Page 1

한 국 어 능 력 시 험

초 급

พิชิตข้อสอบ

TOPIK I TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN

รูปแบบข้อสอบ ชุดข้อสอบตัวอย่าง สรุปคำศัพท์และไวยากรณ์


source: www.instiz.net/pt/666882


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ข้อมูลทั่วไปในการสอบ TOPIK วัตถุประสงค์การสอบ v เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนภาษาเกาหลีที่ถูกต้องสำหรับชาวเกาหลีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศและชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ รวมถึงการเผยแพร่ภาษา เกาหลีด้วย v เพื่อวัดและประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีโดยผลการสอบนั้นสามารถนำไปใช้ ในการศึกษาต่อและหางานภายในประเทศเกาหลีได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ v กระทรวงศึกษาธิการ : ดูแลและแนะแนวการทำงาน v สถาบันระดับชาติว่าด้วยการศึกษานานาชาติ (NIIED) : ออกข้อสอบ, พิมพ์ข้อสอบ, ตรวจ ให้คะแนน และ เป็นผู้จัดการสอบทั้งหมด

เกณฑ์การสมัครสอบ เป็นชาวเกาหลีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศและชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ v เป็นผู้ที่ศึกษาภาษาเกาหลีและต้องการศึกษาต่อในประเทศเกาหลีใต้ v เป็นผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติเกาหลี v คนเกาหลีที่กำลังศึกษาหรือหรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ

อายุผลการสอบ v ผลการสอบมี อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ

ประโยชน์ของผลสอบ v ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะเรียนต่อ v ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติหรือชาวเกาหลีที่ จบการศึกษาหลักสูตร 12 ปีนอกประเทศ v ใช้สำหรับขอวีซ่าทำงานในบริษัทเกาหลีและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเลือกเข้าทำงาน v ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบอาชีพทางการแพทย์ภายในประเทศเกาหลีสำหรับ ชาวต่างชาติ v ใช้ในการวัดระดับความสามารถของครูสอนภาษาเกาหลีที่เป็นชาวต่างชาติ v ใช้ในการขอสิทธิอาศัยอยู่ถาวร v ใช้ในการขอวีซ่าแต่งงาน

I

ข้อมูลทั่วไปในการสอบ TOPIK


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ประเภทคําถาม 1. แบ่งตามประเภทข้อสอบ ประเภทข้อสอบ

คาบ

TOPIK I

คาบแรก

เนื้อหา (เวลา)

ชนิดคำถาม

การฟัง (40 นาที)

ปรนัย 4 ตัวเลือก

จำนวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนทั้งหมด 30

100 200

การอ่าน (60 นาที)

ปรนัย 4 ตัวเลือก

40

100

การฟัง (60 นาที)

ปรนัย 4 ตัวเลือก

50

100

การเขียน (50 นาที)

อัตนัย

4

100

ปรนัย 4 ตัวเลือก

50

100

คาบแรก TOPIK II

คาบสอง การอ่าน (70 นาที)

300

2. แบ่งตามประชนิดคําถาม v ปรนัย 4 ตัวเลือก (ให้เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จากตัวเลือกทั้งหมด) v อัตนัย o แบบทำประโยคให้สมบูรณ์: 2 คำถาม o แบบเขียนเรียงความ (เขียนเรียงความแบบบรรยาย 200~300 คำในระดับกลาง และ เขียนเรียงความแบบแสดงความ คิดเห็น 600~700 คำในระดับสูง)

รูปแบบการประเมินในส่วนการเขียน ข้อ 51 ~ 52

ประเภท ความเข้าใจในโจทย์ และเนื้อหา การใช้ภาษา ความเข้าใจในโจทย์ และเนื้อหา

53 ~ 54

เนื้อหาการประเมิน สามารถเขียนเนื้อหาได้มีความสอดคล้องถูกต้องกับโจทย์ที่ให้ สามารถใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถเขียนเนื้อหาเพียงพอกับโจทย์ที่ให้ สามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนเนื้อหาที่ให้มาได้อย่างสมบูรณ์และหลากหลายรูปแบบ

โครงสร้าง ของการเขียน

สามารถเขียนเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีลำดับชัดเจน สามารถประกอบเนื้อหาแต่ละส่วนในแต่ละย่อหน้าให้เข้ากันได้อย่างดี สามารถเขียนเนื้อหาได้มีความต่อเนื้อสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่ม จนจบ

การใช้ภาษา

สามารถใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ได้หลายรูปแบบและมีความถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน สามารถใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ อักขรวิธี ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ สามารถเขียนตามรูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง

III

ข้อมูลทั่วไปในการสอบ TOPIK


คําศัพท์

어휘

คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์ คําขยายนามและคําสรรพนาม ตัวเลขและจํานวน คําอุทานและปัจจัยท้ายคํา


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

คํานาม

คำศัพท์ 9

ความหมาย

รู้แล้ว?

