__MAIN_TEXT__

Page 1

Van de redactie De dertigste jaargang alweer; en dit is het eerste nummer; vriendelijk welkom! Met in deze editie weer aardig wat nieuws omtrent de start van het tennisseizoen. Ook al is het pas februari, de competitie komt eraan, maar ook de voorbereidende toernooitjes. Kortom veel lezenswaardigs. Terwijl wij de laatste hand aan dit nummer legden, speelde in Apeldoorn het Nederlandse Fed Cupteam om playoffs te kunnen gaan spelen voor Wereldgroep 1. Dat deze ze dermate prima dat wij dit team een kleine ode brengen met deze foto na de winst op Slowakije.

Denkt u ook nog even aan het Certificaat Verantwoord Bier tappen? Zie onder meer pag 8 en 11. Namens de Redactie, Rob

In dit nummer: Van de redactie Van de voorzitter‌ Betalen in clubhuis, pasjesavonden, nieuwe leden Column: Hoe gaan onze bardiensten er voortaan uitzien Bardiensten 2015 Schoonmaakhulp voor de kantine gevraagd Weekend Dubbel Koriander,jarigen Verdien een blik ballen, Column: Bier op de club Jeugdcompetitie World tour deelnemers Informatieavond competitie senioren Competitie-indeling senioren Openingstoernooi Uitnodiging ALV Notulen ALV Jaarkalenders

3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 19 21-23 Pagina 3 van 23


Van de voorzitter… Mijn laatste column als voorzitter van TV Koriander. Ik ben nu al benieuwd hoe mijn opvolger zich gaat presenteren in de Koriandermix van april. Ik vond het soms best lastig om een leuke en informatieve column te schrijven. In het najaar van 2006 ben ik toegetreden tot het bestuur. Tot de zomer van 2006 was ik voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van O.B.S. De Kaardebol, waar mijn dochters het basisonderwijs gevolgd hebben. De Kaardebol bestaat niet meer. Het is inmiddels omgedoopt tot Heliotroop. In het najaar van 2006 ging onze jongste, Laura, naar de middelbare school en trad ik logischerwijs uit de MR en had weer wat tijd over. Toen ik Jop van Breugel daarover sprak werd ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van TV Koriander. Een leuke en leerzame periode ging toen van start. Als algemeen bestuurslid heb ik verschillende portefeuilles gehad, de parkcommissie, TC, JC, Redactiecommissie en ik was ook contactpersoon voor Tenniscollege Flevoland. Toen Jop in het voorjaar van 2010 bekend maakte dat hij in 2011 ging stoppen als voorzitter zijn we als bestuur naarstig op zoek gegaan naar een waardig opvolger. We hebben een plan de campagne gemaakt en zijn actief leden gaan benaderen waarvan wij dachten dat ze de potentie hadden om de voorzittersrol op zich te nemen. Uiteindelijk is dat niet gelukt en heb ik mij voor één termijn beschikbaar gesteld als voorzitter. Ik vond en vind Koriander een geweldige club en voor de continuïteit is het van groot belang dat er een adequaat bestuur is. Dat was toen en is nu niet anders. Ook nu is het weer heel moeilijk gebleken de voorzittersrol in te vullen. Veel leden zijn bereid om vrijwilligerstaken op zich te nemen, maar de voorzittersrol vindt men om verschillende redenen niet aantrekkelijk. Ik ben dan ook heel blij dat Richard de Kreij zich uiteindelijk beschikbaar heeft gesteld. Ik heb veel vertrouwen in Richard en de overige

bestuursleden, dus ik kan het stokje met een gerust hart overdragen. Daar ben ik heel blij om. Als ik terugkijk op mijn periode in het bestuur dan is er eigenlijk één onderwerp dat met kop en schouders boven alle andere zaken uitsteekt en dat is de aanleg van de TennisPro Vision banen. Een spannend en tijdrovend traject dat bijzonder goed is uitgepakt. Ik ben daar heel trots op en denk daar met veel genoegen aan terug. Rest mij alle leden van Koriander te bedanken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik heb mijn bestuurstaken met veel plezier gedaan, het is nu tijd voor een ander. Ik blijf natuurlijk gewoon tennissen bij Koriander en ook de najaarscompetitie zal ik weer met veel plezier organiseren en wellicht komt er ook weer een recreatief toernooi in de zomermaanden !

