{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Beste lezers, Hoewel de vorst nog niet helemaal is verdwenen schieten de eerste bolletjes alweer uit de grond. We kunnen niet wachten totdat de eerste voorjaarsballetjes weer over de tennisnetten suizen. U heeft gemerkt dat het eerste nummer van de Koriander Mix op zich heeft laten wachten. Dit heeft alles te maken met de perikelen rond het electronisch betalen. In dit nummer zal u er meer over lezen. Niettemin kan ik u een goed gevuld nummer presenteren, vol met informatie over de komende toernooien en competities. Wij wensen iedereen veel leesplezier en een heerlijk tennisseizoen. Names de Redactie Koriandermix. Rinus Verveer

In dit nummer: Van de redactie Van de voorzitter‌ Jarigen en nieuwe leden Van de penningmeester Open dag en openingstoernooi De slimste van Koriander Uitnodiging ALV Notulen ALV Petitie Pasjesavonden Weekend Dubbel toernooi Bardiensten reglement

2 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

Informatie bardiensten Nieuws van de clubhuiscommissie Clubkampioenschappen dubbel Info-avond en indeling jeugdcompetitie Teamindeling Worldtour 2016 Informatieavond seniorencompetitie Senioren competitieindeling Tennis Tour Travel Verantwoord biertappen Paard Veulentoernooi Jaarkalender 2016

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pagina 3 van 28


Van de voorzitter Het jaar 2016 begon voor Koriander prima. Onze nieuwjaarsbijeenkomst werd zeer goed bezocht. We hadden zelfs een stukje aanbouw aan de kantine nodig om iedereen te kunnen hosten. Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij 30 jaar Koriander én bij het 25-jarig lidmaatschap van Kees en Marcel Verkerk. Het buffet was heerlijk. Martin Ort, hartelijk dank voor het sponsoren hier van! Intermezzo was het spel ‘de slimste mens van Koriander’. Na een felle strijd waarin de aanwezig fanatiek speelden bleek Tessa van Velzen de slimste te zijn. Tessa, van harte gefeliciteerd. Eeuwige roem en onze welgemeende waardering valt jou ten deel. Zoals aangekondigd tijdens de ALV van november zijn er werkgroepen aan de slag op het gebied van ledenwerving & ledenbehoud, communicatie en duurzaamheid. Er is al flink tijd geïnvesteerd in de diverse onderwerpen. Voorbeeld is ledenwerving. Hiervoor staat een mooi programma waarbij Koriander flink uitpakt om nieuwe leden te interesseren voor de vereniging. Dit is ook nodig, want door flink wat opzeggingen is het ledenaantal tot ongeveer 300 gezakt en dat is echt weinig. Op zaterdag 2 april houden we onze Open Dag. Hier omheen wordt er flink ‘op de trom geslagen’. Wil je meehelpen om deze dag te laten slagen? Mail me dan even op voorzitter@koriandertennis.nl. De Clubhuiscommissie heeft veel energie gestoken in een nieuw systeem om bardiensten overzichtelijk en gemakkelijk te kunnen plannen en volgen. 2016 wordt het 1e ‘live-jaar’ en dat is best spannend. Je leest in de Koriandermix wat de bedoeling is. Tijdens de ALV van november 2015 is besloten om vanaf 2016 alleen nog maar via pinbetalingen te kunnen afrekenen in ons clubhuis. Een flink aantal leden heeft daarna een petitie ondertekend die verzoekt om met ingang van april 2016 kasbetalingen weer mogelijk te maken. Dit verzoek is geagendeerd voor de ALV van 29 maart aanstaande. De petitie en de reactie van het bestuur hierop tref je verderop aan. Ik vraag je gewaardeerde aandacht voor dit punt. Eind maart starten onze tennisactiviteiten met het traditionele openingstoernooi en het weekenddubbel toernooi. Allemaal inschrijven zou ik zeggen. Een mooie manier om het tennisseizoen in te gaan. De Koriandermix komt in 2016 viermaal uit. De redactiecommissie beraadt zich nog wat de beste spreiding is.

Richard de Kreij.

Pagina 5 van 28


Nieuwe leden Alexa de Bont Demi Klaver Ronald Oomen Don de Haas Wendy Groenendijk Yash Mundrhra Kaylee Cneung Pieter Fleuren Liena Hoheker Sunniva Drenthe

Senior Junior Senior Senior Senior Junior Junior Senior Junior Junior

Cynthia Ehlers

Senior

Welkom, veel tennisplezier!

