Page 1

UVOD

Život! Samo zabavna igra za one koji znaju pravila, ili preteška kazna koju treba izdržati! Kakva je vaša percepcija? Zamislite prvu situaciju. Prelep, sunčani dan, Vi na obali mora, posmatrate sunce koje se polako utapa u dubinu mora, pijete svoj omiljeni koktel pored voljene osobe, oko vas svuda zvuci zadovoljnih ljudi koji uživaju u životu. Vaše preslatko dete pravi prve sigurne korake na toplom pesku, a vi osećate ukus zadovoljstva koji dominira vašim duhom i telom. A sada druga situacija. More pravi strašne talase, vetar nosi sve pred sobom. Nabujala voda preti da će poplaviti celo mesto na kome se nalazite. Vaše dete je uznemireno, a vaša voljena osoba i vi ste uplašeni, i konstatujete u panici da je život grozan, pun stresnih situacija, i sada ste ubeđeni da je život samo kazna. A šta je zapravo istina? Pa sve to je život! Samo prva slika nam pomaže da prevaziđemo drugu i motiviše nas da sledimo svoje ciljeve u duhu dostizanja istih, i ostvarenja kompletnog ličnog zadovoljstva. Druga slika ne govori o tome da je život „grozan“, već o tome da teške situacije treba prevazići, jer život je prepun divnih stvari zbog kojih vredi živeti. Život je zapravo zabavna igra – prelepa vožnja na otvorenom okeanu u dobro opremljenom brodu za iskusnog kapetana broda. Ako tako shvatamo život, onda smo i dalje „u igri“ bez obzira na trenutne poteškoće koje osećamo i probleme koje imamo. A kako postati iskusan kapetan broda – vrhunski igrač?! U knjizi „Gube samo oni koji ne igraju“ – smo dali odgovore na neka pitanja, ali nameću se nova. Ono što smo mogli zapaziti kroz poruku knjige, jeste da nema jednostavnih, brzih recepata za uspeh u poslu i životu, da se liftom ne možemo popeti na vrh piramide uspeha, već da stvari moraju ići korak po korak. Samo nam promena ukupne filozofije života i pozitivno sagledavanje svih njegovih aspekata uz konstantan rad i razvoj kroz učenje i praksu mogu dovesti do ispunjenja naših ciljeva, do pobede u igri koju igramo. Ako smo svesni ovih činjenica, onda smo svesni i igre. Dakle – U IGRI SMO!  „Prosečni ostaju prosečni, zbog toga što ne urade ništa više od proseka.“ – Čarli Džons