ร้านค้า ราคา เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า นักร้อง หน้าอก, หัวใจ, อก เพลง กึ่งกลาง กรรไกร ฤดูใบไม้ร่วง ครอบครัว ชนิด, ประเภท (ลักษณะนาม) ขนม ซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว พยาบาล ซี่โครง ซุบซี่โครง สีน้ำตาล ลูกพลับ ไข้หวัด ความประทับใจ มันฝรั่ง

1

ราคา

2

แม่น้ำ

2

ลูกสุนัข

3

อัน (ลักษณะนาม)

3

หมา

3

ดอกแคนารี : เป็นดอกไม้สีเหลือง ผลิในฤดูใบไม้ผลิ

2

คําศัพท์ | คํานาม


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

คำศัพท์

ความหมาย

รู้แล้ว?

ช่วงเวลา น้ำมัน ความรู้สึก คนขับรับ บทความ หอพัก อุณหภูมิ นักข่าว รถไฟ ไอ กีตาร์ ถนน, ทาง คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) กิมจิ 3

แกงกิมจิ สนามบินนานาชาติคิมโป สีดำ หมากฝรั่ง ดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ ความฝัน การสิ้นสุด ประเทศ ต้นไม้ อายุ ภายหลัง สี่วัน ตกปลา วัน สภาพอากาศ วันที่

6

คําศัพท์ | คํานาม


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

คํากริยา

คำศัพท์

ความหมาย

รู้แล้ว?

ไป สอน เอาไป เอามา มี, เอามา เปลี่ยนรถ, ต่อรถ ม้วน, พัน, ผูก, หมุน ขอบคุณ ได้รับ, มี กังวล, เป็นห่วง ข้ามไป ข้าม เดิน โทรหา ใช้เวลา เดินไป เดินมา 0

ตัดสินใจ

0

แต่งงาน

2

คำนวณ, คิดเงิน

2

อยู่ (คำสุภาพ)

3

เลือก

3

ซ่อม, แก้ไข

4

เรียน ท่องเที่ยว

71

เที่ยวชม

7

ตามหา, ช่วยชีวิต อบ, ย่าง

33

คําศัพท์ | คํากริยา


ไวยากรณ์

문법

ไวยากรณ์จบประโยค ไวยากรณ์เชื่อมประโยค คําบ่งชี ้ ไวยากรณ์ประสม


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ไวยากรณ์จบประโยค

&

?

~ㅂ/습니다

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา หรือ คำคุณศัพท์

ในกรณีที่คำ มีตัวสะกด ต้องตามด้วย ในกรณีที่คำ ไม่มีตัวสะกด ต้องตามด้วย มักใช้ร่วมกับ

หรือ คำที่แสดงการกระทำหรือสถานะ เป็นรูปแบบจบประโยคที่สุภาพและ

เป็นทางการ โดยจะอยู่ในรูปแบบที่ผู้พูดแสดงความเคารพต่อคู่สนทนาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ มีตำแหน่งสูงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในเหตุการณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การรายงาน การนำเสนอ งาน การบรรยาย การออกอากาศ หรือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น $

การใช้และตัวอย่าง 학교입니다 ที่นี่คือโรงเรียนของฉัน 높습니다 ภูเขาที่อยู่หลังหมู่บ้านนั้น สูงมาก

&

?

~아요/어요

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา หรือ คำคุณศัพท์

ในกรณีที่คำลงท้ายด้วยสระ ㅏ,ㅗ ต้องตามด้วย ในกรณีที่คำลงท้ายด้วยสระ อื่น ๆ ต้องตามด้วย ในกรณีที่คำลงท้ายด้วย 하다 ต้องตามด้วย

จะได้เป็น

หรือ

มักใช้ในภาษาพูดเพื่อแสดงความสุภาพกับประโยคที่เป็นกาลปัจจุบัน โดยสามารถใช้เป็นได้ทั้ง ประโยคบอกเล่าทั่วไป ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง หรือ ประโยคชักชวน ซึ่งแบ่งตามการใช้ เสียงลงท้ายได้ดังนี้ $ การใช้และตัวอย่าง รูปแบบประโยคบอกเล่า : . (. .) à ค่าโย รูปแบบประโยคคำถาม : รูปแบบประโยคคำสั่ง : รูปแบบประโยคชักชวน :

56

? . .

(. ( (.

?) à คาโย๊ .) à คาเซโย .) à คาจะ

ไวยากรณ์ | ไวยากรณ์จบประโยค


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ระดับของการเชิญชวนหรือขอร้องให้ทำ ~( ) ,

> ~( ))

? > ~( ))

?