Jarigen Nadia

El-shamy

14 februari

2000

Valentina

Ophof-Atamari 19 februari

2004

Amira

Blaas

23 februari

2008

Tycho

Oudshoorn

4 maart

2003

Saskia

Blum

13 maart

2008

Ashley

Schรถbel

15 maart

2005

Melissa

Meendering

20 maart

2002

Maaike

Dijkstra

23 maart

2001

Rania

Yacoubi

26 maart

2006

Ebunoluwa

Akanbi

28 maart

2004

Manvydas

Balciunas

29 maart

2006

Martijn

Winkelaar

1 april

2004

Melany

Beers

3 april

2001

Roekel

16 april

2003

Christopher

Virlan

29 april

2001

Tamara

Grep

30 april

2001

Charine

Eyny

2 mei

2003

Robin

Knapen

2 mei

2000

Indra

van

Leonie

Brouwer

8 mei

2000

Timo

de

Haan

9 mei

2002

Sanne

van der

Heiden

13 mei

2003

Justin

de

Laat

15 mei

2003

Falco

Neering

15 mei

2000

Sophie

Slagt

17 mei

2001

Storm

Meyer

19 mei

2007

Pagina 6 van 28


Van de penningmeester Contributie 2016 en pasjesavond In deze periode ontvangt u de jaarlijkse contributienota met het vriendelijke verzoek deze vóór 15 maart te voldoen. Dit is vooral van belang voor een betrouwbare verwerking van de ontvangsten, zodat we op de pasjesavonden beschikken over de juiste informatie met betrekking tot openstaande contributies. Op de pasjesavond ontvangt u de spelerspas alleen indien de contributie volledig is voldaan en daarnaast ook 3 bardiensten worden afgesproken. Resultaatontwikkeling De verwachting voor het resultaat 2015 blijft dat we uitkomen op een exploitatietekort van ca. € 4.000 ten opzichte van € 2.824 begroot, een lichte overschrijding veroorzaakt door enigszins hogere huisvestings-en afschrijvingskosten. Het exploitatietekort in combinatie met de gedane investeringen en aflossingsverplichtingen richting de bank leidt ertoe dat de liquiditeiten verder zijn afgenomen. We beschikken nog altijd over een behoorlijke (liquide) reserve, maar van groot belang is dat het ledental snel en structureel verder toeneemt. Alle hoop is in deze gevestigd op een succesvolle ledenwerfactie, zodat ook de inkomsten op peil blijven en de begroting 2016 wordt gerealiseerd. Ondersteuning penningmeesterschap Nog altijd bestaat een steeds urgenter wordende behoefte aan een of meerdere leden die mij zouden kunnen ondersteunen in het vervullen van de financiële functie binnen de vereniging. Bij deze dan ook nogmaals een dringende oproep aan de leden met enige financiële/administratieve achtergrond om zich hiervoor aan te melden en voor meer informatie ben ik natuurlijk altijd bereikbaar op het in het clubblad vermelde mailadres. Bezetting van de kascommissie Tot op heden is het helaas niet gelukt om de kascommissie met 2 leden, zoals statutair vereist, in te vullen. Bij deze dan ook de oproep tot aanmelding voor de kascommissie, waarbij enige financiële achtergrond uiteraard van belang is. Met vriendelijke sportgroet,

Paul van der Heijdt

Pagina 7 van 28


Open dag Koriander en openingstoernooi zaterdag 2 april Wij willen graag heel veel bewoners van de omliggende wijken kennis laten maken met de Koriander. Daarom gaan wij op duizenden adressen een uitnodiging laten bezorgen voor de open dag. Wij nodigen jongeren en hun ouders uit om tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar ons tennispark te komen om kennis te maken met tennis en mee te doen met proeflessen of gewoon even een balletje slaan met ĂŠĂŠn van onze vrijwilligers. Daarnaast geven wij informatie over het tennisspel, het volgen van tennislessen en over onze vereniging.

Openingstoernooi Natuurlijk moet er op die dag dan wel iets te doen zijn op het park, daarom willen wij ook het openingstoernooi organiseren op zaterdag 2 april. Onze leden kunnen dan laten zien wat ze kunnen en de bezoekers kunnen dan zien hoe leuk het is bij de Koriander. Zowel de jeugd als senioren kunnen zich inschrijven, speelsterkte is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat we er een gezellige dag van maken. Wij zorgen voor een een drankje en een hapje. Wij hebben daarbij nog wel hulp nodig. Stel jij je voor een paar uur beschikbaar op 2 april, misschien ben je er toch al als deelnemers aan het openingstoernooi, laat het even weten via b.francooy@upcmail.nl Laten we het seizoen goed beginnen door allemaal een bijdrage leveren. Ben Francooy Mark Vlietstra

Pagina 8 van 28


Tessa Van Velzen is de slimste van de Koriander. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft Tessa Van Velzen bewezen het slimste lid van de Koriander te zijn. Onder leiding van quizmasters Kim Francooy en Mark Vlietstra hebben ongeveer 50 leden meegedaan aan de Pub quiz, de groep van Tessa scoorde de meeste punten door ook de moeilijkste vragen goed te beantwoorden. Vervolgens moesten de groepsleden individueel vragen beantwoorden om te bepalen wie de slimste is van de club en dat blijkt Tessa te zijn. De prijs, een mooie beker, tennisballen, een fles wijn en natuurlijk eeuwige roem. Omdat de Koriander 30 jaar bestaat is er extra aandacht besteed aan de nieuwjaarsbijeenkomst en met succes, heel gezellig, een drankje en een heerlijke Indonesische rijsttafel. Met dank aan de clubhuiscommissie en Martin Ort. Ben Francooy

High Five Consultancy Business brede voordelen door optimaal HR beleid. Bedrijven kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies op het gebied van Human Resources, salarisadministratie en pensioenen. Particulieren kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies in conflict situaties met werkgever, vragen over pensioen, werken in het buitenland en aangifte Inkomstenbelasting.

