{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Beste lezers, Welkom in het laatste nummer van jaargang 29; de kersteditie van de Koriandermix. Met zoals u van ons gewend bent weer veel dat het lezen waard is. Of tot actie aanzet, zoals het nadenken over duurzaamheid bij onze club, of het behalen van een certificaat verantwoord alcohol schenken. De redactie heeft groen licht om zich de komende jaren in te zetten voor de Koriandermix en daar zijn we verheugd over. Vanzelf spreekt dat we onze uiterste best gaan doen om mooie nummers te maken. We gaan dan ook weer nieuwe omslagen laten maken; graag krijgen we nog karakteristieke foto’s van u om op ‘The Cover of the Koriandermix’ te drukken. Voor nu wenst de redactie u een Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015!

Kerstwens De TC. Commissie wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015. Wij hopen iedereen en ook de jeugd weer te verwelkomen op onze enkel/dubbel clubkampioenschappen in 2015. Groetjes Sanne G, Kim, Paul, Edith en Petra L.

In dit nummer: Redactie, kerstwens TC Van de voorzitter Cash of niet, versterking clubhuiscie, studentenkorting Jarigen en nieuwe leden Vrijwilligers, Verantwoord biertappen Mededelingen uit de ledenvergadering Nieuws uit de clubhuiscie Clubhuiscolumn Weekend Dubbel Toernooi Verslag Herfsttoernooi Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Exploitatie 2015 Energieverbruik Uitloting certificaten, Grote Clubactie, Foto’s gevraagd Is Tennis aan verandering toe? Agenda

3 5 6 7 8 9 10 11,12 13 14,15,16 17 18 19 20 21 22

Pagina 3 van 23


....... van de voorzitter Mijn een-na-laatste column als voorzitter van Koriander! Het zit er bijna op, nog drie maanden en dan mag ik het stokje overgeven aan mijn opvolger. Dit klinkt misschien nogal zwaar, maar zo is het niet bedoeld. Het is weliswaar een bewuste keus van mij om een stapje terug te doen, toch blijf ik met een goed gevoel betrokken bij Koriander. Koriander is en blijft een mooie vereniging voor gewone en bijzondere mensen. De laatste jaren is het mij pas echt opgevallen hoe bijzonder de cultuur bij Koriander is. Een hele gezellige en sociale vereniging waarin nieuwe leden moeiteloos hun plek kunnen vinden. Dat is de kracht van Koriander. Ook ons tennispark onderscheidt zich in positieve zin van de meeste andere Almeerse tennisverenigingen. Vandaar dat ik denk dat de toekomst van Koriander rooskleurig is. Ik ben erg blij dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend hebben kunnen maken dat het bestuur een kandidaat heeft om mij als voorzitter op te volgen. Richard de Kreij, nu nog (een zeer bekwame) penningmeester is bereid om vanaf maart 2015 het stokje van mij te gaan overnemen. Richard zal dan als penningmeester opgevolgd worden door Paul v.d. Heijdt. Ook daarmee zijn we als bestuur erg blij. Paul heeft in het verleden meerdere malen laten zien deze rol op zeer bekwame wijze te kunnen vervullen. Ik heb goede hoop dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2015 ook nog één of meer nieuwe algemene bestuursleden kunnen voordragen. In de Algemene Ledenvergadering van november hebben we de uitkomsten van de enquête over de Koriandermix (dit clubblad) gepresenteerd. De conclusie is overduidelijk, de leden wensen ook de komende tijd de Koriandermix op papier te ontvangen, ook de frequentie van zes keer per jaar blijft

ongewijzigd. Het bestuur heeft aangegeven dat het aantal reacties op artikelen in de Koriandermix vaak wat tegenvalt. Ik hoop dat jullie m.i.v. dit nummer wat meer zullen reageren op de artikelen. Ook in deze Koriandermix staan verschillende artikelen waarop een respons zeer welkom is! Het valt mij op dat er met de aanleg van de nieuwe banen eigenlijk geen sprake meer is van een tennisseizoen. Vroeger hield het tennis op na het dag-zon toernooi, tegenwoordig tennissen we vrolijk door en is het geen uitzondering dat alle banen bezet zijn op een doordeweekse avond in december. Ook het donderdagavondtoernooi “niet bang voor een beetje kou” laat zien dat er veel animo is om ook in de winter door te tennissen. Waar voorheen het tennis gedurende de winter werd vervangen door klaverjassen, gaat dit nu naast elkaar verder. Een mooie ontwikkeling! Tot slot rest mij jullie allemaal hele fijne kerstdagen toe te wensen en een mooie start van het nieuwe jaar. Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien op onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari a.s. Peter Vallentin

