{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Korianderwijzer n

Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark “Rie Mastenbroek”Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835.

Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere

Bestuur & Commissies Bestuur Voorzitter

Jop van Breugel

Secretaris

Ronald van Velzen

Penningmeester

Richard de Kreij Ben Francooy Peter Lentjes Peter Vallentin

036-5361845 voorzitter@koriandertennis.nl 036-5341619 secretaris@koriandertennis.nl 036-5365740 penningmeester@koriandertennis.nl 036-5346802 06-30438023 bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl 036-5332870 bestuurslidTC@koriandertennis.nl

vacature

Jeugdraad Marissa Vallentin

Redactie Rinus Verveer

036-8441665

Webmaster Erik Beukenkamp 036-5340980 e-mail: webmaster@koriandertennis.nl

Commissieleden:

Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Dirkje Beukenkamp

Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, tel.: 036-5346265 Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl

Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Henk Tegelaar, Willem Moreels jc@koriandertennis.nl Jeugdcommissie Irma Schipperijn marissa.vallentin@gmail.com jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd

Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, KatinkaZollner

Clubhuiscommissie Michèle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur

06-51649666 kantinedienst@koriandertennis.nl

Clubhuiscommissie Sandra Zegers, Tom Renting, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper

Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers Competitie Marco Jansen Clubkamp. Edith Vallentin

manonrijkers@hotmail.com 036-5353383 06-516611522

Technische Commissie Stuart Gunput,Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve, Jennifer Jansen

Redactie Rob Visser

koriandermix@koriandertennis.nl

Recreantencommissie “Open Koriander” Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage

Recreantencommissie vacature recreantencommissie@koriandertennis.nl “Open Koriander” Commissie Hans Fleuren

036-5350163

Tennisleraar Jordy Littouw

06 -34101550

Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33

versie: februari 2011

www.koriandertennis.nl Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december bij de Ledenadministratie, en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door de ledenadministratie van T.V. Koriander.


Van de Redactie Beste allemaal,

Het eerste nummer van dit jaar is een feit. Het is duidelijk dat het nieuwe tennisjaar zijn slagschaduw alweer vooruit werpt met de werkzaamheden om het park weer tip-top te krijgen. Maar ook met de data van de pasjesavonden, waarop u ook uw bardiensten kunt kenbaar maken. Veel pagina’s zijn echter voor het tennis; de opgaveformulieren voor de zomerlessen. Ook de competitie komt er natuurlijk weer aan; daarom ook in dit nummer de mogelijkheid om met je team in te tekenen op competitie training. Niet iedereen is in de winter tennis-fit gebleven, dan kunnen vervelende blessures op de loer liggen. Zorg altijd voor een goede warming-up. Gaat het dan nog fout dan in dit nummer vast wat aandacht voor enkel- en liesblessures. Natuurlijk hopen we dat al die aanwijzingen niet nodig zullen zijn. Tenslotte graag uw aandacht voor de vertouwde stijl waarin de voorzitter wellicht zijn laatste bijdrage in functie schreef en de agenda en notulen van de jaarvergadering.

Van de redactie..................................... 3 Van de voorzitter................................... 5 Jarigen .................................................. 7 Seizoensopening .................................. 8 Clubhuiscommissie, pasjesavonden ..... 9 Jeugdcommissie ................................. 10 Voorkomen is beter dan genezen ....... 11 Competitietraining ............................... 12 Tennislessen; junioren ........................ 13 Tennislessen; senioren ....................... 14 Reglement tennislessen .................... 15 Uitnodiging jaarvergadering ................ 16 Notulen jaarvergadering ................ 17/18 Voorkomen is beter dan genezen .. 19/20 Jaarkalenders 2011 ....................... 21/23

De volgende Koriandermix komt half april uit; mocht u daarvoor iets willen schrijven; dat kan! De deadline is 1 april 2011. Veel leesplezier, namens de uitgedunde redactie, die het bijltje nog immer ter hand heeft, Rob.

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


>> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Kwaliteit, snel en……. Vriendelijke prijzen

Leveren en plaatsen van alle soorten glas en spiegels winkelruiten, isolatieglas

Luxe spiegels – lijsten voor spiegels – wijnsets Kadoartikelen – kandelaars – glazen tafels

Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl


Uw voorzitter vindt… dat je op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, je niet direct aan tennis denkt. Natuurlijk voor de echte liefhebbers dagelijks de Australian Open en op het moment dat dit clubblad door u wordt gelezen wellicht de finales van het ABN-tennistoernooi in Rotterdam. Ik doel echter meer op de weersomstandigheden. Na een lange periode van sneeuw en ijs, die onze banen onbespeelbaar maakten, leek het te verbeteren en in week 4 (24 tot en met 28 januari) kon er weer worden getennist. Dat gebeurde bij temperaturen die voor een koelkast een uitstekende prestatie zouden betekenen. Maar het was toch mogelijk om te kunnen tennissen. Je realiseert je ook niet direct dat we al weer volop bezig zijn met het voorbereiden van het nieuwe speelseizoen. Bestuur en commissievoorzitters hebben in de achterliggende periode de geplande activiteiten van de jaarkalender doorgenomen en de gewenste afstemming tussen de verschillende commissies tot stand gebracht. Bestuurlijk en organisatorisch zijn we klaar voor het komende tennisseizoen. Onze competitiedeelname is eigenlijk meer dan we maximaal aan kunnen en daar zit geen rek meer in. In dit clubblad treft u verschillende mededelingen en informatie over georganiseerde activiteiten en als u uw steuntje wil bijdragen bent u welkom, zowel als deelnemer maar ook als vrijwilliger om het evenement te doen slagen. In de achterliggende periode hielden wij op 8 januari onze gebruikelijk nieuwjaarsreceptie, die in een geanimeerde sfeer verliep en waar wij ook een aantal nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie was het de bedoeling geweest om mededeling te doen over mijn opvolging. Als gevolg van privé-gebeurtenissen was het voor de beoogde opvolger niet meer mogelijk zijn kandidatuur voor de voorzittersfunctie gestand te doen. Wij zijn volop bezig met het vinden van een andere kandidaat, die wij op de algemene vergadering van 29 maart a.s. hopen te presenteren.

Inmiddels is de voorgestelde adviesgroep, die de algemene vergadering van november a.s. een voorstel zal doen voor de te kiezen baansoort bij de vervanging van onze banen, van start gegaan. Deze adviesgroep opereert onder de verantwoordelijkheid van Ben Francooy, portefeuillehouder accommodatie binnen het bestuur. Als laatste voor deze keer wil ik u informeren over het zorgwekkend lage aantal leden, dat wij per 1 januari j.l. nog op de ledenlijst hadden staan, namelijk 314. Dat is een historisch laag aantal. Voor het kunnen functioneren als vereniging, zowel wat betreft activiteiten als financiën, is een aantal van omstreeks 400 leden nodig. Binnen het bestuur en ook met commissieleden zijn we in gesprek over de mogelijkheden om het benodigde aantal via werving binnen te halen. Dat laat onverlet dat wij van ieder Korianderlid vragen om binnen de vriendenen/of kennissenkring van zijn/haar gezin/relatie op zoek te gaan naar 1 nieuw lid. Wanneer u daaraan uw bijdrage levert zouden wij circa 250 nieuwe leden er bij hebben. Zo een resultaat zou van harte welkom zijn maar iets minder en dan structureel naar 400 à 450 leden zou een uitstekende basis betekenen voor Koriander. Dat is toch ook uw vereniging. Wanneer we met elkaar de schouders onder de werving zetten neemt de gezelligheid op ons park toe en de mogelijkheden om met anderen te tennissen wordt ook verruimd. Kortom; een (toekomstige) situatie die wij allen zouden moeten willen. Laat u door uw wervingsinspanning niet weerhouden om ook te (blijven) tennissen. Ik zie u graag op ons tennispark. Met sportieve groet, Jop van Breugel

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Jarigen

van harte allemaal!

Wisse van der Monique Femke Aranka Danny Lisanne Merel de Tara Laura Teije Lisa Melany Anusa Youri Demi Felix Manouk Kai Danny van den

Meulen Aldendorff Wouda Schiel Schaareman Tillema Haan Mac Lean Kwakkel Klein Postmus Beers Karthigesu Speth Schipperijn Kwa Wouda Schรถnhage Boezem

20 20 25 26 2 14 15 18 19 22 27 3 8 12 14 19 22 26 26

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

1998 1998 1997 1994 1995 1996 1999 1999 1999 1994 1994 2001 2000 2001 1994 1996 1994 2003 1995

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Spetterende seizoensopening in 2011 -zaterdag 2 aprilHet openingstoernooi zal dit jaar georganiseerd worden door Michèle, Petra en Maybritt. De opzet van dit openingstoernooi is ten opzichte van vorige jaren veranderd. We nodigen Iedereen vanaf 15 jaar uit om te komen spelen. Graag aanwezig om 14.30 uur en zoals gewoonlijk staat de thee, koffie en taart klaar. Wij willen starten om 15.00 uur. Tussen 17.45-18.00 wordt er een maaltijd geregeld zodat daarna met nieuwe energie verder kan worden gespeeld. Wij eindigen met spelen rond 20.30 met een hapje, een drankje en de prijsuitreiking. Als extra komt er nog een Amsterdamse avond voor de liefhebber.

Wil je een deel van het programma komen spelen, of alleen komen voor het eten en/of de Amsterdamse avond bijwonen, geef dit dan door bij het aanmelden. We rekenen op een grote toestroom, dus geef je snel op. Want vol is vol. Aanmelden kan via een e-mail naar recreantencommissie@koriandertennis.nl Wij beloven jullie dat het een hilarische, spetterende en een leuke dag en avond zal worden. Dus schrijf je nu in! De kosten zijn € 6,00. Inschrijving sluit op zaterdag 26 maart 2011.

