{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Korianderwijzer n

Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark “Rie Mastenbroek”Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835.

Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere

Bestuur & Commissies Bestuur Voorzitter

Peter Vallentin

Secretaris

Ronald van Velzen

Penningmeester

Richard de Kreij

Bestuursleden

Ben Francooy Peter Lentjes Arnoud Mijnheer vacature

036-5332870 voorzitter@koriandertennis.nl 036-5341619 secretaris@koriandertennis.nl 036-5365740 penningmeester@koriandertennis.nl 036-5346802 06-30438023 06-20018601

Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Dirkje Beukenkamp Jeugdraad Marissa Vallentin

Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, tel.: 036-5346265 Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Rinus Verveer

036-8441665

Webmaster Erik Beukenkamp 036-5340980 e-mail: webmaster@koriandertennis.nl

Commissieleden: jc@koriandertennis.nl marissa.vallentin@gmail.com jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd

Clubhuiscommissie Michèle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur

06-51649666 kantinedienst@koriandertennis.nl

Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers Competitie Marco Jansen Clubkamp. Edith Vallentin

manonrijkers@hotmail.com 036-5353383 06-516611522

Redactie Rob Visser

koriandermix@koriandertennis.nl

Recreantencommissie vacature recreantencommissie@koriandertennis.nl “Open Koriander” Commissie Hans Fleuren

036-5350163

Tennisleraar Nina van der Geest

0631679035

Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Irma Schipperijn Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, KatinkaZollner Clubhuiscommissie Sandra Zegers, Tom Renting, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper Technische Commissie Stuart Gunput,Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve, Jennifer Jansen Recreantencommissie “Open Koriander” Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33

versie: april 2011

www.koriandertennis.nl

Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december 2011 bij de Ledenadministratie, en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door de ledenadministratie van T.V. Koriander.


Van de Redactie

Beste allemaal, Een nieuwe lente, een nieuw seizoen en ………. een nieuwe voorzitter. Lees er alles over in dit nummer. U vindt een artikel van zowel de oude, als de nieuwe voorzitter. Het openingstoernooi is reeds achter de rug, naar ik hoorde, was het weer een groot succes. Dan is het vermelden waard dat de competitie weer is begonnen. De redactie verwacht vanaf het volgende nummer uw inspirerende verslagen van de eerste competitiedagen. De sluitingsdatum is pas 1 juni, dus u heeft alle tijd om er iets moois van te maken. In dit nummer ook aankondigingen van verschillende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld de nacht van de senioren, de ladies-day en de nacht van de jeugd. En…. op de valreep kwam er nog een leuk verslag van het openingstoernooi binnen, bedank Michelle. Ik blijf van de gelegenheid gebruik maken. De redactie is zwaar onderbezet en dat in een tijd dat er weer stemmen klinken om het aantal uitgaven uit te breiden. Dus als u tijd en interesse en een beetje handigheid met MS-Word heeft, meld u dan aan bij onze voorzitter. Denk niet een ander doet het wel. Rinus.

Van de redactie ....................................3 Van de nieuwe voorzitter ......................5 Van de oude voorzitter .........................6 Van de penningmeester........................7 Jarigen .................................................9 Verslag openingstoernooi ...................10 Koriander Bastards.............................11 Prijsverhogingen.................................11 Thuiswedstrijden competitie ...............12 Ladiesday...........................................14 Nieuwe leden......................................15 N8 van de jeugd ................................16 Inschrijven clubkampioenschappen ....17 Paardveulen toernooi .........................18 Jaarkalenders 2011 ............................19