Jolanda Koning

Jolanda@high5consultancy.nl www.high5consultancy.nl +31(0)6-48811843

Keurslagerij Pouw Voor de beste barbecue en catering Rundvlees van eigen “mesterij� www.keurslagerpouw.nl Keurslagerij Hans Pouw, Stationsstraat 46, Almere Tel. 036 5341675

Pagina 9 van 28


Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander

Te houden op dinsdag, 29 maart 2016 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10, tel. 533 95 10 Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4. Verslag ledenvergadering d.d. 24 november 2015 (elders in clubblad). 5. Jaarrekening 2015. (De jaarrekening kan vanaf 22 maart opgevraagd worden bij penningmeester@Koriandertennis.nl) 6. Verslag kascontrolecommissie.

7. Stand van zaken Beleidsplan 2015 – 2019.

8. Petitie om met ingang van 1 april 2016 betalen met contant geld naast het pinnen mogelijk te maken (elders in clubblad). 9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De secretaris Ronald van Velzen (tel. 5341619) Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 29 maart 2016, 20.45 uur met dezelfde agenda

Pagina 10 van 28


Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 24 november 2015 Aanwezig: 31 stemgerechtigde leden. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.31 uur met een welkom aan de aanwezigen. 2. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. 3. Vaststellen van de agenda. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 4. Notulen ledenvergadering d.d. 24 maart 2015. De notulen van de ledenvergadering d.d. 24 maart 2015 worden goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend. 5. Jubilarissen. Er zijn 2 mensen die 25 jaar lid zijn van de Koriander, Kees en Marcel Verkerk. Beiden zijn verhinderd en zullen op een ander moment hiervoor gehuldigd worden. 6. Beleidsplan 2016-2019. Richard de Kreij presenteert het beleidsplan. De reacties zijn positief en de richting waarin we moeten gaan wordt gedeeld. 7. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016. Paul van der Heijdt presenteert de begroting voor 2016. Er worden een aantal vragen gesteld mbt de marge, de mogelijkheden om de schoonmaakkosten te reduceren en het feit dat de kosten van de Parkcommissie gelijk bleven, terwijl door de nieuwe banen een daling was verwacht. Mbt de marge biedt Eric Maurits zijn hulp aan om de inkoopzijde wellicht voordeliger te kunnen doen. In de begroting wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal uitgaven van de KorianderMix tot 4 edities per jaar. De contributie hoogte wordt als volgt voorgesteld: Senioren: €188,50 Studenten en dagleden: €142,25 Junioren: €94,25 Pupillen: €88,50 Winterleden: €56,75 Slapende leden: €25,25 De begroting en het voorstel voor de contributie worden met algemene stemmen aangenomen.

8. Benoeming Kascontrolecommissie. Er zijn geen kandidaten en er zal buiten de vergadering verder worden gezocht naar leden voor deze commissie. 9. Uitloting certificaten supporterslening. De volgende certificaten voor de supporterslening worden uitgeloot: 18, 19, 24, 29, 30, 37, 38 en 107. Met een 40% bonus: 17 en met een 60% bonus: 85

Pagina 11 van 28


10. Ingekomen brief J. van Breugel mbt cash betalingen. In de vergadering wordt de inhoud van de brief van J. van Breugel kort vermeld en ook het bestuursstandpunt; beide hebben uitgebreid in de KorianderMix gestaan. Vanuit de vergadering komen verschillende vragen: - Hoe zit het met de jeugd? Antwoord: over het algemeen heeft de jeugd zelf een pas waarmee afgerekend kan worden. - Vragen mbt de kassa: hoe zit het met de splitsmogelijkheid en de afrondknop tbv fooi. Antwoord: beide zijn in onderzoek. Na enige discussie en uiteenzetten van de standpunten voor en tegen wordt het voorstel om vanaf 1 januari 2016 alleen nog maar cashless te betalen in stemming gebracht: 18 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 onthouding. Voorstel is dus aangenomen en vanaf 1 januari kan er alleen nog maar cashless betaald worden. Vervolgens wordt er nog een toelichting gegeven op de andere twee punten van de brief en waarom deze al door het bestuur zijn afgewezen. Er komt nog een voorstel vanuit de vergadering om voor de sleutel een zgn sleutelkluis te plaatsen; omdat er geen problemen met de huidige sleuteladressen zijn wordt dit vooralsnog niet in behandeling genomen. 11. 30 jaar Koriander 4 december 2015 bestond Koriander 30 jaar. Dit feest wordt gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie. Nadere informatie hierover volgt. 12. Rondvraag Wies van Breugel: is verbaasd over de aanschaf van terrasmeubilair. Antwoord: er zijn te weinig stoelen en veel van de stoelen zijn versleten. De aanschaf was niet begroot voor 2015 maar wel voor 2016. Over deze aanschaf moest snel beslist worden en dit is onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan. Marco Jansen: vrijdagochtendcompetitie: 1 team; vrijdagavondcompetitie: 4 teams; zaterdagcompetitie: 10 teams en zondagcompetitie 3 teams; bij deze laatste 2 buiten de jeugdteams. Voor wat betreft de bardiensten komt er een nieuw voorstel. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur met dank voor de aanwezigheid en inbreng. de voorzitter, Richard de Kreij

de secretaris, Ronald van Velzen.