Michèle, Petra en Maybritt.

Tot ziens op zaterdag 2 april 2

11!

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Nieuws van de clubhuiscommissie Schoonmaakdag Nog even en dan start het nieuwe tennisseizoen weer. Net als vorig jaar hebben wij een schoonmaakdag gepland en wel op 26 maart as. Om half 10 staat de koffie klaar met daarbij natuurlijk iets lekkers. Om 10 uur beginnen wij met schoonmaken zodat wij voor de lunch klaar zijn en kunnen afsluiten met een lekker broodje. Wij doen een beroep op onze leden die graag de handen uit de mouwen willen steken. U kunt zich opgeven bij Michèle op 06-51649666, of persoonlijk bij Marry. LAAT ONS NIET IN DE KOU STAAN! Pasjesavonden Dit jaar zijn er 3 pasjesavonden en wel op 22, 23 en 28 maart. Op een van deze avonden worden er 3 bardiensten met u afgesproken. Daarna krijgt u uw pasje mee. Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd contact met een van ons opnemen. Michèle van den Assem, Sandra Zegers, Marry Outshoorn, Tom Renting en Anneke Kuijper.

Valt er voor ons ook nog wat te tennissen ? Wordt vervolgd !

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Welkom! De jeugdcommissie heeft er een nieuw lid bij: Dirkje Beukenkamp. Zij gaat samen met Irma Schipperijn (en de hulp van de uitgetreden leden Mary en Edith) het aankomend seizoen de jeugdactiviteiten organiseren. Dirkje heel veel succes en namens alle kinderen van Koriander: BEDANKT!

Hulp?! Uiteraard kunnen Dirkje en Irma dit niet alleen. Dus we zoeken vaders/moeders die mee willen HELPEN met het organiseren van één of meerdere activiteiten. Dus geef je op om mee te helpen bij één van onderstaande activiteiten: - Paardveulen - Diplomatennis - Nacht van de jeugd - Halloween De data staan in de kalender van dit clubblad of kijk ze na op de website. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar jc@koriandertennis.nl

Voorjaarscompetitie Jeugd In het vorige clubblad zijn de teams vermeld die meedoen aan de competitie. Later is daar nog één team bijgekomen dat competitie gaat spelen op de woensdagmiddag.

Team Jongens t/m 12: Dominique v.d. Boom Maurice Lankreijer Falco Neering Sven van Hees

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Voorkomen is beter dan genezen -enkelverzwikkingTennis is leuk en gezond, maar helaas niet altijd! Blessures kunnen namelijk veel ellende veroorzaken. Gelukkig kunnen eenvoudige maatregelen vaak blessures voorkomen. In dit artikel staan feiten over de enkelverzwikking en maatregelen die je kunt nemen. Een verstuikte enkel? Het kan ook jou overkomen! Een verstuikte of verzwikte enkel is de meest voorkomende blessure bij tennis. Als je je enkel verzwikt, kunnen de banden rondom het gewricht uitrekken of zelf (gedeeltelijk) scheuren. Een verzwikking/verstuiking gaat vaak gepaard met pijn, zwelling en verkleuring.

Voorkomen is beter dan genezen! Je kunt gelukkig veel doen om de kans op een verzwikte enkel te verkleinen. Wat? • Draag stevige, goed passende tennisschoenen. • Begin altijd met een warming-up en eindig met een cooling-down. Vergeet het rekken van de kuitspieren niet! • Zorg dat er geen ballen op de baan blijven liggen en pas op voor losliggende lijnen. Eerste hulp, wat moet je doen? Mocht zich toch een enkelverzwikking voordoen dan is een snelle en goede EHBO van groot belang. Direct na het verzwikken van de enkel is het, zeker wanneer er een zwelling ontstaat, belangrijk dat je achtereenvolgens de vier stappen van de ICE-regel toepast: [evt. in kader] ICE-regel ICE = koelen met water, ijs of een cold-pack gedurende minimaal 10 minuten. Leg altijd een doek tussen huid en ijs of cold-pack. Herhaal het koelen de eerste 48 uur enkele keren per dag. I = immobiliseren; zorg datde enkel niet beweegt of gebruikt wordt om op te steunen. C = compressie; laat een drukverband aanleggen, bij voorkeur door een EHBO-er. E = elevatie; leg het onderbeen en de enkel hoog. Begin voorzichtig Volledig herstel is de beste manier om herhaling of nieuwe blessures te voorkomen. Als de ergste pijn en zwelling zijn verdwenen, kun je met herstelbevorderende oefeningen beginnen. Pijn is een duidelijk signaal om direct te stoppen met de oefeningen!

Oefenen coördinatie

• ga op het aangedane been staan en probeer in evenwicht te blijven • lukt dit goed, sluit dan de ogen en probeer het opnieuw

Let op!

