufen etc Die Besatzung der ”Hansine besteht aus einer festen Mannschaft mit Teilnehmern von allen 6 Projektpartnern und einem Team von Gästen von/ Organisation Programm: 16:?? x x x x x x x x 16:?? x x x x x x x x 20:00 Abschluß

ProNet ist eine Projekt- Zusammenarbeit zwischen drei deutschen und drei dänischen Produktionsschulen und Bildungsträgern. Das Projekt wird von der EU über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Fehmarn Belt Region unterstützt. Mehr über das Projekt findet man unter http://pro-net-projekt.eu

Mit freundlichen Grüßen Jonathan Mirkwood Projektleiter

Dieser Text kann als Vorlagenrahmen in das richtige Briefpapier verschoben werden.

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


(Titelseite)

Navigare necesse est !

Warum sind wir hier mit dem Schiff unterwegs ? (ProNet logo, Bild von Hansine auf dem Wasser, Belt & Boat logo)

Guck in den Flyer – und finde viele Antworten!

Vivere necesse est ! (Seite 2: Impressum/Kolophon, 3 Textfelder (evtl.anders verteilt als hier)auf Bildhintergrund/Wasser Navigarenecesseest ! Viverenecesseest !

Das Schiff Hansine

Segeln ist notwendig! Leben ist notwendig!

Wir segeln auf Hansine, einem Haikutter von fast 36 Bruttoregistertonnen. Das Schiff wurde ursprünglich in Frederikshavn in Dänemark gebaut und hat nun einen Besitzer aus Deutschland.Es ist fast 19 Meter lang und 5 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2 Metern. Es hat eine Segelfläche von bis zu 240m² und ist mit einer Maschine ausgerüstet, die eine Leitung von 331 KW bringen kann.

Das ursprünglich klassische Motto, eigentlich Pompejus zugeschrieben und von den Hansestädten übernommen, lautet: Navigare necesse est, vivere non est necesse (Segeln ist notwendig, Leben ist nicht notwendig). In den Produktionsschulen bekennen wir uns gerne zu den Klassikern, aber wir akzeptieren sie nicht ohne Weiteres. Für uns geht es nicht um das entwederoder, sondern um ein sowohl-als-auch. Segeln ist notwendig. Leben ist auch notwendig.

Dieser Flyer wurde vom Projekt ProNet herausgegeben mit Unterstützung von der EU durch den EFRE Europäischer Fond für regionale Entwicklung und der Fehmarnbelt Region /Interreg (LOGOS) Satz und Druck: Korsør Produktionshøjskole

Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de


(Seite 3)

ProNet Belt & Boat(hier wieder Logos ?) In diesem Teil von ProNet segeln wir - so gut es eben geht – zu allen am Projekt beteiligten Schulen. Wir segeln auf dem Haikutter Hansine mit einer festen ”Besatzung” von 14, sieben aus Deutschland und sieben aus Dänemark. Und unterwegs von Schule zu Schule nehmen wir noch weitere 10 Passagiere mit von einer Schule zur nächsten. Jedesmal wenn wir in einen Hafen kommen, werden wir von einem Begrüßungskomitéam Kai empfangen. Wehende Fahnen und noch viel mehr Hallo. Hierzu sind die Bewohner der Stadt natürlich auch herzlich willkommen. (Mehr Text ? Beiträge von Arbeitspaket 3 ?Illustration ?)

(Seiten 4 und 5, Mittelblatt) (auf der einen Seite die Karte vom RollUp – evtl. mit der eingezeichneten Segelroute und einem kleinen Schiff gekennzeichnet) (Auf der anderen Seite der Text vom RollUp – evtl. sprachlich ein bisschen angepasst) ProNet logo

Produktionsskole- & Uddannelsesnetværk Fehmarnbelt Produktionsschul-& Bildungsnetzwerk Fehmarnbelt http://pro-net-projekt.eu Ziel des Projektes ist der Aufbau eines dänisch-deutschen Produktionsschul- und Bildungsnetzwerks in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung, Betrieben der freien Wirtschaft, Schulen und beruflichen Interessensverbänden. Damit soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung des bestehenden beruflichen Bildungsangebots für junge Menschen mit geringen Integrationschancen in den Arbeitsmarkt geleistet werden. Im Rahmen der Netzwerkarbeit durchführen die Akteure unter anderem einen grenzübergreifenden Austausch von Know How, die Weiterentwicklung bestehender Bildungskonzepte, die Durchführung transnationaler Qualifizierungskurse, die Förderung und Verankerung einer Produktionsschulform, die es in Dänemark und Deutschland gibt sowie den Aufbau eines dänisch - deutschen maritimen Berufstrainingsbereichs. Damit möchten wir das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften in der gesamten Region nachhaltig verbessern, wobei die Stärken der Region als maritimer Wirtschafts- und Freizeitbereich eine besondere Berücksichtigung finden.


