{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie ‘Spring is in the air’ en de nieuwe initiatieven schieten uit de grond. Er is veel te melden. De oplettende lezer heeft al gezien dat we nieuwe omslagen hebben. Onze ontwerper Frank Langedijk heeft zijn best weer gedaan. Veel dank aan Jim Lachman, die ons veel van de gebruikte foto’s heeft geleverd. Ik hoop dat u net zo tevreden over dit nieuwe omslag bent als de redactie. Dan, ‘the talk of the town’, de column van DGO. Het heeft vele tongen losgemaakt. Wel, dat is nu precies de bedoeling van een column. U moet zich ook realiseren dat een column buiten de verantwoording van de redactie valt. We hebben de opmaak ook anders dan de huisstijl gemaakt. Het tennisseizoen is weer begonnen. Na een spetterend openingstoernooi is de voorjaarscompetitie weer losgebarsten. In dit nummer verschillende overzichten. Ik kan u melden dat het mij behoorlijk wat zweetdruppels heeft gekost om ze fatsoenlijk binnen het Koriander format te krijgen. Al met al, door deze overzichten, de vele mutaties in het bestuur en de diverse nieuwe initiatieven is het een dik en heel leuk nummer geworden. Mede namens mijn mederedacteuren wens ik u veel leesplezier. Rinus

In dit nummer: Van de redactie Van de voorzitter… Baanindeling voorjaarscompetitie Column DGO Jarigen en nieuwe leden Bardiensten overzichten Weekend Dubbel, terugblik Senior Plus Event Topshelf Open Verantwoord bier tappen Koriander zomertoernooien Open Koriander 2015 Penningmeester Paard Veulen Toernooi Uit het bestuur Clubkampioenschappen enkel Jaarkalender

3 5 6 10 11 12 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35

Pagina 3 van 37


Van de (nieuwe) voorzitter… Hoe bijzonder is het om als voorzitter voor de 1e keer een bijdrage aan de Koriandermix te leveren? Nou dat valt wel mee, ik was het als penningmeester al wel gewend. Voor wie het nog niet wist. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 maart jl. zijn er door de leden een flink aantal wijzigingen goedgekeurd. Het bestuur is uitgebreid met Thomas Roskam, Mark Vlietstra en Paul v.d. Heijdt. Daarbij bleven Ben Francooy en Ronald van Velzen in ieder geval nog een extra termijn aan als bestuurslid. Peter Vallentin nam afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door ondergetekende. Voor wie mij (nog niet zo goed) kent. Ik ben Richard de Kreij. Een flink aantal jaren lid van Koriander, waarvan de laatste jaren als penningmeester. Ik ben getrouwd met Els, vader van Renske en Marieke en de trotste opa van Jeyra en Nicay. In het dagelijks leven ben ik financieel directeur van één van de grotere leasemaatschappijen in Nederland (in Utrecht). Peter (en ook Edith) … bedankt !!! Zoals gezegd heeft Peter Vallentin het voorzitterschap overgedragen. Eén van zijn sterke punten als voorzitter is het bij elkaar brengen van meningen om daarna een gezamenlijke conclusie te trekken waarbij mensen nadrukkelijk in hun waarde worden gelaten. Peter kan slecht tegen onrecht en daar handelt hij ook naar. Binnen de vereniging heeft het contact met onze tennisleraar Emar en het Tenniscollege Flevoland zijn bijzondere aandacht. Het werken aan de tennisvaardigheden en het plezier is een belangrijk punt. Daarnaast is er een betrokkenheid bij de (najaars)competitie Het is ondoenlijk om allerlei specifieke hoogte- en dieptepunten te gaan benoemen. Dat is uiteindelijk voor iedere persoon verschillend. Op zeker kwalificeert het jaar 2013 waarin het nieuwe tennispark werd geopend als één van de hoogtepunten. Wanneer je in het bestuur van Koriander zit, besteed je een flink deel van je vrije tijd aan de club. Dit werkt alleen maar als je partner je hierin steunt. Daarom bedanken we ook Edith dat ze Peter de ruimte heeft te geven om zijn werk voor

Koriander te doen. We weten dat ook Edith Koriander een warm hart toedraagt. Op zeker zullen we jullie nog vaak op ons tennispark ontmoeten. Toch een lekker idee als je niet meteen door allerlei leden wordt aangeschoten over zaken die hen bezighouden! Peter, namens bestuur en leden van de vereniging TV Koriander willen we je bedanken voor zoveel jaren inzet en betrokkenheid. We wensen Edith en jou voor de komende jaren veel voorspoed en gezondheid toe!! .. en dan nu verder In de stijl van Peter wil het nieuwe bestuur werken aan een tennisvereniging Koriander die groeit en bloeit. Waar mensen elkaar ontmoeten en plezier hebben. We zijn het jaar 2015 goed begonnen. Met een genoeglijk openingstoernooi en pal erna het nieuwe 3-daagse open dubbeltoernooi. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen om deze activiteiten tot een succes te maken. We hebben gemerkt dat de natuur haar eigen gang gaat. Toch konden vrijwel alle partijen op de finaledag van het dubbeltoernooi, toen het goot van de regen, gespeeld worden. Helaas hadden we een vervelend toetje toen onze grote tent aan het eind van de dag de lucht in vloog, met aan de palen een flink aantal Korianderleden. Gelukkig raakte er niemand gewond, alleen materiële schade. Voor de komende periode staat de competitie op de agenda, met pal er achteraan de Clubkampioenschappen enkel. We werken aan ideeën over een duurzaam Koriander en het bestuur werkt gestaag aan een middellange termijn visie. Uiterlijk in de Algemene Ledenvergadering van november zullen de leden hierover geïnformeerd worden. Kortom: genoeg om de schouders onder te zetten. Het bestuur doet dit graag. Er zijn veel activiteiten waar we uw hulp kunnen gebruiken. Helpt u mee? Laat dit dan even weten op voorzitter@koriandertennis.nl. Tot ziens op ons tennispark. Richard de Kreij. Pagina 5 van 37


Baanindelingen voorjaarscompetitie ZATERDAG Baanindeling

partijen

Aanvang

08.30

18-apr

Baan

Baan

Baan

Baan

Baan

10.00

12.00

13.30

15.00

16.30

10.00

12.00

13.30

15.00

1+2

1

1

08.30

Jongens t/m 14 1

6

08.30 uur

5+6

5+6

Meisjes t/m 14 1

6

08.30 uur

1+2+3+4

3+4

Dames 1

6

10.00 uur

Heren 3

6

12.00 uur

3

2+3

3

2+3

Heren 6

6

12.00 uur

4

4+6

4

1+4

Dames 3

6

13.30 uur

5

2+5+6

5

Dames 2

6

13.00 uur

12.00

13.30

15.00

16.30

25-apr

1+2

5+6

6

08.30 uur

Heren 1

6

10.00 uur

1+2

1+2

1

1

Heren 2

6

10.00 uur

5+6

5+6

5

5

Heren 4

6

12.00 uur

3

3

3+6

3+6

Heren 5

6

12.00 uur

4

4+6

4

4+5

Mix 35+ 1

5

13.30 uur

2

2

1+2

13.30

15.00

16.30

3 2+6 1+4 5

3 2 1 4+5+6

2+3 1+4 5+6

12.00

13.30

15.00

16.30

5+6 1+2 3 4

5 1 3+6 4 2

5 1 3 4+6 2

3+6 4+5 1+2

12.00

13.30

15.00

16.30

1+2 5+6 3 4

1 5 3+6 4 2

1 5 3 4+6 2

3+6 4+5 1+2

08.30 uur 08.30 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 13.30 uur 13.00 uur

16-mei Jongens t/m 17 1 Dames 1 Heren 1 Heren 3 Heren 6 Mix 35+ 1

6 6 6 6 6 5

08.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 13.30 uur

30-mei Meisjes t/m 14 1 Dames 1 Heren 3 Dames 3 Heren 6 Mix 35+ 1

6 6 6 6 6 5

08.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 13.30 uur

1+2+3+4

10.00

Jongens t/m 17 1

6 6 6 6 6 6 6

16.30

WATERWIJK

08.30

9-mei Jongens t/m 14 1 Meisjes t/m 14 1 Dames 2 Dames 3 Heren 2 Heren 4 Heren 5

Baan

08.30 1+2+3+4 5+6

3+4

10.00 1+2 5+6 3+4

12.00 5+6 3+4 2 1

2

WATERWIJK

08.30 1+2+3+4

08.30 1+2+3+4

10.00 3+4 5+6 1+2

10.00 3+4 1+2 5+6

Pagina 6 van 37

1

1


ZONDAG Baanindeling

partijen

Baan

Baan

Baan

Baan

1 baan

2 banen

2 banen

1 baan

2 banen

2 banen

1 baan

2 banen

2 banen

6-apr Dames 1

6

11.00 uur

Heren 1

6

11.00 uur

Heren 35+ 1

6

11.00 uur

1 baan 1 baan 1 baan

I.v.m evenement beginnen op 1 baan (tot 13.00 uur) 12-apr Heren 35+ 2

6

10.00 uur

1

1

1

1

Heren 35+ 3 Meisjes t/m 14 1 Meisjes t/m 17 1

6

10.00 uur

2

2

2

2

6

10.00 uur

5

5

5

5

6

10.00 uur

6

6

6

6

Wisselbaan 3 + 4 in volgorde H2-H3-M14-M17 enz. 19-apr Dames 1 Heren 1 Heren 35+ 1 26-apr Heren 35+ 2 Heren 35+ 3 Meisjes t/m 14 1 Meisjes t/m 17 1

10-mei Dames 1 Heren 35+ 3 Meisjes t/m 14 1 Meisjes t/m 17 1

17-mei Heren 1 Heren 35+ 1 Heren 35+ 2

6 6 6

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

5+6 3+4 1+2

5+6 3+4 1+2

5+6 3+4 1+2

6 6

10.00 uur 10.00 uur

2 1

2 1

2 1

2 1

6

10.00 uur

6

6

6

6

6

10.00 uur Wisselbaan 3 + 4 in volgorde M14-M17-H2H3 enz.

