Page 1

August 2009

N 01  o

Besøg hos kontorfællesskabet Idériget

I PRAKTIK SOM IVÆRKSÆTTER

Århus Kommunes Iværksætterpanel

ET PANEL FULD AF NETVÆRK

Væksthistorie fra Horsens

VALGET ER DIT

- et talerør for erhvervsnetværk

Netværkstillæg


LEDER

visioner om s y nergi

Kan man tage en studerende ind i et kontorfællesskab og deles om at bruge vedkommende – og vil den studerende overhovedet få noget ud af det?

‘Synergi er samvirket mellem to eller flere tiltag/kræfter, som giver en større effekt end blot summen af de enkelte tiltag/kræfter giver hver for sig’. Så enkelt er Synergi defineret i den omsiggribende Wikipedia på nettet. Fra i dag er begrebet Synergi udvidet til også at være et magasin. Og større effekt er netop, hvad vi ønsker skal blive udbyttet af dette nye magasin målrettet mod innovative erhvervsfolk. Magasinet er sat i verden for at øge samarbejdet på tværs af vækstvirksomheder, iværksættere, studerende, internationale virksomheder og veletablerede virksomheder. Fem grupperinger, der repræsenterer vidt forskellige niveauer i dansk erhvervsliv – og som ikke er kendetegnet ved tværgående samarbejde.

Kan det betale sig at påvirke den lokale kommune til at ændre deres syn på iværksættere?.

Hvordan integrerer man moderne virksomheds- og netværkstankegang i den traditionelle virksomhed?

Vi er alt for isolerede i en travl hverdag, men der både kan og skal gøres mere for at knytte nye, utraditionelle bånd. I modsat fald risikerer vi at isolere os direkte ned i afgrunden. Fremtiden tilhører de virksomheder – nye som gamle – der forstår, at synergi opstår mellem flere. Og at synergi betyder større effekt og dermed større udbytte. I en stadig mere globaliseret verden er specifik viden ikke længere noget vi her i Nordeuropa har eneret på. Nye alliancer, på tværs af brancher, virksomhedstyper og grupperinger er derfor altafgørende for vores fremtidige vækst og succes. Det er her vi kan skabe dynamikken mellem iderigdom, tung specifik viden, nytænkning og de rigtige kompetencer. I denne udgave af Synergi vil du få serveret spændende historier fra det pulveriserende erhvervsliv, hvor netop synergien mellem to, tre eller flere af disse grupper har være i fokus. Samtidig vil magasinet bringe artikler om erhvervsnetværk i Danmark, der bygger på det koncept og den tankegang, der ligger til grund for netværket WF Enterprise. Brug Synergi til at hente inspiration og bryd dine normale cirkler. Tænk utraditionelle muligheder ind, hvor du dagligt slår dine karrierefolder. Læs artiklerne og lad dig inspirere. Jeg glæder mig til at bidrage med mine kommentarer i magasinet Synergi i de kommende udgaver. God læselyst. Christoffer Flintholm

kolofon

Udgiver: Foto: Tekst: Grafisk layout: Annoncesalg:

WF Enterprise Koncept

A studio Aps Tuen Media Kornbeck & co Århus Chistoffer Flintholm Tlf. +45 2878 4005


FARVEL EGOFEST - OG GODDAG TIL FORMÅL OG FÆLLESSKABER Ved sociolog Emilia van Hauen

Et foredrag om det skift i tidsånden vi oplever lige nu - og de muligheder det giver Emilia van Hauen er cand.scient.soc, HD(A), IAA og arbejder som strategisk rådgiver, foredragsholder og kommentator af samfundsmæssige vilkår og tendenser. Emilia har udgivet 4 bøger og hendes seneste bog er bestselleren ”Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber” udgivet på Akademisk Forlag, Kontakt: +45 2628 2618 eller email: evh@emiliavanhauen.dk. Se mere på www.emiliavanhauen.dk

Fredag den 18 september kl. 14 -16

Kirstinelund, Skæringvej 100, 8520 Lystrup Pris for deltagelse 100 kr,Tilmelding skal ske på tlf: 5033 4000

hvilken type iværksætter er du? vækstiværksætter - teknologiudvikler - social entrepreneur - vil du starte en konsulentvirksoMhed eller Mangler du en idé?