Dit is mijn eerste bijdrage als voorzitter van Koriander voor ons mooie clubblad. Ik heb nog geen pakkende titel voor mijn stukje. Suggesties kunnen gemaild worden naar voorzitter@koriandertennis.nl Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 29 maart jl. hebben de aanwezige leden hun vertrouwen in mij uitgesproken als voorzitter van Koriander. Aan mij de schone taak om dat vertrouwen niet te beschamen. Ik heb er zin in. Na ruim 4 jaar als algemeen bestuurslid actief te zijn geweest zal ik de voorzittersrol van Jop van Breugel overnemen. In zijn speech tijdens de ledenvergadering heeft Richard de Kreij namens het bestuur en de leden duidelijk gemaakt dat we in Jop een zeer betrokken en actieve voorzitter kwijt raken. Gelukkig blijft Jop zich nog steeds inzetten voor onze vereniging. Vanwege zijn jarenlange verdiensten voor Koriander in verschillende bestuursfuncties is Jop door de ledenvergadering benoemd als erelid. Ik wil Jop hiermee nogmaals van harte feliciteren en ik hoop dat we hem nog vele jaren op en langs de baan mogen aantreffen. Ik denk dat velen van jullie ook blij zijn dat het voorjaar is aangebroken en we weer lekker buiten kunnen gaan tennissen zonder handschoenen, fleece truien en lange onderbroeken. Na maanden als een soort holbewoner geleefd te hebben ( in het donker naar mijn werk en weer in het donker thuis komen) lopen er ineens weer lammetjes in de wei, begint het zonnetje lekker te schijnen en is het zomerseizoen weer begonnen. Op zaterdag 26 maart hebben we een succesvolle open dag gehad die weer een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. Welkom allemaal !

Zaterdag 2 april hebben Nina en Pearl een competitietraining verzorgd voor onze jeugdteams. Aansluitend begon om 15.00 uur ons openingstoernooi. Met 44 actieve deelnemers (en 64 eters !) was het supergezellig en de weergoden waren ons heel erg goed gezind. Er moest meteen alweer flink gesmeerd worden om te erge zonverbranding te voorkomen. Ik wil allen die hebben meegeholpen aan dit geweldige toernooi hartelijk bedanken voor hun inzet. Het was nog lang onrustig op ons tennispark, niet in de laatste plaats door de oer-Hollandse muziek van onze “DeeJay Herman “. We hebben op het moment dat ik dit stukje schrijf alweer 24 nieuwe leden, maar we willen er nog meer. Dus als je nog een vriend(in), kennis, familielid of buurman hebt die misschien ook wel zou willen tennissen, neem ze een keer mee en maak ze enthousiast voor de tennissport ! De voorjaarscompetitie is weer begonnen en dat is ook leuk om naar te kijken. Kom eens langs op ons park en moedig onze spelers aan. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe trainingspakken met Korianderlogo eruit zien. Wally en Joop hebben daar veel energie in gestoken. Bedankt mannen ! Peter Vallentin


Uw oud-voorzitter vindt‌ Dat ik nog het recht heb op een laatste woord. Op 29 maart j.l. ben ik tijdens de algemene vergadering afgetreden als voorzitter van Koriander. Ik ben op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd tot erelid van Koriander. Een verrassing voor mij en ik wil u bedanken voor deze blijk van waardering. Ik ben gedurende 8 jaar uw voorzitter geweest, een voorzitterschap dat ik over het algemeen met plezier heb vervuld. Zoals ik in mijn afscheidspraatje tijdens de algemene vergadering al meldde waren er ups en downs gedurende mijn voorzitterschap.

-

Ups: ledenaantal van 540 in 2003 viering van het 20 en 25 jarig jubileum financieel gezond gebleven enthousiaste kern van leden voor organiseren van activiteiten downs: overlijden van 8 leden tijdens mijn voorzitterschap dalend ledenaantal en niet het vermogen gevonden dat te keren. Wellicht is er op dit moment sprake van enige verbetering.

Gedurende mijn voorzitterschap heb ik voor ieder uitkomend clubblad een bijdrage geleverd. Op mijn bijdragen ontving ik zowel positieve als negatieve reacties. Ik heb daarvan geleerd. Je kunt als voorzitter in het

clubblad niet onomwonden laten blijken wat je er vindt. Je zult in je opstelling een weg dienen te zoeken waarbij je de leden bereikt maar ook het beoogde doel in het zicht houdt. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar ik schat in dat het mij uiteindelijk toch aardig is gelukt. Peter Vallentin, mijn opvolger is bekwaam, enthousiast en heeft een visie hoe hij met Koriander verder wil. Hij kent Koriander door en door en ik heb hem met een gerust hart de voorzittershamer overgedragen. Ik zal binnen Koriander nog actief blijven met en bij een aantal zaken. Echter dat zal als het aan mij ligt meer achter dan voor de coulissen gebeuren. Ik wil u allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en dat ik 8 jaar jullie voorzitter mocht zijn. Tot ziens op ons tennispark. Met vriendelijke groet, Jop van Breugel