5

5

5

5

6 6

10.00 uur 10.00 uur

1 2

1 2

1 2

1 2

6

10.00 uur

6

6

6

6

6

10.00 uur Wisselbaan 3 + 4 in volgorde D1-H353M14-M17 enz.

5

5

5

5

6 6 6

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

1+2 5+6 3+4

1+2 5+6 3+4

1+2 5+6 3+4

Pagina 7 van 37


31-mei Heren 1 Heren 35+ 1 Heren 35+ 2 Meisjes t/m 14 1

6 6 6

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

2 1 6

6

10.00 uur 5 Wisselbaan 3 + 4 in volgorde H1-M14-H351-H352 enz.

2 1 6

2 1 6

2 1 6

5

5

5

Voorjaarscompetitie thuiswedstrijden 17-apr Heren 50+ 1 Herendubbel 35+ 1 Damesdubbel 1 Mixdubbel 35+ 1

BOSCH EN DUIN 1

9-mei TC RIJNSWEERD 1

16-mei

DE WILTSANGH 2

30-mei

TV RHELICO 1 TV DE EEMSLAG 1 LTC DE MEENT 2 HLTC DE KUIL 6 HNL 5 TV HUIZEN 2 LARENSE LTC 1

TV SPITSBERGEN 1 HOOGERHEIDE 1 TV POSEIDON 3 LTC WATERWIJK 1

TV EEMNES 6

HOOGERHEIDE 4

HNL 2

TC BOSHEIM 2

WESTERVELD 5

TV FAK 3

HET NIEUWE LAND 3 TV HUIZEN 3 DE GOOISCHE VALLEI BTV DE GEEREN 2 7 TULIP TV HILVERS 9

Dames 1

19-apr ATC EMELWERTH 1

VCL Marco Jansen Peter Vallentin

29-mei

WOLDERWIJD 1

LTC SOESTDIJK 1

ATC BUITEN 4 LTV WATERWIJK 1 TV DE GOUWEN 2

Heren 6

Heren 35+ 1 Heren 35+ 2 Heren 35+ 3 Meisjes t/m 14 1 Meisjes t/m 17 1

25-apr

LTV LELYSTAD 1 HLTC DE KUIL 3 TV HUIZEN 4 BLTC BLARICUM 3

Heren 5

Heren 1

15-mei TC 'T LAER 1 GOOISCHE VALLEI 1 BAARNSE LTC 1

TV NAARDEN 1

Jongens t/m 14 1 TV DE RADING 1 Jongens t/m 17 1

Mix 35+ 1 Heren 1 Heren 2 Heren 3 Heren 4

1-mei

HLTC DE KUIL 1

18-apr

Meisjes t/m 14 1 Dames 1 Dames 2 Dames 3

24-apr BLTC BLARICUM 1

26-apr

10-mei HET GROOTSLAG 2

TC BOSHEIM 2 LTV DE BIJVANCK 2 LTV DE BIJVANCK 1 TV POSEIDON 2 LTV LELYSTAD 2 GLTC HET SPEIGHEL 2 TV IJBURG 1 ATC BUITEN 2 MEIJENHAGEN 1

17-mei

31-mei

TV DE GOUWEN ATC BUITEN 2 1 TULIP TV HILVERS 2 TV DE RADING 2 TV EEMNES 1 LTV ALMERE 2 ZEEVANGSP. 1

06-15835626 06-22205287

Pagina 8 van 37


VRIJDAG COMPETITIEINDELING 2015 VRIJDAGMORGEN Heren 50+ 1 Rijkers A Barlinckhoff J Busch R Blaas F Vallentin P Breugel van J

VRIJDAGAVOND Heren Dubbel 35+ 1 Velzen van R Wiltenboer van de W Bouma M Verveer R Straub P 06-53737350

06-53277403

Dames Dubbel 17+ 1 Assem van de P Keuter N Vallentin E Vlietstra C Zeegers S Assem van de M

Mix Dubbel 35+ 1 Nieuwenhuizen P Hendrix M Kuijk van P Veldkamp E Hendrix W 06-53227416

06-20980290

ZATERDAG Heren 17+ 1 Zijlmans P Swagers S Hartman T Vlietstra M Groot de O

Heren 17+ 2 Steenmetz J Roskam T Wegbrans J Hartman T Kamst D

Heren 17+ 3 Eijk van M Bie de E Schobel M Winkelaar P Cohen F

Heren 17+ 4 Robijn W Robijn J Kreij de R Lachman J Neering R

Zijlmans F

Oldert W

Jansen M

06-40543833

06-21812690

06-20137676

06-15835626

Heren 17+ 6 Beerlage E Lankreijer D Maurits E Verrips A Fleuren H

Dames 17+ 1 Bonhof-Trenning M Rijkers M Oldert S Zollner K Wegbrans D

Dames 17+ 2 Vlietstra L Bieringa P Boer de M Lim S Haeck P

036-5350163

06-57002429

06-44193444

ZONDAG Heren 17+ 1 Heuvel v.d. W Verkerk M Bruins B Trenning JW 06-20530956

Heren 35+ 1 Zondag H Dijk van C Heese L Williams R Pereboom R 06-39213639

Heren 17+ 5 Beers S Velde van der D Tollenaar M Wit de V 06-25285052

Dames 17+ 3 Heuvel van de C Werff v d T William S Schipperijn I 06-53885468

Mix 35+ 1 Hooft 't D Neumann M Cruijsen K Goddijn M 06-25247472

Heren 35+ 2 Feringa R Beukenkamp E Tillema K Graswinckel S Visser R

Heren 35+ 3 Spel M Sonneveld P Kleipoel N Akkerman S Greeve A

Dames 1 Diel L Lachman J Wolleswinkel A Beer de I Katuin M

036-5337495

06-15000066

06-48173716

Reserve: Hoffenaar M(m) Groothuis F(m) Yacoubi M(m) (50+) Gill M(v)

Pagina 9 van 37


Column

De kunst van communiceren In het dubbelspel is onderling overleg met elkaar essentieel om een partij te winnen. Eind maart hebben we weer vele voorbeelden gezien hoe het moet, maar ook hoe het niet moet. Er is voor velen nog een wereld te winnen. Heel goed dit lonkend perspectief. Maar het laat ook zien hoe eenvoudig het lijkt, maar hoe moeilijk het blijkbaar is. In een tennisclub moet je niet alleen op het tenniscourt je mond roeren maar ook daarbuiten. Ook daar is het een kunst om dat goed te doen. Je kunt jezelf op vele manieren buiten spel zetten op dit vlak. Je kunt bijvoorbeeld je teveel met het spel bemoeien (dit kan ook non-verbaal!) terwijl een familielid/kennis/idool/geliefde/concubine op het veld staat en jij staat op het terras of in ieder geval niet op het tennisveld. Bij Koriander is daarvoor nu een tekst aan het hek gehangen welk gedrag het best past. Moet dat ook bij Koriander op zo’n provinciaal kluppie? Blijkbaar wel. Maar er is meer. Hoe praat je na afloop van de wedstrijd met je tegenstander? Geef je het moreel verplichte drankje (of wacht je nog even het min of meer ingeburgerde 2 e drankje?) en zoek je daarna de vrije ruimte op of ben je nog even oprecht geïnteresseerd in je tegenstander voor de nazit. Is dit anders als de wedstrijd weinig sportief is verlopen of maakt dat geen verschil? Wie doet het meest zijn best om de gezelligheid na en voor de wedstrijd optimaal te maken? De competitiedagen zijn begonnen en voor de neutrale toeschouwer (wie is dat eigenlijk?) is het altijd grappig/interessant om te zien wie op welke club zich het meest op deze essentiële sociale punten onderscheidt. Er is nog meer. Wanneer is kritiek opbouwend? Wanneer neem je mensen tegen zichzelf in bescherming? Wanneer spreek je iemand publiekelijk toe en wanneer doe je dat bilateraal(recht in het gezicht)? Wanneer meng je humor met dodelijke ernst….. of gewoon cynisme? Wanneer zou je zelf geholpen willen worden met opbouwende kritiek van een clublid? Maakt het dan uit welk clublid dit dan is? Er is nog veel meer. Wanneer kies je voor een email of Facebook of andere sociale media en wanneer niet? Wanneer bedek je (jouw) misstanden met de mantel der liefde? Is iedereen binnen de club in staat om opbouwende kritiek te accepteren en daar ook begrip voor op te brengen? Wat doe je als je hierover twijfelt of denkt te weten dat die ander daar niet vrolijk van wordt? Kun je je eigen irritatie of blijdschap ondergeschikt maken aan die van een ander en moet je altijd tot 3 tellen voordat je een boodschap afgeeft? Wat heeft een club nodig op dit gebied? Welke schade kun je aanrichten als je anders communiceert dan te doen gebruikelijk? Wat is gebruikelijk? En wat is schade? En wie weten dat allemaal? Sinds Parijs weten we weer precies wat een groot goed het is om te kunnen zeggen wat we willen. En dan is er nog zoiets als: “respect”. Ik zou zeggen: “werkelijk alles moet gezegd kunnen worden, als je het na een half uur ook nog kan zeggen en uitleggen”. Wat is het toch heerlijk om via het schrift te communiceren.