I StudentervækSthuS ÅrhuS kAn du: indgå i et inspirerende miljø, hvor idéer opstår. du behøver ikke have idéen på plads, inden du kommer! få tilknyttet din personlige coach, der har fokus på netop din proces www.BUDDIG-JUGEL.dk

arbejde med din personlige udviklingsplan: kend dine kompetencer og opstil dine mål netværke dig frem til de rigtige samarbejdspartnere, som supplerer dine kompetencer starte din egen virksomhed eller påbegynde dit projekt lægge planer for udviklingen af din forretning og få sparring af en mentor få din egen projektarbejdsplads i et professionelt kontormiljø kort sagt – du får det, du har brug for…lige nu. Gratis. for mere information kan du maile til os på

kontakt@studentervaeksthus.au.dk eller følg med på www.studentervaeksthus.au.dk

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Student ervækSth u S Å rhuS er for alle bach kandida elor- og tstude i Århus rende

StudentervækSthuS ÅrhuS Møllevangs allé 142 l 8200 Århus n l kontakt: lone stubdrup M: 2137 9401

Netværkstillæg


kreativitet og fællesska b

I praktik som iværksætter Oplevelsesøkonomistuderende Christian Visti Vedsted – bare kaldet Visti – har i fire måneder været i praktik hos 14 iværksættere. Alle med hjerner, der er lige så kringlede og skæve, som det hus de bor i Mejlgade i Århus. Tilsammen kalder de sig Idériget. tekst: journalist hanne lykke | foto: a studio

FA K TA

Christian Visti Vedsted, 27 år. Visti har en BA i Musikvidenskab og Journalistisk Formidling er ved at færdiggøre en overbygning i Oplevelsesøkonomi.

De sidder tæt sammen ved kontorborde i to etager i det gamle hus, der har facade ud mod Mejlgade. Indretningen i Idériget kan vel nærmeste betegnes som kitsch, når gammelt stukloft mødes med en væg, hvor en Messi-trøje er eneste pynt, eller i et andet lokale, hvor et gevir er skruet ind i væggen. De kreative folk, der har fundet sammen i det innovative miljø er alt fra fotografer, programmører, webdesignere, historiefortæller, fremtidsforsker, sprogvaskere, motion designere, lyddesigner, buzzmarketingkoordinator samt video- og pr-journalister. Hver og en har de deres egen forretning i fællesskabet – Idériget, men med Idérigets egen grundlov, som grundpille. Alle har skrevet under på nogle samspilsregler, inden de flyttede ind i kontorfællesskabet. De skal vide, at de går ind til et forpligtigende fællesskab, hvor de alle står til rådighed, når der er brug for sparring og konstruktiv kritik til hinandens virksomheder. Faktisk betegnes Idériget som et kontorkollektiv, fordi de tager størst mulig afstand fra kontorhoteltankegangen. Der er mange, der synes om

konceptet, og derfor er hele 1. salen nu også ved at blive indtaget, men der er stadig et par kontorpladser ledige til nye spændende virksomheder. Her har Visti været ‘dele-praktikant.’ Det har givet ham et helt nyt syn på, hvilket liv der venter ham, når han har skrevet sit speciale færdigt. Han ser også praktikopholdet som en øjenåbner for, hvad han gerne vil i fremtiden. – Før tænkte jeg: hvilken virksomhed vil ansætte en oplevelsesøkonom som mig? Efter at have været på Idériget, har jeg få lysten til at springe ud som iværksætter. Jeg har kunnet se, at man her på Idériget kan skabe optimale rammer, og jeg har set, at det kan lade sig gøre. Jeg havde ganske enkelt ikke vovet at blive iværksætter før, jeg havde været i praktik her, siger Visti og fortsætter: – Før jeg begyndte i Idériget, var der 5 procent af mig, der havde lysten til at blive iværksætter. I dag, efter endt praktik på Idériget, siger mit indre barometer, at det er 95 procent sikkert, at jeg bliver iværksætter. Jeg har en hel klar oplevelse af, at jeg selv kan skabe min egen virksomhed, siger Visti.


Fra september i år til marts 2010 skal han skrive speciale om netværksbaserede virksomheder, og til det formål har han meget apropos valgt at få en skriveplads på Idériget. FRA TEORI TIL VIRKELIGHED – Jakob Baungaard er sammen med Anne-Sofie Rau Gram grundlæggerne af Idériget. Inden Visti startede sin praktik, havde de deres overvejelser, om han nu også kunne få nok ud af sin praktiktid på Idériget. Men al tvivl er manet til jorden. – Det har været så godt at have Visti i praktik. Vores samarbejde har været, som når et hanstik og et hunstik mødes og gnister springer. Vores møde har været perfekt. Med det mener jeg, at mange af os, der arbejder her på Idériget, arbejder meget intuitivt, hvorimod Visti har haft teorierne i orden. Visti har reflekteret over, det vi er kommet frem til efter en brainstorm, og han har så kunnet hælde utrolig meget relevant teori ovenpå, som han har lært på universitet. En rigtig god cocktail, slår Jakob fast. Visti har oplevet det som et stort spring at komme fra en uddannelsesinstitution og ud i det ‘virkelige liv’. – Det er skønt at få en indsigt i og en forståelse for, hvordan man arbejder og idéudvikler på en arbejdsplads. Hvis det stod til mig, så skulle studerende ud og snuse til arbejdslivet langt før. På universitetet lærer man mange spændende teorier, og det er godt, men det kunne være yderst lærerigt at have mulighed for at prøve dem af praktisk noget før, siger Visti, der sammen med Jakob har bevæget sig ned af en kringlet trappe, som de hårdnakket påstår, er Århus’ ældste trappe.