Pagina 5 van 23


Cash geld of niet? Peiling! Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur het voornemen bekend gemaakt om met ingang van 1 januari a.s. het cash geld af te schaffen. Er kan dan alleen nog gepind worden in ons clubhuis. De voordelen hiervan zijn dat er geen cash geld meer in omloop is. Het gepinde geld staat meteen op de rekening van Koriander. Cash geld afstorten bij de bank kost geld. Pin-transacties echter ook. Tijdens de bespreking bleek dat een aantal leden het hier niet mee eens is. Genoemde argumenten waren onder andere: kinderen hebben geen pinpas, oudere leden willen of kunnen niet pinnen en sommige leden hebben andere redenen om niet te willen afstappen van cash geld. Hoewel het bestuur denkt dat in de toekomst het cash geld echt zal gaan verdwijnen, willen we niet doof zijn voor een ander geluid vanuit de vereniging. Er is ook geen echte noodzaak om nu te stoppen met cash geld. Aangezien op de Algemene Ledenvergadering slechts een beperkt aantal leden aanwezig was, hebben wij als bestuur toegezegd een klein onderzoek onder de leden te doen. Wij zouden het enorm op prijs stellen als jullie in een korte reactie per e-mail aan het bestuur willen laten weten hoe jullie over dit onderwerp denken. Stuur v贸贸r 1 januari 2015 een e-mail naar: secretaris@koriandertennis.nl Reactie: 1) Ik ben voor afschaffen van cash geld 2) Ik ben tegen afschaffen van cash geld 3) Het maakt mij niet uit Als je nog een motivering wil toevoegen voor de gemaakte keuze dan is dat uiteraard prima. Alvast bedankt voor de medewerking! Peter Vallentin

Versterking clubhuiscommissie De clubhuiscommissie is versterkt met Paula de Geest. Wij van de CC (Mary, Ad, Japio) zijn erg blij met haar komst. Groetjes, Japio

Studentenkorting Beste Studenten, let op Denken jullie er even aan om een email te sturen naar mijn adres bi.degraaf@kpnmail.nl. Als je korting op de contributie wilt, zal je toch echt een kopie van je studentenkaart naar mij moeten sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot 5 januari 2015. Alles wat daarna komt moet ik met de penningmeester bespreken. Ineke de Graaf Pagina 6 van 21


Nieuwe leden die we welkom heten zijn: Senioren: Frank Groothuis Menno Hoffenaar

Jeugd: Elllen Geusebroek Leonie Brouwer Karel Kooiman Dante-Constantijn Nieuwenhuizen Vincent van Dam Daniël Hoeseni Sherwin Tehrani

Jarigen, van harte gefeliciteerd!! Yaara Valentijn Neomi Lars Demko Hanna Axel Maaike Dave Thomas Robin Marije Rick Marcelo Job Charissa Danilo Salma Darcy Gianni Karel Tycho Daniel Nadia Amira

de

ter

t

Munoz Wit Schöbel Rövekamp Vorenhout Kreike Stege Beukenkamp Pos Pos Sprengers Toonder Henselmans Verbeek Hooft Tolen Feijen Boudount Robijn Feijen Kooiman Akkerman Arjumand El-shamy Blaas

2 3 16 17 19 21 1 3 5 5 7 12 14 17 17 18 18 20 20 26 27 28 12 14 23

12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

2006 1997 2007 1999 2003 2004 2007 2000 2002 2002 2003 2003 2005 2005 1998 2001 2005 2003 2003 2008 2001 2006 2002 2000 2008

Pagina 7 van 22


Werving vrijwilligers Onze tennisvereniging draait volledig op vrijwilligers. Gelukkig kan onze vereniging bouwen op een grote schare, maar om het vrijwilligerswerk leuk te houden, kunnen we er altijd meer gebruiken. In september hebben we daarom zoveel mogelijk leden gebeld met de vraag wat zij voor de vereniging kunnen betekenen. Hieronder het resultaat: Parkcommissie Jeugdcommissie WhozNext Evenementencommissie Clubhuiscommissie Vrijwilligerscommissie Redactiecommissie Clubkampioenschappen Open Koriander Extra bardiensten Hand- en spandiensten

