{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Korianderwijzer 33n

Colofon Dit is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark “Rie Mastenbroek”Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur & Commissies Bestuur Voorzitter

Peter Vallentin voorzitter@koriandertennis.nl

Secretaris

Ronald van Velzen secretaris@koriandertennis.nl

Penningmeester

Richard de Kreij penningmeester@koriandertennis.nl

Bestuursleden

Ben Francooy Peter Lentjes Arnoud Mijnheer vacature

Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie & Website Rinus Verveer Erik Beukenkamp [webmaster] webmaster@koriandertennis.nl

Commissieleden:

Jeugdcommissie

Dirkje Beukenkamp jc@koriandertennis.nl

Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Moreels

Jeugdraad

jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd

Jeugdcommissie Irma Schipperijn, Stef van der Heiden

Clubhuiscommissie Jaap Barlinckhoff kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter Vacature Competitie Marco Jansen Clubkamp. Edith Vallentin Redactie

Rob Visser koriandermix@koriandertennis.nl

“Open Koriander” Hans Fleuren Tennisleraar Paul Vreeswijk

06-16543158

Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst Clubhuiscommissie Ruud Meulen, Marry Outshoorn, Anneke Kuipers, Michèle van den Assem (Bardienst) Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur Technische Commissie Jurgen Wegbrans, Ton de Wit, Petra Lentjes, Jennifer Janssen, (allen clubkampioenschappen) “Open Koriander” Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage, Marja van Putten Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33 Klaverweg 55

versie: december 2012

www.koriandertennis.nl

Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december 2012 bij de Ledenadministratie en is geldig na bevestiging van ontvangst door onze ledenadministratie.


Van de redactie Het is bijna Kerstmis, als u dit deze Koriandermix ontvangt. Het is net na St. Nicolaas als ik dit schrijf. De eerste sneeuw is gevallen. Kortom we geraken in kerstsfeer. Helaas ontving ik onvoldoende kopij van u om een lekker dik kerstnummer voor u te maken. Slechts 16 pagina’s, waarvan ongeveer de helft wordt gevuld door de penningmeester. Waar zouden we zijn zonder Richard? Na de kerst rennen we al naar de laatste dagen van 2012. Het jaar dat TV Koriander de grootste investering heeft gedaan, die een tennisvereniging kan doen. De aanleg van nieuwe tennisbanen in combinatie met een volledige upgrading van het park. We zullen er in 2013 de vruchten van gaan plukken in de vorm van een prachtig vernieuwd park. Ik hoop dat 2013 ook het jaar gaat worden van het economisch herstel, zodat we allen weer wat meer te besteden hebben. Echter bovenal wens ik u, namens mijn medecommissieleden Rob en Erik, heel veel gezondheid in het nieuwe jaar.

Redactie Koriander, Rinus.

In dit nummer: van de voorzitter nieuwe leden studentenkorting Highlights AVL van de penningmeester supporterslening

5 6 6 7 8 9

Jarigen MixWisseltoernooi 2012 Herfstjeugdtoernooi 2012 Kalender

11 12 14 15

Pagina 3 van 17


Adv Adhe/flynth/chiro/Schuurman

Pagina 4 van 17


..… van de voorzitter Ik schrijf dit op de eerste dag dat er natte sneeuw verwacht wordt. Het is guur weer en het is zeker geen straf om binnen te blijven. Gisteravond nog even op het tennispark geweest. Het is een grote woestenij. De parkeerplaats ligt vol met lava en de tennisbanen zijn niet meer als zodanig herkenbaar. De klaverjasavond (de reden waarom ik op het park was) was weer gezellig. Mijn scores blijven tot dusver behoorlijk achter bij vorig jaar. Om de een of andere reden krijg ik dit kaartseizoen geen beste kaarten, of zou het ergens anders aan liggen ? Maar de kaartavonden zijn altijd gezellig. Robin als prettige organisator die iedere avond met een kwinkslag de scores bekend maakt. Bertus en Willem die elkaar het leven zuur maken. De dames die dit seizoen een gooi naar de macht doen. Margriet, Marry en Christine staan hoog in de competitie. Karin verplettert vanavond alle aanwezigen met een dikke 5200 punten. Women rule ! De afgelopen maanden is het erg druk geweest aan het vergaderfront. Naast de reguliere bestuursvergaderingen heb ik bijeenkomsten gehad met de gemeente, overleg met voorzitters andere verenigingen, St. 7/24, Tenniscollege Flevoland, Oranjewoud, de algemene ledenvergadering . Voor het bestuur heeft de vervanging van de banen de hoogste prioriteit. De investering die hiermee gemoeid is maakt dat we geen risico’s kunnen en willen nemen. Tegelijkertijd is het voor ons allen de eerste keer dat we bij een dergelijk project betrokken zijn. Alle bestuursleden, leveren vanuit hun eigen expertise en aandachtsgebied een belangrijke bijdrage. Gelukkig kunnen we daarnaast terugvallen op de expertise van enkele leden van onze vereniging. Mark Spetter, Rinus Verveer en Chris van Dijk waren bereid om het bestuur van advies te voorzien en Rinus heeft ook meerdere besprekingen bijgewoond. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een klankbordgroep ingesteld om onze plannen mee te bespreken en natuurlijk mag ik de