I DEO USPEH – CILJ ILI PUTOVANJE Veliki uspeh postiže „mali“ čovek samo ako sanja velike snove, koje kanališe u formu velikih ciljeva! Postoje dve osnovne predpostavke koje bi trebali da ispunimo ukoliko želimo da postignemo određeni uspeh. To su: jasna slika (vizija) našeg uspeha, koju možemo putem vizuelizacije u svojoj mašti da vidimo i doživimo, kao i ispravna i fer strategija, koju ćemo primeniti radi ostvarenja planiranog uspeha. Da bismo znali kuda želimo da stignemo, moramo biti svesni mesta i situacije u kojima se nalazimo. Zapravo, moramo locirati tačku A (svoju trenutnu poziciju) i tačku B (mesto na koje želimo da stignemo). Tako kaže i Oliver Venel Holms: „na ovom svetu je najmanje važno gde se nalazimo, već je važno ka čemu se krećemo“. Odnosno, prava mera našeg životnog i poslovnog uspeha jeste odnos između našeg potencijala (onoga što smo mogli biti) i onog što smo postali. Ono što se desilo u vremenu iza nas je prošlo, to je sada samo deo naše istorije i mi više ništa ne možemo učiniti sa svojim neuspesima od juče, poslednjih meseci, godina... Međutim, ono što predstoji je zapravo naša šansa. U vremenu koje dolazi, mi možemo uraditi sve ono što želimo a nismo do sada. Hajde sada da postavimo koordinate naših budućih uspeha u vidu neophodnih pet koraka koje moramo preduzeti. Korak 1. – pomenuta tačka A predstavlja našu trenutnu lokaciju i vrlo je bitno da je sagledamo sa realne strane. Ona podrazumeva sve ono što smo u životu do sada postigli, naučili, započeli. Zapravo, ona je presek svih naših dosadašnjih aktivnosti. Tačka B je cilj našeg putovanja, odnosno lokalitet, na koji želimo da stignemo i kakvi želimo da postanemo. Korak 2. – kada smo locirali tačku A i tačku B sledi sledeći korak koji podrazumeva sagledavanje razlike, koju moramo da anuliramo tokom putovanja da bi naša igra urodila plodom. Dakle, moramo prepoznati sve naše slabosti koje nas sprečavaju da se otisnemo na putovanje ( naše slabe strane), zatim, spoznamo naše prednosti (naše jake strane), koje moramo još razvijati i koje će predstavljati naše ključne poluge za ostvarenje cilja. Korak 3. – podrazumeva razradu jasne strategije koju ćemo koristiti tokom putovanja, zapravo, sve ono što nam je potrebno. To bi podrazumevalo neku vrstu ličnog biznis plana, odnosno, plana za samousavršavanje uz korišćenje svih potrebnih mehanizama, radi ostvarenja uspeha. To znači da moramo biti precizni. Nije dovoljno da znamo šta želimo, već kako i kada to želimo da se realizuje. Korak 4. – predstavlja odabir „prevoznog sredstva“ koji ćemo koristiti prilikom putovanja ka zacrtanom cilju. Sigurno ste više puta čuli izreku ili se sami zapitali: „kuda plovi moj brod“!? Moram vam reći da iz mog ugla je brod kao prevozno sredstvo u nekom figurativnom smislu najbolje rešenje. A zašto? Ako kroz život putujete motornim vozilom, onda ste ograničeni samo na putnu mrežu; ako kroz život putujete šinskim vozilom onda ste ograničeni samo na šine, ( nema skretanja sa koloseka); ako kroz život putujete avionom onda vozite prebrzo i rizik je mnogo veći, jer život treba proživeti kvalitetno a ne brzo. Nasuprot ovome, brod na „okeanu“ vam daje širinu, mogućnost većeg izbora vaše putanje, odnosno širi radijus kretanja gde