1 lid, 2 personen voor klusjes 4 leden, 6 personen inzet bij activiteiten 5 leden 4 leden, 2 personen inzet bij activiteiten 1 lid 2 leden 1 lid 1 persoon voor tafeldiensten 3 nieuwe leden, 2 personen tafeldienst 6 leden 18 leden

Wij zijn erg blij met de inzet van alle vrijwilligers! Helaas hebben we niet iedereen kunnen bellen. Mocht je niet gebeld zijn, maar je toch nog willen inzetten, meld dit dan via vrijwilligers@koriandertennis.nl

Let op! Verantwoord bier tappen Recent heeft een uitgebreide controle plaatsgevonden in het kader van de drank en horecawet. De controle had betrekking op de drank en horeca vergunning, de brandveiligheid en de naleving van milieuvoorschriften. De controle is uitgevoerd door het team handhaving van de gemeente. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. Compliment aan de Clubhuiscommissie en de Parkcommissie. Er is echter één probleem. Als het clubhuis open is moet er tenminste één seniorlid aanwezig zijn (bardienst) die in het bezit is van het certificaat verantwoord alcoholschenken. Op dit moment zijn er te weinig seniorleden van 18 jaar en ouder die dit certificaat in bezit hebben. Dit betekent dat wij het risico lopen op een boete van honderden euro’s en tijdelijke sluiting van het clubhuis. Daarom roepen wij alle seniorleden op om het certificaat zo snel mogelijk te halen. Dit kan gratis online via www.nocnsf.nl/iva Je hoeft niet urenlang te studeren, het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld ongeveer een kwartier.Alle geslaagden ontvangen het certificaat, dat staat goed op je CV, je ontvangt een kleine attentie en je helpt jou club enorm. Gewoon even doen dus, alvast bedankt! Invullen op online formulier: Barverantwoordelijke: Ben Francooy b.francooy@upcmail.nl Pagina 8 van 22


Mededelingen n.a.v. de ALV van 26 november 2014 Contributiebesluit Op basis van de begroting 2015 is besloten tot de volgende contributiebedragen: Senioren Studenten Dagleden Juniorleden

€ 179,50 € 135,50 € 135,50 € 89,75

Pupillen € 84,25 Winterleden € 54,00 Slapende leden € 24,00

Betalingsregeling De ALV heeft besloten om leden in staat te stellen bedragen > €179 in maximaal 4 gelijke termijnen via automatische incasso te betalen. Voor iedere incasso wordt een opslag van €2 als dekking voor kosten en gemiste rente gerekend. Bijzonder lidmaatschap met vrijstelling van contributieverplichting De ALV heeft besloten een bijzonder lidmaatschap met vrijstelling van contributieverplichting in te stellen.

-

Wat is het?

Lidmaatschap zonder contributieverplichting

-

Waarom doen we dit?

We hebben leden die zich gedurende een aantal jaar hebben ingezet voor de club, maar nu hun lidmaatschap moeten opzeggen wegens financiële omstandigheden

-

Wat zijn de voorwaarden?

1. Betrokkene wordt door een lid aangemeld bij de penningmeester met een verzoek om een seniorlid vrij te stellen van de volledige contributieverplichting 2. Betrokkene is van zins zijn/haar lidmaatschap op te zeggen ivm financiële problemen 3. Betrokkene is minimaal 5 jaar lid van de vereniging. 4. Betrokkene is de afgelopen 2 jaar aantoonbaar actief geweest binnen de vereniging,in commissies, bestuur etc. 5. Betrokkene verklaard zich akkoord met de voorwaarde dat buiten de normale (bardienst) verplichtingen extra werkzaamheden voor de club verricht worden, gedurende minimaal 40 uur in het betreffende kalenderjaar. 6. Na aanmelding bij de penningmeester zullen twee leden van het bestuur, zijnde de penningmeester en de voorzitter (bij diens afwezigheid de secretaris) beslissen over het verzoek. Wat zijn de voorwaarden. 7. Betrokkene mag op het moment van beoordeling van het verzoek geen financiële verplichtingen aan de club hebben. 8. Het vrijstellen van de volledige contributieverplichting geld voor de duur van 1 kalenderjaar. Is er na dit kalenderjaar niets veranderd in de (financiële) omstandigheden, dan zal er een nieuwe procedure opgestart worden. 9. Het vrijstellen van de contributieverplichting kan maximaal 3x worden gehonoreerd.

Namens het bestuur, de secretaris, Ronald van Velzen.

