{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Korianderwijzer 33n

Colofon Dit is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark “Rie Mastenbroek”Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur & Commissies Bestuur Voorzitter Secretaris

Peter Vallentin voorzitter@koriandertennis.nl Ronald van Velzen secretaris@koriandertennis.nl

Penningmeester

Richard de Kreij penningmeester@koriandertennis.nl

Bestuursleden

Ben Francooy Peter Lentjes Arnoud Mijnheer vacature

Jeugdcommissie

Irma Schipperijn jc@koriandertennis.nl

Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie & Website Rinus Verveer Erik Beukenkamp [webmaster] webmaster@koriandertennis.nl

Commissieleden:

Clubhuiscommissie Jaap Barlinckhoff kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter Vacature Competitie Marco Jansen Clubkamp. Edith Vallentin Redactie

Jeugdcommissie Irma Schipperijn, Thomas Roskam Clubhuiscommissie Ruud Meulen, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper, Michèle van den Assem (Bardienst) Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur

Rob Visser koriandermix@koriandertennis.nl

“Open Koriander” Hans Fleuren Tennisleraar Emar Onderstal

Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Moreels

06-55589308

Technische Commissie Jurgen Wegbrans, Ton de Wit, Petra Lentjes, Jennifer Janssen, (allen clubkampioenschappen) “Open Koriander” Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage, Marja van Putten Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33 Klaverweg 55

versie: augustus 2013

www.koriandertennis.nl Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december 2013 bij de Ledenadministratie en is geldig na bevestiging van ontvangst door onze ledenadministratie.


Van de redactie Welkom in ons 2e zomernummer! Op het moment dat ik dit schrijf is de ergste hitte alweer voorbij. Veel leden keren terug van een welverdiende vakantie. Ik hoop dat iedereen goed is uitgerust, want het wordt een hete herfst! Zie deze editie van de Koriandermix, vol met activiteiten. U kunt zich inschrijven voor diverse toernooien en competities. Ik zou het zeker doen. Leuk voor de organisatoren, maar zeker ook voor uzelf. We hebben zelfs nog een leuk verslag over het paard-veulentoernooi binnengekregen, waarvoor dank. Zoals gezegd veel toernooien in de herfst, de redactie verwacht dan ook het komende nummer te kunnen vullen met uw verslagen. Stel ons niet teleur.

Redactie Koriander, Rinus

In dit nummer: Redactie Van de voorzitter Jarigen en nieuwe leden Open Koriander Herfstjeugdtoenooi 1 Van de Penningmeester Hobbykoks Paard-veulentoernooi terugblik

3 5 6 7 8 8 10

Open Koriander Herfstjeugdtoenooi 2 Almeerse Najaarscompetitie Diploma-tennis Mix-wisseltoernooi Clubdubbeltoernooi Senioren Clubdubbels 2013 Jaarkalender

11 12 15 16 18 19 20

Pagina 3 van 20


..… van de voorzitter De clubkampioenschappen enkel zijn weer prima verlopen en we hebben twee nieuwe clubkampioenen, Linda Vlietstra en Lionel Lachman (15 jaar !). Gefeliciteerd ! De nieuwe kampioenen zijn ook vastgelegd op het nieuwe kampioenenbord dat tussen de wc’s in het clubhuis is opgehangen. Ddank aan Henk Gietman en Jurgen Wegbrans. Ons open toernooi (Open Koriander) was weer ouderwets gezellig. De commissie (Marja, Hans, Dennis, Edward, Eric en Marcel) die dit jaar is uitgebreid met een aantal nieuwe enthousiaste leden (Michele, Monique en Linda) heeft weer een prachtig toernooi georganiseerd. Heel gezellig en mooie en spannende partijen. Ik wil een speciaal woord van dank uitspreken naar de leden die de avondmaaltijden verzorgd hebben. Ook dit was een groot succes. We hebben natuurlijk een kleine keuken en beperkte ruimte om naast het clubhuis te koken. Maar toch is het gelukt om heerlijke maaltijden te maken. (Linda, Eric en Rien, bedankt !).

