{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Beste lezers, Welkom in het kerstnummer van de Koriandermix. Een nummer vol met nuttige informatie over het wel en wee van de club. Ook een flink aantal aankondigingen. Kaarsjes aan, voetjes op de bank en gezellig lezen in dit laatste nummer van het jaar. Volgend jaar zullen er nog maar vier nummers op de mat vallen. Jammer, maar het is niet anders. Wij: Rinus, Erik, Rob en Marry, wensen iedereen hele fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en vooral een heel sportief, gezond en liefdevol 2016. Voor nu: veel leesplezier! Redactie Koriandermix.

In dit nummer: Van de redactie Van de voorzitter‌ Jarigen en nieuwe leden Beleidsplan Inhoud bardiensten Mededelingen uit de ALV Mededelingen verkrijgen knltb-pas, contributievrijstelling Van de penningmeester Verantwoord tappen, foto’s, pasjesavonden Tennis Tourist Travell Open Koriander Jeugdtoernooi verslag Weekend Dubbel, najaarscompetitie, clubkampioenschappen Competitie-indeling Jaarkalender

2 4 5 6, 7 8 9 10,11 12 13 14,15 16,17 18 19 20

Pagina 2 van 20


Van de voorzitter Op 4 december 1985 werd TV Koriander opgericht. Bij de start waren zo’n 35 mensen betrokken. Ondertussen zijn we 30! jaar verder. Koriander is gegroeid tot een vereniging met ca. 350 leden. We realiseren ons dat tennissen, vooral voor de jeugd, niet meer zo voor de hand liggend is. Er zijn immers veel alternatieven terwijl Nederland de laatste jaren echt een rolmodel tennis bij mannen en vrouwen mist. Hoeveel mensen zijn er niet gemotiveerd door de prestaties van Krajicek, Eltingh & Haarhuis en Siemerink? En misschien nog verder terug: Tom Okker en Betty Stöve (wie herinnert zich deze mensen nog)? Dat houdt in dat je als vereniging nog beter je best moet doen om aantrekkelijk te zijn voor tennisliefhebbers en dat ook te blijven. Afgelopen tijd is gebruikt om een beleidsplan voor de periode 2016-2019 op te stellen. Dit is besproken met de leden en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 november jl. Het integrale plan is in deze Koriandermix opgenomen. Misschien valt het je op: geen A4-tjes vol tekst maar een aantal slides waaruit heldere keuzes blijken. Om plannen waar te maken is er meer nodig dan goedwillende bestuursleden en commissieleden. Daar kan ieder lid haar/zijn steentje aan bijdragen. Ik nodig je van harte uit om de komende maanden met ons mee een flinke stap naar de toekomst te maken. Want dat is nodig. De huidige exploitatie is moeilijk sluitend te krijgen. Zie hiervoor de bijdrage van de penningmeester aangaande de begroting 2016. Oplossing ligt vooral in het laten groeien van het aantal leden. Tijdens de ALV bespraken we het voorstel (Koriandermix oktober 2015) om vanaf 1 januari 2016 alleen nog pinnen toe te staan in ons clubhuis. Dit voorstel is aangenomen, al waren de discussies over vooren nadelen best fel. Brengt me terug naar het feit dat Koriander 30 jaar bestaat. Daar wil het bestuur de gepaste aandacht aan geven. Dat doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari aanstaande. We starten wel later dan gewend om met elkaar een hapje te kunnen eten. Het bestuur nodigt alle leden uit. Je moet je hiervoor wel aanmelden. Zie verderop in deze Koriandermix. 2015 was best een bewogen jaar voor Koriander. Heel veel zaken gaan goed. Alles dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Als bestuur, maar ook als ‘de rest van de vereniging’, mogen we dankbaar zijn dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten. Datzelfde geldt voor ons sponsoren. Zij vormen een belangrijk onderdeel van onze exploitatie en daarmee voor de continuïteit van de vereniging. Misschien vergeten we het wel eens om het simpele maar oh zo belangrijke “dank je wel” te zeggen. Daarom namens het bestuur: “DANK JE WEL”. Als je dit leest zijn de kerstdagen en de jaarwisseling niet ver meer weg. Ik wens je een genoeglijk restant van 2015 en natuurlijk… een heel fijn begin van hopelijk een prachtig jaar 2016! Richard de Kreij.

