Page 18

do.

19

vr.

20

zo.

22

di.

26

do. za. zo.

27 28 29

19.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 19.00 uur 10.00 uur 11.30 uur 13.45 uur 17.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 11.30 uur

Time out Dagopening met vrijwilligers Kerstcommissie evaluatie Weeksluiting Emtinckhof o.l.v. majoors Beatrix de Vries / Jannie Terlouw Dienst o.l.v. majoor D. Veenendaal Muziekrepetitie Vrouwenbond Even eruit Huizen Dagopening met vrijwilligers Conferentie pastorale raden Dienst o.l.v. kadetten Van Nieuwenhuijzen Muziekrepetitie

Om aan te denken: Naar aanleiding van de uitslag van de enquête die in de zomer van 2016 is gehouden onder 30 korpsgenoten, zullen we in het nieuwe jaar moeten werken aan liefdevolle relaties, holistische kleine groepen en … We staan dus voor een grote uitdaging en er moeten grote problemen worden opgelost, maar… het probleem dat voor ons ligt, is nooit zo groot als de persoon die achter ons staat! En daarom gaan we onder zijn leiding moedig het nieuw jaar in. Nieuwjaarsdienst De eerste januari valt dit jaar op zondag. In de korpsraad hebben we besloten om die zondag vanaf half elf (10.30 uur) koffie te drinken met een oliebol erbij. Tegelijkertijd hebben we de gelegenheid elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar. Om 11.00 uur begint de dienst, waarin u de gelegenheid krijgt uw motto voor het nieuwe jaar aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een regel van een lied of een Bijbeltekst.

Korpsnieuws december 2016  
Korpsnieuws december 2016  
Advertisement