DGO 

Oscar Wilde Iers schrijver 1854-1900

Telkens als mensen met me over het weer praten, weet ik eigenlijk wel zeker dat zij iets anders bedoelen.

Origineel: Whenever people talk to me about the weather, I always feel certain that they mean something else. Bron: The importance of being earnest (1895)

Pagina 10 van 37


Jarigen Indra van Roekel Daniel van der Velden Christopher Virlan Tamara Grep Charine Eyny Robin Knapen Leonie Brouwer Timo de Haan Sanne van der Heiden Tin Hguyen Justin de Laat Falco Neering Sophie Slagt Storm Meyer Lionel Lachman Stephany Ristovski Demi-Jane Bennewitz Kaylee Keune Dante-Constantijn Nieuwenhuizen Jamie-Lynn van den Brink Ilja van Driest Danny Kamst Dieu-Didier Nieuwenhuizen Dieu-DonnĂŠ Nieuwenhuizen Larissa Kruft

16 21 29 30 2 2 8 9 13 14 15 15 17 19 24 29 2 14 15 15 21 23 23 23 30

april april april april mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei juni juni juni juni juni juni juni juni juni

2003 1998 2001 2001 2003 2000 2000 2002 2003 2004 2003 2000 2001 2007 1998 1998 2006 2006 2009 2007 2002 1990 2002 2002 2003

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Nieuwe jeugdleden Mario Martens Falco Neering Jill Kregting Liz Kregting Justin de Laat

Pagina 11 van 37


Bardiensten April 2015 Dag

Datum

Tijd

Maandag

13-4-2015 19.00 - 23.30

Dinsdag

14-4-2015 09.00 - 12.00 Adele Braun

Dinsdag

14-4-2015 19.00 - 23.30 Wim van Doesburg Paul van Kuijk

Woensdag

15-4-2015 13.30 - 17.30

Woensdag

15-4-2015 19.00 - 23.30 Willem Stegink

Donderdag 16-4-2015 09.00 - 12.00

Naam 1

Naam 2

Evenement

Joop Beers (Wally, Joop Beers (Wally, Robin, Jeffrey) Robin, Jeffrey) Rackettrack 50+

Jeugdcompetitie Stefan Akkerman

Margreet van Tongeren-Kooij

Rackettrack 50+

Donderdag 16-4-2015 19.00 - 23.30 Jop van Breugel

Marina Ort

Vrijdag

17-4-2015 19.00 - 23.30 Marja Goddijn

COMPETITIETEAM

Competitie/Rackettrack 18+

Zaterdag

18-4-2015 08.00 - Eind

Monique Katuin

COMPETITIETEAM

Competitie

Zondag

19-4-2015 08.00 - Eind

I. Schipperijn

COMPETITIETEAM

Competitie

Maandag

20-4-2015 19.00 - 23.30 Sander Graswinkel

Dinsdag

21-4-2015 09.00 - 12.00 Gerda Bessem

Dinsdag

21-4-2015 19.00 - 23.30

Woensdag

22-4-2015 13.30 - 17.30 Diane Visser

Wilfred Sturm

Woensdag

22-4-2015 19.00 - 23.30 Wim Hendrix

Maren Hendrix

Donderdag 23-4-2015 09.00 - 12.00

Jaques Kloosterhuis

Rackettrack 50+ Joop Beers (Wally, Robin, Jeffrey)

Rosenda Boekhoudt

Jeugdcompetitie

Rackettrack 50+

Donderdag 23-4-2015 19.00 - 23.30 Danny Kamst

Jordy Steenmetz

Vrijdag

24-4-2015 19.00 - 23.30 R. Neering

COMPETITIETEAM

Competitie/Rackettrack 18+

Zaterdag

25-4-2015 08.00 - Eind

Roland Pereboom

COMPETITIETEAM

Competitie

Zondag

26-4-2015 08.00 - Eind

Wim Hendrix

COMPETITIETEAM

Competitie

Maandag

27-4-2015 19.00 - 23.30

Dinsdag

28-4-2015 09.00 - 12.00 A. Kreutzer

Dinsdag

28-4-2015 19.00 - 23.30 Paul van Kuijk

Koningsdag Rackettrack 50+

Pagina 12 van 37


Woensdag

29-4-2015 13.30 - 17.30 Caro van Iersel

Jeugdcompetitie

Joop Beers (Wally, Joop Beers (Wally, Robin, Jeffrey) Robin, Jeffrey) Rosenda Donderdag 30-4-2015 09.00 - 12.00 Boekhoudt Woensdag

29-4-2015 19.00 - 23.30

Donderdag 30-4-2015 19.00 - 23.30 Marielle Jans

Rackettrack 50+

Geert van Os

Bardiensten Mei 2015 Dag

Datum

Tijd

Naam 1

Naam 2

Evenement

COMPETITIE TEAM

Competitie/Rackettrack 18+

Vrijdag

1-5-2015

19.00 - 23.30 Marja Goddijn

Zaterdag

2-5-2015

08.00 - Eind

Zondag

3-5-2015

08.30 - 13.00

Maandag

4-5-2015

19.00 - 23.30 Danny Kamst

Dinsdag

5-5-2015

09.00 - 12.00

Dinsdag

5-5-2015

19.00 - 23.30

Woensdag

6-5-2015

19.00 - 23.30 Bert Mulder

Donderdag

7-5-2015

09.00 - 12.00

Donderdag

7-5-2015

19.00 - 23.30 Jeanne Davies

Vrijdag

8-5-2015

19.00 - 23.30 Sjors Peereman

Zaterdag

9-5-2015

08.00 - Eind

Albert Greeve

COMPETITIE TEAM

Competitie

Zondag

10-5-2015 08.00 - Eind

Frank Zijlmans

COMPETITIE TEAM

Competitie

Maandag

11-5-2015 19.00 - 23.30 Laura Diel

Dinsdag

12-5-2015 09.00 - 12.00 Marijke van Wierst

Dinsdag

12-5-2015 19.00 - 23.30 Diane

Woensdag

13-5-2015 13.30 - 17.30

Woensdag

13-5-2015 19.00 - 23.30 Wim Hendrix

Donderdag 14-5-2015 09.00 - 12.00

Jeugd oranje rood competitie Sander Graswinkel

Ruud van der Meulen

Bevrijdingsdag Rackettrack 50+

Rob Brinkman

Ruud van der Meulen

Rackettrack 50+

Rackettrack 18+

Patrick Scholten Rackettrack 50+ Wilfred Sturm Jeugdcompetitie

Ruud van der Meulen

Maren Hendrix Hemelvaartsdag

Rackettrack 50+

Donderdag 14-5-2015 19.00 - 23.30 Frank Zijlmans

Manon Rijkers

Competitie (inhalen)

Vrijdag

COMPETITIE TEAM

Competitie/Rackettrack 18+

15-5-2015 19.00 - 23.30 D. Wegbrans

Pagina 13 van 37


Zaterdag

16-5-2015 08.00 - Eind

Jan Willem Trenning

COMPETITIE TEAM

Competitie

Zondag

17-5-2015 08.00 - Eind

Hans Fleuren

COMPETITIE TEAM

Competitie

Maandag

18-5-2015 19.00 - 23.30 Wilfred Sturm

Dinsdag

19-5-2015 09.00 - 12.00 Peter de Baker

Dinsdag

19-5-2015 19.00 - 23.30 Astrid Geerink

Woensdag

20-5-2015 13.30 - 17.30 Caro van Iersel

Woensdag

20-5-2015 19.00 - 23.30 Bert Mulder

AndrĂŠ van Putten Rackettrack 50+ Patrick Scholten Jeugdcompetitie Rob Brinkman

Donderdag 21-5-2015 09.00 - 12.00 Gerda Bessem Donderdag 21-5-2015 19.00 - 23.30 Rob de Vries

Rackettrack 50+ Herman Koster Competitie (inhalen)/Rackettrack 18+

Vrijdag

22-5-2015 19.00 - 23.30 Sander Graswinkel

Zaterdag

23-5-2015 08.00 - Eind

1e Pinksterdag

Competitie (inhalen)

Zondag

24-5-2015 10.00 - Eind

2e Pinksterdag

Paard-Veulen Toernooi

Maandag

25-5-2015 19.00 - 23.30

Competitie (inhalen)

