{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie     

Beste allemaal,    De hoeveelheid kopij die we voor dit nummer via onze mailbox kregen heeft onze verwachting ruim  overtroffen! Alle inzenders vanaf deze plaats hartelijk dank daarvoor. Ook de diversiteit en de kwaliteit van  de foto’s is om over naar huis te schrijven. Dus met dit dubbeldikke nummer schrijven wij naar uw huizen.  En sommige foto’s  kunnen zomaar in de fotoheader op onze website terecht komen.    Toch missen we nog wel verslagen, onder meer van een  Herenteam dat Kampioen geworden schijnt te zijn en van het  team van een van de grote promotoren van deze competitie‐ verslagen. Wij bieden nu alvast, genereus als wij zijn, ruimte in  onze augustuseditie aan.  Natuurlijk kijken we daarvoor ook nog  uit naar verslagen van de jeugdteams die we hier nog niet  kunnen plaatsen.    Goed nieuws is dat we ook bij de jeugd weer kampioenen mogen  huldigen; de mannen tot en met 14 leverden een mooie foto en  zij verdienen het dan ook om ook deze pagina op te sieren. Lees  hun verslag – en dat van vele anderen‐ verderop.    Lees ook het aanbod aan toernooien en de andere vaste rubrieken;  veel leesplezier daarmee.   Voor later: fijne vakantie!    Redactie Koriander, Rob.     

Bardiensten   Het overzicht van alle bardiensten die al zijn afgesproken of die nog openstaan kunt u vinden op  onze website.  Kijk dus voor alle informatie daarmee samenhangend op koriandertennis.nl 

In dit nummer:           Korianderwijzer  Van de redactie  Van de voorzitter  Nieuwe leden en jarigen  Van de penningmeester  Clubdubbels 2012  Vrijwilligers gevraagd  40+ Toernooi  Jeugd Herfsttoernooi       

 

                   

                   

Verslagen: jongens en mix t/m 14  Dames donderdag  Dames zaterdag: 1,2 en 4  Heren vrijdag  Heren zaterdag: 3,4,5  Heren zondag 35+: 1 en 2  Jaarkalenders         

                   


. ..… van d de voorzitter  Ik schrijff dit stukje op p een regenaachtige  zondag, de laatste w wedstrijddag van de  voorjaarrscompetitie. Het weer iss dit voorjaarr  erg wisseelvallig, gisteeren ben ik n nog verbrand d  door de zon terwijl ikk naar een m mooie  d van heren 1 zat te kijkeen en vandaaag  wedstrijd is het ko oud en nat.  De voorjjaarscompetitie zit er duss alweer bijn na  op. De ervaringen vaan de verschiillende team ms  zijn weer te lezen in dit mooie clubblad. Zelf  oor het eerstt deelgenom men aan de 50 0+  heb ik vo competitie. Een moo oie ervaring een wat mij  betreft vveel te snel aafgelopen. Dee rest lezen  jullie weel in het versllag van onze captain Jop.  Vanaf deeze plaats wiil ik Marco Jaansen  (senioren)en Dirkje B Beukenkamp p (jeugd)  bedankeen voor de orrganisatie vaan de  voorjaarrscompetitie,, die volgenss mij weer  vlekkeloos verlopen is.  In de maaand mei is o ons clubhuis weer eens  bezocht door het inb brekersgilde.. De politie  msysteem sn nel ter plaatsse.  was dankzij ons alarm de ontvreemd d, want er zijn  Er is nietts van waard nooit waaardevolle zaaken in ons cclubhuis  aanwezig, maar er iss wel schade.. In verband  hiermeee wil ik alle leeden die bard diensten  draaien dringend verrzoeken om nooit de lade  wel de sleuteel  van de kkassa dicht tee doen. Hoew gewoon in de kassa zzit en je mett één druk op p  de knop de kassa kunt openen gaaan deze nieet  uggere inbrekkers met een n  al te snu schroeveendraaier dee lade proberren te  forceren n met als resu ultaat een kaassa die niet  meer te herstellen iss.   Denk eraaan: altijd heet alarm activveren als je  het clubhuis afsluit !  We staan aan de voo oravond van een mooie  sportzom mer, ik kan m me daar nu al op  verheugen. Bij Koriander organisseren we  oenschappen n  achtereeenvolgens dee clubkampio enkel en n Open Koriander.  

Op het momeent dat ik dit stukje schrijf is  htste  Arantxa Rus doorgedrongen tot de ach nales van Ro oland Garros.. We krijgen  fin naatuurlijk ookk nog Wimbleedon en voor de  wielerliefhebb w bers komt err weer een  sp pannende To our de Francee. Nederland d kleurt  weer oranje in w n verband met de EK waaar onze  naationale voetbaltrots de prestatie van 1988  zaal proberen tte evenaren en dan natuurlijk  oo ok nog de Ollympische Sp pelen.  Hoe staat het met de aanlleg van de niieuwe  teennisbanen ??  Het bestuur iss hiermee no og druk bezigg. Er  omt veel bij kkijken. We hebben drie  ko le everanciers ggeselecteerd waarmee  biinnenkort afrondende geesprekken zu ullen  pllaatsvinden, waarna de d definitieve se electie  zaal plaatsvinden. We zijn n nog in afwacchting  vaan de gemeeente Almere. We hebben n de  ge emeente nod dig bij onze p plannen, maar de  am mbtelijke mo olens draaien n trager dan ons lief  is. Het bestuur zal de ledeen op de hoogte  ouden van de ontwikkelingen.  ho Ikk wens de led den van Koriaander een fijjne  zo omer met mo ooi weer. Allle vakantiegaangers  wens ik een go w oede reis en veel plezier. Een tip  vo oor de thuisb blijvers: in dee zomer is on ns park  errg rustig en kkun je heerlijjk tennissen !   V Veel tennisplezier !  Pe eter Vallentin 


Nieuwe leden: hartelijk welkom! Senioren    Naomi Diender  Astrid Oentrich‐Smallegange  Suzanne Banis  Marci van Putten  Dorine van Putten  Peter Sonneveld  Saskia van Driel      Jeugd   

Leandra Ligthart  Roxanne Ligthart  Demi Martens  Lisa Veld  Eva Veld  Melissa  Neering  Toine van  Putten  Quiny van  Putten  Sarah  van Driel 

Jarigen: van harte gefeliciteerd!  Younes  Ricky  Toine  Kaj  Ilias  Jordin  Ralph  Anouk  Jerry  Cerise  Maurice  Calvin  Mitchell  Mark  Alyosa  Chayenne  Nick  Quinty  Hooft  Nadir  Bradley  Vincey  Demi  Sonny  Joey  Lara  Jamie  Jesse  Quincy  Fabian  Jochem  Marris  Edu  Dennis  Rachelle  Ismay 

van der  van 

de van 

t

van

van

de van der 

Hassan Zwalm  Putten  Haverkamp  Hassan  Cirà  Schipperijn  Schouten  Tool  Jawalapersad  Lankreijer  Sanders  Tollenaar  Deursen  Oostdijk  Heijdt  Ligtvoet  Purperhart  Adriaan  Hajjour  Lentjes  Zwieten  Martens  Beers  Robijn  Mokarram  Greeve  Munster  Driel  Pereboom  Beukenkamp  Marsman  Jonge  Kwa  Heijdt  Linnenkamp 

3 4 7 7 9 16 18 22 24 25 7 7 13 14 16 18 20 21 24 25 1 1 5 7 7 7 8 10 11 11 12 15 15 21 21 29

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1999 2000 2005 1996 2001 1998 1997 1998 1994 1999 1999 1997 1998 1998 1997 2003 1995 2000 2000 1996 1998 1995 2002 1998 1998 2003 1998 2005 2004 1994 2002 2003 1998 1997 1999 1998


Van de penningmeester     Het eerste deel van het tennisseizoen zit er op. Hoe  staan we er voor?    Leden en contributie  Eind januari zijn de contributienota’s 2012  verstuurd.     Bij het schrijven van deze bijdrage is 94% van de  contributie ontvangen. Dat is een slechte score.  Immers, medio maart had alles binnen moeten zijn.    Daarom hebben we begin juni herinneringsbrieven uitgestuurd aan de leden die nog niet hadden betaald.  Verzoek aan de leden die nog niet hebben betaald is om dit zo snel als mogelijk te doen. Bedankt voor jullie  medewerking! Voor vragen/opmerkingen ben ik te bereiken via penningmeester@koriandertennis.nl     Mooi om te constateren is, dat er inmiddels weer een flink aantal nieuwe leden bij zijn. Goed voor de  vereniging, fijn voor de exploitatie…    Exploitatie 2012  Voor een sluitende exploitatie is Koriander voor het grootste gedeelte afhankelijk van de leden en de  kantine omzet.    Op dit moment is er een achterstand in (verwachte) contributie opbrengsten van een kleine   € 1.000 ten opzichte van de begroting. Dit zien we eigenlijk ieder jaar. We hopen en verwachten dit via  nieuwe aanmeldingen (deels) in te lopen. Het slechte weer en het lagere aantal competitieteams geeft ons  een uitdaging. Er zijn simpelweg minder mensen op het tennispark en dat betekent een lagere omzet. Bij  het schrijven is de achterstand ten opzichte van de exploitatie begroting ruim € 2.000.    Het bestuur heeft overlegd of ingrijpen noodzakelijk is. We hebben vastgesteld dat er nog voldoende  mogelijkheden zijn tot het genereren van extra inkomsten en/of lagere uitgaven (ten opzichte van de  begroting). Immers, we hebben nog vele evenementen te gaan, dus we blijven optimistisch.   Commissievoorzitters is gevraagd om mee te denken in oplossingen. Mogelijk heeft u een idee. Laat het ons  weten (penningmeester@koriandertennis.nl).    Nieuwe banen  Medio juni spreken we mogelijk leveranciers. Dan moet duidelijk worden hoe groot de investering zal  bedragen. Hierna zal het bestuur de definitieve voorstellen uitwerken. Vervelend voor Koriander is dat de  BTW per 1 oktober a.s. met 2% omhoog gaat. Wij kunnen de BTW niet verrekenen. Kost ons waarschijnlijk  enkele duizenden euro’s… Zonde geld. We zoeken naar creatieve oplossingen.    De marktrente zakt al een tijd. Dit heeft mogelijk een positief effect op de rente die we moeten betalen  over de opgenomen leningen. Hierover moeten we nog in gesprek met banken.Een aanvullende manier van  financieren kan het uitgeven van een lening door Koriander aan haar leden zijn. Hiermee kunnen leden op  diverse manieren bijdragen aan de toekomst van de vereniging. Het bestuur hoopt hier binnenkort  informatie over te kunnen verstrekken.    Met sportieve, financiële groet,    Richard de Kreij.    


