Page 1

Teknoloji Çalışma Planı Şablonu Kısa Vade I. LİDERLİK VE VİZYON II. ÖĞRENME III. VERİMLİLİK VE GÖREVLER IV. DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VI. BİLİŞİM ETİĞİ

Orta Vade

Uzun Vade

teknoloji  

plandir lutfen ilgileniniz