Van de penningmeester Hoe is 2010 financieel geëindigd? Terugkijkend kunnen we vaststellen dat 2010 qua exploitatie vrijwel op ‘nul’ is geëindigd. Hoewel dit een tikje onder de begroting was is het uiteindelijk toch ons doel als bestuur en vereniging om een sluitende exploitatie te krijgen. Wat dat betreft is deze penningmeester zeker tevreden. Uiteindelijk was het resultaat dat in onze jaarrekening staat bijna € 10.000 negatief. Hoe kan dat? We hebben voor het jubileumjaar 2010 € 10.000 uitgetrokken. Dit was natuurlijk eenmalig… De boeken zijn in maart gecontroleerd door Ben Sassen en Dennis Lankreijer. Conclusie was dat het verslag in orde was. Heren, bedankt voor Jullie moeite en wijze raad. Volgend jaar nog een keer! In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 29 maart 2011 heeft het bestuur verantwoording afgelegd. De jaarrekening was vooraf via de website te downloaden en in de vergadering zijn de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. De ALV heeft het bestuur formeel decharge verleend voor het over 2010 gevoerde beleid. Aan één ding wil ik toch nog even extra aandacht geven. In 2010 zijn we als vereniging voor het eerst geconfronteerd met een tiental leden, dat van mening was dat zij geen contributie hoefden te betalen terwijl ze toch lid waren. De volhardendheid van deze wanbetalers was voor ons nieuw. We hebben daarom besloten met een extern incassobureau in zee te gaan. Op één na zijn alle posten geïnd. Dit gaat gepaard met veel tijd en uiteindelijk ook extra kosten voor Koriander. Eén lid weigert categorisch te betalen. Het bestuur heeft besloten het hier niet bij te laten zitten. Dit betekent dat er binnenkort een rechtszaak gaat volgen. Een extreme maatregel, maar het gaat hier om een zeer principiële zaak. We hopen en verwachten voor 2011 niet meer geconfronteerd te worden met dit soort negatieve zaken. Vooruitzichten 2011 De begroting van 2011 is gebaseerd op gemiddeld 368 betalende leden. Nu zijn we 2011 begonnen met 50 leden minder. Gelukkig hebben we inmiddels al een flink aantal aanmeldingen maar we zijn er nog niet. Op de ALV heeft het bestuur inzicht gegeven in de verwachting voor 2011. Dit betekent dat het zeer waarschijnlijk is dat er minder contributie binnen komt, dat daarmee ook de kantine omzet lager zal liggen omdat er mogelijk een aantal diensten niet ingevuld kan worden. Als positieve ontwikkelingen staat daar tegenover de betere marge op kantine omzet en de hogere inkomsten door sponsoring. Peter Lentjes zet zich zeer actief in om nieuwe sponsoren te werven. Kijk maar eens goed op het park. Bij binnenkomst hangt er links een sponsorbord en dat is nog zeker niet vol. Daarnaast zijn er op het park een flink aantal nieuwe doeken te vinden. Er is nog ruimte dus als je een suggestie hebt, geef dit svp door aan Peter Lentjes. Al met al zien we op dit moment een ‘risico’ van ongeveer € 1.000. Dat is veel geld, maar het verschil is niet zo groot dat maatregelen nú noodzakelijk zijn. Het bestuur zal de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven zo strak mogelijk monitoren. Indien noodzakelijk zullen we maatregelen treffen om ook voor 2011 de exploitatie sluitend te krijgen. Natuurlijk bestaat een vereniging uit leden. Daar kunnen we er nog veel van bij hebben. De actie voor leden om voor ieder nieuw aan te brengen lid een blijk van waardering in de vorm van een consumptiekaart te ontvangen loopt nog enkele weken. Al diverse leden hebben nieuwe leden aangebracht. Hoe meer consumptiekaarten we op deze manier uitgeven, hoe beter!!


Contributie 2011 Alle leden hebben een factuur gekregen met het verzoek om vóór 15 maart te betalen. Op dit moment hebben we ongeveer 85% van de contributie binnen. Dit betekent dat er nog een fors bedrag openstaat. Dit betekent ook dat leden geen spelerspas hebben. Dat is toch zonde als je lid bent van een vereniging en niet kunt spelen. Binnenkort zullen we de leden gaan aanmanen. Mocht u nog niet hebben betaald, wilt u dit zo snel mogelijk doen. Scheelt ons weer werk….. Mocht er iets niet goed zijn gegaan, dan kunt u mij bereiken via penningmeester@koriandertennis.nl. Afscheid Na vele jaren actief aan de vereniging te zijn verbonden, soms op de achtergrond, soms als (adinterim) penningmeester, heeft Paul v.d. Heijdt besloten zijn werkzaamheden te beëindigen. Ondergetekende zal hem missen, omdat Paul veel voorbereidende en controlerende werkzaamheden verrichte voor begroting en jaarrekening. Daarnaast was Paul een prima klankbord in voorkomende zaken. Paul, hartelijk dank voor je inzet en complimenten voor het geleverde werk. Met sportieve (financiële) groet, Richard de Kreij.