werkgroep die op verschillende baansoorten heeft gespeeld en het bestuur heeft geadviseerd niet vergeten in deze opsomming. Allemaal bedankt ! De komende tijd zullen we als bestuur ook niet stilzitten. We zijn al voorzichtig begonnen met het plannen van de officiële opening van de nieuwe tennisbanen. Blokkeer zaterdag 23 maart 2013 alvast in de agenda. We willen de jeugdcommissie nieuw leven in blazen, we krijgen een nieuwe tennisleraar, we stappen over op een nieuwe aanbieder van telefonie en internet en we gaan certificaten uitgeven waarmee de leden kunnen deelnemen aan de financiering van de banen. Ik hoop en verwacht dat we medio januari kunnen gaan tennissen op de nieuwe banen. Houd hiervoor de website, Facebook (zoek op “Koriander” en je vindt onze Facebookpagina met o.a. veel foto’s) en de nieuwsbrieven in de gaten. We houden jullie op de hoogte. Normaal gesproken zul je mij niet snel in de winter op een buitenbaan aantreffen, maar zodra de banen zijn opgeleverd ga ik zeker een balletje slaan en ik verwacht dat veel andere leden dat ook gaan doen. Het kon wel eens druk worden in de aanloop naar het voorjaar en dat is goed ook, want onze leverancier heeft aangegeven dat de banen meteen bespeeld moeten worden zodra ze zijn opgeleverd. Veel tennisplezier ! Peter Vallentin

Pagina 5 van 17


Nieuwe leden

Senior Peter Winkelaar Wilma Bredewold Sander Graswinckel Marco Merk Maike Stuurland-Ringma Thomas Reijnders Mark Jonker Paul van Kuijk Marco Veeninga

Jeugd Martijn Winkelaar Laura Cavoli Emma Cavoli Larissa Kruft Nadia El-sham

Iedereen van harte welkom Ineke

Studentenkorting LAATSTE KANS STUDENTEN Stuur je studentenpas naar bi.degraaf@kpnmail.nl anders ben je echt te laat om de contributie korting te krijgen. Je hebt nog tot 30 december Ineke de Graaf

Bertus en Ineke de Graaf wensen alle Koriander leden een fijn en super gezond 2013.

Pagina 6 van 17


Highlights Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november jl. Begroting 2013 In een goed bezochte ledenvergadering (meer dan 30 leden) is de begroting 2013 vastgesteld. Als gevolg van de vervanging van de tennisbanen gaat de contributie wat meer omhoog dan gebruikelijk, maar blijft wel binnen de tijdens de vorige ledenvergadering afgesproken kaders. Korianderleden kunnen certificaten kopen waarmee de nieuwe tennisbanen deels gefinancierd kunnen worden. Meer hierover elders in dit clubblad. Banen De vervanging van de banen verloopt volgens plan. De verwachting is dat de eerste week van december de nieuwe drainage is aangelegd. Daarna worden de banen afgevlakt en zal de lava teruggeplaatst worden. Vervolgens kan het tapijt (TennisPro Vision) gelegd worden en zal het grotendeels nieuwe hekwerk geplaatst worden. Dan nog bestraten en afwerken en ons tennispark zal er weer fantastisch uitzien. Jubilarissen Martin Spel en Rob de Vries zijn dit jaar 25 jaar lid van TV Koriander. Nogmaals van harte gefeliciteerd ! De bijbehorende speldjes zijn tijdens de ALV uitgereikt. Voorjaarscompetitie 2013 Het zal ouderwets gezellig zijn op ons park tijdens de voorjaarscompetitie. We hebben in totaal 19 seniorenteams en 7 jeugdteams. Betaling contributie Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen bij de penningmeester (penningmeester@koriandertennis.nl). De ALV verzoekt het bestuur om te onderzoeken of er standaard bijvoorbeeld in twee termijnen betaald kan worden. Het bestuur zal zich hierover buigen.