Pagina 4 van 20


Nieuwe leden Justin Bergman Sonja Klasen Robin Taekema Rubey van Hemert Thijs Vlietstra

junior senior junior junior junior

Welkom, veel tennisplezier!

Jarigen Neomi Zeger Demko Hanna Axel Dave Thomas Robin Marije Mario Rick Job Charissa Danilo Salma Liz Gianni Karel Tycho Nadia Valentina Amira Tycho Saskia

ter

ter

t

Schรถbel Stege Vorenhout Kreike Stege Pos Pos Sprengers Kreike Martens Henselmans Hooft Tolen Feijen Boudount Kregting Feijen Kooiman Akkerman El-shamy Ophof-Atamari Blaas Oudshoorn Blum

16 12 2007 19 12 2008 19 12 2003 21 12 2004 1 1 2007 5 1 2002 5 1 2002 7 1 2003 12 1 2003 12 1 2002 14 1 2005 17 1 1998 18 1 2001 18 1 2005 20 1 2003 22 1 2007 26 1 2008 27 1 2001 28 1 2006 14 2 2000 19 2 2004 23 2 2008 4 3 2003 13 3 2008

Pagina 5 van 20


Beleidsplan 2016 – 2019 TV Koriander Dit beleidsplan is als volgt tot stand gekomen: •

volgen cursus ‘plannen maken voor sportbestuurders’ van KNLTB

diverse aparte sessies bestuur Koriander

input alle bestuursleden op thema’s als missie – visie – thema’s (sterkte – zwakte – kans – bedreiging)

keuze belangrijkste thema’s

Missie = de kapstok, deze bestaat uit: •

tennisvereniging

mensen samen brengen

(leren) tennissen

recreatief en competitief

sportiviteit

thuis voelen (betrokken – sfeer)

Visie = waar gaat het in 2016 – 2019 om? •

financieel gezond blijven

groei ledental

banen in topconditie houden

gekwalificeerde tennisleraren + lessen

(groot) aantal activiteiten  competitie  toernooien  recreanten  winter

Pagina 6 van 20


Speerpunten: • • • •

groei en tegelijkertijd verhouding senior – jeugdlid van 71-29% naar 60-40% brengen verbetering communicatie duurzaamheid (o.a. energieverbruik en milieu aspecten) uitstraling park en clubhuis verbeteren

Uitvoering door aparte werkgroepen

Planning •

november 2015: beleidsplan voorleggen aan a.l.v.

december 2015: start werkgroepen met uitvoering  groei:

Ben en Mark (gereed feb. 2016)

 communicatie:

Thomas (gereed feb. 2016)

 duurzaamheid:

Richard

 uitstraling:

> 2016 (keuzes maken)

Pay off om TV Koriander in één zin samen te pakken: “Koriander: 365 dagen per jaar tennisplezier”

Pagina 7 van 20


High Five Consultancy Business brede voordelen door optimaal HR beleid. Bedrijven kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies op het gebied van Human Resources, salarisadministratie en pensioenen. Particulieren kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies in conflict situaties met werkgever, vragen over pensioen, werken in het buitenland en aangifte Inkomstenbelasting.

Jolanda Koning

Jolanda@high5consultancy.nl www.high5consultancy.nl +31(0)6-48811843

Keurslagerij Pouw Voor de beste barbecue en catering Rundvlees van eigen “mesterij” www.keurslagerpouw.nl Keurslagerij Hans Pouw, Stationsstraat 46, Almere Tel. 036 5341675

Inhoud bardiensten 2016 Zoals je hebt kunnen lezen kan er vanaf 1 januari 2016 in het clubhuis alleen nog maar cashless worden betaald. Het juiste gebruik van de kassa wordt daarmee van groot belang! Let goed op de instructies. Voor de bardiensten betekent dit besluit dat het bekende ‘geldzakje’ verdwijnt. Er hoeft dus ook geen geld meer geteld te worden na afloop van de bardienst. De Clubhuiscommissie leest zelf de baromzetten elektronisch uit. Het produceren van dagtotalen vanuit de kassa vervalt daarmee. Wat te doen als iemand toch alleen cash bij zich heeft? Er zijn een aantal mogelijkheden waarmee je iemand toch goed kunt helpen: • Het in ontvangst nemen van het cash bedrag en zelf pinnen door de bardienst; • Het invullen van een eenmalige machtiging. Deze formulieren zijn vanaf 2016 achter de bar aanwezig. Leg hierbij zoveel mogelijk het KNLTB nummer vast op de bon. Dit voorkomt verwarring achteraf. Met ingang van 2016 zijn er nog 2 sleuteladressen: • Familie Gietman, Mosweg 31 (tegenover de ingang naar het tennispark) • Familie van Velzen, Klaverweg 55