ET GODT TILBUD – Et stort stykke pap, hængt op på en væg i kælderen, symboliserer, at der også bliver arbejdet på tværs af skrivebordene på Idériget. På pappet er der tegnet en tidslinje, der symboliserer, hvor langt de er med tre fællesprojekter, der involverer mange af iværksætterne på kryds og tværs af brancheskel. I den gamle ovn har stearinlys denne sommerdag erstattet brænde. I Vistis praktiktid har der været masser af opgaver med Idérigets interne drift, for der skal hældes meget energi i kontorkollektivet for at vedligeholde fællesskabet. Der er en helt særlig ånd i huset, hvor man sætter sig ind i hinandens udfordringer, hjælper hinanden og skubber hinanden i den rigtige retning, når man står over for nye udfordringer. – Vi stræber mod at blive den perfekte arbejdsplads. Det her hus skaber merværdi og synergi. Idériget er og skal være der, hvor tingene sker, siger Jakob og uddyber deres tankegang.

som går videre i researchfasen, udarbejder en projektbeskrivelse og dernæst allokerer de samarbejdspartnere, som er tænkt ind i projektet, siger Jakob og understreger, at Idériget brænder for miljømæssig og social bæredygtighed. Alle opgaver indenfor bæredygtighed løses under navnet WorldPerfect, som er Idérigets nye arbejdsfællesskab for iværksættere, der brænder for området. I kraft af, at Idériget og WorldPerfect ikke ønsker at lukke sig om sig selv, har de åbnet op for samarbejde med personer udenfor huset, der kan bidrage med energi, indsigt og viden indenfor bæredygtighedsområdet. Visti ved alt om projektet. Han glæder sig bare til at blive en del af huset fuldtid.

– Vi har fælles idégenereringsmøder, hvor vi kommer frem til bæredygtighedsopgaver, der giver mening for os at arbejde med. Dernæst udarbejdes en arbejdsgruppe,

Trappen fører ned til en hulelignende gildesal - Munkekælderen, hvor der er mødefaciliteter, lounge, køkken og et professionelt bordfodboldbord. Fladskærmen er indrammet i guld, og for alle der ønsker et utraditionelt sted at holde møde, så kan mødelokalet lejes. – Her har været bager engang, siger Jakob og udfordrer Visti til en duel ved fodboldbordet. – Det er her, vi får de bedste ideer, siger han og drejer rutineret på håndtaget, så bolden får det helt rigtige svirp.

Netværkstillæg


danmark

NETVÆRKSMØDER – Vi holder to slags møder i VENSI Netværket, Relationsmøder og Sparringsmøder med cirka 14 dages mellemrum. For øjeblikket er der tre grupper kørende i Århus og en i Horsens. På relationsmøderne som foregår tidligt om morgenen, fra 7 - 8.30 hvor alle er friske, arbejder vi med at skabe gode relationer. En relationsgruppe er sammensat af op til 40 virksomheder, alle fra forskellige brancher. For at give et billede af potentialet i en sådan gruppe kan man lave et simpelt regnestykke: 40 personer som hver især kender gennemsnitligt 75 gode relationer/kontakter er = 3000 relationer/kontakter til fælles bedste.

