{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie    

Welkom in ons zomernummer!    Traditioneel de editie met daarin veel verslagen  van de  verrichtingen van Korianderteams tijdens de  voorjaarscompetitie. We hebben speciaal de deadline in dit  geval kunnen verruimen om zoveel mogelijk tennissers de  gelegenheid te geven de pen – of het toetsenbord ter hand  te nemen.     Dat hebben we wederom geweten. Hadden we in de vorige  juni‐Koriandermix al 12 bijdragen, daar gaan we deze keer  met een fantastisch aantal van in totaal 14 inzendingen  overheen. Heel leuk en dank aan alle scribenten. Wat goed  dat er ook weer een mooi aantal kampioenen zijn! Proficiat.  Duidelijk dat een echt blad nog steeds in een behoefte  voorziet, want er kwamen ook weer mooie foto’s los.    Verder aankondigingen om met leuke evenementen tennissend de zomer door te komen – of je voor te  bereiden op de herfst.    Goed, dextrootje erbij en bladeren maar;  veel leesplezier!                    Redactie Koriander, Rob

In dit nummer:  Redactie  Van de voorzitter  Jarigen en nieuwe leden  Clubdubbels 2013  Oproepen Barcommissie  Club‐dubbel zomertoernooi  Club –zomercompetitie  Almeerse Najaarscompetitie  Open Koriander Herfstjeugdtoenooi  Mix t/m 17 kampioen  Donderdag dames kampioen  Zaterdag dames 1 kampioen  Zaterdag dames 2  Zaterdag dames 3 

3 5  6  7  7  8  9  10  13  14  15  17  19  20 

Zondag dames 2  Vrijdag heren   Zaterdag heren 1  Zaterdag heren 2  Zaterdag heren 3  Zaterdag heren 4  Zaterdag heren 5  Zondag 35+ heren 1  Zondag 35+ heren 2  Van de Penningmeester  Bardiensten  Jaarkalender     

22 23  27  28  30  31  33  34  36  37  38  41     

 

Pagina 3 van 41


. ..… van d de voorzitter   

 

We hebb ben er lang o op moeten w wachten maaar  deze week (begin jun ni) i s het lekkker weer. Ik  heb net gekeken naaar de halve fiinale Roland  n Djokovic. W Wat een  Garoos; Nadal tegen geweldigg tennis.   De afgelopen maand den heeft hett bestuur heet  wat rustig aaan gedaan. W We hebben  bewust w vorig jaaar erg veel tijd gestoken iin de nieuwee  banen en dat is naasst onze drukkke andere  ms wel veel ggeweest. De  werkzaamheden som voldoening is echter nog steeds ggroot als ik  weken hebbeen  ons parkk oploop. De afgelopen w we weerr veel enthou usiaste reactties gehad vaan  bezoekeende teams tijdens de  voorjaarrscompetitie. De voorjaarscompetitiee  is één vaan de koudstte geweest in n jaren. Ik heeb  zelfs  speelers met handschoenen n gezien op d de  baan. Vo oor Koriandeer begrippen hebben we  veel kam mpioensteam ms dit jaar. Ho opelijk lezen n  jullie daaar iets van teerug in de veerslagen in diit  clubblad d. De dames op de dondeerdag waren  het eerste kampioen nsteam. Dam mes 1  (zaterdag) is geprom moveerd naarr de  overganggsklasse (nett onder de eredivisie !).  Een gew weldige prestatie, zeker als je bedenktt  dat Jenn nifer maar ééén partij heefft kunnen  spelen. JJongens 17 een Mix 17 zijn n ook  kampioeen geworden n. Zij gaan do oor voor het  districtskkampioensch hap. Veel succces ! Verder  e is het 1  mixteam 35 5+ op de zateerdag  kampioeen geworden n en ook nog heren 35+ o op  de zondaag. Hebben o onze nieuwee banen julliee  geïnspireeerd om zo ggoed voor dee dag te  komen ??   Onze clu ubkampioenschappen en nkel komen eer  alweer aaan van 15 t//m 23 juni en n op 29 juni  juni startt Open Koriaander. Als je niet meedoeet  is het weel ontzettend d leuk om eeens te komen n  kijken. B Beide evenem menten zijn eerg gezellig een  er is moo oi tennis te zzien. 

To ot slot wil ik jullie aandaccht vragen vo oor het  vo olgende.  We hebben ec W cht versterkiing nodig voo or onze 

jeugd dcomm missie

Op dit momen nt zijn Thomas Roskam e en Irma  ereiding  Scchipperijn acctief bezig met de voorbe vaan het Paard‐Veulen toerrnooi op 9 ju uni. Een  haartstikke leuk evenemen nt voor onze jjongste  le eden die dan met papa, m mama, opa, o oma,  brroer of zus gaan tennisseen (een tante e of  bu uurman magg natuurlijk o ook). Thomass en Irma  en n ook onze teennisleraar EEmar zitten  bo oordevol goeede ideeën o om leuke  evvenementen n te organiseren voor de jjeugd,  maar dan heb m bben ze wel eextra hulp no odig.  Wie, en dan d W denk ik toch vvooral aan ouders  vaan jonge kind deren, zou in n de jeugdcommissie  willen plaatsn w emen ? Velee handen maaken licht  werk en de je w ugd verdientt het dat we leuke  acctiviteiten vo oor ze beden nken en organiseren.  Vo oor de senio oren wordt er in de  zo omermaandeen veel georgganiseerd. Zie  ve erderop in diit clubblad.  Ve eel tennispleezier !    Pe eter Vallentin 


Jarigen: van harte: Mika Toine van Kaj Ralph Ilja van Anouk Dieu-Didier Dieu-Donné Jerry Cerise Larissa Mitchell Mark van Alyosa Chayenne Quinty Luc Bradley Vincey van Demi Wouter Sonny Joey Jamie Jesse Quincy van Jochem Marris Edu de Dennis Rachelle van der

Veldkamp Putten Haverkamp Schipperijn Driest Schouten Nieuwenhuizen Nieuwenhuizen Tool Jawalapersad Kruft Tollenaar Deursen Oostdijk Heijdt Purperhart Prins Lentjes Zwieten Martens Trenning Beers Robijn Greeve Munster Driel Beukenkamp Marsman Jonge Kwa Heijdt

6 7 7 18 21 22 23 23 24 25 30 13 14 16 18 21 23 1 1 5 7 7 7 8 10 11 12 15 15 21 21

juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juli juli juli juli juli juli aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug

Nieuwe leden: van harte welkom: Senioren:

Jeugdleden:

Joyce Meijer Peter Meijer Sylvian Scheers Stefan Akkerman Alex Veldkamp

Renate van Hagen Marieke Traag Margriet Kramer Caroline van den Heuvel Saskia van Driel

Melanie Burger

Julie van Kuijk

Wouter Trenning Daniël Blaauwwijk Sarah van Driel Quincy van Driel Henry van Kuijk Yash Jawalapersad

Pagina 6 van 41


Clubkampioenschappen Dubbel 2013   

In september worden de club‐kampioenschappen  dubbel  weer georganiseerd. Deze vinden plaats van 7 t/m 15  september. Het toernooi vereist het één en ander aan  voorbereiding, maar dat loont zich dan ook dubbel en  dwars door gezelligheid en sportiviteit.     Dus tijdens de zomervakantie en eventuele toernooien,  willen wij jullie adviseren om alvast te starten met:  a. Het vinden van de juiste partner  b. De conditie op peil te brengen   c. Het tennisracket te voorzien van de juiste bespanning  d. De tennisschoenen even flink op te poetsen  e. De lachspieren soepel te krijgen    Houdt de agenda vrij voor dit gezellige toernooi!    Sportieve groet,    Edith, Jennifer, Jurgen,Petra, Sanne & Ton  Technische Commissie   

Oproep     Helpt u ons mee? We hebben een aantal mensen nodig om extra bardienst te draaien tijdens  de OPEN KORIANDER.  Het gaat om onderstaande dagen     Zaterdag  29 juni  van 13.00‐17.00     Zondag   30 juni  van 17.00‐eind  Zaterdag  6 juli   van 17.00‐eind     Laat de Organisatie van de Open Koriander niet in de steek.  Bel met  Jaap 06‐ 14394556 of stuur een mail:  cojabarlinckhoff@hotmail.nl 

  

Verplichte Bardienst Nog Opgeven     Er zijn nog steeds 16 leden die nog geen bardienst hebben opgegeven, dus nog niet in bezit  zijn van hun pasje. Als je geen pasje hebt, mag je niet op het park tennissen.  Ook niet met de clubkampioenschappen!    Voorkom problemen en neem contact op met Jaap 06‐ 14394556 of stuur een  mail: cojabarlinckhoff@hotmail.nl      Pagina 7 van 41


CLUB –dubbel toernooi    Dit weekendtoernooi is bestemd voor alle senioren.    Dit toernooi zal gehouden worden in het  weekend van  24 en 25 augustus.  Op beide dagen zal door alle deelnemers  getennist worden.    Gespeeld wordt met een vaste  dubbelpartner en er wordt ingedeeld op  speelsterkte.  Wedstrijden hebben een vaste speeltijd  van 45 minuten.    Je kunt inschrijven voor de HD en  DD. Je kunt inschrijven als dubbel maar ook individueel. In  dat laatste geval koppelen wij je aan een partner die ook individueel heeft ingeschreven.    We beginnen op zaterdag 24 augustus rond 14.00 uur. Op deze dag zal je 2 partijen spelen  en gaan we gezellig met z’n allen eten. Daarna zal er nog een activiteit worden  georganiseerd om op deze dag naast het lichaam ook de geest te laten werken.     Op zondag 25 augustus beginnen we weer om 12 uur en speelt iedereen nog 2 partijen. Tot  slot is er een prijsuitreiking en een slotborrel .    De kosten voor dit toernooi zijn 12 euro per persoon, partners die niet spelen maar wel mee  willen eten betalen ook 12 euro.        Inschrijven kun je met of zonder vaste partner voor 19 augustus doen naar  evenementen@koriandertennis.nl     Vermeld wel je speelsterkte en de naam van je partner en diens speelsterkte. Geef ook  even het aantal personen dat komt eten op.       De organisatie is in handen van:   Michele, Peter, Tom en Ad. 

Pagina 8 van 41


Club –zomercompetitie    

Omdat in de vakantieperiode de banen vaak  ongebruikt liggen wordt dit jaar voor het eerst  een Club‐Zomer‐Competitie georganiseerd.     Deze competitie is bestemd voor alle senioren  die niet op vakantie zijn.    De competitie wordt georganiseerd op  4  zaterdagavonden in de zomervakantie.  De data zijn  20, 27 juli en 3 en 10 augustus. De  aanvang is om 19.30 uur.    Gespeeld wordt met een vaste dubbelpartner  en er wordt ingedeeld op speelsterkte.  Wedstrijden hebben een vaste speeltijd van 45 minuten.  Je kunt inschrijven voor de HD, DD en de Mix.    De wedstrijden worden wekelijks vastgesteld waarbij afhankelijk van de inschrijvingen  geprobeerd wordt steeds verschillende tegenstanders te regelen.    Om het competitie element tot uitdrukking te laten komen en na 4 weken een winnaar te  kunnen aanwijzen wordt de volgende puntentelling gehanteerd. Iedereen start in elke  categorie  met 100 punten. Dit  puntenaantal wordt verminderd door bij elke gescoorde  game een punt in aftrek te brengen en voor elke verloren game een punt bij te tellen.  Die gene die per categorie na 4 weken de minste punten over heeft is winnaar in deze  categorie.    Je bent niet verplicht om alle zaterdagen mee te doen maar als je er niet bent kun je  natuurlijk ook niet scoren.    Inschrijven kun je  met een vaste partner onder vermelding van de speelsterkte.  Als je geen vaste partner hebt kun je ook inschrijven. De organisatie probeert dan een  partner te regelen. Inschrijven tot 15 juli as.    Als je niet alle 4 de avonden beschikbaar bent geef dan even aan op welke datum je komt  spelen.    Inschrijven via de mail evenementen@koriandertennis.nl       De organisatie is in handen van:  Michele, Karin, Tom en Ad   

Pagina 9 van 41


TV HET NIEUWE LAND   TV CENTRE‐POINT 

Introductie Almeerse Najaarscompetitie    Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat dit jaar voor het eerst de Almeerse Najaarscompetitie wordt  georganiseerd. Een gemeenschappelijk initiatief van de tennisverenigingen LTV Almere, TV de  Gouwen, LTC Waterwijk, TV Het Nieuwe Land,  TV Joymere, TV Koriander , ATC‐Buiten en TV Centre  Point.    Totaal beslaat de competitie drie speeldagen met een inhaaldag. Er wordt gespeeld in een mix of  dubbelteam samengesteld uit 4 leden. Deze leden dienen lid te zijn van een van de deelnemende  tennisverenigingen.     Naast onderlinge competitie ligt de nadruk vooral op gezelligheid! Er wordt op alle tennisparken  gespeeld en er wordt afgesloten met een buffet en feestavond op de laatste speeldag bij ATC Buiten.    De Almeerse Najaarscompetitie in het kort:    Opzet  • Dubbelcompetitie DD, HD en GD  • Inschrijving als team bestaande uit 4 deelnemers  • De teams kunnen bestaan uit leden van alle deelnemende verenigingen  • Categorieën 3, 4, 5, 6 17+, 6 35+, 6 50+, 7 17+, 7 35+, 7 50+, 8 17+, 8 35+, 8 50+,   9 17+, 9 35+ en 9 50+  • Indeling teams in poules (4 teams) op gemiddelde dubbelspeelsterkte (op pas)  • Deelname telt niet mee voor het KNLTB DSS systeem    Spelregels  • Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets  • Wanneer een derde set gespeeld moet worden, is dit een super tiebreak (tot 10)    Speeldata:  • Zaterdagen 21 en 28 september en 5 oktober. Inhaaldag zaterdag 12 oktober   • Verhinderingen kunnen niet worden opgegeven er moet dan zelf worden gezorgd voor een  invaller van dezelfde dubbelspeelsterkte of lager (op pas).    Inschrijving   • Inschrijving als team van 4 personen of als invaller via eigen vereniging. Sluiting op 01‐09‐2013  • Competitie bijdrage is €40.‐ per team, dit is incl. de bijdrage voor de feestavond met buffet    Stel snel een team samen en verzin een leuke teamnaam en schrijf je in! Bij teamsamenstelling uit  leden van verschillende tennisverenigingen wordt ingeschreven bij de vereniging van de onderling  benoemde teamcaptain.         Pagina 10 van 41


Ton de Wit en Marco Jansen 

TV HET NIEUWE LAND   TV CENTRE‐POINT 

Inschrijfformulier Almeerse najaarscompetitie 2013  Naam TEAM:   

……………………………………………………………...................