(side 6) Die 6 Schulen im Projekt sind Logo BQL

Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck (BQL) GmbH Geniner Straße 167 D – 23560 Lübeck www.bql-gmbh.de BQL i Lübeck er lead-partner i projekt ProNet og driver desuden deltagerskolen JugendManufaktur (JuMa)

Logo MCS

Logo CJD eller PSOH

MultiCenter Syd (MCS) Eggertsvej 2 DK – 4800 Nyköbing F. www.multicentersyd.dk CJD Eutin – Produktionsschule Ostholstein Godenbergstr. 7 B D-23714 Bad Malente www.cjd-sh.de

Logo KPH

Logo LernWerk

Logo KPS

Korsør ProduktionsHøjskole Norvangen 15 DK - 4220 Korsør www.xor.dk Unternehmen für Bildung – Das LernWerk Masselbett 14 D-23569 Lübeck www.bfw-sh.de Kalundborgegnens Produktionsskole (KPS) Saltoftevænge 4 DK-4470 Svebølle www.k-p-s.dk


(Seite 7)

Segeln ist notwendig ! Wir wollen zeigen, wie wir Menschen uns bilden in Begegnung und Bewegung. Jede Trennung ist eine Chance für ein Treffen, jede Distanz bedeutet Möglichkeit für eine Reise. Hier begegnen wir uns bei einer Reise über den Fehmarnbelt. Von Lübeck nach Kalundborg und wieder zurück. Aber wir treffen uns auch im Rutennetz, im Wegenetz, im Internet, in persönlichen Netzwerken und im Produktionsnetz. In ProNet. (Wortspiel aus dem Dänischen nicht direkt ins Deutsche zu übertragen – wir denken über bessere Lösung nach...)

Das ist der Produktionsschulgedanke kurzgefasst.(direkt aus Dänisch: ”in einer schaukelnden Nussschale”)

Jetzt ist es notwendig zu segeln. Also segeln wir. (Rückseite–Rücken auf T-shirts und Jacken) (Belt & Boat logo) Lübeck -> Heiligenhafen Heiligenhafen -> Korsør Korsør -> Kalundborg Kalundborg -> Nykøbing F

24/8 25/8 26/8 27/8


(forside)

Navigare necesse est !

Hvorfor kommer vi nu sejlende her ? (ProNet logo, billede af Hansine på vand, Belt & Boat logo)

Luk folderen op - og læs et væld af svar

Vivere necesse est ! (side 2: kolofonsiden, 3 tekstrammer (ikke nødvendigvis fordelt således som her) på billedbaggrund/vand) Navare necesse est ! Vivere necesse est !

Skibet Hansine

Det er nødvendigt at sejle ! Det er nødvendigt at leve!

Vi sejler i Hansine, en Hai-Kutter på næsten 36 Bruttoregistertons. Den er oprindelig bygget i Frederikshavn i Danmark men er nu tysk ejet. Den er næsten 19 meter lang og 5 meter bred og stikker godt 2 meter i dybden. Den har et sejlareal på op til 240 kvadratmeter og er udstyret med en maskine, der yder 331 KW.

Det oprindelige klassiske motto, oprindeligt tillagt Pompejus og adopteret af Hansestæderne lyder: Navare necesse est, vivere non est necesse (Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve). Og på produktionsskolerne vil vi gerne vedkende os klassikerne, men vi accepterer dem ikke uden videre. For os er der ikke tale om et enten/eller men et både og. Det er da nødvendigt at sejle. Og det er da nødvendigt at leve.

Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de

Folderen her er udgivet af projekt ProNet med støtte fra EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region (og de relevante logoer) Sats og tryk: Korsør ProduktionsHøjskole


(side 3)

ProNet Belt & Boat (logoet igen her ?) I denne del af ProNet sejler vi, så godt det nu kan lade sig gøre, en tur mellem alle projektets seks skoler. Vi sejler på Haj-Kutteren Hansine med en fast "besætning" på fjorten, syv fra Tyskland og syv fra Danmark. Og undervejs fra skole til skole medbringes yderligere 10 passagerer fra den ene skole til den næste. Hver gang vi går i havn vil der stå en modtagelseskomite på kajen med vajende faner og anden velkomsthalløj, og her vil byens indbyggere naturligvis også være inviteret til at være med. (mere tekst her ? kan Arbejdsgruppe 3 bidrage ? illustration ?)

(Side 4 og 5, midteropslaget) (på den ene side kortet fra Roll Up banneret, måske med sejlruten indtegnet og et lille skib) (På den anden side teksten fra banneret tilrettet en smule fra ansøgning til realitet) ProNet logo

Produktionsskole- & Uddannelsesnetværk Fehmarnbelt http://pro-net-projekt.eu Formålet med projektet er opbygning af et dansk-tysk produktionsskole og uddannelsesnetværk i samarbejde med offentlige myndigheder, private virksomheder, skoler og brancheorganisationer. Dermed vil der blive ydet et bidrag til videreudvikling af de eksisterende erhvervsuddannelsestilbud til unge mennesker med ringe muligheder for integration på arbejdsmarkedet. Som led i netværksarbejdet gennemfører aktørerne blandt andet grænseoverskridende udveksling af knowhow, videreudvikling af eksisterende uddannelseskoncepter, gennemførelse af tværnationale kvalificeringskurser, styrkelse og forankring af produktionsskoleformen, der både findes i Danmark og Tyskland samt opbygning af en dansk-tysk erhvervsforberedelse indenfor det maritime område. På den måde ønsker vi varigt at forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i den samlede region, og i denne forbindelse særligt at fokusere på regionens styrker indenfor de maritime erhverv og maritim turisme.


(side 6) De seks skoler i projektet er: Logo BQL

Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck (BQL) GmbH Geniner Straße 167 D – 23560 Lübeck www.bql-gmbh.de BQL i Lübeck er lead-partner i projekt ProNet og driver desuden deltagerskolen JugendManufaktur (JuMa)

Logo MCS

Logo CJD eller PSOH

MultiCenter Syd (MCS) Eggertsvej 2 DK – 4800 Nyköbing F. www.multicentersyd.dk CJD Eutin – Produktionsschule Ostholstein Godenbergstr. 7 B D-23714 Bad Malente www.cjd-sh.de

Logo KPH

Logo LernWerk

Logo KPS

Korsør ProduktionsHøjskole Norvangen 15 DK - 4220 Korsør www.xor.dk Unternehmen für Bildung – Das LernWerk Masselbett 14 D-23569 Lübeck www.bfw-sh.de Kalundborgegnens Produktionsskole (KPS) Saltoftevænge 4 DK-4470 Svebølle www.k-p-s.dk


(side 7)

Det er nødvendigt at sejle ! Vi vil endnu engang vise hvordan vi mennesker dannes i møde og i bevægelse. Enhver adskillelse er en mulighed for et møde, enhver afstand er en mulighed for en rejse. Her mødes vi i en rejse over Femernbelt, fra Lübeck til Kalundborg og tilbage igen. Men vi mødes også i rutenet, på vejnet, på internet, i personlige netværk og i produktionsnet. I ProNet.

Det er produktionsskolelogikken i en vuggende nøddeskal. Når det er nødvendigt at sejle, så sejler vi ! (bagside - som ryggen på T-shirts og jakker) (Belt & Boat logo) Lübeck -> Heiligenhafen Heiligenhafen -> Korsør Korsør -> Kalundborg Kalundborg -> Nykøbing F Nykøbing F -> Lübeck

24/8 25/8 26/8 27/8 28/8


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

8/6 2011

Korsør Havn Amerikakajen 1, t tv 4220 Korsør Besøg af Haikutter Hansine 25. - 26. august 2011