De 5 grupper i netværket Vækst vir ksomheder

** **

Etablerede virksomheder

** **

Nystartede virksomheder

** ** **

Studerende

** ** ** **

Internationale virksomheder

** ** **

I sparrer med hinanden og finder frem til svarene på de nye spørgsmål og udfordringer, der melder sig i takt med at virksomheden bliver større. På relationsmøderne kan du netværke med andre medlemmer, og skabe nye relationer, der kan hjælpe med at udvikle din virksomhed i vækstfasen. Du kan hjælpe ved at give din erfaring videre til studerende, nystartede eller vækstvirksomheder Du får adgang til ny viden, friske idéer og nye vinkler på din virksomhed eller dine produkter – det kan øge din konkurrenceevne på sigt. Deltag i VENSI netværket og se din virksomhed tage en drejning i en ny og positiv retning. På vore relationsmøder udvikler vi din evne til at netværke På vore sparringsmøder mødes vi på tværs af grupperne. Vi begynder med et oplæg, der efterfølgende diskuteres og som vi deler viden på baggrund af. Vi hjælper dig også med at undersøge dine muligheder for at få del i de offentlige vækstpakker ofte gennem nogle af netværkets consulting-medlemmer Skabe kontakter og netværk til erhvervslivet Arbejde med rigtige projekter, der bliver brugt i erhvervslivet, i stedet for at ende i skrivebordsskuffen. Få kendskab til hvordan man arbejder og tænker i forskellige virksomheder. Få adgang til at arbejde med virkelige problemstillinger/cases fra virksomheder, og få et studiejob eller praktikophold. Her kan du skabe et stort netværk på meget kort tid. Du får også mulighed for at finde lokaler til din virksomhed, og møde andre ligesindede fra både internationale og lokale virksomheder. Du får adgang til alle de kompetencer og kontakter du har behov for, for at komme godt fra start.


28.08.2009

01.09.2009 18.08.2009 26.08.2009 03.09.2009

Arrangementer

Fredag den 28. august - holder vi endnu et sparringsmøde med Væksthus Midtjylland her i Lystrup. Mødet kommer blandt andet til at handle om de mange tiltag, som Væksthus Midtjylland kan hjælpe din virksomhed med i forhold til at komme til at drive en endnu bedre forretning. Alle er meget velkomne og tilmelding skal ske på: info@wfe.dk eller 5033 4000.

Relationsmøder

Horsens – tirsdag den 1. september Gruppe 1 – tirsdag den 18. august Gruppe 2 – onsdag den 26. august Gruppe 3 – torsdag den 3. september

Siden sidst SOMMERAFSLUTNING - blev holdt fredag 26. juni på Kirstinelund i Lystrup, hvor Tony fra SalesMentor på to timer tog os med på en spændende rejse rundt om nogle af hemmelighederne omkring kroppens sprog. 30 partnere havde lagt vejen forbi, til det der helt klart viste sig at blive en inspirerende og lærerig eftermiddag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige Tony mange tak for et oplæg med en god balance mellem teori og praksis. Alle blev inspireret på den gode måde. Efter peptalk var der netværk med hyggelig samvær og lækker grillmad i haven.

Samarbejde med VÆKSTHUS MIDTJYLLAND - 9 virksomheder gør for øjeblikket brug af Væksthus Midtjylland enten til at vækste deres egen eller til at hjælpe andre virksomheder med at vækste. Vi er rigtigt glade for at kunne være med til at formidle budskabet om de mange vækstpakker fra Væksthus Midtjylland til vores partnere i netværket. Dette er endnu et tiltag som er med til at skabe mere værdi i netværket. Ydermere er det med til at skabe rum for vidensdeling mellem partnere i netværket, på de mange erfaringer som bliver skabt i forbindelsen med væksttiltagene.

Netværkstillæg


Hvis man ikke får erhvervslivet og uddannelser til at hænge sammen, så løser vi ikke noget ved at etablerer et Studentervæksthus.


viden til vækst

Et panel fuld af

NETVÆRK tekst: journalist hanne lykke | foto: a studio

Århus Kommunes Iværksætterpanel skal være med til at bane vejen for iværksætteri og give endnu flere i borgere i kommunen lysten at springe ud som selvstændig. Ord som innovation, kreativitet, samarbejde, foretagsomhed, iværksætteri og selvfølgelig netværk, flyver rundt i lokalet, når Århus Kommunes Iværksætterpanel mødes. Panelet er sat i verden i 2006 for at kunne rådgive Århus Kommune til at skabe bedre rammer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Medlemmerne af rådgiverpanelet kommer med hver deres baggrund. De er det, man vil kalde en slags ambassadører for hver deres type netværk. Derfor er forskelligheden stor, og det er netop også hensigten, at så mange forskellige kvinder og mænd, der har hænder og hoveder dybt begravet i iværksætteri og virksomhedsudvikling skal sparre med kommunen, så endnu flere kaster sig ud i at blive selvstændige. Målet er, at medlemmerne skal sætte kreative og nyskabende tanker i gang i Århus Kommune, men som når et netværk fungerer optimalt, også i hinandens hoveder.