Naam speler 1 = Captain:  …………………………………………………………………..   e‐mailadres:……………….............  KNLTB nummer & vereniging:  ……………………………………………………………...................  Geboortedatum:    …………………………………….  Speelsterkte dubbel:……………………….  Naam speler 2   

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer & vereniging:  ……………………………………………………………...................  Geboortedatum:    …………………………………….  Speelsterkte dubbel:……………………….  Naam speler 3   

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer & vereniging:  ……………………………………………………………...................  Geboortedatum:    …………………………………….  Speelsterkte dubbel:……………………….  Naam speler 4   

……………………………………………………………...................

KNLTB nummer: & vereniging   ……………………………………………………………...................  Geboortedatum:    …………………………………….  Speelsterkte dubbel:   ………………………. 

Geven zich op voor één van onderstaand onderdeel, omcirkel welke van toepassing is.

Gemengd 17+    

Gemengd 35+   

Gemengd 50+ 

Heren 17+ 

Heren35+

Heren 50+ 

Dames 17+ 

Dames 35+ 

Dames 50+ 

Dit formulier ondertekend inleveren bij Ton de Wit of Marco Jansen of scannen voor 1 september en mailen naar s.de.wit42@kpnplanet.nl en/of marco.jansen@abbott.com. S.V.P. VOLLEDIG INVULLEN.

Datum: ……………………………………………………………................... Captain: ……………………………………….

Handtekening

Pagina 11 van 41


1. De Almeerse najaarscompetitie wordt dit jaar voor de eerste maal georganiseerd namens de volgende  deelnemende tennisverengingen: ATC Buiten, LTC Waterwijk, LTV Almere, TV De Gouwen, TV Koriander,  TV Het Nieuwe Land, TV Centre Point en TV  Joymere. De najaarscompetitie zal gespeeld worden op de  volgende zaterdagen:  21‐09 / 28‐09 / 05‐10 / 12‐10 (inhaaldag).   2. Er wordt gespeeld in 3 blokken met 2 rondes; blok 1 aanvang 10.00 uur, blok 2 aanvang 12.30 uur, blok  3 aanvang 15.00 uur. Per blok worden totaal 4 wedstrijden op 2 banen gespeeld. Er wordt uitgegaan van  een gemiddelde wedstrijdduur van 5 kwartier zodat er per blok 2 rondes kunnen worden gespeeld.  3. In de dubbel competitie worden er 4 dubbels  gespeeld met een wisselende teamsamenstelling.  Wanneer speler A de 1e wedstrijd speelt met speler B, zal hij de 2e wedstrijd met speler C of D moeten  spelen. In de mix competitie wordt er 1 dames dubbel, 1 heren dubbel en 2 mix dubbels gespeeld.   4. Deelname is mogelijk wanneer u lid bent van één van bovenstaande verenigingen. Deelnemers dienen  zich op te geven in een team van vier (4) personen. Er wordt gespeeld in de categorieën HD, DD  en MD.  De wedstijdleiding is verantwoordelijk voor de poule indeling en zal zorgdragen voor een gelijkwaardige  indeling.  5.  De najaarscompetitie staat open voor degene die in 2013 18 jaar worden, of jeugdleden met een  speelsterkte van minimaal 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om talentvolle jeugdleden uit te  nodigen voor de najaarscompetitie.  In de categorieën 6, 7, 8 en 9  zijn de leeftijdsrestricties 17+ , 35+ of  50+.  6. Bij te geringe inschrijving voor een bepaald onderdeel kan de wedstrijdleiding dit onderdeel laten  vervallen of samenvoegen met een ander onderdeel.  7. Er kunnen geen verhinderingen worden opgegeven. Wanneer  een team niet  voltallig aanwezig kan  zijn, is het team zelf verantwoordelijk om een invaller te verzorgen. Een invaller moet dezelfde dubbel  passterkte of lager hebben dan de verhinderde speler.  8. Het inschrijfgeld betreffende de najaarscompetitie bedraagt € 40,‐ per team en dient voldaan te  worden voor aanvang van de competitie, aan de competitieleider najaarscompetitie van de club waar de  captain lid is.    9. Inschrijving geschied middels het inschrijfformulier die digitaal of in hard‐copy dient ingeleverd te  worden bij de competitieleider najaarscompetitie van de desbetreffende vereniging. Sluitingsdatum voor  inschrijving is 01‐09‐2013. Terugtrekkingen na deze sluitingsdatum betekent geen bijdrage retour en  mogelijke uitsluiting voor komende jaren, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.  10. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets (derde set Super Tiebreak). In alle sets is het  tiebreak systeem van toepassing. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken kan de  wedstrijdleiding bepalen om verkorte wedstrijden te spelen en/of het spelen van een (super)tiebreak of  eventueel naar binnenbanen uit te wijken.  11. Men dient er rekening mee te houden dat er gespeeld kan worden op verschillende ondergronden en  bij verschillende verenigingen.   12. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement van de KNLTB. De wedstrijden voor  de najaarscompetitie tellen niet mee voor het DSS‐systeem van de KNLTB.   13. Planning van de wedstrijden en aanvangstijden zijn te vinden op toernooi.nl. U wordt uiterlijk 18‐09‐ 2013 op de hoogte gebracht van de aanvangstijd van uw eerste wedstrijd. Wanneer geen bericht is  ontvangen dient u contact op te nemen met de organisatie. Deelnemers/team zijn verplicht zich 30  minuten voor aanvang van de partij persoonlijk bij de wedstrijdleiding te melden. Na afloop dient u de  stand door te geven en naar de aanvang van de volgende partij te informeren.  14. Correcte tenniskleding en schoeisel zijn verplicht. Ten aanzien van reclame dienen de regels van de  KNLTB in acht genomen te worden.  15. Voor zover het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de organisatie.  16. De organisatie bestaat uit: een afvaardiging van alle bovengenoemde verenigingen, voor TV Koriander  zijn dat Ton de Wit en Marco Jansen. 

Pagina 12 van 41


Aankondiging “OPEN KORIANDER HERFST JEUGD TOERNOOI”    Heel toevallig ving ik het volgende gesprekje tussen Jaap en Joop op:          

Jaap:  Hé, Joop hoe is het?                                                                              Joop:  Nou met mij wel goed, hoezo?  Jaap:  Ik was eigenlijk benieuwd naar je blessure, hoe is het daar mee?  Joop:  Kon niet beter, mag weer alles doen.  Jaap:  Fijn voor je, heb je het al gehoord…bij de Koriander zijn er nieuwe banen.  Joop:  Ja All Weather banen, kunnen we met herfsttoernooi ook in de regen              doorspelen.  Jaap:  Als of we daar altijd regen hebben! Heb ik nog nooit meegemaakt!  Joop:  Weet jij of we ons al kunnen inschrijven?  Jaap:  Ja toevallig hoorde ik gisteren, dat de inschrijving geopend is op Toernooi.nl.   Joop:  Zullen we samen dubbelen?  Jaap:  Ja leuk, ik ga me meteen inschrijven en natuurlijk ook voor de enkels, of de               mix.  Joop:  Oké dan, ga ik ook doen en ik zeg het ook alvast tegen me ouders, kunnen            die de datum in hun agenda noteren. Weet jij de juiste datum uit je hoofd?  Jaap:  Ja duhhh, in de herfstvakantie natuurlijk. En anders kunnen ze het              hieronder nog even nakijken. De mazzel.  Joop:  Ja, doeiiii.      Voor wie er nu erg nieuwsgierig is geworden, het herfsttoernooi wordt gespeeld van  maandag  21 oktober tot en met zaterdag 26 oktober 2013.     Zoals gewoonlijk spelen we ook al in het voor weekend (19 en 20 oktober 2013) en hebben we  zondag 27 oktober als eventuele uitloop, voor als het echt heel erg regent.     De inschrijving is, zoals jullie van Jaap hebben kunnen horen, al opengesteld op www.toernooi.nl.   Wij hopen dat onze Korianderleden zich massaal zullen inschrijven!     

                                           

.

   

Pagina 13 van 41


Mix t/m 17 Kampioen!  Ons team is kampioen! Ondanks dat het weer niet meezat, waren het zes superleuke dagen. Het was  heel gezellig en met de tegenstanders konden we het (meestal) ook goed vinden.     We willen graag onze invallers Bradley en Maaike bedanken voor het enthousiasme en het  binnenhalen van punten. We kijken nu uit naar de regionale finale en hopen die ook te winnen, zodat  we regionaal kampioen worden!     Team en coaches, heel erg bedankt voor de topweken!      

        Groeten,     Jamie Greeve 

Pagina 14 van 41


Donderdag competitie Koriander – dames 1: Kampioen!    Tenniscompetitie op donderdag was altijd een sportieve en gezellige aangelegenheid: 2 x 2  damesdubbels en lekker spel, met af en toe een spelerswisseling en natuurlijk taart en lekkere  hapjes. Jarenlang wisten we ons prima te handhaven in dezelfde klasse onder aanvoering van Anneke  Kuiper, die alles in goede banen leidde . . ! Soms kostte het, ten gevolge van onverwachte vakanties,  werk en blessures, wat bloed, zweet en tranen om inderdaad 4 speelsters op de baan te hebben, als  die er eenmaal waren ging de rest ook wel goed. Vorig jaar was er echter een epidemie van  vakanties, werk en blessures tijdens de competitie en ondanks geweldige invalsters degradeerden we  naar de tweede klasse.     Anneke besloot een pauze te nemen, wat we accepteerden maar natuurlijk terdege betreurden!  Wilma, Charlotte en ik wilden wel doorgaan en hoopten dat er enkele nieuwe donderdag‐ enthousiastelingen zouden opstaan . . . En dat gebeurde: eerst kwam Annemiek, die vorig jaar ons als  invalster al uit de brand hielp, en het wel leuk vond om zich voor zo'n lekkere pittige competitie –  niet van dat slappe, tja Annemiek, sorry . . – een paar keer vrij te maken. In haar kielzog volgde  Annemiek's tennismaatje Suzanne en later ook Astrid. Zo hadden we een basisteam om ons op te  geven voor de competitie én gelukkig gaf onze goede fee Ineke de Graaf ons de deadline door  (anders was er geen donderdagteam geweest). Zij gaf ons ook de naam van Pearl, als aanwinst voor  ons team.     Wij prijzen de competitie training, waar we met elkaar konden kennismaken en bruikbare tips van de  tennisleraar kregen, die hun vruchten later afwierpen! Jammer genoeg moest Wilma vanwege  gezondheidsredenen afhaken, maar gelukkig staat zij ondertussen weer lekker te slaan!    Toen was daar dan de eerste, koude, competitiedag. Thuis tegen De Punt. Enkelen van onze   teamgenoten zagen elkaar daar pas voor het eerst, maar bleken wel elkaars kinderen te kennen die  op dezelfde school zaten. Op de baan voor het eerst samen spelend liep bij alle partijen lekker en  onze eerste competitiedag werd een 4‐0 overwinning. Er was weinig tegenstand en er zaten geen  pittige partijen bij . . . jammer genoeg voor Annemiek en voor ons allen, maar we dachten: “dat komt  volgende keer . .”.   De week erna bleken we weer allemaal lekker te draaien met onze oude en nieuw gevormde dubbels  en wonnen we met 3‐1 uit in Almere Haven. Iets meer pit in de wedstrijden en ook één punt tegen.  In de daaropvolgende wedstrijden volgden meer (té) gemakkelijke overwinningen met slechts enkele  tegengames gemaakt door de tegenstanders. Wél gezellige tegenstanders, maar we kwamen niet  helemaal aan onze trekken wat  tennissen betreft.    De voorlaatste wedstrijd in  Laren begon met een hagelbui  en Annemiek, Suzanne, Astrid  en Pearl zagen al een hangdag  of een inhaaldag hangen, toen  onze onvolprezen supporter de  heer De Graaf opperde om de  wedstrijden op het park van  Koriander uit te spelen! De  tegenstanders gingen akkoord  dus werd alles verkast naar  Almere, waar alweer met 4‐0  werd gewonnen en onze    Pagina 15 van 41


supporters de kantinedienst waarnamen (Dank!). Koriander was toen al ongeslagen kampioen!    Op de laatste competitiedag, thuis, wonnen we met 3‐1, waarbij de laatste wedstrijd toch nog door  de dames van Poseidon gepakt werd. Wij werden gehuldigd met rozen van de tegenstanders en van  Ineke, namens Koriander, en vierden ons kampioenschap met bubbels! Onze tegenstanders en onze  trouwe supporters dronken natuurlijk mee.    Onze hartelijke dank aan Henk voor het tip top maken van de banen, aan de heren voor de perfect  verzorgde kantinediensten en natuurlijk aan onze trouwe supporters!    We hebben met ons 6 vrouw sterke team in allerlei samenstellingen lekker gespeeld en een gezellige  competitie gehad, alle keren met 4 dames op de baan en nog kampioen ook!     Hieronder een foto van Charlotte, Caro, Astrid en Pearl (van l. naar r.).   Suzanne en Annemiek hebben we jammer genoeg niet op de foto.  