I forbindelse med det EU støttede ProNet projekt, hvor tre danske og tre tyske skoler arbejder sammen om udvikling af et regionalt netværk på produktionsskoleområdet, gennemføres der i slutningen af august en sejlads med Haikutter Hansine. Turen går fra Lübeck og over Heiligenhafen, Korsør, Kalundborg, Nykøbing F og tilbage til Lübeck. Båden vil ankomme torsdag den 25/8 sidst på eftermiddagen og fortsætte næste morgen/formiddag mod Kalundborg. Skibet vil være bemandet med den faste besætning og en fast stok af lærere og deltagere fra projektskolerne (14 - 15 personer). Og der vil desuden være en flok passagerer (10 personer), der står af her i byen, for næste dag at blive erstattet med en tilsvarende passagergruppe fra Korsør ProduktionsHøjskole på vej mod næste destination. Besætningen og den faste stok vil overnatte på Hansine, mens passagererne vil blive tilbudt overnatning et andet sted. I forbindelse med ankomsten skal der naturligvis være en velkomstbegivenhed hvor vores skole sammen med havnen og byens øvrige borgere kan tage pænt imod de besøgende. Vi vil være klar med flag, taler og musik, og der må meget gerne være mulighed at få lidt at spise og drikke. Vores ønskescenarie er at selve modtagelsen af Hansine kan foregå ved trappen ved "Vandkanten" og begivenheden på land kan foregå på pladsen ved siden af (se vedlagte luftfoto). Vi vil forsøge at få en aftale med Fiskehuset Ved Broen om salg af mad, og vi vil selv søge en midlertidig bevilling til salg af drikkevarer, naturligvis i forståelse med Restaurant Vandkanten. Vi skal derfor høre om ovenstående kunne passe ind i havnens øvrige planer og om vi kan få de nødvendige tilladelser, enten som ønsket her eller med nogle nødvendige ændringer. Med venlig hilsen Preben Jensen Projektkoordinator 5835 0909/preben@xor.dk

Hansine er en Hai-Kutter på næsten 36 Bruttoregistertons. Den er oprindelig bygget i Frederikshavn i Danmark men er nu tysk ejet. Den er næsten 19 meter lang og 5 meter bred og stikker godt 2 meter i dybden. Den har et sejlareal på op til 240 kvadratmeter og er udstyret med en maskine, der yder 331 KW. Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Belt&Boat–fra Lübeck til Kalundborg

Belt&Boat–fra Lübeck til Kalundborg

Vi byder alle velkomne,

Vi byder alle velkomne,

fredag d. 26. august 2011 kl. 16.00-20.00

fredag d. 26. august 2011 kl. 16.00-20.00

på Vestre Havneplads (ved siloen)

på Vestre Havneplads (ved siloen)

Hansine – med besætning af danske og tyske produktionsskoleelever og lærere – gæster

Hansine – med besætning af danske og tyske produktionsskoleelever og lærere – gæster

Kalundborg Havn.

Kalundborg Havn.

Formålet er at sætte det grænseoverskridende samarbejde på landkortet og ”sætte

Formålet er at sætte det grænseoverskridende samarbejde på landkortet og ”sætte

kursen” for den gruppe af unge, som bedst lærer gennem praktisk arbejde og

kursen” for den gruppe af unge, som bedst lærer gennem praktisk arbejde og produktion.

produktion.

Kalundborgegnens Produktionsskole har i anledning af denne maritime event, ”tryllet”

Kalundborgegnens Produktionsskole har i anledning af denne maritime event, ”tryllet”

Vestre Havneplads om til en ”Havne-markedsplads”.

Vestre Havneplads om til en ”Havne-markedsplads”.

Programmet for dagen ser sådan ud:

Programmet for dagen ser sådan ud: Søværnets Operative Kommando’s tamburkorps starter på Øen kl. 15.30 og går

Søværnets Operative Kommando’s tamburkorps starter på Øen kl. 15.30 og går

gennem gå-gaden, ned af Skibbrogade og giver en kort koncert ved siden af

gennem gå-gaden, ned af Skibbrogade og giver en kort koncert ved siden af

skibet fra SOK, NAJADEN, som i denne anledning holder ”åbent skib” for

skibet fra SOK, NAJADEN, som i denne anledning holder ”åbent skib” for

interesserede.

interesserede.