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2013 voor alle Korianderleden en familie ! Peter en Edith Vallentin

Pagina 7 van 17


Van de penningmeester Zoals de voorzitter al schreef is er de afgelopen maanden veel vergaderd. Dit betreft niet alleen de aanleg van nieuwe banen (onder andere bestuur, leverancier banen, banken), maar ook ‘gewoon’ de verwachting van de resultatenrekening over 2012 en de begroting voor 2013. Leden In 2012 heeft Koriander opnieuw te maken met een fors aantal opzegging aan het eind van het verenigingsjaar. Zoals het er nu naar uitziet starten we 2013 met ongeveer 310 leden. Het aantal opzeggers baart opnieuw zorgen. Is er een duidelijke lijn te onderkennen? Conclusie is dat dit voor alsnog niet zo is. Redenen zijn uiteenlopend. Opvallend is wel dat mensen mogelijk sneller opzeggen omdat men tot de conclusie komt dat het gebruik van het tennispark relatief laag is. Het zou kunnen dat in tijden waarin het economisch minder goed gaat, deze beslissing eerder komt dan in tijden waarin het economisch beter gaat. Het aantal nieuwe aanmeldingen van leden in 2012 lag boven onze verwachting. Goed om te constateren dat Koriander nog steeds een aantrekkelijk alternatief is binnen de Almeerse tennisverenigingen. Mogelijk gaat het nieuwe tennispark ons in 2013 helpen om opnieuw veel nieuwe leden te mogen verwelkomen. Verwachting 2012 Het bestuur verwacht op dit moment een exploitatieresultaat 2012 dat in de buurt van de ‘nullijn’ ligt. Dit is conform de begroting 2012. Daar zijn we als bestuur zeer tevreden mee. Begroting 2013 Het grote thema voor 2013 is de vernieuwing van het tennispark. Tijdens de Algemene Leden Vergadering in november 2011 is een meerjarenbegroting besproken als basis voor de komende jaren. Conclusie hiervan was dat de contributie 2013 meer dan gemiddeld zal moeten stijgen om de vernieuwing te bekostigen. Andere conclusie was dat er een negatief exploitatieresultaat van circa € 7.000 in 2013 zou overblijven. De Algemene Leden Vergadering heeft destijds ingestemd met deze twee conclusies. De begroting 2013 kent een verhoging van de contributie 2013 én een negatief exploitatieresultaat 2013 in lijn met de goedgekeurde meerjarenbegroting. Het bestuur van Koriander blijft dus binnen het mandaat dat door de leden is afgegeven. Extra ten opzichte van de meerjarenbegroting is een openingsactiviteit. Het bestuur van Koriander is van mening dat de opening van het nieuwe tennispark een ideaal moment is om Koriander positief op de kaart te zetten. Hiervoor is een budget van € 2.500 gevraagd. De Algemene Ledenvergadering heeft 27 november 2012 ingestemd met de contributieverhoging, het negatieve exploitatieresultaat 2013 en het budget voor de openingsactiviteit. Investering nieuw tennispark Het is logisch dat we steeds over ‘nieuwe banen’ spreken. Dit is tenslotte het belangrijkste. Daarnaast vernieuwen we ook een groot deel van het hekwerk (binnen het park en de buitenrand) en vernieuwen we de volledige bestrating van het park. Dit alles voor een bedrag van circa € 180.000.Koriander heeft de afgelopen jaren goed gespaard en is in staat om zelf € 75.000 te investeren. De resterende € 105.000 hebben we geleend bij de Rabobank waarbij we garanties van de Gemeente Almere en de Stichting Waarborgfonds Sport hebben weten te realiseren.