Clubkampioenschappen Dubbel 2012   

Het duurt nog even maar toch willen wij jullie adviseren  om alvast te starten met:     a. Het vinden van de juiste partner  b. De conditie op peil te brengen   c. Het tennisracket te voorzien van de juiste  bespanning  d. De tennisschoenen even flink op te poetsen  e. De lachspieren soepel te krijgen    Want.... in september starten de Clubkampioenschappen  Dubbel weer! Dit mooie toernooi vereist het één en ander  aan voorbereiding, maar dat loont zich dan ook dubbel en  dwars door gezelligheid en sportiviteit.     Houd de agenda vrij van 22 september t/m 30 september  om mee te kunnen doen aan de Clubkampioenschappen  Dubbel 2012!   

>> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Kwaliteit, snel en……. Vriendelijke prijzen

Leveren en plaatsen van alle soorten glas en spiegels winkelruiten, isolatieglas

Luxe spiegels – lijsten voor spiegels – wijnsets Kadoartikelen – kandelaars – glazen tafels

Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl


Vrijwilligers Gezocht voor Open Koriander   ‐met ingang van maart 2013‐   

Wat bieden wij?  • Een zeer goed lopend toernooi met gemiddeld 200 tot  250 deelnemers wat jaarlijks plaats vindt in week 27  • Heel veel plezier  • Een leuke uitdaging  • Ondersteuning (waar nodig/gewenst) van de huidige  commissie in het 1e jaar (toernooi 2013).  • Stagemogelijkheid gedurende het toernooi 2012    Wat vragen wij?  • Enthousiaste vrijwilligers  • Bereid om een goed lopend toernooi voort te zetten  • De werkzaamheden starten in principe maart 2013 en vragen het meeste tijd in de 6 weken voor  aanvang van het toernooi t/m het finale weekend  • Overigens: de werkzaamheden in de 5 weken voor het toernooi zijn in principe belegd bij maximaal  2 personen  • Tijdsbesteding voor de overige vrijwilligers zullen met name plaatsvinden in de toernooiweek zelf  • De werkzaamheden op hoofdlijnen voor en tijdens het toernooi bestaan uit:  o Verzorgen communicatie middels posters, aanschrijven deelnemers vorige jaren per email  etc. Maart – Mei  o Contact onderhouden met de bondsgedelegeerde April – t/m einde toernooi  o Het toernooi registreren op Internet Mei  o Regelen give‐aways Mei  o Afspraken maken met parkcommissie, clubhuiscommissie, tennisleraar e.d. Mei – Juni  o Verwerken inschrijvingen eind Mei – eind Juni  o Tafeldienst draaien tijdens het toernooi hetgeen betekent het ontvangen van deelnemers,  het plannen van wedstrijden, toewijzen van banen, optreden als scheidsrechter bij  incidenten etc.  o En nog wat weinig tijdrovende werkzaamheden  • Werkzaamheden in het kader van nazorg en voorbereidingen voor het volgend jaar blijven beperkt  tot:  o Financieel overzicht opstellen juli  o Begroting opstellen voor het nieuwe jaar september  o Aanvragen toernooi volgend jaar oktober    Waarom nieuwe vrijwilligers?  • Als commissie merken we dat we (te) veel werken op de ”automatische piloot”  • We willen het toernooi overdragen op een goed moment en niet te lang hiermee wachten  • We zijn van mening dat een nieuw team een garantie is dat het toernooi nog jaren succesvol  blijft    Voor meer informatie kun je terecht bij:            Edward Beerlage, Fred Borger (06‐227113810),  Hans Fleuren (06‐15090527),  Dennis Lankreijer,  Eric  Maurits, Marja van Putten (06‐20496775) en Marcel Verkerk.    


40+ toernooi   

NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW  NIEUW        Het 40+ toernooi,    Ja ja, jullie lezen het goed; er wordt weer een toernooi georganiseerd en dit keer is het een 40+  toernooi. Dit toernooi zal gehouden worden in het weekend van 1 en 2 september. Dus op allebei  de dagen zal er getennist worden door alle deelnemers. Er worden alleen dubbels HD en DD  gespeeld geen mixen.    Je kunt je inschrijven als dubbel maar ook individueel, dan zoeken wij een partner voor je die zich  ook individueel heeft opgegeven.  Er wordt op speelsterkte gespeeld. Dus alle speelsterktes  kunnen inschrijven en zijn welkom.    We beginnen op zaterdag 1 september om 14.00 uur, op deze dag zal je 2 partijen spelen en na  het spelen gaan we gezellig met z’n allen eten en daarna, ja let wel, daarna een gezellige  feestavond met een hapje een drankje en muziek (wat dit gaat worden is nog een verrassing, maar  zeer spectaculair).    Zondag 2 september  beginnen we dan weer om 12.00 uur en speel je nog 2 partijen daarna is er  natuurlijk nog ruimte om gezellig met elkaar wat te drinken en de prijsuitreiking.    De kosten voor dit toernooi zijn € 10,00 p.p. (Dit is voor het eten).    Partners zijn uiteraard ook welkom; ook zij betalen € 10,00.    Stuur deze uitnodiging voor 19 augustus terug naar: korianderevenementencom@gmail.com    Tot dan,    Ad, Peter en Tom      Naam:.........................................................................  Naam Partner:.............................................................  Speelsterkte:.......Speelsterkte partner:........................  Aantal personen eten:.................................................     


Aankondiging   Open Koriander Herfst Jeugd Toernooi 

Hallo beste tennisvrienden.   Jullie beginnen straks aan de zomervakantie, maar na deze vakantie als de scholen  weer beginnen, is het bijna zover!    Dan kunnen jullie je inschrijven voor ons eigen   “Jeugdtoernooi”.  Deze staat al op de toernooiplanner en is opengesteld.    Het toernooi zal, zoals  vanouds, plaatsvinden in de herfstvakantie. De gezelligheid  en prestatie staan, ook dit jaar weer, hoog in het vaandel.    De speeldata zijn van 22 tot en met 28 oktober 2012. Wij hopen natuurlijk, op veel  inschrijvingen. Bij veel inschrijvingen zal in het voorweekend 20 en 21 oktober 2012  wedstrijden ingepland gaan worden.    Zet deze data vast in je agenda of in die van je ouders, zodat zij en jij er rekening  mee kunt houden. Zoals reeds bekend zijn er ook dit jaar weer, buiten het tennis  om, veel leuke activiteiten gepland.    Tot dan,  Gerda, Jenny, Jim, Jurgen, Karin, Mary, Peggy,   en alle andere vrijwilligers.   


Verslag Jongens t/m 14; Kampioen!  Beste clubgenoten, 

Mag ik jullie een bijzonder veelbelovend groepje jongens voorstellen, jullie competitieteam Jongens t/m 14  jaar: van links naar rechts Job ’t Hooft, Mark (3‐setter) van Deursen, Daniël van der Velden en, knielend,  Wisse van der Meulen.       Het was voor mij als begeleider een bijzonder leuke ervaring om de afgelopen 6 à 7 weken op de  zaterdagen en een enkele donderdag  met deze jongens te mogen optrekken. Hier volgt een kort verslag  van de gespeelde wedstrijden.  1. Op zaterdag 14 april speelden we thuis tegen LTV Almere. Er werd gestreden op het scherpst van  de snede. Het was duidelijk, dit waren geduchte tegenstanders. Uiteindelijk wisten we 3x enkel en  1x dubbel in ons voordeel te beslissen en moesten we slechts 1 enkel‐ en 1 dubbelpartij aan de  tegenstanders laten. Het werd dus 4‐2. Geen slecht begin van de competitie.  2. Op zaterdag 21 april moesten we naar HNL. Het was een regenachtige dag. Gelukkig waren de  banen ondanks dat redelijk te bespelen. Ofschoon de thuisploeg aanvankelijk geen ballen had  meegebracht, werd deze tekortkoming redelijk snel gecorrigeerd. De punten werden gedeeld, het  werd 3‐3.  3. Een week later, op zaterdag 28 april, zouden we weer thuis spelen tegen TV Westerveld. De  weergoden waren ons echter ook dit maal slecht gezind. De regen viel letterlijk met bakken uit de 


hemel.  Er kon dan ook echt niet gespeeld worden en de mannen van Westerveld mochten na een  chocolade versnapering weer aan de terugweg beginnen. De wedstrijd werd dus afgelast en moest  worden ingehaald op 17 mei.   4. Op 12 mei volgde een uitwedstrijd tegen TV Hooglanderveen. We werden verwelkomd in een  prachtig nieuw complex en de verzorging was hier uitstekend. Er kwamen meteen verschillende  soorten cakejes en limonade op tafel en ook de koffie vloeide rijkelijk. Opmerkelijk was alleen dat  er hier geen enkele wedstrijdbal aanwezig was, en dat er uiteindelijk gespeeld moest worden met  een mix van de ballen die onze jongens toevallig in hun tassen hadden. Beetje slordig dus. De  tegenstand was echter niet noemenswaardig. Het bleek een erg jong team te zijn, enkele 11‐ en 12‐ jarigen. We wonnen met 6‐0.  5. Op 17 mei, Hemelvaartsdag, werd thuis de inhaalwedstrijd tegen TV Westerveld gespeeld. Gelukkig  was het weer ditmaal fantastisch. De moeder van Wisse had heerlijke cakes gemaakt in de vorm  van een tennisbal met een chocoladelaagje. Deze vielen erg in de smaak. We wonnen met 5‐1.  6. Op zaterdag 19 mei volgde een belangrijke thuiswedstrijd tegen de buren uit Waterwijk. We  wonnen weer met 5‐1.  

