{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Welkom in ons eerste nummer van 2014. Een editie met veel lezenswaardigs. Maar er is ook veel te zien. Misschien zag u het al: we hebben weer een verse omslag. Een nieuwe selectie foto’s werd gekozen en om bezorgproblemen te voorkomen hebben het editienummer en het retouradres een andere plaats gekregen. Daarbij een woord van dank aan Fred Vlietstra; veel foto’s van zijn hand hebben de shortlist gehaald; merci Fred! Grafisch vormgever Frank Langedijk stond ons hierbij technisch snel en vakkundig terzijde, dank ook aan hem. In het weekend waarin het merendeel van het werk aan dit nummer verricht werd, acteerde het Nederlands Davis Cup team meer dan behoorlijk in hun ontmoeting tegen Tsjechië. Veel betrokken fans op de tribune; net als tijdens de Australian Open. Dit plaatje van fans wil ik graag met u delen.

Zoals gezegd, een nummer met leuke, nuttige en informatieve artikelen, handzaam gebundeld en overal mee naar toe te nemen. Zelfs offline te lezen. We deden het weer graag, Redactie.

In dit nummer: Redactie Van de voorzitter Jarigen en nieuwe leden Het nieuwe koffiedrinken Nieuws van de clubhuiscommissie Alcoholbeleid Notulen ALV Uitnodiging ALV Clubkampioenschappen data voor 2014 Pasjesavonden en bardiensten Openingstoernooi Sponsoring, Tennislessen 2014 Tennis Tourist Travel Competitie-indeling 2014 Informatieavond bardiensten, OK ‘14 Ouderavond Tenniskids Jaarkalenders 2014

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21

Pagina 3 van 23


... van de voorzitter Als jullie dit lezen is het half februari en staat het tennisseizoen alweer voor de deur. Een fijn vooruitzicht. We mogen nu al een flink aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen en daar zijn we heel blij mee, maar we zullen ons best moeten blijven doen om nog meer Almeerders te interesseren voor de mooie tennissport. Nieuwe site In januari is onze nieuwe website gelanceerd. (www.koriandertennis.nl). We hebben nu weer een veilige site die hopelijk door de hackers met rust gelaten wordt. Als jullie ideeën hebben om de website nog mooier of informatiever te maken dan kunnen jullie dat melden bij onze redactiecommissie. Clubhuisnieuws De clubhuiscommissie heeft ook niet stil gezeten. We schenken sinds kort naast de vertrouwde koffie ook Nespresso! Je betaalt er iets meer voor, maar dan heb je ook wat. Teleurstellend bericht voor de dames: George Clooney is nog niet gesignaleerd, maar we blijven hopen. Verder wordt er nagedacht over alternatieven voor cash geld in het clubhuis. PIN is een optie, of een betaalsysteem gekoppeld aan de KNLTBtennispas, misschien zelfs wel betalen met je mobiele telefoon. Alle opties zijn nog open. Als je een goede tip hebt, laat het weten aan de clubhuiscommissie of het bestuur. Puzzelrit Persoonlijk verheug ik me erg op de puzzelrit die door Ad en Frank in het weekend van 8 en 9 maart georganiseerd wordt. We verzamelen op zaterdagavond in een hotel op de Veluwe en gaan de volgende dag aan de slag met de altijd cryptische opdrachten van onze Frank. Natuurlijk wordt er weer afgesloten met een goed buffet en een mooie prijsuitreiking, maar alleen met die deelnemers die de weg naar Almere weer hebben

teruggevonden. Voor de zekerheid hebben we al tijd geclaimd in de uitzending van “Vermist” op maandag 10 maart. Bij de vorige puzzelrit verdwaalden er al leden in de Kruidenwijk! Nieuw seizoen Ik hoop en verwacht dat in deze Koriandermix een aankondiging wordt gedaan voor het openingstoernooi. Ik reken op een grote opkomst om het nieuwe seizoen goed in te luiden. De voorjaarscompetitie start op zaterdag 5 april. We hebben dit jaar heel veel teams en we weten nu al dat we mogelijk een enkele keer moeten uitwijken naar Waterwijk. De voorzitter van Waterwijk heeft zich al bereid verklaard om medewerking te verlenen en daar ben ik blij mee. De onderlinge verhoudingen zijn gelukkig prima. Zo hebben wij onze sponsmachine aan Waterwijk ter beschikking gesteld. Wij gebruikten dit apparaat toch niet meer. Zo helpen we elkaar als goede buren. Ik wens jullie een geweldig tennisseizoen met vele hoogtepunten en vooral veel plezier! Peter Vallentin

Pagina 5 van 23


Nieuwe Leden; van harte welkom aan: Jeugdleden Charine Eyny Mark Arjumand Daniel Arjumand Indra Roekel Aria Hemmatie Amber Cohen Iris Bégué Tom Bakker Elin van Aken Sharona de Soet