• Blijf de oefening ook na volledig herstel regelmatig herhalen. • Begin je weer te sporten? Dan is het verstandig om gedurende 2 à 3 maanden na het oplopen van de blessure de enkel te beschermen met een tape of brace. Wil je meer weten over blessurepreventie of specifieke oefeningen voor de enkel? Kijk op www.knltb.nl/tennisblessurevrij of mail naar tennisblessurevrij@knltb.nl.

Dit artikel is gemaakt in het kader van het project Tennis Blessure Vrij, een initiatief van de KNLTB, NOC*NSF en Consument en Veiligheid, met ondersteuning van het Ministerie van VWS, De Lotto en ZonMw.

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE TRAINING 2011

TV KORIANDER JUNIOREN/SENIOREN ( 28 februari t/m 25 maart 2011 ) Team :

…………………………………………….

Spelers Naam Naam Naam Naam

: : : :

……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….

Tel. Tel. Tel. Tel.

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

Spelers kunnen zelf inschrijven of met het hele team! (individuele inschrijvingen kunnen niet met zekerheid geplaatst worden) 0

Schrijft zich in voor: 4 competitie trainingen €. 45,- p.p. (training met alleen je eigen team”1 team uit min. 4 personen 1 uur op 1 baan”)

0

Schrijft zich in voor: 4 competitie trainingen €. 27,- p.p. (training met 2 teams bestaande uit min. 4 personen 1 uur op 2 banen)

Beschikbaar: Maandag Vrijdag Zaterdag Zondag

van van van van

………………. ………………. ………………. ……………….

tot tot tot tot

…………………… ……………………. …………………… …………………….

uur uur uur uur

Trainingstijden gaan in overleg met Jordy i.v.m. samenvoegen van teams.

Betalingswijze: ‰

Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1e les.

Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen de 4 lessen en gaat akkoord de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden. Datum:....................... Handtekening speler/ouders/verzorgers:............................................. S.v.p. opsturen of inleveren voor 21 februari 2011: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5337048

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2011

TV KORIANDER JUNIOREN Zomerperiode 2011

20 lesweken

( 28 maart t/m 16 september 2011)

Naam : ………………………………………………………Voornaam : ………………………….J/M Adres : ………………………………………...................

Geb. Datum : …………………………….

Postcode : .............................................................

Plaats : .........................................….

Tel.Privé : .............................................................

Tel.Mob. : .........................................

E-mail : ..................................................................................................................................... Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. Schrijft zich in voor: (is lid van Koriander) ‰ Groep van 8 personen op 2 banen (20x) ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x) ‰ Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x)

Betaling in eens €. 131,50 €. 241,00 €. 250,00

Beschikbaar: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

…………………… …………………… …………………… ……………………. ..........................

van van van van van

………………. ………………. ………………. ………………. ....................

tot tot tot tot tot

Betaling in 4 termijnen €. 37,50 €. 65,50 €. 67,00 uur uur uur uur uur

Betalingswijze: ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april 2011 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is storneren niet mogelijk) ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………..… het lesgeld te incasseren van mijn bank/girorekening. e ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1 les. Bank/gironummer: ……………………………..

Naam rek. houder: ………………………………..

Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2011 en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden. Datum:.......................

Handtekening ouders/verzorgers:.............................................

S.v.p. opsturen of inleveren voor 21 maart 2011: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5337048

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2011

TV KORIANDER SENIOREN Zomerperiode 2011

20 lesweken

( 28 maart t/m 16 september 2011)

Naam : ………………………………………………………Voornaam : ………………………….M/V Adres : ………………………………………...................

Geb. Datum : …………………………….

Postcode : .............................................................

Plaats : .........................................….

Tel.Privé : .............................................................

Tel.Mob. : .........................................

E-mail : ..................................................................................................................................... Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. Schrijft zich in voor: ( is lid van Koriander) ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x) ‰ Half uur privé-les (losse les) ‰ 1 uur privé-les (losse les)

Betaling in eens €. 241,00 €. 22,50 €. 45,00

Beschikbaar: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

van van van van van

………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

tot tot tot tot tot

Betaling in 4 termijnen €. 65,50

uur uur uur uur uur

Betalingswijze: ‰

‰ ‰

Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april 2011 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is storneren niet mogelijk) Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………….. het lesgeld te incasseren van mijn bank/girorekening. Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1e les.

Bank/gironummer: …………………………………

Naam rek. houder: ………………………………..

Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in de zomerperiode 2011 en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn. Datum:......................................

Handtekening:.............................................

S.v.p. opsturen of inleveren voor 21 maart 2011: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5337048

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


LESREGLEMENT / KORIANDER ZOMER 2011 01. 02. 03. 04.

05. 06.

07. 08.

09.

10. 11.

12. 13.

14. 15. 16.

Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier; De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken; Een tennisles duurt 50 minuten; Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 20% van het aantal geboekte lessen voor rekening van de cursist. In geval van overschrijding van de 20% worden de lessen ingehaald. Afzeggingen van een privĂŠ-les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt doorgegeven; Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet; Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische incasso; Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is bevoegd tot het lesgeven op ieder niveau; Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat u akkoord gaat met het lesreglement en de financiĂŤle consequenties daarvan; Om te mogen lessen bij TennisCollege Flevoland dient men lid te zijn van de Tennisvereniging Koriander. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland: Erwin de Boerdere Carel Bel Rene Vos Zwen Bertelsen Emar Onderstal Jordy Littouw Pearl Wong a Sang Nina van der Geest Beau Jimmink Alexa de Bont ErikMartijn Ruitenberg Freddy van der Woude ZOMER 2011: Maandag 28 maart t/m vrijdag 16 september 2011 Geen les op: Maandag 25 april (2e Paasdag) Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) Maandag 13 juni (2e Pinksterdag) Vakantie: Maandag 1 augustus t/m vrijdag 2 september Inhaalweek: Maandag 19 t/m vrijdag 23 september Voor meer inlichtingen: TennisCollege Flevoland www.tenniscollegeflevoland.nl tel. 036-5337048 fax:036-5231940

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Jaarvergadering Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander Te houden op dinsdag 29 maart 2011 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10, tel. 533 95 10

Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4. Verslag ledenvergadering d.d. 23 november 2010 (pag 17 en 18). 5. Jaarrekening 2010. 6. Verslag kascontrolecommissie. 7. Aftredende bestuursleden. Aftredend is Jop van Breugel; hij is niet herkiesbaar. Er kan op dit moment nog geen kandidaatstelling door het bestuur gedaan worden. 8. Benoeming nieuw bestuurslid Arnoud Mijnheer. 9. Informatie vervanging banen. 10. Rondvraag. 11. Sluiting.

De secretaris Ronald van Velzen (tel. 5341619) Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 29 maart 2011, 20.45 uur met dezelfde agenda

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Notulen Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 23 november 2010 Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden. Afwezig met kennisgeving: 6 stemgerechtigde leden

Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.33 uur met een welkom aan de aanwezigen. Mededelingen. -

-

Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van Willem Blaas. Response op vacatureoverzicht commissieleden is nihil. Recreanten- en Jeugdcommissie stoppen ermee en de uiterste consequentie is dat bepaalde evenementen niet meer georganiseerd worden. Ondersteuning bij de organisatie is mogelijk. Brief ontvangen van Paul van der Heijdt; wordt behandeld tijdens de behandeling van de begroting.

Vaststellen van de agenda. Punten 8 en 9 worden in omgekeerde volgorde behandeld. Notulen ledenvergadering d.d. 23 november 2010. De notulen van de ledenvergadering d.d. 23 november 2010 wordt goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend. Begroting 2011. De begroting is vastgesteld door het bestuur en aan de leden beschikbaar gesteld op de website. Er is een brief van Paul van der Heijdt ontvangen met als strekking: de voorgestelde verhoging van de contributie is niet gewenst, te hoog tov de inflatie en daardoor niet gewenst. Om de begroting sluitend te krijgen moeten, als gevolg van het dalende ledenaantal de variabele kosten omlaag. Richard presenteert de begroting en geeft ter vergelijking de contributiebedragen van een viertal tennisverenigingen in Almere. Hij geeft ook een aantal mogelijkheden om d begroting sluitend te krijgen op basis van een lager ledenaantal: snoeien in eigen beheer; oefenkooien niet opknappen, vrijwilligersevenement niet of anders te laten plaatsvinden, instellen van een najaarscompetitie. In het algemeen kunnen we vaststellen dat er voor gekozen is om niet in de begrotingen van de commissies te snoeien om de flair binnen de vereniging te behouden. Er wordt nog gevraagd of er is nagedacht over de mogelijkheden van gezinskorting. Het antwoord is ja, echter door het bestuur afgewezen. Er wordt gestemd over twee voorstellen: de gepubliceerde begroting handhaven; 4 leden voor, 24 tegen een alternatieve begroting, waarbij het accent ligt op het introduceren van een nieuwe ledencategorie: pupil, lagere contributie voor alle ledencategorieĂŤn en bezuinigingen doorvoeren door o.a. het snoeien in eigen beheer te nemen; 20 leden voor, 8 tegen Vaststelling: de alternatieve begroting wordt aangenomen.

Benoeming kascontrolecommissie. Helaas zijn er geen kandidaten voor de kascontrolecommissie. Het bestuur beraamt zich over de ontstane situatie.