식사합시다.

(ไม่ได้เป็นการถามความเห็นของผู้ถูกชวนแต่เป็นการบอกว่าไปด้วยกัน (เลย) เถอะ)

,

식사할까요?

(เป็นการบอกว่าผู้พูดอยากจะทำ (ไปกินข้าว) แต่ก็ถามความเห็นของผู้ฟังด้วยว่าจะไปดีไหมหรือยังไง)

,

식사할래요?

(เป็นการถามความเห็นว่าผู้ฟังอยากจะทำ (ไปกินข้าว) หรือเปล่า)

&

?

~(으)세요

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา เท่านั้น

ในกรณีที่คำ มีตัวสะกด (ยกเว้น )) ตามด้วย ~ ในกรณีที่คำ ไม่มีตัวสะกด (รวม )) ตามด้วย ~ $ การใช้และตัวอย่าง 1. กรุณา..., จง... ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ฟังทำอะไรบางอย่าง (อย่างสุภาพ) 보세요. เหมือนว่าจะมีแขกมา กรุณารีบไปเถอะ 말씀하세요. ตั้งแต่ตอนนี้ กรุณาช่วยพูดที่ละคน 2. รบกวน (ช่วย)... ใช้ในการเชิญชวนให้ทำหรือแสดงความต้องการของผู้พูด 들어오세요. ข้างนอกอากาศหนาว รบกวนรีบเข้ามาข้างในบ้าน , 주세요. คุณปู่, รบกวนช่วยเล่าเรื่องในอดีตให้ทีสิครับ 3. เชิญ... เป็นการแสดงการอนุญาตให้ผู้ฟังสามารถทำอะไรบางอย่างได้ 보세요. เนื่องจากช่วงบ่ายมีเวลาว่าง ดังนั้นเชิญไปตอนบ่ายนะครับ 하세요. เชิญทำตามคำพูดของคุณแม่ 4. เป็น..., คือ... ใช้กับ “ ” เพื่อเป็นการบอกข้อมูลอย่างสุภาพ 선생님이세요. ท่านที่ยืนอยู่ตรงโน่นคือ คุณครูของฉัน 할머니세요. ท่านที่มาเมื่อสักครู่เป็น คุณย่าของฉัน

60

ไวยากรณ์ | ไวยากรณ์จบประโยค


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

3. (ถึงแม้ว่า)...ได้ไหม à (ถ้า)...ไม่ได้ การใช้ “~ / /

” ในรูปแบบประโยค

คำถาม ซึ่งถ้าผู้ฟังไม่อนุญาตให้เราทำก็จะตอบกลับปฏิเสธด้วย “~( ) ?

, 들어오면 안 됩니다.

จะเข้าไปได้ไหม? ไม่, เข้ามาไม่ได้ ? , 지우면 안 돼요. ลบข้อความบนกระดานดำได้ไหม? ไม่, ลบไม่ได้นะ

&

?

~아/어/여야 (되다)

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา หรือ คำคุณศัพท์

ในกรณีที่คำลงท้ายด้วยสระ ㅏ,ㅗ ต้องตามด้วย ~

(

)

ในกรณีที่คำลงท้ายด้วยสระ อื่น ๆ ต้องตามด้วย ~

(

)

ในกรณีที่คำลงท้ายด้วย 하다 ต้องตามด้วย ~

จะได้เป็น

หรือ

(

)

$ การใช้และตัวอย่าง 1. ต้อง... (ก่อน) จึง... ใช้เมื่อผู้พูดต้องการเน้นให้ผู้ฟังทราบว่าต้องเกิดเหตุการณ์ในประโยค หน้าก่อนจึงจะเกิดข้างหลังตามมา ถ้าคำกริยาที่กล่าวถึงเป็น “ , ” จะใช้ในรูป “( )

” .

돼야

ต้องเป็นฤดูหนาว จึงจะสามารถเที่ยวชมหิมะได้ 지내 봐야 . คนเราต้องลองใช้ชีวิตไปก่อนถึงจะรู้ 2. ต้อง...เท่านั้น จึง... เมื่อใช้ร่วมกับ “ ” จะเป็นการเน้นว่าต้องทำ......เท่านั้น .

해야만

ต้องเรียนให้ได้ดีเท่านั้น จึงจะสามารถทำข้อสอบได้ดี 지내 봐야만 . คนเราต้องลองใช้ชีวิตไปก่อนเท่านั้นจึงจะรู้ 해야만 . ถ้าต้องการจะสุขภาพดีขึ้น ก็ต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 3. ต้อง... ใช้ในรูป “~ / / ( )” เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าต้องการเงื่อนไข บางอย่าง 착해야 합니다. คนเราต้องจิตใจดี 받아야 합니다. ถ้าต้องการจะไปต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือเดินทาง 먹어야 돼요. ก่อนนอนต้องกินยานะ

70

ไวยากรณ์ | ไวยากรณ์จบประโยค


พิชิตข้อสอบ TOPIK I $ การใช้และตัวอย่าง 1. ...ก่อนที่จะ… พูดถึงการกระทำอะไรบางอย่างก่อนอีกอย่าง 먹기 전에 . ล้างมือก่อนที่จะกินข้าว 오기 전에

?