Veel tennisplezier ! Peter Vallentin

Pagina 5 van 23


Betalen in clubhuis In het vorige clubblad hebben wij vanuit het bestuur een oproep gedaan aan de leden om te reageren op de beslissing van het bestuur om het betalen met cash geld per 1-1-2015 af te schaffen. De aanleiding daarvoor was de discussie tijdens de ALV van november waarin een aantal leden zich heeft uitgesproken tegen dit bestuursbesluit. Wij hebben 27 reacties ontvangen, waarvan de meerderheid zich heeft uitgesproken voor het handhaven van de mogelijkheid om met cash geld te betalen. Het bestuur heeft om die reden besloten terug te komen op het eerder genomen besluit en zal in ieder geval voor het lopende jaar de mogelijkheid van cash betalen in stand houden. Het bestuur doet wel een oproep aan de leden om zoveel mogelijk gebruik te maken van PIN-betalingen. Het bestuur heeft daarvoor een aantal redenen:

• veiligheid o leden die bardienst hebben hoeven dan niet met veel geld over straat o onze vrijwilligers hebben geen grote sommen geld in huis • kostenreductie; de bank rekent steeds meer kosten voor het afstorten van cash geld • administratie; ontvangen bedragen staan meteen op onze bankrekening met de juiste codering Bedankt voor jullie medewerking. Peter Vallentin, namens het bestuur.

Pasjesavonden Op maandag 23 maart en woensdag 25 maart kunnen jullie de spelerspassen weer ophalen.We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Voor de senioren geldt dat u het pasje alleen mee krijgt als u de bardiensten in orde maakt. Dat kan op de avond gebeuren.

Nieuwe leden Senior: Wiebe Witteveen Jeugd: Daniël Hoeseni Zeger ter Stege Justin Simon Valentina Ophof-Atamari Storm Meyer Gerrit Lowik Tin Nguyen Viet Nguyen Ebunoluwa Akanbi Pagina 6 van 23


Hoe gaan onze bardiensten er voortaan uitzien? Nou dat zal ik je vertellen….heel anders dan nu. Ja je draait nog wel 3 keer per jaar je dienst maar dat hoef je niet perse met je vaste tennismaatje te doen. Nee dat kan ook gewoon met een willekeurig lid van deze club. Dat doet u al? Nou dan bent u uw tijd ver vooruit. Immers uit spontaan onderzoek is gebleken dat 65% van onze clubleden er voor kiest om in de vertrouwde omgeving van een tennismaatje die baruren te draaien. ‘Dat vinden mensen leuk’ ...zou Jeroen van Merwijk zeggen en zingen en hij trekt nog regelmatig volle zalen. ‘Wat kan mij dat nou schelen’ hoor ik een voornaam clublid zeggen…’ze doen vooral hun best maar’ , ‘als ze mij maar met rust laten’ …natuurlijk ben ik de laatste om te oordelen over wat clubleden zoal bezighoudt. Leef je eigen leven en doe vooral de dingen waar je anderen niet mee lastig valt. Prima. Maar nu schijnt er binnen de club een klimaat te ontstaan om meer met elkaar te integreren om zo veel meer cohesie binnen de club te laten groeien. Dus wordt er van alles gedaan om elkaar te ontmoeten en met elkaar beter in contact te komen. Alle saamhorigheid begint immers met de spontane ontmoeting. Binnen de club ontmoet je elkaar natuurlijk wel maar ook weer niet (echt). Je ziet elkaar en je groet (misschien). Daar blijft het vaak bij en dan val je weer terug op je oude vertrouwde omgeving en dan vooral de mensen die je al kent. Er komen dus te weinig nieuwe contacten tot stand. Maar is dat ernstig? Welaan dat hoeft niet ernstig te zijn als je van mening bent dat binnen de club beperkte saamhorigheid ruim voldoende is. ‘We hoeven toch niet allemaal elkaars vriendje te zijn’..welaan dat is een stelling en daar kom je in een gesprek misschien verder mee. Maar toch leeft er binnen de club de serieuze behoefte om de dingen anders aan te pakken en dat lijkt een nobel streven. Er wordt van alles georganiseerd om een breed publiek te bereiken voor de schone tennissport op de Koriander. Toch zijn de meeste het erover eens dat van de 430 leden het telkens weer dezelfde zijn die je ziet op de club bij activiteiten. Hoe kan dat nou want ze betalen toch contributie? Nou ik weet het niet en velen op de club met mij weten het ook niet….en misschien is dat ook maar goed ook. Toch worden de bardiensten in de toekomst zo georganiseerd dat u bij voorkeur met een totale wildvreemde uw bardienst gaat draaien. Geweldig idee toch in deze tijden van voortdurende aandacht voor assimilatie en integratie. U leert nieuwe mensen kennen en wie weet knapt u er gigantisch van op. Misschien ook niet of veel minder maar de kansen worden u toch maar aangeboden voor hetzelfde contributiegeld. Wat is het toch een voorrecht om lid van de Koriander te zijn. Opwindend tennisseizoen toegewenst. DGO (de grote onbekende) …….

…….

……..