Pagina 12 van 28


Petitie Geacht bestuur, In de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. is besloten om m.i.v. 1 januari 2016 voor leden als ook voor niet leden alleen nog het pinnen als betaalwijze te accepteren. Tijdens de vergadering was er een pittige discussie. Uiteindelijk gaf een stemverhouding van 18 voor en 12 tegen de doorslag. In de periode liggend tussen het moment van de stemmen tot aan heden is en wordt de discussie telkens opnieuw gevoerd, ook door leden die niet aanwezig waren bij de vergadering. Hoewel het besluit formeel juist tot stand gekomen is lijkt er een groeiende weerstand tegen het genomen besluit, vooral ook omdat velen de voordelen niet vinden opwegen tegen de nadelen. TV Koriander zit in een lastige positie, het ledenbestand is te laag en er wordt te weinig kantine omzet gegenereerd. Het uitsluiten van de mogelijkheid om met contant geld te betalen draagt hier niet aan bij, integendeel! Mijn verzoek aan het bestuur is om in de eerst volgende algemene ledenvergadering de leden te vragen te stemmen om met ingang van 1 april 2016 betalen met contant geld naast het pinnen weer mogelijk te maken. Dit voorstel wordt ondersteund door 47 leden die dit hebben bekrachtig met het plaatsen van hun handtekening, zie hiervoor de bijlage. Bovenstaand artikel is door Marcel van Eijk, Wally Robijn, Jop van Breugel, Peter Vallentin en Martin Ort op verzoek van de initiatiefnemers van deze petitie aangeboden aan het bestuur.

10-2-2016

Reactie bestuur op petitie De algemene ledenvergadering heeft op 24 november 2015 besloten dat m.i.v. 1 januari 2016 alleen pinnen als betaalwijze is toegestaan. Dit besluit is procedureel op een correcte wijze tot stand gekomen. Een aantal leden acht dit besluit niet in het belang van de vereniging. Hiertoe heeft men een petitie opgesteld om contante betaling toch toe te staan. Het bestuur heeft getracht de indieners van de petitie tegemoet te komen, helaas heeft dit niet geleid tot overeenstemming. Zowel het bestuur als de indieners van de petitie hebben aangegeven het belang van de vereniging boven alles te willen stellen. Het bestuur legt daarom onderstaand voorstel aan de ledenvergadering voor: • Uitgangspunt is dat er in het clubhuis alleen nog met een pinpas betaald kan worden. • Tijdens het open jeugd toernooi wordt contante betaling geaccepteerd • Als er (m.n. overdag) geen bardienst is wordt contante betaling geaccepteerd. Wisselgeld is niet aanwezig. Betalingen moeten wel worden aangeslagen op de kassa. Leden die contant hebben afgerekend zorgen dat het geld in een envelop bij fam Gietman / Outshoorn wordt bezorgd. Indien gewenst krijgen dagleden instructie hoe om te gaan met de kassa.

Pagina 13 van 28


•

Als mogelijke oplossing heeft het bestuur voorgesteld om een KNLTB module aan te schaffen. Dit betekent betalen via je ledenpas die je thuis via internetbankieren of in het clubhuis via pin op kunt laden (zelfde geldt ook voor een clubcard). Hiermee kunnen uitgaven worden beheerst. Ander voordeel is dat jeugdleden op die manier ook een manier hebben om aankopen te kunnen doen zonder dat hiervoor een aparte pinpas nodig is. De kosten bedragen ca. â‚Ź 400 per jaar. Dit leidt tot een beperkte contributie verhoging. Indien dit voorstel als mogelijke oplossing wordt gezien dient de ledenvergadering hier separaat een besluit over te nemen.

Het bestuur is van mening dat de redenen om alleen pinnen te accepteren nog steeds deugdelijk en steekhoudend zijn. Naast praktische en organisatorische redenen is een belangrijke reden veiligheid. Het bestuur is van mening dat de vereniging daar geen concessie op mag doen.

Pasjesavonden De pasjesavonden zijn dit jaar op maandag 4 en woensdag 6 april 2016. Op beide avonden kunt u uw KNLTB pas afhalen tussen 19.00 en 21.00 uur in het clubhuis. Deze pas heeft u onder andere nodig bij competitie en toernooien. Om in het bezit te komen van uw tennispas dient u: - de contributie voor 2016 hebben betaald - als senior lid ingeschreven te hebben voor 3 bardiensten We zullen aanwezig zijn met 1 laptop om nog bardiensten in te kunnen invullen tijdens de pasjesavonden. Helaas niet meer omdat er een beperkte wifi faciliteit in het clubhuis is. Dus liever rustig thuis doen of eerder contact met ons opnemen via bardiensten@koriandertennis.nl

Schrijf de data vast in uw agenda zodat u deze niet kunt vergeten!