We gaan dit jaar weer een proef doen met deelname aan de najaarscompetitie. Vorig jaar zijn we gestart met een proef op de vrijdagochtend (heren 50+). Dit jaar doen we een proef met twee teams op de vrijdagavond.

Ook de lunchgerechten, broodje bal , saté en broodje zalm gingen vlot van de hand. Ik heb Marry, Karin, Rudy en Rien zien zwoegen in de warmte. Dank daarvoor ! Verder wil ik Ineke, Henk, Bertus, Willem en Jaap bedanken voor de steun aan de verschillende evenementen.

Ik hoor nog steeds louter positieve verhalen over onze nieuwe banen. Daar ben ik blij om. We kunnen nu ook in het najaar en gedurende de wintermaanden blijven tennissen.

Zonder deze vrijwilligers (ik vergeet er vast nog een paar, excuus daarvoor) zou onze vereniging niet kunnen bestaan. Ik hoop dat de andere leden dat beseffen en ook af en toe laten blijken. Deze zomer worden er ook twee evenementen georganiseerd, een weekendtoernooi en een toernooi over 4 zaterdagen. Ad, Michèle en Tom bedankt voor jullie inzet hiervoor !

Zo zijn we op verschillende manieren aan het kijken hoe we de baanbezetting wat kunnen verhogen en daarmee ook de inkomsten voor onze vereniging.

Ik hoop dat er leden zijn die het initiatief willen nemen om ook in deze perioden tennisavonden, toernooien etc. te willen organiseren. Vanuit het bestuur volgt Arnoud Mijnheer de cursus “meer vrijwilligers in korte tijd” die wordt georganiseerd door het Sportbedrijf Almere. De reden hiervoor is dat het ons als bestuur nog onvoldoende lukt om alle commissies te bemensen met voldoende vrijwilligers. Veel tennisplezier ! Peter Vallentin

Pagina 5 van 20


Jarigen: van harte: Bradley Vincey Demi Wouter Sonny Joey Jamie Jesse Quincy Jochem Marris Edu Dennis Rachelle Martijn Vinayak Quinty Zoya Lucas Dimitri Yousha Melissa Donna Sven Tessa Babette

van

van

de van der

van

van de

Lentjes Zwieten Martens Trenning Beers Robijn Greeve Munster Driel Beukenkamp Marsman Jonge Kwa Heijdt Zwart Bikha Hersi Polshchykova Huijink Dias Heemskerk Neering Veldkamp Hees Diehoff Haan

1 1 5 7 7 7 8 10 11 12 15 15 21 21 12 17 20 26 26 26 11 16 17 18 22 26

augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus september september september september september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober

Nieuwe leden: van harte welkom: Senior: Chantal Scheers

Pagina 6 van 20


AANKONDIGING “OPEN KORIANDER HERFST JEUGD TOERNOOI” Heel toevallig ving ik het volgende gesprekje tussen Jaap en Joop op: Hé, Joop hoe is het nou? Nou met mij wel goed, hoezo? Ik was eigenlijk benieuwd naar je blessure, hoe is het daar mee? Kon niet beter, mag weer alles doen. Fijn voor je, heb je het al gehoord…bij de Koriander zijn er nieuwe banen. Ja All Weather banen, kunnen we met herfsttoernooi ook in de regen doorspelen. Jaap: Als of we daar altijd regen hebben! Heb ik nog nooit meegemaakt! Joop: Weet jij of we ons al kunnen inschrijven? Jaap: Ja, toevallig hoorde ik gisteren, dat de inschrijving geopend is op Toernooi.nl. Joop: Zullen we samen dubbelen? Jaap: Ja leuk, ik ga me meteen inschrijven en natuurlijk ook voor de enkels, of de mix. Joop: Oké dan, ga ik ook doen en ik zeg het ook alvast tegen me ouders, kunnen die de datum in hun agenda noteren. Weet jij de juiste datum uit je hoofd? Jaap: Ja duhhh, in de herfstvakantie natuurlijk. En anders kunnen ze het hieronder nog even nakijken. De mazzel! Joop: Ja, doeiiii.