Pagina 8 van 20


Mededelingen uit de ALV van 24 november 2015 Contributiebesluit Op basis van de begroting 2016 is besloten tot de volgende contributiebedragen:: Senioren Studenten Dagleden Juniorleden Pupillen Winterleden Slapende leden

€188,50 €142,25 €142,25 € 94,25 € 88,50 € 56,75 € 25,25

Uitlotingg certificaten Supporterslening Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november j.l. heeft de uitloting van de certificaten van de Supporterslening plaatsgevonden. Zoals voorgeschreven door het reglement vindt publicatie plaats in de KorianderMix en op de website. De uitgelote certificaatnummers ificaatnummers zonder premie zijn: 18,19,24,29,30,37,38 en 107. Op certificaatnummer 17 is een premie van 40% toegekend en op certificaatnummer: op nummer 85 een premie van 60%. De eigenaren van de certificaten worden binnenkort persoonlijk op de hoogte gesteld. gesteld. Uitbetaling zal plaatsvinden in januari 2016. Cashbetalingen. Punt 10 van de agenda was de behandeling van de brief van J. van Breugel met als onderwerp het overgaan op cashless betalen, het opheffen van de sleuteladressen en ophalen van de sleutel sle bij tankstation Haan en de mogelijkheid creëren om per bardienst 1 lid in te roosteren. Voor het overgaan op alleen cashless betalen is het volgende voorstel ter beslissing bij de ALV neergelegd: “MET INGANG VAN 1 JANUARI 2016 KAN ER IN HET CLUBHUIS CLUBHUIS ALLEEN CASHLESS BETAALD WORDEN”. Dit voorstel is aangenomen met 18 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 onthouding. De afwijzing van de overige 2 genoemde punten: opheffen van de sleuteladressen en de mogelijkheid creëren om per bardienst 1 lid in te roosteren zijn door het bestuur toegelicht en niet ter stemming aangeboden.

Namens het bestuur, De secretaris, Ronald van Velzen

Pagina 9 van 20


Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 9 januari 2016

Graag nodigt het bestuur jou en jouw partner uit voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op zaterdag 9 januari 2016 van 17.00 – 21.00 uur. De receptie heeft als bijzonderheid het 30-jarig bestaan van TV Koriander. Vandaar dat gekozen is voor een iets andere opzet dan dat we gewend zijn. Voor aanwezigen zal er rond 18.15 uur een warme maaltijd worden geserveerd. Om een goed beeld te krijgen van het aantal te bestellen maaltijden, de benodigde ruimte (past het allemaal wel in ons clubhuis) en inkopen van overige versnaperingen vraag ik je om vooraf aan te geven of je komt. Wil je daarvoor een e-mail sturen aan: secretaris@koriandertennis.nl? Vermeld s.v.p. je naam, of je alleen komt of met partner en of je mee eet. Tot op de nieuwjaarsreceptie!

Mededelingen contributiebetaling en verkrijgen KNLTB pas Betalingsregeling

Het bestuur heeft besloten om leden in staat te stellen bedragen > €188,50 in maximaal 4 gelijke termijnen via automatische incasso te betalen. Voor iedere incasso wordt een opslag van €2 als dekking voor kosten en gemiste rente gerekend. Bardienst of alternatieve werkzaamheden Het KNLTB pasje, wat het recht op spelen geeft wordt pas verkregen na betaling van de contributie en het afspreken van drie bardiensten. Wat wellicht niet iedereen weet, is dat leden die werkzaamheden verrichten in commissies of in het bestuur vrijgesteld zijn van bardiensten. Uiteraard mogen zij zich wel opgeven om alsnog bardiensten te draaien. Dus voor iedereen die het voldoen aan de bardienstverplichting vervelend vindt: wordt actief in een commissie en je krijgt vrijstelling van de bardienstverplichting.