Dinsdag

26-5-2015 09.00 - 12.00 JozĂŠ de Bake

Rackettrack 50+

Dinsdag

26-5-2015 19.00 - 23.30 Diane Visser

Woensdag

27-5-2015 13.30 - 17.30 Caro van Iersel

Woensdag

27-5-2015 19.00 - 23.30 Bert Mulder

Wilfred Sturm Jeugdcompetitie Rob Brinkman

Donderdag 28-5-2015 09.00 - 12.00 Gerda Bessem Donderdag 28-5-2015 19.00 - 23.30 Rinus Zijlmans

Rackettrack 50+ Paul Zijlmans

Vrijdag

29-5-2015 19.00 - 23.30 D. Wegbrans

Competitie/Rackettrack 18+

Zaterdag

30-5-2015 08.00 - Eind

R. Visser

COMPETITIE TEAM

Competitie

Zondag

31-5-2015 08.00 - Eind

P. Haeck

V. de Wit

Competitie

Bardiensten Juni 2015 Dag Maandag

Datum 1-6-2015

Tijd

Naam 1

19.00 - 23.30 Stefan Akkerman

Naam 2

Evenement

Willem Stegink

Pagina 14 van 37


Dinsdag

2-6-2015

09.00 - 12.00 Marijke van Wierst

Rackettrack 50+

Dinsdag

2-6-2015

19.00 - 23.30 Wim van Doesburg Rinus Zijlmans

Woensdag

3-6-2015

19.00 - 23.30

Donderdag

4-6-2015

09.00 - 12.00

Donderdag

4-6-2015

19.00 - 23.30 Jeanne Davies

Vrijdag

5-6-2015

19.00 - 23.30 Paula de Geest

Zaterdag

6-6-2015

08.00 - Eind

Competitie (inhalen)

Zondag

7-6-2015

08.00 - Eind

Competitie (inhalen)

Maandag

8-6-2015

19.00 - 23.30 Kees Verkerk

Johan van Putten

Dinsdag

9-6-2015

09.00 - 12.00 Marja Goddijn

Karin van Cruijsen

Dinsdag

9-6-2015

19.00 - 23.30

Woensdag

10-6-2015 19.00 - 23.30 Frank Zijlmans

Rackettrack 50+

Jaques Kloosterhuis

Patricia Gravemaker

Competitie (inhalen)/Rackettrack 18+

Rackettrack 50+

Willem Stegink Manon Rijkers

Donderdag 11-6-2015 09.00 - 12.00 Karin van Cruijsen

Rackettrack 50+

Donderdag 11-6-2015 19.00 - 23.30 Rob de Vries

Herman Koster

Vrijdag

12-6-2015 19.00 - 23.30 Frank Groothuis

Marja Goddijn

Zaterdag

13-6-2015 09.00 - 13.00 Daphne Wegbrans Marianne Roskam

Clubkampioen Enkel

Zaterdag

13-6-2015 13.00 - 17.00 Peter Lentjes

Martin Spel

Clubkampioen Enkel

Zondag

14-6-2015 09.00 - 13.00 Kim Francooy

Marco Bouma

Clubkampioen Enkel

Zondag

14-6-2015 13.00 - 17.00 Lotan Heese

Roland Pereboom

Clubkampioen Enkel

Maandag

15-6-2015 19.00 - 23.30 Diane Sligter

Ilse de Beer

Clubkampioen Enkel

Dinsdag

16-6-2015 09.00 - 12.00 Inie Helsloot

Dinsdag

16-6-2015 19.00 - 23.30 Fam. Van Velzen

Woensdag

17-6-2015 19.00 - 23.30 Wim van Doesburg

Donderdag 18-6-2015 09.00 - 12.00

Rackettrack 18+

Rackettrack 50+ Fam. Van Velzen

Clubkampioen Enkel Clubkampioen Enkel

Margreet van Tongeren

Rackettrack 50+

Donderdag 18-6-2015 19.00 - 23.30 Nils Spillekom

Eric Spillekom

Clubkampioen Enkel

Vrijdag

Eric Maurits

Clubkampioen Enkel

19-6-2015 19.00 - 23.30 Hans Fleuren

Pagina 15 van 37


Zaterdag

20-6-2015 09.00 - 13.00 Menno Hoffenaar

Trudy van der Werf

Clubkampioen Enkel

Zaterdag

20-6-2015 13.00 - 17.00 Bart Pijls

Astrid Verspeek

Clubkampioen Enkel

Zaterdag

20-6-2015 19.00 - Eind

Zondag

21-6-2015 09.00 - 13.00 Arnoud Mijnheer

Yoeri Chin-a-kwie

Clubkampioen Enkel (finale)

Zondag

21-6-2015 13.00 - 17.00 Marissa Vallentin

Benjamin Timmermans

Clubkampioen Enkel (finale)

Zondag

21-6-2015 17.00 - Eind

Maandag

22-6-2015 19.00 - 23.30 Wies van Asperen

Dinsdag

23-6-2015 09.00 - 12.00 Marijke van Wierst

Dinsdag

23-6-2015 19.00 - 23.30 Astrid Geerink

Patrick Scholten

Woensdag

24-6-2015 19.00 - 23.30 Paula de Geest

Inge van Voorst

Clubkampioen Enkel

Philip van der Pol

Clubkampioen Enkel (finale)

Rackettrack 50+

Donderdag 25-6-2015 09.00 - 12.00 Mary Meijer Donderdag 25-6-2015 19.00 - 23.30 Paula de Geest Heleen Kraayenbrink

Vrijdag

26-6-2015 19.00 - 23.30

Zaterdag

27-6-2015 09.00 - 13.00 Saskia Hoks

Zaterdag

27-6-2015 13.00 - 17.00

Zaterdag

27-6-2015 17.00 - Eind

Zondag

Rackettrack 50+ Debby Crawfurd Tamara Blaas

Nacht van de jeugd

Els de Kreij

Open Koriander

Jan Willem Trenning

Marike Bonhof

Open Koriander

Peter Winkelaar

Wilma Brederholt

Open Koriander

28-6-2015 09.00 - 13.00 Hans Fleuren

Eric Maurits

Open Koriander

Zondag

28-6-2015 13.00 - 17.00 Kim Francooy

Marco Bouma

Open Koriander

Zondag

28-6-2015 17.00 - Eind

Maandag

29-6-2015 19.00 - 23.30 Yoeri Chin-a-kwie

Dinsdag

30-6-2015 09.00 - 12.00 Inie Helsloot

Dinsdag

30-6-2015 19.00 - 23.30 Fam. Van Velzen

Open Koriander

Albert Greeve

Open Koriander Rackettrack 50+

Fam. Van Velzen

Open Koriander

Pagina 16 van 37


Bardiensten Juli 2015 Dag

Datum

Tijd

Naam 1

Naam 2

Evenement

Martin Spel

Open Koriander

Woensdag

1-7-2015

19.00 - 23.30 Peter Lentjes

Donderdag

2-7-2015

09.00 - 12.00

Donderdag

2-7-2015

19.00 - 23.30 Paul Zijlmans

Frank Zijlmans

Open Koriander

Vrijdag

3-7-2015

19.00 - 23.30 Patricia Haeck

Martin Ort

Open Koriander

Zaterdag

4-7-2015

09.00 - 13.00 Arnoud Mijnheer

Pearl Nieuwenhuizen Open Koriander

Zaterdag

4-7-2015

13.00 - 17.00 Bart Pijls

Astrid Verspeek

Zaterdag

4-7-2015

17.00 - Eind

Zondag

5-7-2015

09.00 - 13.00 Arnoud Mijnheer

Zondag

5-7-2015

13.00 - 17.00

Zondag

5-7-2015

17.00 - Eind

Maandag

6-7-2015

19.00 - 23.30 Wim Weiland

Dinsdag

7-7-2015

09.00 - 12.00 Mary Meijer

Dinsdag

7-7-2015

19.00 - 23.30

Woensdag

8-7-2015

19.00 - 23.30 Jordy Stenmetz

Donderdag

9-7-2015

09.00 - 12.00 Inie Helsloot

Donderdag

9-7-2015

19.00 - 23.30 Marielle Jans

Vrijdag

10-7-2015 19.00 - 23.30

Zaterdag

11-7-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

12-7-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

13-7-2015 19.00 - 23.30 AndrĂŠ van Putten

Dinsdag

14-7-2015 09.00 - 12.00

Dinsdag

14-7-2015 19.00 - 23.30 Tom Hartman

Woensdag

15-7-2015 19.00 - 23.30 Ko van Raaphorst

Rackettrack 50+

Open Koriander Open Koriander

Pearl Nieuwenhuizen Open Koriander Open Koriander

Jop van Breugel

Wouter van den Heuvel

Marina Ort

Open Koriander

Jan van Vuure Rackettrack 50+ Ciska Vlietstra Linda Vlietstra Rackettrack 50+ Geert van Oss Rackettrack 50+