……… begin februari 2015

Pagina 7 van 23


Bardiensten 2015 Op 23 en 25 maart vanaf 19.00 uur zijn de welbekende pasjesavonden. Naast dat het leuk is om iedereen na de winter weer te zien, kan er ook ingeschreven worden voor de bardiensten. Op dit moment zijn wij druk bezig met het opzetten van het bardienstrooster en het doorvoeren van een aantal kleine verbeteringen zodat het organisatorisch een beetje makkelijker wordt. Normaliter loopt het (bardienst)seizoen van april tot en met oktober, maar met onze nieuwe banen kan er altijd getennist worden. In aanloop naar het Open toernooi dat op 27 t/m 29 maart wordt gespeeld en de op handen staande voorjaarscompetitie zal er weer veel getennist worden op het park. Hoe fijn zou het zijn om na je training of wedstrijd even een drankje te kunnen drinken in het clubhuis? Daarom zijn wij op zoek naar barvrijwilligers die bereid zijn tussen 16 en 31 maart een bardienst te willen draaien. Opgeven kan via bardiensten@koriander.nl. Laat in je mail weten op welke data/tijden je beschikbaar bent.

Certificaat Verantwoord Bier tappen In de vorige editie van de Koriandermix stond een oproep voor alle senior leden (18 jaar en ouder) om het certificaat ‘Verantwoord Alcohol schenken’ te behalen. Wij vragen hier nogmaals jullie aandacht voor. Het behalen van het certificaat bestaat uit het invullen van een vragenformulier en kost slechts 10 tot 15 minuten van je tijd. Je kunt het formulier vinden via: www.nocnsf.nl/iva. (Invullen op het online formulier: barverantwoordelijke: Ben Francooy - b.francooy@upcmail.nl) Je helpt de club er enorm mee!

Keukenhulpen gezocht Het Weekend Dubbel Koriander is een voor alle KNLTB leden openstaand toernooi en wordt van vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart gehouden op ons tennispark. Naast het aanbieden van leuke tenniswedstrijden willen wij natuurlijk ook zorgen voor een hapje en een drankje. De sporters moeten goed eten om goed te presteren, en de toeschouwers willen vóór of na een wedstrijd ook graag iets nuttigen. Om dit eten te kunnen aanbieden zijn wij op zoek naar keukenhulpen! Wie zou bijv. voor de vrijdag en/of voor de zondag een grote pan soep kunnen maken? En wie kan er bijv. op zaterdag een grote pot stamppot verzorgen? Uiteraard zijn andere specialiteiten van harte welkom! Stuur even een mail naar weekenddubbel@koriandertennis.nl en dan nemen wij contact met je op! Alvast bedankt voor jullie inzet, samen zorgen wij voor een attractief toernooi! De organisatie van Weekend Dubbel Koriander

Pagina 8 van 23


Hulp gevraagd: Jaarlijkse grote schoonmaak clubhuis We willen ons clubhuis ook dit jaar weer grondig schoonmaken en doen daarom ook nu een oproep aan alle leden om zich aan te melden om ons hierbij een handje te helpen. Met een aantal vrijwilligers lukt het ieder jaar weer om het clubhuis zo te reinigen dat alle hoeken en gaten een beurt krijgen maar ook om bijvoorbeeld alle serviesgoed uit de kastjes te halen en stofvrij terug te plaatsen. Een groot clubhuis hebben we niet, maar als alles alleen gedaan moet worden, zijn we een hele dag bezig en met een paar helpende handen is de klus in 3 a 4 uur geklaard. Kortom doe ons een lol en probeer je aan te melden om present te zijn op zaterdag 7 maart 2015 van 09.00 uur tot 13.00 uur. Als je slechts de helft van deze tijd beschikbaar bent, dan waarderen we dan vanzelfsprekend ook omdat we denken dat vele handen licht werk maken. Denk niet dat alle 350 leden van onze Koriander spontaan die ochtend staan te trappelen van ongeduld om aan de slag te gaan en dat jouw presentie dan niet meer zo nodig is. De ervaring leert dat elk jaar slechts een handvol mensen in staat is/de bereidheid heeft om juist die betreffende ochtend deze nuttige en dankbare zuiverende activiteiten te ontwikkelen. We willen die ochtend de handen fors uit de mouwen steken maar je hoeft je geen zorgen te maken dat er geen kop koffie af kan en/of wat lekkers bij de koffie ontbreekt. Dus we focussen alsdan op een mix van gezonde inspanning en gezellige ontspanning. Graag voor 1 maart 2015 een berichtje van je komst naar Jaap: cojabarlinckhoff@hotmail.nl/ clubhuiscommissie@koriandertennis.nl (onze Jaap kan dan u terugmelden op welk tijdstip wij u het hardst nodig hebben). Uw Clubhuiscommissie: Paula, Jaap en Ad.