Benjamin Bykorski Koshin Guha Melissa Meendering Marije Kreike Axel ter Stege Anu Akanbi Rick Henselmans Olaf Henselmans Senioren Astrid Verspeek Bart Pijls

Jarigen; onze hartelijke felicitaties aan: Daniel Nadia Tycho Ashley Melissa Iris Maaike Balciunas Martijn Melany Demi Indra Daniel Priscilla Mariska Paresh Christopher Tamara

Arjumand El-shamy Oudshoorn Schöbel Meendering Bégué Dijkstra Manvydas Winkelaar Beers Schipperijn van Roekel v.d. Velden Schuurman Schuurman Bikha Virlan Grep

12 februari 2002 14 februari 2000 4 maart 2003 15 maart 2005 20 maart 2002 20 maart 2002 23 maart 2001 29 maart 2006 1 april 2004 3 april 2001 14 april 1994 16 april 2003 21 april 1998 24 april 2003 24 april 2003 28 april 2003 29 april 2001 30 april 2001

Pagina 6 van 23


Het nieuwe koffiedrinken op Koriander Naast de koffie die iedereen bij Koriander gewend is -en daarover tevreden is, is er nu ook de mogelijkheid om SUPERkoffie te bestellen. Luxe koffie kun je het ook noemen -en sommigen doen dat ook.

Wij zien het als welkome aanvulling op het huidige assortiment, want deze aanwinst zal de koffieliefhebber bekoren. Deze aanwinst gaat door het leven met de naam Nespresso. Helemaal onbekend is deze koffie voor onze leden natuurlijk niet, omdat menigeen deze koffie thuis ook nuttigt. Voor ons is deze kwaliteitssprong voldoende aanleiding om hier in dit medium aandacht aan te besteden. Nespresso heeft haar product een beetje in de markt gezet en laat ons alvast een beetje genieten terwijl je misschien nog nooit een dergelijke kop koffie hebt geproefd.

Er zijn verschillende smaken koffie, van sterk tot gematigd, van decaffeinato tot espresso/ristretto. We gaan de komende tijd turven welke koffie het best bij onze leden gedijt. Maar één element hebben ze met elkaar gemeen, de smaak is telkens voortreffelijk. Tenslotte: we hebben nog geen cappuccino van Nespresso in de aanbieding omdat we de melkopschuimer (nog) niet hebben aangeschaft. We overwegen dit wel en zullen jullie reactie afwachten om te zien of er belangstelling aanwezig. Laat ons bij gelegenheid weten of je deze investering voor de vereniging (èn persoonlijk) gerechtvaardigd vindt. Echt tenslotte: een kop nespresso koffie kost bij ons € 1.40 terwijl de gewone(instant) koffie €1.10 blijft. We denken dat dit prijsverschil acceptabel is. We hopen dat we jullie tijd bij onze vereniging met deze aanwinst kunnen veraangenamen!

De (nieuwe)clubhuiscommissie(maryjaapjopad) P.S. Voor de bardienst is dit apparaat kinderlijk eenvoudig te bedienen, maar voor de zekerheid hebben we toch nog een paar basisbeginselen van de werking in het clubhuis op de wand geplakt.

Pagina 7 van 23


Nieuws van de clubhuiscommissie Het is jullie misschien niet ontgaan maar sinds eind 2013 is er een andere (nieuwe) clubhuiscommissie binnen Koriander actief. De vorige clubhuiscommissie met Marry Outshoorn als spil heeft in 2013 besloten haar activiteiten te beëindigen. Jaap Barlinckhoff werd vanuit het bestuur aangezocht om de nieuwe clubhuiscommissieactiviteiten te coördineren. Gefaseerd zijn de activiteiten van de vorige clubhuiscommissie overgenomen. Voor de vele verrichte werkzaamheden, in het geval van Marry enkele tientallen jaren, is dank van ons maar ook van alle leden op zijn plaats. Bedankt dames en heren van de (vorige) clubhuiscommissie. Jaap slaagde er in om Mary van Wijngaarden, Ad Verrips en ondergetekende bereid te vinden om in de nieuwe clubhuiscommissie plaats te nemen. Bij een eerste kennismaking van deze commissie zijn op globaal niveau de toekomstige taken en werkzaamheden verdeeld. Ook is een vast contactpunt ingevoerd, namelijk: clubhuiscommissie@koriandertennis.nl. Dit e-mailadres kunt u gebruiken wanneer u contact wilt met de clubhuiscommissie. Wij hebben ons voorgenomen om als clubhuiscommissie bij te willen bijdragen aan een prettig en positief verenigingsklimaat en invulling te geven aan de verenigingsspreuk “We love 2 serve U”. Met als uiteindelijk doel een gezellige en gezonde tennisvereniging in Almere te zijn. Als clubhuiscommissie willen wij in ieder geval binnen Koriander proberen een duidelijk duurzaam accent aan te brengen. Jullie kunnen dat o.a. (gaan) merken aan onze initiatieven om, waar dat mogelijk en handig is om minder met plastic te (gaan) werken en afvalscheiding met name voor plastic in te voeren. Verder willen wij als clubhuiscommissie proactief zijn naar de binnen Koriander geplande evenementen. Wij zullen daarbij uitgaan van de jaarkalender, zoals die vanuit het bestuur ter beschikking wordt gesteld. Ook willen wij de werkzaamheden van de clubhuiscommissie vastleggen en zien of wij door het zichtbaar maken van deeltaken meer leden van Koriander bij de werkzaamheden van de clubhuiscommissie kunnen gaan betrekken, waarbij zij dan alleen voor die deeltaak verantwoordelijk zijn. Jullie zien, wij hebben ambities maar proberen wel realistisch te zijn. Voel je je aangesproken en wil je ook je een bijdrage leveren aan het functioneren van onze verenging, met name de clubhuiscommissie, aarzel dan niet en neem met ons contact op. Van de ontwikkelingen binnen de clubhuiscommissie zullen wij jullie via ons clubblad en/of de vernieuwde website op de hoogte blijven houden. Namens de clubhuiscommissie, Jop van Breugel