  We kijken vol verwachting uit naar volgend jaar in de eerste klasse en hopen daar op wedstrijden  met pit!    Namens de dames,  Caro 

Pagina 16 van 41


Zaterdag Dames 1: kampioenen in de hoofdklasse!    Dit jaar hoopten we met ons team de vele blessures te kunnen mijden en met volle kracht   de competitie te beginnen. Regina kon na een lange tijd van blessures weer de baan op,   maar helaas kon Jennifer de eerste keren nog niet meedoen. Met frisse moed en een hele trouwe  supporter begonnen we aan de competitie!    Zaterdag 06 april 2013: Koriander ‐ Naarden  Net als vorig jaar begonnen we de competitie thuis tegen Naarden, wel speelden   we tegen een ander team. We begonnen gelijk met de sterkste tegenstander en   moesten hard aan de bak. Na spannende wedstrijden, waaronder een 7‐6 overwinning   in de laatste set, gingen we uiteindelijk met de overwinning aan de haal.   Beter konden we het seizoen niet starten!  Uitslag: 4 ‐ 2 winst    Zaterdag 13 april 2013: De Punt ‐ Koriander   Ook de tweede competitiedag was hetzelfde als vorig jaar, deze was de helft   van het team hetzelfde. Linda was deze dag afwezig. Dus Marike viel bij ons in.  Op het kunstgras moesten wij even wennen, het werden uiteindelijk toch mooie partijen. Marike had  een prachtige wedstrijd gespeeld tegen de grote troef van hun team,   de dame die stond 7 op haar pas, maar had heel lang geen competitie gespeeld.   Na een lekkere warme dag konden we pas laat nagenieten van een welverdiend   drankje en gingen we met gelijkspel naar huis.  Uitslag: 3 ‐ 3 gelijkspel    Zaterdag 20 april 2013: Koriander ‐ De Geeren  Met een mooie binnenkomer zetten deze gezellige dames gelijk de toon:  ‘Wij hadden zo jullie oma’s  kunnen zijn!’  De dames hebben hard gestreden, maar waren toch uiteindelijk een paar maatjes   te klein voor ons team. Dit deerde de dames niet om er alsnog een gezellige dag   van te maken! Wij waren verder erg blij dat we onze ‘kneus’ Jennifer, zoals zij zichzelf   zo mooi noemt, weer mochten verwelkomen op de baan.   Samen met Denise speelden ze de eerste dubbel en wonnen zij het dubbelspel!   Uitslag: 6 ‐ 0 winst 

Pagina 17 van 41


Zaterdag 27 april 2013: Westerveld ‐ Koriander   Het was vandaag weer een lekkere dag om te spelen en dat was te merken aan de vorm   in ons team! Onze ‘Bamm‐Bamm’ Linda moest tegen net zo’n hard‐hitter en dat was een  schitterende pot om te zien, waarbij Linda aan het langste eind trok. Uiteindelijk werd   alleen de tweede dubbel nipt aan verloren en ging het team weer met winst naar huis!  Uitslag: 5‐1 winst    Zaterdag 11 mei 2013: Tulip ‐ Koriander   De dag begon met veel regen en dames van de tegenpartij wilden graag deze dag   verzetten, maar wij niet. Eenmaal aan het spelen, kwam zelfs het zonnetje nog door   en konden alle wedstrijden gespeeld worden. Helaas waren er 2 opgaves bij.   De rest van het team werd flink getest, maar wist er toch weer een winst uit te slepen!  Uitslag: 4‐2 winst    Zaterdag 18 mei 2013: Koriander ‐ Eemnes  Deze competitiedag was Denise naar Roland Garos en viel Michèle in als invalster.   Zij speelde een hele spannende single, maar uiteindelijk verloor ze in 3 sets.   Uitslag: 4‐2 winst    Het kampioenschap komt weer een stukje dichterbij, het werd nu echt spannend!   Met 3 teams bovenaan; Wie gaat er met het kampioenschap vandoor?    Zaterdag 1 juni 2013: Koriander ‐ Eemnes  De laatste competitiedag is aangebroken, kampioenen of niet?!   Onze ‘tijger’ Regina had geen last van de zenuwen en knalde er een geweldige single doorheen.  Jacqueline maakte haar tegenstandster gek met mooie dropshots en sliceballen. Na veel moeite en  geduld wist Denise de hoge ballen te overwinnen en in 3 sets haar tegenstandster op zij te zetten en  ook Linda wist te winnen. Na deze overwinningen was  het tijd om het vijfde punt binnen te halen en  het kampioenschap. De zenuwen waren aanwezig in de eerste dubbel, maar na een spannende 3‐ setter was het zo ver, dik verdiend KAMPIOEN!!!!!!!!!!!!!  Uitslag: 6‐0 winst   

Pagina 18 van 41


Marike en Michèle bedankt voor het invallen in ons team, ook de supporters bedankt, hopelijk laten  we jullie volgend jaar leuk tennis zien in de Overgangsklasse!                               

Zaterdag Dames 1!  Jennifer Janssen, Jacqueline Pannekoek, Linda Vlietstra, Denise Tump en Regina Veenstra 

Damesteam Koriander 2, zaterdagmiddag, 2e klasse.   

Na vorig jaar alle weekenden behalve één, met 6‐0 gewonnen te hebben, zouden wij met ons team in  principe in dezelfde klasse blijven dit jaar. Maar dankzij een hoop e‐mails en de hulp van Marco  Jansen mochten we gelukkig toch naar de 2e klasse! Dankjewel nog Marco!    En het ging goed! We zijn uiteindelijk als 4e geëindigd van de 8 teams en daar zijn we trots op. We  hebben erg genoten van de spannende wedstrijden en de gezellige borrels achteraf.     Lieve dames, Siïta Oldert, Ciska Vlietstra, Manon Rijkers, Daphne Wegbrans, graag zou ik jullie willen  bedanken voor al jullie inzet, leuke ideeën, lekkere nieuwe hapjes, vele heerlijke lachpartijen, steun  langs de kant bij tegenstanders met ‘Tips en Tops’, het mooie nieuwe competitieshirt als aandenken  aan dit jaar en aan jullie, gezellige avonden achteraf, het mogelijk maken om een luie aanvoerder te  zijn op de dag zelf, en voor jullie fanatieke houding op de baan.     Ik mag me erg gelukkig prijzen met een vriendinnenteam als die met jullie.    Katinka Zollner 

Pagina 19 van 41


Verslag dames 3 zaterdag    Ons team bestaat uit Edith, Irma, Sanne G, Sanne D en ik de  gek (Sandra). Gelukkig hadden we op voorhand al wat reserve  spelers geregeld, want wij konden niet altijd spelen. Irma  onze bikkel kon elke wedstrijd, top Irma! Ik had in februari  alles in kannen en kruiken met de invallers, maar toch kan je  dan nog voor verrassingen komen te staan. Als je invaller bv   gaat skiën en een been breekt….ik noem geen namen….dan  moet je op zoek naar nieuwe invallers. Wij zijn blij dat ze  helemaal hersteld is en zetten haar op de lijst voor volgend  jaar!!!    Edith had Truus en kind (zie foto) gehaakt, zo schattig met  tennisrokje en al!! Nou aan onze mascotte kon het niet liggen  volgens ons….     Ons eerste weekend thuis.                                                                                                                                      Komen er 4 jonge meisjes aanlopen (slik)…gelukkig hebben we met 5‐1 gewonnen!! Maandag zag  Edith op de knltb site dat we 1ste stonden, ze heeft gelijk een foto gemaakt van het scherm en op  facebook gezet. Je weet nooit hoe de andere weken gaan lopen, maar nu kunnen we zeggen dat we  een keer 1ste stonden.  Truus heeft geholpen, dus vol goede moed kijken we uit naar het volgende  weekend. Alleen Irma heeft haar single verloren, maar dat is te verklaren Truus stond niet bij haar!!    De 2de weekend was bij de Gouwen.                                                                                                                        Gelukkig geen jonge meiden, maar wel wat “oudere”dames. Voor ons gevoel zou het een leuke dag  worden met misschien wel weer een winst?? Helaas verloren we met 4‐2.  Gelukkig hebben Irma en  Sandra hun single gewonnen, toch iets aan punten binnen gehaald. Dan maar gezellig borrelen  dachten we...niet dus, was echt niet gezellig. Heel jammer.    De 3de weekend was thuis.                                                                                                                              Komen er 5 jonge meiden uit Putten aan lopen, die gebracht werden door een moeder. Wij dachten  natuurlijk gelijk aan het 1ste weekend en roken een winst...( moet je nooit doen!!!)…dus vol frisse  moet begonnen we. Te vroeg gejuicht, alleen Sandra won haar single. We verloren met 1‐5 en dacht   dat we nu gezellig konden borrelen, nee. De meiden wisten niet dat je een drankje hoort te geven als  je gewonnen had ( al 2 weekenden gespeeld??) en hadden haast, dus zonder borrel gingen ze weg.  Nou daar zit je dan met al je hapjes. Gelukkig doen wij allemaal aan de lijn ☺….dus alles maar   opgegeten, anders zo zonde, toch?    De 4de weekend uit bij Waterwijk                                                                                                                      Sanne G lag diep onder de zeespiegel in Egypte, Sanne D moest ivm een belangrijke moeder, man en  vrouw werken voor het vaderland. Sandra was op straat aan het zwemmen ivm storm/hagel in  Spanje dus waren de eerste invallers gevraagd. Edith en Irma gingen met invallers Michelle & Patty  naar waterwijk.. Het was gezellig en mooie weer, ze hadden er erg veel zin in. Helaas heeft alleen  Irma haar single gewonnen en Edith & Michelle hun dubbel. Ze hadden eindelijk een gezellige borrel  met een tegenpartij. En meiden toch weer 2 punten!   