Certificaat Verantwoord Bier tappen In de vorige editie van de Koriandermix stond een oproep voor alle senior leden (18 jaar en ouder) om het certificaat ‘Verantwoord Alcohol schenken’ te behalen. Wij vragen hier nogmaals jullie aandacht voor. Het behalen van het certificaat bestaat uit het invullen van een vragenformulier en kost slechts 10 tot 15 minuten van je tijd. Je kunt het formulier vinden via: www.nocnsf.nl/iva. (Invullen op het online formulier: barverantwoordelijke: Ben Francooy - b.francooy@upcmail.nl)

Pagina 9 van 23


Weekend Dubbel Koriander Heb jij je al ingeschreven voor het nieuwe Open Toernooi van tennisvereniging Koriander ? Een mooi toernooi om de maand maart mee te eindigen en nog 1x met je maatje te oefenen alvorens de competitie van start gaat ! Het toernooi wordt gespeeld van vrijdag 27 maart 17.00 uur t/m zondag 29 maart 2015. De kosten van deelname bedragen : € 10,per persoon per onderdeel. Er zal worden gestreden in de categorieën 3 t/m 8 in de onderdelen HD,DD & GD. Je kunt nog tot en met 15 maart inschrijven via www.toernooi.nl Wij hopen dat jij erbij bent, zodat we er een geslaagd toernooi van kunnen maken ! Groetjes, Marco, Mitchell, Monique, Nick & Sonny

Jarigen Nadia

El-shamy OphofValentina Atamari Amira Blaas Tycho Oudshoorn Ashley Schöbel Melissa Meendering Maaike Dijkstra Rania Yacoubi Ebunoluwa Akanbi Manvydas Balciunas Martijn Winkelaar Melany Beers Indra van Roekel Daniel vander Velden Christopher Virlan Tamara Grep

14

2 2000

19 23 4 15 20 23 26 28 29 1 3 16 21 29 30

2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

2004 2008 2003 2005 2002 2001 2006 2004 2006 2004 2001 2003 1998 2001 2001

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Pagina 10 van 23


Verdien een gratis blik ballen! Als het clubhuis open is moet er een barvrijwilliger aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat verantwoord alcoholschenken. Op dit moment hebben te weinig barvrijwilligers dit certificaat. Dit betekent dat wij het risico lopen op een boete van honderden euro’s en tijdelijke sluiting van het clubhuis. Daarom roepen wij alle barvrijwilligers op om het certificaat zo snel mogelijk te halen. Dit kan gratis online via www.nocnsf.nl/iva Je hoeft niet urenlang te studeren, het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld ongeveer een kwartier. Alle geslaagden ontvangen het certificaat, dat staat goed op je CV en je helpt jouw club enorm. Gewoon even doen dus, alvast bedankt! Op de pasjesavonden, 23 en 25 maart, ontvang je een blik Dunlop Pro Tour als je het certificaat hebt behaald. Barverantwoordelijke: Ben Francooy b.francooy@upcmail.nl

Bier op de club ‘Begin niet over het bier als je op de club bent’, was zo een beetje de eerste les die je krijgt als je in een commissie stapt en ik heb ook wel eens gehoord: als je lid wordt van deze club… Het lijkt een open zenuw bij een aantal mensen of het is iets anders waar ik nog niet de vinger op heb kunnen leggen. In Nederland mag je alles zeggen, schrijven of tekenen, maar op de ‘KOR’(afkorting van Koriander) moet je niet over het bier gaan lopen zaniken. Nou daar heb ik als columnist effe lekker niks mee te maken, want dat is nou eenmaal het voorrecht als je een column schrijft. Eigenlijk had ik cartoonist willen zijn, maar dan moet je behoorlijk regelmatig je potlood hanteren. In deze barre tijden zou ik dus hopen dat een kritische tekenaar zich na het lezen van deze column zich spontaan meldt. Ik ga een lans breken voor een ander biertje op den tap. Die Jaap en Paula van de clubhuiscommissie hebben trouwens al –zonder overleg- een aftrap gedaan voor die omwenteling in denken. Ze hebben die verrassend lekkere Belgische Leffe (blond) achter de hendel gezet. ‘Niet de minste onder de biertjes’ hoor ik een kenner zeggen. Tja, ik zit er niet mee maar er is natuurlijk nu al onrust in de club. Het gebeurt eerst nog in de luwte(tot nu toe), het gaat dan meer en meer rommelen, zeg maar woekeren, en dan komt de eruptie. Dus je moet de boel opengooien en transparant maken want dan hou je het bloed zuiver. Het is helemaal niet goed om het er niet over te hebben. Je komt er misschien nooit uit…met zijn allen… maar je moet het niet stil houden. Iedereen heeft er een mening over en dan mag je er niet over praten. Onzin. Juist ..als iedereen er een mening over heeft, kun je er zo gemakkelijk over praten. Pagina 11 van 23