Wilfred Sturm

HenriĂŤt van de Wint

Donderdag 16-7-2015 09.00 - 12.00 Mary Meijer

Rackettrack 50+ Thijs Hartman

Rackettrack 50+

Pagina 17 van 37


Donderdag 16-7-2015 19.00 - 23.30 Vrijdag

17-7-2015 19.00 - 23.30 Wim Terschegget

Patricia Haeck

Zaterdag

18-7-2015 19.00 - Eind

Zondag

19-7-2015

Maandag

20-7-2015 19.00 - 23.30 AndrĂŠ van Putten

Dinsdag

21-7-2015 09.00 - 12.00

Dinsdag

21-7-2015 19.00 - 23.30 Lotan Heese

Roland Pereboom

Woensdag

22-7-2015 19.00 - 23.30 Tom Hartman

Thijs Hartman

Zomeravond Toernooi Geen bardienst

Geen bardienst

Wilfred Sturm Rackettrack 50+

Donderdag 23-7-2015 09.00 - 12.00

Rackettrack 50+

Donderdag 23-7-2015 19.00 - 23.30 Jop van Breugel Vrijdag

24-7-2015 19.00 - 23.30 Wim Terschegget

Zaterdag

25-7-2015 19.00 - Eind

Zondag

26-7-2015

Maandag

27-7-2015 19.00 - 23.30 Evert-Jan Peters

Dinsdag

28-7-2015 09.00 - 12.00 Peter de Bake

Dinsdag

28-7-2015 19.00 - 23.30 Wichard Oldert

Evert-Jan Peters Geen bardienst

Wouter van den Heuvel Margreet van Donderdag 30-7-2015 09.00 - 12.00 Tongeren Woensdag

Rackettrack 18+

29-7-2015 19.00 - 23.30

Edward Beerlage

Willem van den Wittenboer

Zomeravond Toernooi

Geen bardienst Willem van den Wittenboer Rackettrack 50+ Karin van Velze Ciska Vlietstra Rackettrack 50+

Donderdag 30-7-2015 19.00 - 23.30 Bas Bruins Vrijdag

31-7-2015 19.00 - 23.30 Wim Terschegget

Willem van den Wittenboer

Rackettrack 18+

Bardiensten Augustus 2015 Dag

Datum

Tijd

Naam 1

Zaterdag

1-8-2015

Geen bardienst

Zondag

2-8-2015

08.30 - 13.00

Maandag

3-8-2015

19.00 - 23.30 Diederikc 't Hoofd

Dinsdag

4-8-2015

09.00 - 12.00 Adele Braun

Naam 2

Evenement

Geen bardienst Jeugd oranje rood competitie Marko Neumann Rackettrack 50+ Pagina 18 van 37


Dinsdag

4-8-2015

19.00 - 23.30 Diederikc 't Hoofd

Marko Neumann

Woensdag

5-8-2015

19.00 - 23.30 Wies van Asperen

Edward Beerlage

Donderdag

6-8-2015

09.00 - 12.00 Elly Träger

Donderdag

6-8-2015

19.00 - 23.30 Reese Williams

Vrijdag

7-8-2015

19.00 - 23.30 Frank Groothuis

Zaterdag

8-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

9-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

10-8-2015 19.00 - 23.30 Wim Weiland

Dinsdag

11-8-2015 09.00 - 12.00 JozĂŠ de Bake

Dinsdag

11-8-2015 19.00 - 23.30 Wichard Oldert

Woensdag

12-8-2015 19.00 - 23.30 Chris van Dijk

Donderdag 13-8-2015 09.00 - 12.00 Katinka Zollner

Rackettrack 50+ Sandra Williams Rackettrack 18+

Jan van Vuure Rackettrack 50+ Karin van Velze

Siita Oldert

Rackettrack 50+

Donderdag 13-8-2015 19.00 - 23.30 Bas Bruins Vrijdag

14-8-2015 19.00 - 23.30 Frank Groothuis

Rackettrack 18+

Zaterdag

15-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

16-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

17-8-2015 19.00 - 23.30 Kees Verkerk

Dinsdag

18-8-2015 09.00 - 12.00 Peter de Bake

Dinsdag

18-8-2015 19.00 - 23.30 Ko van Raaphorst

Woensdag

19-8-2015 19.00 - 23.30

Johan van Putten Rackettrack 50+

Donderdag 20-8-2015 09.00 - 12.00

Rackettrack 50+

Donderdag 20-8-2015 19.00 - 23.30 Edwin de Bie

Jolanda Koning

Vrijdag

21-8-2015 19.00 - 23.30 Katinka Zollner

Siita Oldert

Zaterdag

22-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

23-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

24-8-2015 19.00 - 23.30 Daphne Wegbrans Marianne Roskam

Rackettrack 18+

Pagina 19 van 37


Dinsdag

25-8-2015 09.00 - 12.00 JozĂŠ de Bake

Rackettrack 50+

Dinsdag

25-8-2015 19.00 - 23.30 Martin Ort

Wim van Beek

Woensdag

26-8-2015 19.00 - 23.30 Nils Spillekom

Eric Spillekom

Rackettrack 50+

Donderdag 27-8-2015 19.00 - 23.30 Inge van Voorst

Debby Crawfurd

Rackettrack 18+

Vrijdag

28-8-2015 19.00 - 23.30 Paula de Geest

Patricia Gravemaker

Zaterdag

29-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

30-8-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

31-8-2015 19.00 - 23.30 Marieke Traag

Donderdag 27-8-2015 09.00 - 12.00

Renate van Hagen

Bardiensten September 2015 Dag

Datum

Tijd

Naam 1

Dinsdag

1-9-2015

09.00 - 12.00

Dinsdag

1-9-2015

19.00 - 23.30 Edwin de Bie

Woensdag

2-9-2015

19.00 - 23.30 Sjors Peereman

Donderdag

3-9-2015

09.00 - 12.00 Ilona Brockoff

Donderdag

3-9-2015

19.00 - 23.30 Wies van Asperen

Vrijdag

4-9-2015

19.00 - 23.30 Paula de Geest

Zaterdag

5-9-2015

09.00 - 14.00

Zaterdag

5-9-2015

14.00 - 19.00 Reese Williams

Zondag

6-9-2015

Naam 2

Evenement Rackettrack 50+

Trudy van der Werf

Geen bardienst Geen bardienst Caroline van den 19.00 - 23.30 Heuvel

Jolanda Koning

Esther van den Raad

Rackettrack 50+

Patricia Gravemaker

Rackettrack 18+

Sandra Williams

Senior Plus Event Senior Plus Event

Geen bardienst Geen bardienst

Maandag

7-9-2015

Paul Straub

Dinsdag

8-9-2015

09.00 - 12.00

Dinsdag

8-9-2015

19.00 - 23.30 Marieke Traag

Renate van Hagen

Woensdag

9-9-2015

19.00 - 23.30 Jolanda Koning

Inge van Voorst

Rackettrack 50+

Donderdag 10-9-2015 09.00 - 12.00 Ilona Brockoff

Esther van den Raad

Donderdag 10-9-2015 19.00 - 23.30 Rob de Vries

Herman Koster

Rackettrack 50+

Pagina 20 van 37


Vrijdag

11-9-2015 19.00 - 23.30

Najaarscompetitie

Zaterdag

12-9-2015 09.00 - 13.00 Menno Hoffenaar

Club Dubbels

Zaterdag

12-9-2015 13.00 - 17.00 Peter Winkelaar

Zaterdag

12-9-2015 17.00 - EIND

Club Dubbels

Zondag

13-9-2015 09.00 - 13.00 Daphne Wegbrans Marianne Roskam

Club Dubbels

Zondag

13-9-2015 13.00 - 17.00 Marissa Vallentin

Zondag

13-9-2015 17.00 - EIND

Club Dubbels

Maandag

14-9-2015 19.00 - 23.30

Club Dubbels

Dinsdag

15-9-2015 09.00 - 12.00

Dinsdag

15-9-2015 19.00 - 23.30 Fam. Van Velzen

Fam. Van Velzen

Club Dubbels

Woensdag

16-9-2015 19.00 - 23.30 Frank van Schaik

René Döpp

Club Dubbels

Wilma Brederholt

Benjamin Timmermans

Henriët van de Wint

Club Dubbels

Club Dubbels

Rackettrack 50+

Donderdag 17-9-2015 09.00 - 12.00

Rackettrack 50+

Donderdag 17-9-2015 19.00 - 23.30 Rien Busch

Chris Ternede

Club Dubbels

Vrijdag

18-9-2015 19.00 - 23.30 Tamara Blaas

Heleen Kraayenbrink

Club Dubbels/Najaarscompetitie

Zaterdag

19-9-2015 09.00 - 13.00 Saskia Hoks

Els de Kreij

Club Dubbels

Zaterdag

19-9-2015 13.00 - 17.00 Manuel Veltman

Zaterdag

19-9-2015 17.00 - EIND

Zondag

20-9-2015 09.00 - 13.00 Chris van Dijk

Zondag

20-9-2015 13.00 - 17.00 Marissa Vallentin

Zondag

20-9-2015 17.00 - EIND

Philip van der Pol

Maandag

21-9-2015 19.00 - 23.30

Caroline van den Heuvel

Dinsdag

22-9-2015 09.00 - 12.00

Dinsdag

22-9-2015 19.00 - 23.30 René Kruft

Harry Tollenaar

Woensdag

23-9-2015 19.00 - 23.30 Diane Sligter

Ilse de Beer

Peter Lentjes

Club Dubbels Martin Spel

Club Dubbels

Benjamin Timmermans

Club Dubbels / Diploma tennis Club Dubbels / Diploma tennis Club Dubbels / Diploma tennis