7.

De laatste competitiedag, zaterdag 2 juni, speelden we uit tegen HLTC De Kuil in Huizen. Gezien de  stand in de competitie, we stonden bij aanvang tweede single met 1punt achterstand op LTV,  beloofde dit een erg spannende wedstrijd te worden. We wonnen 3  van de 4 enkelpartijen en  beide dubbels. Job en Marc, de marathonman, zorgden voor de afsluitende thriller, een spannende  3‐setter die de beide heren uiteindelijk knap wonnen. Vanaf dat moment was het nog niet bekend  hoe LTV had gepresteerd tegen HNL. Thuis aangekomen heeft Job voor zekerheid gezorgd, we  bleken “kampioen” te zijn geworden.   

Gemengd tot en met 14 jaar; Kampioen!   

Hierbij een beknopt overzicht van onze wedstrijden. Dit seizoen zijn we begonnen met de volgende spelers:  Anouk, Jamie,Stephany,  Mitchell, Valentijn en als invaller Sonny.    De eerste  westrijd was op 7 april en de tegenstander was een oude bekende van vorig  jaar, namelijk  Poseidon, deze wedstrijd werd vrij makelijk gewonnen 0 – 5. Op 14 april moesten we uit spelen tegen een  nieuwkomer TV Strokel, ook deze wedstrijd ging vrij gemakkelijk naar Koriander 0 ‐5. Toen moeten we uit  spelen op 21 april tegen Ltv de Bijvanck, net als Koriander alle  wedstrijden tot nog toe gewonnen, enige  spanning was dus voelbaar onder onze spelers, het weer was niet in ons voordeel, veel regen en het  was  koud, we moesten het zonder Mitchell doen, hij had een blessure aan zijn knie, gelukkig kon Sonny Beers  invallen, nogmaals bedankt Sonny. Het werd een zwaar bevochten zegen 2 ‐ 3 in het voordeel van  Koriander. En toen was het 28 april uit tegen Poseidon de regen viel met bakken uit de hemel en bij   aankomst bleek dat de banen onbespeelbaar waren, dus werd het inhalen op 5 mei, ook deze wedstrijd  ging vrij gemakkelijk naar Koriander, 1 – 4.     De voorlaatste wedstrijd was op 12 mei thuis tegen TV Strokel, en weer winst voor Koriander  5 – 0. Dus de  wedstrijd op 19 mei thuis tegen Ltv de Bijvanck werd dus de kampioenswedstrijd, we  moesten winnen met  1 punt verschil, de HE werd 6‐2, 6‐0, de DE werd 1‐6, 2‐6, spanning werd groter en groter, de HD werd 6‐2,  6‐0, de DD werd 4‐6,  3‐6, wat was er spanning de beslissing voor het kampioenschap lag in handen van het  GD en wat werd het spannend zeg! Uiteindelijk werd het 7‐5 en 6‐2  voor Koriander en waren wij  kampioen. Weliswaar alleen voor TV Koriander en niet voor de KNLTB, na afloop toch de bloemen en een  prijs. Ik  wil Anouk, Jamie, Stephany, Mitchell, Valentijn en Sonny bedanken voor een leuk seizoen.    Ton de Wit 


Dames Donderdag    Na een vrij korte strenge winter gaat het competitie seizoen  weer van start. Om nu te spreken van mooie zonnige  donderdagen, dat is wat veel gevraagd. Af en toe een  zonnetje,  een hele verregende dag, maar vooral veel  wisselvallige donderdagen.  Dit was ook een seizoen van een  onregelmatig schema. Met 7 teams maar 6 wedstrijden en  dan ook niet alles achter elkaar.  De eerste competitie dag viel  al uit, dan de voorjaarsvakantie en Hemelvaart er tussen, we  komen niet echt lekker in ons ritme. Ook spelen we maar 2  wedstrijden thuis, wat wij heel erg jammer vinden.    Ons team bestaat dit jaar uit Caro van Iersel, Wilma Niekel, Ineke de Graaf en Anneke Kuijper.    Onze eerste wedstrijd op competitie dag 2 is in Blaricum. Deze verliezen wij met 3‐1, geen goed begin, maar we  hebben er voor gevochten. Twee driesetters, maar helaas konden we het niet afmaken. Ook de aanmoedigingen van  onze “harde kern” hebben niet geholpen. Iets wat teleurgesteld gaan we na een rustige na zit naar huis. Volgende  week beter.    Vandaag 19 april komt Almere Buiten bij ons langs, oude bekenden, dus we weten wat ons te wachten staat. Ook  vandaag verliezen we met 3‐1, maar wat erger is is dat Wilma geblesseerd raakt aan haar arm.Het ziet er niet goed uit  en achteraf blijkt dat ook wel want Wilma speelt dit seizoen niet meer mee.    Voor de wedstrijd van 26 april driftig gebeld naar diverse Koriander leden of ze deze dag bij ons willen invallen.  Gelukkig hebben wij Jenny Lachman bereidt gevonden om met ons mee te spelen. Wij gaan op weg naar de Geeren in  Baarn. Het worden hele rare wedstrijden, want we worden zowat van de baan geblazen door de harde wind. Ook de  regen komt nog even langs.  De dames van Baarn hebben er wat meer grip op, en we verliezen met 3‐1.  Wederom kunnen de aanmoedigingen van onze supporters ons niet verder helpen.    10 mei gaat onze reis naar de Heksenmeppers in Oudewater. Met 3 invalsters gaan wij om 8.15 uur op pad, Michelle  v.d. Assem, Dirkje Beukenkamp en Onneke Dros. Wij vertrekken met regen en dat blijft het de hele dag doen. De  Heksenmeppers beschikken gelukkig over een hal dus we kunnen de wedstrijden spelen. Wel moeten we binnen  schoenen aan die niemand mee had.  Wat  blijkt ze hebben een voorraad schoenen dus die mogen we gebruiken, het  lijkt wel of we gaan bowlen. Gezellige meiden, en leuke wedstrijden, maar ook nu verliezen wij met 3‐1. Even na  zitten, en dan op weg naar huis het was een lange dag.    24 mei spelen wij onze 2e wedstrijd thuis. De Kuil komt bij ons langs.  Vandaag spelen wij met invalster, Petra Bieringa  Leuke partijen, maar er worden ontzettend veel ballen uitgegeven door enkele dames van de tegenpartij. Dan wordt  het lastig spelen, maar daar moeten wij toch mee leren omgaan. Wij verliezen met 3‐1 het lijkt wel of we daar patent  op hebben. Zo fanatiek als ze op de baan zijn, zo gezellig was het nazitten.     De laatste wedstrijddag alweer, 31 mei. Wij gaan naar Huizen met Annemiek van Essen als invalster. Hele pittige  partijen, en nu denkt iedereen ja,ja 3‐1 verliezen, maar nee  we spelen gelijk. Ook vandaag is onze supporters schare weer  aanwezig, en we zijn op tijd klaar voordat het gaat  regenen.  We blijven gezellig nazitten en na diverse prosecco’s gaan we  naar huis. Het zit er weer op.    Allereerst willen wij alle invalsters, Jenny, Michelle, Dirkje,  Onneke, Petra en Annemiek heel hartelijk bedanken voor hun  inzet en gezelligheid, zonder jullie hadden wij niet kunnen  spelen. Dan natuurlijk onze supporters, Marry, Karin, Bertus  en het vrijdag Heren team heel erg bedankt voor jullie  aanmoedigingen. Als laatste wil ik het vrijdag Heren team  bedanken voor de goede verzorging bij onze thuiswedstrijden.    Het donderdag team: Caro, Wilma, Ineke en Anneke.  


Zaterdag Dames 1, Hoofdklasse 2012!    Ons team had mooie plannen dit jaar……….  We zouden met een sterk team starten: Jennifer Janssen, Denise Tump, Regina Veenstra, Linda Vlietstra, Samantha  Renting en Jacqueline Pannekoek. We hadden er allen super veel zin in, maar helaas al voor dat de competitie startte  kreeg ons team te maken met blessures. Samantha viel helaas af en Regina en Jennifer zouden de eerste paar  competitiedagen niet mee kunnen spelen.     Zaterdag  07 april 2012: Koriander ‐ Naarden  De eerste competitie dag. Dirkje Beukenkamp kwam vandaag ons team versterken en daar waren we erg blij mee. We  werden aangemoedigd door onze teamgenoten die helaas zelf niet mee konden spelen.  Uitslag: 4‐2 Gewonnen.    Zaterdag 14 april 2012: De Punt – Koriander  Vandaag kwam Patricia Haeck ons team versterken. We speelde uit in Zeewolde en moesten allemaal erg wennen aan  de ondergrond (kunstgras). Al had Denise het de hele week er over dat ze bij de Punt zulke lekkere banen hadden,  helaas moesten wij daar niet op spelen. Na 3 spannende 3‐setters, waarvan twee gewonnen gingen we met een  gelijke stand naar huis.  Uitslag: 3‐3 Gelijk.    Zaterdag 21 april 2012: Koriander ‐ Eemnes  Toen we aankwamen hadden we er niet veel vertrouwen in vanwege de regen. De banen stonden blank en het was  maar de vraag of we konden spelen vandaag. Snel aan de slag gegaan met sponzen met ons allen. En met resultaat,  we konden snel de baan op. Tijdens de eerste twee enkels begon het te regenen, maar we hebben gelukkig wel door  kunnen spelen. Dirkje kwam de 4e enkel spelen en Patricia speelde samen met Linda de tweede dubbel.  Uitslag: 4‐2 Gewonnen.    Zaterdag 28 april 2012: Spieghel ‐ Koriander  Nadat we even moesten wachten vanwege de regen, konden we al snel de baan op. Het was een prima dag. Dirkje  speelde de 4e single en stond super te spelen, helaas was in de derde set de koek op. Jennifer speelde vandaag voor  het eerst weer mee en won de dubbel samen met Jacqueline.   Uitslag: 5‐1 Gewonnen.    Zaterdag 12 mei 2012: Koriander – Rapid  Vandaag moesten we tegen de nummer 1. Het zou een spannende dag worden. Vandaag kwam Marike Trenning ons  team versterken. Na de singels stond het 2‐2, alles hing af van de dubbels. Helaas hebben we beide dubbels 7‐5/7‐5  verloren, erg close dus.  Uitslag: 4‐2 Verloren    Zaterdag 19 mei 2012: Huizen ‐ Koriander  Voor het eerst in de competitie lekker weer. Linda was er vandaag niet bij dus speelden wij vandaag samen met Dirkje  en Marike. Na de singels stonden we helaas 3‐1 achter. Alle hoop op de dubbels. Jennifer speelde samen met  Jacqueline de 1e dubbel, die dik gewonnen werd. Denise speelde samen met Dirkje de 2e dubbel. Het was het een  ontzettend spannende wedstrijd en Dirkje wist als invaller een punt binnen te slepen voor ons team! Hartstikke trots!  Uitslag: 3‐3 Gelijk.    Zaterdag 02 juni 2012: Westerveld ‐ Koriander  Alweer de laatste competitie dag, wat gaat dat elk jaar toch weer snel! Marike speelde vandaag mee. Een super  spannende wedstrijd, helaas in een 3‐setter verloren. Gelukkig scheen het zonnetje erbij ☺   Uitslag: 5‐1 Gewonnnen.    Ondanks dat ons team niet compleet startte hebben wij een erg leuke competitie gehad. Wij zijn erg blij met Dirkje  Beukenkamp, Patricia Haeck en Marike Trenning, die elke keer weer voor ons klaar stonden! BEDANKT DAMES! ☺ Het  eindresultaat is een 3e plek in de hoofdklasse, dat hebben wij netjes gedaan vinden we zelf! Volgend jaar spelen wij  weer in de hoofdklasse en hopen we met een compleet team starten en te eindigen.    Dames 1!   Jennifer, Denise, Linda, Samantha, Regina en Jacqueline 