Pagina 10 van 20


Bijzonder lidmaatschap met vrijstelling van contributieverplichting De ALV in het najaar 2014 heeft besloten een bijzonder lidmaatschap met vrijstelling van contributieverplichting in te stellen. Het bestuur heeft besloten om punt 10 toe te voegen om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan. - Wat is het? Lidmaatschap zonder contributieverplichting - Waarom doen we dit? We hebben leden die zich gedurende een aantal jaar hebben ingezet voor de club, maar nu hun lidmaatschap moeten opzeggen wegens financiële omstandigheden Wat zijn de voorwaarden? 1. Betrokkene wordt door een lid aangemeld bij de penningmeester met een verzoek om een seniorlid vrij te stellen van de volledige contributieverplichting 2. Betrokkene is van zins zijn/haar lidmaatschap op te zeggen ivm financiële problemen 3. Betrokkene is minimaal 5 jaar lid van de vereniging. 4. Betrokkene is de afgelopen 2 jaar aantoonbaar actief geweest binnen de vereniging, in commissies, bestuur etc. 5. Betrokkene verklaard zich akkoord met de voorwaarde dat buiten de normale (bardienst) verplichtingen extra werkzaamheden voor de club verricht worden, gedurende minimaal 40 uur in het betreffende kalenderjaar. 6. Na aanmelding bij de penningmeester zullen twee leden van het bestuur, zijnde de penningmeester en de voorzitter (bij diens afwezigheid de secretaris) beslissen over het verzoek. 7. Betrokkene mag op het moment van beoordeling van het verzoek geen financiële verplichtingen aan de club hebben. 8. Het vrijstellen van de volledige contributieverplichting geld voor de duur van 1 kalenderjaar. Is er na dit kalenderjaar niets veranderd in de (financiële) omstandigheden, dan zal er een nieuwe procedure opgestart worden. 9. Het vrijstellen van de contributieverplichting kan maximaal 3x worden gehonoreerd. Toegevoegd ivm procedure: 10. Van betrokkene wordt formeel het lidmaatschap aan het eind van het jaar door het bestuur opgezegd. Uiteraard kan er door de leden een nieuwe procedure worden opgestart, tot een maximum van totaal 3x (zie punt 9)

Namens het bestuur, De secretaris, Ronald van Velzen

Pagina 11 van 20


Van de penningmeester Begroting 2016 en contributie De afgelopen ALV van 24 november stond onder meer in het teken van de begroting 2016 en de financiële verwachtingen voor dit jaar. De begroting 2016 sluit met een beperkt tekort, maar ook met een aantal uitdagingen. In de opbrengstensfeer is gerekend met een ledental dat zich herstelt van de terugval in 2015, waarmee we nu onder de 300 leden zijn gezakt. Gerichte inspanningen en extra budget moeten de ledengroei ondersteunen. Daarnaast zal ook in de kosten van 2016 moeten worden gesneden, waarbij we de schoonmaakkosten zullen terugbrengen met behoud van kwaliteit. De redactiekosten zullen daarnaast afnemen door de frequentie van het clubblad terug te brengen van 6 naar 4. Belangrijkste investering voor 2016 betreft het terrasmeubilair, waarbij de fasering van de uitgaven hiervoor deels naar dit jaar is getrokken. Uitgaande van de in de ALV goedgekeurde begroting is de contributie per ledencategorie vastgesteld voor 2016. Zie voor de bedragen de bijdrage van de secretaris. Verwachtingen 2015 Voor 2015 verwachten we op -€ 4.000 uit te komen, ca € 1.200 onder begroot vooral door enigszins lagere (bar)inkomsten. Ondersteuning penningmeesterschap Na de overname van het penningmeesterschap in april is gebleken dat ik deze rol anders dan voorzien alleen zou gaan invullen. De combinatie met drukke werkzaamheden lijkt steeds meer te gaan dringen. Dat brengt mij ertoe op zoek te gaan naar een of meerdere leden die mij zouden kunnen ondersteunen in het vervullen van deze functie om dit te kunnen blijven volhouden. Bij deze dan ook een oproep aan de leden met enige financiële/administratieve achtergrond om zich te melden en voor meer informatie ben ik altijd bereikbaar op het in het clubblad vermelde mailadres. Met vriendelijke sportgroet, Paul van der Heijdt