Pagina 14 van 28


Weekend Dubbel Koriander Na het overweldigende succes van afgelopen jaar organiseert Tennisvereniging Koriander ook in 2016 het Weekend Dubbel Koriander! Buiten het feit dat het heel gezellig is, is dit ook de ultieme mogelijkheid om nog een laatste keer met je dubbelmaatjes toe oefenen, alvorens de competitie van start gaat! Het is een open toernooi wat betekent dat er ook tennissers van andere verenigingen kunnen inschrijven en er wordt gespeeld van vrijdag 25 maart 17.00 uur t/m zondag 27 maart 2016. Er zal worden gestreden in de categorieĂŤn 3 t/m 8 in de onderdelen HD,DD & GD. Je kunt je inschrijven tot en met 14 maart via www.toernooi.nl Wij hopen dat jij er ook bij bent, zodat we er weer een geslaagd toernooi van kunnen maken! Groetjes, Organisatie Weekend Dubbel Koriander

Pagina 15 van 28


Bardienstreglement 2016 Reglement:. Om een spelerspas voor het tennisjaar 2016 te krijgen zal er – naast het voldoen van de contributie - vóór de pasjesdag voor minimaal 3 bardiensten ingeschreven moeten zijn. Via de handleiding in de Koriandermix van februari als via de website kan worden ingeschreven op bardiensten.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

Seniorleden zijn verplicht bardienst te vervullen vanaf het jaar waarin zij 19 jaar worden (geboren vóór 01-01-1998). Seniorleden van 75 jaar en ouder (geboren vóór 01-01-1942) zijn vrijgesteld van de bardienstverplichting, maar worden wel aangemoedigd zich voor bardiensten in te schrijven. Vrijwilligers en bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van de bardienstverplichting, maar worden wel aangemoedigd zich voor bardiensten in te schrijven. Wanneer je voorjaarscompetitie speelt op vrijdagavond, zaterdag of zondag ben je verplicht met je team één bardienst op vrijdag zaterdag of zondag tijdens de competitie te vervullen (je kunt niet inschrijven op de dag dat je competitie speelt). Deze extra bardienst geldt niet als reguliere bardienst. Je moet dus ook gewoon voor 3 andere bardiensten inschrijven. Tot twee weken vóór de afgesproken bardienst kan deze worden verwijderd ("uitschrijven"). Er moet dan wel eerst voor een nieuwe bardienst worden ingeschreven, anders accepteert het systeem de uitschrijving niet. Wanneer je verhinderd bent voor een afgesproken bardienst binnen twee weken vóór de betreffende bardienst dien je zelf voor vervanging te zorgen. Deze wijziging moet per e-mail worden doorgegeven aan de clubhuiscommissie bardiensten@koriandertennis.nl , zodat deze het barboek kan aanpassen. Het is niet mogelijk om bardiensten af te kopen. Tenslotte willen we hierbij een vriendelijk beroep doen op alle leden om zich aan de afspraken te houden. Het onderhouden van het bardienstschema is op zichzelf al behoorlijk tijdrovend, het doorvoeren van wijzigingen, en zeker het eventuele zoeken naar vervanging op korte termijn is dat nog veel meer. Laten we met zijn allen proberen ervoor te zorgen dat dat onze vereniging ook op dit punt op een soepele manier kan functioneren.

Pagina 16 van 28


Informatie bardiensten op website Mogelijk heb je al gehoord dat er een nieuw systeem komt voor het registreren van bardiensten. We gaan de bardienstplanner van de KNLTB gebruiken. We zetten de voordelen even op een rijtje: - Online, digitaal systeem waar je zelf, vanuit huis, je bardiensten in kunt plannen - Overzichtelijk, doordat direct zichtbaar is welke bardiensten al zijn ingevuld en welke nog beschikbaar zijn - Indien nodig kun je zelf bardiensten omruilen - Voorafgaand aan je bardienst krijg je automatisch een reminder, zodat je niet vergeet dat je bardienst gaat draaien Van de meeste leden hebben we de e-mail adressen, maar helaas nog niet van iedereen. Wil iedereen een juist e-mail adres waarop je bereikbaar bent verstrekken aan de ledenadministratie. ledenadministratie@koriandertennis.nl Om een spelerspas voor het tennisjaar 2016 te krijgen zal er – naast het voldoen van de contributie - vóór de pasjesdag voor minimaal 3 bardiensten ingeschreven moeten zijn. Inplannen van bardiensten; hoe werkt het? Inloggen kan via: https://bardienstplanner.afhangbord.nl/ 1. Klik op inloggen links op de pagina. Een handleiding met plaatjes vind je hier: http://www.afhangbord.nl/Download/GetDownload?dl_id=30298&vn=00001 2. Login met je gegevens (e-mail adres of bondsnummer) Indien je nog nooit ingelogd hebt op de website van de KNLTB, dan kun je dit doen door te klikken op de volgende link: http://www.afhangbord.nl/content/html/31.asp Daar kun je met je bondsnummer een nieuw wachtwoord aanvragen die per e-mail aan je wordt verstuurd. Krijg je dan geen e-mail? Neem dan contact op met de ledenadministratie (e-mail adres is mogelijk niet bekend bij Koriander/KNLTB). De ledenadministratie kan deze aanmelden bij de KNLTB. Bardiensten plannen Als je bent ingelogd kun je naar bardiensten gaan en deze doorgeven. Vorig jaar hebben we problemen gehad met de invulling van bardiensten bij Open Koriander, de clubkampioenschappen en de najaarsvrijdagavondcompetitie. Dit zijn belangrijke bardiensten voor het slagen van de toernooien en voor de club. Dringend verzoek: schrijf je in op deze bardiensten. Weekenddubbel Koriander: 25 t/m 27 maart Clubkampioenschappen dubbel : 11/12 juni en 18/19 juni Open Koriander: 2/3 juli en 9/10 juli Clubkampioenschappen enkel: 11 september 17/18 september Vrijdagavond najaarcompetitie: 23/ 30 september 7/14/21/28 oktober Open Jeugd Herfst Toernooi : 15/16/22/23 september Wij als clubhuiscommissie doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijke te laten verlopen. Wij gaan uit van jullie medewerking. Vragen kunnen gesteld worden via bardiensten@koriandertennis.nl Kom je er niet uit of lukt het niet dan maken we een afspraak om het samen voor elkaar te krijgen. Namens de clubhuiscommissie, Evert-Jan Peters Pagina 17 van 28