Pagina 20 van 41


De 5de weekend uit bij Lelystad                                                                                                                               Edith was lekker met haar man een weekendje van elkaar aan het genieten. Sanne G op de motor  aan het toeren door Duitsland. Sanne D helaas weer werken. Mirjam & Marike konden gelukkig  invallen. Het regende de hele nacht/dag, dus ja werd het spelen? Ja hoor gewoon de baan op,  ondertussen was het gaan miezeren. Ondanks Truus konden we weer niet winnen. Irma won haar  single en de dubbel werd door Marike & Sandra gewonnen. Zo jammer, maar er komen nog 2  weekenden aan. De borrel was erg lekker en gezellig, dat is ook wat waard!    De 6de weekend thuis                                                                                                                                               Er kwam eerst 1 meisje van Joymere, daarna nog 1 , toen ineens nog 4 en er zou er nog 1 bijkomen…  7 vrouwen!!! Wij keken elkaar al aan ivm de hapjes, hadden we genoeg???   Joymere stond op de   1ste plaats, dus dat het zwaar zou worden hadden we al gedacht. De partijen begonnen goed, maar  het eind niet… Alleen Sandra won haar single. Het werd 1‐5. Dus konden we weer een verlies  weekend neerzetten, maar niet met 0‐6. Gelukkig hadden we voor de borrel genoeg ( wel iets  bijgehaald) en de rosé smaakte bij iedereen goed.    De 7de weekend thuis                                                                                                                               Joepie!!  Edith is jarig, gefeliciteerd. Samen met haar moeder had ze een taart gemaakt, Laura kon  het niet laten en had het geboorte jaar van mama erbij gezet…☺ Van haar teamgenootjes kreeg ze  lekkere doucheartikelen. Sandra was er niet. Ze had een ballet uitvoering van Jill. In een heus theater,  dus ja dat gaat voor. Maar gelukkig Sanne D hoefde niet te werken. Ze was wel zenuwachtig omdat  ze nu haar eerste single moest  spelen, meid je kan het!   Tegen  Swifterband die 2de stonden. Dat  het een zware dag werd hadden  de meiden al bedacht, maar ze  gingen er wel voor. Het werd uit  eindelijk 1‐5 en wie won haar  single weer? Irma kanjer 4 singles  gewonnen!     Dit is een kleine uitleg over onze  weekenden. Volgend jaar gaan we  verder...helaas zonder Edith die  gaat op de vrijdagavond spelen.     Wij wensen je veel tennis plezier  met je nieuwe team. Sanne D  speelt misschien ook niet meer  mee, wat wij heel erg betreuren.    Bij deze vraag ik maar gelijk of er  nog vrouwen zijn die bij ons team  willen komen.         Liefs Sandra, Irma, Edith, Sanne D & Sanne G  

Pagina 21 van 41


Zondag dames 2; 4e klasse  Ons team bestond aanvankelijk uit Els de Kreij, Jennie  Lachman, Tinda Robijn en Saskia Hoks. Helaas hebben  Joyce Neering en Corina Cira ons verlaten maar wij  hebben ons versterkt met Angelique Lankreijer.  Op 7 april begonnen wij vol goede moed aan onze 1e  competitie dag, in onze shirtjes gesponsord door 4orange  (marketing services bedrijf). We mochten thuis beginnen  tegen Diemen. Saskia en Jennie begonnen deze dag goed  door de single wedstrijden winnen, helaas verloren Els en  Tinda deze. Na de singles stonden we dus 2‐2 gelijk. Deze  dag eindigden we met een 3‐3 gelijkspel, Saskia en Els  wonnen de dubbel.    Een week later op 14 april mochten we uit naar de  Gooische vallei (Hilversum). Na de singles stonden we helaas al met 3‐1 achter, alleen Els wist te  winnen. Jennie verloor net in een 3 setter. In de dubbel trok Jennie jammer genoeg alweer aan het  korte eind, door samen met Els in 3 sets te verliezen. Tinda en Angelique verloren de eerste set met  6‐0 maar ze maakten het in de 2e set de tegenstanders behoorlijk lastig. Helaas de set wel verloren  met 7‐5. Met een 5‐1 verlies naar huis.  Op 21 april ontvingen wij de dames van Bijvanck thuis. Saskia wist haar  single te winnen. Jennie kwam helaas net te kort door wederom in een  3 setter te verliezen. Tinda maakt er een spannende pot van maar  verloor helaas met 6‐4 7‐5 en ook Angelique verloor haar enkel.  Jammer genoeg pakten we ook in de dubbel geen punten, Saskia en Els  verloren in 3 sets en ook Angelique en Tinda wonnen niet. Wederom  een 5‐1 verlies.    Op 5 mei speelden we uit tegen Almere Buiten. Dit was totnutoe het  sterkste team in de poule, ze hadden slechts 1 punt verloren.. Els was  goed op weg om het spel van haar tegenstandster te ontregelen.  Helaas trok ze net aan het kortste eind in de 1e set (7‐6), in de 2e set  kwam haar tegenstandster in het ritme en maakte het af met 6‐0.  Saskia wist in een goede partij te winnen, ze had hier 3 sets voor nodig. Helaas wisten we ook in de  dubbel geen punt af te pakken van deze sterke dames. Saskia en Jennie verloren met 6‐2 6‐4 en Els  en Angelique verloren met 6‐2 6‐1. Dus alweer met een 5‐1 verlies naar huis.    Op 12 mei speelden we thuis tegen Eemnes. Els liep rond met een  longontsteking, daarom viel deze dag Karin Cruijsen bij ons in. Saskia won  haar single pot, de overige dames verloren hun partijen. Karin verloor haar  wedstrijd net in 3 sets. Saskia en Tinda verloren hun dubbel wedstrijd in 2  sets maar toch een goede wedstrijd gespeeld. Jennie en Karin verloren hun  wedstrijd in 3 sets. Voor de 4e keer op rij met een 5‐1 verlies naar huis.  Op 26 mei speelden we uit bij ’t Laer in Laren. Ondertussen hadden wij de  laatste plek bemachtigd in de poule, ’t Laer stond boven ons. Zullen we dan  nu eindelijk met een overwinning naar huis gaan? Saskia en Jennie pakten  de eerste punten in hun single. Els had nog last van haar longontsteking en  verloor in de 3e set behoorlijk buiten adem. Gelukkig was ze op tijd hersteld voor de dubbel, die won  ze samen met Saskia. Zo stonden we dus opeens 3‐2 voor! Jennie speelde met Angelique een hele  goede dubbel, zij stelden onze eerste winst veilig door in 3 sets te winnen. Dus met 4 punten naar  huis!    Pagina 22 van 41


Op alweer de laatste competitiedag speelden wij  thuis tegen de dames van Eemnes. Zij stonden op  dat moment op de tweede plek. Het zonnetje  scheen al heerlijk dus het beloofde een mooie dag  te worden. Saskia had een zeer geduchte  tegenstandster, met veel pijn en moeite wist ze te  winnen (4‐6 7‐6 7‐5). Ook Jennie ging er met de  winst vandoor. Angelique moest helaas haar single  opgeven doordat het in haar rug schoot. Na de  singles stond het 2‐2. Saskia had al haar kruid  verschoten in haar single wedstrijd, daardoor  kwam ze samen met Els te kort in de dubbel. Ook  Tinda en Jennie wisten de dubbel niet te winnen.  Toch 2 mooie punten gepakt van de gezellige  dames uit Eemnes.  Uiteindelijk bleken wij op een 6e plek te zijn  geëindigd. Door onze eindsprint met een mooie winst op ’t Laer en 2 punten van Eemnes, zijn wij  boven de dames uit Diemen en ’t Laer geëindigd.    

Team Koriander 1 herendubbel 50+    Na het succes in de vorige vrijdag‐voorjaarscompetitie (gedeelte eerste plaats doch door onderling  resultaat geen kampioen) was het geen verrassing dat dit team (Ad Rijkers, Jaap Barlinckhoff, Jop van  Breugel, Peter Vallentin en Tom Renting) in de voorjaarscompetitie 2013 er voor wilde gaan. Of het  nu kwam door ons succes of de behoefte aan het hebben van competitie in ieder geval kwam er voor  de vrijdag ook een 2e team herendubbel 50+ van de grond.  Om het voor beide teams gezelliger te maken en elkaar te (kunnen) ondersteunen werd de KNLTB  verzocht om tegelijk thuis te kunnen spelen. Dat verzoek werd ingewilligd en we hebben onze  thuiswedstrijden tegelijk gespeeld.  Ons competitieschema leidde er toe dat we beiden begonnen met een uitwedstrijd.    5 april uit naar ’t Laer, uitslag 1‐3  Tom en Jop waren verhinderd en het team werd gecompleteerd met Rien Busch als invaller voor  Tom. Het bleek moeilijker om Ad in Almere Poort op te pikken dan voorzien. Het gelukte echter toch  en met zijn vieren ging het team op naar Laren. Bij aankomst een geheel verlaten tennispark en geen  auto op het parkeerterrein. Bij de 4 teamgenoten rees de vraag hebben we de annulering gemist?  Dat bleek niet zo en langzamerhand rolden de tegenstanders binnen. Men had voor het team 11  spelers (!) beschikbaar maar vandaag moest er toch nog een (extra) invaller meedoen (!). Wel een  gezellige sfeer.  Peter ging samen met Rien van start geen gemakkelijke partij maar op karakter gewonnen. Ad en  Jaap begonnen moeizaam in de eerste set, maar in de tweede partij ging het gelijk op. Desondanks  toch nog verloren.  Een van onze tegenstanders moest plotseling naar huis. Zijn vrouw had gebeld dat hij een afspraak  had(?). Hij kwam later weer terug om mee bier te gaan drinken.  Na de eerste ronde heerlijke taart met koffie. Ondertussen was de aanvoerder ook gearriveerd en hij  vond dat er maar weer begonnen moest worden. Dat leverde wel een probleem op want een van de  tegenstanders was nog afwezig omdat hij “Tafeltje Dekje” moest rijden. Kortom nog maar weer  wachten met koffie.  In de volgende ronde speelde Peter deze keer met Jaap en dat leverde zonder problemen een  overwinning op. Ad speelt met onze gast Rien en de eerste set winnen ze zonder problemen. In de  tweede set was het omgekeerd en trok ’t Laer aan het langste einde. Toen de derde set die erg    Pagina 23 van 41


spannend werd. Ad en Rien kwamen nog met 5‐4 achter maar door karakter wonnen ze de partij  toch nog. Deze partij werd door ‘getuigen’ als bloedstollend betiteld.  De nazit, onder aanvoering van de aanvoerder van ’t Laer, die een man van de wereld bleek, was  uitermate gezellig en omstreeks 14.30 uur toog het team weer huiswaarts.  De resultaten:  Partij 1  Rien en Peter  4‐6 3‐6  Partij 2  Jaap en Ad  6‐4 7‐5  Partij 3  Ad en Rien  1‐6 6‐1 6‐7  Partij 4  Jaap en Peter  1‐6 3‐6.  Rien heeft door dit resultaat de lat voor Tom aardig op hoogte gelegd. Vol vertrouwen op naar de  thuiswedstrijd volgende week tegen Huizen.    12 april thuis tegen Huizen 2, uitslag 2‐2  Eén ding is wel duidelijk geworden. Je moet Tom niet uitdagen. Op basis van de resultaten van zijn  vervanger Rien (2 overwinningen) was de lat voor Tom hoog gelegd. Dat maakte hem niet uit en  zonder een krimp te geven won hij 2 partijen. Chapeau.   Dan de partijen nader beschouwd.  Peter en Tom hadden in de eerste set een koude start maar toen zij op toeren waren was het pleit  snel beslist en trokken zij de partij met 7‐5 en 6‐3 naar zich toe.  Ad en Jop speelden op baan 2 een moeizame partij. Jop was niet altijd even goed bij de les of scherp  genoeg en Ad lukte ook niet alles. Wanneer je dan tegenstanders hebt die net iets sneller en vaster  zijn betekent verlies met 6‐2 en 6‐3 geen schande.  Na een regenbreak van ongeveer anderhalf uur ging en Tom en Jop op baan aan de slag. Zij speelden  in het begin terwijl het behoorlijk doorregende toch door (perfecte banen) en braken bij een 3‐1  voorsprong af. Toen het weer droog was en de banen waren nagenoeg gelijk weer bespeelbaar  trokken zij de lijn door en zetten hun tegenstanders met 7‐5 en 6‐4 aan de kant.  Ad en Peter gingen op baan 2 de strijd aan. De eerste set liepen zij over de tegenstanders heen (6‐3).  Daarna bleken zij in de tweede en derde set geen potten meer te kunnen breken en verloren met 2  keer 1‐6.  Al met al zat er vandaag niet meer in dan het gelijke spel. Wel een prettige en sportieve tegenstander  met een gezellige nazit.  Kortom we kunnen toch nog tevreden op vandaag terug zien.  19 april uit tegen Bosheim 2, uitslag 2‐2  Tom was verhinderd en we gingen met Ad, Jaap, Jop en Peter deze strijd aan. Op weg naar de  tegenstander konden we niet vermoeden welke slijtageslag bij Bosheim ons te wachten stond.  Jaap en Peter begonnen als eerste koppel tegen het eerste koppel van Bosheim. Het werd een 3‐ setter, waarin beide teams zeer aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk wonnen Jaap en Peter de  tiebreak in de 3e set met 7‐3 en daarmee de partij (3‐6, 6‐4 en 6‐7). Deze partij duurde ruim twee en  half uur en deze zwaar bevochten overwinning vroeg zijn tol in de tweede ronde.  Ad en Jop speelden op de andere baan een gelijkopgaande wedstrijd maar slaagden er in om op de  beslissende momenten het punt binnen te halen. Zij wonnen met 4‐6 en 6‐7 (tiebreak 8‐10). Deze  partij duurde ongeveer twee uur.  Na een (wellicht te) korte pauze gingen Peter en Jop op de eerste baan aan de slag. De krachten  waren in de eerste partij behoorlijk opgebruikt en ‘gesloopt’ door die eerste partij en knieklachten bij  Peter verloren zij deze partij met 7‐5 en 6‐4.  Ad en Jaap op de andere baan speelden hun partij in de tweede ronde met veel inzet maar ook hier  bleek dat de krachten in de eerste partij behoorlijk waren aangesproken en met 6‐4 en 6‐4 verloren  zijn deze partij. Uitslag dus 2‐2, waarbij Bosheim naar hun thuisfront verklaarde met 2‐2 gewonnen  te hebben. Het was een zeer intensieve en vermoeiende competitiedag met een gezellige en ruim  van hapjes voorziene nazit. Al met al kon je vaststellen dat er voor ons niet meer in zat en gingen wij  toch tevreden huiswaarts.    Pagina 24 van 41