Pagina 9 van 22


Nieuws uit het clubhuis We hebben een gezellige club. Een van de belangrijkste plaatsen waar deze gezelligheid samenkomt, is het clubhuis. In de zomer worden hier vele overwinningen gevierd, de teleurstelling van een verloren partij verwerkt, er wordt gegeten, gedronken en natuurlijk gepraat en gelachen. De pakkende slogan die op ons clubhuis staat: "We love 2 serve you" kan alleen maar waargemaakt worden door al onze barvrijwilligers. Want wat wordt er tijdens het seizoen een berg werk verzet door al deze vrijwilligers!

Bardiensten 2015 De een vindt het draaien van een bardienst leuk, voor de ander is het een noodzakelijk kwaad. Wij als clubhuiscommissie zijn belast met het indelen van de bardiensten en streven ernaar om de indeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Dit vergt veel tijd, werk en aandacht. Zodoende zijn wij aan het kijken of we een verandering in dit proces kunnen realiseren om op die manier het planningssysteem efficiënter te maken en te vergemakkelijken. Ideeën verzamelen Samen weten we altijd meer dan alleen, dus heb je ideeën hoe het planningssysteem verbeterd kan worden; laat het weten! Alle ideeën zijn welkom, dus schroom niet en mail je suggesties naar Paula via: paula_de_geest@hotmail.com. Alvast bedankt voor het meedenken en jullie input.

Klein bedrag, pinnen mag We hebben afgelopen jaar een nieuwe kassa gekregen met vele mogelijkheden. Zoals velen van jullie weten kan er met pin betaald worden. Ideaal, want zo hoef je er geen rekening meer mee te houden om voldoende contant mee te nemen (tegenwoordig gaat bijna alles via pin en hebben steeds minder mensen contant geld op zak), daarnaast ook ideaal voor de barvrijwilligers die niet meer met grote hoeveelheden geld over straat hoeven. Registratie eigen consumpties tijdens bardienst Wat iedereen natuurlijk weet is dat je tijdens het draaien van je bardienst 2 consumpties mag nuttigen. Wat niet iedereen weet is dat dit geregistreerd moet worden. Dit is voor de clubhuiscommissie van belang met oog op de bestellingen en de begroting. Helaas is gebleken dat nog niet iedereen weet hoe je dit moet doen. Wij zullen ervoor zorgen dat hiervan een beschrijving bij de kassa komt te hangen. Dit zijn de handelingen: sla je producten aan, kies voor ‘betalen’, druk in het betaalscherm op ‘wegboeken’ en kies vervolgens voor ‘bardienst eigen gebruik’. Aan iedereen het verzoek hierom te denken.

Inleveren frituurvet Heb je thuis een frituurpan? Het is altijd een vervelend werkje om het vet te vervangen, want waar laat je het? Je kunt het inleveren op de club! Zet het in een afgesloten bak/fles neer (bij voorkeur uit het zicht, achter de houten deuren rechts achter het clubhuis en daar op de tafel neerzetten). Wij zullen ervoor zorgen dat dit wordt afgevoerd. Achter het clubhuis staat een speciale ton staan waar al het vet in wordt verzameld. Met de inzameling van het vet, kan de club een kleine financiële vergoeding ontvangen. Een klassieke win-win situatie: jij bent je vet kwijt en het levert de club nog iets op. De Clubhuiscommissie: Paula, Mary, Ad en Jaap Pagina 10 van 22


Kantine/clubhuis column Ja, hallo wat is het nou? Een kantine of een clubhuis? Onze hooggeëerde redactie spreekt nu volmondig over een kantine-column terwijl binnen ons eigengereide subcluppie het al bijna een half jaar verboden is om het woord kantine te gebruiken. Ja, daar is Jaap best serieus in. Wij snappen dat wel. Immers kantine heeft toch iets “ordinairs”, iets gewoons en tja dat is eigenlijk niet wat wij ervan willen maken. Ondertussen is het natuurlijk wel gewoon een kantine. Maar waag het niet om je regelmatig te vergissen als je het clubhuis binnenkomt. Dat geldt vooral voor ons als volgelingen, maar ik durf toch ook te zeggen dat de rest van de club hier niet al te lichtzinnig over moet denken, laat staan spreken. Ik vind dat je de clubleden hier beter voor kunt waarschuwen dan dat daar later gedonder van komt. Gedonder kan zijn: een groot woord……je kunt ook zeggen: gespreksstof.

