Page 14

Open voor deelname: Elke heilssoldaat kan hieraan deelnemen, van de jongste jongsoldaat tot de generaal. Dit zorgt voor een wereldwijde diversiteit van gender, etniciteit, klasse, leeftijd en nationaliteit. Plaatselijk bepaald: Territories worden aangemoedigd hun vlag te ontplooien op belangrijke plaatsen van macht en onmacht binnen hun territorie waar zij zullen bidden voor de mensen en de uitdagingen waarvoor hun land staat. Schaalbaar: Deze wereldwijde campagne kan worden afgeschaald tot het niveau van de individuele heilssoldaat, een groep binnen het korps, een divisie, een regio. Contextueel: Terwijl het Internationaal Hoofdkwartier als katalysator werkt voor de campagne, kan mobilisatie plaatsvinden in elk van de 127 landen en kan binnen de eigen context de uitdaging worden omgezet in actie. Dit komt op vele wijzen tot uiting en overstijgt soms tijdzones, culturen en financiĂŤle situaties. KostenefficiĂŤnt: Deelname aan de wereldwijde mobilisatie van het Leger des Heils hoeft geen belangrijke kostenpost te zijn voor een territorie. Heilssoldaten moeten gewoon bidden voor hun buurt, en uitgaan naar diegenen die behoefte hebben aan naastenliefde en gebed. Er kunnen echter wel aanvullende investeringen gedaan worden voor bepaalde Leger des Heils locaties, als dit mogelijk en wenselijk is. Tijdloos: Het zou zonde zijn om te investeren in een jaar van mobilisatie en deze actie aan het eind van het jaar te beĂŤindigen. Het doel zou moeten zijn om deze mobilisatie te gebruiken als een katalysator om de tijdloze principes en werkwijzen van het Leger opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat deze campagne na 2017 wordt voortgezet en toekomstige generaties zal inspireren. Wereldwijd: Deze campagne biedt elke heilssoldaat ter wereld de mogelijkheid om zich te laten mobiliseren voor de gezamenlijke wereldwijde missie van het Leger. Een historische gebeurtenis: Mobilisatie kan behalve een wereldrecord, ook een historische gebeurtenis worden, die tot de verbeelding van heilssoldaten spreekt, en hen aanzet zich te laten mobiliseren voor de missie van het Leger des Heils. Verder kan het de aandacht van de wereld trekken en heilssoldaten de mogelijkheid bieden hun boodschap van redding te delen.

Korpsnieuws december 2016  
Korpsnieuws december 2016  
Advertisement