Page 3

Voor u gelezen: ‘Jezus Christus is de Koning die ik dien.’ Dat schrijft de Britse koninging Elizabeth in het voorwoord van ‘The Servant Queen – and the King She Serves’ (De dienende koningin en de Koning die zij dient), het boek dat in april van dit jaar is uitgekomen ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag. ‘Ik ben - en blijf dankbaar, aan u voor uw gebeden en aan God voor zijn standvastige liefde’, zegt de koningin in het door de Bible Society uitgegeven boek. De koningin – hoofd van de Kerk van Engeland – vraagt ook aandacht voor het ongekend grote lijden van de christenen in het Midden Oosten. VOORWOORD In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste We maken ons klaar om kerstfeest 2016 te gaan vieren! Maar hoe? Het gewone leven is vol, druk, haastig, nuchter, zakelijk, cynisch en, dat is het gevaarlijkste in deze tijd, ook sentimenteel, dat wil zeggen vol onecht gevoel. Het zal niet meevallen om in dat leven tijd en ruimte te vinden om het Christuskind te zoeken en te ontmoeten. Bovendien: waar moeten we zoeken! Is dat in het korps of in de wereld? Het naderend kerstfeest brengt velen ertoe neventhema’s te benutten rondom het kerstgebeuren; anderen brengt het tot idyllische bespiegelingen omtrent de figuren van moeder en kind, blijde taferelen van zoete, zingende engelen, aandoenlijke tegenstellingen van donker en licht, armoede en rijkdom, kou en warmte. Er is echter maar één wezenlijke verkondiging, namelijk die van het echte Licht dat kwam in de donkere wereld om vrede te brengen en liefde te geven. Want Christus kwam als een lichtstraal in het donker. Dus om de duisternis te verdrijven.

Korpsnieuws december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you