Oproep kascommissie Voor de kascommissie, die jaarlijks de jaarrekening en onderliggende administratie van de tennisvereniging toetst, zijn we op zoek naar nieuwe leden. Dit betekent in grote lijnen het doornemen van concept jaarstukken, onderzoek naar de administratie gevolgd door afstemming en overleg over de bevindingen met de penningmeester. In de Algemene Ledenvergadering wordt tenslotte verslag gedaan van de uitkomsten van de toetsing. Heb je enige affiniteit met financiën en tijd om deze commissie te versterken, meld je dan snel aan bij de penningmeester via het mailadres penningmeester@koriandertennis.nl.

Pagina 12 van 20


Verantwoord bier tappen? Als het clubhuis open is moet er ingevolge de drank en horecawet tenminste één seniorlid aanwezig zijn diee in het bezit is van een certificaat verantwoord alcohol schenken. Op dit moment zijn er nog te weinig weini seniorleden (18 jaar en ouder) die dit certificaat en bezit hebben. Dit betekent dat wij het et risico lopen op een stevige boete en tijdelijke sluiting van het clubhuis. Daarom roepen wij alle seniorleden op om het certificaat zo snel mogelijk te halen. Inmiddels zijn meer dan 85 leden geslaagd, nu jij nog! Dit kan gratis online via www.nocnsf.nl/iva Je hoeft niet urenlang te studeren, het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld ongeveer een kwartier. Alle geslaagden ontvangen het certificaat, dat staat goed op je CV. Jee ontvangt een kleine attentie en je helpt jouw club enorm. Gewoon even doen dus. Alvast bedankt! Invullen op online formulier: Barverantwoordelijke: Ben Francooy b.francooy@upcmail.nl

Studententarief Senior leden die fulltime studeren kunnen gebruik maken van het studententarief. Hiervoor dient hij/zij ieder jaar vóór 1 januari een kopie van zijn/haar studentenkaart van het huidige schooljaar aan te leveren bij de ledenadministratie. Deze kun je inscannen en per mail verzenden aan ledenadministratie@koriandertennis.nl

Foto’s op KNLTB pasjes Een aantal leden heeft nog een foto foto op zijn KNLTB pas die niet echt meer gelijkend is op de huidige verschijning van het lid. Sommige foto’s zijn al jaren oud. Ik zal geen namen noemen, degene die het betreft weten dat het om hen gaat. Zo heb ik van een aantal twintigers nog puberfoto’s puberfoto gezien en ook van een aantal oudere leden is de foto op de pas al jaren niet veranderd. Zou iedereen die een nieuwe foto op zijn pas wil, deze vóór 1 januari bij de ledenadministratie kunnen aanleveren? De foto kan worden ingescand als afbeelding en dan per mail worden verstuurd. Heb je hierbij hulp nodig, neem dan contact op met Monique Katuin, 06 48173716.

Pasjesavonden De pasjesavonden zijn gepland voor maandag 4 en woensdag 6 april 2016.. Op beide avonden kunt u uw KNLTB pas afhalen tussen 19.00 en 21.00 uur in het clubhuis. Deze pas heeft u nodig bij competitie en toernooien. Om in het bezit te komen van uw tennispas dient u: -

de contributie voor 2016 hebben betaald als senior lid ingeschreven te hebben voor 3 bardiensten

Schrijf de data vast in uw agenda zodat u deze niet kunt vergeten!


De Tennis Tourist Travell 2016… zal worden gehouden in het weekend van 19 en 20 maart. De Tennis Tourist Travell is een autorit over een vooraf uitgezette min of meer toeristische route. Tijdens deze tocht krijg je een aantal vragen te beantwoorden en mogelijk wat opdrachten uit te voeren. Voor de goede antwoorden/oplossing kun je punten scoren. Het best scorende team zal uiteindelijk tot winnaar worden uitgeroepen. De Tennis Tourist Travell is geen snelheidsrit en de normale verkeersregels zijn van toepassing. Verzamelpunt (met koffie en ….) voor de start van deze auto puzzeltocht is dit keer:

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Start: ·Op zondag 20 maart vanaf ongeveer 9.30 uur. Afhankelijk van aantal inschrijvingen(equipes); Nodig: (per equipe): • 1 Koets, auto, vehikel met motor, perenkist of andere benaming voor voertuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet waarvoor een (geldig) rijbewijs B(E) is vereist. Het aantal inzittenden dient beperkt te worden tot het maximaal toegestane aantal van de auto. • Scherpe geesten, richting(-s)gevoel, humor en genoeg brandstof. Kosten: € 20,00 per auto bij 2 inzittenden. Extra passagiers € 7,00 per persoon. De tocht zal eindigen bij of in de buurt van het clubhuis van T.V.Koriander alwaar uiterlijk om 16.30 uur iedereen wordt verwacht. Hier zal de route worden doorgenomen en mogelijke niet begrepen vragen en opdrachten worden toegelicht. Na berekening van de slimste equipe en de daarop volgende prijsuitreiking is het mogelijk om een eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 12,00 per persoon. Optioneel is het om voorafgaand aan de rit je al op zaterdag 19 maart bij het hotel te melden. Wij hebben onderstaand arrangement afgesproken met Hotel Zuiderduin. -Een overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, -Vrij parkeren op basis van beschikbaarheid, -Een drie gangen dinerbuffet inclusief 1 consumptie, -Een uur bowlen op de zaterdagavond, -Vrij gebruik van zwembad, sauna’s en fitnessruimte.

De totaalprijs hiervoor is € 63,- per persoon op basis van verblijf in een 2 persoons kamer. Pagina 14 van 20


Dit is natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de stemming te komen en je aspiraties en (on)vermoede kwaliteiten met anderen te delen. Aanmelden voor het rijden van de route en het gebruiken van de maaltijd na de prijsuitreiking kun je tot uiterlijk 8 maart doen aan onderstaand e-mail adres: adjmrijkers@kpnmail.nl Hierbij graag de volgende gegevens vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd. De verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer NL06ABNA083.10.75.694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere. Aanmelden voor de extra faciliteit (Hotel Zuiderduin) dient uiterlijk 31 januari binnen te zijn in verband met een optie op de kamers. Deze aanmelding dient te worden gedaan op het volgende e-mail adres: adjmrijkers@kpnmail.nl Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een gelijktijdige betaling van â‚Ź 63,- per persoon op rekening NL06ABNA083.10.75.694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere. Als je hier gebruik van maakt dan zul ook de route wel rijden dus in dit geval ook graag de volgende gegevens vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd. Ook deze verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer NL06ABNA083.10.75.694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere. We zien je aanmelding graag zo snel mogelijk binnenkomen! Je contactpersonen voor deze activiteit zijn ook dit jaar weer; Frank van Schaik en Ad Rijkers.

Pagina 15 van 20


Herfstjeugdtoernooi 2015 Hoi Beste Tennisvrienden, op de valreep nog even een verslag van het Herfstjeugdtoernooi 2015.

In juni zijn wij voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen, om met de voorbereidingen van ons toernooi te gaan beginnen. Wij dachten “dat wordt een eitje”, want het is alweer het 7de jaar dat wij het toernooi mochten organiseren. Dit jaar is ons team uitgebreid met de heren, Lionel, Sonny en Mitchell en onze stagiaire Lisette. Fout kon het dus niet gaan. Helaas was deze gedachte verkeerd. Tot op 3 weken voor de startdatum hadden we ongeveer 30 kinderen die zich hadden ingeschreven, Wij dachten op dat moment: we moeten het toernooi gaan afblazen. Gelukkig kwamen er, op het moment dat deze beslissing genomen moest worden, toch nog 20 ingeschreven binnen en op de allerlaatste dag nog een paar. Dus met de helft van het aantal kinderen van vorig jaren konden we het toch door laten gaan. Ook dit jaar zijn wij weer bijzonder verwend door onze sponsors. De firma Smikky (Almere-Buiten) die ons heeft voorzien van de tasjes met wat lekkers erin. HCA heeft ons verwend met voor ieder kind een gezond sapje. Ook hebben wij van het Racketcentrum Zeewolde wederom een paar hele mooie prijzen ontvangen. Beste heren wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen en namens ons en de deelnemende KIDS heel erg bedankt. Bij deze bedanken wij ook al onze andere vaste sponsors. Onze hoofdprijs in de loterij was dit jaar een Bluetooth speaker (het merk ben ik even vergeten). Doordat het aantal kinderen een stuk lager lag dan voorgaande jaren, zijn gelukkig alle kinderen met een prijs(je) naar huis gegaan. Helaas was het weer niet zo mooi als vorig jaar, maar alle wedstrijden konden gespeeld worden.