FLUEN PÅ VÆGGEN – Denne dag mødes Iværksætterpanelet hos Århus Entrepreneurship Centre, hvor udviklingschef Susan Dalum sidder for bordenden. Hun har noget på hjerte, for i efteråret skal Studentervæksthuset flytte ind under samme tag som Århus Entrepreneurship Centre. Studentervæksthuset skal være et mødested for studerende og skabe et innovativt motiverende miljø. Her kan studerende fra byens uddannelsesinstitutioner mødes på tværs af de faglige miljøer og udvikle forretningsidéer i tæt sammenspil med erhvervslivet. Studentervæksthuset formål er, at skabe bedste rammer for iværksætteri under og 

Netværkstillæg


viden til vækst fortsat

FA K TA

Aarhus Universitet vil med etableringen af Studentervæksthus Århus: Give studerende mulighed for at udvikle og afprøve en forretningside Stille kontor, laboratoriefaciliteter og lign. til rådighed

Stille faglig rådgivning og sparring ved forskere og undervisere til rådighed Tilbyde rådgivning om forretningsudvikling og virksomhedsstart, f.eks. rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan Tilbyde mentorordning Tilbyde kompetenceudvikling indenfor iværksætteri og virksomhedsdrift Formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, f.eks. Væksthus Midtjylland, Innovationsmiljøer o. lign. Formidle Region Midtjyllands specialiserede rådgivningstilbud til vækstiværksættere Medlemmer af

Iværksætterpanelet Shahid Mahmood Iværksættere med anden etnisk baggrund Nyvirk Iværksættercenter Hanne Wick MG50 – Wick Kommunikation

Jeppe Vedel Netværk for kreativeiværksættere – LYNfabrikken Jens Kr. Gundersen Forskerparken – Unisense Kenneth Boll Kommunikationsnetværk – Mindpeople Christoffer Flintholm og Henrik Malberg VENSI – WF Enterprise Charlotte Prang Netværk for innovativ produktudvikling – Playscapes Mikkel Brohus BNI-netværk – MiBro Consulting Adam Bindslev DI’s Iværksætterpanel – eVisions Group Margrete Bak og Michael Breum Jakobsen Mikrovirksomhedsnetværk Kris Bjørn Jeppesen Studienetværk Iværksætternetværket Start, ASB/AU Susan Dalum og Flemming Fink Videregående uddannelsesnetværk Aarhus EntrepreneurshipCentre Per Høj Jørgensen Væksthus Midtjyllands netværk, Væksthus Midtjylland Sekretariat Jan Beyer Schmidt-Sørensen Jesper Henrik Christensen Erhvervs- og byudvikling, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune

efter de studerendes uddannelse. Og hvordan gør man så det, så optimalt som muligt? Det er det spørgsmål, Susan Dalum ønsker at få panelet til at debattere på mødet. Og der er ikke bare én mening, men mange meninger om rundt om det ovale bord. Men først bliver den amerikanske og den danske iværksættermentalitet vendt. – Her i Danmark skal vi både udvikle uddannelse og kultur. I USA er iværksætteri en grundlæggende kultur. Man gør det bare, siger Susan Dalum og fortsætter: – Tre fjerdedele af alle dem, der starter på universitetet i Danmark, har slet ikke en bevidsthed om, at de kunne blive selvstændige som en mulig karrierevej. Hun ser en stor udfordring i at få kulturen vendt og påpeger, at det er vigtigt, at de studerende under deres uddannelse lærer at håndtere risiko.

DIALOG MED ERHVERSLIVET – Kris Bjørn Jeppesen, der repræsenterer STAR, er yngste mand i netværket. Han er selv studerende og har for nyligt startet egen virksomhed. Han understreger vigtigheden af, det skal være uforpligtigende for studerende at møde virksomheder. Jens Gundersen repræsenterer Forskerparken i Iværksætterpanelet og er direktør for virksomheden Unisense. Han har i lang tid og hoppet på stolen for at komme til orde. – Det, der er interessant er, hvordan man får studiekulturen ud af de gule