Jarigen

Melany Anusa Youri Demi Felix Manouk Dave Kai Danny Thijs Sanne Azra Falco Daniel Arne Alicia Lionel

Beers Karthigesu Speth Schipperijn Kwa Wouda Wels Schönhage v.d. Boezem Hartman v.d. Heiden Gök Neering Boermans de Jong Booij Lachman

van harte allemaal!

3 8 12 14 19 22 24 26 26 7 13 14 15 18 18 22 24

april april april april april april april april april mei mei mei mei mei mei mei mei

10 11 10 17 15 17 7 8 16 16 8 10 11 7 16 9 13

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Meine Leander Stephany Frank Younes Ricky v.d. Kaj Ilias Jordin Ralph Anouk Danny Jacqueline Dieu-Donné Dieu-Didier Jerry Naomi

Kiewiet Meermans Ristovski Verbunt Hassan Zwalm Haverkamp Hassan Cirà Schipperijn Schouten Kamst Pannekoek Nieuwenhuizen Nieuwenhuizen Tool Diender

26 28 29 29 3 4 7 9 16 18 22 23 27 23 23 24 26

mei mei mei mei juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni

10 14 13 14 12 11 15 10 13 14 13 21 20 9 9 17 17

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar


Openingstoernooi 2011 Op 2 april was het dan zover, het Openingstoernooi 2011, 44 deelnemers, o wat waren we blij met deze opkomst, helaas 1 afmelding wegens een blessure maar daar hadden we gelukkig meteen een vervanger voor. De hele week werd er al op het journaal verteld dat dit een zomerse dag zou worden en dat is het ook geweest (WEERGODEN bedankt). Ondanks de hele mooie voorspelling hadden we toch maar besloten om toch de partytent op te zetten, voor het geval het toch anders zou zijn. Peter V, Henk, Bertus, Tom, Ruud, Henk T. Marry, Ineke en Albert heel erg bedankt hiervoor. Om 12.00 uur had de Buffet brigade zich verzamelt om de salades etc. te gaan maken, en o wat was het mooi gedaan door de dames, Petra, Maybritt, Els, Sandra, Sanne en Gerda jullie zijn TOPPERTJES. Tja en toen was het half 3 en kwamen de deelnemers binnendruppelen, ik werd een heel klein beetje zenuwachtig want o hebben we het allemaal wel goed gedaan, hebben we genoeg eten, zijn de mensen tevreden met de indeling, maar ach ik hoefde me geen zorgen te maken alles is goed verlopen en de deelnemers waren zeer tevreden. 3 uur de eerste ronde en daar gingen de eerste 24 deelnemers er werd serieus getennist want iedereen wilde er weer stevig tegenaan. Sommige stonden weer voor het eerst op de baan en moesten weer even wennen, maar gedurende de partij gingen ook deze mensen voor de punten. Er werd ook veel gelachen hoor want tja het was tenslotte voor de gezelligheid. Na 4 rondes gespeeld te hebben hadden we een uurtje pauze en hebben we lekker met z’n alle gesmuld van het heerlijke buffet en de sate’s die s’middags al door Tom en Maybritt geroosterd waren. Tja en toen moest er nog getennist worden en dat was voor velen niet makkelijk na een lekker hapje en een overheerlijk drankje maar toch iedereen deed weer zijn uiterste best. Half 9 klonk voor de laatste keer de bel en verzamelde iedereen zich in de tent, de prijsuitreiking. Bij de dames was Els ons winnares met 30 punten en kreeg zij haar kroon uitgereikt door Maybritt, en onze Cora met 3 punten kreeg de troostprijs uitgereikt van Petra een mooi rozet met de tekst Troostprijs(en ze heeft hem de hele avond gedragen en was er trots op) SUPER hoor. Bij de heren was het best spannend de punten lagen dicht bij elkaar maar de eerste prijs was voor Ruud met 28 punten hij kreeg een mooie krans op zijn hoofd en heeft ook daar de hele avond mee gelopen, sportief van je hoor Ruud. En de troostprijs deze was voor Jeffrey die zich s´middags pas had ingeschreven, met 3 punten kreeg ook hij een mooie rozet opgespeld en heeft deze ook zeer sportief de hele avond op zijn jasje gedragen. Ja en toen barste de Amsterdamse avond onder leiding van Herman los. Peter bedank voor het neerzetten van je geluidsinstallatie, dit maakte de avond tot een groot succes. Wat hebben we een lol gehad heerlijke muziek, lekkere kaas en worst en natuurlijk een lekker drankje erbij. Martin, Marcel en Tom bedankt voor jullie inzet achter de bar. Om 12 uur eindigde de avond en ging iedereen tevreden en voldaan naar huis. Wij als organisatie willen de deelnemers en alle vrijwilligers heel erg bedanken voor het slagen van deze Spetterende dag. Michèle