Ca. 16.00 Tommy Dinesen åbner pladsen

Ca. 16.00 Tommy Dinesen åbner pladsen

Ca. 16.30 Hansine sejler ind og tamburkorpset tager imod med deres spil

Ca. 16.30 Hansine sejler ind og tamburkorpset tager imod med deres spil

Lidt gøgl for de voksne,Fiskedam for børnene

Lidt gøgl for de voksne,Fiskedam for børnene

Uddannelsesboder fra forskellige lokale uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesboder fra forskellige lokale uddannelsesinstitutioner

”DE GLADE SØMÆND” spiller op

”DE GLADE SØMÆND” spiller op

På pladsen kan købes mad og drikkevarer. Frisk lavede burger med brød fra Mejnerts

På pladsen kan købes mad og drikkevarer. Frisk lavede burger med brød fra Mejnerts

Mølle, bøf fra Mineslund og ”fyld” fra Kalundborgegnens Produktionsskole. Frank og

Mølle, bøf fra Mineslund og ”fyld” fra Kalundborgegnens Produktionsskole. Frank og

Susanne fra Strandlyst Bed &Breakfaster kendt for deres absolutte lækre

Susanne fra Strandlyst Bed &Breakfaster kendt for deres absolutte lækre

fiskearrangementer og står i dagens anledning for: ”Fra fjord til bord” fisk/skaldyr. Af

fiskearrangementer og står i dagens anledning for: ”Fra fjord til bord” fisk/skaldyr. Af

drikkevarer kan købes vin fra Dyrehøj Vingård der stiller op med deres flot dekorerede

drikkevarer kan købes vin fra Dyrehøj Vingård der stiller op med deres flot dekorerede

vogn og der kan købes fadøl og sodavand.Pølsehorn, små frikadeller og gulerodsstave til

vogn og der kan købes fadøl og sodavand.Pølsehorn, små frikadeller og gulerodsstave til

børnene leveret fra Kalundborgegnens Produktionsskole.

børnene leveret fra Kalundborgegnens Produktionsskole.

Vi byder velkommen til et familiearrangement, hvor vi lover at hjælpe godt til med den

Vi byder velkommen til et familiearrangement, hvor vi lover at hjælpe godt til med den

gode stemning og den gode mad.

gode stemning og den gode mad.

, ,

EFRU og Kalundborgegnens Produktionsskole

EFRU og Kalundborgegnens Produktionsskole


Lolland Falster Folketidende

fredag den 26. august 2011


PR Package for ProNet Belt & Boat (rev April 2011) For the Hansine: 2 “Signs”/banners printed on canvas or tilt (all relevant logos and sailing plan (harbors and dates)) 4 Flags (95 x 55 cm) with the four logos (Fehmarn Belt, EU/interreg, ProNet and Belt & Boat) For the crew: T shirts (for all sailing persons – i.e. incl the “guest crews”) (100 shirts) Jackets (the steady crew and for prices) (25) T-shirts and jackets will have the logos (like the current T-shirts), and a Belt & Boat Logo and a sailing plan on the back It will be possible for all participating schools to order (and pay for) more T-shirts and Jackets. Photos will appear on the web when the design is ready. For the 5 harbor arrangements (Heiligenhafen/PSOH/CJD, Korsør, Kalundborg, Nykøbing, Lübeck/JuMa/BQL):  20 flags 33 x 25 cm (16 =4 x 4 with the four logos as above + 4 with the school/organization logo)  1 banner (71 x 200 cm)(as the roll ups) with updated general flyer text in the local language and the map (with sailing route)  25 copies of the special Belt &Boat Flyer  25 copies of the general ProNet flyer  a PR to do (or could do) list (in combination with the WG 3 to-do List)  pre written press material The material will be presented and delivered when we meet June the 27th The expected sailing plan is: Lübeck -> Heiligenhafen Heiligenhafen -> Korsør Korsør -> Kalundborg Kalundborg -> Nykøbing F Nykøbing F -> Lübeck

24/8 25/8 26/8 27/8 28/8


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemeddelelse og invitation: ProNet Belt & Boat kommer til Korsør. I en uge fra 23/8 - 29/8 2011 fejrer ProNet at det halve projekt nu er gennemført med en sejlads mellem de seks deltagere. Sejladsen forgår på det gode skib Hansine (www.haikutter-hansine.de), der anløber havnen i Korsør (ved vandkantstrappen) torsdag den 25/8 2011 omkring klokken 17. I forbindelse med anløbet vil der være musik og anden underholdning samt mulighed for køb af maritim mad og drikke. Samtidig vil vi gerne bidrage til at få skudt Korsørs Maritime Dage godt i gang. I sejladsen deltager både et fast mandskab med deltagelse fra alle 6 organisationer samt et hold besøgende fra Produktionsschule Ostholstein i Malente. Program: 16:00 16:10 17:00 17:10 17:20 18:15 19:00 19:30 19:50