Paul Straub Rackettrack 50+

Donderdag 24-9-2015 09.00 - 12.00 Rien Busch

Chris Ternede

Rackettrack 50+

Donderdag 24-9-2015 19.00 - 23.30 Kees Tillema

Ruud Feringa

Mix Wisseltoernooi

Pagina 21 van 37


Vrijdag

25-9-2015 19.00 - 23.30 Tamara Blaas

Zaterdag

26-9-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

27-9-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Maandag

28-9-2015 19.00 - 23.30 Johan van Putten

Dinsdag

29-9-2015 09.00 - 12.00

Dinsdag Woensdag

HenriĂŤt van de Wint Monique 29-9-2015 19.00 - 23.30 Vredenburg 30-9-2015 19.00 - 23.30 Martin Ort

Heleen Kraayenbrink

Rackettrack 18+/Najaarscompetitie

Han Verkerk Rackettrack 50+ Astrid Wolleswinkel Wim van Beek

Bardiensten Oktober 2015 Dag

Datum

Tijd

Naam 1

Naam 2

Donderdag 1-10-2015 09.00 - 12.00

Evenement Rackettrack 50+

Donderdag 1-10-2015 19.00 - 23.30 Rien Busch

Chris Ternede

Rackettrack 18+/Najaarscompetitie

Vrijdag

2-10-2015 19.00 - 23.30 Harm Roze

Zaterdag

3-10-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

Zondag

4-10-2015

Geen bardienst

Geen bardienst

maandag

5-10-2015 19.00 - 23.30

dinsdag

6-10-2015 09.00 - 12.00 Anneke Kuijper

dinsdag

6-10-2015 19.00 - 23.30

woensdag

7-10-2015 19.00 - 23.30 Nils Spillekom

Caroline van den Heuvel

Astrid Wolleswinkel

Mix-Wisseltoernooi

Paul Straub Rackettrack 50+ Ilse de Beer Eric Spillekom

donderdag 8-10-2015 09.00 - 12.00

Rackettrack 50+

donderdag 8-10-2015 19.00 - 23.30 Kees Tillema

Ruud Feringa

Mix Wisseltoernooi

vrijdag

Wilma Brederholt

Rackettrack 18+/Najarscompetitie

zaterdag zondag

maandag dinsdag dinsdag

9-10-2015 19.00 - 23.30 Peter Winkelaar 10-102015 11-102015 12-102015 13-102015 13-102015

Geen bardienst

Geen bardienst

Geen bardienst

Geen bardienst

19.00 - 23.30 RenĂŠ Kruft 09.00 - 12.00 Anneke Kuijper

Harry Tollenaar Rackettrack 50+

19.00 - 23.30 Harm Roze Pagina 22 van 37


woensdag donderdag donderdag vrijdag zaterdag zaterdag zaterdag zondag zondag zondag

maandag maandag dinsdag dinsdag dinsdag woensdag woensdag woensdag donderdag donderdag donderdag vrijdag vrijdag vrijdag zaterdag zaterdag

14-102015 15-102015 15-102015 16-102015 17-102015 17-102015 17-102015 18-102015 18-102015 18-102015 19-102015 19-102015 20-102015 20-102015 20-102015 21-102015 21-102015 21-102015 22-102015 22-102015 22-102015 23-102015 23-102015 23-102015 24-102015 24-102015

19.00 - 23.30 Harm Roze

Debby Crawfurd

09.00 - 12.00

Rackettrack 50+

19.00 - 23.30 Marielle Jans

Geert van Oss

Rackettrack 18+/Najarscompetitie

19.00 - 23.30 Sjors Peereman 09.00 - 13.00 Saskia Hoks

Mix Wisseltoernooi

Els de Kreij

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00

Open Jeugd Herst Toernooi

17.00 - Eind

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00

Open Jeugd Herst Toernooi

17.00 - Eind

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00 Wim Weiland

Jan van Vuure

Open Jeugd Herst Toernooi

19.00 - Eind

Stef Swagers

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00 Henk Tegelaar

Anneke Kuijper

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00 Gisela Cavoli

Sandro Cavoli

Open Jeugd Herst Toernooi

19.00 - Eind

Stef Swagers

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00 Henk Tegelaar

Elly Tr채ger

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00 Gisela Cavoli

Sandro Cavoli

Open Jeugd Herst Toernooi

Marcel Van Eijk

Marcel Van Eijk

19.00 - Eind

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00 Henk Tegelaar

Elly Tr채ger

13.00 - 17.00 19.00 - Eind

Open Jeugd Herst Toernooi Open Jeugd Herst Toernooi

Paul Zijlmans

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00 Kim Francooy

Marco Bouma

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00 Bart Pijls

Astrid Verspeek

Open Jeugd Herst Toernooi

19.00 - Eind

Rinus Zijlmans

Open Jeugd Herst Toernooi/Najaarscompetitie

Albert Greeve

09.00 - 13.00 Jeanne Davies 13.00 - 17.00 Yoeri Chin-a-kwie

Menno Hoffenaar

Open Jeugd Herst Toernooi Open Jeugd Herst Toernooi Pagina 23 van 37


zaterdag zondag zondag zondag

maandag dinsdag dinsdag woensdag donderdag donderdag vrijdag zaterdag zaterdag

24-102015 25-102015 25-102015 25-102015 26-102015 27-102015 27-102015 28-102015 29-102015 29-102015 30-102015 31-102015 31-102015

17.00 - Eind

Open Jeugd Herst Toernooi

09.00 - 13.00

Open Jeugd Herst Toernooi

13.00 - 17.00 Marit de Jong

Esmeralda Veldkamp

Open Jeugd Herst Toernooi

17.00 - Eind

Esmeralda Veldkamp

Open Jeugd Herst Toernooi

Marit de Jong

19.00 - 23.30 RenĂŠ Kruft

Harry Tollenaar

09.00 - 12.00 Ko van Raaphorst

Rackettrack 50+

19.00 - 23.30 Marike Bonhof

Jan Willem Trenning

19.00 - 23.30 Martin Ort

Wim van Beek

09.00 - 12.00 Ilona Brockoff

Esther van den Raad

Rackettrack 50+

19.00 - 23.30 Marieke Traag

Renate van Hagen

Mix Wisseltoernooi Rackettrack 18+/Najaarscompetitie (inhalen)

19.00 - 23.30 13.00 - 17.00 Wichard Oldert 17.00 - Eind

Karin van Velze

Halloween Halloween

Openstaande bardiensten 2015 Op 23 en 25 maart zijn de pasjesavonden geweest. Veel mensen zijn langs gekomen om hun bardiensten in te plannen en hun pasje voor dit seizoen op te halen. Naast alle mensen die wel zijn langs gekomen, zijn er ook een aantal mensen niet geweest. Heb je je bardiensten nog niet doorgegeven en/of ben je bereid extra bardiensten te draaien op de data die nog niet zijn ingevuld, neem dan contact op met Jaap Barlinckhoff via cojabarlinckhoff@hotmail.nl of 06-14 39 45 56

Pagina 24 van 37


De volgende data en tijden zijn nog beschikbaar en dienen nog ingevuld te worden: Dag

Datum

DO ZO MA WO VRIJ WO MA MA DI

2-4-2015 5-4-2015 6-4-2015 8-4-2015 10-4-2015 15-4-2015 20-4-2015 27-4-2015 28-4-2015

ZA DI DO VRIJ WO WO VRIJ ZA ZO MA WO VRIJ

2-5-2015 5-5-2015 7-5-2015 8-5-2015 13-5-2015 20-5-2015 22-5-2015 23-5-2015 24-5-2015 25-5-2015 27-5-2015 29-5-2015

WO DO ZA ZO WO ZA ZO MA ZO

3-6-2015 4-6-2015 6-6-2015 7-6-2015 17-6-2015 20-6-2015 21-6-2015 22-6-2015 28-6-2015

DO ZA ZO VRIJ WO DO ZA DI DO VRIJ

2-7-2015 4-7-2015 5-7-2015 10-7-2015 15-7-2015 16-7-2015 18-7-2015 21-7-2015 23-7-2015 24-7-2015

Tijden April 2015 19.00 – 23.30 08.30 – 11.30 13.30 – 17.00 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 13.30 – 17.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 Mei 2015 08.00 - Eind 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 19.00 – 23.30 08.00 – Eind 10.00 – Eind 19.00 – 23.30 13.30 – 17.30 19.00 – 23.30 Juni 2015 19.00 – 23.30 09.00 – 12.00 08.00 – Eind 08.00 – Eind 19.00 – 23.30 19.00 – Eind 17.00 – Eind 19.00 – 23.30 17.00 – Eind Juli 2015 09.00 – 12.00 17.00 – Eind 13.00 – 17.00 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – Eind 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 19.00 – 23.30

Aantal personen nodig 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 Pagina 25 van 37


DO

30-7-2015

ZO VRIJ WO DO VRIJ DI WO DO DO

2-8-2015 7-8-2015 12-8-2015 13-8-2015 14-8-2015 18-8-2015 19-8-2015 20-8-2015 27-8-2015

DO ZA DI VRIJ ZA ZA ZO MA DO ZA ZO ZO DI

3-9-2015 5-9-2015 8-9-2015 11-9-2015 12-9-2015 12-9-2015 13-9-2015 14-9-2015 17-9-2015 19-9-2015 20-9-2015 20-9-2015 22-9-2015