bygninger(universitetet, red). Det sker først, hvis vi som virksomheder har et projekt eller bliver rollemodeller. Mange flere praktikanter skal ud i virksomhederne, så vil der ske noget spændende, siger Jens Gundersen. Christoffer Flintholm, der kommer fra netværket WF Enterprise er helt på bølgelængde med Jens Gundersen. Han ønsker, at man skal tænke virksomheder og uddannelsesinstitutioner langt tættere sammen for der ved at opnå en større synergi mellem virksomheder og studerende, end der er i dag. Han mener, at både de studerende og virksomhederne vinder ved at bruge hinanden, og at når de studerende ser, hvordan man driver egen virksomhed, får de måske selv lysten til at blive selvstændige. Jens Gundersen supplerer: – Hvis man ikke får erhvervslivet og uddannelser til at hænge sammen, så løser vi ikke noget ved at etablere et Studentervæksthus. Susan Dalum tager glad imod de mange input. Hun ved, at det lige netop er styrken ved Iværksætterpanelet, at hun her får den direkte sparring med ligesindede, der kommer fra iværksættermiljøet. Hun kan ikke tage nogen konklusioner med sig fra mødet. Det skulle da lige være, at alle er enige om, at det er vigtigt at have fat i gode rollemodeller, der kan inspirere de studerende til at kunne se sig selv som iværksættere.


Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig • Personlig service • DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden • Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v. • Netværk med selvstændige • Adgang til udviklende arrangementer

MyMission Briefing

- vil du snuse til iværksætteriet i Århus..?

MyMission holder briefing mandag den 24. august kl. 12-15 i Teatersalen i Storcenter Nord. Som et pipeline-arrangement for indvielsen af Væksthus Midtjyllands nye lokaler, (der foregår kl. 15 i INCUBA Science Park) inviteres alle med interesse for iværksætteri til MyMission Briefing. Oplev - præsentationer af eksisterende netværk - introduktion til faciliterende rammer for iværksættere i Århus - fordelene ved at netværke indbyrdes Mød - andre med interesse for iværksætteri - forskellige netværk fra Århusområdet - konsulenter fra Væksthus Midtjylland Regionschef Grethe Breum, Århus.

Kontakt os på det nærmeste kontor, du finder os her:

Bidrag - med dine egne idéer - med ressourcer, kontakter og sparring - og udbyg dit eget netværk

KØBENHAVN VIBEVEJ 11 TEL 70 21 75 75

KOLDING SYDBANEGADE 4 TEL 70 21 75 35

ÅRHUS EUROPAPLADS 6 TEL 70 21 75 95

Arrangementet er gratis, og der er let forplejning undervejs.

SLAGELSE ROSENGADE 3 TEL 70 21 75 65

ESBJERG NØRREGADE 14 TEL 70 21 75 37

AALBORG VESTERBRO 33 TEL 70 21 75 44

ODENSE HJALLESEVEJ 40 TEL 70 21 75 45

HERNING NYGADE 8 TEL 70 21 75 33

Ses vi? Læs mere og tilmeld dig på

www.MyMission.dk

WWW.DANA.DK • DANA@DANA.DK

Netværkstillæg


succeshistorie om vĂŚkst


Vil du have den grønne eller den gule tale. Sådan starter en kendt scene i Thomas Vinterbergs film - Festen. Hvis historien om maskinfabrikken BRIMAS A/S skulle dramatiseres, kunne dilemmaet oplagt være: Hvilken en af opskrifterne på Brimas’ succes vil du helst læse om: Den, om det gode gedigne købmandskab, hvor man ikke bruger mere, end man har, eller vil du læse om den innovative model, som Brimas gør brug af, hvor navne som Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut til stadighed popper op, og hvor et helhedssyn på medarbejderne bliver nævnt i flæng? Da Brimas er en virksomhed, der eksisterer i den virkelige verden, kan du her som læser få indsigt i begge forretningsmodeller. Valget er dit. I Brimas’ eget forretningsunivers går de to ‘modeller’ med stort held hånd i hånd.

Valget er dit tekst: journalist hanne lykke | foto:martin ravn

MODEL 1 Motoren på drejebænken stopper og svejseflammen bliver slukket, når skibsklokkens øredøvende lyd trænger gennem fabrikkens store værksted. Klokkens klang er tegn på, at der endnu en gang er kommet en rigtig god ordre i hus, og ud over at virksomhedens 25 medarbejdere fejrer ordren med kage og sodavand, så betyder det, at Brimas’ medarbejdere endnu engang får bekræftet, at de arbejder i en virksomhed, der bare vækster, og som for fjerde år i træk kan kalde sig en Gazellevirksomhed. Titlen Gazellevirksomhed får man, hvis man fordobler sin omsætning eller bruttoresultat over en 4-årig periode, har positiv regnskabs udvikling i alle 4 år og har over 10 ansatte. Thomas og Peter Iversen er brødrene bag succesen Brimas. Thomas Iversen understreger, at virksomheden ønsker en kontinuerlig kontrolleret vækst, men det er fuldstændig afgørende for virksomheden at holde fokus på bundlinjen. Der er ingen grund til at vækste på omsætningen, hvis bundlinjen ikke følger med. Opskriften på Brimas’ succes er tvetydig. Thomas Iversen kan fortælle længe om,

hvordan de aldrig har brugt flere penge, end de havde. På et tidspunkt siger han faktisk de berømte ord om, at de i lange perioder har gået med livrem og seler, og eksemplificerer det ved at fortælle om, da Brimas flyttede ud til det store domicil på Satellitvej i Horsens, hvor de holder til i dag: – Gør det du er bedst til, kan altså godt være en floskel. Vi gjorde det hele selv, da vi flyttede herud, siger Thomas Iversen.