Nieuws van de clubhuiscommissie Nieuwe leverancier Wij gaan dit jaar van leverancier veranderen. We gaan met groothandel Touber in zee. Een wat kleinere speler die ons flexibiliteit, concurrerende prijzen en een helpende hand biedt. We gaan wat kleine wijzigingen in het assortiment doorvoeren. Uitgangspunt zal zijn dat de klant (jullie dus) centraal staan. Een voorbeeld kunnen we al geven: Afgelopen jaar zijn er heel veel flesjes Heineken verkocht. We hebben besloten Heineken op de tap te zetten. Er zal dus Heineken bier uit de tap stromen. Als er Heineken op de tap zit zullen er geen flesjes Heineken verkrijgbaar zijn. Verder gaat de inhoud van de competitieschotel veranderd worden en komen er leuke combinatieaanbiedingen. Ons buitenterras zal gezelliger gemaakt worden. Er komt een loungebank bij de ingang van het clubhuis. Verder komen er zitbanken voor het clubhuis waar je heerlijk kan gaan zitten om de wedstrijden te bekijken. Veiligheid Om de bardiensten in de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen doen wij aan allen het volgende verzoek: Leden die als laatste op het park of in het clubhuis zijn sluiten samen met de bardienst het clubhuis en het park af. Op deze wijze zal het tennispark als groep verlaten worden wat de veiligheid ten goede komt. We hopen op jullie medewerking.

Pagina 18 van 28


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL 2016 Terwijl de wind en de regen nog om onze oren slaat en de competitie nog moet beginnen, zijn wij vanuit de Technische Commissie al weer met de Clubkampioenschappen 2016 bezig. Dit jaar zullen we eerst starten met de clubkampioenschappen dubbel en na de zomervakantie zijn de clubkampioenschappen enkel. Hopelijk hebben we zo meer enthousiaste deelnemers!

Schrijf alvast in je agenda: De Clubkampioenschappen Dubbel zullen gehouden worden van 11 t/m 19 juni 2016. De inschrijving zal vanaf eind april mogelijk zijn en zal sluiten op 31 mei 2016. De Clubkampioenschappen Enkel zullen gehouden worden van 10 t/m 18 september 2016. Houd de Koriandersite of toernooi.nl in de gaten en schrijf je op tijd in! Wij hopen dat wij veel van jullie mogen verwelkomen, want wie wil er nou niet Clubkampioen van T.V. Koriander zijn?!

Gezocht: Enthousiaste maatjes voor in de Technische Commissie/ wedstrijdleiding van de Clubkampioenschappen Dubbel en Enkel. Het gaat voornamelijk om 2x per jaar in 1 week wedstrijden op de baan te zetten, uitslagen te noteren en sfeer te organiseren. Mocht je onze fijne commissie willen versterken mail dan naar: francooy@hotmail.com Sportieve groeten van de Wedstrijdleiding Clubkampioenschappen (de TC); Paul Straub, Kim Francooy en Petra Lentjes

Pagina 19 van 28


Uitnodiging informatieavond voor begeleiders Jeugdcompetitie 2016 Aan alle begeleiders van de jeugdcompetitieteams. Op woensdag 23 maart 2016 om 20.00 wil ik wat algemene informatie geven over de jeugdcompetitie. Vragen over hoe de competitie werkt of wat er van je verwacht wordt , zal ik dan proberen te beantwoorden. Op deze avond zullen ook de competitieformulieren en tennisballen uitgereikt worden. De competitiebijdrage is vastgesteld op â‚Ź22 ,- per competitiespeler. De competitiebijdrage is als volgt opgebouwd: Inschrijfgeld KNLTB Aanschaf ballen Limonade en snoep voor de kinderen EĂŠn rondje koffie voor ouders bezoekende partij Hoop jullie begeleiders op 23 maart te begroeten in het clubhuis van Koriander. Met vriendelijke groet, Alexa Bont en Fred Cohen Jeugdcompetitie

Groen 2 team 2 Sunniva Drenthe Yael Munoz Demi Klaver Valentina Ophof Begeleider: Ellen Munoz(06-21256605)

Zaterdag Meisjes t/m 14 Yara van Arkel Robin Sprengers Laura Dujmovic Robin Taekema Rubey van Hemert Charine Eyny Begeleider: Dhr van Arkel(036-8483885) Zondag Mix t/m 14 Timo de Haan Donne Nieuwenhuizen Marije Kreike Amber Cohen Begeleider: Pearl Nieuwenhuizen(06-13472020)

Groen 2 team 1 Justin Simon Daniel Hoeseni Gerrit Lowik Ebunoluwa Akanbi Jill Kregting Begeleider: Sandra Simon(06-24313371) Zondag Meisjes t/m 14 Hanna Kreike Laura Cavoli Ilja van Dries Chayenne van de Heijdt