K-mix Nu het huis van de club toch in de picture staat, maak ik gelijk even van de gelegenheid gebruik om melding te maken van de reacties op het “stukkie” hierover in de –vorige- Koriandermix. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Die zal wel verzonnen zijn voor mijn komst bij dit kluppie. Misschien een tip voor onze onvolprezen redactie om ook daar eens een keer bij stil te staan. Want is het wel een mix? Van wat? Een mix van alle meningen binnen de club? Een mix van alle soorten gasten in en rondom de club? Een mix van alle leden met foto op de club.? Ik zie steeds dezelfde leden met foto’s op de voorpagina…ik zie nooit onze Jaap op de voorpagina….of een onbekende gast…of een nieuw lid of iemand die helemaal niet herkent wil worden bij deze club. Enfin, hier ga ik helemaal niet over…maar wel prettig dat je er wat van mag zeggen.

Welstand clubhuis Genoeg over namen want ik wilde toch terugkomen op alle reacties over de schoonheid van onze kantine. Nou het is wel een succes want werkelijk iedereen heeft een mening over dit huis van de club. Tijdens onze ledenvergadering van eind november en daarna is er zelfs nog van-alles over geroepen, dus dan weet je het wel. Ja, moeilijk om een rode draad te ontwaren bij alle losbarstende oppoppende opinies. Maar gemiddeld genomen hoor ik meer leden die willen veranderen dan die het allemaal wel best vinden. Heb je bijvoorbeeld net een wereldpartij gespeeld op die uitmuntende tenniscourts van dit kluppie en daarna zoek je je weg naar een consumptie ….en dan tref je een clubhuis aan met niet dezelfde allure als de baan waar je vanaf komt. Dat hoeft misschien ook niet per se maar het wekt verwondering bij een oplettende speler. Een doorgewinterd korianderlid ziet dit natuurlijk helemaal niet meer, maar een nieuweling en/of willekeurige tegenstander van een competitieteam raakt altijd een beetje van de kook bij binnenkomst voor dat kopje koffie of wat gezelligers. Kortom er is werk aan de winkel (die uitdrukking is de spijker op zijn kop). En dat weet ons aller bestuurscomité inmiddels ook want er gaat wat veranderen. Waar een ledenvergadering niet zoal goed voor is. Immers aldaar is dit hoge woord er uit gekomen. Ach, ik weet ook wel.. heel snel zal het niet gaan in een doorsnee vereniging, maar het begin is gemaakt. Jullie gaan daar deze winter nog het nodige over lezen, vernemen, horen, zien, merken, voelen..misschien zelfs ruiken. Wat een spannend tenniskluppie heeft u toch.

Pagina 11 van 22


Waterwijkers Maar hoe betalen we een verandering, wordt dan al snel door een spitse luisteraar toegefluisterd. Het ledental daalt en stijgt ook weer, maar veel geld komt er niet bij. De contributie mag meestal niet omhoog. De consumptieprijzen willen de meesten niet verhogen(dat gebeurt wellicht toch). En met allerlei kostenbesparingen binnen de club(wat wel moet gebeuren overigens), ga je 9 van de 10 keer geen grote verandering mee financieren. Gelukkig is de oplossing door onze leden ingebracht: de fusie met de Waterwijk. We slopen dat clubhuis daar en met 600 gezamenlijke leden kunnen we aardig wat werk verzetten om alle bruikbare materialen te hergebruiken op onze eigen heilige grond. En als dat niet lukt, kan een lokale aannemer voor een knap bedrag die verplaatsing wel (helpen) regelen. Welaan, toen die suggestie flink bleef hangen in de kantine, is het toch nog een gezellige avond geworden daar in dat homehonk van het lekkerste kruid van de Thaise keuken. Helaas riep er toen nog een vrolijke gast dat die gezelligheid weleens een stuk minder kon worden als deze verblijfsruimte plaats moet maken voor een groter honk en een invasie van Waterwijkers. Grappig dat onze eigen Klaas toen opmerkte dat de zwarte pieten discussie ook tennisminnend Almere-West gaat verlagen. Het niveau in de club is nog op orde want de meesten van die hanggroep hadden het gemaakte punt begrepen.