ทำอะไรหรอ ก่อนที่จะมาประเทศเกาหลีใต้ 2. ก่อนที่จะ...ได้...แล้ว ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต จะไม่ผันตรง ~ แต่จะผันกาลอดีตตอนจบประโยคแทน . (X) . (O)

먹기 전에

ก่อนที่จะกินข้าวได้ล้างมือแล้ว 3. เวลาใช้สามารถ ละ “ ” เอาไว้ได้ เหลือแค่ “~기 전” .

먹기 전

ก่อนที่จะกินข้าวได้ล้างมือแล้ว

?

& ~기 때문에

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา หรือ คำนาม

ในกรณีที่เป็นคำกริยา ต้องตามด้วย ~ ในกรณีที่เป็นคำนาม ต้องตามด้วย ~ $ การใช้และตัวอย่าง เพราะว่า...จึง... ใช้บอกว่าประโยคหน้าเป็น สาเหตุ ให้เกิดประโยคหลังโดยมีความเน้นย้ำ มากกว่า “~( ) ” หรือ “ / ” .

없기 때문에

เพราะว่าไม่มีเงินจึงไม่สามารถซื้อของได้ 오시기 때문에 . เพราะว่ามีแขกมาจึงทำอาหาร

?

& ~(으)ㄴ 지 ในกรณีที่คำ มีตัวสะกด (ยกเว้น

) ต้องตามด้วย ~

ในกรณีที่คำ ไม่มีตัวสะกด (รวม

) ต้องตามด้วย ~

ใช้ต่อท้ายคำ กริยา เท่านั้น

$ การใช้และตัวอย่าง ...มา/ได้(เป็นระยะเวลา)... ใช้เมื่อต้องการแสดงเวลาว่าทำอะไรบางอย่างไปนานเท่าไรแล้ว โดยคำกริยาจะผันเป็น ( ) และตามด้วยคำนามที่ใช้บอกระยะเวลาแล้วจึงจบประโยคด้วย ~ . มาอยู่เกาหลีได้เป็นระยะเวลาสองเดือนแล้ว

온지 나간 지 96

. นูริออกจากบ้านไปได้สักพักแล้ว ไวยากรณ์ | ไวยากรณ์ประสม


source: https://goo.gl/YqPRkw


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

การฟัง ในหัวข้อการฟังนั้น ผู้สอบสามารถรับรู้ได้ผ่านทางการใช้หูฟังผ่านลำโพงเท่านั้น ซึ่งไม่ จำเป็นต้องฟังทุกคำก็ได้ เพียงแต่ต้องสามารถแยกแยะประเด็นที่มีความสำคัญได้ว่าผู้พูดต้องการจะ สื่อสารอะไร ดังนั้นทักษะที่ข้อสอบต้องการจะประเมินคือ เราสามารถที่จะจับประเด็นข้อมูลที่มี ความสำคัญของการสื่อสารนั้น ๆ ได้หรือไม่นั่นเอง ข้อสอบการฟังของ TOPIK I นั้น จะเน้นในเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจำวันหรือ บทสนทาที่ ใช้ในชีวิตจริงอย่างง่าย โดยข้อสอบจะประเมินว่าเราสามารถทำความเข้าใจเนื้อหานั้นได้มากน้อย แค่ไหน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งหมด 30 คำถาม ให้เวลา 40 นาที ในการฟังและฝนคำตอบลง กระดาษคำตอบ โดยข้อสอบการฟัง TOPIK I ส่วนมากจะมีเนื้อหาการออกสอบดังต่อไปนี้ ü 가정생활 ü ü ü ü

건강 교육 구매 생활 방식

4 …

2

주제 ü 수 ü 예술

1 2

ü 인사 ü 일과 직업 ü 취미와 여가 사회적 상호작용

2 …

ü 개인적 대화 ü 사회적 대화

ü 안내 정보 전달과 이해 ü

100

광고

?

?

?

?