Maar waarom doen we zo astmatisch over dat goddelijke vocht in al zijn varianten. Als je als club te lang op het hetzelfde biertje blijft zitten, laat je heel wat tongstrelingen –onnodig- aan je voorbij gaan. Dat wil toch niemand. Bovendien is er bij de ‘KOR’, altijd voor mensen die dat ene biertje niet lekker vinden, een redelijk alternatief (in een flesje weliswaar) maar je hoeft dat vocht toch geen moment echt te missen als je op ‘KOR’ bent. Nu hoor ik van Jaap en Paula dat Heineken toch graag weer zijn bier wil laten lopen op de ‘KOR’ en dat een aantal mensen daar stevig voor aan het lobbyen is. Kwaaie tongen denken dan aan belangenverstrengeling of steekpenningen maar het kan ook gewoon merkverslaving zijn. Zonder onderzoek weet je niks, (en kun je niet oordelen) behalve als mensen –al dan niet met een slok op- gaan lallen, spreken of zoals mijn buurman het altijd placht te zeggen ‘lullen’. Dronken mensen zeggen de waarheid maar ik ga daar m’n column niet aan ophangen.

Met dat ALFA bier van nu, hebben heel wat mensen geen enkel probleem. Een grote groep interesseert het geen meter welk bier ze drinken. ‘Als het maar dezelfde kleur heeft’ wordt dan vaak gezegd. Anderen zeggen dan dat ze dan beter water kunnen drinken, maar daar wordt de ‘KOR’ weer niet veel wijzer van en dat willen we vermijden. Dit ALFA schijnt gemaakt te worden in Limburg en daarom alleen al wordt er geprotesteerd. Onbegrijpelijk en oneerlijk omdat onze reserve-belgen te boek staan als integer en zuiver al zijn er altijd uitzonderingen. Overleggen over het bier heeft dus niet zo veel zin, omdat je niet snel 51% van de stemmen krijgt. Dat geeft dus plotsklaps veel kansen en mogelijkheden. Misschien wordt er binnenkort wel HORECA bier geschonken. ‘HORECA bier ‘ ??? hoor ik u zeggen. Ja, we husselen wat biersoorten (die we toch nog hadden) bij elkaar en maken er mooi prijsje van en al die clublui die toch alleen maar naar de kleur kijken, zijn mooi tevreden. Zet 10 verschillende biersoorten neer voor 10 verschillende geblinddoekte mensen en onderzoek wijst uit dat nimmer het juiste biermerk wordt benoemd. Ik wil nog geloven dat er mensen zijn die het 1e biertje op waarde weten in te schatten maar na de 3e zijn ze allemaal de weg kwijt. Ik ga die gedreven lieden van het clubhuis adviseren om elk jaar een ander biermerk te presenteren aan de club en haar gasten. Het kan zo maar zijn dat het een sellingpoint wordt van de ‘KOR’ en wordt de OPEN KORIANDER weer dat toernooi met de meeste aanmeldingen binnen haar beperkingen (en gaat het clubhuis omzet-records laten sneuvelen). Genoeg gezegd over dat gerstenat ,-heb er dorst van gekregen , het kan vanavond zo maar zijn dat ik een ontspannend biertje neem. DGO, februari 2015

Pagina 12 van 23


Aan alle jongens en meisjes die jeugdcompetitie gaan spelen in 2015 Mijn naam is Fred Cohen en samen met Emar Onderstal doe ik de jeugdcompetitie . Op zondag 15 maart 2015 willen Emar en ik jullie allemaal uitnodigen om met elkaar gezellig een balletje te slaan. Om : : : :

09.30 uur beginnen de oranje kinderen 10.30 uur groen kinderen 11.30 uur kinderen t/m 14 jaar 12.30 uur kinderen t/m 17 jaar

Als je een kwartiertje eerder aanwezig bent , kunnen we op tijd beginnen . We hopen dat er ook veel ouders bij kunnen zijn want dan kunnen we nog eventuele vragen over de competitie beantwoorden . Op woensdag 25 maart worden in de kantine de wedstrijdformulieren en tennisballen uitgereikt aan de competitieteams . Vanaf 19.30 uur zal er iemand aanwezig zijn voor de jeugdcompetitieteams . Hier zal dan nog nuttige informatie gegeven worden over de jeugcompetitie . Wij zien jullie graag op zondag 15 maart ! Namens de jeugdcompetitie , Emar Onderstal en Fred Cohen