26 april thuis tegen De Meent 2, uitslag 2‐2  Peter en Tom waren voor deze wedstrijd verhinderd en naast Ad, Jaap en Jop trad Rob de Vries als  invaller in het strijdperk. De werkgever van Tom is echter dermate flexibel en Tom dus ook, dat Tom  bij het aanvangstijd wel aanwezig was, maar daarvoor wel op zondag diende te werken. Dat Tom  aanwezig was bleek later een gelukkige omstandigheid. Zoals gepland gingen Jaap en Jop op baan 1  de strijd aan met het eerste team van De meent. Het was een strijd tussen twee gelijkwaardige taaie  teams maar Jaap en Jop waren op de beslissende momenten slimmer en vaster en trokken met 6‐3  en 6‐4 de partij naar zich toe. Op baan 2 gingen Ad en Rob de strijd aan met hun tegenstanders en  gaande de partij bleek dat Rob teveel last had van zijn schouderblessure om een doorslaggevende rol  in deze partij te kunnen spelen. Kortom door Ad en Rob verloren met 2‐6 en 4‐6. Tijdens het spelen  regende het maar onze nieuwe banen gaven geen krimp en je kon gewoon doorspelen zonder dat de  toestand van de baan wijzigde. Na een uitgebreidere pauze (Er werd veel gekeken op buienradar en  die gaf aan dat het omstreeks 14.00 uur droog zou worden) begonnen we om 13.30 uur aan de  tweede ronde. Ad speelde zoals gepland met Jop op baan 1 en Jaap met Tom op baan 2. Jaap en Tom  liepen in de eerste set gemakkelijk over hun tegenstanders heen (6‐3) en dan komt het aan op het  moment van de ‘killing’. Dat lukte hen vandaag niet en de tweede set was met 6‐7 voor De Meent. In  de derde set lieten Jaap en Tom er geen onduidelijkheid over bestaand wie de sterkste was en zij  wonnen met 6‐2. Ad en Jop klungelden er in de eerste set aardig op los en werden verdiend met 2‐6  aan de kant gezet. In de tweede set kwamen Ad en Jop drie keer van een achterstand terug tot  uiteindelijk een 6‐5 voorsprong. Maar, u begrijpt het al, zij konden de set niet naar zich toe trekken  en verloren in de tiebreak (4‐7) deze set met 6‐7 en dus de partij. Kortom een zeer enerverende  wedstrijddag met leuke partijen tegen gelijkwaardige tegenstanders en dus is de uitslag 2‐2 naar  ieders tevredenheid, hoewel binnen het team van Koriander het gevoel was dat met iets meer  concentratie en minder geklungel of blessureleed er meer in het gezeten.    10 mei thuis tegen De Gooische Vallei 1, uitslag 2‐2  We gingen deze wedstrijd tegemoet met Ad, Jaap, Jop en Tom in de eerste ronde en met Rien Busch  als invaller voor Tom, die moest werken, in de tweede ronde. Jaap en Tom speelden op baan 1 een  degelijke partij, waarbij het krachtsverschil niet erg groot was. De eerste set ging het Jaap en Tom  redelijk gemakkelijk af 6‐3. In de tweede set stonden de tegenstanders op 4‐5 voor en eigen service.  Zij slaagden er niet in om Jaap en Tom de set afhandig te maken. Jaap en Tom wonnen met 7‐5.  Op baan 2 speelden Ad en Jop hun partij. Na het gebruikelijke warmlopen in de eerste set (lees: het  terugkerende geklungel) ging deze set uiteindelijk met 4‐6 naar de tegenstanders. In de tweede set  pakten Ad en Jop de zaken anders aan en kwamen met 4‐2 voor. Desondanks slaagden de tegen‐ standers er in om deze set ook met 4‐6 te winnen. In de tweede ronde speelden Ad en Jaap op baan  1 en wonnen hun partij zonder al te veel problemen 6‐3 en 6‐4. Op baan 2 speelden Jop en Rien in  een gelijkopgaande partij. Uiteindelijk verloren zij de eerste set in de tiebreak met 2‐7. In de tweede  set kwamen zij na een 2‐3 achterstand terug naar een 4‐3 voorsprong. Toen was echter de pijp leeg  en won De Gooische Vallei de set met 4‐6. Na afloop gevoelens dat dit vierde gelijke spel niet nodig  was geweest maar omdat er leuke partijen waren gespeeld konden we ons wel vinden in de 2‐2. We  blijven nog steeds ongeslagen.      17 mei uit tegen De Kuil 3, uitslag 3‐1  De planning was om deze wedstrijd met Ad, Jaap, Jop en Peter te spelen. Peter moest echter  vanwege een ontsteking in zijn knie (ontstaan na de slijtageslag bij Bosheim op 19 april) afzeggen en  regelde Chris Ternede als zijn vervanger. Voor het begin van deze wedstrijd stonden wij in punten  gelijk met De Kuil op de derde plaats. Ad en Chris begonnen op de eerste baan aan hun partij en  konden het net niet voor elkaar krijgen om hun tegenstanders op de beslissende momenten te  verslaan en zijn verloren hun partij met 6‐3 en 6‐4. Op de andere baan speelden Jaap en Jop een    Pagina 25 van 41


bizarre partij. In de eerste set waren zij nergens en sloegen geen bal goed. Terecht winst voor De Kuil  met 6‐1. In de tweede set tapten Jaap en Jop uit een ander vaatje of vat en wonnen deze set met 3‐6.  Er was dus een derde set nodig. Na aanvankelijk tot 3‐2 te zijn bij gebleven verloor Jop zijn service en  vervolgens was het 6‐3 voor De Kuil, setstanden 6‐1, 3‐6 en 6‐3. Zo stonden wij oor het eerst na de  eerste ronde achter. In de tweede ronde speelden Chris en Jaap een goede partij maar hun  tegenstanders waren duidelijk sterker en wonnen verdiend met 6‐2 en 6‐4. Op de andere baan  speelden Ad en Jop. Zij wonnen de eerste set tamelijk regulier met 4‐6. In de tweede set was de  concentratie niet helemaal top en trokken de tegenstanders aan het langste einde, winst met 6‐3.  Ook hier een derde set. Daarin kwamen Ad en Jop met 3‐0 achter en leek het dat niemand nog iets  voor hun kansen gaf. Dat bleek een verkeerde aanname wat Ad en Jop herpakten zich, kwamen terug  tot 3‐2 en uiteindelijk met 5‐6 voor. Daarna braken zij de service van de tegenstander en wonnen de  set en daarmee de partij met 5‐7. Het was een prettige tennisdag met leuke en gelijkopgaande  partijen. Wij konden vandaag niet het verschil maken om te kunnen winnen en was de 3‐1 nederlaag  ons deel. Het bleek wel een gezellige tegenstander en we hadden een leuke en gezellige nazit.  Volgende week de laatste competitiewedstrijd bij de Vale Ouwe in Putten.    24 mei uit tegen De Vale Ouwe 3, uitslag 2‐2  Peter was nog steeds geblesseerd en daarom speelde Ad voor hem in de plaats. In de eerste ronde  troffen Ad en Tom tegenstanders, die het op de beslissende momenten net iets beter deden en zij  verloren na een gelijkopgaande wedstrijd met 7‐5 7‐5. Jaap en Jop speelden op de andere baan een  slechte partij, waarbij zij ieder veel onnodige fouten maakten. In de eerste set was het in no time 5‐0  voor hun tegenstanders. Daarna herstelden Jaap en Jop zich enigszins en uiteindelijk verloren zij de  set met 6‐3. In de tweede set pakten Jaap en Jop de zaken anders aan en stonden heel snel met 0‐3  voor. Daarna herpakten de tegenstanders zich en zij wonnen de set met 6‐3 en daarmee de partij in  6‐3 6‐3. In de tweede ronde speelden Ad en Jaap hun partij en hun tegenstanders waren min of meer  op en Ad en Jaap trokken de  partij naar zich met 3‐6 2‐6. Op  de andere baan speelden Jop en  Tom een gedegen partij. Ook  hier waren de tegenstanders  kort na het begin van de partij  aan het einde van hun Latijn. Jop  en Tom wonnen de partij met 3‐ 6 3‐6. Daardoor werd de  wedstrijd een gelijkspel. In een  gezellige nazit met plezierige  tegenstanders kon toch het  gevoel dat we er te weinig uit  gehaald hadden niet worden  weggenomen maar de stand was  bereikt en daar moesten we het  mee doen. Een enorme  meevaller vandaag was het weer. Vooraf hadden we rekening gehouden met regenbuien en De Vale  Ouwe had een optie genomen op hun binnenbanen. Echter nagenoeg de gehele dag in de zon  gespeeld en weerssituatie, die ons deze voorjaarscompetitie nog niet ten deel was gevallen. De  teamgenoten worden bedankt voor hun inzet en het prettige verloop van de competitie. Ook dank  aan de invallers, die het ons mogelijk maakte om steeds met een compleet team te kunnen  aantreden. En ten slotte dank aan de dames van het donderdag team en Anneke en Ineke voor de  tijdens onze thuiswedstrijden verleende service.    Namens herendubbel 50+ Koriander 1: Jop van Breugel    Pagina 26 van 41


Volgend jaar gaan we voor het kampioenschap    Heren 1 op zaterdag bestond dit jaar uit Paul Zijlmans, Frank Zijlmans, Tom Hartman en Stef Swagers.  We wilden het dit jaar wat serieuzer oppakken dan vorig jaar, toen we voor het eerst met elkaar  samen speelden. Daarom hadden we het plan om twee maanden voor de competitie te beginnen  met trainen. Het weer werkte echter niet mee, waardoor we een maand voor de start van de  wedstrijden pas voor het eerst op de nieuwe banen verschenen. Alle vier waren we positief over de  Tennis Pro Vision‐banen.    De start van de competitie werd voor ons een week uitgesteld vanwege  de barre winter. De  gravelbanen bij Spieghel waren nog niet in dusdanige conditie dat er al wedstrijden op gespeeld  konden worden. Zodoende startten wij onze route naar handhaving in de tweede klasse thuis tegen  Bijvanck. Stef begon als eerste enkelspeler, omdat hij vorig jaar als vierde man liet zien een lastige  tegenstander te zijn. Hij stelde niet teleur, want hij won eenvoudig zijn potje. Frank deed dat ook,  maar helaas verloren Tom en Paul hun wedstrijden. In de dubbel lieten Paul en Frank zien dat ze een  uitstekend gebroederlijk koppel zijn. Ze boekten een knappe overwinning in de eerste dubbel. Tom  en Stef konden een nederlaag niet voorkomen, zodat de uitslag 3‐3 werd.    Onze eerste overwinning kwam in de uitwedstrijd tegen Blaricum. We wonnen allemaal onze enkel.  In de dubbel waren Frank en Paul opnieuw succesvol. Tom en Stef kregen het niet voor elkaar om  met 0‐6 huiswaarts te keren, want er werd opnieuw in twee sets verloren. Tijd voor nieuwe dubbels  dus... Een week later kwam Hakkelaars op bezoek. Na de singles stonden we met 3‐1 voor. Frank kon  niet dubbelen, waardoor Thijs inviel. Jawel, het broertje van Tom. Hij mocht aantreden met de  minste dubbelaar van het stel: Stef. Thijs liet zien goed mee te kunnen, maar Stef liet het opnieuw  afweten. Gelukkig sleepten Paul en Tom de overwinning uit het vuur (4‐6 7‐6 7‐6)!    De inhaalwedstrijd bij Spieghel werd met 4‐2 gewonnen. Stef won eindelijk een dubbel aan de zijde  van Frank en Tom kwam terug vanuit geslagen positie. Met een set en 4‐0 achter wist hij zich op te  richten. De tweede set werd met 7‐5 gewonnen en het derde bedrijf was snel over: 6‐2.     Twee dagen later traden we bij Koriander aan tegen De Meent. Thijs viel opnieuw in en dat hebben  we geweten ook. Hij deed het kunstje van zijn broer na, want vanuit bijna geslagen positie wist hij  zijn single te winnen. De derde set werd zelf met 6‐0 binnengehaald. Top gedaan Thijs, bedankt!  Uiteindelijk werd het 3‐3 en zo hielden we onze ongeslagen status vast. Konden we misschien  kampioen worden?    Nee, kampioen werden we niet. De laatste twee ontmoetingen gingen verloren. Helaas moest Tom  opgeven op de laatste speeldag, omdat hij lelijk door zijn enkel ging. Hij leek op weg naar de winst..  Ter afsluiting lieten Paul en Frank nog maar even zien hoe je een dubbel speelt. Met sterk serveren  (dat is deze competitie ook anders geweest) hielden ze de tegenstanders onder druk. Zo wisten we  de competitie in ieder geval winnend af te sluiten.     Uiteindelijk zijn we als gedeeld vierde geëindigd. Volgend seizoen willen we dat verbeteren door in  de winter door te gaan met trainen. In 2014 gaan we voor het kampioenschap!    Stef Swagers 