Pagina 8 van 17


Mogelijk kan het te lenen bedrag bij Rabobank naar beneden. Zie hiervoor de bijdrage betreffende de Supporterslening. Het bestuur van Koriander beveelt deze lening van harte bij u aan! Contributie 2013 Per 1 januari 2013 gelden de volgende contributiebedragen: Senior Daglid / student Junior Pupil Slapend

€ 166,00 € 125,00 € 83,00 € 77,00 € 22,00

Ten opzichte van de huidige contributie is de nieuwe contributie behoorlijk. Wat het bestuur hierbij onder aandacht wil brengen is dat de contributie bij Koriander in vergelijking met de meeste vereniging in Almere ook in 2013 lager of tenminste vergelijkbaar is. Ik sluit me aan bij de voorzitter en wens u allen fijne feestdagen en natuurlijk ook een goede start in 2013. Met sportieve, financiële groet, Richard de Kreij.

Supporters Lening : iets voor jou? In de Algemene Leden Vergadering van 27 november 2012 heeft het bestuur een voorstel gelanceerd voor het uitgeven van een Supporters Lening. Dit idee werd door de vergadering met instemming ontvangen. Wat is de achtergrond? Koriander heeft voor de vernieuwing van het tennispark een lening bij de Rabo Bank afgesloten van € 105.000. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar en kent een rentepercentage van 4,35%. Het bestuur wil leden, donateurs en sponsors van Koriander de mogelijkheid geven om hun betrokkenheid bij de vereniging voor nu en de toekomst te tonen via een Supporters Lening. Kenmerken? • de lening loopt net zo lang als de lening van Rabo Bank, namelijk 10 jaar •

er worden certificaten uitgegeven van € 75 per stuk

ieder jaar wordt 10% van het totaal uitgeloot en wordt het bedrag van de inleg terugbetaald aan de certificaathouder (dus : € 75)

minimaal bedrag van uitgifte is € 7.500 (100 certificaten van € 75)

over de lening wordt géén rente vergoed

in plaats daarvan wordt van de uitgelote certificaten over 10% van het aantal certificaten een premie toegekend van 60% van de waarde van een certificaat (€ 45) en 40% van de waarde van een certificaat (€ 30)

Pagina 9 van 17


Wat doen we met de Supporters lening? Koriander gebruikt de lening om eenmalig per 1 februari 2013 een boetevrije aflossing te doen op de lening bij Rabobank. Hiermee worden de rentelasten voor de komende jaren lager. Waarom deze keuze? Het bestuur is van mening dat de instap voor een lening vanuit Koriander zo laag mogelijk moet zijn. Bij een rente van stel 3% krijgt iedere certificaathouder € 2,25 per jaar aan rente uitgekeerd. Dit zet qua bedrag nauwelijks zoden aan de dijk én er is veel administratief werk nodig om alles goed en tijdig te regelen. Hoe werkt dit in de praktijk? Stel dat er € 7.500 (100 certificaten) is opgehaald met de Supporters lening. Dan worden er ieder jaar 10 certificaten uitgeloot (en terugbetaald aan de certificaathouder). Er wordt dan 1 van de 10 certificaten getrokken (door een aparte commissie die het proces volgens vaste regels begeleid) waarop € 45 premie wordt toegekend. Er wordt dan nog 1 van de 9 overgebleven certificaten getrokken waarop € 30 premie wordt toegekend. Als er minimaal € 15.000 (200 certificaten) is opgehaald dan worden jaarlijks 20 certificaten uitgeloot en worden er 2 uitgelote certificaten getrokken voor een premie van € 45 en 2 voor een premie van € 30. Hoe verder? De timing is als volgt: 1. leden, donateurs en sponsors kunnen hun belangstelling voor de Supporters lening uiterlijk 5 januari 2013 bekend maken door een bericht te sturen naar : penningmeester@koriandertennis.nl 2. betreffende leden, donateurs en sponsors krijgen per omgaande via de mail een reglement toegestuurd, de presentatie zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering getoond en een inschrijfformulier 3. het inschrijfformulier, dat bindend is, dient uiterlijk 19 januari 2013 via de mail binnen te zijn 4. het bestuur beoordeelt de inschrijvingen en bepaalt uiterlijk op 22 januari 2013 of de minimumgrens van € 7.500 is gehaald 5. indien dit het geval is, dan gaat de Supporters lening door, inschrijvers krijgen hier via de mail uiterlijk op 23 januari 2013 bericht van met het verzoek het bedrag over te maken vóór 31 januari 2013 6. zijn er inschrijvers die vanwege praktische oorzaken niet in staat zijn om tussen 23 en 31 januari te betalen, (bijv. vakantie) dan kunnen zij dit aangeven aan de penningmeester en zal een aanvullende afspraak gemaakt worden 7. indien de lening niet door gaat krijgen alle inschrijvers uiterlijk 23 januari 2013 bericht.. Wat is het effect? Uiteindelijk bespaart Koriander op de (rente)kosten van de aangetrokken lening. Dit komt onze exploitatie over de komende 10 jaar ten goede. Dit zal ten goede komen van de contributie (beperking toekomstige verhogingen). AANBEVELING Het bestuur van Koriander beveelt de Supporters lening van harte aan bij de leden. Wij hopen (en gezien de positieve reactie tijdens de Algemene Leden Vergadering verwachten we dit eigenlijk wel) op heel veel inschrijvers. Immers, hoe meer certificaten er afgenomen worden, hoe meer de Supporters bijdragen aan de toekomst van de vereniging. Namens het bestuur van TV Koriander, Pagina 10 van 17


