Page 9

Kerstproject Door middel van een driejarig project wil het Leger des Heils de kwaliteit van het onderwijs op 12 basisscholen in De Republiek Congo verbeteren. Docenten vanuit deze scholen worden op vier

opleidingsinstituten geleerd over Active Teaching and Learning (ATL). ATL is een onderwijsmethode waarbij docenten actief deelnemen aan het leerproces van hun leerlingen door middel van digitale video-opnamen en analyses, andere observatie methoden en peer to peer leren waarbij leerlingen elkaar onderling toetsen. Het Leger des Heils streeft ernaar de kwaliteit en relevantie van het onderwijs te verbeteren en helpt leerlingen - in het bijzonder meisjes - om naar school te blijven gaan. De kerstnachtcollecte zullen we hiervoor bestemmen. NB. De extra collecte op de eerste zondag van december is onze eigenbijdragen aan de nationale collecte. Dagopeningen In de pastorale raad is het plan geopperd om iedere donderdag een dagopening te houden met de vrijwilligers. Dat geldt natuurlijk voor de vrijwilligers die op donderdag dienst hebben, maar ook de vrijwilligers van de andere dagen zijn welkom en mogen aanschuiven. Het lijkt de raad bijzonder waardevol om een moment in de week te hebben waarin we stil staan bij onze uitgangspunten en onze God te danken voor de kansen die we krijgen om voor Hem te werken. Het gaat tenslotte niet alleen om kleding en koffie (om maar eens wat te noemen), maar bovenal om de liefde voor de Heer en voor de naaste. Dat willen we uitstralen naar elkaar en naar de bezoekers van onze activiteiten.

Korpsnieuws december 2016  
Korpsnieuws december 2016  
Advertisement