nema limita. Samo oprez! Ako nemate kompas (utvrđeni cilj) vi se lako možete nasukati i doživeti brodolom. Korak 5. – ovaj korak podrazumeva akciju. Sve što je predmet maštanja i želje, mora biti i predmet akcije. Koliko god je važno formirati svoje ciljeve i odrediti koordinate putovanja ka istima, još je važnije krenuti u akciju. Biti aktivan, znači raditi važne stvari, i to raditi ih sada , a ne ostavljati ih za sutra. Zapravo moramo preuzeti akciju, da bismo izvršili eliminaciju nevažnog i otklonili lenjost. Naše emocije ili osećajni deo misli, kako ih neko zove, su glavni faktor koji nas nagoni na akciju. Emocije ljubavi,vere i seksa, kada se pomešaju sa misaonim impulsom, dovode do brže i snažnije akcije, nego bilo koja od navedenih emocija pojedinačno. NAŠI CILJEVI MORAJU BITI NEŠTO PREMA ČEMU PUTUJEMO, A NE OD ČEGA BEŽIMO! Dakle, bitno je kretati se ka svom odredištu, bez obzira kojom brzinom to činimo. Kineska poslovica kaže: „ne plaši se da ideš sporo, plaši se samo stajanja.“ Neki ljudi kažu da je za njih kasno da se pokrenu i to pravdaju raznim izgovorima. Ali to je još jedna velika zabluda. Upamtite! Nikada nije kasno da od sebe napravimo ono što smo mogli postati u odnosu na svoj potencijal. Za to gotovo da ne postoji bolji trenutak od sadašnjeg. Ono što mnoge plaši na tom putovanju, jeste cena koju moraju da plate. Jedno je sigurno, nema uspeha bez žrtve. Ako su naši ciljevi mali, žrtvovaćemo malo, a ako želimo da dostignemo velike ciljeve, budimo spremni da ekvivalentno njima i mnogo žrtvujemo. Ako ste trenutno uspešni, a niste bili podvrgnuti velikom odricanju, to znači da je pre vas neko prošao tim putem i platio svojom žrtvom, pa odustao, a vi sada profitirate na njegovom žrtvovanju. Ako ste trenutno izloženi velikom odricanju a ne vidite rezultat, to znači da još uvek „putujete“, a u plodovima svoje žrtve ćete uživati u budućnosti. MERILO USPEHA NIJE LESTVICA KOJU SMO DOSTIGLI U ŽIVOTU, VEĆ PREPREKE KOJE SMO MORALI PRESKOČITI DOK SMO POKUŠAVALI DA USPEMO!“ PREPORUKA: Iz svega navedenog, možemo zaključiti da uspeh predstavlja samo putovanje ka zacrtanom cilju i da je važno na koji način putujemo, odnosno povlačimo poteze u svojoj igri, a naši dobri rezultati će nastati kao posledica našeg putovanja. Ukoliko sami upravljamo svojim kormilom, onda upravljamo i svojom igrom! Zapravo, ne samo da ne gubimo, jer uveliko igramo, već sigurno igramo na pobedu (uspeh), odnosno DOBIJAMO ZATO ŠTO IGRAMO! Zapravo, ključ je u aktivnosti i to konstantnoj. Jedan od osnovnih zakona kaže da svako telo nastoji da ostane u stanju u kome se nalazi, tj. Ako miruje, da i dalje miruje, ako se kreće, da i dalje ostane u pokretu. Kada se približite odredištu, vi malo usporite, smanjite tenziju, i malo se opustite. Nakon kratkog predaha, krenite dalje. Na taj način nećete se popeti na sam vrh, već ćete konstantno napredovati i dalje do sledećeg vrha. I tako neprekidno, jer će to postati vaš model funkcionisanja i ponašanja. Uspeh nije tajna i privilegija manjine, on predstavlja čitav sistem utabanih staza i pravila, koja moramo slediti. Ako to činimo uz neophodno strpljenje, ne postoji mogućnost da nam se uspeh ne desi.  „Ono što je najznačajnija manifestacija ljudskog bića je da rukovodi sopstvenim postupcima. Stvar čije kretanje mora uvek da zavisi od drugih, na neki način je mrtva stvar.“ – Sv. Toma Akvinski