Start. Bar og madsalg åbner. Velkommen til publikum Korsør ProduktionsHøjskoles Musikværksted spiller Hansine anløber. Velkomsttale til båd og besætning og gæster Helge Arildsø Trio spiller shantymusik mm Musikværkstedet spiller Besætning og gæster går på scenen og gentager (sammen med Musik) Belt&Boat sangen Besætning og gæster drager mod Kløverhaven/Møllen Afslutning

Der tages forbehold for anløbstiden, vind og vejr. Det kan rykke ved tiderne. ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Med venlig hilsen Preben Jensen

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Pressemeddelelse: Helge Arildsø trio spiller 25. august. Når det gode skib Hansine lander i Korsør 25. august, vil der blandt andet være optræden af HELGE ARILDSØ TRIO, der præsenterer sig således:

Trioen har eksisteret i ca 4 år og og består af 3 rutinerede musikere, som spiller shanty-musik kombineret med egne, hjemmelavede numre i folkemusik-genren. Gruppen er startet af 2 berygtede lokale musikere, Helge Arildsø og Jens Albert, som tidligere slog sine folder i specielt det hedengangne Pablo og shanty-gruppen Forebitters. Efter at Forebitters stoppede sine musikalske udfoldelser, slog de to herrer sig sammen med Niels Martinusen, som udover at have spillet med og drevet studievirksomhed med gud-og-hvermusikant i mange år var en fast samarbejdspartner med Bjarne Jes Hansen. H A Trio har i perioden turneret i ind- og udland ved maritime festivaler, senest i Korsørs tidligere venskabsby Egersund i Norge, hvor gruppen spillede ved en festival. Helge Arildsø Trio består af: Helge Arildsø: sang, guitar Niels Martinusen: sang, harmonika Jens Albert: sang, guitar, irsk bouzouki. mandola. Med Helge stadig i front som shantymanden, som fortæller og synger de eviggyldige sange, lægger HA Trio vægt på den flerstemmige sang, kombineret med den gode melodi udsat for akustiske instrumenter og præsenteret i en høreværdig, publikumsvenlig form.

Med venlig hilsen Preben Jensen

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Modtagelse af Hansine 25/8 2011 Det hele foregår ved "Vandkantstrappen" og på arealet der Program: 16:00 16:10 17:00 17:10 17:20 18:15 19:00 19:30 19:50

Start. Bar og madsalg åbner. Velkommen til publikum Musikværkstedet spiller Hansine anløber. Belt&Boat sang fra scenen. Velkomsttale til båd og besætning og gæster Helge Arildsø Trio spiller shantymusik mm Musikværkstedet spiller Besætning og gæster går på scenen og gentager (sammen med Musik) Belt&Boat sangen Besætning og gæster drager mod Kløverhaven/Møllen Afslutning

Der tages forbehold for anløbstiden, vind og vejr. Det kan rykke ved tiderne. Belt & Boat er et arrangement hvor skibet Hansine forbinder tre tyske og tre danske produktionsskoler som en del af ProNet projektet. ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

Modtagelse af Hansine 25/8 2011 Det hele foregår ved "Vandkantstrappen" og på arealet der Program: 16:00 16:10 17:00 17:30 17:45 18:00 18:05 18:15 18:25 19:00 19:50

Start. Bar og madsalg åbner. Velkommen til publikum fra scenen Musikværkstedet spiller et sæt Helge Arildsø Trio spiller shantymusik mm til 17:45 ca Mad til musikværkstedet Mad til KPH personale og trioen Musikværkstedet spiller (evt gentaget) et sæt, afbrudt af Hansine anløber. Belt&Boat sang fra scenen Velkomsttale til båd og besætning og gæster (ved Jacob Borello Carlsen) Musikværkstedet fortsætter lidt endnu Besætning og gæster går på scenen og gentager (sammen med Musik) Belt&Boat sangen Afslutning