“Change…yes we can” Obama begon ermee maar wij zetten door. Geen grappen maar bittere ernst. Jammer dat onze Peter dat niet meer als voorzitter kan meemaken, maar zijn opvolger heeft er gruwelijk veel zin in om er iets moois van te maken. Het is natuurlijk wel zo dat binnen onze club een verandering al snel een revolte betekent. Onze club is niet zo gewend erg te veranderen dus er wordt nogal wat van de leden gevraagd. Voorzichtig beginnen en voorzichtig volhouden…dat lijkt het adagium voor de komende jaren. Ja, jaren dat hoort u goed. We spreken nooit in kortere perioden. Dat geeft niet want dit kluppie is blijkbaar zo sterk geworden door alle aanvallen op etiketten/ gewoonten /gebruiken of rechten genadeloos de kop in te drukken. Dus daarom spreken we voortaan van aanpassing en niet van verandering. Het lijkt een detail, maar ondertussen worden de stoelpoten toch langzaamaan verzet of korter gemaakt. Toch is er nog wel een pikant detail te vermelden in dit kader, want een vooraanstaand lid (met visie) vertelde mij onder een biertje dat er elk jaar weer 60 nieuwe leden bijkomen(er vallen er ook weer veel af) en dat dat op den duur een sensatie van nieuwe rakkers op de club teweeg brengt. Dus die aanpassing waar we nu mee bezig zijn, kan wel eens een compleet changement opleveren. “De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.” : Albert Einstein Afz: DGO(De Grote Onbekende)

Pagina 12 van 22


Verslag van het Herfstjeugdtoernooi 2014 Hoi Beste Tennisvrienden,

In juni zijn wij voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen, om met de voorbereidingen van ons toernooi te gaan beginnen. Dit keer dachten wij “dat organiseren wordt een eitje”, want dit is alweer het 6de jaar dat wij het toernooi in deze samenstelling doen. Een geoliede machine dus. Ook dit jaar zijn wij weer bijzonder verwend door onze sponsors, de firma Bruna (Almere-Stadshart) heeft ons dit jaar een paar doeltjes geschonken, waar natuurlijk al gretig gebruik van is gemaakt. De firma Smikky (Almere-Buiten) die ons heeft voorzien van de tasjes met wat lekkers erin. Ook hebben wij van het Racketcentrum Zeewolde wederom een paar hele mooie prijzen ontvangen. En niet te vergeten de mooie bidons van onze eigen vereniging. Beste heren, wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen en namens ons en de deelnemende KIDS heel erg bedankt. Bij dezen bedanken wij ook al onze andere vaste sponsors, te weten, HCA en Océ Canon. Onze hoofdprijs in de loterij was dit jaar een Mediaplayer en ook dit jaar is deze prijs niet bij één van onze leden gevallen, maar degene die hem wel heeft gewonnen was er erg blij mee. Onze grootste sponsor was dit jaar toch wel de “ZON”. Deze heeft de hele week geschenen en op één klein buitje na voor een hele fijne temperatuur gezorgd.

Nu nog even wat feitjes op een rijtje: er werden in 14 categorieën gespeeld door 84 spelers met 92 inschrijvingen. Dit resulteerde in 129 wedstrijden, 279 sets met 2244 games en er waren dit jaar maar 2 walk-overs. In totaal zijn er 10.092 minuten gespeeld met een gemiddelde van 79.46 minuten per wedstrijd. Hoeveel blikken met ballen er door ons zijn opengetrokken hebben we helaas niet goed bijgehouden, maar het waren er veel.

Pagina 14 van 22


Ook hadden wij dit jaarweer, een ROOD en ORANJE event georganiseerd. Emar en zijn assistenten hebben daar ontzettend hun best op gedaan. Zowel bij rood als bij oranje waren er veel deelnemers in de leeftijd vanaf 6 tot en met 10 jaar. Deze jongens en meisjes hebben na het event meteen hun medaille in ontvangst genomen. Wij hopen dat we jullie ook volgend jaar weer zien. Dit jaar waren er ook weer een paar activiteiten georganiseerd, op woensdag de”pannenkoekdag”.

Monique, Jenny en Lionel hebben weer hun uistekende best gedaan. Ze waren lekker dames en heer! Op de donderdag was er s´avonds weer een disco onder leiding van onze eigen “DJ Tom Savi”.

En op de slotdag stond de popcornmachine er weer. Voor de rest kan ik jullie vertellen dat wij met heel veel plezier dit toernooi hebben georganiseerd. Onze gasten zijn tevreden naar huis gegaan en hebben veel kunnen spelen. Dit jaar begonnen we op de zaterdag met regen en daarna is het zo goed als droog geweest, daardoor hebben wij ook dit jaar geen wedstrijden hoeven te verplaatsen. Wij hopen dat het zonnetje ons volgend jaar ook weer toelacht. Er waren dit jaar weer veel supporters te vinden op ons park in de vorm van ouders, opa’s en oma’s die toch nog zo af en toe, onze fijne warme fleece-dekentjes kwamen lenen.