Pagina 8 van 23


Het nieuwe alcoholbeleid Per 1 januari jl zijn de leeftijdsgrenzen in het kader van nieuwe alcoholwetgeving van kracht. Ook is afgesproken dat de leeftijdsgrens voor het kunnen kopen van tabakswaren wordt gewijzigd. Voor wat betreft de tabakswetgeving raakt ons dat als Koriander niet. Buiten de afspraak om niet meer roken in het clubhuis (overigens een bepaling uit de Horecawetgeving), wat overigens voortreffelijk door u wordt nagekomen, hebben wij niets met tabak. Volgens de drank- en horecawet is het verboden om aan personen onder de leeftijd van 18 jaar alcoholhoudende drank te verstrekken. Verstrekken houdt in: direct verkopen aan of via een oudere derde verkrijgen. Indien niet onmiskenbaar duidelijk is dat de koper van alcoholhoudende drank ouder is dan 18 jaar, kan ter vaststelling van de leeftijd naar een identiteitsbewijs worden gevraagd. Men moet desgevraagd voldoen aan de identiteitscontrole als men de alcoholhoudende drank wil kopen. De KNLTB-tennispas kan voor bezoekers van het clubhuis van Koriander een adequaat identiteitsbewijs zijn. Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs volstaan uiteraard ook. Voor Koriander heeft dit de volgende gevolgen: - via goed zichtbare stickers maken we duidelijk kenbaar dat wij geen alcohol aan personen onder de 18 jaar verstrekken; - alcoholhoudende drank verstrekken wij niet aan personen onder de 18 jaar; - bij twijfel over de leeftijd van de koper/afnemer vragen we een identiteitsbewijs; - ouders, die bardienst verrichten, mogen hun kinderen jonger dan 18 jaar niet meer achter de bar aanwezig laten zijn; Het leek ons goed u over deze wijze waarop Koriander met deze gewijzigde regelgeving omgaat te informeren. Het bestuur en clubhuiscommissie

Vele handen maken licht werk Wij jullie hulp vragen voor de jaarlijkse schoonmaakbeurt van het clubhuis. De schoonmaakt beurt is gepland op zaterdag 15 maart 2014 vanaf 10.00 uur. Wij verzorgen een lunch voor ieder die komt helpen. Graag even tevoren opgeven bij clubhuiscommissie@koriandertennis.nl Met jullie hulp is ons clubhuis weer spic en span voor het nieuwe seizoen. Kom, steek een handje toe De clubhuiscommissie.

Vet inzamelen Het kan sinds kort bij het clubhuis. Werk mee aan een verantwoorde afvoer van gebruikt frituurvet en breng het op de club