Nu nog even wat feitjes op een rijtje: er werden in 13 categorieën gespeeld door 57 spelers met 69 inschrijvingen. Dit resulteerde in 109 wedstrijden, 232 sets met 1909 games. In totaal zijn er 8605 minuten gespeeld met een gemiddelde van 81.18 minuten per wedstrijd. Hoeveel blikken met ballen er door ons zijn opengetrokken hebben we helaas niet bijgehouden, maar het waren er veel. Ook hadden wij dit jaar weer, een ROOD en ORANJE event georganiseerd. Emar en Alexa hebben daar ontzettend hun best op gedaan. Zowel bij rood als bij oranje waren er veel deelnemers in de leeftijd vanaf 6 tot en met 10 jaar. Deze jongens en meisjes hebben na het event meteen hun medaille in ontvangst genomen. Wij hopen dat we jullie ook volgend jaar weer zien. Pagina 16 van 20


Dit jaar waren er ook weer een paar activiteiten georganiseerd, op woensdag de”pannenkoekdag”. Op de slotdag stond de popcornmachine er weer. Voor de rest kan ik jullie vertellen dat wij met heel veel plezier dit toernooi hebben georganiseerd. Onze gasten zijn tevreden naar huis gegaan en hebben veel kunnen spelen. Dit jaar begonnen we op de zaterdag met regen en daarna is het zo goed als droog geweest, daardoor hebben wij ook dit jaar geen wedstrijden hoeven te verplaatsen. Wij hopen dat het zonnetje ons volgend jaar toelacht. Er waren dit jaar weer veel supporters te vinden op ons park in de vorm van ouders, opa’s en oma’s die toch nog zo af en toe, onze fijne warme fleece-dekentjes kwamen lenen. Wij hebben iedereen die ons geholpen heeft, om dit toernooi tot een succes te maken, bij de slotspeech al bedankt. Maar omdat niet iedereen daar bij aanwezig was willen wij, nogmaals langs deze weg iedereen, hartelijk bedanken voor hun hulp. De mensen die in de kantine hebben geholpen, de baancommissie, de mensen die zich bij de wedstrijdtafel hebben ingezet, de tennisleraar, de fotograaf, de sponsors en onze eigen bondsgedelegeerde dhr. s Jan van Dijk. LIEVE MENSEN ALLEMAAL BEDANKT!!! Ik wil jullie meteen vragen, om voor volgend jaar de datum 17 t/m 22(23) oktober 2016 en het voorweekend van 15 en 16 oktober (week 42) vast in jullie of jullie ouders agenda te reserveren. Dan is het volgende Koriander Open Herfst Jeugdtoernooi, gepland. Nu rest er mij niets anders meer dan jullie namens de wedstrijdleiding: Gerda, Jenny, Jim, Jurgen, Peggy, Lionel, Mitchell, Sonny, Lisette en Karin: “Een fijne kerst en een gezond en sportief 2015 toe te wensen.”

Pagina 17 van 20


Weekend Dubbel Koriander Na het overweldigende succes van afgelopen jaar organiseert Tennisvereniging Koriander ook in 2016 het Weekend Dubbel Koriander! Buiten het feit dat het heel gezellig is, is dit ook de ultieme mogelijkheid om nog een laatste keer met je dubbelmaatjes toe oefenen, alvorens de competitie van gaat!

start

Het toernooi wordt gespeeld van vrijdag 25 maart 17.00 uur t/m zondag 27 maart 2015. Er zal worden gestreden in de categorieën 3 t/m 8 in de onderdelen HD,DD & GD. Je kunt je inschrijven tot en met 14 maart via www.toernooi.nl Wij hopen dat jij er ook bij bent, zodat we er weer een geslaagd toernooi van kunnen maken! Groetjes, Organisatie Weekend Dubbel Koriander.