Hansines anløb klokken 18:05 er stadig en cirkatid. Der tages forbehold for anløbstiden, vind og vejr. Det kan rykke ved tiderne. Ansvarlig scene og musik Ansvarlig Ølsalg Ansvarlig Ølindkøb og byttepenge Ansvarlig madservering/fiskemand Ansvarlig Pynte med flag mm Gæster 26/8 til Kalundborg

Musik/Henrik Metal/Raimo Kontor/Anette Køkken/Lone D&W/Line Træ&Sejl/Christian og John

Belt & Boat er et arrangement hvor skibet Hansine forbinder tre tyske og tre danske produktionsskoler som en del af ProNet projektet. ProNet er et projektsamarbejde mellem tre tyske og tre danske produktionsskoler. Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Fehmarn Belt Region. Se mere om projektet på http://pro-net-projekt.eu

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Rol up text ProNet Produktionsskole- & Uddannelsesnetværk Fehmarnbelt http://pro-net-projekt.eu Formålet med projektet er opbygning af et dansk-tysk produktionsskole og uddannelsesnetværk i samarbejde med offentlige myndigheder, private virksomheder, skoler og brancheorganisationer. Dermed vil der blive ydet et bidrag til videreudvikling af de eksisterende erhvervsuddannelsestilbud til unge mennesker med ringe muligheder for integration på arbejdsmarkedet. Som led i netværksarbejdet planlægger aktørerne blandt andet grænseoverskridende udveksling af knowhow, videreudvikling af eksisterende uddannelseskoncepter, gennemførelse af tværnationale kvalificeringskurser, styrkelse og forankring af en dansk-tysk skoleform (produktionsskolen) samt opbygning af en dansk-tysk erhvervsforberedelse indenfor det maritime område. På den måde ønsker vi varigt at forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i den samlede støtteregion, og i denne forbindelse særligt at fokusere på regionens styrker indenfor de maritime erhverv og maritim turisme.

og så alle logoer


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

9/6 2011

Slagelse Kommune, Kultur og Fritid Rådhuspladsen 7, 1 4200 Slagelse Besøg af Haikutter Hansine 25. - 26. august 2011

I forbindelse med det EU støttede ProNet projekt, hvor tre danske og tre tyske skoler arbejder sammen om udvikling af et regionalt netværk på produktionsskoleområdet, gennemføres der i slutningen af august en sejlads med Haikutter Hansine. Turen går fra Lübeck og over Heiligenhafen, Korsør, Kalundborg, Nykøbing F og tilbage til Lübeck. Båden vil ankomme torsdag den 25/8 sidst på eftermiddagen og fortsætte næste morgen/formiddag mod Kalundborg. Skibet vil være bemandet med den faste besætning og en fast stok af lærere og deltagere fra projektskolerne (14 - 15 personer). Og der vil desuden være en flok passagerer (10 personer), der står af her i byen, for næste dag at blive erstattet med en tilsvarende passagergruppe fra Korsør ProduktionsHøjskole på vej mod næste destination. Besætningen og den faste stok vil overnatte på Hansine, mens passagererne vil blive tilbudt overnatning et andet sted. I forbindelse med ankomsten skal der naturligvis være en velkomstbegivenhed hvor vores skole sammen med havnen og byens øvrige borgere kan tage pænt imod de besøgende. Vi vil være klar med flag, taler og musik, og der må meget gerne være mulighed at få lidt at spise og drikke. Vores ønskescenarie er at selve modtagelsen af Hansine kan foregå ved trappen ved "Vandkanten" og begivenheden på land kan foregå på pladsen ved siden af (se vedlagte luftfoto). Vi vil forsøge at få en aftale med Fiskehuset Ved Broen om salg af mad, og vi vil selv søge en midlertidig bevilling til salg af drikkevarer, naturligvis i forståelse med Restaurant Vandkanten. Vi skal derfor høre om om vi kan få de nødvendige tilladelser, enten som ønsket her eller med nogle nødvendige ændringer. Et tilsvarende brev er sendt til Korsør Havn. Med venlig hilsen Preben Jensen Projektkoordinator 5835 0909/preben@xor.dk

Hansine er en Hai-Kutter på næsten 36 Bruttoregistertons. Den er oprindelig bygget i Frederikshavn i Danmark men er nu tysk ejet. Den er næsten 19 meter lang og 5 meter bred og stikker godt 2 meter i dybden. Den har et sejlareal på op til 240 kvadratmeter og er udstyret med en maskine, der yder 331 KW. Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Produktionsskole- uddannelsesnetværk Fehmarnbelt