Zaterdag Dames 2    Zaterdagochtend, voorjaar 2012... Oef wat is het weer vroeg. Waar is mijn koffie?! Wie zou er ook alweer deze keer  wat lekkers meenemen? Siïta? Nog eens zo’n heerlijk zelfgebakken cake? Of Daphne met haar nieuwe wraps?  Ik gooi mijn tas neer in een van de rieten stoelen naast baan 1. Zo, dan hebben we meteen mooi uitzicht voor tijdens  het naborrelen. We hebben mazzel gehad dit jaar, elke keer dat we thuis speelden speelde er wel weer een team met  vrienden en vriendjes thuis.  Ik zwaai naar een nieuw gezicht achter de bar en zie achter mij al iets blauw‐rozigs  verschijnen. Het is Melodie die met haar slanke, snelle lichaam als eerste is gearriveerd. Ze is dan wel een stukje  jonger dan de andere meiden in het team, maar goed heeft ze het zeker gedaan. Meestal mepte ze met glans de  eerste speelsters bij de andere teams eruit en ik verdenk haar ervan telkens de papieren alvast lief voor me te hebben  ingevuld.     Niet veel later horen we een auto aanscheuren. De rode sportwagen van Siïta komt met een piep tot stand en met  een big smile komt onze blonde top return‐ster uit de auto.  Niemand kan service ballen zo terug slaan als zij.   Terwijl we toekijken hoe ze aan komt lopen worden we afgeleid door wat oranjes in onze ooghoeken. “Ze heeft haar  pak weer aan!” Ciska komt even niet‐ochtend‐humeurig als altijd al snel bij ons zitten en vermaakt ons met haar grote  lach en vrolijke verhalen. Ik hoop dat haar dochtertje straks ook nog even langs gebracht wordt. Het is zo’n lief meisje,  met van die grote lachende ogen net als haar moeder.     Langzaam voel ik al wat kriebels in mijn buik opkomen. Laatste dag competitie!  Ik ga het missen.. De gezelligheid, de  plagerijen (Ciska mag nog steeds niet onder mijn paraplu!), de autoritjes, de plannen, het gevoel van samen zijn als je  teamleden je staan aan te moedigen vanaf de kant in de stromende regen en zelfs het gedoe met het team van De  Gouwen. Het was weer een mooi jaar en jee, wat hebben we goed gespeeld! Alles met 6‐0 gewonnen behalve tegen  ATC.     Daar is mijn koffie! Manon reikt me een kop warme cappuccino aan en gaat zelf ook zitten. Oef, wat ben ik blij dat ik  met Manon in het team zit en niet tegen haar hoef te spelen! Ondanks dat ze misschien wel eens een van de aardigste  tegenspeelsters zou kunnen zijn, ben ik als de dood voor haar topspinballen. Zo mooi afgemaakt, zo geplaatst.. Pfiew,  nee, ik ben echt blij naast haar te mogen staan op het veld. Ik grinnik bij de gedachte aan haar eerste tegenstandster  dit jaar, die uit wanhoop tijdens de rally wilde discussies met haar vriendje aan de kant begon te voeren. “ Je bent  weer naar Bataviastad geweest!” Daphne,  weer helemaal fris en fruitig (vooral haar groen gelakte nagels) na een  nachtje stappen, gaat er lachend bij zitten. Daphne zou Daphne niet zijn als haar nieuwe vest niet perfect aansloot in  het rijtje van tas, shirt, rokje, bidon en schoenen.     Genietend kijk ik half over mijn cappuccinokop heen naar mijn lieve team. Ik ben benieuwd wat vandaag ons zal  brengen. De eerste singles gaan de baan op en ik spring enigszins spastisch op om nog snel foto’s te maken nu plots de  zon tevoorschijn komt.     Bataviastad en toekomstige tegenstanders, maak je borst maar nat, volgend jaar zijn we er weer!    Katinka Zollner 

         


Verslag Dames 4e Klasse Zondag    

Ook dit jaar spelen wij weer op zondag dames 4e klasse. 

Het team bestaat uit Joyce Neering, Corina Cira, Els de Kreij en Jennie  Lachman  Bijna hetzelfde team als vorig jaar, maar nu hadden wij een ander  plan  Met als nieuwkomers Saskia Hoks en Tinda Robijn  Werd het 1 groter geheel en een mooi festijn.  Want de mannen spelen al samen in 1 team  Dus bedachten wij: dit kunnen wij ook: dus uitermate Subliem!  9 april 2012 was onze eerste competitiedag  We speelden thuis, het was zeer regenachtig met hier en daar een blikseminslag  Met wat onderbrekingen hebben wij ruim gewonnen van Joymere 6‐ 0  Achteraf superheerlijke hapjes verzorgd door Saskia, wat een gesmul!  15 april 2012 speelden wij uit tegen de Meent  En hier werden wij vermakelijk entertaint  Saskia en Joyce speelden een driesetter in hun enkelspel  Helaas op het laatst ging de overwinning naar de tegenpartij, wonderwel!  Alle enkelspellen werden verloren en moesten we in het dubbelspel aan de bak  Deze werden beide gewonnen met redelijk gemak  Met een eindstand van 4 ‐2  Gingen we gelukkig toch naar huis weltevree  Zondag 22 april 2012 kregen wij de Bijvanck thuis, onze 3e speeldag  Wij gingen vol goede moed aan de bak en met een grote glimlach  Maar dit alles mocht helaas niet baten  1 enkelspel gewonnen en de overige wedstrijden gingen naar de tegenpartij, dat waren de resultaten!  6 mei 2012 speelden we uit tegen het Nieuwe Land  Eindelijk mooi weer, dat was heel plezant  Sommige van ons zaten niet echt lekker in hun vel  En verloren daardoor hun enkelspel  Met veel goede moed en heel veel zin  Gingen we bij een tussen stand van 2 – 2 de dubbel in  Ook dit hebben wij met de tegenpartij verdeeld  En zo werd de eindstand 3 – 3, eerlijk bedeeld  13 mei 2012 speelden wij thuis tegen ATC buiten  We hoorden dat zij behoorlijk goed waren, dus naar de winst konden  we fluiten!  We hebben met z’n allen onze best gedaan  Ondanks onze inzet en moeite is ATC buiten met 6 punten naar huis gegaan 


Zondag 20 mei 2012  LTV Almere, daar hoefden wij pas om 12.00 uur te zijn  Dus lekker kunnen uitslapen, dat is ook wel een keertje fijn  In het begin zat het weer een beetje tegen  Dit kwam vooral door de vele regen.  Maar in de loop van de middag kwam de zon  En dat was voor ons een goede inspiratiebron  Alle dames vochten als leeuwen  Wie niet speelde stond te juichen of elkaar toe te schreeuwen  Jennie kwam als laatste van de baan  Met een lange 3 setter die eindigde in een tie‐break kon zij helaas haar tegenstandster niet verslaan  We hebben met 6 – 0 verloren  Maar dat kan ons allemaal niet bekoren  3 juni 2012, thuis, onze laatste competitiedag  Die niet vlot beginnen mag  Met wordfeud spelen verstreken onze uren  Want we hadden een regenbui te verduren  Om 12 uur mochten we uiteindelijk op de baan  En kwamen al snel met 3 – 0 voor te staan  Met nog wat spanning in een enkel en dubbelspel  Wonnen we uiteindelijk met 4 – 2, dat wel!  Al met al, werkte het weer dit competitieseizoen niet erg mee  Maar met ons team zijn we zeer tevree!  Koekjes, hapjes, gezelligheid en lachen met elkaar  DUS, MARCO, BIJ DEZE GEVEN WIJ ONS AL OP VOOR VOLGEND JAAR!       