Pagina 15 van 22


Wij hebben iedereen die ons geholpen heeft, om dit toernooi tot een succes te maken, bij de slotspeech al bedankt. Maar omdat niet iedereen daar bij aanwezig was willen wij nogmaals langs deze weg iedereen, hartelijk bedanken voor hun hulp. De mensen die in de kantine hebben geholpen, de baancommissie, de mensen die zich bij de wedstrijdtafel hebben ingezet, de tennisleraar, de fotograaf, de sponsors en onze eigen bondsgedelegeerde dhr. Jan van Dijk. Lieve mensen allemaal bedankt!!! Ik wil jullie meteen vragen, om voor volgend jaar de datum 19 t/m 25 oktober 2015 en het voorweekend van 18 en 19 oktober (week 43) vast in jullie of jullie ouders agenda te reserveren. Dan is het volgende Koriander Open Herfst Jeugdtoernooi, gepland. Nu rest er mij niets anders meer dan jullie namens de wedstrijdleiding: Gerda, Jenny, Jim, Jurgen, Mary, Peggy, en Karin.

“Een fijne kerst en een gezond en sportief 2014 toe te wensen.�

Pagina 16 van 22


Uitnodiging Het bestuur van TV Koriander nodigt U graag uit voor de Nieuwjaarsreceptie die we houden op:

zaterdag 10 januari 2015 Vanaf 16.00 tot 18.00 uur bent U van harte welkom in het clubhuis

Pagina 17 van 22


Verwachting exploitatie 2014 en begroting 2015 Tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 november jl. is de verwachting voor 2014 en de begroting 2015 door het bestuur gepresenteerd. Voor 2014 verwachten we een tekort van ca € 3.500. Dit is conform de begroting. Voor 2015 verwachten we nog steeds een tekort van ca € 2.500. Bij besluitvorming over de aanleg van het nieuwe tennispark is in de meerjarenbegroting uitgegaan van een contributiestijging van 9% per jaar over de jaren 2013 – 2015. In 2013 is dit doorgevoerd. In 2014 en ook 2015 is er voor gekozen om de contributie beperkt te laten stijgen. Reden hiervoor is dat het bestuur geen mogelijkheid ziet om met het huidige broze economisch herstel een relatief groot beroep te doen op de leden. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat het aantal opzeggingen boven normaal komt te liggen, hetgeen de exploitatie van Koriander negatief beïnvloedt. Andere oorzaak is het afhaken van sponsoren. Ook bedrijven kiezen vandaag de dag zeer bewust voor het inzetten van hun middelen en de sponsoring van een tennisvereniging wordt daarbij al snel geschrapt. Pogingen om nieuwe bedrijven voor Koriander te interesseren zijn nog niet succesvol gebleken. De kosten zijn al enige jaren onder controle. Onderzocht wordt of er een besparing te realiseren is op het gebied van Energie. Zie hiervoor pag. 19. in deze Koriandermix. Het bestuur heeft als doelstelling om een sluitende exploitatie te realiseren. Dit is voor de continuïteit van de vereniging van wezenlijk belang. Het bestuur realiseert zich dat onder bijzondere omstandigheden dit doelt niet haalbaar is en heeft gekozen voor een pragmatische aanpak. Belangrijkste pijler voor de begroting is het aantal leden. Bij het schrijven van deze bijdrage ziet het er naar uit dat voor het eerst sinds jaren het aantal nieuwe inschrijving in het jaar (2014) flink boven het aantal opzeggingen ligt. Dat is een prachtige ontwikkeling die een mooie bodem legt onder de begroting voor 2015. De Algemene ledenvergadering heeft op 25 november 2014 de begroting voor 2015 goedgekeurd.

Met vriendelijke groet, Richard de Kreij, penningmeester.