Pagina 9 van 23


Notulen algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 27 november 2013 Aanwezig: 30 stemgerechtigde leden. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur met een welkom aan de aanwezigen. Mededelingen. - De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op 11 januari van 16:00-18:00 uur. - Peter Lentjes is teruggetreden als bestuurslid, wij zoeken nu iemand die de sponsorzaken kan behartigen. - We hebben weer veel competitieteams, w.v. 2 op vrijdagavond; dit betekent dat er op 3 vrijdagavonden geen rackettrek georganiseerd kan worden. - Er wordt een onderzoek opgestart naar het lezen van de Koriandermix - De Almeerse najaarscompetitie was zeer succesvol en wordt volgend jaar weer georganiseerd. Vaststellen van de agenda. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Notulen ledenvergadering d.d. 27 maart 2013. De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 maart 2013 wordt goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend. Jubilarissen. We hebben een vijftal jubilarissen, waarvan er drie aanwezig zijn: Gerda Bessem, Gerda van Eijk en Frans Blaas. Allen ontvangen de speld en bloemen. Peter Vallentin is bij de andere 2, de familie de Bake al thuis langsgeweest. Uitloting certificaten Door Richard de Kreij worden samen met 2 vrijwilligers, Marcel van Eijk en Henk Gietman de volgende acht nummers zonder premie getrokken: 2, 8, 93, 138, 54, 3, 5, en 6 Met 40% premie wordt getrokken nr.: 12. Met 60% premie wordt getrokken nr.: 67. 7. Begroting 2014 en vaststelling contributie 2014. De begroting 2014 wordt uitgebreid door Richard de Kreij gepresenteerd. Vervolgens wordt het contributievoorstel akkoord bevonden en wordt de contributie als volgt vastgesteld: Senioren: € 172,50 Dagleden en studenten: € 130, Pupillen (t/m 12 jaar): €81, Juniorleden (t/m 16 jaar): €86,25 Donateur en slapende leden: €23, Wintertennis: €65, 8. Benoeming kascontrolecommissie. Door de vergadering worden Monique Katuin en Dennis Lankreijer benoemd.

Pagina 10 van 23


9.Rondvraag Marco Jansen: veel competitieteams: Jeugd: woensdag 5, zaterdag 3 en op zondag 1, Damesteam op donderdag, vrijdag 2 50+ teams en 2 vrijdagavondteams, op zaterdag 10 teams en op zondag 7 teams. KNLTB: jeugdcompetitie nieuw tenniskids, zondag van 9-11 of 12 uur. Hierover is contact geweest met Waterwijk om daar naar toe uit te wijken. Emar Onderstal gaat de Jeugd begeleiden. Monique Katuin: hoe zit het met de nieuwe regels die voor de competitie zouden moeten ingaan? Antwoord: op 9 december is er een vergadering waarin dit beslist wordt en de gevolgen hiervan zullen op de avond waarop de competitiezaken met de captains worden besproken, worden uitgelegd. Marcel van Eijk: Hoe is het met de definitieve oplevering van het park door Oranjewoud? Antw: Ca 2 maanden geleden besproken en alle restpunten zijn afgehandeld. Als er nog water op de baan blijft liggen dan is de oorzaak hiervan dat het waterpeil in de sloot te hoog staat. Paul van der Heijdt: er zijn voor de supporterslening 10 lootjes getrokken, dat zouden er 14 moeten zijn. Antw: de laatste worden gedurende de laatste drie jaar van de looptijd verrekend. Dit betekent dat wellicht de jaarrekening hierop aangepast moet worden. Peter Vallentin: de introducĂŠkaart is nu 6 euro, moet dat verhoogd worden. Antw: Nee, blijft 6 euro, de hele dag geldig, maximaal drie keer per jaar begeleid door een Korianderlid, indien meer dan worden de mensen hierop aangesproken. 10.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur met dank voor de aanwezigheid en de voorzitter, Peter Vallentin

inbreng.

de secretaris, Ronald van Velzen.

Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander Dinsdag, 25 maart 2014 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10, Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4. Verslag ledenvergadering d.d. 27 november 2013 (elders in clubblad). 5. Jaarrekening 2013. (De jaarrekening kan vanaf 19 maart opgevraagd worden bij penningmeester@Koriandertennis.nl)

6. 7. 8. 9.

Verslag kascontrolecommissie. Koriandermix Rondvraag. Sluiting.

De secretaris Ronald van Velzen (tel. 5341619) Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 25 maart 2014, 20.45 uur met dezelfde agenda

Pagina 11 van 23


Beste Tennisvrienden Ook in 2014 worden de clubkampioenschappen weer gespeeld, zet daarom deze data alvast in je agenda!!!