Begeleider: Anke Toonders(06-51284006) Zondag Mix t/m 17 Sherwin Tehrani Yousha Heemskerk Maaike Dijkstra Yash Mundra Lorenzo Nieuwenhuizen(reserve) Karel Kooiman Begeleider: Dhr Dijkstra(036-5451107)

Pagina 20 van 28


Teams worldtour 2016 Rood 2 Lucas Burdorf Jamie-Lynn van de Brink Neomi Schöbel Gianni Feijen Zeger ter Stege Kaylee Cheung Saskia Blum Thijs Vlietstra

Oranje 1 Danilo Feijen Ashley Schöbel Rania Yacoubi Anu Akanbi Benjamin Bykorski

Oranje 2 Olaf Henselmans Rick Henselmans Axel ter Stege Yaara Munoz Demi-Jane Bennewitz Kaylee Keune Vincent van Dam Liena Hoheker

Informatieavond competitiespelers senioren. De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur op het tennispark. De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden op te komen halen en het competitiegeld te voldoen voor het hele team. Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig jaar en zal nog bekend worden gemaakt via een mail aan de aanvoerders. Bardiensten tijdens de competitie: Voordat de competitieformulieren de 30e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst afgesproken moeten zijn door de competitieteams. Hoe het precies gaat moet ik nog bespreken maar daar krijgen de aanvoerders nog een mailtje over.

Geen afspraak gemaakt betekent geen competitiespullen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met Marco Jansen. (marco.jansen@abbott.com). Tip: Neem een tas of doos mee om de blikken ballen in te vervoeren!

Marco Jansen Pagina 21 van 28


Competitieindeling 2016 VRIJDAGMORGEN Heren 50+ 1 Rijkers A Barlinckhoff J Busch R Blaas F Peters E

VRIJDAGAVOND Heren Dubbel 35+ 1 Velzen van R Bouma M Hendrix W Straub P 06-53227416

Breugel van J

Dames Dubbel 17+ 1 Vlietstra C Reijm C Beukenkamp D Greeve M Zegers S

Dames Dubbel 17+ 2 Diel L Kreij de E Wolleswinkel A Hoks S Iersel van C

Dames Dubbel 40+ 1 Assem van de P Assem van de M Vallentin E Hendrix M Nieuwenhuizen P

06-22500213

Katuin M

Keuter N

06-48173716

06-53977740

Heren 17+ 4 Neering R Robijn J Kreij de R Lachman J Beers J

Heren 17+ 5 Beerlage E Lankreijer D Maurits E Verrips A Fleuren H

Mijnheer A Robijn W 06-11519609

036-5350163

Mix 35+ 1 Lim S Bieringa P Stegink W Akkerman S 06-27088414

Mix 35+ 2 Hooft 't D Neumann M Lachman J Goddijn M 06-25247472

06-53277403 ZATERDAG Heren 17+ 1 Vlietstra M Swagers S Groot de O Zijlmans F 06-21812690

Heren 17+ 2 Steenmetz J Roskam T Wegbrans J Hartman T Kamst D

Heren 17+ 3 Beers S Velden van der D Tollenaar M Wit de V 06-25285052

Pijls B Oldert W 06-20137676 Heren 35+ 1(PROM) Eijk van M Bie de E Cohen F Jansen M 06-15835626

ZONDAG Heren 17+ 1 Heuvel v.d. W Verkerk M Bruins B Trenning JW 06-20530956

Dames 17+ 1 Bonhof-Trenning M Rijkers M Boer-Mudder M Pannekoek J Oldert S

Dames 17+ 2 Heuvel van de C Werff van der T Francooy K Gill M Wolleswinkel D

06-41422399

Koning J Schipperijn I 06-53885468

Heren 35+ 1 Zondag H Dijk van C Heese L Williams R Pereboom R

Heren 35+ 2 Feringa R Beukenkamp E Tillema K Graswinckel S Visser R

06-39213639

036-5337495

RESERVE: Heiden v d S Sonneveld P Hoffenaar M Groothuis F Greeve A

Pagina 22 van 28


De Tennis Tourist Travell 2016 19 en 20 maart.

zal worden gehouden in het weekend van

De Tennis Tourist Travell is een autorit over een vooraf uitgezette min of meer toeristische route. Tijdens deze tocht krijg je een aantal vragen te beantwoorden en mogelijk wat opdrachten uit te voeren. Voor de goede antwoorden/oplossing kun je punten scoren. Het best scorende team zal uiteindelijk tot winnaar worden uitgeroepen. De Tennis Tourist Travell is geen snelheidsrit en de normale verkeersregels zijn van toepassing. Verzamelpunt (met koffie en ….) voor de start van deze auto puzzeltocht is dit keer:

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. zondag 20 maart

vanaf ongeveer 9.30 uur. Op Afhankelijk van aantal inschrijvingen(equipes); Nodig: (per equipe):

Start :

-

-

1 Koets, auto, vehikel met motor, perenkist of andere benaming voor voertuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet waarvoor een (geldig) rijbewijs B(E) is vereist. Het aantal inzittenden dient beperkt te worden tot het maximaal toegestane aantal inzittenden van de auto. Scherpe geesten, richting(-s)gevoel, humor en genoeg brandstof.