Pagina 18 van 22


Wie wil er meehelpen om het energieverbruik bij Koriander terug te brengen? Eén van de grootste kostenposten bij Koriander betreft energie: elektra, warmte, water. Dat kost ons circa € 9.000 per jaar Om een idee te geven van het verbruik:

 Elektra :  Warmte :  Water :

30.000 KwH 70 GigaJoules 151 m³

Het bestuur heeft als doelstelling het verbruik structureel terug te dringen. Dat scheelt in de kosten en helpt ook mee aan een betere leefomgeving. Waar kun je zoal aan denken? Bijvoorbeeld energiebesparende lampen en besparing op verbruik van overige apparaten in het clubhuis. Zonnepanelen op het clubhuis. LED lampen in de lichtmasten. Misschien nog heel veel meer….Vrijwel zeker is dat het bewustmaken van leden om samen tot concrete maatregelen voor besparing te komen ons gaat helpen. Een vraag aan de leden:

welke leden, die affiniteit hebben met duurzaamheid, willen in de komende maanden in samenspraak met het bestuur onderzoek doen naar meer duurzaam energieverbruik met speciale aandacht voor (verlaging van) de kosten? Het bestuur denkt aan een groep van maximaal 6 personen om slagvaardig te kunnen handelen. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november jl. hebben zich al 2 leden aangemeld. Dat is dus een mooi begin!! De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2015. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar : penningmeester@koriandertennis.nl

Richard de Kreij, Penningmeester.

Pagina 19 van 22


Uitloting certificaten Supporterslening Tijdens de ALV op 25 november 2014 heeft de jaarlijkse uitloting van 10 certificaten ad € 75,- van de Supporterslening plaats gevonden. Dit betreft de volgende nummers: 65 - 66 - 70 - 74 – 82 - 83 - 112 – 126. Op het certificaat met nummer 113 is een premie van 40% gevallen. Op het certificaat met nummer 75 is een premie van 60% gevallen. In januari 2015 zullen de betreffende leden hun inleg (al dan niet met premie) terug ontvangen. Inmiddels heeft één certificaathouder aangegeven zijn certificaat aan de vereniging te schenken. Hartelijk dank hier voor. Een erg mooi gebaar!

Grote Clubactie Tennisvereniging Koriander heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Grote Clubactie. Men kon hiervoor online loten kopen, 80% van het aankoopbedrag ging rechtstreeks naar de vereniging. Als doel hadden we een opknapbeurt voor de speeltuin op het tennispark voor ogen. In totaal zijn er 99 loten verkocht, en daarmee is er € 237,60 voor de tennisvereniging opgehaald! Wat ons betreft is de actie geslaagd. We willen dan ook iedereen die één of meerdere loten heeft gekocht bedanken!

Foto’s gevraagd Voor de nieuwe omslag van de Koriandermix, die we vanaf april willen gaan gebruiken is de redactie op zoek naar leuke, echter Koriander-foto’s. Niet zozeer twee mensen op de baan, maar meer de acties en de activiteiten erom heen, waar veel jeugd en volwassentennissers of toeschouwers op staan. Ze mogen naar de redactiemailbox: koriandermix@koriandertennis.nl

Pagina 20 van 22


Is tennis aan verandering toe? Steeds meer sporten moeten er aan geloven. Verandering van de spelregels om de sport attractiever te maken. Na onder andere volleybal, tafeltennis, hockey en voetbal, lijkt nu ook tennis aan de beurt. De Australische tennisbond komt met nieuwe regels, Roger Federer en Lleyton Hewitt gaan er op 12 januari in Sydney mee experimenteren. Verkorte speeltijd, daar draait het in de meeste gevallen om. Daar valt veelal best wat voor te zeggen. Al kan een lange tennispartij ook heel spectaculair zijn. Neem bijvoorbeeld de langste tenniswedstrijd ooit gespeeld, tussen Nicolas Mahut en John Isner. Maar liefst elf uur en vijf minuten stonden de Fransman en Amerikaan in 2010 op Wimbledon tegenover elkaar op de baan. Een lange zit over drie dagen, dat wel.

Om tennis sneller te maken is de Australische tennisbond nu met nieuwe regels op de proppen gekomen. Doorspelen bij een netservice, een beslissend punt bij 40-40, een set tot vier games en bij 3-3 een tiebreak tot vijf punten. Allemaal regels om de tijd van een wedstrijd te verkorten. Dat lijkt een trend te zijn in de sportwereld.

Pagina 21 van 22


Jaarkalender JANUARI

FEBRUARI

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nieuwjaarsdag

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen Nieuwjaarsreceptie

Niet bang voor een beetje kou

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen

Niet bang voor een beetje kou

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen

Niet bang voor een beetje kou

Niet bang voor een beetje kou

MAART Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen

Niet bang voor een beetje kou

Niet bang voor een beetje kou Klaverjassen

Niet bang voor een beetje kou Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander

Pagina 22 van 22

Profile for TV Koriander

Koriandermix december 2014 web versie  

Clubblad TV Koriander, Almere.

Koriandermix december 2014 web versie  

Clubblad TV Koriander, Almere.

Advertisement