Clubkampioenschappen ENKEL van 14 tot en met 22 juni

Clubkampioenschappen JEUGD van 14 tot en met 22 juni

Clubkampioenschappen DUBBEL van 6 tot en met 14 september Pagina 12 van 23


Pasjesavonden en bardiensten De pasjesavonden zijn dit jaar gepland op maandag 24 en woensdag 26 maart 2014. Beide avonden kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur uw KNLTBtennispas 2014 afhalen in het clubhuis. Om in het bezit te komen van de tennispas 2014 dient u: 1) Uw contributie voor 2014 te hebben betaald; 2) Als seniorlid ingeschreven te hebben voor 3 bardiensten. Als u uw contributie heeft betaald, wordt dit gemeld aan de ledenadministratie voor vrijgave van de afgifte van uw KNLTB-tennispas 2014. Als seniorlid bent u individueel verplicht 3 bardiensten (meer mag ook) in de periode van 1 april tot 1 oktober te vervullen. Dat is een besluit geweest van de algemene ledenvergadering van Koriander. Op die manier draagt u bij aan het goed functioneren van onze vereniging en een plezierige sfeer binnen Koriander. U bent vrijgesteld van de verplichting tot het verrichten van de bardiensten, indien u een functie vervult als bestuurs- of commissielid. Voor de 3 bardiensten dient u op één van de pasjesavonden in te schrijven via de aanwezige planner. Nadat u op 3 bardiensten hebt ingeschreven, krijgt u de KNLTB-tennispas. Het is vanzelfsprekend dat u de ingeplande bardiensten ook daadwerkelijk uitvoert en bij onvoorziene omstandigheden tijdig zelf uw vervanging regelt en dit communiceert met Jaap Barlinckhof (coördinator bardiensten), tel. 06-14 39 45 56 of e-mail: bardiensten@koriandertennis.nl Na afloop van de pasjesavonden gaan de niet afgehaalde KNLTB-tennispassen naar de clubhuiscommissie en dient u via bardiensten@koriandertennis.nl alsnog in te schrijven voor de 3 bardiensten. Daarna ontvangt u bericht hoe, wanneer en waar u uw KNLTB-tennispas 2014 (nodig bij deelname aan de KNLTB-competitie) kunt krijgen. De hiervoor bedoelde bardiensten vallen buiten de afspraken, die gemaakt zijn voor het vervullen van bardienst tijdens de (voorjaars)competitie, waarbij een team van de ene competitiedag de bardienst vervult op de andere competitiedag. Voor leden, die onbekend zijn met het uitvoeren van een bardienst, organiseren wij op donderdag 24 april 2014 om 19.00 uur in het clubhuis een informatiebijeenkomst. Daar verstekken wij informatie over het optimaal uitvoeren van een bardienst. Via clubhuiscommissie@koriandertennis.nl kunt u zich voor deze informatiebijeenkomst opgeven. Clubhuiscommissie.

Pagina 13 van 23


Openingstoernooi Ook al is het een beetje een rare winter en hebben we met onze nieuwe all-weather banen de hele winter door kunnen spelen, toch willen we het zomerseizoen inluiden met Openingstoernooi. Deze staat gepland voor zaterdag 29 maart. We ontvangen jullie om 14.45 uur met een kop koffie of thee. De wedstrijden spelen we vanaf 15.00 uur. Tussendoor hebben jullie de tijd om even bij te kletsen met de mensen die in de winter iets minder hebben gespeeld, of kennis te maken met de nieuwe leden. We gaan er vanuit dat het een gezellige dag wordt die wordt afgesloten met een heerlijk diner! De kosten bedragen € 10 per persoon. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk zondag 23 maart op openingstoernooikoriander@hotmail.com Mocht je om wat voor reden ook niet kunnen meespelen, maar wil je wel bij deze gezellige dag aanwezig zijn, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken voor achter de bar! Uiteraard kunnen ook niet-spelers aanschuiven bij het diner. De kosten zijn ook voor hen € 10 per persoon, aanmelden op bovenstaand e-mailadres. Naam:……………………………………………….. Aantal personen diner:…………………..… Speelsterkte: ……………………………………. Telefoonnummer: …………………………….

Wij hopen jullie allen te zien op zaterdag 29 maart! Monique en Paula

Pagina 14 van 23


Sponsoring Vrijwel iedereen heeft wel iets met sport. Kinderen worden al op jonge leeftijd lid van een sportvereniging en velen blijven hun leven lang lid en brengen daar ook veel tijd door. Bovendien brengen die mensen hun sociale netwerk mee; zij hebben buren, familie, vrienden en kennen via de school van hun kinderen weer andere ouders. Dan komen daar de bezoekende sporters die ‘uit spelen’ en hun netwerk nog bij. Als sponsor van een sportvereniging kun je bekendheid en goodwill opbouwen. Via de lokale sportclub bereik je al gauw zo’n 10.000 mensen. Tennisvereniging Koriander is een vereniging die al meer dan 25 jaar bestaat en waarvan de leden erg betrokken zijn bij de club. Dat blijkt wel uit het feit dat de aanleg van nieuwe banen in 2013 gedeeltelijk is betaald met een supporterslening, waarbij de leden geld konden inleggen. Tennisvereniging Koriander is een financieel gezonde club, maar kan eigenlijk niet zonder sponsoren. De inkomsten van sponsoring worden gebruikt om de contributie voor de leden laag te houden en ook de toernooien en diverse andere activiteiten betaalbaar te houden voor de deelnemers. Hierbij denkt zij aan de jeugdleden, de wedstrijdspelers, maar ook aan de recreanten. Want één ding staat voorop: tennis is voor iedereen! Denk jij na het lezen van dit stuk dat het sponsoren van Tennisvereniging Koriander iets kan zijn voor jouw bedrijf, of voor het bedrijf waar jij werkzaam bent? Er zijn al mogelijkheden vanaf € 100 per jaar! Interesse? Geef dan even jouw naam, de naam van het bedrijf en de naam en het telefoonnummer van de juiste contactpersoon per mail door en dan neem ik contact met je op om de mogelijkheden door te nemen! Namens het bestuur, Monique Katuin sponsoring@koriandertennis.nl

