Page 1


Ne legyetek soha szomorĂşak! Egy keresztĂŠny soha nem lehet szomorĂş! (>>>)


A fiataloknak el kell mondaniuk a világnak: jó Krisztust követni, jó Vele járni, jó az ő üzenete; jó kilépni önmagunkból, elvinni Jézust a föld és a lét határaira! Három pont: öröm, Kereszt, fiatalok. (>>>)


Ebből fakad sokak elégedetlensége, és az, hogy végül szomorú papokká válnak. Egyszerűen csak régi vagy akár új dolgok gyűjtögetői, ahelyett, hogy a nyáj illatát hordoznák. Azt kérem tőletek, legyetek a juhok illatát hordozó pásztorok. (>>>)


Isten rád is vár, csakis bátorságod kéri, hogy visszatérj Hozzá. (>>>)


Istennek mi nem számok vagyunk csupán, fontosak vagyunk neki, a lehető legfontosabbak; még ha bűnösök is vagyunk, a legközelebb állunk az ő szívéhez. (>>>)


Az alvó keresztények élete szomorú élet, nem boldog élet. A kereszténynek boldognak kell lennie Jézus örömével. (>>>)


… a szeretet alapján ítél meg minket Isten, aszerint, hogyan szerettük testvéreinket, főként a leggyengébbeket és legrászorultabbakat. (>>>)


Jól figyeljetek ide, fiatalok: az árral szemben haladni jót tesz a szívnek, de bátorság kell hozzá és Ő megadja nekünk ezt a bátorságot! (>>>)


Tegyétek föl életeteket nagy ideálokra, nagy dolgokra! Bennünket, keresztényeket nem apró-cseprő dolgokra választott ki az Úr: menjetek mindig tovább, a nagyobb dolgok felé! Fiatalok, életeteket a nagy célokra tegyétek föl! (>>>)


Nem lehetünk „egy időre”, csak bizonyos időszakokban, bizonyos körülmények között, csak bizonyos döntéseinkben keresztények. Mindig kereszténynek kell lennünk! Totálisan! (>>>)


Ne csak beszélj, hanem mondd el egész életeddel: élj következetesen, összhangban szavaiddal! (>>>)


… az Evangélium a legfontosabb, amit adhatunk. Az Egyház nem egy politikai társulás, nem is egy jól felépített szervezet: nem ilyen. Mi nem civil szervezet vagyunk. (>>>)


Mi történik, ha valaki kilép önmagából? Ugyan érheti baleset, mint mindenkit, aki kilép otthonából az utcára, de azt mondom nektek: jobban tetszik nekem egy olyan Egyház, mely belefutott egy balesetbe, mint egy olyan, amely betegen otthon maradt. (>>>)


Nem lehetünk merev vagy kifinomult keresztények, akik teázás közben elbeszélgetnek teológiai kérdésekről, hanem bátor keresztényekké kell válnunk, akik elindulnak, hogy megkeressék azokat, akik Krisztus testéhez tartoznak… (>>>)


A mi Istenünk nem egyfajta „spray”, hanem konkrét valóság, nem elvont, hanem neve van: „Isten a szeretet”. (>>>)


Ne féljetek az eleséstől! Az úton-járás művészetében nem az a fontos, hogy nem esünk el, hanem hogy nem maradunk a földön. Kelj fel azonnal, és menj tovább! (>>>)


Ha egy keresztény manapság nem forradalmi, akkor nem keresztény! Forradalminak kell lennie a kegyelem által! Éppen a kegyelem, melyet az Atya ad a keresztre feszített, meghalt és föltámadt Jézuson keresztül, tesz minket forradalmivá, mert… megváltoztatja az emberi szívet. (>>>)


… hirdessük az evangéliumot a példánkkal, és utána a szavainkkal. Másoknak elsősorban a mi életünkből kell kiolvasniuk az evangéliumot. (>>>)


… kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy sírjunk közönyünk miatt, sírjunk a világban, a bennünk jelen lévő kegyetlenség miatt, azoknak a kegyetlensége miatt, akik névtelenül olyan társadalmi-gazdasági döntéseket hoznak, amelyek drámákhoz vezetnek… (>>>)


Kérlek, ne igyátok a hitet „fölhígítva”. Hinni csak egészen lehet, nem hígítva. A hit Jézusban, Isten Fiában, aki emberré lett, hogy megmutassa szeretetét irántam és meghaljon értem. (>>>)


Legyen bรกtorsรกgotok, hogy szembe menjetek az รกrral. Legyetek bรกtrak a boldogsรกgra is. (>>>)


Az Egyház nők nélkül olyan, mint az apostolok testülete Mária nélkül. (>>>)


… jót tesz, ha megkérdezzük magunktól: Talán őrzője vagyok testvéremnek? Igen, őrzője vagy testvérednek! Embernek lenni annyit jelent, hogy egymás őrzői vagyunk! (>>>)


Isten sohasem fárad bele a megbocsátásba – mi fáradunk bele abba, hogy kérjük az Ő irgalmasságát. (>>>)


Vigyázni kell az irigység kísértésével! Ugyanabban a hajóban evezünk és ugyanazon kikötő felé tartunk! Kérjük a kegyelmet, hogy tudjunk örülni mások gyümölcseinek is, melyek mindannyiunkéi. (>>>)


…ne hagyjuk elrabolni magunktól az evangelizáció örömét! (>>>)


A keresztény győzelem mindig kereszt, ám olyan kereszt, mely egyidejűleg győzelmi zászló is, amit harcos gyöngédséggel hordozunk a gonosszal vívott küzdelemben. (>>>)


Ó mennyire szeretnék egy szegény, a szegényekért élő Egyházat! (>>>)


… az Úrba vetett bizalom a sikeres élet titka. (>>>)


… az Egyház erejét nem önmagában találja meg, sem szervezőtehetségében, hanem Isten élő vizéből fakad. Ez az a víz, ahonnan vágyaink is fakadnak, melyek megnagyobbítják szívünket. (>>>)


A hit nem a gyáva nép menedéke, hanem az élet kitágítása. (>>>)


Amikor szeretjük Istent és testvéreinket, akkor fényben járunk, de amikor szívünk bezárul, … akkor sötétség száll le bennünk és körülöttünk. (>>>)


… „adj hozzá hitet”, és új íze lesz az életednek, egy új iránytűt kapsz, amely mutatja az irányt, „adj hozzá reményt” és minden napod megtelik fénnyel, távlataid nem lesznek többé homályosak, hanem ragyogóak; „adj hozzá szeretetet” és életed olyan lesz, mint a sziklára épített ház, utad örömteli lesz, mert rengeteg barátra találsz, akik együtt járnak veled ezen az úton. (>>>)

Ferenc pápa megválasztásának 1. évfordulója  

2014. március 13.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you