รูปแบบข้อสอบ | การฟัง


พิชิตข้อสอบ TOPIK I 1-3 การเลือกตอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจำเป็นต้องรู้การแสดงออกหรือคำพูดที่ใช้พูดเพื่อให้เขากับ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งในรูปแบบนี้จะเป็นการให้เราเลือกคำพูดที่ต่อจาก คำพูดก่อนหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด ※ 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. / ( /

/ ) /

3 : goo.gl/X4Ap49

บทพูด

남자 잘 먹겠습니다 จะทานละนะครับ 여자 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, การตอบ

ในบทสนทนานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทก่อนรับประทานอาหารซึ่งในเกาหลีนั้นผู้ที่ถูกเชิญมา รับประทานอาหารก่อนทานจะพูดว่า “잘 먹겠습니다” และผู้ที่เป็นคนเชิญมาจะพูดว่า “맛있게 드세요” ซึ่งแปลว่า “จะทานแล้วนะครับ” กับ “เชิญรับประทานให้อร่อยนะครับ” ตามลำดับ 4 คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ○

TOPIK TIP! คําพูดตามสถานการณ์ สถานการณ์ ?

104

คำที่ใช้แสดงออก 네, 바꿔 주세요.

เมื่อพูดขอเปลี่ยนของกับผู้อื่น 2

กรุณาเปลี่ยนให้หน่อย 고마워요.

เมื่อขอบคุณในความช่วยเหลือ

ขอบคุณ 다시 오겠습니다.

เมื่อบอกลาแล้วต้องการบอกว่าจะมาเยี่ยมอีก ­

เดี๋ยวจะมาอีกนะ 반갑습니다.

เมื่อแสดงความยินดีที่ได้พบ

ยินดีที่ได้รู้จัก 들어오세요. (êê)

เมื่อเปิดประตูเชิญคนเข้า …

เชิญเข้ามาข้างใน 네, 잠깐만 기다리세요.

เมื่อขอร้องให้รอคอย

กรุณารอสักครู่ 네, 부탁합니다.

เมื่อขอร้อง

ขอร้องด้วยนะครับ

รูปแบบข้อสอบ | การฟัง


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

5 เลือกเนื้อหาที่เหมือนกับที่ฟัง รูปแบบคำถามแบบนี้จะให้เราได้ฟังบทสนทนาแล้วให้เราแยกแยะจากตัวเลือกที่ให้มาให้ ได้ว่าประโยคใดมีเนื้อหาตรงกับบทสนทนาหรือไม่ตรงกับบทสนทนา ในบทสนทนานั้นจะเป็นบท สนทนาชายหญิงคุยกันเสมอ อย่างแรกที่ต้องทำคือต้องฟังให้ดีและรู้ให้ได้ว่าผู้ชายและผู้หญิงที่คุย กันนั้นกำลังทำอะไรอยู่ และก็ต้องเข้าใจคำศัพท์และไวยากรณ์ที่อยู่ในบทสนทนานั้นด้วยจึงจะ สามารถเข้าใจได้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร ※ 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. / /

_ _

( / ) /

_ _

3 3

goo.gl/1bColm

3 3

บทพูด

남자

3

여자

3

?

อยากจะซื้อถุงมือสีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินหมดค่ะ เป็นสีดำดีไหมคะ

3

다시 올게요 ไม่รู้สิครับ เดี๋ยวจะมากับพี่ชายใหม่นะ

남자 ครับ การตอบ

ในบทสนทนานี้ผู้ชายนั้นเป็นลูกค้าและผู้หญิงเป็นพนักงานขาย สิ่งที่ผู้ชายต้องการซื้อนั้นคือถุง มือสีน้ำเงิน แต่ถุงมือสีน้ำเงินนั้นไม่มี ดังนั้นพนักงานหญิงจึงแนะนำสีดำให้แทน แต่ว่าผู้ชายก็ ยังไม่ได้ตัดสินใจ และได้บอกว่าจะกลับมาใหม่กับพี่ชาย ดังนั้น ข้อ และ ( จึงไม่ถูกต้อง 4 เนื่องจากยังไม่ได้ซื้อ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ○

6 เข้าใจประเภทของการพูด ในส่วนนี้สิ่งที่สำคัญเลยผู้ฟังต้องจับใจความให้ได้ว่าผู้พูดต้องการจะกล่าวถึงอะไรและ รูปแบบของการพูดนั้นเป็นอะไร เช่น การประกาศ การประชาสัมพันธ์ การแนะนำ การพูดคุย การแจ้ง เตือน ฯลฯ เป็นต้น ※ 어떤 이야기를 하고 있는지 고르십시오. / ( /

/ ) 2 / goo.gl/x6YNDG

รูปแบบข้อสอบ | การฟัง

111


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

บทพูด 여자 안내 _ 2

_

มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ (ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ) รถไฟที่ออกจากโซลเวลาเก้า นาฬิกาและจะถึงเวลาสิบนาฬิกานั้นมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ขึ้นสู่ขบวนรถค่ะ ท่านที่จะขึ้นรถไฟ กรุณารับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถานี ขอบคุณค่ะ