Herendubbel 50+    Na afloop van de najaarscompetitie  heeft het toenmalige team de  ervaringen van de deelname  gedurende de afgelopen voorjaars‐ en  najaarscompetitie doorgenomen. Dat  leidde tot de beslissing omdat met dat  team geen competitie meer te spelen.     Ondertussen hadden al twee ‘jeugdige’  50+‐ers met speelsterkte in de dubbel:  7, gemeld dat zij op vrijdagochtend wel  competitie wilde spelen. Met deze 2  leden, Tom Renting en Peter Vallentin,  werd door Jaap Barlinckhoff, Ad Rijkers  en Jop van Breugel een nieuw team  voor de voorjaars‐competitie  ingeschreven.    6 april 2012  De eerste uitwedstrijd naar Abcoude. Jaap en Tom waren verhinderd en Jaap zorgde er voor dat Herman Koster voor  hem inviel. Hoewel je dat op vrijdagochtend niet verwacht bleek vanwege andere clubactiviteiten en nog een  thuisspelend competitieteam voor ons één baan beschikbaar om te beginnen. Peter en Herman mochten (moesten)  als eersten aan de bak. Zij hadden weinig moeite met hun tegenstanders en met 6‐0, 6‐4 was het eerste punt binnen.  Ad en Jop, die vanaf het terras hadden gezien hoe het moest, konden niet achter blijven en goed voorbeeld doet  volgen. Zij wonen met 6‐4, 7‐5. Na de break waren er twee banen beschikbaar. Op de ene baan speelden Ad en Peter  en zij wonnen met 7‐5, 6‐2. Op de andere baan deden Herman en Jop wat nodig was voor een 4‐0 overwinning. Zij  wonnen met 6‐3, 6‐0. Met dank aan Herman voor zijn bijdrage aan deze overwinning keerden wij huiswaarts. Door  deze overwinning de koppositie genomen.  13 april 2012  Thuis tegen ’t Laer. We waren op volle oorlogssterkte. Peter en Tom maakten in hun (eerste) partij korte metten met  hun tegenstanders 6‐0, 6‐0. Jaap en Jop speelden op baan 2 een rare partij. Na een achterstand in de eerste set  slaagden zij er in om deze set met 7‐5 te winnen. In de 2e set liepen zij zeer snel uit naar een 4‐0 voorsprong. Wat er  vervolgens gebeurde is al door vele verschillende clichés benoemd, in ieder geval verloren zij deze set met 6‐4. In de  derde set trokken zij na een aanvankelijke achterstand deze met 6‐4 naar zich toe.  Voor de tweede ronde speelden Peter en Jaap en zij vermorzelden hun tegenstanders 6‐0, 6‐0. Op de andere baan  pakten Ad en Tom hun partij op reguliere wijze 6‐4, 6‐1. Wederom een 4‐0 overwinning, een ongekende weelde en  maar op naar de volgende tegenstander. Een uitwedstrijd met bij Shot in Zeist. De koppositie gecontinueerd.  20 april 2012  Uit naar Shot in Zeist. Voor ons allen een onbekende tegenstander en onbekend gelegen tennispark. Ook onze  Tomtom wist het niet precies (meer) maar uiteindelijk waren we toch nog op tijd aanwezig. Peter en Tom speelden  tegen de “7‐tjes” van Shot en hoewel de uitslag anders doet vermoeden speelden zij een leuke partij. Wel trokken zij  aan het langste einde en wonnen met zij met 6‐0, 6‐3.  Ad en Jop speelden op de andere baan een niet zo gelukkige  partij en het lukte ook niet allemaal met als resultaat een nederlaag van 6‐2, 6‐4. In de tweede ronde speelde Ad en  Peter samen. In deze partij lukte het ook niet allemaal, resultaat een nederlaag van 6‐2, 6‐3, Jop en Tom speelden de  andere partij en zonder al te veel problemen wisten zij hun tegenstanders goed aan te pakken en op te vangen met als  resultaat een 6‐1 6‐2 overwinning. Na een gezellige nazit met als bijzonderheid dat Shot alle kosten voor haar rekening  nam keerden wij met enige gemengde gevoelens huiswaarts. Het hebben van de koppositie in de afdeling voortgezet.    27 april 2012  Thuis tegen LTV Almere Haven. Onze tegenstander konden niet met hun sterkste opstelling aan de start verschijnen  en dat bleek ook uit de resultaten van de gespeelde wedstrijden, waar eigenlijk in geen van de 4 dubbelpartijen sprake  was van een serieuze ontmoeting. Jaap en Tom speelden in de eerste partij hun tegenstanders van de baan 6‐1, 6‐1.  Op baan 2 deden Ad en Jop ook goede zaken, met de kanttekening dat zij in de tweede set net op tijd de zaak naar  zich toe konden trekken. 6‐1, 7‐6. In de tweede ronde speelden Peter en Jop op baan 1.  


Eerste set goed geconcentreerd 6‐2. In de tweede set minder concentratie en te grote mate van laconiekheid, dat  resulteerde in 6‐7 voor de tegenstanders. In de derde set waren Peter en Jop weer bij de les: 6‐2. Op baan 2 speelden  Ad en Jaap de vierde dubbel. Weinig krachtsverschil maar wel verlies in de eerste set met 4‐6.   Hierna trokken Ad en Jaap de zaak recht en de volgende sets waren met 6‐1 en 6‐1 voor hen. Kortom een 4‐0  overwinning, waarop niet veel viel af te dingen. Volgende week vrij in verband met de meivakantie en daarna  Westerveld thuis. We staan nog steeds aan de kop met 2 punten voorsprong op De Kuil 2, onze tegenstander van de  laatste speeldag.    11 mei 2012  Thuis tegen Westerveld 3 uit s‐Graveland. Een team dat elke wedstrijd wel een of twee punten weet te pakken. Dat  bleek voornamelijk het gevolg van het inzetten van één speler met speelsterkte 6 in de dubbel. Geheel volgens de  KNLTB‐bepalingen startten Peter en Tom als onze sterkste spelers tegen de bedoelde kopman van Westerveld samen  met een van de twee 7‐spelers. In een uitermate enerverende partij lukte het Peter en Tom net niet om een  overwinning in de wacht te slepen en trokken zij met 7‐5, 2‐6 en 3‐6 aan het kortste einde. Op de andere baan  speelden Jaap en Jop eveneens een dergelijke enerverende partij. Zij wisten wel te winnen met 7‐5, 3‐6 en 6‐2.  Tussenstand 1‐1. Na de rust de tweede ronde. Daarin gingen Jaap en Peter de strijd aan met de Westerveldkopman  samen met de andere 7‐speler. Deze keer kon Peter wel het zoet van de overwinning smaken en met 7‐6, 2‐6 en 6‐4  versloegen zij hun tegenstanders in een spannende goede partij. Op baan 2 lukten Ad en Tom het niet om Koriander  aan een zege te helpen. Met 6‐7, 5‐7 werden zij door hun tegenstanders verslagen. Daarbij kan worden opgemerkt dat  de kansen per twee gespeelde games in de set wisselden. Uiteindelijk dus de eindstand van 2‐2 en daarmee  vergrootten wij onze voorsprong op De Kuil omdat die deze speeldag vrij waren. Volgende week (18 mei) zijn wij vrij  en dan wordt de wedstrijd op 25 mei uit tegen De Kuil bepalend of wij kampioen worden.     25 mei 2012  Door het resultaat van De Kuil 2 op 18 mei tegen Westerveld, namelijk 2‐2, stonden wij bij het begin van deze  competitiewedstrijd 2 punten voor. Een gelijkspel maar nog beter winst zou er toe leiden dat we kampioen zouden  worden. Er lag dus voldoende spanning op deze wedstrijd. Dit voorteken was ruim binnen Koriander bekend en onder  het toeziend oog van een aantal trouwe Koriandersupporters begonnen Peter en Tom hun eerste partij tegen het  sterkste koppel van De Kuil 2. Hoewel zij na afloop zeiden lekker te hebben getennist konden zij deze partij niet tot  winst komen, de setstanden waren 6‐2, 7‐5. Jaap en Jop en speelden op de andere baan een slechte wedstrijd en zij  verloren dan ook onnodig met 7‐5 en 6‐2. Tussenstand 2‐0 en dat betekende dat in de tweede ronde beide partijen  gewonnen dienden te worden. Jaap en Peter deden wat van hen verwacht werd en wonnen hun partij met 5‐7 en 2‐6.  Ad en Tom konden dit voorbeeld echter niet volgen en verloren hun wedstrijd met 6‐4 en 6‐1. Gevolg een 3‐1  nederlaag.     Door dit resultaat eindigden Koriander en De Kuil 2 gelijk op de eerste plaats. Echter het onderlinge resultaat (deze 3‐1  nederlaag) bepaalde dat De Kuil kampioen was. In een gezellige nazit toonden zij zich ware kampioenen want zij  hielden ons ‘vrij’. We keerden vanwege het resultaat niet geheel tevreden naar huis terug. Wel was het verloop van  de competitie aanleiding om in principe volgend jaar weer met dit team aan de voorjaarscompetitie deel te nemen.    Zoals onderling afgesproken verzorgden de dames van het donderdagcompetitieteam bij onze thuiswedstrijden de  bardienst, inclusief de bediening. Dat werd en wordt niet alleen door ons zeer gewaardeerd maar ook onze  tegenstanders waren verrast. Dank voor de dames van het donderdagcompetitieteam, in het bijzonder Anneke, Ineke  en Caro. De verzorging was (weer) buitengewoon.      Namens het herendubbel 50+‐team (vrijdagmorgen)     Jop van Breugel 

 


Heren 3, vechtend tegen degradatie…   Dag 1, De Kuil (komend seizoen uitkomend onder de naam: ‘het Thialf van het Gooi’.)    Pff, wat was het die eerste dag koud, en om nou te zeggen dat je je nog kon vermaken aan het spel zou ook  zijn gelogen. Om het toch maar een beetje aangenaam te maken werd er een broodje bal besteld, maar  omdat ze daar in de Kuil nog nooit van hadden gehoord werd het een, alweer koud, broodje experiment  (genoemd). Toch waren wij zuinige Nederlanders in een geweldige stemming, want hij was GRATIS!  En omdat wij altijd anderen de schuld geven bij verliezen, laten we deze kans uiteraard nu ook niet  onbenut. Want ik denk, dat wanneer we allemaal klapschaatsen hadden meegenomen, nog een beter  resultaat hadden geboekt.    De feitjes van vandaag:  ‐ Jurgen & Thomas verliezen (uiteraard door de slechte  baankwaliteit) hun 1e dubbel in 2,5 jaar tijd.  ‐ Voordat je bij de Kuil bent maak je eerst een boswandeling van  een half uur.  ‐ Voor de oplettende puzzelritters, de Kuil bevindt zich  tegenover de ‘Alpen vogels’.  ‐ Jurgen dacht erover om ermee te stoppen en hing zijn tas  daarom maar in de lichtmasten.   