Koriander Bastards Presents:

NACHT VAN DE SENIOREN................................. Jaja jullie lezen het goed, ook de Senioren gaan een nacht vol plezier beleven, en wel op 3 september 2011. We verwachten jullie allemaal om 20.00 uur op het park en de nacht zal tot de vroege uurtjes duren (dus een tip doe een middagdutje). Wat gaan we doen??????????? Natuurlijk gaan we niet alles verklappen maar getennist wordt er zeker. De nacht zal gevuld worden met, SPORT EN SPEL, maar bovenal PLEZIER, LEKKER ETEN, en het verbranden van HEEL VEEL CALORIEEN. En als afsluiter een HEERLIJK ONTBIJT. Deelname is echt voor de senioren, dus vanaf 18 jaar tot de leeftijd van ons oudste lid. Dus ouders met kinderen onder de 18 jaar zoek tijdig een oppas want jullie mogen dit niet missen. Schrijf je zo snel mogelijk in op koriander-bastards@hotmail.nl Kosten voor het evenement zijn â‚Ź 9,95, inschrijving sluit op 19 augustus 2011. Tot 3 september, DE KORIANDER-BASTARDS

De prijzen in het clubhuis zijn verhoogd ! De inkoopprijzen gaan fors omhoog, de koffieprijs stijgt, grondstoffen worden duurder, de bierbrouwers hebben aangekondigd dat ook hun prijzen aanzienlijk zullen stijgen. Daarnaast heeft de clubhuiscommissie nog eens kritisch gekeken naar de verhouding Inkoop/verkoop waardoor sommige artikelen meer in prijs zijn gestegen dan anderen. Wij hopen dat wij de prijzen dit jaar niet meer hoeven te wijzigen maar sluiten dat zeker niet uit. De stijging van de prijs van olie en grondstoffen gaat hard en heeft invloed op onze inkoopprijzen. Wij hopen er het beste van. Ben Francooy, Bestuurslid Michèle van den Assem, Sandra Zegers, Marry Outshoorn, Tom Renting en Anneke Kuijper.


Thuiswedstrijden competitie 2011 6-apr 6-apr 6-apr 7-apr 9-apr 9-apr 9-apr 9-apr 9-apr 9-apr 10-apr 10-apr 10-apr 15-apr 16-apr 16-apr 16-apr 16-apr 16-apr 16-apr 16-apr 17-apr 17-apr 17-apr 17-apr 21-apr 23-apr 23-apr 23-apr 23-apr 23-apr 25-apr 25-apr

Mix t/m 10 1 (WO) Jongens t/m 12 1 (WO) Meisjes t/m 12 1 (WO) Dames 1 (DO) Mix t/m 14 1 (ZA) Jongens t/m 17 1 (ZA) Dames 1 (ZA) Mix 35+ 1 (ZA) Heren 1 (ZA) Heren 3 (ZA) Mix 1 (ZO) Heren 35+ 1 (ZO) Heren 35+ 3 (ZO) Heren 55+ 1 (VR) Jongens t/m 14 1 (ZA) Mix t/m 17 1 (ZA) Dames 2 (ZA) Mix 35+ 2 (ZA) Heren 2 (ZA) Heren 4 (ZA) Heren 35+ 1 (ZA) Heren 1 (ZO) Heren 2 (ZO) Dames 1 (ZO) Heren 35+ 2 (ZO) Dames 1 (DO) Mix t/m 14 1 (ZA) Dames 1 (ZA) Mix 35+ 1 (ZA) Heren 1 (ZA) Heren 3 (ZA) Mix 1 (ZO) Heren 35+ 1 (ZO)

KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 3 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 3 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 4 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 3 KORIANDER 1 KORIANDER 1

-

25-apr 29-apr 7-mei 7-mei 7-mei 7-mei 7-mei 7-mei 7-mei 8-mei

Heren 35+ 3 (ZO) Heren 55+ 1 (VR) Jongens t/m 14 1 (ZA) Mix t/m 17 1 (ZA) Dames 2 (ZA) Mix 35+ 2 (ZA) Heren 2 (ZA) Heren 4 (ZA) Heren 35+ 1 (ZA) Heren 1 (ZO)

KORIANDER 3 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 4 KORIANDER 1 KORIANDER 1

-

WESTERVELD 1 WATERWIJK 1 BUITEN 1 HUIZEN 1 ALMERE 1 WATERWIJK 2 NIEUWE LAND 1 DE MEENT 2 T LAER 1 NAARDEN 2 T LAER 2 DE GOUWEN 1 WATERWIJK 4 HILVERHEIDE 2 ALMERE 1 RADING 1 DE GOUWEN 3 ALMERE 3 BOSHEIM 3 DE GOUWEN 3 WOLDERWIJD 1 LTV LELYSTAD 3 EEMNES 1 DE MEENT 2 DE GOUWEN 2 BUITEN 1 JOYMERE 1 BIJVANCK 1 WEESP 1 SPARTA 1 CENTRE POINT 1 HOOGERHEIDE 4 OEGSTGEEST 2 GOOISCHE VALLEI 1 BOSHEIM 2 WATERWIJK 1 NIEUWE LAND 1 HAKKELAARS 3 HAKKELAARS 1 BIJVANCK 3 DE PUNT 2 POSEIDON 2 DE PUNT 1


Vervolg thuiswedstrijden competitie 2011 8-mei 8-mei 12-mei 13-mei 14-mei 14-mei 14-mei 14-mei 14-mei 14-mei 14-mei 15-mei 15-mei 15-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 22-mei 22-mei 22-mei 22-mei 26-mei 28-mei 28-mei 28-mei 28-mei 28-mei 28-mei 29-mei 29-mei 29-mei 29-mei

Heren 2 (ZO) Heren 35+ 2 (ZO) Dames 1 (DO) Heren 55+ 1 (VR) Mix t/m 14 1 (ZA) Jongens t/m 17 1 (ZA) Mix 35+ 1 (ZA) Mix 35+ 2 (ZA) Heren 3 (ZA) Heren 4 (ZA) Heren 35+ 1 (ZA) Mix 1 (ZO) Heren 1 (ZO) Heren 35+ 1 (ZO) Jongens t/m 14 1 (ZA) Mix t/m 17 1 (ZA) Dames 1 (ZA) Dames 2 (ZA) Heren 1 (ZA) Heren 2 (ZA) Heren 2 (ZO) Dames 1 (ZO) Heren 35+ 2 (ZO) Heren 35+ 3 (ZO) Dames 1 (DO) Jongens t/m 14 1 (ZA) Dames 2 (ZA) Mix 35+ 2 (ZA) Heren 2 (ZA) Heren 4 (ZA) Heren 35+ 1 (ZA) Heren 1 (ZO) Heren 2 (ZO) Dames 1 (ZO) Heren 35+ 2 (ZO)

KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 3 KORIANDER 4 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 3 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 2 KORIANDER 4 KORIANDER 1 KORIANDER 1 KORIANDER 2 KORIANDER 1 KORIANDER 2

-

POSEIDON 4 BUITEN 4 ALMERE 2 DE KUIL 3 POSEIDON 1 ABCOUDE 1 NAARDEN 1 BIJVANCK 4 DE GOUWEN 2 IT LELYSTAD 4 SWIFTERBANT 2 BIJVANCK 2 ALMERE 3 ALMERE 2 BUITEN 2 JOYMERE 1 LTV LELYSTAD 2 BLARICUM 2 LTV LELYSTAD 1 DE KUIL 2 BUITEN 4 JOYMERE 1 DE KUIL 2 VVGA 2 STROKEL 3 WATERWIJK 2 EEMNES 3 JOYMERE 2 WESTERVELD 2 BAS 1 POSEIDON 3 IRMINLOO 3 DRONTEN 5 DIEMEN 2 LAREN 1