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


Herbenoeming aftredende bestuursleden. Peter Vallentin en Ronald van Velzen worden beiden herbenoemd als bestuurslid. Albert Greeve heeft zijn functie als bestuurslid neergelegd

Informatie vervanging banen. Jop geeft een presentatie over de vervanging van de banen. De afspraak op de vorige Algemene Ledenvergadering was om met een keuze te komen. Dit gebeurt niet, wel zijn er een aantal zaken op een rijtje gezet: - Status van de banen is vastgesteld: gravel kan nog 2 tot 3 jaar mee, Canada Tenn 4-5 jaar. - EnquĂŞte bij competitieteams: geen uitgesproken voorkeur. - Financiering: een drietal banken is bereid om een financiering tot maximaal â‚Ź100.000 te verlenen. Conclusie: vervanging van alle banen in het voorjaar van 2013. Voorstel: werkgroep samenstellen om een advies te geven over de baansoort; daarna vaststellen hoe de financiering moet plaatsvinden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het opknappen van het park na vernieuwen van de banen. Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Huldiging 25-jarig lidmaatschap van Koriander. John van den Berg wordt gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap en krijgt de daarbij behorende speld uitgereikt door Jop.

Rondvraag Paul van der Heijdt: wordt de aangepaste begroting aan de leden gepresenteerd? Antw: wordt op de site geplaatst en er wordt in een nieuwsbrief gepresenteerd. Marcel van Eijk: wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met de oefenkooien? Antw: er komen nieuwe netten, lampen en een 2 componentenvloer met 10 jaar garantie. Marco Jansen: de indeling van de competitie is nagenoeg rond; voor de zaterdag 1 team teveel, hiervoor is dispensatie aangevraagd, indien deze niet wordt verleend zal er 1 team moeten worden teleurgesteld; er is 1 team van de zondag naar de zaterdag gegaan. De competitie opbrengsten zijn nu breakeven; wellicht moeten deze iets verhoogd worden. Er gaat nu een najaarscompetitie aangeboden worden. Bertus de Graaf: Open Koriander hernoemen naar Willem Blaas? Antw: de voorkeur is om de oude naam te houden om eventueel naamsponsors hiervoor te vinden. Willem Terschegget: indien er gekeken gaat worden naar de toekomst van het clubblad moet er niet alleen gekeken gaan worden naar vermindering of opheffing, maar ook naar het vaker laten verschijnen. Antw: dit zal worden meegenomen. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur met dank voor de aanwezigheid en de voorzitter, Jop van Breugel.

de secretaris, Ronald van Velzen.

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

inbreng.


Liesblessure (spierscheur adductoren)

b l essurekaa r t Wat is het? Een liesblessure is een verrekking of (gedeeltelijke) scheur van één van de adductoren, de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen (figuur 1). De blessure treedt meestal op in de spier-peesovergang of ter hoogte van de peesaanhechting aan het schaambeen. De meest frequent aangedane spier is de adductor longus. Liesblessures komen regelmatig voor bij tennis, doordat de snelle links-rechtsbewegingen, starts en stops en plotselinge richtingveranderingen krachtig aanspannen van de adductoren vragen. Een belangrijke oorzaak is het glijden naar de bal op een (te) gladde ondergrond, waarbij overrekking optreedt als de speler in een brede spagaat terecht komt. De klachten zijn een scherpe pijn in de lies of aan de binnenzijde van de bovenbenen. De spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen voelen vaak stijf en hard aan. Er is drukpijn aan figuur 1. De liesblessure de binnenzijde van het bovenbeen of op het schaambeen. Ook is het aanspannen van de liesspieren (naar binnen drukken van de benen) pijnlijk. Soms is er enkele dagen na het ontstaan van de blessure een lichte zwelling en blauwe verkleuring zichtbaar. Bij een ernstige blessure is er soms een delle (kuiltje) zichtbaar of voelbaar. De ernst van de spierscheur wordt uitgedrukt in graden: graad 1, 2 of 3. Graad 1 is een milde spierscheur. Er is een lichte ‘verrekking’ zonder zichtbare scheur (deze is microscopisch klein). Er is geen duidelijk krachtsverlies. Graad 2 is een matige spierscheur, met duidelijke verscheuring van spiervezels en optreden van krachtsverlies. Graad 3 is een totale ruptuur van de spier. Dit komt gelukkig niet zo vaak voor. Herstel kan twee tot wel twintig weken of meer in beslag nemen, afhankelijk van de ernst van de blessure en de leeftijd van de speler of speelster. Bij spelers boven de dertig neemt de kwaliteit van het weefsel af en duurt het herstel vaak langer. Vooral de aandoeningen van de peesaanhechtingen kunnen soms zeer hardnekkig zijn.

Wat moet je doen? Eerste hulp! Doe zo snel mogelijk en gedurende de eerste 48 uur het volgende: • IJs Koel de pijnlijke plaats direct met ijs of een cold-pack gedurende 10 tot 15 minuten en herhaal dit enkele malen per dag. Plaats het ijs niet op de blote huid, maar leg er een handdoek tussen. Bij mannen is belangrijk om het scrotum niet te bevriezen. • Immobilisatie Stop met sporten en steun niet meer op het been. • Compressie Leg een drukverband aan. Dit helpt om bloedinkjes in het bovenbeen ten gevolge van de spierscheur te stelpen. Verwijder het verband als het te veel gaat klemmen of als het onderbeen dikker wordt. Een snelle en adequate eerste hulp is van groot belang voor een vlotte genezing. Laat bij ernstige gevallen of bij twijfel de blessure beoordelen door een (sport-)arts. In een aantal gevallen zal deze je doorverwijzen naar een (sport-)fysiotherapeut.