Jaap: Joop: Jaap: Joop: Jaap: Joop:

Voor wie er nu erg nieuwsgierig is geworden, het herfsttoernooi wordt gespeeld van maandag 21 oktober tot en met zaterdag 26 oktober 2013. Zoals gewoonlijk spelen we ook al in het voor weekend (19 en 20 oktober 2013) en hebben we zondag 27 oktober als eventuele uitloop, voor als het echt heel erg regent. De inschrijving is, zoals jullie van Jaap hebben kunnen horen, al opengesteld op www.toernooi.nl. Wij van de organisatie hopen, dat onze Korianderleden, zich in grote getallen zullen inschrijven. Voor de 10-jarigen en jonger, heeft de KNTLB nieuwe regels ingesteld. Voor deze groep proberen wij alles zo snel mogelijk op papier te hebben. Zodra dit is gebeurd wordt dit aan jullie doorgegeven. Eventueel via de nieuwsbrief.

.

Tot in de herfstvakantie, Gerda, Mary, Peggy, Jurgen, Jenny, Jim en Karin.

Pagina 7 van 20


Van de penningmeester Investering tennispark De banen zijn definitief opgeleverd en de laatste restpunten betreffende hekwerk en bestrating zijn afgewerkt. De totale investering is onder de â‚Ź 180.000 gebleven en daarna binnen het mandaat dat de leden aan het bestuur hebben gegeven. Onze dank en waardering gaat uit naar de mensen van Oranjewoud die op een prima manier met Koriander hebben samengewerkt om alles met de gewenste kwaliteit binnen budget te realiseren en natuurlijk naar alle vrijwilligers binnen Koriander die hebben bijgedragen aan dit succes. Exploitatie De indicatoren tot en met juli zijn positief. De inkomsten lopen volgens de begroting. Er zijn geen tegenvallers in de uitgaven. In augustus brengen we de administratie naar Flynth om de exacte tussenstand te vernemen die we als beginpunt nemen voor de begroting 2014. Contributie Het overgrote deel van de contributie is binnen. Helaas zijn er enkele leden die ondanks onze vriendelijke verzoeken hun verplichtingen niet nakomen. Deze mensen gaan we de komende tijd aansporen om dit alsnog te doen. Met sportieve, financiĂŤle groet, Richard de Kreij.

Hobbykoks en bardienst Wij willen de Hobbykoks bedanken voor hun heerlijke maaltijden tijdens de Open Koriander,het was een groot succes. Er hebben zich al weer Hobbykoks gemeld voor de Open Koriander van 2014. ‘ Ook willen wij iedereen bedanken die in het Clubhuis hebben geholpen tijdens de Open Koriander achter de Bar en in onze buitenkeuken. We hebben met zn allen een geweldige prestatie verricht en een top omzet. Namens de Clubhuiscommissie: Marry,Anneke en Jaap. Als je BARDIENST moet draaien zijn onderstaande punten belangrijk: Sleutel adressen zijn Mosweg 31, 33 en Klaverweg 55. Bij de verkoop moet het bedrag direct op de kassa worden aangeslagen Als je bardienst draait mag je 2 consumpties van de club van de club nuttigen De rest is voor eigen rekening. Als U verhinderd bent om bardienst te draaien,dan moet je zelf voor Vervanging zorgen. Voor informatie kan je bellen met Jaap 06.143.94.556

Pagina 8 van 20


Paardveulentoernooi 9 Juni was er weer het Paardveulentoernooi. Het weer liet het wel wat afweten maar gelukkig was het wel droog en waren er veel enthousiaste deelnemers! De wedstrijden en de spelonderdelen o.a ringsteken/kruiwagenspel, volleybal, werden sportief gepeeld. Halverwege de dag was er een gezonde lunch met o.a. smoothies en als afsluiting werden er nog enkele prijzen uitgereikt. Het was weer een geslaagd toernooi! Tot volgend jaar! De foto’s kun je bekijken op de website.