Pagina 27 van 41


Koriander Zaterdag Heren 2   

Dag 1, De Punt ‐ Koriander 6‐0  Vol  goede  moed  en  zin  zijn  we  afgereisd  naar  het  verre  Zeewolde  om  te  starten  met  de  competitie!  Bij  aankomst  wilden  zij  het  formulier  voor  aanvang  al  invullen,  iets  wat  wij  nog  nooit  hadden  gedaan.  Het  werd  ons  al  snel  duidelijk  waarom  deze  professionele  benadering  werd  toegepast.  Er  werden namelijk diverse spelers met de ranking 3 ingevuld, iets waar wij met  onze 5, 6 en 7tjes niet aan konden tippen.   Nadat  Jurgen  in  de  enkel  met  6‐0,  6‐0  had  verloren,  werd  zijn  eerste  winnende game in de dubbel meteen groots gevierd op de baan, zie foto.  Daarnaast is het helemaal geen schande als je achteraf hoort dat je dubbelt  tegen twee tennisleraren.     Dag 2, Koriander ‐ ITL Lelystad 1‐5  Thuis tegen ITL hadden wij geen geluk. Zowel Robin als Roy verloren hun enkelpartij in een 3 setter.  Ook Jurgen en Thomas verloren in de dubbel met een 3 setter. Gelukkig hebben Robin en Jordy met  de 2e dubbel nog een punt binnen gesleept.    Dag 3, Blaricum ‐ Koriander 3‐3  De  uitwedstrijd  tegen  Blaricum  begon  heel  goed.  Wij  werden  keurig  ontvangen,  kregen  allemaal  koffie en er werd een heerlijke appeltaart aangesneden. Op dat moment komt Paul Zijlmans van de  Heren  1  binnenlopen  en  blijkt  dat  wij  koffie  aan  het  drinken  waren  met  de  tegenstanders  van  de  Heren  1.  Dat  was  erg  jammer,  want  nu  kreeg  de  Heren  1  de  lekkere  taart  en  wij  kregen  een  stuk  minder lekkere koeken. Beetje jammer dat de Heren 1 niet iets later kwamen.    Verder zou het een historische dag gaan worden, Jurgen stond 6‐3, 5‐2 voor en staat op het punt een  enkelpartij  te  winnen.  Helaas  kreeg  de  tegenstander  druk  op  zijn  borst  en  moest  opgeven.  Later  bleek  dat  het  ernstig  was,  namelijk  een  klaplong.  Uiteindelijk  is  het  met  deze  man  gelukkig  goed  gekomen, maar het was toch even schrikken. Dit was wel een domper op het historisch moment van  Jurgen, maar desalniettemin heeft Jurgen een enkelpartij gewonnen. Verder wonnen wij de dubbels  en kwamen we op een gelijke eindstand.    Nadat Jurgen zijn enkel overwinning groots gevierd had bleek twee weken later dat Blaricum zich had  teruggetrokken en daardoor alle resultaten kwamen te vervallen, hierdoor heeft Jurgen dus nog geen  enkelpartij gewonnen.     Dag 4, Koriander‐ De Gouwen 3‐3  Normaal gesproken zijn wij de jonge jongens die het opnemen tegen de iets oudere spelers. Echter  was  het  team  van  De  Gouwen  een  stuk  jonger  dan  ons.  Deze  wedstrijd  zouden  we  op  ervaring  moeten winnen. Wat betreft de ervaring zat het goed, want Martin Spel won zijn enkelpartij. Na de  enkels stonden we 3‐1 achter, maar onze sterke punt, de dubbels, kwamen nog. Dit bleek aangezien  zowel  Robin/Jordy  en  Jurgen/Thomas  eenvoudig  wonnen. Ondanks  het  goede  spel  van  Jurgen  en  Thomas in de dubbel, was een speler van de tegenstander zwaar gefrustreerd en vond dat die kans  had om te winnen, echter was de eindstand in de dubbel 6‐0, 6‐0.   

Pagina 28 van 41


Dag 5, Centre Point ‐ Koriander 3‐3  De wedstrijd tegen Centre Point was op een regenachtige dag, maar daar hadden wij geen hinder van  omdat  we  gelukkig  binnen  konden  spelen. Thomas  begon  goed  door  zijn  enkel  te  winnen  in  een  3  setter.  Helaas  verloren  we  de  rest  van  de  enkels,  maar  daarentegen  wonnen  we  overtuigend  de  dubbels.  Naja  overtuigend?  Jurgen  en  Thomas  stonden  6‐4,  5‐3  achter  toen  een  speler  van  Centre  Point moest opgeven met een polsblessure. Al met al een verdiende overwinning.     Dag 6, Koriander ‐ Joymere 1‐5  Tegen Joymere mochten wij weer gebruik maken van Martin Spel. Helaas was Joymere iets te sterk  en  verloren  wij  de  enkels.  Thomas  en  Jordy  wonnen  de  dubbel  en  daarmee  de  eer.  De  andere  dubbel, Martin en Roy, werd verloren, maar desondanks stond Martin naast "the Voice of Holland"   die toch voor sfeer en daarmee het hoogtepunt van de wedstrijd verzorgde.     Dag 7, Het Nieuwe Land ‐ Koriander 6‐0  De laatste competitiedag speelden wij tegen titelkandidaat Het Nieuwe Land. Ons team was voor de  eerste  keer  compleet.  Wij  wisten  bij  voorbaat  dat  wij  het  moeilijk  zouden  krijgen  en  dat  werd  ook  werkelijkheid. De dubbel van Jurgen en Robin trok veel bekijks. Het publiek vroeg al: Met wat voor  indiaan staat Jurgen te tennissen? Dit was namelijk Robin die ondanks de inzet en scherpte speciaal  van deze gelegenheid gebruik maakte om indianenstrepen op zijn armen te verven. Je zou zeggen dat  alleen meiden t/m 17 jaar dit soort praktijken zouden doen, maar Robin sluit zich hier volkomen bij  aan.   Alle  wedstrijden  werden  ook  in  2  sets  verloren  en  daarmee  werd  Het  Nieuwe  Land  kampioen  op  welgeteld 1 gewonnen set tegenover concurrent De Punt.    Onze statistieken:  ‐ Er zijn 22 van de 24 enkelwedstrijden verloren.  ‐ Van de winstpartijen in de enkel is 50% behaald door een invaller.  ‐ Er zijn 6 van de 12 dubbelwedstrijden gewonnen.     Hieruit  blijkt  dat  we  beter  met  een  dubbelcompetitie  kunnen  meedoen.  Ondanks  de  slechte  resultaten  houden  we  er  de  plezier  in  en  dat  is  toch  het  belangrijkste. De  enige  persoon  die  deze  competitie constant was en zijn niveau heeft behaald was De Barry, de trouwe mascotte/supporter  van de heren 2. Hij was elke wedstrijd aanwezig wat de weersomstandigheden ook waren.     Wij willen onze invallers Tony Massini , Thijs Hartman en Martin Spel enorm bedanken voor hun tijd  en  inzet.   Nadat  wij  Thijs  enorm  veel  vertrouwen  en  tips  hebben  gegeven  bij  zijn  twee  tenniswedstrijden,  is  hij  gepromoveerd  naar  de  Heren  1.  Wij  vragen  de  Heren 1 hem zo op te leiden en ervaring op te laten doen dat Thijs volgend  jaar op Roland Garros actief kan zijn.     Tot  slot  wil  ik  afsluiten  dat  wij  hoogstwaarschijnlijk  binnen  de  Koriander  een mijlpaal hebben bereikt! Ik denk dat wij het eerste team zijn dat twee  keer  op  rij  degradeert  uit  de  3e  klasse.  Ondanks  de  degradatie  stond  de  clubkampioen van de Koriander uiteindelijk na de competitie weer met de  trofee in zijn handen! Zie foto    Tot volgend jaar!  Jordy (mental coach heren 2) 

Pagina 29 van 41


Verslag  Zaterdag Heren 17+ 3    Het was achteraf gezien een zeer koude competitie. Ieder jaar waren we het tweede team op de  zaterdag maar in overleg met het derde team (Jurgen) heb ik de teams omgewisseld. Voor het eerst  speelden we ook met vier in plaats van vijf of zes heren in ons team. Marcel van Eijk, Edwin de Bie,  Marco Schobel en ik (Marco Jansen).    Achteraf geen goede zet geweest. Marco Schobel  viel al snel af vanwege een hernia. Inmiddels  geopereerd en herstellende(beterschap). Dat betekende dat hij het hele seizoen niet zou spelen.  Invaller gezocht en dat werd Reese Williams (nieuw lid). Marcel gaf ook al aan dat hij problemen had  met zijn knie en dat een enkelspel wel lastig zou kunnen worden. Edwin had ook al last van zijn arm  en dat kon er ook nog wel bij. Ikzelf speel met een kniebrace maar dat gaat gelukkig goed. We  hadden nog geen bal geslagen en de ziekenboeg maakte al overuren. Van een stabiel team naar een  krukkenteam in een paar weken heb ik nog niet veel meegemaakt maar ik was wel blij dat we het  derde team waren geworden met deze ziekenboeg.    De eerste speeldag tegen De Rumels wilde Marcel nog geen enkelspel spelen waardoor we uit het  vierde team Richard de Kreij konden lenen. Degelijk spel van Richard bracht hem op matchpoint in de  tweede set bij 5‐2, althans dat dachten ze. De tegenstander gaf Richard al een hand bij het net na het  volgende punt gespeeld te hebben echter toen kwamen ze erachter dat het 40‐15 was. Wat er  daarna gebeurde is niet voor te stellen: maar waar gebeurd. De tweede set werd 5‐7. De derde set  nam Richard een voorsprong van 5‐2 maar verloor uiteindelijk met  5‐7. Jammer Richard, trauma heli  vloog wel over maar wilde niet landen. Met Richard is het goed gekomen en hij speelt weer de  sterren van de hemel. Einduitslag die dag 1‐5. De drie op volgende wedstrijden werden gewonnen  met 4‐2 tegen respectievelijk Strokel, Poseidon en Vale Ouwe.    Bij de wedstrijd tegen Vale Ouwe hadden we nog een invaller nodig die Edwin kon vervangen wegens  vakantie en dat werd “good old” Wichard Oldert. Tegen de Gouwen wonnen we 5‐1 mede doordat ze  maar met drie heren kwamen.     De voorlaatste wedstrijd uit tegen Eemnes wederom met Wichard omdat Marcel te veel last had van  zijn knie en op vakantie was. Een redelijke dag qua weer en het bleef gelukkig droog want anders  hadden we speciale schoenen moeten hebben want de ondergrond was KushionKourt. Gelukkig  hebben wij Tennis Pro Vision wat heel wat vriendelijker is voor je lichaam dan KushionKourt. Een 3‐3  gelijkspel en een lichaam dat overal pijn deed was de opbrengst.    Op de laatste speeldag zou pas bekend worden wie er kampioen werd. De stand vooraf:  De Rumels 23 punten Koriander/Vale Ouwe en De Gouwen 21 punten.  De Rumels speelde tegen Vale Ouwe en wij tegen Almere en de Gouwen(met invallers) tegen  Eemnes. De Rumels – Vale Ouwe 2‐4 Koriander‐ Almere 4‐2 en De Gouwen – Eemnes 5‐1    Eindstand:De Gouwen 26 punten Koriander/De Rumels en Vale Ouwe 25 punten.  Ondanks het krukkenteam toch nog gedeeld tweede. Het zag er nog naar uit dat er vier teams gelijk  zouden eindigen en dat zou het regelement bekeken moeten worden. Nog even naar gekeken maar  dan zouden we 1 set tekort komen. Je staat er niet bij stil maar ieder punt telt aan het eind van de rit.  Laat dit een les zijn voor iedereen, ’t is maar een spelletje maar toch…    Heren 3: Marcel van Eijk, Edwin de Bie, Reese Williams en Marco Jansen  Bedankt invallers: Richard de Kreij en Wichard Oldert. 