Tennislessen Naar verwachting zullen half februari de formulieren voor de tennislessen te downloaden zijn van onze website (www.koriandertennis.nl) . Er zal ook nog een nieuwsbrief verstuurd worden over de mogelijkheden voor tennisles in het voorjaar. Natuurlijk kun je ook direct contact opnemen met onze tennisleraar, Emar Onderstal (06-55589308) Competitietraining Ook dit jaar wordt er weer competitietraining georganiseerd. Je kunt met je team of met twee teams samen 4 lessen boeken om je goed te prepareren voor de competitie. Nadere informatie hierover volgt met een nieuwsbrief in februari. Ook hier geldt dat er natuurlijk ook contact opgenomen kan worden met Emar. Pagina 15 van 23


De Tennis Tourist Travel 2014… …zal worden gehouden in het weekend van 8 en 9 maart. De Tennis Tourist Travel is een autorit over een vooraf uitgezette min of meer toeristische route. Tijdens deze tocht krijg je een aantal vragen te beantwoorden en mogelijk wat opdrachten uit te voeren. Voor de goede antwoorden/oplossing kun je punten scoren. Het best scorende team zal uiteindelijk tot winnaar worden uitgeroepen. De Tennis Tourist Travel is geen snelheidsrit en de normale verkeersregels zijn van toepassing. Verzamelpunt (met koffie en ….) voor de start van deze auto puzzeltocht is dit keer:

Best Western Hotel de Veluwe in Beekbergen. Start : Op zondag 9 maart vanaf ongeveer 9.30 uur. Afhankelijk van aantal inschrijvingen(equipes); Nodig: (per equipe): - 1 Koets, auto, vehikel met motor, perenkist of andere benaming voor voertuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet waarvoor een (geldig) rijbewijs B(E) is vereist. Het aantal inzittenden dient beperkt te worden tot het maximaal toegestane aantal inzittenden van de auto. - Scherpe geesten; - Richting(-s)gevoel; - Humor; - Genoeg brandstof. Kosten: € 15,00 per auto bij 2 inzittenden. Extra passagiers € 5,00 per persoon. De tocht zal eindigen bij of in de buurt van het clubhuis van T.V.Koriander alwaar uiterlijk om 16.30 uur iedereen wordt verwacht. Hier zal de route worden doorgenomen en mogelijke niet begrepen vragen en opdrachten worden toegelicht. Na berekening van de slimste equipe en de daarop volgende prijsuitreiking is het mogelijk om een eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 12,00 per persoon. Optioneel is het om voorafgaand aan de rit je reeds op zaterdag 8 maart bij het hotel te melden. Het Best Western Hotel de Veluwe biedt je een overnachting met ontbijt evenals een driegangendiner op de zaterdagavond aan voor de prijs van € 47,50 per persoon excl. € 2,50 toeristenbelasting (op basis van een tweepersoonskamer). Dit is natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de stemming te komen en je aspiraties en (on)vermoede kwaliteiten met anderen te delen. Aanmelden voor het rijden van de route en het gebruiken van de maaltijd na de prijsuitreiking kun je tot uiterlijk 25 februari doen aan onderstaand e-mail adres: adjmrijkers@kpnmail.nl Hierbij graag de volgende gegevens vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd. De verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer NL06ABNA0831075694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere.

Pagina 16 van 23


Aanmelden voor de extra faciliteit (Hotel de Veluwe) dient uiterlijk 6 januari binnen te zijn in verband met een optie op de kamers. Deze aanmelding dient te worden gedaan op het volgende e-mail adres: adjmrijkers@kpnmail.nl ER ZIJN NOG EEN PAAR KAMERS BESCHIKBAAR. DE OPTIE OP DEZE KAMERS IS VERLENGD TOT 20 FEBRUARI A.S. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een gelijktijdige betaling van â‚Ź 50,- per persoon op rekening NL06ABNA0831075694t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere. Wanneer je hier gebruik van maakt dan zul ook de route wel rijden. In dit geval ook graag de volgende gegevens vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummervoor calamiteiten. Tevens aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd. Ook deze verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer NL06ABNA0831075694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere. We zien je aanmelding graag zo snel mogelijk binnenkomen! Je contactpersonen voor deze activiteit zijn ook dit jaar weer; Frank van Schaik en Ad Rijkers.