Pagina 10 van 20


AANKONDIGING “OPEN KORIANDER HERFST JEUGD TOERNOOI” Hoi allemaal, bij deze dan even een klein berichtje ivm de jongste jeugd. Vanaf heden kunnen zij zich ook inschrijven op toernooi.nl. Ieder kind speelt vanaf september 2013 in eigen kleur. Nederlandse tenniskinderen zullen vanaf september 2013 precies weten op welke baanlengte en met welke bal zij zullen spelen. Vanaf dat moment introduceert de KNLTB een nieuw systeem waarbij kinderen van een bepaalde leeftijd vast in een zogenaamde 'kleur' spelen. Kinderen kunnen vanaf 2013 niet meer in officiële KNLTB wedstrijden spelen op een andere baanlengte. De onderstaande indeling wordt vanaf september 2013 ingevoerd bij alle wedstrijden 'onder auspiciën' van de KNLTB.

Rode kids Dit zijn kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar. Zodra kinderen 8 jaar zijn is het mogelijk om over te gaan naar een oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als kinderen nog niet toe zijn aan een oranje baan is het mogelijk om op de rode baan te blijven spelen.

Oranje kids zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Veel kinderen beginnen op een latere leeftijd en dus is het goed dat er de mogelijkheid blijft bestaan dat die kinderen t/m 11 jaar in oranje spelen. In de praktijk kunnen dus oranje kinderen van 8 jaar tegen meer beginnende oranje kinderen van 11 jaar spelen.

. Groene kids Vanaf 10 jaar is het mogelijk om met de groene bal op de groene baan te spelen. Dit kan in KNLTB wedstrijden t/m het 12de jaar.

Vanaf 11 jaar is het dus mogelijk om met de gele bal te spelen. Voor kinderen jonger dan 11 jaar is dit niet mogelijk behalve als ze deelnemen aan de Jeugd Ranglijst. Toernooien. De Jeugd Ranglijst Toernooien worden gespeeld met de gele bal. Kijk voor verdere informatie op : www.tenniskids.nl.

Herftcommissie: Gerda, Mary,Peggy, Jenny, Jim, Jurgen en Karin.

Pagina 11 van 20


TV HET NIEUWE LAND TV CENTRE-POINT

Introductie Almeerse Najaarscompetitie Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat dit jaar voor het eerst de Almeerse Najaarscompetitie wordt georganiseerd. Een gemeenschappelijk initiatief van de tennisverenigingen LTV Almere, TV de Gouwen, LTC Waterwijk, TV Het Nieuwe Land, TV Joymere, TV Koriander , ATC-Buiten en TV Centre Point. Totaal beslaat de competitie drie speeldagen met een inhaaldag. Er wordt gespeeld in een mix of dubbelteam samengesteld uit 4 leden. Deze leden dienen lid te zijn van een van de deelnemende tennisverenigingen. Naast onderlinge competitie ligt de nadruk vooral op gezelligheid! Er wordt op alle tennisparken gespeeld en er wordt afgesloten met een buffet en feestavond op de laatste speeldag bij ATC Buiten. De Almeerse Najaarscompetitie in het kort: Opzet • Dubbelcompetitie DD, HD en GD • Inschrijving als team bestaande uit 4 deelnemers • De teams kunnen bestaan uit leden van alle deelnemende verenigingen • Categorieën 3, 4, 5, 6 17+, 6 35+, 6 50+, 7 17+, 7 35+, 7 50+, 8 17+, 8 35+, 8 50+, 9 17+, 9 35+ en 9 50+ • Indeling teams in poules (4 teams) op gemiddelde dubbelspeelsterkte (op pas) • Deelname telt niet mee voor het KNLTB DSS systeem Spelregels • Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets • Wanneer een derde set gespeeld moet worden, is dit een super tiebreak (tot 10) Speeldata: • Zaterdagen 21 en 28 september en 5 oktober. Inhaaldag zaterdag 12 oktober • Verhinderingen kunnen niet worden opgegeven er moet dan zelf worden gezorgd voor een invaller van dezelfde dubbelspeelsterkte of lager (op pas). Inschrijving • Inschrijving als team van 4 personen of als invaller via eigen vereniging. Sluiting op 01-09-2013 • Competitie bijdrage is €40.- per team, dit is incl. de bijdrage voor de feestavond met buffet Stel snel een team samen en verzin een leuke teamnaam en schrijf je in! Bij teamsamenstelling uit leden van verschillende tennisverenigingen wordt ingeschreven bij de vereniging van de onderling benoemde teamcaptain. Ton de Wit en Marco Jansen Pagina 12 van 20


Inschrijfformulier Almeerse najaarscompetitie 2013 Naam TEAM:

……………………………………………………………...................