Hoe zorg je voor het beste herstel? Op het moment dat de ergste zwelling en pijn verdwenen zijn (na enkele dagen tot een week) kun je beginnen met het opbouwen van de belasting. Bij deze opbouw is pijn het signaal om rust te houden. Let op: overschrijd de pijngrens niet, want dat vertraagt de genezing! De opbouw van de belasting verloopt in drie stappen, van licht naar zwaar. Hieronder staan ze beschreven met enkele tips.

Stap 1. Verbeteren van de normale functie • Steun als de pijn het toelaat voorzichtig op het geblesseerde been. De eerste paar dagen kun je zonodig gebruik maken van een elleboogkruk. • Indien het been in het dagelijks leven geen pijn (meer) doet, kun je beginnen met wat meer bewegen, bijvoorbeeld fietsen. Dit verbetert de doorbloeding van de bovenbeenspieren en bevordert de genezing. • Spierversterking (korte adductoren). Ga op je rug liggen met je knieën gebogen en je voeten plat op de vloer. Klem een bal vast tussen je knieën. Druk de benen 30 seconden tegen de bal, ontspannen en weer herhalen. Voer een serie van tien herhalingen uit. • Spierversterking (lange adductoren). Ga liggen met de benen gestrekt; klem een bal vast tussen de enkels. Druk de enkels 30 seconden tegen de bal, ontspannen en weer herhalen. Voer een serie van tien herhalingen uit. • Spierversterking (korte adductoren). Ga op je rug liggen met je knieën gebogen en je voeten plat op de grond. Beweeg één knie rustig zijwaarts richting grond en breng de knie dan weer langzaam terug. • Rekken van de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen (korte adductoren, figuur 2). Ga op de grond zitten in kleermakerszit. Zet je voetzolen tegen elkaar aan. Ga goed rechtop zitten en duw met je ellebogen je knieën rustig naar beneden tot je rek voelt. Hou dit 20 tot 30 seconden vast, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust. Herhaal dit drie keer. • Rekken van de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen (lange adductoren, figuur 3). Ga rechtop staan en maak een brede stap opzij met het rechterbeen. Buig de rechterknie en breng het zwaartepunt van het lichaam boven deze knie, waarbij het linkerbeen gestrekt wordt. Buig de knie zo diep tot je rek voelt in je linkerlies. Hou dit 20 tot 30 seconden vast, gevolgd door 10 tot 20 seconden rust en herhaal dit drie keer. Daarna de oefening herhalen voor het andere been.


oefeningen Stap 2. Opbouwen van de sportbelasting Zodra je in staat bent om alle boven beschreven oefeningen goed uit te voeren, kun je weer aan sporten gaan denken. • Maak kleine, snelle pasjes op de plaats, waarbij je afwisselend op het linker- en rechterbeen steunt. • Spierversterking (lange adductoren). Ga liggen met de benen gestrekt; klem een bal vast tussen de enkels. Druk de enkels 30 seconden tegen de bal, ontspannen en weer herhalen. Voer een serie van tien herhalingen uit. • Spierversterking (lange adductoren, figuur 5). Bevestig één uiteinde van een elastische band aan een vast voorwerp en bind het andere uiteinde om de enkel. Ga zo staan dat de buitenkant van het te trainen been naar het vaste voorwerp wijst en beweeg dit been tegen de weerstand van de elastische band in voorlangs je lichaam. Voer vijf series van tien herhalingen uit en wissel daarna van been. De oefening kan verzwaard worden door geleidelijk het aantal herhalingen op de voeren en/of de band verder uit te rekken of dubbel te slaan. • Spierversterking (abductoren, figuur 6). Draai je om, zodat nu de binnenkant van het been naar het vaste uiteinde van de elastische band wijst. Beweeg het been langzaam tegen de weerstand van de elastische band naar buiten. Voer vijf series van tien herhalingen uit. Wissel van been en herhaal de oefening voor het andere been. De oefening kan verzwaard worden door geleidelijk het aantal herhalingen op de voeren en/of de band verder uit te rekken of dubbel te slaan. • Uitvalspassen. Zet de voeten een schouderbreedte uit elkaar. Stap met één been een flinke pas zijwaarts, waarbij de knie ca. 90 graden gebogen wordt en de knie niet voorbij de voet komt. Hou de rug recht. Zak door de knie en stap weer terug. Je kunt de oefening verzwaren door een gewichtje vast te houden of de oefening sneller uit te voeren. Begin met twee tot drie keer tien herhalingen. • De volgende stap is om te beginnen met hardlopen. Begin met rustig inlopen, gevolgd door zijwaartse aansluitpassen. Indien je dit enkele malen hebt getraind, kun je tijdens het lopen wat meer gaan aanzetten. Vervolgens kun je draai- en keeroefeningen en korte sprints gaan inbouwen. • Tot slot kun je sprongoefeningen gaan uitvoeren, zoals loopsprongen, schaatssprongen, hinkelen en uitvalspassen.