 „Dugoročan cilj je katalizator podsticaja u svakom trenutku“ – Piter Denijels  „Što je veća prepreka na putu, to ima više slave u pobedi“. – Molijer  „Ako radite stvari koje morate da uradite, onda kada morate da ih uradite, doći će dan kada ćete moći da radite stvari koje želite, onda kada želite da ih uradite“. – Zig Ziglar  „Ako imaš cilj, naći ćeš put.“ – Afrička poslovica  „Tajna uspeha leži u postojanosti smisla.“ – Bendžamin Disraeli


VAŠ STAV LIMITIRA VAŠA POSLOVNA DOSTIGNUĆA Koliko puta ste sebi postavili pitanje da li je vaš učinak mogao biti bolji? Zašto vaši rezultati nisu visoko locirani? Komentar većine Vas bio bi da takvu vrstu komunikacije sa samim sobom imate ponekad a neki čak i često. Jedan od odgovora na ovo pitanje bio bi – vaš „stav“. Ko ste danas i dokle ste stigli na lestvici uspeha je vrlo često rezultat vašeg stava koji imate. Vaš stav limitira vaše mogućnosti. Ako je stav pozitivan, i krajnji rezultati vašeg delovanja će biti pozitivni. Stvari koje smo činili do sada nastale su kao rezultat našeg stava. Mi biramo naš trenutni stav, samim tim i biramo i posledice njegovog delovanja. Naš stav direktno utiče na našu motivaciju, koja nas nagoni na aktivnu igru, a naša aktivna igra određuje naša životna i poslovna dostignuća. Mi se ne rađamo ni srećni ni tužni, ni uspešni ni neuspešni... Svi mi počinjemo život isto – od „nule“. U svojoj ranoj mladosti, mi ne možemo biti odgovorni za svoje odluke, postupke i svoj stav. Tada nas uglavnom drugi usmeravaju. Međutim, kada pređemo dvadesetu godinu života, mi smo jedini odgovorni za svoje odluke, svoje postupke i svoj stav. Često ne možemo kontrolisati i uticati na neke stvari koje nam se u životu dešavaju, jer nisu u domenu našeg delovanja, ali ono što možemo kontrolisati jeste naša reakcija u odnosu na događaje koji nam se dešavaju, odnosno naš stav prema njima. Koliko stav ima dominantnu ulogu u poslovnoj utakmici, govori sledeće istraživanje; Časopis Fortune 500 je putem anketiranja izvšnih direktora, zaista došao do fascinantnih podataka. 94% njih smatra da je njihovom poslovnom uspehu najviše doprineo njihov stav, više od svih ostalih činilaca. Zapravo, u savremenom poslovanju vaš stav će biti razlika između uspešnog i neuspešnog vođenja poslovne utakmice. Lider biznisa zna da ukoliko sačuva pozitivan mentalni stav, njegov IQ ima tendenciju blagog rasta i na taj način je u prednosti u odnosu na prosečne menadžere, jer prilikom prevazilaženja svakodnevnih problema i rešavanja radnih zadataka ima snažniju podršku svog efikasnog uma. Vaš mentalni stav je u stvari vaš „šef“, on rukovodi svim vašim aktivnostima. On određuje vašu poslovnu sposobnost i količinu novca koju ćete prihodovati. Vaša zarada je u proporciji sa kvalitetom usluge i mentalnim stavom koji imate, dok pomenutu uslugu pružate. Mentalni stav je vrlo često najbolji pokazatelj vaše ličnosti i vaše svrsishodnosti. On je vaše ogledalo! Ako niste zadovoljni onim što jeste i onim što imate, vi promenite vaš stav. PROMENOM SVOG STAVA, PROMENIĆETE I SVET KOJI VAS OKRUŽUJE.. osoba sa pozitivnim stavom može imati veći konstruktivni uticaj od stotine pesimista, (osoba kod kojih dominira negativan stav). Nije teško podleći negativnom stavu, ali vrlo je teško sa njim živeti. Svako od nas bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi, može navesti bar nekoliko razloga zašto treba da ima negativan stav, pa čak i ako u očima drugih njegov život izgleda sjajno. Takođe, svako od nas uprkos težini situacije u kojoj se nalazi i lošim životnim okolnostima, može naći pravi razlog da zadrži pozitivan stav. Da li znate da je Novozelandski alpinista Mark Inglis, u svojoj 47-oj godini, osvojio vrh sveta (Mont Everest) i ako nema obe noge. To je učinio sa protezama umesto nogu, i što je još važnije sa svojim pozitivnim stavom. Ovakvih primera iz života ima puno. Ako su svi oni mogli u vrlo teškim okolnostima zadržati svoj pozitivan stav, onda možete to i vi!


Ono što smo činili juče, dovelo nas je u situaciju u kojoj se nalazimo danas, a ono što radimo danas, i u poslu i u životu, odlučiće kako će nam biti sutra. NAŠ STAV PREMA ŽIVOTU VRLO ČESTO ĆE ODREDITI STAV ŽIVOTA PREMA NAMA. PREPORUKA: Ako u svom životu maštamo a ne zadržimo pozitivan stav, onda ćemo biti sanjari: ako sačuvamo pozitivan stav koji nije podržan maštom, bićemo samo prijatna ličnost: ali ako svoju maštu udružimo sa pozitivnim stavom, onda mi postajemo osoba sa neograničenim potencijalom za visok rezultat u poslu i životu uopšte. Kada vam život donosi mnogo problema, kada vaša karijera ide u pogrešnom pravcu, kada vam se čini da na ovom svetu ništa ne možete promeniti, ima nade. Vi uvek možete promeniti svoj stav. To sigurno možete! Nada je naša dužnost i obaveza, a ne utopija. Nadati se, nije isto što i sanjati snove, nada nam pomaže da svoje snove učinimo stvarnim. Ne postoji lažna nada, svaka nada je nada! (određeni stimulans)  „Najveće otkriće moje generacije jeste činjenica da ljudi mogu izmeniti svoj život menjajući svoje mentalne stavove“. - Vilijam Džejms  „Čovek stari onako kako je živeo.“ – Kineska poslovica  „Čoveka sa ispravnim mentalnim stavom ništa ne može sprečiti da postigne svoj cilj: Čoveku sa pogrešnim mentalnim stavom ne može pomoći ništa na kugli zemaljskoj“. - V.V. Ziz  „Ko ste i gde ste danas, jeste rezultat vašeg stava.“ - Džon Maksvel  „Ako želite da menjate stavove, počnite da menjate ponašanje“. – Dr. Vilijam Glaser

Dobijaju svi oni koji igraju  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you