DO VRIJ DO DI DO VRIJ ZA ZA ZO ZO ZO WO DO VRIJ ZA ZA ZO VRIJ ZA

1-10-2015 2-10-2015 8-10-2015 13-10-2015 15-10-2015 16-10-2015 17-10-2015 17-10-2015 18-10-2015 18-10-2015 18-10-2015 21-10-2015 22-10-2015 23-10-2015 24-10-2015 24-10-2015 25-10-2015 30-10-2015 31-10-2015

19.00 – 23.30 AUGUSTUS 2015 08.30 – 13.00 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 19.00 – 23.30 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 September 2015 19.00 – 23.30 14.00 – 19.00 09.00 – 12.00 19.00 – 23.30 09.00 – 13.00 17.00 - EIND 17.00 - EIND 19.00 – 23.30 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00 09.00 – 13.00 17.00 – EIND 09.00 – 12.00 Oktober 2015 09.00 – 12.00 19.00 – 23.30 09.00 – 12.00 19.00 – 23.30 09.00 – 12.00 19.00 – 23.30 13.00 – 17.00 17.00 – EIND 09.00 – 13.00 13.00 – 17.00 17.00 – EIND 19.00 – EIND 13.00 – 17.00 19.00 – EIND 13.00 – 17.00 17.00 – EIND 09.00 – 13.00 19.00 – 23.30 17.00 – EIND

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Pagina 26 van 37


Weekend Dubbel Koriander Wat een uitdaging! Bijna 120 inschrijvingen, 62 partijen in 2 en halve dag! Maar wat was het leuk! Vrijdagavond was het stampvol op het tennispark van Koriander. Alle 6 de banen waren de gehele avond (zelfs tot in de nacht, waarvoor bedankt… ;-)) bezet. Het was heerlijk weer en we hebben hele mooie wedstrijden kunnen zien. Op zaterdag begonnen de wedstrijden al vroeg en deze gingen tot na het avondeten door. Het was al best wel koud, waardoor een ieder zijn rustmomentje in het clubhuis zocht. Hierdoor was het hier gezellig druk. ’s Avonds hebben de deelnemers kunnen genieten van een goed, door Keurslagerij Pouw, verzorgd stamppotbuffet. Op zondag waren de weergoden ons minder goed gezind en ging het helaas regenen. De banen hielden zich echter goed, en van de deelnemers hebben we geen slecht woord gehoord. Ook de toeschouwers trotseerden gewoon de regen, wat een toppers! Op 1 wedstrijd na, hebben we het hele toernooi kunnen afronden. Die laatste wedstrijd is op maandagavond alsnog gespeeld. We kunnen als organisatie terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Uit alle positieve reacties die we van de deelnemers en toeschouwers hebben mogen ontvangen kunnen we concluderen dat het jaarlijks laten terugkeren van het Weekend Dubbel Koriander zeer gewenst is. Dus… tot volgend jaar! Mitchell, Sonny, Nick en Monique

Senior Plus Event: recept voor gezelligheid Veel actieve tennissers van 50 jaar en ouder op het tennispark, leuke tenniswedstrijden, een gezellige lunch met zijn allen... Dat zijn de ingrediënten voor een Senior Plus Event! Binnen iedere vereniging komen steeds meer 50-plussers, die niet meer zo nodig prestatief tennis willen spelen. De gezelligheid van een wedstrijd heeft meer waarde gekregen dan de uitslag. Verschillende verenigingen organiseren onder goedkeuring van de KNLTB elk jaar een Senior Plus Event. Gedurende een dag worden door de deelnemers 3 of 4 dubbelwedstrijden gespeeld van ongeveer 45 minuten. Op alle events wordt een lunch aangeboden en wordt de dag op een leuke wijze afgesloten. Tennisvereniging Koriander organiseert een Senior Plus Event op zaterdag 5 september. We spelen in vaste koppels, dus ga alvast op zoek naar een dubbelmaatje! Dit kan iemand zijn van onze eigen vereniging, maar ook van een andere club. Inschrijving staat open voor iedere tennisser die lid is van de KNLTB en 50 jaar of ouder is! Inschrijven kan vanaf half mei via www.toernooi.nl en de deelnamekosten zijn € 5 per persoon.

Pagina 27 van 37


Al meer dan 25 jaar is het ATP / WTA grastennistoernooi van Rosmalen een begrip in de tenniswereld. De Topshelf Open is het enige grastoernooi van Nederland en staat bekend om zijn intieme sfeer en uitstekende ambiance, die gecombineerd worden met toptennis van het allerhoogste niveau. Mocht je hier dit jaar met jouw vrienden naar toe willen gaan, bestel dan hier je kaarten met €5 korting per persoon! De Topshelf Open wordt gehouden van 8 t/m 14 juni en dit jaar zijn o.a. Lleyton Hewitt en Jelena Jankovic als deelnemers te bewonderen. Voormalig winnaar Lleyton Hewitt heeft zijn afscheid aangekondigd na de Australian Open van volgend jaar. Grote successen behaalde hij tijdens het grasseizoen als winnaar van Wimbledon, drievoudig winnaar van Queen’s en als winnaar in Rosmalen in 2001. De publiekslieveling uit Australië staat garant voor spectaculair tennis en zal dit jaar dus voor het laatst in Nederland te bewonderen zijn. De finaliste van 2007 Jelena Jankovic behoort al vele jaren tot de wereldtop. Op gras was ze succesvol als winnares van Birmingham, winnares gemengd dubbel op Wimbledon en verloor ze in Rosmalen nipt de finale van Anna Chakvetadze. Indirect sponsor je ook Tennisvereniging Koriander, omdat onze vereniging ook nog een €5 krijgt voor iedere verkocht toegangsbewijs.

High Five Consultancy Business brede voordelen door optimaal HR beleid. Bedrijven kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies op het gebied van Human Resources, salarisadministratie en pensioenen. Particulieren kunnen bij High Five Consultancy terecht voor advies in conflict situaties met werkgever, vragen over pensioen, werken in het buitenland en aangifte Inkomstenbelasting.

Jolanda Koning

Jolanda@high5consultancy.nl www.high5consultancy.nl +31(0)6-48811843

Keurslagerij Pouw Voor de beste barbecue en catering Rundvlees van eigen “mesterij” www.keurslagerpouw.nl Keurslagerij Hans Pouw, Stationsstraat 46, Almere Tel. 036 5341675

Pagina 28 van 37


Verantwoord bier tappen, jij kan het ook!!!! Een paar maanden geleden heeft een uitgebreide controle plaatsgevonden in het kader van de drank en horecawet. De controle had betrekking op de drank en horeca vergunning, de brandveiligheid en de naleving van milieuvoorschriften. De controle is uitgevoerd door het team handhaving van de gemeente. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. Er is echter één probleem, als het clubhuis open is moet er tenminste één senior lid aanwezig zijn (bardienst) die in het bezit is van het certificaat verantwoord alcoholschenken. Op dit moment zijn er te weinig seniorleden (18 jaar en ouder) die dit certificaat en bezit hebben. Dit betekent dat wij het risico lopen op een boete van honderden euro’s en tijdelijke sluiting van het clubhuis.

Daarom roepen wij alle seniorleden op om het certificaat zo snel mogelijk te halen. Inmiddels zijn 66 leden geslaagd, nu jij nog!!!!!!

Dit kan gratis online via www.nocnsf.nl/iva Je hoeft niet urenlang te studeren, het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld ongeveer een kwartier. Alle geslaagden ontvangen het certificaat, dat staat goed op je CV, je ontvangt een kleine attentie en je helpt jou club enorm.

Gewoon even doen dus, alvast bedankt! Invullen op online formulier:

Barverantwoordelijke: Ben Francooy b.francooy@upcmail.nl

Pagina 29 van 37


KORIANDER ZOMERTOERNOOIEN Beste Korianderleden, Willen jullie de volgende data alvast reserveren in jullie agenda’s ? Het zou jammer zijn als je deze spetterende evenementen moet missen. Koriander Team Toernooi : zaterdag 22 augustus vanaf 13.00 uur en zondag 23 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur Gespeeld wordt met Heren Dubbels en Dames Dubbels. Zaterdagavond wordt er niet getennist, maar is er een gezellig alternatief dat je niet wil missen ! Koriander Club Zomer Competitie Voor de thuisblijvers: op 3 achtereenvolgende zaterdagen (25 juli, 1 augustus en 8 augustus) organiseren wij vanaf 19.30 uur een dubbeltoernooi (HD/DD/GD). Je speelt met een vaste dubbelpartner. Waar nodig wordt er één voor je gezocht. In de Koriandermix van juni lezen jullie de details en zullen we ook aangeven hoe je kunt inschrijven. Voor nu is alleen belangrijk: reserveer de data in je agenda !