Pagina 17 van 23


Competitieindeling 2014 VRIJDAG Heren 50+ 1 Rijkers A Barlinckhoff J Busch R Breugel van J 06-53277403

Heren 50+ 2 Graaf de B Raaphorst K Meulen van der R Tegelaar H 06-12906618

Dames Dubbel 40+ 1 Banis S Tjon M Assem v.d. P Mijnheer S Essen van A 06-51119089

Mix Dubbel 40+ 1 Assem v.d. M Renting T Vallentin E Vallentin P 06-22205287

ZATERDAG Dames 17+ 1 Veenstra R Tump D Pannekoek J Vlietstra L Janssen J 06-41986937

Dames 17+ 2 Greeve M Rijkers M Oldert S Wegbrans D Zollner K 06-15231889

Dames 17+ 3 Goosen S Schipperijn I William S Zeegers S Beukenkamp D 06-41486430

Mix 17+ 1 Lim S Bieringa P Boer de M Bruins B Broekman M 06-25272398

Mix 17+ 2 Gill M Martens M Verwer V Jonker M Reijnders T Veeninga M Kuijk van P 06-51333876

Heren 17+ 1 Zijlmans P Swagers S Hartman T Vlietstra M Groot de O Zijlmans F 06-21812690

Heren 17+ 2 Steenmetz J Roskam T Wegbrans J Hartman T Kamst D Oldert W 06-20137676

Heren 17+ 3 Eijk van M Bie de E Schobel M Jansen M 06-15835626

Heren 17+ 4 Neering R Robijn J Kreij de R Beers J Lachman J Mijnheer A Robijn W 06-11519609

Heren 17+ 5 Beerlage E Lankreijer D Maurits E Verrips A Fleuren H 036-5350163

Heren 35+ 1 Zondag H Dijk van C Heese L Pereboom R 06-39213639

Heren 35+ 2 Feringa R Beukenkamp E Tillema K Graswinckel S Visser R 036-5337495

Heren 35+ 3 Terschegget W Velzen van R Straub P Pol v.d. P Wiitenboer vd W Wit de S Peters EJ Gietman H 06-50208532

ZONDAG Heren 17+ 1 Heuvel v.d. W Verkerk M Lentjes P Greeve A Akkerman S Spel M Trenning JW 06-20530956 Dames 1 Hoks S Lachman-Mulder J Robijn T Lankreijer A Cruijden van K Kreij de E 06-21817524

Dames 2 Diel L Davies J Wolleswinkel A Beer de I Vredenburg M Katuin M 06-48173716

Reserve:ZA/ZO Sonneveld P 8/8


Informatieavond competitiespelers senioren De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op woensdag 26 maart 2014 om 20.00 uur op het tennispark. De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden op te komen halen en het competitiegeld te voldoen voor het hele team. Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig jaar en zal nog bekend worden gemaakt via een mail aan de aanvoerders. Niet nieuw maar net als eerdere jaren: Voordat de competitieformulieren de 26e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst afgesproken moeten zijn door de competitieteams. Dus vóór de 26e maart de bardienst regelen; maar daar krijgen de aanvoerders nog een mailtje over. Zaterdagteams draaien een bardienst op zondag en de zondagteams op zaterdag (voor de competitiedagen), net als ieder jaar. Geen afspraak gemaakt betekent geen competitiespullen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met Marco Jansen. (marco.jansen@abbott.com). Tip: Neem een tas of doos mee om de blikken ballen in te vervoeren!

Marco Jansen

Vooraankondiging Open Koriander 2014 Zet het alvast in jullie agenda’s: het Open Koriander 2014 wordt gespeeld van 30 juni t/m 6 juli, met als voorweekend 28 en 29 juni. Wij nodigen alle leden van 17 jaar of ouder uit om deel te nemen aan dit gezellige toernooi. Je kunt je inschrijven voor de categorie 17+ 4, 5, 6, 7 en voor de categorie 35+ 7 en 8. De kosten zijn € 10, - per onderdeel per persoon. Je kunt je voor maximaal 2 onderdelen inschrijven. Inschrijven kan via toernooi.nl, de inschrijving opent eind april! Wij zien er alvast naar uit, jullie toch ook? Groetjes, Open Koriander Commissie