Najaarscompetitie en clubkampioenschappen We merken dat bij de tennisverenigingen in Almere de KNLTB-najaarscompetitie steeds populairder wordt. Dit is ook bij ons het geval. In de afgelopen competitie hebben we met negen teams meegedaan (één team op vrijdagmiddag en acht teams op de vrijdagavond). We hebben zelfs één team niet kunnen laten meedoen op de vrijdagavond i.v.m. beperkte baancapaciteit. Qua planning geeft de najaarscompetitie de nodige uitdagingen omdat er een overlap is met zowel het Jeugdherfsttoernooi als de clubkampioenschappen Dubbel. Uiteraard vinden we het wel belangrijk om ook deze evenementen te behouden. De tenniskalender zit erg vol, schuiven met evenementen lukt dan ook niet. Om toch wat extra ruimte creëren willen we in 2016 de clubkampioenschappen Enkel en Dubbel omdraaien. De clubkampioenschappen Dubbel organiseren we in juni, de Enkels in september. Dit geeft twee voordelen: - aan de clubkampioenschappen Enkel doen minder deelnemers mee - de clubkampioenschappen Enkel zijn eenvoudiger te plannen omdat je met minder verhinderingen te maken hebt (slechts twee spelers per partij i.p.v. vier) Op deze manier denken we met alle belangen zoveel mogelijk rekening te houden. Alvast dank voor jullie begrip. Met vriendelijk groet, Paul - Technische Commissie, Peter - Verenigings Competitie Leider, Mark- Bestuur

Pagina 18 van 20


Competitie indeling 2016 VRIJDAGMORGEN Heren 50+ 1 Rijkers A Barlinckhoff J Busch R Blaas F Peters E Breugel van J 06-53277403 ZATERDAG Heren 17+ 1 Vlietstra M Swagers S Groot de O Zijlmans F 06-21812690

Heren 35+ 1 Eijk van M Bie de E Cohen F Jansen M 06-15835626

ZONDAG Heren 17+ 1 Heuvel v.d. W Verkerk M Bruins B Trenning JW 06-20530956

VRIJDAGAVOND Heren Dubbel 35+ 1 Velzen van R Bouma M Hendrix W Straub P 06-53227416

Dames Dubbel 17+ 1 Vlietstra C Reijm C Beukenkamp D Greeve M Zegers S 06-22500213

Dames Dubbel 17+ 2 Diel L Kreij de E Wolleswinkel A Hoks S Iersel van C Katuin M 06-48173716

Dames Dubbel 40+ 1 Assem van de P Assem van de M Vallentin E Hendrix M Nieuwenhuizen P Keuter N 06-53977740

Heren 17+ 2 Steenmetz J Roskam T Wegbrans J Hartman T Kamst D Pijls B Oldert W 06-20137676

Heren 17+ 3 Beers S Velden van der D Tollenaar M Wit de V 06-25285052

Heren 17+ 4 Neering R Robijn J Kreij de R Lachman J Beers J Mijnheer A Robijn W 06-11519609

Heren 17+ 5 Beerlage E Lankreijer D Maurits E Verrips A Fleuren H 036-5350163

Dames 17+ 1 Bonhof-Trenning M Rijkers M Boer-Mudder M Pannekoek J Oldert S 06-41422399

Dames 17+ 2 Heuvel van de C Werff van der T Francooy K Gill M Wolleswinkel D Koning J Schipperijn I 06-53885468

Mix 35+ 1 Lim S Bieringa P Stegink W Akkerman S 06-27088414

Mix 35+ 2 Hooft 't D Neumann M Lachman J Goddijn M 06-25247472

Heren 35+ 1 Zondag H Dijk van C Heese L Williams R Pereboom R 06-39213639

Heren 35+ 2 Feringa R Beukenkamp E Tillema K Graswinckel S Visser R 036-5337495

RESERVE: Heiden v d S Sonneveld P


Jaarkalender 2016 JANUARI

FEBRUARI

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nieuwjaarsdag

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Nieuwjaarsreceptie

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MAART

APRIL

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen Tennis Tourist Travell Tennis Tourist Travell

Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander

( Pasen) (Pasen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Pasjesavond Pasjesavond COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

(Koningsdag) COMPETITIE COMPETITIE

Pagina 20 van 20

Profile for TV Koriander

Koriandermix december 2015  

TV Koriander clubblad

Koriandermix december 2015  

TV Koriander clubblad

Advertisement