Ladiesday 7 juni 2011 Hallo allemaal, Ja hoor!!! We zijn er alweer druk mee. e Voor de 12 keer gaan we Ladiesday organiseren. Op verzoek van een aantal leden hebben wij vorig jaar de stap gemaakt om het niet in september maar in juni te organiseren. Dit jaar gaan we nog een verandering aanbrengen; we doen het niet op de donderdag maar op dinsdag. Ook deze stap is gemaakt op verzoek van verschillende dames. Op ladiesday is het de bedoeling dat de dames die lid zijn van onze vereniging een introducé uitnodigen (het liefst iemand van buiten de vereniging) en een heerlijke tennisdag gaan beleven. De dag zal starten om 9.30 uur en als vanouds wordt u verwelkomd met een kopje koffie en iets lekkers. De dag zal circa 15.00 uur eindigen maar niet voordat de prijsuitreiking is geweest. De gehele dag staan de mannen (ons dreamteam) voor ons klaar. Niet alleen de koffie zullen ze voor ons verzorgen maar ook een heerlijke lunch. Kortom gewoon een heerlijke verwendag. De kosten zijn € 10.00 per koppel. Hoe kan je bij deze dag aanwezig zijn, wel heel eenvoudig. Vul het onderstaande strookje in en doe dit, samen met de € 10, 00, in de brievenbus van één van de onderstaande adressen. Dit kan t/m 3 juni. Wij beloven dat het weer een super gezellige dag gaat worden. Anneke, Marry en Gerda                 

Wij schrijven ons in voor Ladiesday

Naam…………………………………………………………………………… Speelsterkte …………….. Naam Partner…………………………………………………………………. Speelsterkte …………….. Telefoonnummer ……………………………………………………………. € 10,00 bijsluiten S.V.P. en in leveren bij één van de onderstaande adressen: Anneke Kuijper Zilvermosstraat 10

Marry Outshoorn Mosweg 31

Gerda van Eijk Schotelmospad 24


Welkom nieuw leden!

Senioren Roelf Hees Bas Riepma Johannes Gerkema Harry Tollenaar Rene Kruft Tjeerd Visscher Joop Klein Marco Schöbel Stefan Boermans Angelique Hartog Evelien de Vries Maikin Wels Onneke Dros Jeffrey Lopulalan Zelkjo Ostojic Jose Dielhoff

Junioren Danilo Feyen Ashley Schöbel Sanne van der Heiden Aimée Timmermans Nick Ligtvoet Sanne Ligtvoet Daniel Boermans Yolanda van Zijl Ricky van der Zwalm Younes Hassan Ilias Hassan Kaj Haverkamp Dave Wels Max Dielhoff Tessa Dielhoff


Bijna.. bijna... bijna.. En dan is het alweer zo ver!

De nacht van van de jeugd komt er weer aan! Helaas is het feest vorig jaar niet door gegaan. Vandaar dat dit jaar de nacht van de jeugd absoluut moet gaan spetteren! Er zullen een hoop dingen anders zijn. Om te beginnen de datum. Aangezien een avond/nacht gewoon fijner is met mooi weer en in rustigere tijden hebben we de datum van de nacht van de jeugd verplaatst naar 1 juli.

Maar dit jaar mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de nacht van de jeugd! Laat hem/haar kennis maken met de club en met je tennisvrienden! Het feest wordt groot en daar mogen velen van genieten. De avond zal vrijdag beginnen om 17.30 uur en de volgende dag mag iedereen opgehaald worden om 7.30 uur ’s ochtends. De plannen zijn groots, de inzet is groter dan ooit.. Dit jaar mag je in ieder geval absoluut NIET missen!

Filmsterren.

Het thema voor dit jaar nacht van de jeugd is: Kom verkleed als je favoriete filmfiguur! Altijd al eens willen voelen hoe het zou zijn om als Spiderman door het leven te gaan? Een nacht James Bond spelen? Maak het groots en maak het heftig. Hier wordt rekening mee gehouden. Schrijf je snel in voor de nacht van de jeugd want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen! Dit kan bijvoorbeeld via de website. Het entreegeld zal 7 euro per persoon bedragen.

De nacht van de jeugd van 2011 beloofd een geweldige nacht te worden...