Naam speler 1 = Captain: ………………………………………………………………….. e-mailadres:………………............. KNLTB nummer & vereniging: ……………………………………………………………................... Geboortedatum: ……………………………………. Speelsterkte dubbel: ……………………….

Naam speler 2

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer & vereniging: ……………………………………………………………................... Geboortedatum: ……………………………………. Speelsterkte dubbel:……………………….

Naam speler 3

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer & vereniging: ……………………………………………………………................... Geboortedatum: ……………………………………. Speelsterkte dubbel:……………………….

Naam speler 4

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer: & vereniging ……………………………………………………………................... Geboortedatum: ……………………………………. Speelsterkte dubbel: ………………………. Geven zich op voor één van onderstaand onderdeel, omcirkel welke van toepassing is.

Gemengd 17+

Gemengd 35+

Gemengd 50+

Heren 17+

Heren35+

Heren 50+

Dames 17+

Dames 35+

Dames 50+

Dit formulier ondertekend inleveren bij Ton de Wit of Marco Jansen of scannen voor 1 september en mailen naar s.de.wit42@kpnplanet.nl en/of marco.jansen@abbott.com. S.V.P. VOLLEDIG INVULLEN.

Datum: ……………………………………………………………................... Captain: ………………………………………. Handtekening

Pagina 13 van 20


1. De Almeerse najaarscompetitie wordt dit jaar voor de eerste maal georganiseerd namens de volgende deelnemende tennisverengingen: ATC Buiten, LTC Waterwijk, LTV Almere, TV De Gouwen, TV Koriander, TV Het Nieuwe Land, TV Centre Point en TV Joymere. De najaarscompetitie zal gespeeld worden op de volgende zaterdagen: 21-09 / 28-09 / 05-10 / 12-10 (inhaaldag). 2. Er wordt gespeeld in 3 blokken met 2 rondes; blok 1 aanvang 10.00 uur, blok 2 aanvang 12.30 uur, blok 3 aanvang 15.00 uur. Per blok worden totaal 4 wedstrijden op 2 banen gespeeld. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde wedstrijdduur van 5 kwartier zodat er per blok 2 rondes kunnen worden gespeeld. 3. In de dubbel competitie worden er 4 dubbels gespeeld met een wisselende teamsamenstelling. Wanneer speler A de 1e wedstrijd speelt met speler B, zal hij de 2e wedstrijd met speler C of D moeten spelen. In de mix competitie wordt er 1 dames dubbel, 1 heren dubbel en 2 mix dubbels gespeeld. 4. Deelname is mogelijk wanneer u lid bent van één van bovenstaande verenigingen. Deelnemers dienen zich op te geven in een team van vier (4) personen. Er wordt gespeeld in de categorieën HD, DD en MD. De wedstijdleiding is verantwoordelijk voor de poule indeling en zal zorgdragen voor een gelijkwaardige indeling. 5. De najaarscompetitie staat open voor degene die in 2013 18 jaar worden, of jeugdleden met een speelsterkte van minimaal 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om talentvolle jeugdleden uit te nodigen voor de najaarscompetitie. In de categorieën 6, 7, 8 en 9 zijn de leeftijdsrestricties 17+ , 35+ of 50+. 6. Bij te geringe inschrijving voor een bepaald onderdeel kan de wedstrijdleiding dit onderdeel laten vervallen of samenvoegen met een ander onderdeel. 7. Er kunnen geen verhinderingen worden opgegeven. Wanneer een team niet voltallig aanwezig kan zijn, is het team zelf verantwoordelijk om een invaller te verzorgen. Een invaller moet dezelfde dubbel passterkte of lager hebben dan de verhinderde speler. 8. Het inschrijfgeld betreffende de najaarscompetitie bedraagt € 40,- per team en dient voldaan te worden voor aanvang van de competitie, aan de competitieleider najaarscompetitie van de club waar de captain lid is. 9. Inschrijving geschied middels het inschrijfformulier die digitaal of in hard-copy dient ingeleverd te worden bij de competitieleider najaarscompetitie van de desbetreffende vereniging. Sluitingsdatum voor inschrijving is 01-09-2013. Terugtrekkingen na deze sluitingsdatum betekent geen bijdrage retour en mogelijke uitsluiting voor komende jaren, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding. 10. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets (derde set Super Tiebreak). In alle sets is het tiebreak systeem van toepassing. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken kan de wedstrijdleiding bepalen om verkorte wedstrijden te spelen en/of het spelen van een (super)tiebreak of eventueel naar binnenbanen uit te wijken. 11. Men dient er rekening mee te houden dat er gespeeld kan worden op verschillende ondergronden en bij verschillende verenigingen. 12. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement van de KNLTB. De wedstrijden voor de najaarscompetitie tellen niet mee voor het DSS-systeem van de KNLTB. 13. Planning van de wedstrijden en aanvangstijden zijn te vinden op toernooi.nl. U wordt uiterlijk 18-092013 op de hoogte gebracht van de aanvangstijd van uw eerste wedstrijd. Wanneer geen bericht is ontvangen dient u contact op te nemen met de organisatie. Deelnemers/team zijn verplicht zich 30 minuten voor aanvang van de partij persoonlijk bij de wedstrijdleiding te melden. Na afloop dient u de stand door te geven en naar de aanvang van de volgende partij te informeren. 14. Correcte tenniskleding en schoeisel zijn verplicht. Ten aanzien van reclame dienen de regels van de KNLTB in acht genomen te worden. 15. Voor zover het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de organisatie. 16. De organisatie bestaat uit: een afvaardiging van alle bovengenoemde verenigingen, voor TV Koriander zijn dat Ton de Wit en Marco Jansen.