การตอบ ใจความของบทพูดนี้คือผู้หญิงประกาศประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ขึ้นรถไฟว่าได้มีการ เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการให้การประชาสัมพันธ์ หรือ ให้คำแนะนำ 2 คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ○

TOPIK TIP! คําศัพท์ประเภทของการพูด 감사 (การขอบคุณ), 계획 (การวางแผน), 부탁 (การขอร้อง), 사과 (การขอโทษ), 설명 (การอธิบาย), 성격 (ลักษณะนิสัย/บุคลิก), 소개 (การแนะนำ), 시간 (เวลา), 신청 (การ สมัคร/ลงทะเบียน), 안내 (การประชาสัมพันธ์/แนะนำ/การบอกให้ทราบ), 약속 (สัญญา), 인사 (การทักทาย), 주문 (การสั่ง), 직업 (อาชีพ), 질문 (ถามคำถาม), 초대 (การเชิญ), 취소 (การยกเลิก)

112

รูปแบบข้อสอบ | การฟัง


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

การอ่าน ข้อสอบการอ่านใน TOPIK I นั้นจะเน้นเนื้อหาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ สถานที่สาธารณะต่าง ๆ คำศัพท์และประโยคที่ต้องใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันรวมถึงข้อความสั้น ๆ ที่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามทั้งหมด 40 คำถาม และให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถทำให้เสร็จทันเวลาได้เนื่องจากบทความจะไม่ยาวมาก โดยข้อสอบการอ่าน TOPIK I ส่วนมากจะมีเนื้อหาการออกสอบดังต่อไปนี้

주제

ü ü ü ü ü

가정생활 9

ü ü ü ü ü

ü ü ü 정보 전달의 글 ü ü ü ü ü 감정 표현 글

건강 교육 구매 생활 방식 9

예술 인사 일과 직업 취미와 여가 공공증서 일기예보 기사 광고 전단지 등 안내문 소개 글 설명문 짧은 서술문 등 간단한 수필

ü 메시지 사교·친교의 글 ü 매체 담화 ü 생활문

รูปแบบข้อสอบ | การอ่าน

113


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ㄱ 에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. ※○

” 9

9 5 4

( 4

) 4

4

4

การตอบ 5 ผู้เขียนบอกว่า ฉันก็อยากเรียนกีตาร์ด้วย จากบทความข้างต้นจะเห็นว่าหลัง 4

ดังนั้น ประโยคก่อนหน้าบุคคลที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องของ 2 กีตาร์นั่นเอง คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ○

TOPIK TIP! คําเชื่อมประโยค (สันธาน) และการใช้งาน 그래서:

.

ดังนั้น – ใช้เมื่อประโยคหน้าเป็นสาเหตุหรือเหตุผลของประโยคหลัง 그러나: . แต่ว่า – ใช้เมื่อประโยคหน้ากับประโยคหลังมีความขัดแย้งกัน (ตรงกันข้ามกัน) 그러면: . ถ้าอย่างนั้น – ใช้เมื่อประโยคหน้าเป็นเงื่อนไขของประโยคหลัง 그렇지만:

.

ถึงอย่างนั้นก็ตาม – ใช้เมื่อขณะที่ยอมรับประโยคหน้าแต่ประโยคหน้ากับประโยคหลังก็มีความขัดแย้ง 그리고: .“ + ”, “○ + ○ ” . นอกจากนี้/และก็ – ใช้เมื่อเรียงลำดับประโยค โดยเป็น “บวก à บวก” หรือ “ลบ à ลบ” เท่านั้น

6 เลือกข้อที่เนื้อหาตรงกับบทความที่ให้มา รูปแบบนี้เราจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาที่ให้มาอย่างละเอียดและต้องรู้คำศัพท์ที่มี ความหมายเหมือนกัน หรือรู้รูปแบบประโยคที่ใช้แสดงออกในลักษณะเดียวกันได้เช่น ไวยากรณ์ที่มี ความหมายตรงกันหรือพวกสำนวนต่าง ๆ ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ จะทำให้เราสามารถตอบได้ รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นเพราะปกติแล้วตัวเลือกกับบทความนั้นจะใช้คำศัพท์คนละคำแต่มี ความหมายเดียวกันเพื่อสร้างความสับสนให้กับคนที่ไม่รู้คำศัพท์มากพอ โดยเนื้อหาที่สำคัญที่เรา ต้องสนใจส่วนมากจะเป็นพวก วัน เวลา สถานที่ วิธีการหรือเหตุผลที่ปรากฏอยู่ในบทความนั้น ๆ ซึ่ง ถ้าทราบแล้วก็จะทำให้เราตัดข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้ง่ายขึ้น

รูปแบบข้อสอบ | การอ่าน

119


실전

ข้อสอบตัวอย่าง 모의고사 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 3


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบการฟัง (듣기 영역: 1 번 ~ 30 번)

시험 시간: )

เฉลยและคำอธิบาย: หน้า 176

goo.gl/zBA6Yx

※ [1∼4] 다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오.