Clubkampioenschappen Enkel voor Jeugd en Senioren Zaterdag 18 juni t/m zondag 26 juni

(afhankelijk van het aantal inschrijvingen begint het toernooi woensdag 15 juni)

Terwijl de competitie nog in volle gang is, komen de clubkampioenschappen enkel er ook alweer bijna aan. Dus zet dit alvast in je agenda. Het thema dat dit keer gekoppeld wordt aan het toernooi is: BELGIË. Je zult hier regelmatig iets van terugvinden op het park of in het clubhuis.

Inschrijven kan vanaf eind april via www.toernooi.nl of www.koriandertennis.nl. Het inschrijfgeld is: € 4,50 per onderdeel (jeugd € 3,50).

Voor verdere informatie over het inschrijven, de publicatiedatum van de pouleindeling en de wedstrijdtijden houd de website in de gaten!! Tot ziens bij de wedstrijden!


PAARDVEULEN TOERNOOI 2011 Op zondag 12 juni vanaf 11.00 organiseren we weer een gezellig paardveulen toernooi. Het is een toernooi waarbij jeugdleden zich kunnen inschrijven met iemand die geen lid hoeft te zijn b.v: vader, moeder, opa, tante of neef. Niet alleen jeugdleden kunnen zich inschrijven maar ook seniorleden die graag een keertje met b.v. een neefje, nichtje of kleinkind (niet ouder dan 17 jaar), die geen lid hoeft te zijn, willen spelen kunnen zich ook inschrijven. Dus wil je eindelijk eens met een familielid of goede vriend spelen die (nog) geen lid is, schrijf je dan in voor dit super gezellige toernooi. Deze dag staat altijd in het teken van gezelligheid en sportiviteit, dus winnen is bijzaak! Er zullen een aantal korte wedstrijden en een aantal spellen gespeeld worden. We starten om 11.00 uur (dus 10.45 uur aanwezig!) en eindigen rond 16.30 uur. Inschrijven kan via de website of een mail te sturen naar: jc@koriandertennis.nl Doe dit voor 1 juni! Inschrijfgeld is â‚Ź 3,50 per koppel. Geef bij je inschrijving de naam en leeftijd op van zowel het paard als het veulen. ( Je krijgt van deze inschrijving altijd een bevestiging!)

Tot ziens op 12 juni!!!


Jaarkalenders;definitief JANUARI Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARI Nieuwjaarsdag

NIEUWJAARSRECEPTIE

KLAVERJAS Snoeien (Onder voorbehoud)

Snoeien (Onder voorbehoud)

Commissie-overleg

KLAVERJAS

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KLAVERJAS

KLAVERJAS

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

MAART

APRIL

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

23 24 25 26 27 28 29 30 31

KLAVERJAS

PASJESAVOND PASJESAVOND/Competitie-info avond KLAVERJAS SCHOONMAAK CLUBHUIS / OPEN DAG PASJESAVOND Algemene Ledenvergadering INFORMATIE-AVOND voor nieuwe leden Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

23 24 25 26 27 28 29 30

OPENINGSTOERNOOI

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK (Goede Vrijdag) COMPETITIE COMPETITIE

(Pasen) (Pasen)

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE ( inhalen) (Koninginnedag)


MEI Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

JUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

N8 VAN DE JEUGD OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

(Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen) (Bevrijdingsdag) COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE / RACKETTREK COMPETITIE COMPETITIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE ( inhalen) / RACKETTREK COMPETITIE ( inhalen COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) LADIES - DAY

RACKETTREK PAARD-VEULEN - toernooi

(Pinksteren) (Pinksteren)

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

JULI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

AUGUSTUS

RACKETTREK

RACKETTREK

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SPECIAL EDITION RACKETTREK


SEPTEMBER

OKTOBER

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maandag

31

N8 ‌.?????? (Hou je agenda vrij!)

Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL + DIPLOMA -TENNIS

RACKETTREK SPECIAL EDITION RACKETTREK

Commissie overleg

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix / RACKETTREK

NOVEMBER

DECEMBER

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zondag

13

Dinsdag

13

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALOWEEN

KLAVERJAS SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud) SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud)

Algemene Leden Vergadering

KLAVERJAS

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

KLAVERJAS / RACKETTREK

OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD

KERST-KLAVERJAS

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI

Profile for TV Koriander

Koriandermix april 2011  

clubblad april 2011

Koriandermix april 2011  

clubblad april 2011

Advertisement