  (Fotobijschrift: Bas heeft zijn klapschaatsen uit het vet gehaald, de banen waren op normale schoenen niet  te bespelen.)      Dag 2, Westerveld    Helaas zijn wij genoodzaakt wedstrijddag 2 ook maar snel te vergeten, want er werd zelfs een wedstrijd  verloren van iemand die de omgerekend bijna 4x zo oud is als wij zijn.  Wel heeft Robin deze week wat geleerd, want hij kwam er, helaas wel tijdens de wedstrijd achter, dat wij,  in tegenstelling tot Roland Garros,wel een tie‐break spelen in de 3e set.  Daarbij komt nog dat Bas zich, wel voor het laatst, mentaal ijzersterk toonde en de punten op spectaculaire  wijze naar zich toe trok.         


Dag 3, Centrepoint    Wedstrijddag drie begon met een helder moment voor Jurgen. Hij had namelijk het strategische plan  bedacht om als eerste de baan op te gaan. Helaas pakte dit nét niet goed uit en verloren we met 5‐1.  Bas en Roy volgden de laatste wedstrijd op hun mobieltje via live‐stream, althans dat dachten we, maar  ondertussen keken ze naar de door hun gemiste aflevering van shopping queens van vorige week.    Dag 4, Hakkelaars    Op dag vier maakten wij gebruik van ons geheime wapen, de altijd ijzersterke breekijzers Martin en Peter.  Voor een paar glaasjes appelsap hebben ze ons nog aan 1 kostbaar puntje geholpen. Deze inzet was nodig  omdat Roy vergeten was dat hij vandaag even geen les van Epke (Zonderland) kreeg, maar zich op een  nogal harde ondergrond bevond. Na een spoedopname in het ziekenhuis kon Roy, met een lolly en een  supermanpleister, ons weer aanmoedigen.    Dag 5, SpiegHEL    Deze dag verliep erg snel, want na 3 games belde de tegenstander van Jurgen vast naar huis om te zeggen  dat hij wél op tijd thuis zou zijn. Daarnaast werd er door een aantal teamleden genoten van het zonnetje.  Het enige dat ontbrak waren ligstoelen op de baan. 

  (Fotobijschrift: Roy geniet (tijdens de wedstrijd) van het zonnetje)    Om de dag nog een beetje leuk af te sluiten besloten we om het dames team, spelend bij ATC, nog aan te  moedigen. De bardames waren voor Roy de aanleiding om steeds bier te halen, waardoor Jurgen na het  bezoek aan de Mac niet doorhad dat hij tijdens het plassen 2 mensen in een geparkeerde auto hun eetlust  onttrok.   

(Fotobijschrift: Jurgen moest nodig, met links op de foto de auto, in het midden ‘de boom’ en rechts  Jurgen)   


Dag 6,  Omdat deze dag niet zo boeiend was volgt hieronder een door ons aangetoonde theorie over  ‘het 5‐2 syndroom’:  Dat de werkgroep, bestaande uit drs. J. Wegbrans, drs. R. Meekel, drs.  J. Steenmetz, drs. S. Hartman, drs. T.  Roskam, na tien jaar actief onderzoek in dit clubblad hun resultaten toont, laat maar weer eens zien wat  voor een belangrijke wetenschappelijke waarde ons clubblad heeft in de tenniswereld.    De resultaten zijn als volgt:  Wanneer men 5‐2 achterstaat op wedstrijddag 1, is de kans groot dat de set toch gepakt wordt.  Desondanks blijkt dat niet altijd genoeg te zijn, want drs. S. Hartman & J. Steenmetz hebben aangetoond  dat je toch keihard in 3 sets onderuit kan gaan.    Resultaat 2 blijkt nog schokkender, want drs. T. Roskam heeft het dit jaar weer voor elkaar gekregen om  twee maal met 5‐2 voor te staan en vervolgens toch met 5‐7 te verliezen. De oorzaak moet in dit geval niet  gezocht worden in het slechte spel, maar waarschijnlijk in slijtage van de ballen.     

(Fotobijschrift: Robin is boos op verloren wedstrijd van Jordy en ‘verstopt’ zijn tas op het dak)      Dag 7,   Na een niet al te zonnige week kwam het zonnetje vandaag toch nog even om de hoek kijken. Erg fijn, want  de wedstrijden, op 2 na, duurden erg lang. Zo lang zelfs, dat het publiek zich nogal ongepast opstelde  tegenover de thuisspelende ploeg. Hierbij werd bij het vullen van een bidon even vergeten dat daar water  in hoort en GÉÉN bier.     De stand was op het moment van vullen 5‐2, in het voordeel van Koriander. Om onze theorie nog wat  complexer te maken, hebben wij geconcludeerd dat  een met bier gevulde bidon een zeer gunstig effect  heeft op de speler(s) die 5‐2 voor staan, want de kans dat de set dan niet gepakt wordt is te verwaarlozen.    Wij hebben ons ook dit jaar weer geweldig vermaakt en ondanks dat we waarschijnlijk zijn gedegradeerd  heeft deze competitie voor ons 2 pluspunten opgeleverd, maar wat die zijn is ons geheim…    En oja, voordat ik het vergeet, namens het hele team bedanken we onze ‘grote’ mascotte, bij  uitwedstrijden altijd zwaaiend met pompons, Barry S., alom bekend als ‘De Barry’.    Groetjes Jordie 


Verslag heren 4    (Robin Neering, Jeffrey Robijn, Richard de Kreij, Jim Lachman, Joop Beers, Arnout Mijnheer, René Döpp,  Stef van der Heijden, Martin Spel en Ben Sassen).    10 man van Koriander zorgen voor handhaving in de vierde klasse (zaterdag).    Zoals u ziet, we hadden een paar invallers nodig, maar met z’n allen hebben we het geflikt; handhaving in  IV. Achteraf gezien is da basis gelegd op de allereerste speeldag want toen wisten we te winnen van De  Punt (4‐2) en dat is nou net de ploeg waarmee we puntgelijk eindigden. Maar het onderlinge resultaat is  dus in ons voordeel! Dronten, waartegen we op speeldag 2 met 3‐3 gelijk speelden eindigde daar weer  onder, op de laatste plaats.     Speeldag 1    4‐2 winst dus op De Punt; Jeffrey liet zien al snel in vorm te zijn deze competitie. Hij won zijn single met 6‐4,  4‐6 en 6‐4 en de dubbel samen met Robin met 6‐2, 2‐6 en 7‐5. Deze 2 zeges zijn achteraf gezien dus van  groot belang geweest! René Döpp viel hier in en behaalde keurig een overwinning in zijn single. Jim zorgde  met zijn single voor het vierde punt.    Speeldag 2     Dronten 3‐3; Op het kunstgras aldaar werd het een keurig gelijkspel. Robin verloor zijn single wederom dik  en kampte (net als vorige week) met een armblessure. Gelukkig had hij een etentje ’s avonds waardoor  Joop samen met Jeff de dubbel kon binnentikken. Jeff  won ook z’n single waardoor hij z’n tweede 2‐punter  binnen tikte. Richard pakte hier ook een punt.      Speeldag 3     Tegen De Rumels werd met 2‐4 verloren; Deze week was Richard de man. Hij won z’n single en tevens de  dubbel met Jim na een spannende pot (4‐6, 7‐5, 6‐3).    Speeldag 4    Het hoogtepunt deze competitie… 1‐5 winst op Poseidon!!! Robin leek eindelijk genezen van z’n blessure  en speelde herboren een fraaie single en zette daarmee de toon voor de rest van de dag. Jeff won ook  alsmede de invallers Stef en Arnout. Robin en Jeff wonnen ook nog de dubbel waar ook Arnout en Stef naar  op weg leken. Maar op het eind besloten we onze vrienden uit Lelystad toch ook nog een puntje te gunnen.    Speeldag 5    Herkenbaar wellicht??? Na een hoogtepunt volgt er een…. Juist! 5‐1 verlies in Lelystad tegen LTVL. Robin is  inderdaad terug en wist ook nu z’n single te winnen van Nadal. Deze jongen verkreeg deze naam al vorig  seizoen toen Jeff hem wist te verslaan na een zenuwslopende marathonpartij. Hij vertoont alle trekjes van  een profspeler met lange pauzes bij elke wisseling van speelhelft (slokje AA, slokje water, hapje banaan,  nog een slokje AA, nog een slokje water, snaartjes goed, hoofdbandje recht, etc.) alleen z’n spel schiet nog  net iets tekort.     Jeff en Jim denken nog wel eens terug aan hun single… ze waren er dichtbij, vooral Jim (3 matchpoints!!)  maar uiteindelijk gingen beide partijen verloren. De andere partijen verloren we overtuigender dus toen  was het plots 5‐1.   


Speeldag 6     2‐4 verlies tegen Vale Ouwe (uit Putten)    Man van de dag dit keer Robin die z’n single won en tevens de dubbel met Martin knap wist te winnen.     Speeldag 7 (slot)    Geen man van de dag dit keer… 0‐6 verlies tegen kampioen De Gouwen. Ach het was gezellig, Ben mocht  ook nog wat speelminuten maken en voor de rest was het vermakelijk om te zien hoe vaak De Gouwen  belde met de concurrent om te informeren hoe de stand daar was… om de 5 minuten belden ze opnieuw,  om uiteindelijk het verlossende woord te horen… ze waren kampioen. Wij zouden nu zomaar ineens  gedegradeerd kunnen zijn maar zoals u reeds las in het begin van dit stukje, we hebben ons toch keurig  gehandhaafd!     Namens de 10 van heren 4… gegroet en bedankt voor uw massale support!   