Pagina 30 van 41


De wonderbaarlijke ontsnapping …   ofwel, competitieverslag heren 4 zaterdag    In 2012 handhaafden we ons maar net. Vandaar dat het team in 2013 werd versterkt met Arnoud  Mijnheer.  In de voorbeschouwing ontdekten we meteen een mooie lijn. We speelden voornamelijk  tegen tegenstanders in het Gooi. Uit naar De Kuil, Laren, Huizen en Eemnes. Dat betekende dus 4  keer een ijsje na afloop bij De Hoop in Blaricum! Op Poseidon na kenden onze tegenstanders niet.  Ook wel eens leuk.    Zoals gewoonlijk waren we weer blij dat de 1e wedstrijd begon. Na een intensieve periode van  voorbereiding waren we er klaar voor.  Na de wedstrijd tegen De Kuil stonden we weer met 2 voeten  op aarde. Hard eraf geslagen met 5‐1. De enige winstpartij was voor Robin. De partij werd op de zeer  snelle ondergrond van SV Laren gespeeld, want de gravelbanen bij De Kuil waren onbespeelbaar.  Deze ondergrond lag ons in het geheel niet. Dat kon nog lachen worden bij Eemnes, want dat bleek  dezelfde baansoort te liggen. Hierover meer aan het eind van deze bijdrage.    Thuis tegen Poseidon wisten wij was mogelijk meteen een sleutelwedstrijd. Vorig jaar speelden we  ook tegen dit team, dat toen nog voor LTVL uitkwam. Pech was dat Robin een handblessure had,  waarbij rust het beste devies was. Ook Poseidon miste hun 1e heer. Eindstand 3‐3, waarbij Poseidon  1 set meer binnenhaalde. Dit zou aan het eind nog wel eens belangrijk kunnen zijn.  Uit naar Huizen is over het algemeen prettig. Je kunt er namelijk heerlijk eten…. Robin was gelukkig  hersteld en overklaste hun 1e heer. Die hield er nogal een bijzondere manier van callen op na. Pas na  een vorig punt, bleek hij het vorige punt uit gegeven te hebben. Het motiveerde Robin alleen maar  om er nog harder tegenaan te gaan. Lekker hoor!!! Dat kunstje herhaalde Robin nogmaals bij de  dubbel met Jeffrey. Helaas gingen alle andere wedstrijden verloren, dus 4‐2. Oeffff. Gelukkig smaakte  het eten ’s avonds heerlijk.     Ook Poseidon had na 3 wedstrijden niet veel punten. Zwakste leek Laren te zijn. Het handhaven leek  dus af te stevenen op een strijd met Poseidon, of misschien toch nog Hakkelaars??  Thuis tegen Hakkelaars was een sleutelwedstrijd. En spannend was het. Maar liefst 5 3‐setters, met  een einduitslag van 3‐3, met 1 set meer gewonnen door Hakkelaars.. Opvallend was dat in alle 3‐ setters, de laatste set met een zeer groot verschil werd gewonnen. Robin bleef weer ongeslagen in  de enkel. Poseidon won fors van Laren. Oei, oei, oei…     De wedstrijd tegen Vale Ouwe was er opnieuw 1 van 3‐setters. Van de 6 wedstrijden eindigden er 4  in een 3‐setter. Robin won weer eens knap zijn enkel, Jeffrey en Jim verloren net en Arnoud won  gemakkelijk zodat de stand na de enkels 2‐2 was. Het dubbel van Robin en Wally (ja,ja, hij was er  weer en wat vonden we dat tof!!) was er één van nagelbijten. Volkomen gelijk op, maar helaas in de  tiebreak van de 3e verloren. Omdat Jim en Arnoud helaas ook verloren werd het jammer genoeg toch  2‐4. De andere uitslagen waren niet ongunstig, zodat onze positie onderin niet veel veranderde.  Uit naar Laren moest het gebeuren. Zij hadden 5 punten uit 5 wedstrijden, terwijl Poseidon en  Hakkelaars tegen elkaar speelden. We kwamen nogal bedrogen uit. Laren bleek zoals verwacht een  team van oudere heren, maar voor de gelegenheid hadden ze er een paar sterke invallers bij. Men  moest zich zelf aan de eigen teammaat voorstellen…. We wonnen wel, 4‐2 met opnieuw 4 3‐setters.  Het voelde niet geweldig. We waren nogal onaangenaam verrast. Laren was de 1e degradant, dat was  zeker maar wie werd de 2e? Koriander had 15 punten, Poseidon ook 15 punten en Hakkelaars 17  punten. Omdat zowel tegen Poseidon als tegen Hakkelaars gelijk was gespeeld, maar in beide  wedstrijden er voor ons een negatief set saldo was, was de opdracht voor de laatste wedstrijd  duidelijk: we moesten meer punten halen dan Poseidon/Hakkelaars. 

Pagina 31 van 41


Maar ja, uit naar Eemnes. Die stonden bovenaan en moesten minimaal 5 punten halen om kampioen  te worden. Met banen die bekend stonden als zeer lastig…   Vooraf pepten we elkaar flink op via onze WhatsApp babbelbox. Het aantal berichtjes in één  weekend was werkelijk niet te tellen.  Tijdens het traditionele kopje koffie met taart vooraf bleek dat de 1e heer er niet was. Dat kwam  goed uit zeg…    Robin won ook zijn 6e enkelwedstrijd op rij. Wat was hij goed zeg deze competitie!! Richard werd  opgeofferd als 2e heer, en verloor nipt. Arnoud had ronduit pech. In een geweldige wedstrijd trok hij  in de 3e set net aan het kortste eind terwijl Jeffrey na een stroef begin knap in 3 sets won. 2‐2 na de  enkels, dat hadden we niet gedacht. Ondertussen hoorden we dat Hakkelaars met 6‐0 verloren zou  hebben. Als dat klopte zouden we nog 1 punt nodig hebben, maar ja, zeker was het niet… Zoals  verwacht was het 1e dubbel van Eemnes veel te sterk. Alles kwam aan op de 2e dubbel van Jeffrey en  Arnoud en wat een geweldige pot speelden zij….. Dik gewonnen en daarmee 3‐3. Zou het dan toch  gelukt zijn??    Eerst gingen we heerlijk BBQ‐en bij Eemnes. Wat een ontzettend gezellige boel daar, het werd niet  erg vroeg.  Zondagmorgen kwam de uitslag van Hakkelaars op de site. Inderdaad 6‐0. De Kuil kampioen en wij  gehandhaafd. Uiteindelijk bleek ook Poseidon voldoende punten te hebben gehaald, zodat  Hakkelaars degradeerde. Daar hadden zij zeker geen rekening mee gehouden….   Wij waren erg blij, want we wilden graag in de 4e klasse blijven.    Zonder de anderen tekort te doen, mogen we stellen dat Robin dit jaar onze rots in de branding was.  Hij won als 1e heer al zijn partijen tegen stuk voor stuk erg sterke tegenstanders. Erg goed voor zijn  ranking overigens. Voor het overige waren we vooral blij met de progressie van Arnoud, de  eenmalige invalbeurt van Wally en de dubbelpartijen die Joop meespeelde.     Volgend jaar gaan we er weer voor. Misschien moeten we ons iets beter voorbereiden…   

Groeten,  Robin, Jeffrey, Arnoud, Jim, Richard, Joop en Wally. 

Pagina 32 van 41


Heren 5    Onze verslaggever en tevens gerespecteerd teamlid heeft besloten dit seizoen te kiezen voor een  hoogtestage.  Het  waarom  blijkt  hieruit:                                    Dat hij ons mist is hier duidelijk te zien:   

  De sportieve resultaten van Heren 5 zijn samen te vatten in: "Een fraaie 4e plaats, dus in het linker  rijtje" . 

Pagina 33 van 41


Heren 35+ team 1 kampioen!    De voorspellingen zijn uitgekomen.  Vorig jaar rond deze tijd kon u in het clubblad in ons verslag lezen dat we op 1 punt gedegradeerd  waren naar de 3e klasse. Toen eindigde ik met de woorden dat u volgend (dit) jaar weer kon lezen dat  we kampioen zijn geworden en teruggekeerd naar de 2e klasse. En dit is waarheid geworden!  Toen schreef ik ook dat we dit jaar weer konden rekenen op Chris, die het nl. vorig seizoen nodig  vond een wereldreis te gaan maken en dus niet mee kon spelen. Dit seizoen was hij weer van de  partij en dat heeft geholpen.    Wat ik toen NIET schreef, en ook niet kon WETEN, is dat we dit seizoen niet konden speler met onze  trouwste speler, captain, organisator, racketbespanner en wat hij al niet meer deed: Fred Borger.   Vorig jaar eind augustus kregen we plotseling het schokkende nieuws te horen dat hij overleden was.  Ongelofelijk ….. Geen woorden ……... Zonder op alle veel ergere gevolgen voor met name zijn gezin in  te gaan, kwam voor ons als team, dat al bijna 15 jaar in deze formatie samenspeelt, toch een keer de  vraag: gaan we door met dit team, zonder Fred? Na niet heel veel nadenken zeiden we allemaal JA,  en ook zeiden we toen, we gaan proberen voor Fred  kampioen te worden en weer terug te keren  naar de 2e klasse.    Fantastisch dat het nu ook gelukt is! Met uiteindelijk één punt voorsprong op de nr. 2 HNL.   De allereerste wedstrijd (tegen HNL) bleek achteraf cruciaal. We kwamen met 3‐1 achter, maar in de  dubbels vochten we ons terug en werd het 3‐3, waarbij we nog 2 matchpoints tegen hadden in de 2e  dubbel. Dank hier aan onze invaller Edward Beerlage. De rest van de competitie konden zowel HNL  als wij de wedstrijden redelijk ruim winnen. Wij moesten alleen 1 punt voorblijven omdat in de  onderlinge wedstrijd HNL 1 set voor stond en dat is beslissend bij een gelijke stand.    Laatste competitiedag:  Wij stonden in de totaalstand 1 punt voor op HNL en moesten thuis tegen de nr. 3 Eemnes. HNL  moest tegen degradatiekandidaat Waterwijk. Bij 6‐0 winst waren we zeker kampioen, bij 5‐1 winst  moesten we hopen dat Waterwijk ook 1 puntje zou halen tegen HNL. Maar ik heb een goede vriend  spelen in dat team van Waterwijk, dus ’s ochtends vroeg even bellen met Theo Keuchenius en hem  op het hart gedrukt dat hij met zijn tactische spel/opstelling hoe dan ook moest proberen 1 punt te  halen, zodat wij in ieder geval 1 partij “mochten” verliezen. Met enige trots belde hij me tijdens de  wedstrijd terug dat hij zijn enkel gewonnen had en dat we het nu zelf moesten afmaken. En wat  gebeurde? We wonnen met 5‐1 . Vooral Herman speelde zijn singel voortreffelijk met veel  concentratie en zelfvertrouwen tegen een veel jongere tegenstander die alles nog gewonnen had!  Toch één punt verspeeld omdat onze allerlaatste dubbel tevens onze eerste dubbel was die we  verloren dit seizoen. Maar door het punt van Waterwijk tegen HNL bleven we in de totaal(eind)stand  toch 1 punt voorstaan en dus:…… Kampioen……. voor jou Fred …..    Met dank aan invallers Edward Beerlage en Peter Lentjes. 

Pagina 34 van 41


Het team bestaat uit: (op foto vlnr) Herman Zondag, Lotan Heese, Chris van Dijk en Roland  Pereboom. Maar tevens was ook het hele seizoen ‐en voor altijd‐ aanwezig: Fred Borger (in onze  gedachten).  Namens Heren 35+ team 1,  Peer. 

Pagina 35 van 41


Willibrord Frequin, Chiel Montagne een Indo‐rocker   en een setje te weinig voor HS2 35+   

Op de laatste speelronde staat teamlid Ruud,  vergezeld van zijn en onze teambolide voor dag  en dauw op onze lege parkeerplaats. We moeten  naar Houten –ondanks belabberde navigatie door  de captain toch gevonden‐, voor een schier  kansloze missie. TV Atalanta is niet meer in te  halen, want 7 punten voor. Maar we gaan voor de  eer; en een tweede plaats. Het werd op Canada  Tenn 5‐1… Laten we echter bij het begin  beginnen.    We ontvingen Ludenti op onze nieuwe banen en  dolven met 4‐2 het onderspit. Het bleken later  medetitelpretendenten. Het bleek ook Rinus’  voorlaatste optreden dit seizoen ‐wel met een mooie winst in de dubbel samen met Rob. Helaas  moest Rinus opnieuw afhaken met fysiek malheur –maar bleef trouw supporteren. Bij de volgende  ontmoeting vielen we met onze neuzen in een uitwijklocatie van De Kuil in een wandelevenement  waarbij ‘journalist’ Wilibrord Frequin ook rondliep. Een toevallige invaller deed onze eerste dubbel  Erik en Ruud in het stof bijten waardoor De Kuil toch nog een puntje had.    Hoogerheide won hun uitwedstrijd tegen ons met 4‐2. Niet in de laatste plaats omdat Rob niet thuis  gaf. Hoogerheide ging 5 weken later in de eindrangschikking met de plaats strijken die promotie  garandeerde…    Vervolgens een serie die er zijn mocht. Respectievelijk 1‐5 uit tegen Blaricum – daar speelde Kees  tegen [en met] de Chiel Montagnesnor. Daarna een mooie 4‐2 winst thuis tegen Blaricum, mede op  het conto van invaller Sander Graswinckel. Dank! Deze trits wedstrijden eindigde met een over‐ duidelijke winst tegen De Meent. In vier singles gingen er voor ons welgeteld 2 games verloren.We  spelen in de kelder, hè, dan krijg je dat af en toe. Wel gezellig, fraai park en een heuse Indorocker‐ de  dubbelganger van Andy Tielman‐ als kopman. Het werd evenwel 6‐0 voor Koriander en de heren  toverden prettige hapjes tevoorschijn terwijl we met een schuin oog naar het net gestarte Roland  Garros keken.     De kaarten waren inmiddels dusdanig geschud dat Atalanta niet meer in te halen viel. In de jaren dat  we dit team bemannen, kruipen we langzaam omhoog naar podiumplaatsen, maar grijpen telkens  mis voor goud. Zo ook dit jaar. Een lichtjaar na Atalanta eindigden maar liefst 3 teams met exact  evenveel wedstrijden voor als tegen: drie  maal 27 om 15. Ook nog niet eerder  meegemaakt. Hogere wiskunde leerde dat  wij net derde werden.  Brons dus; ook  leuk. Maar scorebord‐journalistiek gaf ook  aan dat we vorig jaar met 32 om 10 derde  werden. Werk aan de winkel mannen.  Onze winterplannen liggen nu al vast.    Rob Visser. 