Jeugdcompetitie 2015 jongens t/m 14 zaterdag Timo de Haan Mark Marinho de Azevendo Dave Pos Thomas Pos Lorenzo de Wit Donne Nieuwenhuizen Begeleider : ouders van Timo de Haan

meisjes 1 t/m 14 zondag Iris Béqué Marije Kreike Sharona de Soet Melissa Meendering Amber Cohen Begeleider : ouders Marije : Anke Toonders

meisjes 2 t/m 14 zaterdag Demi Martens Chayenne van de Heydt Maaike Dijkstra Ilja van Dries Yousha van Heemskerk Begeleider : Paul van de Heydt

jongens t/m 17 zaterdag Job ‘t Hooft Mark van Deursen Karel Kooiman Sherwin Tehrani Begeleider : Mark van Deursen

meisjes t/m 17 zondag Leonie Brouwer Tamara Grep Nadia Elshamy Charissa Tolen Begeleider : Nadia Elshamy Pagina 13 van 23


World tour Rood 2

Oranje 1 team 1

Jamie-Lynn van den Brink

Emma Cavoli

Daniël Hoeseni

Gianni Feijen

Hanna Kreike

Benjamin Bykorski

Neomi Schöbel

Ellen Geusebroek

Amira Blaas

Danilo Feijen

Zeger ter Stege

Kaylee Keune

Storm Meyer

Ashley Schöbel

Oranje 1 team 2

Oranje 2

Anu Akanbi

Demi-Jane Bennewitz

Axel ter Stege

Valentina Ophof-Atamari

Koshin Guha

Rania Yacoubi

Tin Nguyen

Olaf Henselmans

Gerrit Lowik

Justin Simon

Rick Henselmans

Ebunoluwa Akanbi

Yaara Munoz

Groen 1

Groen 2 team 1

Groen 2 team 2

Manvydas Balciunas

Jara van Arkel

Salma Boudount

Novak Culafic

Laura Cavoli

Charine Eyny

Morris Marsman

Yael Munoz

Larissa Kruft

Darcy Robijn

Elise Semikhodski

Tycho Oudshoorn

Martijn Winkelaar

Robin Sprengers

Indra van Roekel


Informatieavond competitiespelers senioren De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur op het tennispark. De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden op te komen halen en het competitiegeld te voldoen voor het hele team. Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig jaar en zal nog bekend worden gemaakt via een mail aan de aanvoerders.

Nieuwe opzet bardiensten tijdens de competitie: Voordat de competitieformulieren de 25e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst afgesproken moeten zijn door de competitieteams. Dit jaar hebben we ook op de vrijdagavond teams die competitie spelen. Om er voor te zorgen dat de vrijdagavond ook barbezetting heeft wil ik het volgende voorstellen: -Zaterdagteams draaien een bardienst op de zondag en de zondagteams op de zaterdag (voor de competitiedagen) net als ieder jaar. Doordat we meer zaterdagteams(3) hebben kunnen die zaterdagteams twee vrijdagavonden draaien i.p.v. een zondag. -De vrijdagteams(3) kunnen op zaterdag een bardienst draaien en misschien is het handig om de 3 teams op te splitsen in 2 zodat er twee zaterdagen barbezetting is zodat iedere speeldag barbezetting heeft. Blijft er één vrijdagvond over die niet is bezet als ik het allemaal goed heb berekend. Dus vóór de 25e de bardienst regelen maar daar krijgen de aanvoerders nog een mailtje over.

Geen afspraak gemaakt betekent geen competitiespullen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met Marco Jansen. (marco.jansen@abbott.com). Tip: Neem een tas of doos mee om de blikken ballen in te vervoeren!

Marco Jansen

Pagina 15 van 23


Competitie-indeling 2015 VRIJDAGMORGEN Heren 50+ 1 Rijkers A Barlinckhoff J Busch R Blaas F Vallentin P Breugel van J 06-53277403

VRIJDAGAVOND Heren Dubbel 35+ 1 Velzen van R Wiltenboer van de W Bouma M Verveer R Straub P 06-53737350

Dames Dubbel 17+ 1 Assem van de P Keuter N Vallentin E Vlietstra C Zeegers S Assem van de M 06-20980290

Mix Dubbel 35+ 1 Nieuwenhuizen P Hendrix M Kuijk van P Hendrix W 06-53227416

ZATERDAG Heren 17+ 1 Zijlmans P Swagers S Hartman T Vlietstra M Groot de O Zijlmans F 06-21812690

Heren 17+ 2 Steenmetz J Roskam T Wegbrans J Hartman T Kamst D Oldert W 06-20137676

Heren 17+ 3 Eijk van M Bie de E Schobel M Winkelaar P Cohen F Jansen M 06-15835626

Heren 17+ 4 Robijn W Robijn J Kreij de R Lachman J Neering R 06-40543833

Heren 17+ 5 Beers S Velde van der D Tollenaar M Wit de V 06-25285052

Heren 17+ 6 Beerlage E Lankreijer D Maurits E Verrips A Fleuren H 036-5350163

Dames 17+ ? Bonhof-Trenning M Rijkers M Oldert S Wegbrans D Zollner K 06-57002429