Pagina 14 van 20


Diplomatennis

Op zondag 15 september (de finaledag van clubkampioenschappen dubbel) van 9.30 tot 11.00 uur gaan we in samenwerking met de tennisleraar weer diplomatennis organiseren voor alle jeugd t/m 12 jaar!

Op deze ochtend worden aanstormende talenten van Tennisvereniging Koriander weer getest op hun balvaardigheid. Uiteraard krijg je na afloop een echt diploma. Dus ga maar heel hard trainen en geef je op via de website www.koriandertennis.nl of geef dit formulier af aan de tennisleraar met daarin de volgende gegevens: - Voor en achternaam - Geboorte datum - Telefoonnummer - E-mail - Aantal jaren tennisles Inschrijving v贸贸r 8 september! Tot ziens!!

Pagina 15 van 20


AL VELE JAREN OP DONDERDAGAVOND

MIX WISSEL TOERNOOI START = 19 SEPTEMBER EINDE = 31 OKTOBER (behalve 24/10) NAAR VERWACHTING SPELEN WE IN 2 ‘SHIFTS’ WAARBIJ DE 1E SHIFT OM 19.30 UUR START (19.15 UUR AANWEZIG) GEEN PARTNER? GEEN NOOD. GEWOON INSCHRIJVEN. WIJ ZORGEN VOOR DE ‘KOPPELING’ BIJDRAGE : € 6 per persoon INSCHRIJVEN : penningmeester@koriandertennis.nl (graag je mobiele nummer in de e-mail zetten!!)