Vi leverer og har altid leveret til tiden. Og vi har aldrig mistet en kunde i de 10 år, hvor vi har drevet virksomhed. Det er vores måde at arbejde på.

– Alle vore maskiner, er betalt ud. Det er ikke banken eller en leasingvirksomhed, der ejer dem. For os er det vigtigt at holde omkostningerne nede på et fornuftigt niveau. Jeg startede selv med at bogføre vores regnskab. Det er jeg glad for, at jeg har været en del af. Mange har sagt til mig, at de timer, jeg brugte på at lære at bogføre samt at lære vores regnskabsprogram at kende, skulle jeg have brugt på at sælge, men sådan ser jeg ikke på det. Det er god viden at have om sin virksom-

hed. Han spiller sit andet trumfkort ud, som Thomas Iversen i bund og grund tror på, er kernen til succes: – Vi leverer og har altid leveret til tiden. Og vi har aldrig mistet en kunde i de 10 år, hvor vi har drevet virksomhed. Det er vores måde at arbejde på. MODEL 2 - Motoren på drejebænken stopper og svejseflammen bliver slukket, når skibsklokkens øredøvende lyd trænger gennem fabrikkens store værksted. Klokkens klang er forholdsvis ny. Måske banal, men signalværdien i at Brimas endnu engang har fået en stor ordre i hus, giver energi og glæde til alle medarbejderne. Den effekt skal man langt fra underkende, det ved Thomas Iversen alt om, for det handler nemlig om påskønnelse. Danske lønmodtageres løn kan synes stor, men ifølge Thomas Iversen kun, hvis man ikke udnytter sine medarbejderes kompetencer optimalt. Og det gør de på Brimas. Her skal man som medarbejder i ordets bredeste forstand være fleksibel. Her er der ingen faste arbejdsrutiner. Kodeordet er, at man skal være villig til at lære. – Jeg ved godt, at LEAN er ved at være en fortærsket filosofi, men hos os handler det 

Netværkstillæg


succeshistorie om vækst F ortsat

i bund og grund om, at kundernes vare skal flyttes mindst muligt. Derfor skal vores medarbejdere kunne næsten alt. Og så kan jeg tilføje, at det giver stor arbejdsglæde, siger Thomas Iversen. På turen rundt i det store værksted er humøret højt, for hvis man som medarbejder er lærevillig, så er det fast arbejde at have job hos Brimas. Virksomheden har kun positive tal på bundlinjen, og i en tid hvor andre skranter, vækster Brimas. Og som medarbejder er det ikke så tosset endda, når man har overskudsdeling. Hver måned er der fællesmøde for alle ansatte, hvor man fortæller om sine tre bedste og sine tre dårligste opgaver. – Vi skal lære af vores erfaringer, siger Thomas Iversen, som på ingen måde underkender betydningen af synergien mellem det

Med en kompetent og erfaren konsulent fra Væksthuset, har vi toptunet vores fabrik, så vi er parat til at vækste yderligere.

psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. En anden regel, som gør sig gældende hos Brimas er, at kontorpersonalet skal have en håndværksmæssig uddannelse. Man skal kunne fortælle, hvordan arbejdet skal udføres, til de medarbejdere der skal lave det. Tilbage til succesklokken, som blev indført da Brimas fik tilknyttet en konsulent fra Væksthus Midtjylland. Med en kompetent og erfaren konsulent fra Væksthuset, har vi toptunet vores fabrik, så vi er parat til at vækste yderligere. Vi ved lige præcis, hvad vi tjener penge på, og hvilken retning vi vil udvikle virksomheden, siger Thomas Iversen.