1. (4 점) 3

2. (4 점) 3

3. (3 점) 3

4. (3 점) 3

124

4 6

4 6

4 6

4 6

ข้อสอบตัวอย่าง | ชุดที่ 1


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

ข้อสอบการอ่าน (읽기 영역: 31 번 ~ 70 번)

시험 시간:

เฉลยและคำอธิบาย: หน้า 185

※ [31∼33] 무엇에 대한 이야기입니까? <보기>와 같이 알맞은 것을 고르십시오. (각 2 점)

31.

3

4

6

3

4

6

3

4

6

32.

33.

※ [34∼39] <보기>와 같이 ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

34. (2 점) 3

4

3

4

6

35. (2 점)

130

6

ข้อสอบตัวอย่าง | ชุดที่ 1


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

※ [69∼70] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 3 점)

’ ’ 69. 3

4 6

70. 3 4

6

140

ข้อสอบตัวอย่าง | ชุดที่ 1


เฉลยและคําอธิบาย ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 3

정답 및 해설


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

เฉลยและคําอธิบาย ชุดที่ 1 เฉลยการฟัง (듣기 영역: 1 번 ~ 30 번) 1

2

3

4

1

2

3

3

11

12

13

14

1

5

6

7

8

1 15

3

9

10

2

16

17

18

19

20

2

1

3

3

1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

2

2

1

3

2

1

2

2

3

01 여자:

)

남자: เป็นคำถามประเภท ใช่หรือไม่ ซึ่งโจทย์ถามว่า “คนเยอะใช่ไหม” จะตอบได้แค่ว่า ใช่ คนเยอะ หรือ ไม่ใช่ คนไม่เยอะ ดังนั้นจึงต้องตอบว่า , . จึงเป็นคำตอบที่ ถูกต้อง คำศัพท์ที่ต้องรู้: 많다, 사람

02 남자:

)

여자: เป็นคำถามประเภท ใช่หรือไม่ ซึ่งโจทย์ถามว่า “ร้องเพลงได้ดีใช่ไหม” จะตอบได้แค่ ว่า ใช่ร้องได้ดี หรือ ไม่ใช่ ร้องได้ไม่ดี ดังนั้นจึงต้องตอบว่า , . จึงเป็น คำตอบที่ถูกต้อง คำศัพท์ที่ต้องรู้: 노래, 잘하다 ≠ 못하다

03 남자:

)

여자: เป็นคำถามประเภท ถามข้อมูล ซึ่งโจทย์ถามว่า “วันนี้จะเจอกันกี่โมง” ซึ่งเราจะตอบได้ แค่ข้อที่มีคำตอบเกี่ยวกับเวลาเท่านั้น ดังนั้น . จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คำศัพท์ที่ต้องรู้: 시, 몇

176

เฉลยและคําอธิบาย | ชุดที่ 1


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

27 - 28 남자: 여자:

) 4

?

남자: 여자: 남자:

4 )

4_

여자:

? 4 ?

4

) 4

4

_

เนื้อหาในสองข้อนี้เป็นการสนทนาระหว่างชายหญิงสองคน โดยมีเนื้อหาดังนี้ ผู้ชาย – อ่า, อันนี้อะไร เสื้อเชิ้ตใช่ไหม ผู้หญิง – ใช่ พอดีเพื่อนให้มาเป็นของขวัญแต่ไซส์ใหญ่ไปหน่อย อยากที่จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ ก็ได้มาเป็นของขวัญเลยกังวลอยู่ ผู้ชาย – แล้วในกล่องไม่มีบัตรเปลี่ยนสินค้าหรอ เดี๋ยวนี้ เขามักจะใส่บัตรเปลี่ยนสินค้าไปเป็น อย่างอื่นให้ด้วยตอนให้ของขวัญ ผู้หญิง – อ่า อยู่ในกล่องนี่เอง ถ้าเอานี่ไปด้วยจะเปลี่ยนได้ใช่ไหม ผู้ชาย – ใช่ ที่ห้างใกล้ ๆ ถ้าเอาของขวัญที่ได้มากับบัตรเปลี่ยนไปด้วยจะสามารถเปลี่ยนได้ ผู้หญิง – ไม่ต้องรบกวนเพื่อนด้วยแล้ว สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลย สะดวกดีจัง คำศัพท์ที่ต้องรู้: 티셔츠, 선물, 사이즈, 크다, 바꾸다, 받다, 고민이다, 교환권, 상자, 물건, 가깝다, 편하다, 직접, 가지다

เฉลยและคําอธิบาย | ชุดที่ 1

183


พิชิตข้อสอบ TOPIK I

59 - 60 걷기는 많은 사람들이 쉽게 할 수 있는 운동입니다. (

) 걷는 것은 건강에

도움이 많이 됩니다. ( ㉡ ) 다리만 움직이면서 걷는 것이 아니고 온몸이 움직이게 되기 때문입니다. ( ㉢ ) 그런데 걷기 운동을 할 때에는 천천히 걷기 시작해서 조금씩 빨리 걷는 것이 좋습니다. ( ข้อ 59 ตอบ

) 이렇게 하는 것이 건강에 도움이 더 많이 됩니다.