Vooraankondiging Open Koriander 2015 Zet het vast in jullie agenda’s. Het Open Koriander wordt gespeeld van 29 juni t/m 5 juli, met als voorweekend 27 en 28 juni. Wij nodigen alle KNLTB leden van 17 jaar of ouder uit om deel te nemen aan dit gezellige toernooi. Er wordt zowel enkelspel als dubbelspel gespeeld in de categorieën 17+ 4, 5, 6, 7 en voor de categorie 35+ in de 7 en 8, zowel in het enkel- als dubbelspel. Per onderdeel zijn de kosten zijn € 10,- per persoon. Je kunt je voor maximaal 2 onderdelen inschrijven. Inschrijven via toernooi.nl, de inschrijving opent eind april. Wij zien er vast naar uit jullie ook? Groetjes, Open Koriander Commissie

Pagina 30 van 37


Van de (nieuwe?) penningmeester Toch maar weer even voorstellen, hoewel voor de meesten waarschijnlijk niet nodig gelet op de historie. Een verleden waarin ik ongeveer 10 jaar penningmeester ben geweest voorafgaand aan het aantreden van Richard de Kreij, sinds kort onze kersverse voorzitter. Niet direct mijn ambitie om terug te keren als penningmeester, maar toen Richard mij belde wist ik hoe laat het was en graag lever ik mijn bijdrage aan de (bestuurlijke) continuïteit van de vereniging. Het toont ook maar weer eens aan hoe smal de vrijwilligersbasis is, vooral als het gaat om functies met specifieke expertise. Woonachtig in de Kruidenwijk met Margriet en beide eveneens tennissende dochters Rachelle en Chayenne, wat dat betreft niet zoveel veranderd. Wel dat ik in mijn eerste periode, met wat onderbrekingen door kortstondige overdrachten, nog in vaste dienst was bij ’s-lands grootste personenvervoerder en sinds 2011 na 30 jaar als registeraccountant/controller in dienstverband op interim basis actief ben. Belangrijkste verschil is de vrijheid maar ook de werkdruk, die varieert van(te) lange rustige perioden tot de huidige zeer drukke tijd met meerdere opdrachten tegelijkertijd. Even zien hoe dat uitpakt met de uitdaging bij de Koriander, die er zeker ook ligt. Na een wat tennisarme winterperiode door drukke werkzaamheden hoop ik nu weer wat meer op de baan te staan en verder fiets ik graag en hou ik van een goed glas wijn. Terug aan de bestuurstafel voelt vertrouwd, waarbij ik in mijn voorgaande periode vooral de rommel van mijn voorgaande heb mogen opruimen en stabiliteit en betrouwbaarheid in de financiën heb aangebracht. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van de vernieuwing in het park met de investering in de aanleg van nieuwe tennisbanen, een huzarenstukje waarbij complimenten aan het toenmalige bestuur op zijn plaats zijn. Op dit moment werken we als bestuur aan een nieuw beleidsplan waarin ook de financiële focus voor de toekomst een belangrijk onderwerp is. Positief is in ieder geval dat we een positieve kasstroom houden ondanks de forse investeringen en ook het ledental zich in positieve zin ontwikkelt. Dus: voor alle financieel gerelateerde zaken ben ik vanaf nu het aanspreekpunt, in persoon of via de mail bereikbaar op het vermelde mailadres in het colofon. met sportieve, financiële groet, Paul van der Heijdt

Pagina 31 van 37


PAARDVEULEN TOERNOOI Op zondag 24 mei vanaf 11.00 organiseren we weer een gezellig paardveulen toernooi.

Het is een toernooi waarbij jeugdleden zich kunnen inschrijven met iemand die geen lid hoeft te zijn, bijv. vader, moeder, opa, tante of neef. Niet alleen jeugdleden kunnen zich inschrijven maar ook seniorleden die graag een keertje met b.v. een neefje, nichtje of kleinkind (niet ouder dan 17 jaar), die geen lid hoeft te zijn, willen spelen kunnen zich ook inschrijven. Dus wil je eindelijk eens met een familielid of goede vriend spelen die (nog) geen lid is, schrijf je dan in voor dit super gezellige toernooi. Deze dag staat altijd in het teken van gezelligheid en sportiviteit, dus winnen is bijzaak! Er zullen een aantal korte wedstrijden en een aantal spellen gespeeld worden. We starten om 11.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Inschrijven kan via de website. Doe dit vóór 19 mei! Inschrijfgeld is € 8.00 per koppel (inclusief lunch). Geef bij je inschrijving de naam en leeftijd op van zowel het paard als het veulen. Geef je snel op, want vol = vol!!

Tot ziens op 24 mei!!!

Pagina 32 van 37


UIT HET BESTUUR Bankrekeningnummer Op de omslag van de Koriandermix staan onjuiste bankrekeningnummers. Wilt u geld overmaken naar Koriander? Doe dit dan op rekening NL12RABO0173613349. Contributie 2015 Per vandaag heeft het overgrote deel van de leden de contributie 2015 al overgemaakt. Deze leden hebben ná het invullen van de bardiensten (voor senioren) hun ledenpas in bezit. Zonder pas ben je niet gerechtigd om op onze banen te tennissen c.q. competitie te spelen. Een verzoek aan iedereen die nog niet heeft betaald. Wilt u de contributie zo snel als mogelijk overmaken op het bovenstaande bankrekeningnummer? Voor het afspreken van de bardiensten kunt u overleg plegen met de clubhuiscommissie t.a.v. Jaap Barlinckhoff (cojabarlinckhoff@hotmail.nl). Nadat er een bevestiging van de bardienst door de clubhuiscommissie naar de ledenadministratie is verstuurd kunt u uw spelerspas ophalen. Najaarscompetitie In 2014 hebben we hier voor de 1e keer mee geëxperimenteerd. Deelname is de meeste teams goed bevallen. De af te leggen afstanden voor uitwedstrijden waren een punt van aandacht. De KNLTB heeft op dit gebied beterschap beloofd. Wij hebben rekening te houden met onze clubkampioenschappen Dubbels en het Open Jeugdtoernooi. Dat is in 2014 goed gelukt. Het bestuur zou graag een beeld krijgen van de interesse om deel te nemen aan de najaarscompetitie. Zowel voor de vrijdag, de zaterdag als de zondag. Dit lijkt nu nogal vroeg, maar we hebben nu eenmaal een behoorlijke voorbereidingstijd. Ben je (als team) geïnteresseerd? Stuur dan een mail met je eigen naam en het aantal teamleden naar voorzitter@koriandertennis.nl. Gebruik van de banen; altijd baan 1 of 2? Kortgeleden heeft Antea het jaarlijkse onderhoud aan onze banen uitgevoerd. Onze parkcommissie kreeg een groot compliment, want de banen lagen er perfect bij. Dank aan Henk, Bertus en Willem!! Antea constateerde dat de slijtage op baan 1 en 2 hoger is dan op de andere banen. Dit is op zich niet vreemd, want deze banen liggen het dichtste bij de kantine. Graag willen we jullie medewerking om het gebruik van de banen zoveel mogelijk te verdelen. Denk er even aan wanneer je komt tennissen. Kies niet automatisch baan 1 en/of 2 maar neem liever één van de andere banen. Op die manier kunnen we als vereniging het langst de kwaliteit van onze banen zo hoog mogelijk houden.

Bij voorbaat dank voor de medewerking en het begrip.

Pagina 33 van 37


Clubkampioenschappen Enkel 2015 Terwijl de competitie in volle gang is, komen de Clubkampioenschappen er ook aan. Door eerst de strijd aan te gaan tegen andere verenigingen, wordt het daarna tijd dat je de strijd aan gaat met andere Korianderleden.

De Clubkampioenschappen Enkel worden gehouden van 13 juni tot 21 juni 2015. Inschrijven vanaf april en zal sluiten op 5 juni 2015. Inschrijfgeld â‚Ź 5,00 senioren per onderdeel. .

Zet deze data in jullie agenda en houd de Koriandersite of toernooi.nl in de gaten en schrijf je in! Wij hopen dat de spieren nog warm en soepel zijn van de competitie en wij jullie mogen verwelkomen bij onze clubkampioenschappen. Wedstrijdleiding Clubkampioenschappen (de TC) Edith, Sanne G, Paul, Kim en Petra L.

Pagina 34 van 37


Jaarkalender MAART

APRIL

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen

Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Niet Bang Voor Een Beetje Kou Klaverjassen Openingstoernooi Pasjesavond ALV Pasjesavond/ Competitie informatie avond Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander Weekend Dubbel Koriander

MEI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix COMPETITIE COMPETITIE (Pasen) (Pasen)

COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE (Koningsdag)

JUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE

(Dodenherdenking) (Bevrijdingsdag)

COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Paard-Veulen Toernooi COMPETITIE ( inhalen)

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

(Pinksteren) (Pinksteren)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen)

Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen

Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Enkel

Nacht Van De Jeugd Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

Pagina 35 van 37


JULI

AUGUSTUS

Woensdag

1

Open Koriander

Zaterdag

1

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Koriander Club Zomer Competitie

SEPTEMBER

OKTOBER

Dinsdag

1

Donderdag

1

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Senior Plus Event

Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Clubkampioenschappen Dubbel Diplomatennis / Clubkampioenschappen Dubbel

Mix-Wissel Toernooi

Koriander Club Zomer Competitie Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Koriander Club Zomer Competitie

Koriander Team Toernooi Koriander Team Toernooi

Ladies Night

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix/ MixWissel Toernooi

Mix-Wissel Toernooi

Mix-Wissel Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Mix-Wissel Toernooi Halloween

Pagina 36 van 37


November

December

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mix-Wissel Toernooi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Pagina 37 van 37

Profile for TV Koriander

Koriandermix april 2015 webversie  

clubblad TV Koriander tennis Almere

Koriandermix april 2015 webversie  

clubblad TV Koriander tennis Almere

Advertisement