Richard de Kreij Penningmeester

Jarigen in december, januari en februari geboortedatum Valentijn Alisha Wiep Lars Demko Hanna Sanne

de Wit Nasim te Velde Rรถvekamp Vorenhout Kreike Ligtvoet

3 7 12 17 19 21 23

december december december december december december december

1997 2001 1995 1999 2003 2004 1999

Jasper Maaike Maxim Melodie Loredana Marije Job Danilo Sandra Darcy Nadia Roxanne Leandra

Derriks Beukenkamp van Liempt Zollner Mitraglia Kreike t Hooft Feijen Aldendorff Robijn El-shamy Ligthart Ligthart van der Meulen Aldendorff Wouda Schiel

2 3 6 7 8 12 17 18 19 20 14 15 15

januari januari januari januari januari januari januari januari januari januari februari februari februari

1996 2000 2003 1996 2001 2003 1998 2005 1994 2003 2000 2002 2002

20 20 25 26

februari februari februari februari

1998 1998 1997 1994

Wisse Monique Femke Aranka

Allemaal van harte gefeliciteerd

Pagina 11 van 17


Mix – Wissel toernooi 2012 opnieuw een succes! Naar goed gebruik vond het mix-wissel toernooi plaats op donderdagavond in de periode september – november. Een vaste kern leden schrijft per definitie in op dit gezellige recreantentoernooi. De combinatie van een mixpartij, een dubbelpartij en vooral het ontmoeten van andere leden van Koriander rondom de wedstrijden blijft aantrekkelijk. Dit jaar waren er een fors aantal nieuwe deelnemers. Erg leuk! De chemie tussen alle deelnemers was goed en dat bracht een mooie sfeer tijdens het hele toernooi. Iedere avond hadden we minimaal 24 spelers. Door verhinderingen en blessures hebben er in totaal ruim 40 leden één of meer partijen gespeeld. Voor wie niet weet wat mix-wissel is. Op een avond speel je een mixpartij en samen met je tegenstander een dubbelpartij tegen een ander koppel. Partijen duren 45 minuten met tussendoor 45 minuten tijd om een drankje te drinken. Voor de innerlijke mens zijn er lekkernijen bij de koffie (voordat we beginnen) en later iets hartigs. Voor de prijs hoef je het niet te laten: € 5 voor in totaal 5 avonden plezier. De laatste avond (8 november) was bijzonder. Dit was namelijk het allerlaatste toernooi dat op de ‘oude’ banen plaats vond. Henk en Bertus zorgden nog eenmaal dat de banen vrij waren van bladeren. Baan 4 bleek toch nog te glad, met een lelijke val van Patricia tot geval, zodat Baan 5 toch nog nodig bleek.


Om 22.30 uur ging voor de laatste keer de bel. Einde wedstrijden en einde toernooi.

Tijdens de gezellige afsluiting werden de prijzen (beschikbaar gesteld door sponsor Justlease.nl) uitgereikt. Volgens goed recreantengebruik vielen de dame en heer die qua gemiddelde het dichtste bij het totaalgemiddelde van alle dames en heren lagen in de prijzen. Dit waren : Ineke de Graaf en Jan van Vuure. Ook voor de dame en heer die over het hele toernooi de meeste games bij elkaar hadden geslagen was er een prijs. Dit waren : Laura Diel en Wim Weiland. Tijdens het toernooi was het toch iedere keer weer naar Buienradar kijken. Immers, de Canadian Tenn banen konden niet al te veel water verwerken. Komende toernooien zal het anders zijn, met onze nieuwe TennisPro Vision banen hebben we daar normaal gesproken veel minder last van. Ik wil alle deelnemers, Henk & Bertus en de bardienst tijdens het toernooi bedanken voor hun bijdrage. Volgend jaar gaat dit toernooi weer in september op donderdagavond van start. Groeten, Richard de Kreij.