– Væksthusene er rigtig gode, siger Thomas Iversen. Og det kommer faktisk som en overraskelse for ham. Han havde ikke forventet at møde en konsulent med så store kompetencer. – Vi matcher hinanden perfekt. Han er en stor gevinst, som har optimeret virksomheden gennem sparring, ledelsesmøder, organisationsdiagrammer, strategiplaner – og generelt er vi bare blevet toptunede, fortæller Thomas Iversen. Det er ikke første gang Brimas har benyttet sig af kompetencer udefra. Virksomheden har samarbejdet med Teknologisk Institut om produktivitets- forbedringer, hvor effektiviteten på medarbejderne er blevet målt. Alt sammen i den ånd, at arbejdsgangen hos Brimas skal optimeres, både i administration og produktionen. – Vi skal fokusere på at optimere andelen af værditilvækst i kundens produkt og samtidig reducere det produktionsmæssige tab i form af spild, transport, håndtering osv. I samme sætning fortæller Thomas Iversen, at Brimas har udviklet et koncept omkring ‘Medarbejder OEE’, hvor der fokuseres på medarbejderens indtjeningsbidrag, frem for de ‘bløde tab’ som normalt defineres når man taler medarbejder OEE. Her har virksomheden også fået støtte fra Væksthus Midtjylland med en ‘IT til Vækst’-pakke. – Vi har samtidig fået indført en historik på vore kunder. Det er endnu et af de tiltag, der skal optimere vores forretningsgang. – Vi ønsker konstant at være på forkant med udviklingen, for vi forventer, at vi skal fortsætte med at vækste, siger han og kigger ud over det store værksted, hvor der er plads til udvidelse både på de indre og på de ydre linjer.

FA K TA Brimas A/S er en smede- og maskinfabrik med 25 ansatte, der er ejet af brødrene Peter og Thomas Iversen. Virksomheden forarbejder rustfri- og sort stål til industrien i Norden. Virksomheden laver alt fra enkelte maskindele til færdige totalløsninger og kan rådgive, dimensionere og konstruere i 3D tegneprogrammer. Fabrikken ligger i Horsens, hvor virksomheden har bygget en 2000 m2 stor fabrik. Brimas A/S laver primært specialopgaver i rustfri stål til levnedsmiddelindustrien, men laver også bygningsstål såsom altaner, trapper osv. Det er både værkstedsarbejde og montageopgaver.


960 pr. m2

Nyt miljø til din virksomhed?

4000 m2 nyt kontorfælleskab til visionere vækstvirksomheder ved Århus

Læs mere på officelab.dk eller ring på 5033 4000

www.bygma.dk Netværkstillæg


danmark

ADVERTISING

Secoya HS Group A/S Webcreate facefoto.dk Kornbeck og Co Salgs-Team DHR Markting Gissel Grafik A Studio Next Fotografi City Skilte APS Spotproduction A/S Tuen Media

BUILDING

Bygma Galten Hjortshøjgård ApS Entreprenør Ulrik Poulsen Top Tagdæk Archiplan Blegvad Gulve APS Brimas A/S HTH Køkkenforum Århus A/S HTH Køkkenforum Skive A/S Elin Donskov DP Ventilation A/S C. Flintholm A/S Malerfirma1 ApS Gramar Italiano Bach VVS ApS Elneff VVS AG Blik Kompozit Tegnestue MAA MS Murerservice Consult-Ing Egå VVS & Blik

Visu-El Murermester Niels Kristensen Nørris Totalbyg ApS SJ Gulve ApS Netdk El-installation ApS Frederiksbjerg Malerforretning Cklar Service DELEURANS EFTF. ApS

C O N S U LT I N G

AO A/S Horsens Yachtværft Jysk Autocenter Pilgaard Engineering Deichmann Advokatfirma Alm. Brand Århus Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante Estate mæglerne Ole Rasmussen Requio Innova advokatfirma Moogio Århus Vognmand Bendt Hansen & Sønner A/S Etikos ApS Pluspartner Revision Pape Consult JKS A/S Reflexive

Food & Drinks

FOOD & DRINKS

Food & Drinks

Vin etc. Cappa Vin ApS Secret Kitchen ApS Kaffeselskabet Restaurant Mellemrum Malbergs Køkken

W F e K AT E G O R I E R N E VENSI bygger på WF Enterprise konceptet og har en bred vifte af virksomheder repræsenteret, som er delt op i flg. WFE kategorier: Advertising, Building, Consulting, Food & Drinks, Human care, Invest, Office and Software.

HUMAN CARE

Atatis Zoneterapi & Massage

INVEST

Flintholm Invest I/S Invest

OFFICE

Foqus Regnskab Friis Bogføring Westergaard Regnskabsservice Økonomikontoret SMBA Bureau Flintholm Pluspartner Revision Konica Minolta Svanes Bogføring NETDK ApS IT afdelingen A/S Århus

S O F T WA R E

DynamicIT Consulo ApS Krogh-Net Optimise-IT

Synergi01  
Synergi01  

Blad om netværk,VENSI

Advertisement