figuur 2. Rekken korte adductoren

figuur 3. Rekken lange adductoren

Stap 3. Weer tennissen • Nu ben je klaar om weer de tennisbaan op te gaan. Start tegen het oefenmuurtje of met minitennis, waarbij je langzaam naar achteren gaat. • Je kunt in deze fase ook volleyoefeningen uitvoeren. • Doe vervolgens (in de loop van één tot twee weken) wat meer oefeningen, waarbij je grotere afstanden naar de bal toe moet bewegen (tennis drills van hoek tot hoek). • Je kunt nu ook wat lagere volleys en smashes gaan spelen. • Zodra je ook de sprongsmash en de gecombineerde volley-smash oefening zonder problemen kunt uitvoeren, kun je oefenwedstrijden gaan spelen. • Verloopt het spelen van oefenwedstrijden twee weken zonder problemen, dan ben je weer toe aan wedstrijdtennis.

figuur 4. Versterken lange adductoren

Hoe voorkom je herhaling? Helaas is een liesblessure niet altijd te voorkomen. Wel kan het risico verminderd worden door aandacht te besteden aan het volgende: • Doe een volledige warming-up vóór en een cooling-down na de training of wedstrijd van elk circa tien tot vijftien minuten. Besteed daarbij voldoende aandacht voor correct uitgevoerde rekoefeningen. Vooral de rekoefeningen voor de adductoren zijn belangrijk. • Zorg voor een goed passende tennisschoen met goede zijwaartse stabiliteit en een bij de ondergrond passende buitenzool. • Voorkom dat je onvoldoende voorbereid begint aan de tenniscompetitie of toernooien, zodat je (te) veel wedstrijden in een (te) korte tijd moet spelen. Vermoeidheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van dit soort blessures. Door regelmatig tennissen, hardlopen, skeeleren, fitnessen of fietsen verminder je de kans op een blessure. • Stem je kleding af op de weersomstandigheden. Mat name in het begin van het seizoen of bij een snijdende wind is het raadzaam om het trainingspak in elk geval tijdens de warming-up aan te houden. Een elastische bandage of liesbroek kan gedragen worden om het bovenbeen te beschermen en warm te houden. Goed verwarmde spieren en pezen zijn beter bestemd tegen rek- en trekkrachten dan koude spieren. • Eventueel kun je de eerste paar keer dat je na de blessure weer gaat spelen de bovenbenen preventief tapen.

figuur 5. Versterken lange adductoren

figuur 6. Versterken abductoren

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk dan op www.knltb.nl, of stel je vraag via knltb@knltb.nl


Jaarkalenders;definitief JANUARI Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARI Nieuwjaarsdag

NIEUWJAARSRECEPTIE

KLAVERJAS Snoeien (Onder voorbehoud)

Snoeien (Onder voorbehoud)

Commissie-overleg

KLAVERJAS

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KLAVERJAS

KLAVERJAS

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

MAART

APRIL

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

23 24 25 26 27 28 29 30 31

KLAVERJAS

PASJESAVOND PASJESAVOND/Competitie-info avond KLAVERJAS SCHOONMAAK CLUBHUIS / OPEN DAG PASJESAVOND Algemene Ledenvergadering INFORMATIE-AVOND voor nieuwe leden Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

23 24 25 26 27 28 29 30

OPENINGSTOERNOOI

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK (Goede Vrijdag) COMPETITIE COMPETITIE

(Pasen) (Pasen)

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE ( inhalen) (Koninginnedag)

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


MEI Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

JUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen)

(Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen) (Bevrijdingsdag) COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE ( inhalen) / RACKETTREK COMPETITIE ( inhalen COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) LADIES - DAY

RACKETTREK PAARD-VEULEN - toernooi

(Pinksteren) (Pinksteren)

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

JULI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

AUGUSTUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

N8 VAN DE JEUGD OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

RACKETTREK

RACKETTREK

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SPECIAL EDITION RACKETTREK

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!


SEPTEMBER

OKTOBER

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maandag

31

N8 ‌.?????? (Hou je agenda vrij!)

Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL + DIPLOMA -TENNIS

RACKETTREK SPECIAL EDITION RACKETTREK

Commissie overleg

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix / RACKETTREK

NOVEMBER

DECEMBER

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALOWEEN

KLAVERJAS

Algemene Leden Vergadering

KLAVERJAS

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KLAVERJAS / RACKETTREK

OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI

OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI

KLAVERJAS / RACKETTREK SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud) SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud)

KERST-KLAVERJAS

Koriander een vereniging waard om te groeien; help mee!

Profile for TV Koriander

Koriandermix februari 2011  

koriander, koriandertennis, clubblad

Koriandermix februari 2011  

koriander, koriandertennis, clubblad

Advertisement