Herfstjeugdtoernooi 2012 Hoi Beste Tennisvrienden, In maart zijn wij voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen, om met de voorbereidingen van ons toernooi te gaan beginnen. Onze 1ste verzamelplaats was dit jaar geen restaurant, maar het Chalet op de club. Weer dachten we het wordt een eitje dit jaar, want dit is alweer het 4 de jaar dat we dit gaan doen. Een makkie dus. Ook hadden wij dit jaar een paar sponsors, de firma Bruna (Almere -Stadshart). Dankzij hun konden wij dit jaar een trampoline aan ons park toevoegen. Voor wie het niet heeft gezien, er heeft een foto van de trampoline en een stukje in de krant (Almere deze week d.d. 31-102012) gestaan. De firma Smikky (Almere-Buiten) die ons heeft voorzien van de tasjes met een lekkere zak snoep erin. De beide heren hebben ook een paar prijzen voor de loterij aan ons gegeven. Ook hebben wij van het Racketcentrum Zeewolde wederom een paar hele mooie prijzen ontvangen. Beste heren wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen en namens ons en de deelnemende KIDS heel erg bedankt. Bij deze bedanken wij ook onze andere vaste sponsors, te weten, HCA en Océ. Onze hoofdprijs in de loterij was wederom een tablet en weer is deze prijs niet bij één van onze leden gevallen, maar degenen die hem wel had gewonnen was er erg blij mee. Nu nog even wat feitjes op een rijtje: er werden in 17 categorieën gespeeld door 127 spelers met 146 inschrijvingen. Dit resulteerde in 225 wedstrijden, 465 sets met 3917 games en er waren dit jaar maar 18 walk-overs. In totaal zijn er 18.541 minuten gespeeld met een gemiddelde van 89.57 minuten per wedstrijd. Hoeveel blikken met ballen er door ons zijn opengetrokken hebben we helaas niet goed bijgehouden, maar het waren er veel. Voor de rest kan ik jullie vertellen dat wij met heel veel plezier dit toernooi hebben georganiseerd. Veel van onze gasten zijn tevreden naar huis gegaan en hebben veel kunnen spelen. Er is dit jaar niet één dag met regen geweest en daardoor hebben wij geen wedstrijden hoeven te verplaatsen. Wij hopen dat het zonnetje ons volgend jaar ook weer toelacht. Ook waren er veel supporters,in de vorm van ouders, opa’s en oma’s, op ons park te vinden,die toch nog regelmatig onze fijne warme fleece-dekentjes kwamen lenen. Wij hebben iedereen die ons geholpen heeft, om dit toernooi tot een succes te maken, bij de slotspeech al bedankt. Omdat niet iedereen daar bij aanwezig was willen wij, nogmaals langs deze weg iedereen, hartelijk bedanken voor hun hulp. De mensen die in de kantine hebben geholpen, de baancommissie, de mensen die zich bij de wedstrijdtafel hebben ingezet, de tennisleraar, de fotograaf, de sponsors en onze eigen bondsgedelegeerde dhr. Jan van Dijk.. MENSEN ALLEMAAL BEDANKT!!! Ik wil jullie meteen vragen, om voor volgend jaar de datum 19 t/m 27 oktober 2013 (week 43) in jullie of jullie ouders agenda te reserveren. Dan is het volgende Koriander Open Herfst Jeugdtoernooi, gepland. Nu rest mij niets anders meer dan jullie namens de wedstrijdleiding: Gerda, Jenny, Jim, Jurgen,Mary, Peggy, en Karin,


“Een fijne kerst en een gezond en sportief 2013 toe te wensen.”


Kalender

JANUARI Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARI Nieuwjaarsdag

NIEUWJAARSRECEPTIE

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

MAART Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix (Pasen)

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SCHOONMAAK CLUBHUIS

KLAVERJASSEN

INFO-AVOND Competitie KLAVERJASSEN OFFICIELE OPENING TENNISPARK PASJESAVOND ALV PASJESAVOND (Goede Vrijdag) (Pasen)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE (Koninginnedag)


Adv HCA/Ford/PL


Profile for TV Koriander

Koriandermix december 2012  

clubblad TV Koriander

Koriandermix december 2012  

clubblad TV Koriander

Advertisement