Pagina 16 van 20


MIX WISSEL TOERNOOI … …. VOOR WIE HET NOG NIET KENDE Het doel van het Mix Wissel toernooi is om op een recreatieve, gezellige manier met elkaar een aantal avonden te spelen. Het idee is simpel: • Mensen melden zich aan als mix-koppel of als individu waarna de spelleiding zoveel mogelijk ‘mixen’ samenstelt • Je geeft je op voor meerdere avonden. Van de 6 avonden gaan we uit van 1 verhindering. Deze geef je op bij inschrijving. • Bij meerdere verhinderingen graag vooraf even overleg. • Op een avond wordt er eerst een mix-wedstrijd van 45 minuten gespeeld. Daarna volgt nog een dubbel-wedstrijd waarbij de partner de tegenspeelster/tegenspeler uit de al gespeelde mix-wedstrijd is • Er wordt op gewonnen games gespeeld. Kwestie van doortellen dus. • Inspelen is max. 5 minuten. • Wanneer het eindsignaal gaat telt de stand in volledige games. De lopende game wordt dus niet afgespeeld. • Wij zorgen voor een kopje koffie met wat lekkers. • We zorgen voor een lekker ‘knabbeltje’ na afloop van de wedstrijden. • Gezelligheid en sportiviteit staat voorop. • Toch wordt er wel geteld. Alle uitslagen worden per persoon geregistreerd. Onthouden dus!! • Aan het eind van de laatste avond wordt het ideale mix-koppel bekend gemaakt. • Dit doen we onder het genot van een lekker hapje! Voor wie is het bedoeld? • Voor ieder seniorlid van Koriander • Voor ieder spelniveau. • Ook mensen die nooit competitie of toernooien spelen zijn van harte uitgenodigd. • Voor hen is het mogelijk dubbel leuk omdat je veel mensen uit de vereniging leert kennen. Vragen? • Mail dan naar penningmeester@koriandertennis.nl. Pagina 17 van 20


CLUB –dubbel toernooi. Dit weekend toernooi is bestemd voor alle senioren. Dit toernooi zal gehouden worden in het weekend van 24 en 25 augustus. Op beide dagen zal door alle deelnemers getennist worden. Gespeeld wordt met een vaste dubbelpartner en er wordt ingedeeld op speelsterkte. Wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 45 minuten. Je kunt inschrijven voor de HD en DD. Je kunt inschrijven als dubbel maar ook individueel. In dat laatste geval koppelen wij je aan een partner die ook individueel heeft ingeschreven. We beginnen op zaterdag 24 augustus rond 14.00 uur. Op deze dag zal je 2 partijen spelen en gaan we gezellig met z’n allen eten. Daarna zal er nog een activiteit worden georganiseerd om op deze dag naast het lichaam ook de geest te laten werken. Op zondag 25 augustus beginnen we weer om 12 uur en speelt iedereen nog 2 partijen. Tot slot is er een prijsuitreiking en een slotborrel . De kosten voor dit toernooi zijn 12 euro per persoon, partners die niet spelen maar wel mee willen eten betalen ook 12 euro.

Inschrijven kun je met of zonder vaste partner voor 21 augustus doen naar evenementen@koriandertennis.nl

Vermeld wel je speelsterkte en de naam van je partner en diens speelsterkte. Geef ook even het aantal personen dat komt eten op.

De organisatie is in handen van: Michele, Peter, Tom en Ad.

Pagina 18 van 20


Clubkampioenschappen Dubbel 2013 Vanaf zaterdag 7 t/m zondag 15 september organiseren wij weer de clubkampioenschappen dubbel. (afhankelijk van het aantal inschrijvingen beginnen we op woensdag 4, donderdag 5 of vrijdag 6 september) Heb JIJ je al ingeschreven?

Inschrijven kan t/m 25 augustus a.s. via www.toernooi.nl of via de link op www.koriandertennis.nl Sportieve groet, Edith, Jennifer, Jurgen,Petra, Sanne & Ton Technische Commissie

Pagina 19 van 20


SEPTEMBER

OKTOBER

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

NOVEMBER Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

DECEMBER KLAVERJASSEN DAGZON-TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

KLAVERJASSEN

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

KLAVERJASSEN Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KERST-KLAVERJASSEN

Pagina 20 van 20

Profile for TV Koriander

Koriandermix nr 4 augustus 2013 def versie  

clubblad TV Koriander

Koriandermix nr 4 augustus 2013 def versie  

clubblad TV Koriander

Advertisement