Robin. 

   


Heren 5 zaterdag, 5e klasse    Vorig jaar nog meegedaan met de 35+ competitie maar die verliep niet  naar volle tevredenheid en dus zijn we weer teruggevallen naar de 18+  competitie. Consequentie is dat we moesten starten in de 5e klasse en  kom daar maar eens uit. Tot de laatste dag hebben we het gevoel  gehad dat we kampioen konden worden en volgend jaar in de 4e klasse  onze kunstjes konden vertonen. Het heeft niet mogen baten. We zijn  op de laatste dag weliswaar gehuldigd door onze trouwe aanhang met  het versiersel “bijna kampioen”, maar meer dan dit is het toch niet  geworden.  Om een indruk  te geven  van de 7 competitiedagen   in 2 maanden   kunnen de volgende vragen gesteld  worden: 

Was het een gezellige competitie?     Gezelliger dan vorig jaar. Hier moet je een beetje  geluk bij hebben maar geluk kun je ook afdwingen. Gemiddeld genomen is er gemiddeld ingenomen.   Drankjes zijn veelal ook gedurende de dag met de tegenstander gedeeld en vice versa. Een keer is  het voorgekomen dat de tegenstander op ons park geen barkosten heeft gemaakt  en wij  blijkbaar  met teamschotels en de noodzakelijke drankjes na winst een tamelijk opgekrikte barrekening  gepresenteerd kregen (maar toen was onze tegenstander al vertrokken). De gezelligheid is niet  alleen na afloop van de wedstrijden een  thema. Gedurende de dag heb je voldoende ruimte om met  je team of tegenstander het hedendaagse leven aan een bespiegeling te onderwerpen.  Vooral bij  Joymere zijn er ook politieke standpunten uitgewisseld.  

Was de competitie spannend? 

Tot de laatste dag was er hoop om kampioen te worden en te promoveren naar de 4e klasse. Alle  weken is er reikhalzend naar standen bij de KNLTB gekeken om te zien of de hoge ingenomen positie  in de 1e week volgehouden was. Er waren 5 clubs die om de hoogste plaatsen streden en 2 die beslist  onder ons niveau opereerden. Eigenlijk is het leuker om  constant het gevoel te hebben dat je  meedraait in de top van de competitie dan dat je uiteindelijk die titel in de wacht sleept. In  ons geval  is dat ietsje anders omdat wij toch beter tot ons recht komen in de 4e klasse. Nu gaan we wat extra  trainen om uit de krochten van de KNLTB uit te komen.   

Waren de wedstrijden leuk om te spelen?  De meesten wel. Uitzondering waren enkele wedstrijden die verloren gingen met erbarmelijk spel  onzerzijds. Er  zijn nauwelijks onsportieve wedstrijden geweest (uitgezonderd  Blaricum thuis waar  Edward onenigheid had over de tellingen). Een dubbelspel van Edward en Ad tegen Bijvanck  was  ook niet leuk.  De 6‐0 winst op Centre Point was vanwege het te grote krachtsverschil niet  aangenaam. De 5‐1 nederlaag tegen de uiteindelijke kampioen LTV was daarentegen weer leuk. De  1e wedstrijd tegen Almere Buiten (met 4‐2 winst) was ook zeer prettig omdat de wedstrijden  spannend en sportief waren en wij voor ons gevoel een kampioenskanditaat hadden opgerold (wat  niet waar bleek te zijn). Er zijn ook wedstrijden met 2 keer 6‐0 gewonnen (Bijvanck) en ook dat is niet  leuk. Dennis heeft een set afgesnoept van een topspeler en hij voelde zich een held (Blaricum).  Het  leukst zijn de 3 setters en die zijn er volop geweest.  Nog leuker is als je 3e set dan wint. Dit genoegen  hebben we allemaal diverse keren mogen meemaken. 

Was het niveau van ons spel voldoende?  Gemiddeld is het niveau verhoogd. Hans heeft veel beter gepresteerd dan vorig jaar maar dat was  dan ook een zwart jaar (naar een 8 gedaald). Dit jaar heeft hij stapjes gezet naar de 7 die bij zijn  statuur past. Toch heeft hij dit jaar nog wedstrijden onnodig  verloren. Edward heeft een constant  seizoen gedraaid en gaat richting 6 omdat hij telkens in staat was om zich vast te bijten in zijn  tegenstander en moeilijke wedstrijden op karakter wist te winnen. Eric  is gedurende de competitie  steeds beter en constanter gaan spelen. In de dubbel heeft hij beter gepresteerd dan in de enkel.  Eric  is lichtelijk ontevreden geweest over zijn spel (dat betekent dat er progressie aanzit te komen.  Dennis heeft alle dubbels gewonnen maar dat verrast niemand. De enkels zijn ingewikkelder en  hebben ook minder resultaat gekend. Ad had een sterke start maar is later in de competitie wat  afgezakt in de ranking. Toch heeft de groep en vooral de captain (Hans) wel vertrouwen in deze  jongen want hij mocht 2 keer op pole position starten. 

Zijn er incidenten voorgevallen? 


Nee niet vervelend of zo. Wel een enkele bijzonderheid. Hans heeft met krentenbollen geprobeerd   om goeie sier te maken bij een volslagen vreemde vrouw voor hem. De volgende wedstrijd nam hij  weer krentenbollen mee. Ook heeft hij een keer mueslibollen meegenomen maar die vond ie zelf  niet eens erg lekker. De laatste  wedstrijden zijn gelukkig weer rustig verlopen. Ad is de laatste dag  met een blad bier tegen een (opzettelijk ? ) voortuitgeschoven schoen  van de tegenstander opgelopen met veel onnodig bier en glasverlies en  gevoelig puntverlies bij Hans die op dat moment natuurlijk volledig de  draad kwijt was. Edward weet soms niet meer aan welke kant van het  net de bal is gevallen en  houdt er dan een telling op na die niet  synchroon loopt met de tegenstander. Hans heeft tegen Dik Trom  gespeeld.  Dik heeft gelopen voor wat hij waard was waarbij de deuken  in de boardings later nog zichtbaar waren. Vanwege de regen is er mbv  Bertus zo uitgebreid en met materiaal voor voor de 1e WO gedweild of  gesponsd dat Edward kramp in alle ledematen heeft gekregen en toen  moest ie nog spelen (ja toen verloren we een dubbel). 

Welke clubs deden mee ?   1.Almere Buiten, 2.Blaricum, 3.Joymere, 4.Bijvanck(Huizen), 5.Centre  point, 6.De Gouwen en 7.LTV (Almere haven). 

Blijft de samenstelling van dit team volgend jaar gelijk?  Ja, als aardbevingen en andere natuurrampen uitblijven. 

Zijn er nog bruikbare tips voor andere competitieteams?  Ja, ga op hoogtestage. Wij zijn vlak voor de competitie  met de bus naar  de  hoge sneeuw gegaan waar veel rode bloedlichaampjes zijn  aangemaakt en die hebben ons gedurende 2 maanden noeste arbeid  op de been gehouden en ons op schema gehouden naar de titel die  helaas net iets te hoog was gegrepen. Met elkaar in de bus , op elkaar  in een knus appartementje,  in de serene rust van het hooggebergte   zijn wij een lange confrontatie met elkaar aangegaan. Je ontdekt  andere  kanten van jezelf en van teamgenoten. Het komt  ontegenzeglijk in een competitie van pas. Een aanrader dus. Daarnaast  is er beheerst beleid in de toelating van onze dames tijdens wedstrijden  en andere samenklonteringen en dat komt de balans in het team ten  goede. Vrijwel alle wederhelften kiezen hun eigen momenten en wijze  om hun blijk van waardering te geven bij dit competitiespektakel. Een  en ander wordt dan afgezegeld aan het eind van het seizoen met iets in  de eet‐ en drank‐sfeer waarbij gelet wordt op het ontwikkelen van  nieuwe of bekende vaardigheden. 

Is er op een ondergrond gespeeld die voor Koriander  aanbevolen  kan worden?  Ja en nee. We hebben op Joymere  gespeeld.Toen we dat hoorden,  konden we Hans meteen afvoeren want dan wordt hij ter plekke  vreselijk misselijk (of erger). Hij is overigens met frisse tegenzin  meegegaan en heeft van Dikkie Dik gewonnen en in de dubbel met  Dennis ging het ook voortreffelijk (Hans:  100% score). Misschien dat  Hans daarom gras nu als favoriete ondergrond kiest. De meesten van  ons vinden deze ondergrond echter een drama. In Almere Buiten  hebben we op probounce gespeeld en met succes. Kortom dit vinden  wij een aanrader. We hadden graag weer eens op het oude land  gespeeld en ook op voor ons onbekende ondergronden. Die kansen  hebben we dit seizoen niet gehad. Volgend seizoen gaan we de KNLTB  verzoeken om ons in een competitie buiten de Almeerse regio te  plaatsen. We weten niet of het effect sorteert.    (Team cinq =Hans Fleuren, Eric Maurits, Dennis Lankreijer, Edward  Beerlage en  Ad Verrips).   