Pagina 19 van 23


Ouderavond Tenniskids Tennisvereniging Koriander wordt met ingang van 1 april een Tenniskids-vereniging. Tenniskids biedt een gevarieerd tennisaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en de wijze waarop zij leren en ontwikkelen. Tenniskids zorgt voor uitdaging en succesbeleving. De ontwikkeling van kinderen is een belangrijk uitgangspunt binnen Tenniskids. Als kinderen motorisch, psychisch en fysiek klaar zijn om dingen te leren worden de juiste impulsen gegeven. Binnen Tenniskids wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. Dit stappenplan helpt om de juiste zaken op het juiste moment aan te bieden. Kids moeten continu worden uitgedaagd. Te moeilijk en te makkelijk zijn twee dingen die dodelijk zijn voor de uitdaging van kids. Het gevoel krijgen dat je beter wordt als je je best doet en dat je dingen leert zorgt voor succesbeleving. EĂŠn van de dingen die helpen bij het inzichtelijk maken van de vooruitgang is het gebruik van de stickerboekjes. In de stickerboekjes is de ontwikkeling van een tennisspeler verdeeld in kleine stappen. Ook het gebruik van kleinere banen en zachtere ballen zorgt ervoor dat kids succes kunnen hebben met tennis. Tenniskids betekent een verandering in de tenniscultuur voor kinderen onder 10 jaar in Nederland. Deze verandering wordt gedragen door een enthousiaste tennisleraar en verenigingsvrijwilligers. Kern van de verandering is dat de kids het belangrijkste uitgangspunt zijn. Dit betekent erg veel voor de organisatie en inhoud van de tennislessen, de activiteiten voor kids en het gebruik van baanlengten en ballen. Wij willen daarom het principe van Tenniskids meer duidelijkheid geven op een ouderavond. Hierdoor weet u beter wat uw kinderen te wachten staat en kunt u uw tennisactiviteiten met de kinderen hierop aanpassen. U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 18 maart om 19.00 uur in het clubhuis. Wij verheugen ons op uw komst! Uiteraard zijn ook buren, vrienden en kennissen welkom die erover nadenken om hun kinderen naar tennis te laten gaan. Neem hen gewoon mee!

Jeugdactiviteiten 2014 Ook dit jaar worden er weer een aantal activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden. In deze editie van de Koriandermix willen we er alvast 2 noemen. Op zondag 8 juni wordt het Paard-Veulen toernooi georganiseerd. Hierbij mag een jeugdlid spelen met een volwassen tennisspeler (al dan niet lid van Koriander), bijvoorbeeld je vader of moeder, je oma, of je buurman, of een volwassen lid kan komen spelen met een jeugdspeler. Dit levert hilarische taferelen op de tennisbaan op en het is ieder jaar weer een gezellige boel. Op vrijdag 27 juni organiseren wij de Nacht van de Jeugd. Dit wordt een spektakel voor de jeugd, met veel spellen en tennisactiviteiten. De jeugd kan blijven slapen op het terrein van de tennisvereniging. Schrijf deze data alvast in jullie agenda’s (of in die van je ouders)! Meer informatie volgt in de Koriandermix van april. Sportieve groetjes van de Jeugdcommissie

Pagina 20 van 23


JANUARI 2014 Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARI Nieuwjaarsdag

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN NIEUWJAARSRECEPTIE

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU

MAART

APRIL

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

25 26 27 28 29 30 31

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN TENNIS TOURIST TRAVELL 2014 TENNIS TOURIST TRAVELL 2014

NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU SCHOONMAAK CLUBHUIS

OUDERAVONDTENNISKIDS NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU KLAVERJASSEN

PASJESAVOND ALV PASJESAVOND/ INFO-AVOND Competitie NIET BANG VOOR EEN BEETJE KOU OPENINGSTOERNOOI

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE (JEUGD) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE (JEUGD) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

(Goede Vrijdag) (Pasen) (Pasen)

COMPETITIE (JEUGD) COMPETITIE Informatiebijeenkomst uitvoering bardienst tbv nieuwe leden COMPETITIE COMPETITIE ( inhalen) (Koningsdag)

COMPETITIE ( inhalen)

Pagina 21 van 23


MEI

JUNI

Donderdag

1

COMPETITIE ( inhalen)

Zondag

1

Vrijdag Zaterdag Zondag

2 3 4

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) (Dodenherdenking)

Maandag Dinsdag Woensdag

2 3 4

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(Bevrijdingsdag) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE COMPETITIE

JULI Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

COMPETITIE COMPETITIE /Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) PAARDVEULEN TOERNOPI (Pinksteren) COMPETITIE ( inhalen) (Pinksteren)

(Nederlands elftal wk 21:00 uur) CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL/ (Nederlands elftal wk 18:00 uur) CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL (Nederlands elftal wk 18:00 uur)

NACHT VAN DE JEUGD OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

AUGUSTUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

Zomeravond-toernooi

Zomeravond-toernooi

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix Zomeravond-toernooi

Weekendtoernooi Weekendtoernooi

Pagina 22 van 23


SEPTEMBER

OKTOBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix MIX-WISSEL TOERNOOI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

NOVEMBER

DECEMBER

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

KLAVERJASSEN DAGZON-TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

Uiterste inleverdatum kopij Koriandermix

KERST-KLAVERJASSEN KERST-BINGO

Pagina 23 van 23

Profile for TV Koriander

Koriandermix februari 2014 webversie  

Clubblad TV Koriander, tennisvereniging Almere Kruidenwijk

Koriandermix februari 2014 webversie  

Clubblad TV Koriander, tennisvereniging Almere Kruidenwijk

Advertisement