เนื่องจาก ประโยคที่ให้ในโจทย์ช่วยขยายประโยคแรกว่า “คน

มากมายทำได้ง่าย” มีใครบ้าง จะได้ว่าเนื้อหาของบทความนี้คือ “การเดินเป็นการออกกำลัง กายที่คนมากมายทำได้ง่าย ๆ ตั้งแต่เด็ก ๆ ไปจนถึงคนที่มีอายุมากแล้ว ทุกคนสามารถทำได้ ง่าย ๆ การเดินนั้นสามารถช่วยสุขภาพได้อย่างมาก เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขยับขาเดินแต่มันทำ ให้ทั้งร่างกายขยับตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเดินออกกำลังกายนั้น ค่อย ๆ เริ่มจากช้า ๆ แล้วเร็วขึ้นทีละนิดจะดีกว่า ด้วยการทำแบบนี้จะสามารถช่วยสุขภาพได้มากขึ้น” ข้อ 60 จึง ตอบ ’ . คำศัพท์ที่ต้องรู้: 운동, 걷기, 건강, 도움, 움직이다, 온몸, 천천하다, 어린 아이, 나이가 많은 사람, 이렇다, 모두, 쉽다, 시작하다

61 - 62 제 이름은 김둘입니다. 할아버지께서는 제 옆에 항상 친구가 있기를 바라셨습니다. 그래서 숫자 2 로 이름을 지어 주셨습니다. 이 특별한 이름 덕분에 사람들이 저를 잘 기억합니다. 그리고 다른 사람들과 쉽게 친구가 될 수 있습니다. 할아버지께서 지어 주신 이름의 의미처럼 제 옆에는 항상 친구가 있습니다. 그래서 ( ข้อ 61 ตอบ

) 행복합니다.

เนื่องจาก ประโยคก่อนหน้าพูดถึงให้มีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ เสมอ

และมีดังนั้นเชื่อมจึงต้องไปในทิศทางเดียวกันคือ “ไม่เหงาและมีความสุข” นั่นเอง จะได้ว่า เนื้อหาของบทความนี้คือ “ชื่อของฉันคือ คิมดูล คุณปู่หวังไว้ให้ฉันมีเพื่อนค่อยอยู่ข้าง ๆ ฉัน เสมอ ดังนั้นจึงตั้งชื่อว่าสองให้ ต้องขอบคุณชื่อที่พิเศษนี้จึงทำให้คนอื่น ๆ จำฉันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ก็ยังเป็นเพื่อนกับคนอื่น ๆ ได้ง่ายด้วย ฉันก็มีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ เสมอเหมือนกับ ความหมายของชื่อที่คุณปู่ตั้งให้ ดังนั้นก็เลยไม่เหงาและมีความสุข” ข้อ 62 จึงตอบ 4

.

คำศัพท์ที่ต้องรู้: 이름, 할아버지, 옆, 항상, 친구, 바라다, 숫자, 지어 주다, 짓다, 특별하다, ~덕분에, 기억하다, 의미, ~처럼, 외롭다, 행복하다

เฉลยและคําอธิบาย | ชุดที่ 1

193


메모


คำศัพท์ แยกตามชนิดของคำ มากกว่า 1,200 คำ ไวยากรณ์ แยกตามหน้าที่ มากกว่า 80 ไวยากรณ์ รูปแบบและวิธีการทำข้อสอบ TOPIK I ทั้งการฟัง และ การอ่าน ตัวอย่างข้อสอบ TOPIK I 3 ชุดตัวอย่าง พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เนื้อหาเพียงพอต่อการสอบ TOPIK I ระดับ 1~2

TOPIK SET

통 과 하 기 위 한

ระดับต้น

THB 350.-

“เหมาะสำหรับผู้เรียน ระดับต้น ที่ต้องการ บทสรุปและแนวทางในการสอบ TOPIK I”

Profile for KOREAN SQUARE

พิชิตข้อสอบ TOPIK I (ตัวอย่าง)  

พิชิตข้อสอบ TOPIK I (ตัวอย่าง)  

Advertisement