Team 1 35+ zondag    Dit 35+ team kan vanaf 24 juni a.s. ook gaan heten: “het 50+ team”. Dan bereikt namelijk de laatste  persoon van ons uit eigenlijk 5 heren bestaande 35+ team de respectabele leeftijd van 50 jaar.  Zoals zoveel  mannen op latere leeftijd gaan zeggen “Ja, we zijn wel 50 jaar oud, maar we voelen ons nog  36 (35+)”. Bij dit team is dat natuurlijk ook zo, met dien verstande dat deze mannen zich niet alleen zo  voelen, maar ook nog zo handelen, praten én tennissen.    Wie zijn dit dan eigenlijk? Van links naar rechts op de foto:  ‐ Lotan (géén Lothar!) Heese, onze eerste “muur met snelheid”, gaat en praat altijd tot het gaatje,  ook op de tennisbaan, zijn tegenstanders gek makend en wanhopig achterlatend.  ‐ Fred Borger, wij noemen hem altijd: “onze cap”, de man met de fluwelen spinballen (we hebben  het nog steeds over tennis), de jongste van ons team, maar zeker ook de wijste.  ‐ Roland Pereboom (beter bekend als “Peer”), onze tweede “muur met snelheid”, en speelt graag  op  toernooien een mixed dubbel, maar wel met verschillende (en leuke) dames.  ‐ Herman Zondag, ons zondagskind, zowel als huizenvinder, autovinder en vrouwenvinder, hij weet  altijd de beste te verkrijgen. Is momenteel fitter dan ooit!  ‐ Chris van Dijk staat niet op de foto, het 5e lid van ons team, maar zeker niet het 5e wiel aan onze  wagen. Integendeel, wij hebben hem gemist dit seizoen, onze altijd opgewekte en positief  ingestelde marathonloper. Na 3 lange sets gespeeld te hebben gaat hij vrolijk fluitend in looppas de  baan vegen omdat hij nog energie over heeft.  Ik schrijf “we hebben hem gemist”. Hij heeft nl. dit seizoen niet meegedaan omdat hij het nodig vond om  voor 5 maanden een wereldreis te gaan maken samen met zijn vrouw Lot, ook een gerespecteerd lid van  onze club, die dit seizoen haar damesteam 1 seizoen heeft moeten achterlaten. We vinden het allemaal  niet leuk, maar zijn natuurlijk stinkend jaloers!    Hiermee komen we meteen aan waar het in dit stukje ook over hoort te gaan, onze tennisprestaties als  team. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Na verleden jaar een team van LTV op de allerlaatste dag nog  onder ons te hebben gehouden met 1 set verschil, lukte het ons dit jaar op de allerlaatste speeldag net niet  om degradatie te ontlopen. Het is nu een feit: we hebben volgend jaar een heel nieuw doel om voor te  trainen. Als jonge honden. Kampioen worden en terugkeren in de 2e klasse. En ik kan u zeggen: dat gaat  lukken! Zeker als Chris er weer bij komt, met al zijn opgedane wijsheid en ervaring in Zuid‐Amerika en Azië.  Volgend jaar rond deze tijd  leest u in dit zelfde clubblad een verslag van ons hierover, met een foto van het  kampioensfeest.   

Namens team 1 35+ zondag,     

       Peer.  


Wedstrijdverslag Heren 2 35+  

Na de winter hard doorgetraind te hebben dachten we klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Fitness  programma's, vaste tennisavonden, speciaal voedsel, niets was te gek, dit seizoen gingen we vlammen!    Helaas bleek al snel dat onze lichamen niet altijd meer bestand waren tegen onze ambities. Rinus zijn  tenniselleboog speelde op, Kees trainde zo hard om zijn knie te laten herstellen dat hij last kreeg van zijn  arm en ook onze captain kreeg na een trainingspartijtje  last van een hamstring. Alleen de benjamins van  het team, Erik en Ruud bleken bestand tegen de zware traininglast, maar ja, met zulke lichamen is dat geen  wonder. Het was dan ook niet meer dan logisch dat dit dynamische duo promoveerde tot de nummers 1 en  2 in de opstelling en het vaste eerste dubbel.    Desalniettemin begonnen we dus enigzins gehavend aan de competitie. Gelukkig kon Hans Nobbenhuis een  paar keer bijspringen anders hadden we waarschijnlijk een paar wedstrijden moeten laten lopen. Hans  bedankt!    Koriander ‐ Blaricum 3‐3  De eerste wedstrijd van het seizoen was tegen Blaricum, een van de kanshebbers voor de titel zo bleek  gedurende het seizoen. Alle partijen waren redelijk close, de enkels liepen helaas niet zo goed en met 3‐1  achter begonnen we aan de dubbels. Ook daar ging het afhankelijk niet zo best maar uiteindelijk kwamen  beide dubbels tot 1‐1 in sets. Daarna begon het zo hard te regenen dat we de wedstrijd even moesten  onderbreken. Die regen break deed ons meer dan goed, na de break werd de derde set door beide dubbels  fluitend gewonnen (in totaal nog  1 game tegen!). Een fraai gelijkspel was het verdiende resultaat.    De Kuil  ‐ Koriander 2‐4  De tweede wedstrijd was uit naar de Kuil, een oude bekende. Voor het derde opvolgende seizoen waren  we bij dit gezellige team ingedeeld. We hadden nog nooit verloren van ze en ook nu sleepten we een  verdiende overwining uit het vuur.    Koriander ‐ De Punt 6‐0  Daarna kwam de Punt op bezoek. We hadden deze keer een speciale gast, de moeder van Ruud, speciaal  uit Haarlem gekomen, wilde wel eens zien wat haar zoon nu elk weekend in Almere uitvreet. Uiteraard  maakten wij er een flitsende show van en met een klinkende 6‐0 overwinning begreep zij wel wat wij zo  leuk aan tennis vonden. Al vroeg zij wel wie toch die wat oudere man was die haar probeerde te  versieren.....     Bijvanck ‐ Koriander 1‐5  Na deze goede resultaten nestelden we ons in de top van de competitie en stonden op plek 2. De volgende  wedstrijd was uit tegen de koploper, de Bijvanck en als we die zouden verslaan lag de weg naar het  kampioenschap open!Helaas voor ons zou dit niet ons gouden moment worden, Ruud ging er snel af, Erik  was dicht bij de overwinning maar verloor uiteindelijk toch, Hans vocht als een leeuw maar ook daar lukte  het net niet en Rinus kon het ook niet bolwerken. Uiteindelijk redden Hans Nobbenhuis samen met Kees de  eer door hun dubbel te winnen, maar ja kampioen worden zat er even niet meer in.    Koriander ‐ LTV Lelystad 4‐2  Lelystad kwam vervolgens op bezoek. De tegenstander van Erik beweerde dat hij normaal gesproken  minimaal 10 aces per set maakte en dat ons net echt te hoog moest zijn. Verbazingwekkend genoeg bleek  hij een meetlint bij zich te hebben, hij ging meten en wat bleek....precies de voorgeschreven hoogte!  Jammer joh....Ruud draaide zijn tegenstander zoals gebruikelijk weer gek met zijn dropshots gevolgd door  heerlijke lobjes, Kees trof helaas een tegenstander die net iets beter liep dan hij (ja ze bestaan!) en Rinus  schoot net te kort in een spannende tiebreak. De dubbels maakte het verschil met een fraaie 4‐2  overwinning tot gevolg.   


Poseidon ‐ Koriander 1‐5  Uit naar Poseidon. Voor een keer een wat andere opstelling. Rob, weer helemaal hersteld van zijn  hamstrings begon deze keer en in een mooie wedstrijd versloeg hij met goed tennis zijn tegenstander. Kees  had het zwaar en moest conditioneel weer tot het gaatje gaan, maar ook hij sleepte zijn wedstrijd eruit.  Ruud mocht aantreden tegen iemand die 8 op zijn pasje heeft maar wel zijn hele jeugd op hoog niveau  getennist heeft.  Hij doorstond dapper de storm aan harde aanvalsballen en nadat de kruitdampen waren  opgetrokken won hij gewoon in twee sets. Erik mocht aantreden tegen een kersverse vader waarvan al snel  duidelijk werd dat hij de laatste paar weken weinig met tennis bezig was en met zijn hoofd meer bij zijn  dochtertje was dan op de baan. De dubbels werden gelijk verdeeld en weer een overwinning was binnen  waardoor we weer aardig op de ranglijst stegen.    Koriander ‐ De Gouwen 5‐1  Als laatste de kraker tegen de Gouwen. Ze hadden een sterk team en stond op de tweede plaats. Helaas  ook de laatste speeldag werkte het weer niet echt mee. Maar met hulp van Bertus en flink wat sponzen  begonnen we om een uur of een met de wedstrijd.    Erik speelde tegen de oude tennisleraar van Ad Verrips en hoewel hij flink wat aanwijzingen kreeg ("ik heb  liever dat je bal wat zuiverder raakt" na weer een mishit die inviel) was Erik uiteindelijk de oude meester  toch de baas. Rob had geen enkel probleem met de tweede man en de tegenstander van Kees trok zich  vanwege een blessure terug voor de enkel (maar speelde wel de dubbel). Alleen Rinus had het zwaar, was  dichter dan ooit bij de overwinning maar moest in drie sets uiteindelijk toch het hoofd buigen. De dubbels  gingen (met regenonderbreking) overtuigend naar ons en een mooie 5‐1 overwinning was het resultaat.    En daarmee is de competitie weer voorbij.  Het was best een gek seizoen, nog nooit was het weer zo slecht  en nog nooit hebben we zoveel last van blessures gehad. Maar we hebben ons zeer vermaakt, veel  gelachen en uiteindelijk toch nog derde geworden!  

De nazit met LTV Lelystad, die zo te zien in hun nopjes waren met de 4‐2 nederlaag.    Erik Beukenkamp.


Jaarkalender   MEI  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag 

JUNI   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen) (Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen)      (Bevrijdingsdag) COMPETITIE ( inhalen)              COMPETITIE  COMPETITIE  COMPETITIE  COMPETITIE                                                 (Hemelvaartsdag) COMPETITIE  COMPETITIE  COMPETITIE        COMPETITIE  COMPETITIE                                                     (Pinksteren)                                                  (Pinksteren)     COMPETITIE /  Uiterste inleverdatum kopij  KorianderMix 

JULI    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag 

Vrijdag Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE COMPETITIE  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen)  COMPETITIE ( inhalen) PAARD‐VEULEN‐Toernooi

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL 

NACHT VAN DE JEUGD  OPEN KORIANDER

AUGUSTUS        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER           LADIESNIGHT                                  Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Woensdag Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


SEPTEMBER

OKTOBER

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

40+ WEEKEND 40+ WEEKEND

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL/ Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

NOVEMBER Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

30 31

DECEMBER MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN HALOWEEN DAGZON-TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

KLAVERJASSEN / Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maandag

31

KERST-KLAVERJASSEN

Profile for TV Koriander

Koriandermix juni 2012  

Clubblad TV Koriander

Koriandermix juni 2012  

Clubblad TV Koriander

Advertisement