8/7 2011

Thomassen Thersvej 12 4220 Korsør Besøg af Haikutter Hansine 25. - 26. august 2011 Kære Hans og Tinne

Jeg ved ikke hvor meget I har med roklubben at gøre mere, på den anden side har vi erfaring for at man med fordel kan henvende sig til jer, når der skal ske noget. I forbindelse med det EU støttede ProNet projekt, hvor tre danske og tre tyske skoler arbejder sammen om udvikling af et regionalt netværk på produktionsskoleområdet, gennemføres der i slutningen af august en sejlads med Haikutter Hansine. Turen går fra Lübeck og over Heiligenhafen, Korsør, Kalundborg, Nykøbing F og tilbage til Lübeck. Båden vil ankomme torsdag den 25/8 sidst på eftermiddagen og fortsætte næste morgen/formiddag mod Kalundborg. Skibet vil være bemandet med den faste besætning og en fast stok af lærere og deltagere fra projektskolerne (14 - 15 personer). Og der vil desuden være en flok passagerer (10 personer), der står af her i byen, for næste dag at blive erstattet med en tilsvarende passagergruppe fra Korsør ProduktionsHøjskole på vej mod næste destination. Besætningen og den faste stok vil overnatte på Hansine, mens passagererne vil blive tilbudt overnatning et andet sted. I forbindelse med ankomsten skal der naturligvis være en velkomstbegivenhed hvor vores skole sammen med havnen og byens øvrige borgere kan tage pænt imod de besøgende. Vi vil være klar med flag, taler, joller og musik, og der er mulighed at få lidt at spise og drikke. Og måske kunne der være nogle robåde eller kajakker på vandet. Og måske kunne der endda være en mulighed for at publikum kunne komme med ud i en båd. Båden ved løbe ind ved trappen ved "Vandkanten", og musikken bliver på pladsen lige øst herfor. Tænder det noget ? Med venlig hilsen Preben Jensen Projektkoordinator Skolen er ferielukket fra 8/7 - 8/8, men jeg er ved nedenstående telefon og mail frem til og med 14/8 4157 1299/preben@konkylia.dk

Hansine er en Hai-Kutter på næsten 36 Bruttoregistertons. Den er oprindelig bygget i Frederikshavn i Danmark men er nu tysk ejet. Den er næsten 19 meter lang og 5 meter bred og stikker godt 2 meter i dybden. Den har et sejlareal på op til 240 kvadratmeter og er udstyret med en maskine, der yder 331 KW. Flere oplysninger på www.haikutter-hansine.de

Korsør ProduktionsHøjskole (KPH) Contactperson: Gert Møller Norvangen 15, 4220 Korsør phone: +45 – 58350909

Fax: Mail: Website:

+45 – 58350972 kph@xor.dk www.xor.dk

Grænseløst samarbejde Fehmarnbeltregion Grenzenlose Zusammenarbeit EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Ønskede placeringer

Korsør PrduktionsHøjskole, Parking

Hansine Arrival

Event/Music etc


Vi væver med bælt og båd Nu er det blevet sommer, den sidste is er smeltet Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen – wir weben und bewegen Nu vil vi hejse sejlet og styre ud på bæltet Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Vi ved at det kan storme og piske os i panden Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen Men nu vil vi forvandle de andre til hinanden Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Vi ved vi finder forskel og spænding i en brænding Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen Så springer livets gnister og sådan får vi tænding Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Vi ved at det kan findes, vi vil at det skal findes Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen Og det er her i farten at trådene forbindes Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Det er jo det der siges og det er det der taler Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen I alle nervetråde og deres livssignaler Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Vi spinder stærke tråde mens hele verden drejer Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen For stregerne på kortet er altså bare streger Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz. Bevægelsen benytter og piller i forstanden Vi væver og bevæger - vi væver og bevæger Wir weben und bewegen- wir weben und bewegen Og så kan vi forvandle de andre til hinanden Vi væver med Bælt og Båd, vi væver en net Wir weben mit Belt und Boot, wir weben ein Netz.

1.2 Belt & Boat  

1 2 BETINGELSER FOR AFHOLDELSE AF ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER l MEDFØR AF RESTAURATIONSLOVENS § 22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you