Page 8

Heiligingstafel Voor toewijding, dankbaarheid, heiliging, vergeving, een nieuw begin of voor plannen die in de ontroering zijn geboren kunnen we in onze diensten gebruik maken van de heiligingsrafel. Veilig, in het midden van de gemeente van Jezus Christus mogen we ons verbond bevestigen en hoeven niet te wachten tot zich een gelegenheid voordoet. Die kans wil het leger des Heils alle bezoekers in iedere dienst bieden. Maar… voor sommige van onze bezoekers is het een probleem om daarvoor te knielen aan de heilgingstafel. Na lang wikken en wegen, heeft de pastorale raad er tenslotte voor gekozen om de statafel die we nu bij gelegenheden gebruiken, hiervoor te laten staan. Het hoeft daardoor voor niemand meer een belemmering te zijn om een nieuwe toewijding te maken of ‘avondmaal’, de eenheid met de Heer te vieren. De Kerstpotten De kerstpotten staan straks weer om alle plannen voor de kerstfeestvieringen ook te kunnen financieren. Daarbij kunnen we ieders hulp gebruiken. Een uur staan of samen een half uur of met z’n vieren ieder een kwartier. Hoe dan ook, als we de wachtlijsten maar vol krijgen. Vanaf 6 december staan de potten op de vertrouwde locaties. In de hal komen weer opgave-lijsten waarop u uw naam en tijd kunt invullen Set grachten mokken

Deze set kost € 14,95. De mokken (blauw) zijn per twee verpakt in een fraaie bijpassende geschenkverpakking, zoals op de afbeelding is weergegeven. U kunt deze bestellen via de korpsofficieren .

Korpsnieuws december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you