Kosten: € 20,00 per auto bij 2 inzittenden. Extra passagiers € 7,00 per persoon. De tocht zal eindigen bij of in de buurt van het clubhuis van T.V.Koriander alwaar uiterlijk om 16.30 uur iedereen wordt verwacht. Hier zal de route worden doorgenomen en mogelijke niet begrepen vragen en opdrachten worden toegelicht. Na berekening van de slimste equipe en de daarop volgende prijsuitreiking is het mogelijk om een eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 12,00 per persoon.

Aanmelden voor het rijden van de route en het gebruiken van de maaltijd na de prijsuitreiking kun je tot uiterlijk 8 maart doen aan onderstaand e-mail adres: adjmrijkers@kpnmail.nl Hierbij graag de volgende gegevens vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd. De verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer NL06ABNA083.10.75.694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere.

We zien je aanmelding graag zo snel mogelijk binnenkomen. Je contactpersonen voor deze activiteit zijn ook dit jaar weer; Frank van Schaik en Ad Rijkers.

Pagina 23 van 28


Kan jij ook al verantwoord bier tappen? Als het clubhuis open is moet er ingevolge de drank en horecawet tenminste ĂŠĂŠn seniorlid aanwezig zijn die in het bezit is van een certificaat verantwoord alcohol schenken. Op dit moment zijn er nog te weinig seniorleden (18 jaar en ouder) die dit certificaat en bezit hebben. Bij controle lopen wij het risico een boete te moeten betalen.

Daarom roepen wij alle seniorleden op om het certificaat zo snel mogelijk te halen.

Dit kan gratis online via www.nocnsf.nl/iva Je hoeft niet urenlang te studeren, het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld ongeveer een kwartier. Alle geslaagden ontvangen het certificaat, dat staat goed op je CV,en je helpt de club.

Gewoon even doen dus, alvast bedankt! Invullen op online formulier:

Barverantwoordelijke: Ben Francooy

b.francooy@upcmail.nl

Pagina 24 van 28


PAARDVEULEN TOERNOOI 2016 Op zondag 15 mei vanaf 11.00 organiseren we weer een gezellig paardveulen toernooi.

Het is een toernooi waarbij jeugdleden zich kunnen inschrijven met iemand die geen lid hoeft te zijn, bijv. vader, moeder, opa, tante of neef. Niet alleen jeugdleden kunnen zich inschrijven maar ook seniorleden die graag een keertje met bijv. een neefje, nichtje of kleinkind (niet ouder dan 17 jaar), die geen lid hoeft te zijn, willen spelen kunnen zich ook inschrijven. Dus wil je eindelijk eens met een familielid of goede vriend spelen die (nog) geen lid is, schrijf je dan in voor dit super gezellige toernooi. Deze dag staat altijd in het teken van gezelligheid en sportiviteit, dus winnen is bijzaak! Er zullen een aantal korte wedstrijden en een aantal spellen gespeeld worden. We starten om 11.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Inschrijven kan via de website. Doe dit vóór 12 mei! Inschrijfgeld is € 9.00 per koppel (inclusief lunch). Geef bij je inschrijving de naam en leeftijd op van zowel het paard als het veulen. Geef je snel op, want vol = vol!!

Tot ziens op 15 mei!!!

Pagina 25 van 28


Jaarkalender 2016 JANUARI

FEBRUARI

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nieuwjaarsdag

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Nieuwjaarsreceptie

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MAART

APRIL

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen Tennis Tourist Travell Tennis Tourist Travell Commissie-vergadering

Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander ALV

( Pasen) (Pasen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

OPEN DAG OPENINGSTOERNOOI ?????? Pasjesavond Pasjesavond COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

(Koningsdag) COMPETITIE

Pagina 26 van 28


MEI

JUNI

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

6 7 8 9 10 11

Donderdag

12

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Paard-Veulen Toernooi COMPETITIE ( inhalen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nacht Van De Jeugd Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

(Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) (Bevrijdingsdag) COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

JULI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

(Pinksteren) (Pinksteren)

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

6 7 8 9 10 11

Zondag

12

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Clubkampioenschappen COMPETITIE ( inhalen) Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen

Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel

AUGUSTUS Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pagina 27 van 28


SEPTEMBER

OKTOBER

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

11 12 13 14 15 16

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

11 12 13 14 15 16

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Zaterdag Zondag

17 18

Maandag Dinsdag

17 18

Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi/ Najaarscompetitie Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Senior Plus Event /Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel/ Najaarscompetitie Clubkampioenschappen Enkel Diplomatennis / Clubkampioenschappen Enkel

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie Dagzontoernooi

NOVEMBER

DECEMBER

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie (inhalen) / Klaverjassen

NBVEBK Najaarscompetitie (inhalen)

NBVEBK Najaarscompetitie (inhalen) /Klaverjassen

NBVEBK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NBVEBK Klaverjassen

NBVEBK

NBVEBK Klaverjassen

NBVEBK

Pagina 28 van 28

Profile for TV Koriander

Koriandermix febr 2016 webversie  

Clubblad TV Koriander tennis almere

Koriandermix febr 2016 webversie  

Clubblad TV Koriander tennis almere

Advertisement