Pagina 36 van 41


Van de penningmeester     Inmiddels zijn we al flink eind in het exploitatiejaar 2013. Hoe staat de vereniging er voor?    Aantal leden en contributie   

In de begroting is rekening gehouden met een relatief laag aantal leden bij de start van het jaar en  daarna een groei naar 360 betalende leden en 7 donateurs. Op dit moment hebben we 344 leden en  7 donateurs, dus we zijn goed op weg.     Van de verstuurde contributienota’s is 95% ontvangen. Dank daar voor. De leden die nog niet  betaalden, hebben inmiddels een dringende aanmaning ontvangen. Koriander heeft het beleid om  alle contributies te innen.    Verzoek aan de leden die nog niet hebben betaald is om dit zo snel als mogelijk te doen. Voldoende  inkomsten betekent nu eenmaal een gezonde vereniging!   Bedankt voor jullie medewerking!    Exploitatie    

Met het aantal leden van nu, is er nog een weg te gaan om  het begrote bedrag voor contributie te realiseren.  Ondanks het niet geweldige weer is de baromzet tot en  met mei in orde. We liggen ietsje voor op de begroting.  Mede door de inspanning van Peter Lentjes hebben we  weer een aantal nieuwe sponsoren mogen begroeten. De  verwachting is dat hiermee de sponsorbijdrage voor 2013  boven de begroting komt te liggen. Al met al lijkt het er op  dat de totale opbrengst voor de vereniging volgens de  begroting verloopt. Inzicht in de kosten is tussentijds erg  lastig. Tot nu toe hebben we geen materiële tegenvallers  gezien in de uitgaven, dus het lijkt dat we op koers zitten.    Nieuwe banen   

Op het moment van het schrijven van deze bijdrage is het definitieve certificaat van oplevering nog  niet binnen. Dit betekent dat de laatste termijn en het geaccordeerde meerwerk nog niet is  gefactureerd door Oranjewoud.     Verwachting is dat we netjes binnen het mandaat van € 180.000 blijven.      Met sportieve, financiële groet,    Richard de Kreij.  

Pagina 37 van 41


Bardiensten juni juli augustus 2013 Dag Juni Tijd

Naam/Telefoonnr.

Naam/Telefoonnr.

Evenement

Vr

21

17.00-19.00

xxx

xxxxx

Club Enkels

Vr

21

19.00-EIND

Hans Fleuren

Eric Maurits

Club Enkels

Za

22

09.00-13.00

Paul van der Heijdt

Za

22

13.00-17.00

Marissa Vallentin

Peter Vallentin

Club Enkels

Za

22

17.00-EIND

Miriam Greeve

Marcel Verkerk

Club Enkels

Zo

23

09.00-13.00

Sanne Mijnheer

Arnoud Mijnheer

Club Enkels

Club Enkels

Zo

23

13.00-17.00

Reese Williams

SandraWilliams

Club Enkels

Zo

23

17.00-EIND

Martin Spel

Tom Renting

Club Enkels

Ma

24

19.00-23.30

Lotan Heese

Roland Pereboom

Di

25

09.00-13.30

Henriet van de Wint

Di

25

19.00-23.30

Ilse de Beer

Wo

26

19.00-23.30

Zeljko Ostrojic

Do

27

09.00-13.30

Suzanne Banis/Astrid

Bonnie Berden

Do

27

19.00-23.30

Michelle Tjon

Annemiek van Essen

Vr

28

19.00-23.30

Chiel Kappe

Martin Klijn

Rackettrek Senioren

Za

29

09.00-13.00

Petra Bieringa

Melissa de Boer

Open Koriander

Za

29

13.00-17.00

Linda van Eijk

Za

29

17.00-EIND

Sandra Zegers

Olivier Groot

Open Koriander

Zo

30

09.00-13.00

Daphne Wegbrans

Marianne Roskam

Openkoriander

Zo

30

13.00-17.00

Dorien van Putten

Marco van Putten

Open Koriander

Zo

30

17.00-EIND

Stefan Boermans

Rackettrek Senioren Astrid Wolleswinkel Rackettrek Senioren

Open Koriander

Open Koriander

Pagina 38 van 41


Dag

Juli

Ma

1

Ma

Tijd

Naam/Telefoonnr

Naam/Telefoonnr.

Evenement

17.00-19.00 Kim Francooy

Marco Bouma

Open Koriander

1

19.00-EIND

Wilbert Nieuwenhuizen

Open Koriander

Di

2

09.00-13.30 Margreet van Tongeren xxxx

Rackettrek Senioren

Di

2

17.00-19.00

Open Koriander

Di

2

19.00-EIND

Wo

3

17.00-19.00 Martijn van den Raad

Wo

3

19.00-EIND

Do

4

Do

Wies van Asperen

Wim van Doesburg Jop van Breugel

Patty van den Assem

Open Koriander Open Koriander

Jaap Barlinckhoff

Open Koriander

09.00-13.30

xxxx

Rackettrek Senioren

4

17.00-19.00 Ilona van Brockhoff

Esther van den Raad

Open Korianer

Do

4

19.00-EIND

Rene Dopp

Open Korianer

Vr

5

17.00-19.00 Astris Oentrich

Suzanne Banis

Open Korianer

Vr

5

19.00-EIND

Frank Zijlmans

Open Korianer

Za

6

09.00-13.00 Linda van Eijk

Pearl Nieuwenhuzen

Open Korianer

Za

6

13.00-17.00 Harm Roze

Wilbert Nieuwenhuizen

Open Korianer

Za

6

17.00-EIND

Zo

7

09.00-13.00 Sanne Mijnheer

Arnoud Mijnheer

Open Korianer

Zo

7

13.00-17.00 Martin Spel

Tom Renting

Open Korianer

Zo

7

17.00-EIND

Ma

8

19.00-23.30 May Bos

Willem Stegink

Zomervakantie

Di

9

09.00-13.30 Adele Braun

xxxx

Rackettrek Senioren

Di

9

19.00-23.30 Ilse de Beer

Astrid Wolleswinkel

Zomervakantie

Wo

10

19.00-23.30 Rien Busch

Chris Ternede

Zomervakantie

Do

11

09.00-13.30

xxxx

Rackettrek Senioren

Do

11

19.00-23.30 Hans Nobbenhuis

Wichard Oldert

Zomervakantie

Vr

12

19.00-23.30 Ko van Raaphorst

Ma

15

19.00-23.30 Jeffrey Robijn

Saskia Hoks

Zomervakantie

Di

16

09.00-13.30 Dina Mazzolari

xxxx

Rackettrek Senioren

Di

16

19.00-23.30 Wies van Asperen

Wichard Oldert

Zomervakantie

Wo

17

19.00-23.30 Alexander van Dijk

Do

18

09.00-13.30

xxxx

Rackettrek Senioren

Do

18

19.00-23.30 Andre van Putten

Marja van Putten

Zomervakantie

Vr

19

19.00-23.30 Paula van der Geest

Lissete Bast

Rackettrek Senioren

Ma

22

19.00-23.30 Martijn van den Raad

Di

23

09.00-13.30

xxxx

Rackettrek Senioren

Di

23

19.00-23.30 Wouter van der Heuvel

Ciska Vlietstra

Zomervakantie

Wo

24

19.00-23.30 Peter Sonneveld

Frank van Schaik Manon Rijkers

Peter Sonneveld

Open Korianer

Open Korianer

Rackettrek Senioren

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Do

25

09.00-13.30

xxxx

Rackettrek Senioren

Do

25

19.00-23.30 Andre van Putten

Marja van Putten

Zomervakantie

Vr

26

19.00-23.30 Cora Vlietstra

Chiel Kappe

Rackettrek Senioren

Ma

29

19.00-23.30 Ingrid Visser

Wilfred Sturm

Zomervakantie

Di

30

09.00-13.30

Rackettrek Senioren

Di

30

19.00-23.30

Zomervakantie

Pagina 39 van 41


Wo

31

19.00-23.30 Peter Sonneveld

Zomervakantie

Dag Aug Tijd

Naam/Telefoonnr.

Naam/Telefoonnr.

Evenement

Do

1 09.00-13.30

Margreet van Tongeren

xxxx

Rackettrek Senioren

Do

1 19.00-23.30

Roland Pereboom

Herman Zondag

Zomervakantie

Vr

2 19.00-23.30

Paul van Kuijk

Mark Jonker

Rackettrek Senioren

Ma

5 19.00-23.30

Wim Weiland

Jan van Vuure

Zomervakantie

Di

6 09.00-13.30

Peter de Bake

xxxx

Rackettrek Senioren

Di

6 19.00-23.30

Marco Neumann

Diederic 't Hooft

Zomervakantie

Wo

7 19.00-23.30

Caro van Iersel

Wlma Niekel

Zomervakantie

Do

8 09.00-13.30

Margreet van Tongeren

xxxx

Rackettrek Senioren

Do

8 19.00-23.30

Andre van Putten

Marja van Putten

Zomervakantie

Vr

9 19.00-23.30

Diederick 't Hooft

Marco Neumann

Rackettrek Senioren

Ma

12 19.00-23.30

Willem van de Witteboer Peter Bottema

Zomervakantie

Di

13 09.00-13.30

Joze de Bake

Rackettrek Senioren

Di

13 19.00-23.30

Jeffrey Robijn

Saskia Hoks

Zomervakantie

Wo

14 19.00-23.30

Wilbert Niewenhuizen

Wichard Oldert

Zomervakantie

Do

15 09.00-13.30

Do

15 19.00-23.30

Ko van Raaphorst

Vr

16 19.00-23.30

Patricia Haeck

Linda Vlietstra

Ma

19 19.00-23.30

Kees Verkerk

Johan van Putten

Di

20 09.00-13.30

Dina Mazzolari

xxxx

Di

20 19.00-23.30

Edwin de Bie

Wo

21 19.00-23.30

Caro van Iersel

Do

22 09.00-13.30

Do

22 19.00-23.30

Rien Busch

Chris Ternede

Vr

23 19.00-23.30

Wouter van der Heuvel

Ciska Vlietstra

Rackettrek Senioren

Ma

26 19.00-23.30

Willem van de Witteboer

Di

27 09.00-13.30

Dina Mazzolari

xxxx

Rackettrek Senioren

Di

27 19.00-23.30

Edwin de Bie

Edward Beerlage

Wo

28 19.00-23.30

Ad Verrips

Do

29 09.00-13.30

Do

29 19.00-23.30

Ingrid Visser

Diana Visser

Vr

30 19.00-23.30

Olaf Kreuning

Jerina Kreuning

Rackettrek Senioren Zomervakantie Rackettrek Senioren Rackettrek Senioren

Wilma Niekel xxxx

xxxx

Rackettrek Senioren

Rackettrek Senioren Rackettrek Senioren

Pagina 40 van 41


MEI Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

JUNI   25  26  27  28  29  30  31 

COMPETITIE COMPETITIE     COMPETITIE  Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER  OPEN KORIANDER                                                Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

JULI    Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag 

Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

25 26 27 28 29 30

OPEN KORIANDER   OPEN KORIANDER 

AUGUSTUS       

SEPTEMBER Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag   

16 17  18  19  20  21 

Donderdag Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERRASSINGSTOERNOOI VERRASSINGSTOERNOOI 

OKTOBER         CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS  / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  DUBBEL        MIX‐WISSEL TOERNOOI     

Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Woensdag Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag 

16 17 18 19 20 21

MIX‐WISSEL TOERNOOI  KLAVERJASSEN

MIX‐WISSEL TOERNOOI 

MIX‐WISSEL TOERNOOI  OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI  OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI  OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI 

Profile for TV Koriander

Koriandermix nr 3 juni 2013 webversie  

Clubblad TV Koriander

Koriandermix nr 3 juni 2013 webversie  

Clubblad TV Koriander

Advertisement