Dames 17+ ? Vlietstra L Bieringa P Boer de M Lim S Haeck P 06-44193444

Dames 17+ 3 Goosen S (capt.) Werff v d T William S Heuvel van de C Schipperijn I 06-53885468

Mix 35+ 1 Hooft 't D Neumann M Cruijsen K Goddijn M 06-25247472

Heren 35+ 1 Zondag H Dijk van C Heese L Williams R Pereboom R 06-39213639

Heren 35+ ? Spel M Sonneveld P Kleipoel N Akkerman S Greeve A 06-15000066

Heren 35+ ? Feringa R Beukenkamp E Tillema K Graswinckel S Visser R 036-5337495

Dames 1 Diel L Lachman J Wolleswinkel A Beer de I Katuin M 06-48173716

ZONDAG Heren 17+ 1 Heuvel v.d. W Verkerk M Bruins B Trenning JW 06-20530956

Reserve: Hoffenaar M(m) Groothuis F(m) Yacoubi M(m) (50+) Gill M(v)


Openingstoernooi

Beste Tennisvrienden, Eindelijk de winter is weer voorbij, en wat was het weer een strenge winter ☺, dus het is weer tijd voor het Openingstoernooi. Het toernooi zal plaatsvinden op 22 maart 2015 en zal aanvangen om 12.30 uur. Wij verwachten jullie tussen 12.00 en 12.15 uur. Om 12.30 uur gaan we beginnen, na 2 rondes hebben we een half uurtje pauze, daarin zullen wij de maagjes van de spelers vullen met iets lekkers. Daarna spelen we nog 2 rondes tot ongeveer 16.00 uur en zullen de dag afsluiten met een verrassing die zeer de moeite waard is. De kosten van het toernooi zijn € 5,00 p.p. (ook voor niet spelers). Je kunt je opgeven via evenementen@koriandertennis.nl Vermeld in je mail je naam, speelsterkte, tel.nr. en of je nog iemand meeneemt die niet speelt ivm inkopen van de te nuttigen versnaperingen. Sluitingsdatum is 15 maart 2015. Wij hopen dat jullie je in grote getalen zullen aanmelden. Michèle en Nathalie.

Pagina 17 van 23


Uitnodiging… … voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander. Te houden op dinsdag 24 maart 2015 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10.

Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4. Verslag ledenvergadering d.d. 25 november 2014 (in clubblad op pag 19 e.v.). 5. Jaarrekening 2014. (De jaarrekening kan vanaf 17 maart opgevraagd worden bij penningmeester@koriandertennis.nl) 6. Verslag kascontrolecommissie. 7. Benoeming nieuwe bestuursleden: Mark Vlietstra en Thomas Roskam. 8. Herbenoeming aftredende bestuursleden: Aftredend zijn Ben Francooy en Ronald van Velzen; beide zijn herkiesbaar. Aftredend is Peter Vallentin; niet herkiesbaar. 9. Benoeming nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt voor Richard de Kreij te benoemen tot voorzitter en Paul van der Heijdt tot penningmeester. 10. Stand van zaken Beleidsplan 2015 – 2019.

11. Duurzaamheid.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Pagina 18 van 23


Notulen algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 25 november 2014 Aanwezig: 26 stemgerechtigde leden. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.31 uur met een welkom aan de aanwezigen. Mededelingen. - De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op 10 januari van 16:00-18:00 uur. - Arnoud Mijnheer is teruggetreden als bestuurslid. - Vanaf 1 januari 2015 gaan we over op alleen pinbetalingen en zijn geen cash betalingen meer mogelijk - In de volgende ALV zullen Richard de Kreij als nieuwe voorzitter en Paul van der Heijdt als nieuwe penningmeester door het bestuur worden voorgedragen - We hebben twee kandidaat-bestuursleden: Mark Vlietstra en Thomas Roskam. - De Grote Clubactie heeft voor de Koriander €237 opgeleverd - Het telefoonnummer van het chalet is vervallen door het nieuwe contract met KPN; hiervoor hebben we wel digitale televisie incl. Sportnet. - We hebben meer leden nodig die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gaan volgen en het certificaat halen. Vaststellen van de agenda. Toegevoegd wordt punt 9a. Vrijwilligers. Notulen ledenvergadering d.d. 25 maart 2014. De notulen van de ledenvergadering d.d. 25 maart 2014 worden goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend. Jubilarissen. We hebben een zestal jubilarissen, w.v. er vijf aanwezig zijn: Rene Döpp, Henk Gietman, Marry Outshoorn, Mark Vlietstra en Jaap Barlinckhoff. Marcel van Eijk wordt vertegenwoordigd door Gerda van Eijk . Allen ontvangen de speld en bloemen. Enquête KorianderMix Peter presenteert de resultaten van de enquête over de KorianderMix. 70 leden (27%) hebben de enquête ingevuld. N.a.v. de resultaten wordt het volgende voorstel gepresenteerd: - Handhaven huidige opzet; bardiensten opnemen in de KorianderMix. - Volgende enquête in 2016 Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Knelpunt blijft het weinige respons van leden op geplaatste stukken. Uitloting certificaten Door Richard de Kreij worden met hulp van de aanwezigen de volgende acht nummers zonder premie getrokken: 70, 66, 65, 112, 74, 126, 83 en 82 Met 40% premie wordt getrokken nr: 113, met 60% premie wordt getrokken nr: 75. Begroting 2015 en vaststelling contributie 2015. De begroting 2014 wordt uitgebreid door Richard de Kreij gepresenteerd. Vervolgens wordt het contributievoorstel akkoord bevonden en wordt de contributie als volgt vastgesteld: Senioren: € 179,50 Juniorleden (t/m 16 jaar): €89,75 Dagleden en studenten: € 135,50 Donateur en slapende leden: €24,-Pupillen (t/m 12 jaar): €84,25 Winterleden €54,-Pagina 19 van 23


Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens worden er nog een tweetal voorstellen met betrekking tot de contributie gedaan: - Betaling in 4 termijnen mogelijk bij een factuurbedrag hoger dan â‚Ź179,50; kosten zijn â‚Ź2,-per incasso; dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen - Er wordt een voorstel gedaan tot invoering van een lidmaatschap zonder contributieverplichting voor mensen die in het recente verleden actief werkzaamheden hebben verricht, maar zich nu het lidmaatschap niet meer kunnen veroorloven. Hier is ook nog een inspanningsverplichting aan gekoppeld. Het voorstel is om het aantal te maximeren tot 3 leden. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen waarbij de maximering van het aantal van 3 leden geschrapt wordt. Duurzame energie: de kosten van de energie zijn van grote invloed op de begroting. In het kader hiervan wordt een werkgroep opgericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen Koriander gedaan kan worden om te verduurzamen; zuiniger met energie en meer duurzame oplossingen. Hiervoor worden mensen met affiniteit met dit onderwerp gezocht. Benoeming kascontrolecommissie. Door de vergadering wordt Wilbert Nieuwenhuizen benoemd. Het tweede lid zal later door het bestuur worden benoemd en bekend gemaakt. 9a. Vrijwilligers Monique Katuin presenteert de resultaten van de eerder gehouden belactie: er zijn 58 personen die bereid zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor de club te verrichten. Rondvraag Marry Outshoorn: Grote Clubactie: website bezocht en loten besteld maar verder niets gezien. - Wordt teruggemeld aan de organisatie Ineke de Graaf: is tegen het verdwijnen van de mogelijkheid om met cash geld te betalen. Zij verwacht een daling van de clubhuisinkomsten. Michelle van den Assem: sluit zich aan bij Ineke en is ook fel tegenstandster - Een aparte kasstroom voor de cashbetalingen is veel werk; komt er een probleem met groepen mensen die hierdoor niet kunnen betalen, dan wordt hier een oplossing voor gezocht. In de volgende Koriandermix komt er een vraag aan alle leden hoe zij erover denken met het verzoek hier hun mening over te geven. Marco Jansen: lichte terugloop in het aantal competitieteams; m.n. op de zondag. Het blijft lastig om zaterdagteams naar de zondag te laten verhuizen. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor het rackettrek op de vrijdagavond zijn. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur met dank voor de aanwezigheid en inbreng. de voorzitter, Peter Vallentin

de secretaris, Ronald van Velzen.

Pagina 20 van 23


Jaarkalender Januari Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Februari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nieuwjaarsdag

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen NIEUWJAARSRECEPTIE

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Maart Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen Openingstoernooi Pasjesavond ALV Pasjesavond/ Competitie informatie avond Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

(Pasen) (Pasen)

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE (Koningsdag)

Pagina 21 van 23


Mei Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

(Dodenherdenking) (Bevrijdingsdag)

COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Paard-Veulen Toernooi COMPETITIE ( inhalen)

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

Juli Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

(Pinksteren) (Pinksteren)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen)

Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen

Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel

Nacht Van De Jeugd Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

Augustus Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Pagina 22 van 23


September

Oktober

Dinsdag

1

Donderdag

1

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Diplomatennis / Clubkampioenschappen Dubbel

Mix-Wissel Toernooi

November

December

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mix-Wissel Toernooi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix/ MixWissel Toernooi

Mix-Wissel Toernooi

Mix-Wissel Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Mix-Wissel Toernooi Halloween

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Pagina 23 van 23

Profile for TV Koriander

Koriandermix febr 2015 webversie  

clubblad TV Koriander tennis Almere

Koriandermix febr 2015 webversie  

clubblad TV Koriander tennis Almere

Advertisement